Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Vraag van de maand: Is gedeeltelijke afkoop van mijn stamrecht bankspaarrekening toegestaan?

Vraag van de maand: Is gedeeltelijke afkoop van mijn stamrecht bankspaarrekening toegestaan?

donderdag 16 januari 2014 om 10:18:11 Jeroen Wolfsen 40 reacties
gouden handdrukAls u een ontslagvergoeding heeft ontvangen van uw werkgever en deze is voor 15-11-2013 op een stamrecht bankspaarrekening gestort ( of in een stamrecht bv of stamrecht polis), is het mogelijk om deze in 2014 af te kopen. Als u het volledige saldo van de bankspaarrekening in één keer opneemt, ontvangt u zelfs 20% korting over de te betalen belasting. Dus 80% van het stamrecht wordt meegenomen in de belastingaangifte.
Neemt u echter slechts een gedeelte van het saldo op dan geldt deze korting niet en betaalt u dus in één keer belasting over de gedeeltelijke opname in 2014.

Conclusie en antwoord op bovenstaande vraag: Gedeeltelijke afkoop stamrecht in 2014 is fiscaal toegestaan maar dan geldt de 20% belastingkorting dus niet!
En heel belangrijk: niet alle banken werken op dit moment mee aan gedeeltelijke afkoop! 

 

UPDATE: Je kunt geld dat bij twee partijen staat wel gedeeltelijk laten uitkeren en misschien ontvang je zelfs van een van de partijen de 20% korting op je belastingtarief. De instanties weten imeers niet waar en hoeveel bankspaarproducten je hebt lopen bij de verschillende aanbieders. Maar fiscaal gaat het in ieder geval niet goed. De 20% belastingkorting is alleen van toepassing als het gehele stamrecht wordt afgekocht en de fiscus is niet duidelijk of gedeeltgelijke afkoop uberhaupt is toegestaan. Op dit moment is gedeeltelijke afkoop fiscaal niet toeegestaan! staatsecretaris Weekers heeft een toezegging gedaan omdat wel toe te staan maar er is nog niks op papier gezet en het is ook niet zeker dat het gaat gebeuren. Dus gedeeltelijke afkoop is simpelweg een niet toegestane handeling. Dit is tegen stelling tot de informatie in dit weblog, gebasseerd op informatie die we van de belastingdienst hierover hebben gehad!


Overzicht van de banken
BankGedeelte opname mogelijk?
Aegon Bank nee
REAAL Bancaire Diensten nee
SNS Bank nee
BLG Wonen nee
Regio Bank nee
ABN Amro opbouw variabel wel, opbouw deposito niet en uitkeer niet. Kosten € 150
Rabobank opbouw wel (variabel en deposito), uitkeer niet. Kosten € 150
Delta Lloyd nee
OHRA Bank nee
Nationale Nederlanden Bank nee
Op dit moment werken niet alle banken mee aan gedeeltelijke afkoop van uw stamrecht bankspaarrekening. De reden is meestal administratief, men kan simpelweg niet elke rekening gedeeltelijk uit laten keren. We verwachten wel dat de komende tijd banken hier meer oplossingen voor gaan bieden.

Fiscaal dus toegestaan maar banken werken niet in alle gevallen mee.
Fiscaal is het toegestaan om gedeeltelijk af te kopen. Dit is ons bevestigd door de Kennisgroep van de Belastingdienst naar aanleiding van de vragen die we gesteld hebben. Op zich is het ook logisch dat gedeeltelijke afkoop is toegestaan want per 01-01-2014 is de revisierente van 20% vervallen. Revisierente is de fiscale boete die u vroeger kreeg als u het stamrecht geheel of gedeeltelijk in één keer opnam. Nu deze boete per 01-01-2014 niet meer geldt is afkoop van stamrecht altijd toegestaan.
In dit artikel kunt u lezen hoe u de afkoop van uw stamrecht bankspaarrekening kan regelen.
 

Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

Volledig afkoop
De heer Jansen heeft op 1 oktober 2012 een gouden handdruk ontvangen van € 95.000 en dit op een gouden handdruk rekening gestort. Inmiddels is het saldo op de rekening gegroeid naar € 100.000. Hij besluit in 2014 om het hele bedrag in één uit te laten keren.
Omdat hij alles in één keer laat uitkeren en het geld is gestort voor 15-11-2013 komt hij in aanmerking voor de 80/20 regel en hoeft hij dus maar belasting te betalen over € 80.000. De bank zal hierover maximaal 52% loonbelasting in houden ( €41.600). Hij ontvangt dus € 100.000-41.600 is € 58.400. Uiteindelijk rekent de heer Jansen in de inkomstenbelasting echt af met de fiscus. Dan wordt het juiste belastingpercentage berekend op basis van zijn gehele inkomen van 2014.

Gedeeltelijke afkoop
Als de heer Jansen niet het volledige saldo van van €100.000 in een keer wil laten uitkeren maar bijvoorbeeld slechts € 50.000,  ziet het er als volgt uit: Over de opname van € 50.000 heeft de heer Jansen geen 20% belastingvoordeel. De bank houdt 52% loonbelasting in over € 50.000 ( € 26.000) en de heer Jansen ontvangt netto een bedrag van € 24.000. De resterende € 50.000 laat hj op zijn stamrechtspaarrekening staan tot een later moment. Ook in dit geval wordt het juiste belastingpercentage bepaalt via de aangifte in de inkomsten belasting en is het weer afhankelijk van zijn totale inkomen in 2014.

Laat u goed adviseren over afkoop
De rekensom of afkoop voordelig is voor u, is niet gemakkelijk en voor iedereen anders. Wij zullen hier de komende weken meer artikelen aan besteden. Als u niet weet wat het beste is in uw situatie, wees dan verstandig en laat u goed adviseren.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Charles Legué

16 januari 2014 15:23:37

Hoe zit het als je meerdere gouden handdruk bankspaarrekeningen bij verschillende banken hebt (gestort voor 15/11/2013)? Kun je bijvoorbeeld 1 rekening opheffen, gebruikmakend van de regeling "20% onbelast" en je andere rekeningen intact laten? Of moet je alle rekeningen opheffen om van de 80/20 regel gebruik te mogen maken?
Een andere vraag ter verduidelijking van uw uitleg: Bij de definitieve afrekening via de inkomstenbelasting wordt "de 20% onbelast" buiten beschouwing gelaten neem ik aan?

reageer op Charles Legué

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 januari 2014 15:43:57

Geachte heer,
U moet inderdaad alle bankspaarrekeningen volledig af kopen om in aanmerking te komen voor de 20% belastingkorting.
En het antwoord op uw tweede vraag is dat de 20% korting inderdaad niet meegenomen wordt in de IB aangifte.

reageer op Jeroen Wolfsen

anja verdiesen

18 februari 2014 10:25:27

In de tekst lees ik dit: ontvangt u zelfs 20% korting over de te betalen belasting. Dus 80% van het stamrecht wordt meegenomen in de belastingaangifte.

Volgens mij zijn dat twee verschillende zaken (en bedragen die het oplevert) . De laatste zin is volgens mij juist, maar of dat altijd 20 % op de te betalen belasting oplevert hangt af van het heffingspercentage ? Klopt dat ?

reageer op anja verdiesen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 februari 2014 11:38:44

Beste Anja,
Het maakt niet uit hoe je rekent of het verhaal verteld, in beide gevallen komt er het zelfde uit. Ik zal dit toelichten aan de hand van twee voorbeelden.
voorbeeld 1 In sommige rekensommen zie je dat men uitrekent hoeveel belasting je moet betalen als je de 20% korting uitrekent over het te betalen belastingpercentage. Dan neem je dus 80% van 52% en kom je uit 41.6%. Het te betalen percentage inkomstenbelasting is dan 41.6%. Over een bedrag van € 50.000 is dat € 20.800 aan belasting. Je houdt dan netto € 29.200 over.
Voorbeeld 2 In deze berekening neemt men 80% van de waarde van het stamrecht als uitgangspunt. Dus 80% van € 50.000 is € 40.000. Hierover betaalt men 52% inkomsten belasting en dat is een bedrag van € 20.800. Ook in dat geval hou je dus netto € 29.200 over.
Let bijna alle banken ( op Aegon na) rekenen standaard met 52% belasting. Uiteindelijk rekent u af in de inkomstenbelasting tegen het juiste tarief. Het kan dus zijn dat u minder betaald dan 52%.

reageer op Jeroen Wolfsen

anja verdiesen

18 februari 2014 11:49:33

bedankt, ik ging uit van een verlaging van 52% naar 32%, maar begrijp nu dat dat niet de bedoeling is..

reageer op anja verdiesen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 februari 2014 11:58:58

Nee, helaas, die rekensom is te gemakkelijk.

Arjan vd Voort

27 februari 2014 11:31:53

heb ik ook recht op de korting als ik een deel van mijn gouden handdruk verzekering in 2014 gebruik voor een periodieke uitkering en het overige deel ineens laat uitkeren?

reageer op Arjan vd Voort

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 februari 2014 12:21:20

Beste Arjan,
Als je nu een gouden handddruk uitkeerreknening hebt, die maandelijks uitkeert mag je inderdaad alsnog in een keer het restant sado op de rekening in een keer afkopen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Arjan vd Voort

27 februari 2014 12:55:07

Beste Jeroen,

Bedankt voor je snelle reactie. De situatie is echter net iets anders.
Momenteel is er nog geen uitkering, maar wordt er nog kapitaal opgebouwd in een verzekering (deze loopt officieel nog een paar jaar). Deze opbouw zou ik nu willen stoppen en gedeeltelijke willen omzetten in een uitkering en het overige deel ineens laten uitkeren.

reageer op Arjan vd Voort

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 februari 2014 13:22:49

OK, Dat is inderdaad een andere situatie.
Allereerst mag je op ieder gewenst moment een opbouwrekening omzetten naar een uitkeerrekening. Tenminste als het saldo op variabele rente staat. Als je het vast hebt staan in een deposito moet, je het deposito openbreken en dat kan geld kosten.
Maar als je een deel van de opbouwrekening omzet naar een uitkeerrekening en het andere deel in een keer wil ontvangen als afkoop, kom je dus niet in aanmerking voor de 20% belastinkorting. Je koopt immers niet je hele stamrecht in een keer af. De uitkeerrekening blijft immers lopen.

Frans van Stijn

26 maart 2014 16:57:23

Als ik in 2014 € 15000 verdien en mijn stamrecht van € 50000 in een keer uitkeer, dan wordt uiteindelijk bij de aangifte over 2014 de belasting berekent over € 15000 + 80% van € 50000 is dus over € 55000.
Heb ik dat goed begrepen?

reageer op Frans van Stijn

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 maart 2014 19:45:59

Beste Frans,
Dat komt er inderdaad wel op neer. Slecht € 40.000 van het stamrecht wordt belast. Je totale belastbare inkomen komt dan op de genoemde € 55.000. En daarmee zit je net onder de 52% belastingschijf.

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans van Stijn

26 maart 2014 20:10:05

Beste Jeroen

Moet de uitkering voor 100% naar de stamrechthouder (ik dus)? Mijn vrouw en ik hebben allebei 50% van de aandelen van de stamrecht bv. Allebei de helft uitkeren is belastingtechnisch voordeliger.

reageer op Frans van Stijn

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 maart 2014 20:37:19

Beste Frans,
Ik zou ook graag mijn inkomen verdelen tussen mij en mijn vrouw en als het kon ook over mijn kinderen. iedereen een beetje inkomen en maar een beetje belasting betalen. Maar helaas, deze vlieger gaat niet op. Je stamrecht bestaat uit een ontslagvergoeding en is inkomen uit een vroegere dienstbetrekking. En hierover betaalt de gerechtigde( de eigenaar van het stamrecht) de inkomsten belasting.

J. Ris

1 april 2014 18:07:56

Dus het geld gewoon overboeken naar de banken die wel mee willen werken!

reageer op J. Ris

J. Ris

1 mei 2014 9:24:17

Beste Jeroen,

Dit krijg ik van een belastingdeskundige te horen:

Vanochtend gesproken met een belastingadviseur en deze zaak voorgelegd. Zij stellen zich op het standpunt dat afkoop 2014 bij 1 partij automatisch zal leiden tot afkoop bij de eventuele andere partijen (banken, verzekeraars en stamrecht BV’s.

Het advies daar is het voor te leggen bij de Belastingdienst.

Let wel, banken en verzekeraars zullen te allen tijde een clausule in voorwaarden opnemen waarin afstand doen van eventuele fiscale consequenties. Controle van de Belastingdienst is altijd achteraf.

reageer op J. Ris

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 mei 2014 9:04:05

Geachte heer Ris,
Als men meerdere rekeningen heeft bij verschillende banken, dan ligt de fiscale verantwoording inderdaad niet bij de bank. Dus een bank waar het gehele gouden handdruk stamrecht wordt afgekocht zal rekening houden met de 20% belastingkorting maar de fiscus heeft hier uiteindelijk een hele andere mening over hebben als blijkt dat niet alle stamrechten bij verschillende banken zijn afgekocht. U heeft dan geen recht op de 20% korting en zal terug moeten betalen.

reageer op Jeroen Wolfsen

J. Ris

7 mei 2014 11:38:46

Beste Jeroen,

Het gaat hier niet om de 20% korting maar wat ze zeggen is dat als je aan gedeeltelijke afkoop doet dit automatisch zal leiden tot afkoop bij de eventuele andere partijen (banken, verzekeraars en stamrecht BV’s.

Dus zou gedeeltelijke afkoop niet mogelijk zijn?

reageer op J. Ris

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 mei 2014 12:25:17

Geachte heer Ris,
De staatssecretaris heeft destijds aangegeven dat hij van mening is dat gedeeltelijke afkoop is toegestaan. Hierbij is het echter gebleven. Er is verder hierover niks vastgelegd in een besluit of handreiking. En daarmee wordt het dus onduidelijk. Ik heb van de kennisgroep van de belastingen een paar antwoorden waaruit je mag afleiden dat gedeeltelijke afkoop is toegestaan maar dat men dan geen recht heeft op de 20% korting. Maar omdat er niks over vastgelegd is in een besluit kan het ook zijn dat de fiscus van mening is dat gedeeltelijke afkoop gelijk wordt gesteld met volledige afkoop. Het stamrecht wordt dan in zijn geheel bezien.
Ik zou dit soort zaken altijd voorleggen aan de fiscus omdat ze er blijkbaar niet duidelijk over zijn.

J.Ris

7 mei 2014 13:55:21

Beste Jeroen,

Als ik dit zo lees lijkt het me ook duidelijk en is het gewoon mogelijk.
Bedankt voor de beantwoording van de vragen

Ps

Is er al bekend of er veel gebruik wordt gemaakt van het afkopen van het stamrecht, geheel of gedeeltelijk?

reageer op J.Ris

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 mei 2014 9:36:13

Geachte heer Ris,
De afkoop regeling blijkt nog niet zo'n succes. Op dit moment is er ongeveer 8 topt 10% van de bestaande stamrechten ( polissen , banksparen of stamrecht bv's) afgekocht. Mogelijk gaat dit nog stijgen voor het einde van het jaar.

reageer op Jeroen Wolfsen

Gofferje

8 mei 2014 19:20:16

Mij is verteld dat de afkoop van een stamrecht BV zou gaan over de economische waarde van de BV. Hoe zit dat?

reageer op Gofferje

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 mei 2014 19:51:08

De afkoop van een stamrecht bv is een handeling waar heel fiscale spelregels op van toepassing zijn. De afwikkeling gebeurt meestal door een specialist. De fiscus heeft hier wel info over en die vindt u hier: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-001.htm
MoneyWise houdt zich niet inhoudelijk bezig met stamrecht bv's en adviseert u hier niet over, ik kan uw vraag helaas dan ook niet beantwoorden.

reageer op Jeroen Wolfsen

N.Bock

26 mei 2014 10:52:46

Bete heer Wolfsen,
als je over gaat tot afkoop van een Stamrecht moet je dan eerst de schuld die je aan je BV hebt terugbetalen? voordat je e.e.a. in werking kan zetten

reageer op N.Bock

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 mei 2014 11:01:16

Geachte heer Bock,
Ofu daadwerkelijk de schuld aan de BV aflost is niet meteen van belang. De BV moet geliquideerd worden en er moet belasting worden betaald. Dat is het eerste dat de fiscus verlangt als men gebruik maakt van de afkoopmogelijkheid. Ik adviseer u om u de afwikkeling goed te laten adviseren door een specialist.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

21 juli 2014 19:11:22

Beste Jeroen,

Nu ook gedeeltelijke afkoop definitief is toegestaan zijn alle banken toch verplicht om mee te werken?

Het besluit is in werking getreden op 4 juli 2014 (Staatscourant 2014, nr. 18348) en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Het besluit van 20 december 2013, nr. BLKB2013/2199M, is ingetrokken.

mvg,
Jan

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 juli 2014 12:40:17

Beste Jan, Gevoelsmatig zou dat zo moeten werken, echter de voorwaarden van banken kunnen strenger zijn dan de wetgeving waardoor bank niet verplicht zijn mee te werken. In principe staat er in de voorwaarden dat afkoop niet is toegestaan. Banken hebben de voorwaarden wel aangepast sinds de wetswijziging zodat afkoop wel mogelijk is, maar de bank heeft de vrijheid om strenger te zijn dan de wetgever.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jan

23 juli 2014 18:57:33

Beste Jeroen,

Ook zegt de bank dat ondanks dat gedeeltelijke opname toe gestaan is en ze zouden het doen ze over het gehele saldo belasting moeten inhouden. Maar dit maak ik niet op uit de tekst.
Heb jij enig idee.

reageer op jan

Gerard Cappers

9 september 2014 14:13:48

Als ik jullie lijstje zo zie is er geen enkele bank die gedeeltelijke afkoop faciliteert. Ik heb op dit moment een nogal wisselend eigen inkomen en zou dus van de "gedeeltelijke afkoop" regeling gebruik willen maken om de komende jaren eventuele gaten in mijn inkomsten aan te vullen met opname van bedragen van een oude Gouden Handdruk rekening. Dat lijkt wettelijk wel te kunnen, maar praktisch niet. Hebben jullie een tip waar ik wel terecht kan? Mijn financieel adviseur had als "escape" een suggestie: begin een eigen BV die de gelden beheert en uitkeert. Vergt wel een BV en een salarisadministratie....

reageer op Gerard Cappers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 september 2014 6:14:20

Geachte heer,
Nu de fiscus gedeeltelijke afkoop heeft toegestaan verwachten we dat meer banken toch de mogelijkheid gaan bieden om over te gaan tot gedeeltelijke afkoop. Dat banken hier niet op zitten te wachten is duidelijk. Ze geven allemaal aan dat banksparen een product is met een lage marge. Elke keer als iemand afkoopt, moet men een handmatige transactie doen en de zaak fiscaal op de juiste manier afwikkelen en uitbetalen aan u en aan de fiscus. Die extra handelingen kosten geld en daar zijn geen kosten voor meegenomen in de producten.
Mijn verwachting is dat banken gaan meewerken maar wellicht kosten voor gedeeltelijke afkoop in rekening gaan brengen. Wij gaan in ieder geval nu alle banken vragen wat hun beleid word en zullen hier een weblog over schrijven.

reageer op Jeroen Wolfsen

Gerard Cappers

10 september 2014 8:21:56

Jeroen,

Dank voor de snelle reactie. Ik begrijp de kosten maar als die inzichtelijk worden gemaakt lijkt me dat geen probleem: die wil ik best betalen. Maar wellicht ligt dit product meer in de lijn van (levens)verzekeraars: die hebben de bruto/netto ervaring al.
Voor mij zal het wellicht allemaal te lang gaan duren: uiterlijk begin volgend jaar moet een en ander gaan lopen. Een belrondje heeft - zoals al te verwachten was na jullie bloginfo - niets opgeleverd. Ik houd het blog wel in de gaten!

reageer op Gerard Cappers

Jan

21 september 2014 14:10:22

Gerard,

Ik heb bij de Kifid een klacht ingediend over de handelswijze van de banken waar ik ook tegen dit probleem aanloop ik hoop voor het eind van het jaar een uitspraak te hebben.

reageer op Jan

A. Brinkman

15 mei 2015 12:29:44

Ik heb gespaard voor mijn levensloop vanaf 2007 en ben op 1 november met keuzepensioen gegaan met 62 jaar. Ik laat 1n 2015 mijn levensloop totaal uitbetalen heb deze gespaard bij Centraal beheer om gebruik te kunnen maken van de 80/20% regeling. De uitbetaling is nu in gang gezet via mijn werkgever, ik krijg nu van mijn werkgever te horen dat ik niet in aanmerking kom voor de regeling van 80/20%.
Mijn werkgever stelt dat ik volgens de belastindienst naar aanleiding van artikel 19d lid 8 niet in aanmerking kom voor deze regeling, omdat je voordat je gebruik maakt van het ouderdomspensioen de levensloop dan moet laten uitbetalen, klopt dit?
Centraal beheer geeft aan dat je als je gebruik wil maken van de regeling de uitbetaling moet geschieden voordat je met AOW gaat en ik heb nog geen AOW , de levensloop moet immers uitbetaald worden voor de AOW gerechtigde leeftijd, dus dan geldt volgens Centraal Beheer de regeling in mijn geval wel... wie heeft er gelijk, het scheelt mij een paar duizend euro.
Ben benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
A Brinkman

reageer op A. Brinkman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 mei 2015 9:48:55

Geachte heer of mevrouw Brinkman,
We hebben een artikel over de afkoop mogelijkheid van levensloop op onze weblog staan. ook op de site van de fiscus vindt u info: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken_in_loondienst/levensloopregeling/als_u_met_pensioen_gaat_of_de_aow-leeftijd_hebt_bereikt
Volgens de fiscus had het tegoed uitbetaald moeten worden toen u met pensioen ging. Als u nu echt wilt weten wat er van toepassing is in uw situatie kunt u de belasting telefoon bellen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Fred

24 april 2017 21:05:12

Beste Jeroen ik ben nog steeds in discussie met de belastingdienst over de afwikkeling van mijn 2014 aangifte met daarbij inbegrepen de toepassing van de 80/20 regeling op het kapitaal in de stamrecht BV. Omdat de Stamrecht BV onder water stond is er feitelijk maar voor de helft geprofiteerd van de 80/20 regeling. Mijn argumentatie dat er dan belasting is ingehouden en betaald is over inkomen dat niet genoten is, is terzijde geschoven. Men weigerde het 80/20 beginsel toe te passen op het in de stamrecht aanwezige kapitaal. Ondertussen is de aangifte vennootschapsbelasting goedgekeurd waarin opgenomen het deel dat de BV onderwater stond als schuld aan mij.
We hebben daarop geprobeerd het betreffende bedrag te laten opnemen als informele kapitaalstorting. Kreeg net bericht dat ook dat verzoek is afgewezen.
Is jullie iets bekend over voorbeelden waarbij de belastingdienst wel akkoord is gegaan met het toepassen over het maximaal aanwezige kapitaal of een deel uitkering? Of zijn er voorbeelden waarbij de informele kapitaalstorting route is geaccepteerd?
De belastingdienst heeft erg veel tijdig gehad om tot de besluitvorming te komen, dat geeft mij het gevoel dat ze er mee in hun maag zitten en dat er misschien wel voorbeelden zijn zoals hiervoor geschetst, maar dat men bang is voor meerdere claims. Graag hoor ik van u.

reageer op Fred

Erik

7 juni 2020 16:52:36

Beste Jeroen, In het geval dat een stamrecht BV (opgericht voor november 2013) nog niet is overgegaan tot uitkering en er een stamrecht verplichting bestaat van 200.000,- Euro wat ook ruimschoots aanwezig is in de BV en het nog 5 jaar duurt voordat de AOW-leeftijd is bereikt, is het dan mogelijk om bijvoorbeeld 5 maal een gedeeltelijke afkoop van 40.000,- Euro per jaar te doen, ipv over te gaan naar een uitkering? (ik heb begrepen dat gedeeltelijke afkoop fiscaal voordeliger is dan een uitkering te laten ingaan) Hartelijk dank, Groet, Erik.

reageer op Erik

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 juni 2020 11:29:33

Beste Erik,
Het uitgangspunt is dat je vanaf AOW leeftijd een uitkering start. Voor die tijd kun je jaarlijks een deel laten uitkeren. Bij een stamrecht bv noemen we dat geen afkopen. Dat is meer een term die hoort bij een verzekeraar of bank. Een Bv kan gewoon flexibel uitkeren. Het belastingvoordeel zie ik niet. In alle gevallen moet je IB betalen. De reden om een bv in de lucht te houden is flexibilitet. Een nadeel is de kosten en het gedoe. Dus de een kiest dan voor banksparen en de ander houdt zijn bv.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Erik

8 juni 2020 11:39:57

Hartelijk dank Jeroen,
Op internet kwam ik de volgende voordelen van gedeeltelijke afkoop boven periodieke uitkeringen bij een stamrecht BV tegen: - Er hoeft geen maandelijkse loonstrook opgemaakt te worden, en er hoeft niet maandelijks loonheffing betaald te worden. - Bij gedeeltelijke afkoop is de ZVW premie NIET verschuldigd. - De gedeeltelijke afkoop is bovendien veel flexibeler. Er wordt in enig jaar een bedrag ineens verloond (loonheffing wordt ingehouden door de BV), en dat is alles. - Daarnaast is er geen probleem met de fiscale rekenrente van 4% en de gevolgen voor de vennootschapsbelasting voor de BV. (https://www.stamrechtbv.com/gedeeltelijk-afkopen-stamrecht-bv/)
Ik vraag me alleen af of ik dit ook kan doen op de manier zoals ik eerder beschreef, bijvoorbeeld jaarlijks 40.000,- Euro afkopen over een periode van 5 jaar?
Hartelijk dank, Vriendelijke Groet, Erik.

reageer op Erik
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons