Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Hoe kan ik het geld van mijn stamrecht bankspaarrekening in één keer opnemen?

Hoe kan ik het geld van mijn stamrecht bankspaarrekening in één keer opnemen?

donderdag 16 januari 2014 om 13:27:46 Jeroen Wolfsen 52 reacties
gouden handdrukVanaf 01-01-2014 is het mogelijk om het geld op uw stamrecht bankspaarrekening in één keer op te nemen zonder dat u hierover 20% revisierente moet betalen. Deze fiscale boete is dus vervallen.
Als het geld op uw stamrecht bankspaarrekening is gestort door uw werkgever voor 15-11-2013, hoeft u maar over 80% van het saldo belasting te betalen. Let op, de korting van 20% geldt alleen als u het hele saldo opneemt. Neemt u slechts een gedeelte op dan betaalt u de volle belasting over het opgenomen deel.
We krijgen veel vragen over de manier waarop dit werkt en zetten voor u de belangrijkste op een rij:
Wat moet ik doen om het geld op te kunnen nemen?De werkwijze verschilt per bank:
BankFormulierOpmerkingGedeelte opname mogelijk
Aegon BanklinkVia de website van Aegon nee
REAAL Bancaire DienstenlinkU kunt het rechtstreeks opsturen naar REAAL nee
SNS BanklinkU kunt het rechtstreeks opsturen naar SNS nee
BLG WonenlinkU kunt een schriftelijk verzoek sturen naar BLG nee
Regio Bankmeer infoVia de tussenpersoon nee
ABN AmrolinkVia de website van de bank opbouw variabel wel, uitkeer niet
RabobanklinkVia een gesprek met de bank opbouw wel, uitkeer niet
Delta LloydlinkStuurt u ook een kopie ID bewijs mee nee
OHRA BanklinkStuurt u ook een kopie ID bewijs mee nee
Nationale Nederlanden BanklinkStuurt u ook een kopie ID bewijs mee nee

Zijn er kosten verbonden aan het opnemen?U kunt inderdaad te maken krijgen met opname kosten. Als u het geld heeft vastgezet tegen een vaste rente ( deposito) moet deze renteafspraak worden opengebroken en kan de bank kosten in rekening brengen. Als u variabele rente heeft, zijn er geen opname kosten. Alleen kennen ABN-AMRO en de Rabobank nog € 150 aan administratiekosten. In de voorwaarden van de bank kunt u dit nalezen. We adviseren u om dit goed uit te zoeken en mee te nemen in uw beslissingen om wel of niet in één keer op te nemen.
Maakt het uit of ik een opbouwrekening heb of een uitkeerrekening?Nee, alle banken hebben aangegeven dat zowel de opbouw- als de uitkeerrekening in één keer kan worden opgenomen. Bij een uitkeerrekening zal er echter altijd rekening gehouden moeten worden met een afkoopboete omdat de rente op een uitkeerrekening altijd vast staat.
Is gedeeltelijk opname toegestaan?Ja, fiscaal gezien is het toegestaan. Helaas werken op dit moment niet alle banken mee aan gedeeltelijke afkoop. Zie ons andere artikel hierover
Geen enkele bank werkt mee aan gedeeltelijke afkoop van een uitkeerrekening, dat is administratief niet uit te voeren voor banken. Alleen ABN-AMRO (alleen als het op variabele rente staat) en Rabobank werken op dit moment mee aan gedeeltelijke afkoop van een opbouwrekening. We verwachten dat de andere banken de voorwaarden wel hiervoor gaan aanpassen en het ook zullen gaan toestaan.
Hoeveel belasting moet ik over de opnamen betalen?De bank houdt altijd 52% belasting in. Via uw aangifte inkomsten belasting kunt u dat verrekenen. Dus als er teveel belasting is ingehouden kunt u dat dan weer terugkrijgen.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Ed Carpenter

17 januari 2014 15:12:18

Beste Jeroen,

Bedankt voor de informatie; echter de laatste alinea "De bank houdt altijd 52% belasting in" is niet geheel juist. De Aegon laat weten bij ontslagvergoeding uitkeren rekening te houden met het tarief wat nu, in mijn geval bij maandelijks uitkeren, wordt ingehouden en al naar gelang de waarde van de totaal uit te keren ontslagvergoeding in 2014 rekening te houden met de belastingtabel minus 20%.

De totaal uit te keren ontslagvergoeding wordt gezien als achterstallig loon en als dat onder de € 56.000,-- is wordt daar 33.7% op ingehouden door Aegon i.p.v. 42%. De belastingdienst komt er dan niet aan te pas....klopt dit?

m.v.g.

Ed.

reageer op Ed Carpenter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 januari 2014 13:43:19

Beste Ed,
Aegon houdt inderdaad bij afkoop rekening met het tarief dat past bij de hoogte van het te ontvangen bedrag en dat is dus niet altijd 52%. Men kijkt dus naar het afkoopbedrag en pakt dan het belastingtarief daarbij uit de groene tabel. Dat kan zijn 52%, 42% of 37%. Bij lagere afkoopsommen rekent men dus bijvoorbeeld 37%. Maar het totale inkomen kan in dat jaar een stuk hoger liggen en dan moet er weer wordewn bijbetaald in de inkomsten belasting. Het is links of rechtsom maar uiteindelijk betaal je altijd het juiste bedrag.
Persoonlijk ben ik voorstander van de manier waarop de meeste andere banken het doen, dus 52% inhouden. Dan krijg je in veel gevallen geld terug. Veel mensen komen in de problemen als er een jaar later nog even flink belasting moet worden betaald.... Het geld is dan al op.

reageer op Jeroen Wolfsen

Rick

31 januari 2014 10:56:26

Beste Jeroen,

Wat ik niet snap is dat de 80/20 regel is bedoeld om versneld geld in omloop te krijgen. Althans, dit is wat ik begreep uit de kabinetsplannen. In 2014 zou dit een miljard op moeten leveren. Nu is dit sowieso een illusie, maar zeker als je die bonus pas op kunt strijken na teruggaaf van de fiscus in juni 2015.

reageer op Rick

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 januari 2014 12:10:47

Het voordeel van 20% heb je meteen in 2014 te pakken. Als de bank daarnaast 52% inhoudt terwijl je minder hoeft te betalen, dat kan je inderdaad pas in 2015 terugkrijgen.
Verder zien wij weining klanten overgaan tot afkoop. De vrag is dan ook of het allemaal de gewenste miiljard aan geld voor de staat op zal leveren.

reageer op Jeroen Wolfsen

martien

31 januari 2014 11:45:32

Ik ben van plan mijn banksparenrekening bij ABNAMRO op te nemen. De bank geeft keurig aan welke kosten en belasting ik over de opname moet betalen en geeft tevens aan dat zij ook kosten voor renteverlies in rekening zullen brengen.
Ik kan tot nu toe van hen geen duidelijkheid krijgen over de hoogte van het renteverlies laat staan dat ik kan berekenen of hetgeen zij gaan vragen billijk is.
Kunt u mij aangeven op welke wijze ik renteverlies zou kunnen berekenen.
\

reageer op martien

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 januari 2014 12:08:52

Beste Martien,
Dat kunt u vinden in de voorwaarden van ABN amro. Daar staat het volgende voorbeeld genoemd. Het werkt als volgt:
De bank berekent eerst welk bedrag na de laatste termijn op de spaarrekening van uw nieuwe Gouden Handdruk Leefrekening zou staan als u op moment van overboeken van het bedrag een nieuwe Gouden Handdruk Leefrekening zou kopen:
▶▶ Voor de resterende looptijd; ▶▶ Waarvan de inbreng gelijk is aan het bedrag op uw spaarrekening; ▶▶ Op basis van de rente die dan geldt voor de resterende looptijd; en ▶▶ Waarbij de termijnen hetzelfde zijn als de termijnen die u voor de bestaande Gouden Handdruk Leefrekening heeft afgesproken. Voor het bepalen van de rente over de resterende looptijd wordt de periode tot een half jaar afgerond op hele jaren naar beneden. Een half jaar of langer wordt op hele jaren naar boven afgerond.
2. Daarna berekent de bank welk bedrag er na het betalen van de laatste termijn op de spaarrekening van de bestaande Gouden Handdruk Leefrekening zou staan als u het bedrag op de spaarrekening niet tussentijds zou overboeken.
3. Vervolgens berekent de bank het verschil daartussen, waarna zij de contante waarde van dit verschil berekent. Dat is de vergoeding die u de bank moet betalen. Daabij komt nog eenmalige admininstratiekosten van € 150.
Een voorbeeld:
U heeft een Gouden Handdruk Leefrekening van € 50.000,-. De rente die u op de spaarrekening ontvangt is 4,0%. De termijnen bedragen € 506,80 per maand. U wilt dat het bedrag op de spaarrekening 10 jaar voor de afgesproken einddatum wordt overgeboekt naar uitkeringen in termijnen bij een andere bank. De rente voor een Gouden Handdruk Leefrekening met een looptijd van 10 jaar is op dat moment 4,5%. Die rente is hoger dan de rente die u ontvangt. U moet daarom een vergoeding aan de bank betalen. Als de bank een rente betaalt van 4,5% in plaats van 4,0%, blijft er na 10 jaar een bedrag van € 1.816,23 meer over op de spaarrekening. De contante waarde (tegen 4,5%) daarvan bedraagt € 1.171,07. Dat is de vergoeding die u de bank moet betalen.
Dit betekent dat als de rente nu lager is, u geen vergoeding hoeft te betalen. De bank kan immers bij een andere klant goedkoper geld aantrekken dan de rente die hij nu aan u meot betalen. Wel heeft u nog steeds de € 150 administratiekosten.
Maar goed, u stelt de vraag ons en ik denk dat u het beter aan de ABN AMRO bank kan vragen. Daar heeft u immers een contract mee afgesloten.

reageer op Jeroen Wolfsen

Martien

31 januari 2014 16:24:45

Bedankt voor het duidelijk antwoord. Ik heb deze vraag ook gesteld aan de ABN AMRO, maar heb daar in eerste instantie alleen als antwoord gekregen dat zij renteverlies in rekening zouden brengen maar konden nog niet zeggen hoeveel. Ook op mijn tweede verzoek heb ik nog geen antwoord gekregen en inmiddels loopt mijn derde verzoek bij hen. Overigens is het rentepercentage nu lager dan het rentepercentage dat ik ontvang dus als zij een vergoeding vragen voor renteverlies heb nu meer kennis dan vanochtend dus nogmaals dank voor de uitleg en het voorbeeld.

reageer op Martien

Ton

3 februari 2014 15:11:48

Ik heb mijn ontslagvergoeding, ivm de deposito-garantiestelling, ondergebracht bij meer dan een bankinstelling. Moet ik nu beide bankspaarrekeningen tegelijkertijd opnemen om gebruik te kunnen maken van de 80/20 regeling of kan ik dit bepalen per rekening/bank, de ene wel maar de andere niet?

reageer op Ton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 februari 2014 18:42:53

Beste Ton,
Om gebruik te kunnen maken van 20% belastingvoordeel zul je inderdaad beide rekeningen, of beter gezegd het volledige stamrecht moeten opnemen.
Uiteraard mag je ook slechts 1 rekening opheffen maar dan geldt het voordeel van 20 % dus niet.

reageer op Jeroen Wolfsen

Han

5 februari 2014 10:53:45

Beste Jeroen,
Betekent dit antwoord dat gedeeltelijke opname, met 20% voordeel, definitief niet mogelijk is. In een voorgaande discussie had je nog aangegeven dat de minister nog overwoog om gedeeltelijke opname met 20% belastingkorting mogelijk te maken.

Alvast bedankt voor je reactie.

reageer op Han

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 februari 2014 16:18:55

Beste Han,

Op 14 januari heeft de belastingdienst ons bevestigd dat je alleen recht hebt op 20% voordeel als je het hele stamrecht afkoopt.

Frank Mertens

25 februari 2014 11:49:30

Beste Ton,
Er is op dit moment discussie over het woordje: ineens afkopen.
Als je 2 gh hebt bij 2 verschillende banken en je wilt gebruik maken van de afkoopregeling, wat betekent ineens dan:
Op hetzelfde moment ( wat coordinatie tussen de banken vereist) of
mag er een periode zitten tussen afkoop van beide gh maar wel in het jaar 2014?

reageer op Frank Mertens

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 februari 2014 9:09:35

Beste Frank,
De fiscus is hier niet duidelijk over. En daarom heb ik de vraag voorgelegd aan de Kennisgroep van de belastingdienst. Naar onze mening (en ook die van een aantal fiscaal juristen) zal het geen probleem opleveren als je het verzoek tot afkoop naar beide banken in ongeveer dezelfde periode verstuurt. Dus laten we zeggen binnen 1 of 2 weken. Dat de twee betreffende banken het geld niet op het zelfde moment uitkeren zal geen probleem zijn, als het verzoek tot afkoop dus ongveer op het zel;fde moment gedaan is.
Zodra ik antwoord van de fiscus heb, kom ik hier op terug.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 februari 2014 11:07:06

Beste Frank,

De fiscus was deze keer heel snel met het antwoord.

Ik heb de kennisgroep de volgende vraag gesteld:

De praktijk van alledag brengt de volgende vraag met zich mee.

Om in aanmerking te komen voor 20% belastingkorting moet het gehele stamrecht in 2014 ineens worden afgekocht.

In de praktijk hebben mensen hun stamrecht nogal eens verdeeld over 2 of meer bankspaarrekeninegn. Deze moeten dus allemaal beëindigd worden. De klant kan de bank of uitvoerder verzoeken om af te kopen maar dat zal in de praktijk niet op het zelfde moment uitgevoerd worden.
De vraag is dus ook wat ziet de fiscus als afkoop ineens? Moet het verzoek om beide bankspaarrekeningen op te heffen gelijktijdig gebeuren? Of mag er tijd tussen zitten? Bijvoorbeeld de eerste rekening wordt in februari afgekocht en de tweede rekening pas in november 2014.

Ik hoor graag hoe de fiscus hier in de praktijk mee om zal gaan.

Het antwoord van de fiscus hierop was:
Het standpunt van de belastingdienst is inderdaad dat beide bankspaarrekeningen moeten worden beëindigd wil er sprake zijn van algehele afkoop. Over de invulling daarvan is geen expliciet standpunt ingenomen maar het lijkt mij overduidelijk dat het woord "ineens" impliceert dat daar geen tijd tussen mag zitten. In dat geval zou er namelijk sprake zijn van meerdere gedeeltelijke afkopen. Alleen op de laatst gegeven opdracht is dan de 80-20 regeling van toepassing (uiteraard alleen indien dit leidt tot het volledig tenietgaan van het totale oorspronkelijke stamrecht).

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk van Gulik

3 maart 2014 15:36:55

Ik heb ook twee rekeningen bij verschillende banken en wil gaan opnemen met de 20 % vrijstelling. Het lijkt me vrij lastig gezien uitkeringsbeleid van twee verschillende banken precies op dezelfde dag de bedragen uitgekeerd te krijgen .ik sprak iemand van de SNS bank die vertelde dat Het niet uitmaakte als beide rekeningen maar in 2014 worden opgeheven .het andere deel staat bij de Rabo .Beide banken houden direct 52% in .
Vraag hoe krijg ik in 2015 die 20 % terug ?
Vraag lijkt me heel lastig precies op zelfde dag de twee bedragen te krijgen ,hoe Los ik dat op?

reageer op Henk van Gulik

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 maart 2014 20:19:16

Beste Henk,

Het is niet nodig om beide rekeningen op hetzelfde moment uitgekeerd te krijgen. Daar kun je als klant ook niks aan sturen, de ene bank zal immers sneller zijn dan de andere bij het afwerken.

Wel stelt de fiscus dat het verzoek tot afkoop op het zelfde moment gedaan moet worden. Dus dat is waar het omgaat. De opmerking van de SNS is veel te kort door de bocht en kan je in de problemen brengen omdat je dan de 20% korting kan missen. De inspectuer kan daar vervelende beslissingen in nemen.
De bank die uitkeert zal ( mits de ontslagvergoeding door de werkgever is gestort voor 15-11-2013) 52% belasting inhouden over 80% van het saldo. De bank houdt dus rekening met de 20%.

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk van Gulik

4 maart 2014 10:40:53

Beste Jeroen,

Zowel de Rabo als de SNS zeggen mij dat ze over het totaal van mijn rekeningen 52 % gaan inhouden en dat ik bij mijn aangifte volgend jaar de 20 % moet zien terug te krijgen , ik begrijp het dus niet helemaal
Toen ik in 2013 mijn levensloop liet cashen heeft de ABN wel direct de 20 % verrekend
Begrijp het nog niet helemaal dus!

reageer op Henk van Gulik

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 maart 2014 11:05:39

Beste Henk,

Ik heb het net even nagevraagd bij een productspecialist van de RABO en die geeft aan dat ze bij het uitkeren meteen rekening houden met die 20% korting. Je hoeft het dus niet achteraf zelf bij de belasting terug te halen.

Ook van SNS weet ik dat ze meteen rekening houden met die 20% korting.

Weer een voorbeeld van bank medewerkers die niet weten waar ze het over hebben...

henk van gulik

6 maart 2014 8:57:51

beste Jeroen,

Het lijkt me dan verstandig de twee opnameformulieren weg te brengen naar een postagentschap en versturingsbewijs te vragen om misverstanden te voorkomen.
Het viel mij overigens op dat de Rabo bank 150 euro voor de opname vraagt en de overige banken inclusief de sns dit voor niets doen als er sprake is van variabele rente
Ik vind het wel merkwaardig dat de rabo hier 150 euro voor vraagt wat vindt jij hiervan?
nb ik heb bij beide banken geen deposito en variabel dat betekent bij de sns gratis opname en geen boete bij de rabo geen boete maar wel administratie kosten .

hartelijke groeten,
henk

reageer op henk van gulik

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 maart 2014 12:35:27

Beste Henk,
Natuurlijk kun je het aangetekend versturen maar dat lijkt me niet helemaal nodig. Gewoon kopieeen van de brieven bewaren en nadat je de brieven gestuurd hebt, gewoon bellen met de bank om te vragen of ze binnengekomen zijn.
Rabobank rekent inderdaad € 150 aan kosten bij het opheffen van een rabobank gouden handdruk bankspaarrekening. ABN doet dit ook en ze baseren zich op de voorwaarden. Daar staat het namelijk duidelijk in. Wij wijzen klanten hier duidelijk op in onze vergelijking onder de details maar de gemiddelde raboklant zal hier niet snel door de bank op gewezen worden. Dus altijd voorweaarden lezen....

reageer op Jeroen Wolfsen

Robert

9 maart 2014 10:39:29

Beste Jeroen,
Ik heb met veel interesse de discussie gelezen. Mijn gouden handdruk (stamrecht) komt dit jaar vrij. Ik heb dit 15 jaar geleden ontvangen en als een spaarpotje voor later weggezet. Ik wil graag gebruik maken van de geboden 80-20% regeling van de belastingen.
Ik ben 100% arbeidsongeschikt en zit in de Wia. Mijn vraag luidt : als ik van deze regeling gebruik maak moet ik dit bedrag (of een deel daarvan) dan weer inleveren bij het UWV?
Hartelijke groet
Robert

reageer op Robert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 maart 2014 8:25:22

Beste Robert,
Als je op het moment dat je de ontslagvergoeding kreeg, de keuze had om het geld of in één keer uit te laten keren of er een stamrecht voor te regelen dan is er geen korting op een WIA uitkering.
Dat zou namelijk niet eerlijk zijn. Immers als je toen had gekozen voor afrekenen in één keer via de werkgever had je het geld ( na belastingaftrek) op een spaarrekening kunnen zetten en gewoon een WIA uitkering kunnen ontvangen. Zou je kiezen voor stamrechtuitkeringen zou je wel gekort worden op een WIA uitkering. Om die ongelijkheid te voorkomen heeft men gezegd dat als er een keuze moment is geweest, dan heeft een uitkering uit stamrecht geen gevolgen voor een WIA uitkering.

reageer op Jeroen Wolfsen

Marcel

7 april 2014 3:10:26

Naast € 150,- aan kosten voor het opheffen van de ABN-AMRO Gouden handdruk banksparen, is mij door de bank adviseur ook medegedeeld dat ik voor een uitgebreid advies nog eens extra € 600,- zal moeten betalen. Hiervan was ik voorheen niet op de hoogte en vraag mij nu wel af welke keuze ik zal moeten nemen. Het aanvraagformulier invullen en opsturen om uit te keren of het zekere voor het onzekere de keuze voor eerst een uitgebreid advies wat dus € 600,- zal gaan kosten. Wat ik zelf niet eerlijk vind want wat houd je uiteindelijk nog over als er nog zoveel komt bij kijken aan kosten ed.

reageer op Marcel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 april 2014 18:19:05

Beste Marcel,
De 150 euro aan kosten is inderdaad een kostenpost die in de voorwaarden van ABN staat genoemd. Alleen ABN en RABO kennen dergelijke kosten. Ik neem toch aan dat ABN AMRO je hier wel op hebben gewezen toen je het produkt afsloot? Wij noemen deze kosten in de details die bij onze vergelijking staan.
Je hoeft je natuurlijk helemaal niet te laten adviseren door een adviseur van de bank over afkoop. Dat kun je ook zelfstandig beslissen en als je wel wilt weten of het verstandig is om af te kopen zou ik eerdere een onafhankelijk adviseur in schakelen. De adviseurr van de bank kan zo maar vinden dat het voor de bank interessant is als het geld op de bankrekenig blijft staan. Een onafhankelijk adviseur zal zich niet door het belang van de bank laten afleiden.
En ik denk dat je ook een stuk goedkoper uit bent. kijk maar eens hier: http://www.moneywise.nl/werk-en-inkomen/ontslagvergoeding/advies/jolanthe-van-rooijen.aspx En je kunt heel veel zelf met onze rekentool:http://www.moneywise.nl/werk-en-inkomen/ontslagvergoeding/intro.aspx en andere artikelen over dit onderwerp

Theo Vos

9 april 2014 18:54:42

Vraag: Is het mogelijk om uit een oud-regime lijfrentepolis een schenking te doen aan kinderen ten bedrage van € 100.000 m.b.t. de aankoop van een huis voor hen en dit belastingvrij?
i.c. dat zij geen schenkingsbelasting en/of IB hierover hoeven af te dragen

reageer op Theo Vos

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 april 2014 19:46:50

Geachte heer Vos,

Helaas, die vlieger gaat niet op. De premies voor een (oud regime) lijfrente heeft u destijds afgetrokken van de inkomstenbelasting. De fiscus heeft dus meebetaald aan het kapitaal dat uit deze polis vrijkomt en dat betekent dat er ook altijd inkomstenbelasting betaald zal moeten worden over de uitkeringen. Daar valt niet aan te ontkomen.

U kunt dus niet een netto bedrag van € 100.000 uit deze polis overmaken aan uw kind waarbij dit onder de schenkingsvrijstelling van € 100.000 valt i.v.m de aankoop of verbetering van een eigen woning. Dat moet u dus doen met netto geld, oftewel spaargeld dat onder uw box 3 valt.

Een andere optie is om de polis in 1 keer te laten uitkeren waarbij u dus de belasting betaald. Van het netto bedrag dat u dan overhoudt kunt u de gewenste schenking doen. Normaal gesproken moet een lijfrente in een aantal jaren uitgekeerd worden. Doet u dat niet dan moet u naast de inkomstenbelasting ook 20% revisierente betalen. Maar bij een oud regime lijfrente heeft u het recht om toch in een keer af te kopen zonder deze 20% reviserente te moeten betalen.
Waarschijnlijk betaald u 52% belating bij in 1 keer uitkeren en dat betelemt dat er dan nog 48.000 van de 100.000 euro over is om te schenken aan uw kind voor de aancahf van een eigen woning.

En er is nog een andere optie: het schenken van de uitkeringen:
U kunt u met een oud regime polis bepalen aan wie de uitkering toekomt en dus ook wie de belasting over de uitkeringen gaat betalen. En als het zo is dat uw kinderen minder belasting betalen dan u dan kan het interessant zijn om hen de uitkeringen te schenken. Dat doet u door de kinderen begunstigde te maken op de uitkering. Zij ontvangen dan eeen bruto uitkering en de verzekeraar (het kan alleen via een verzekeraar, niet van banksparen) keert het netto bedrag uit.

De uitkeringen zouden normaal gesproken als schenking worden gezien door de fiscus en daar zou dus ook schenkbelasting over betaald moeten worden. Maar omdat er ook door het kind inkomstenbelasting over de uitkering betaald moet worden vervalt de schenkbelasting. Dit noemt men de samenloopregeling en die voorkomt dus dubbele belasting.

U kunt hier vergelijken welke verzekeraar de hoogste uitkering biedt:http://www.moneywise.nl/lijfrente/direct-ingaande-lijfrente/

Een oud regime lijfrente kent deze voordelen en als u daar slim gebruk van maakt kunt u belasting besparen. Het is echter ingewikkeld en een goed advies kan u daarbij helpen. Overweeg daarom om een financieel planner ( FFP-er ) in te schakelen. Wij kunnen u wel een paar goede aanbevelen. U mag ons daarover altijd even bellen 085 7607600.

reageer op

Kes

23 juni 2014 15:13:17

Ik wil een deel van mijn in mei 2014 gekregen gouden handdruk (ontslagovereenkomst opgemaakt in dec. 2013) vastzetten. Ik word in mei 2019 66 jaar (nieuwe AOW leeftijd).
Het ene moment zegt de bank het kan maar 4 jaar vast, en nu zeggen ze weer het kan toch 5 jaar vast. Graag zou ik willen weten wat nu juist is. Het zou erom gaan dat het bedrag op de pensioengerechtigde leeftijd niet vast mag staan maar totaal beschikbaar moet zijn. Maar ik krijg van een medewerker van de bank door dat het maar 4 jaar vast mag en van de pensioenadviseur van diezelfde bank, 5 jaar.
Kunt U mij vertellen wat wettelijk juist is.
Vriendelijk dank alvast.

reageer op Kes

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 juni 2014 17:14:08

Geachte heer Kes,

U mag een stamrecht bankspaarrekening laten doorlopen tot de laatste dag van het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt. Tenminste dat is de volgens de wet de uiterlijke einddatum. Na deze datum moet u beginnen met uitkeren. Maar niet elke bank kan dit administratief kwijt in haar systeem. Een aantal banken heeft een systeem dat als uiterlijke datum de maand van AOW leeftijd hanteerd.

Als u per 01-07-2014 een stamrechtspaarekening openet en het geld op een deposito zet dan kan deze dus bij de ene ban wl 5 jaar lopen ( dus tot 01-07-2019) en bij de andere bank dus niet omdat ze dat administratief niet aan kunnen. We hebbenmeerdere banken waar we uw wensen wel kunnen regelen. Ik stel voor dat u ons even belt. Mijn collega's kunnen u dan vertellen waar u terecht kunt: 085 7607600. Daarna kunt u alle banken vergelijken, online een offerte aanvragen en als u wenst ook online afsluiten via Moneywise.

Overigens is dit weer een mooi voorbeeld van de onkunde van bankmedewerkers. Ze hoeven maar één product te kennen maar weten van hun eigen producten niet eens wat de mogelijkheden zijn......blijft bijzonder!

reageer op Jeroen Wolfsen

f verbeek

17 augustus 2014 12:13:22

goedemiddag,
ik heb in 2009 een ontslagvergoeding gekregen van 89000 en deze in een stamrecht ondergebracht. vanaf 2010 heb ik jaarlijks een vast maandbedrag € 500 ( € 6000 p.j ) laten uitkeren. hiervoor is netjes ook de ib belasting betaalt door het bij de belastingaangifte op te geven als inkomen. in 2014 heb ik gebruik gemaakt van de gunstige redenen om je stamrecht op te heffen, vanwege het feit dat het meer een last werd dan een gemak.
mijn vraag in deze is. over de reeds opgenomen uitkeringen heb ik IB betaald en daar hoef ik bij de afrekening van het stamrecht toch niet weer belasting over te betalen?

ik hoop dat u hier een antwoord op heeft

reageer op f verbeek

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 augustus 2014 13:23:30

Beste heer / mevrouw Verbeek,
Over de uitkeringen die u reeds ontvangen heeft, betaalt u niet nog eens belasting. Over het spaarsaldo betaalt u wel inkomstenbelasting en als u dat in 1 keer opneemt, krijgt u 20% korting op de inkomstenbelasting. Houdt er wel rekening mee dat de betaalde belasting over de uitkeringen een voorheffing betreft. Uit uw aangifte inkomstenbelasting zal blijken of u voldoende heeft afgedragen en of u extra moet afdragen of wellicht iets terugkrijgt.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Marjan

28 augustus 2014 17:46:03

Goedenavond ,

Als je het geld op verschillende banken hebt staan, hoe pak je het dan aan?

reageer op Marjan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 augustus 2014 7:05:45

Beste Marjan,
Als je bij meerdere banken rekeningen hebt lopen, kun je gewoon bij elke bank apart aangeven dat je wilt overgaan tot afkoop van het stamrecht. De meeste banken hebben hier formulieren voor en die vind je allemaal in dit weblog artikel: http://weblog.moneywise.nl/ontslagvergoeding/hoe-kan-ik-het-geld-van-mijn-stamrecht-bankspaarrekening-in-een-keer-opnemen/

reageer op Jeroen Wolfsen

jan

19 september 2014 21:14:53

Goedenavond. Kun je vanuit een stamrecht bv een belastingvrije schenking doen van maximaal een ton in 2014? Bijvoorbeeld aan de dga tbv aflossing hypotheek eigen woning?
Ik kan deze vraag nergens vinden vandaar dat ik mij tot u wendt. Alvast hartelijk dank voor de moeite.

reageer op jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 september 2014 5:48:02

Beste Jan,
In een stamrecht bv zit bruto geld. Het geld dat je anders als inkomen had gehad heb je nu ontvangen als ontslagvergoeding. OVer inkomen betaald je altijd belasting en over het geld in je stamrecht dus ook. Er is geen enkele mogelijkheid om dat te ontwijken.
Het zou natuurlijk prachtig zijn om je zelf op die manier een belastingvrije schenking te kunen doen maar daar zit de fiscus dus echt wel tussen. Deze vlieger gaat helaas niet op.

reageer op Jeroen Wolfsen

revina

29 september 2014 13:27:34

Ik heb voor 30 juni 2014 een gouden handdruk ontvangen, nog net voor de nieuwe regeling. Heb het ontvangen bedrag op advies van een fiscaal jurist bij 3 verschillende banken op banksparen gezet. ik heb een 2 tal vragen:

- Consequenties als ik het totaal bedrag laat uitkeren?
- Ik ben nu 61, welk moment van uitkeren zal voor mij gunstig zijn?

met vr groet

reageer op revina

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 september 2014 19:25:56

Beste Revina,
Het is op basis van deze informatie erg lastig om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor heb ik simpelweg te weing info. Ik weet niet hoe hoog uw totale ontslagvergoeding is geweest en ik heb geen inzicht in uw inkomen om een indicatie te kunnen geven van de gevolgen van uitkeren. Ik verwacht dat u meer dan € 100.000 heeft omtvangen omdat een fiscaal jurist u heeft geadviseerd om het over 3 rekingen te verdelen. Ik neem ook aan dat deze fiacaal jurist u hierover moet kunnen adviseren. En verder de banken of adviseurs die u heeft gebruikt voor het afsluiten van deze producten.
U mag het bedrag in een keer laten uitkeren in 2014. Dan betaalt u in een keer belasting maar slechts over 80% van het totale stamrecht. Op ons weblog vindt u meerdere artikelen hierover. U mag ook een deel in een keer laten uitkerenen maar dan heeft u niet recht op deze korting van 20%. U kunt ook kiezen om het geld vanaf een bepaalde leeftijd ( bijvoorbeeld de door u genoemde 61 jaar ) te laten uitkeren middels een uitkeerrekening. De minimale looptijd is telkens een jaar. U bent dus heel flexibel in uw opname mogelijkheden. U kunt meerdere uitkeringen combineren om op die manier op elk gewenst moment het gewenste inkomen te ontvangen. Als u meer info wilt over uw personlijke situatie kunt u altijd even bellen. Op het moment dat het echt ingewikkeld wordt en er van alles moet worden uitgerekend dan kunnen we u altijd in contact zetten met een onafhankelijk financieel planner die gespecialiseerd is in deze materie.
Wij geven als moneywise graag informatie, zelfs heel veel informatie, maar kunnen u niet persoonlijke adviseren.

reageer op Jeroen Wolfsen

Revina

29 september 2014 21:51:35

Beste heer Wolfsen,

Bedankt voor uw reactie,


met vr groet

reageer op Revina

cor

7 december 2014 18:29:33

ik heb twee totaal verschillende stamrechten (uit heel verschillende jaren), 1 ondergebracht bij een bv (waarvan ik dga) en het andere stamrecht bij een andere bv (waarvan ik dga)

ik wil 1 van de stamrechten geheel opnemen in het kader van de 80-20 regeling en het ander bij de andere bv laten staan

kan dat?

reageer op cor

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 december 2014 8:04:21

Bewste cor,
Ik kan nergens in de informatie van de fiscus vinden hoe ze hier mee om zullen gaan. Maar ik schat in dat je alleen gebruik kunt maken van de 80/20 regeling als je het hele stamrecht opneemt. Misschien was je er nog mee weggekomen als je twee gouden handdrukken van twee verschillende werkgevers in twee verschillende stamrechtbankspaarrekeningen had gestort en nu één daarvan afkoopt. Maar nu alles in één bv staat zal de fiscus alleen 20% korting geven als het hele stamrecht wordt afgekocht en de bv wordt geliquideerd. Informeer hierover in ieder geval vooraf bij de fiscus of een goede fiscalist.

reageer op Jeroen Wolfsen

Cor

8 december 2014 17:59:38

Bedankt voor de reactie; mijn vraag was niet helemaal duidelijk, het betreft twee stamrechten, die zijn ontstaan op verschillende tijden (verschil 7 jaar) bij twee verschillende werkgevers (die geen enkele relatie met elkaar hebben) en ondergebracht bij twee BV's (waarvan DGA), die geen onderlinge afhankelijkheidsrelatie hebben.

reageer op Cor

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 december 2014 19:38:38

Beste Cor,
Ik adviseer u om contact op te nemen met de fiscus hierover of een goede fiscalist te raadplegen. Voorzover ik kan zien , is er nog niks door de fiscus hierover gezgd in een publicatie. Dus vooroverleg is verstandig.

reageer op Jeroen Wolfsen

Edwin Walstra

23 december 2014 10:46:56

Beste Jeroen,

Ik heb te laat door gehad dat in 2014 de 80% regeling geldt. Ik heb in april 2013 een aanzienlijk bedrag als ontslagvergoeding uitgekeerd gekregen die ik heb ondergebracht in een opgezette Stamrecht BV. Het geld is door mijn ex-werkgever direct gestort op een bankrekening bij de ABN-AMRO. Het zit daar vervolgens al die tijd niks te doen. Het enige wat er gebeurd is dat de ABN maandelijks € 1,50 eraf haalt omdat het een telebankieren rekening is. Wat zijn nu nog mijn mogelijkheden? Kan ik al het geld zelf overmaken naar mijn eigen rekening en straks daar minder belasting over betalen? Vervolgens de stamrecht bv opheffen? Ik vrees dat de tijd daarvoor nu tekort is? Of kan ik het geld toch beter ergens vastzetten en eventueel beleggen? Ik hoor het graag.

Edwin Walstra.

reageer op Edwin Walstra

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 december 2014 20:35:34

Beste Edwin,
Het zal inderdaad kantje boord zijn maar ik denk dat er nog wel mogelijkheden zijn. Wat vreemd dat degene die je heeft geholpen of heeft geadviseert m.b.t. het oprichten van de stamrecht bv je dit niet eerder onder de aandacht heeft gebracht.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf niet betrokken ben bij de administratieve afwikkeling voor stamrecht bv's. Mijn specialisatie zit in de stamrecht bankspaarrekeningen. Ik verwijs je graag door naar MR Paul Vos in Ede. Zijn zijn gespecialiseerd in stamrecht bv's en als iemand je helpen kan zijn zij het.
Lukt het niet meer om gebruik te maken van de 80/20 regeling dan is mischien een andere optie om de bv te beindigen en te kiezen voor een stamrecht bankspaarrekening. Veel simpeler en veel goedkoper.
Als je hier vragen over hebt, dan horen we het graag.

reageer op Jeroen Wolfsen

Hannie

4 juni 2015 15:22:20

Ik heb in 2014 mijn stamrecht afgekocht en gebruik gemaakt van de 80 / 20 regeling. Voor het stamrecht heb ik nooit lijfrente afgekocht, mijn voormalige werkgever heeft een bedrag gestort ter uitkering als ik 65 jaar ben.
Ik heb begrepen dat vanaf 1-1-2014 geen revisierente meer berekend wordt over de afkoopsom van een stamrecht.
Van de belastingdienst ontvang ik echter nu bericht dat ik over de afgekochte lijfrente 12581 euro revisierente zou moeten betalen. Daar had ik echter niet op gerekend; wel op de 52 %.
Wellicht heb ik het belastingformulier verkeerd ingevuld : afkoop lijfrente??
Of moet ik bezwaar maken tegen dit besluit?

reageer op Hannie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 juni 2015 19:59:14

Beste Hannie,
Je wordt nu geconfronteerd met 20% revisierente omdat je het afkopen van je stamrecht hebt opgegeven als lijfrente. Ondanks het feit dat de term lijfrente ook voorkomt als men het over stamrecht heeft, is lijfrente fiscaal iets anders dan stamrecht. Je had het afkopen van stamrecht op moeten geven als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. Hierbij moet je maar 80% van het bedrag opgeven.
In dit geval dus de aangifte corrigeren. Neem contact met de belastingtelefoon of schakel een belastingadviseur in.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Hannie

4 juni 2015 20:57:07

Hartelijk dank voor de duidelijke reactie!
Weet nu wat ik moet doen.

Hannie

reageer op Hannie

Marc

3 augustus 2015 22:05:18

Beste Jeroen,

Kan ik uit mijn Stamrecht belastingvrij giften doen aan goede doelen? En kan ik vanuit mijn Stamrecht belastingvrij schenken aan mijn nog schoolgaande kinderen tot aan een bepaald bedrag per jaar?

Alvast bedankt voor het antwoord!

reageer op Marc

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 augustus 2015 10:05:42

Beste Marc,
Stamrecht kan niet direct en belastingvrij worden gebruikt voor bijv. goede doelen, schenken aan kinderen of extra aflossen van de hypotheek. Want die vraag krijgen wij ook regelmatig. (Bruto) Stamrechtkapitaal wordt altijd na inhouding van de loonbelasting netto aan u uitgekeerd. Vervolgens bent u vrij om het netto geld alsnog te schenken aan uw kinderen of aan goede doelen te besteden. Giften aan instellingen die aangewezen zijn als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar in uw aangifte IB. De algemene vrijstelling voor het schenken van ouders aan kinderen is € 5.277 (2015). Direct schenken aan kinderen is wel mogelijk met oud regime lijfrente.
Met vriendelijke groet, Maarten Docter

reageer op Maarten Docter
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662