Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Uiterlijke ontslagdatum voor stamrecht 30 juni 2014

Uiterlijke ontslagdatum voor stamrecht 30 juni 2014

maandag 04 november 2013 om 12:59:17 Jeroen Wolfsen 26 reacties
gouden handdrukVoor werknemers die ontslagen worden en nog gebruik willen maken van de stamrechtvrijstelling, geldt een uiterlijke ontslagdatum van 30 juni 2014. Werknemers die na deze datum met ontslag gaan, kunnen geen gebruik meer maken van de stamrechtvrijstelling. Dat heeft minister Weekers vandaag bekend gemaakt.
De ontslagvergoeding zelf moet overigens wel uiterlijk op 31 december 2013 afgestort zijn.

Stamrechtvrijstelling
De stamrechtvrijstelling is een fiscaal vriendelijke regeling waarbij er niet direct inkomstenbelasting wordt geheven over de ontslagvergoeding. Voorwaarde is wel dat de ontslagvergoeding wordt gestort in een stamrecht BV of op een bankspaarrekening. Het geld dient dan te worden gebruikt als aanvulling op het inkomen (direct of in de toekomst) waarbij de ontslagvergoeding wordt uitgekeerd over meerdere jaren. Hierdoor kan het progressieve inkomstenbelastingtarief van maximaal 52% worden vermeden.

In de begrotingsplannen van 2014 is de afschaffing van de stamrechtvrijstelling opgenomen. Dit betekent dat ontslagvergoedingen altijd direct worden belast in het jaar waarin de vergoeding wordt ontvangen. Het is dus niet meer mogelijk om je ontslagvergoeding in een stamrecht bv of   op een stamrecht bankspaarrekening te storten.

Belangrijke update: 13-11-2013: banksparen ook tot 30-06-2014:
//weblog.moneywise.nl/ontslagvergoeding/eindelijk-duidelijkheid-stamrecht-banksparen-met-ontslagvergoeding-ook-mogelijk-tot-30-06-2014/

Uiterlijke ontslagdatum
In de afgelopen weken is duidelijke geworden dat de ontslagvergoeding uiterlijk op 31 december 2013 moet zijn gestort in de stamrecht BV of op de bankspaarrekening. Alleen dan kan nog gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling. De vakbond CNV had vragen gesteld bij het afschaffen van de regeling, omdat bij veel reorganisaties de uiteindelijke ontslagdatum niet duidelijk is. Ministers Weekers heeft vandaag bevestigd dat het ontslag uiterlijk 31 december 2013 moet zijn aangezegd. Maar dat de echte ontslagdatum uiterlijk 31 juni 2014 mag zijn.
De ontslagvergoeding zelf moet overigens wel uiterlijk op 31 december 2013 afgestort zijn.

Lees alles over de stamrechtvrijstelling
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

GB

5 november 2013 10:49:31

Met betrekking tot de bekend gemaakt overgangsrecht begreep ik dat de stortingsdatum van de ontslagvergoeding toch in 2014 mag plaatsvinden zolang dat maar voor 30 Juni 2014 gebeurt, zie onder.

"
U mag dus van de stamrechtvrijstelling gebruik maken als onderstaande twee zaken is voldaan:

1) Het ontslag is aangezegd vóór 1 januari 2014
2) De uitdiensttreding plaats vindt vóór 1 juli 2014

"

1) Kunt u aub nagaan wat nu de afspraak is m.b.t. stortingsmoment van de ontslagvergoeding om aan de bekend gemaakte vrijstellings criteria te voldoen

2) Als ontslagvergoeding toch voor 1 Jan 2014 gestort moet zijn, hoe werkt dit dan als Stamrecht BV in oprichting is (notaris, belastingdienst) en bijbehorende geldrekeningen nog niet geopend zijn bij een bank ?

3) Geldt dit zowel voor Stamrecht als Banksparen ?

reageer op GB

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 november 2013 12:05:45

HIerbij de antwoorden
1 De storting moet zijn gedaan voor 31-12-2013 2 BV weet ik niet, wellicht derdenrekening notaris. banksparen mag geen probleem zijn. Wij openen binnen enkele dagen een rekening voor u. 3 ja dit geldt voor beiden.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

GB

5 november 2013 11:22:12

"Volgens staatssecretaris Weekers hebben werknemers van wie de uiteindelijke ontslagdatum nu nog niet bekend is door bijvoorbeeld een reorganisatie, maar aan wie het wel wordt toegezegd voor 31 december 2013, dan voldoende tijd om alsnog een stamrecht-bv op te zetten om een belastingvoordeel te genieten ."

De tijd tot aan 30 juni 2014 is toch nodig om eea op te zetten / in te richten (stamrecht en rekeningen). Als stortingsdatum van ontslagvergoeding toch voor 31 Dec 2013 moet plaatsvinden, heb je toch niets aan de tijd in 2014.
In dat geval moeten alle benodigde acties (Oprichting Stamrecht, notaris , bankrekeningen) alsnog tussen nu en 31 Dec 2013 plaatsvinden om de werkgever in staat te stellen om voor 31 Dec 2013 de ontslagvergoeding te storten.

Wat wordt dan verstaan onder de extra tijd in 2014 omStamrecht op te zetten......?

reageer op GB

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 november 2013 12:01:26

Geachte heer of Mevrouw Bayings,
Dit soort berichtgeving zet mensen totaal op het verkeerde been. Het verhaal is simpel. De storting op de bankspaarrekening moet voor 31-12-2013 door de werkgever worden gedaan. Omdat er natuurlijk mensen zijn die akkoord zijn gegegaan met hun ontslag in 2014 zijn deze nu met de werkgever in gesprek om de werkgever zo ver te krijgen dat deze alsnog in 2013 uitbetaald (ondanks ontslag in 2014), is deze maatregel van 30-06-2014 bedacht.
Omdat staatsecretaris Weekers niet wil dat mensen die bijvoorbeeld pas eind december 2014! ontslag krijgen dit dus ook op die manier gaan regelen hebben ze een laatste ontslag datum van 30-06-2014 bepaalt.
Feit blijft dat het geld voor 31-12-2013 op de rekening moet staan.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

GB

5 november 2013 12:13:33

Hallo Jeroen,
Bedankt voor de snelle reactie !

Toch verneem ik van andere Stamrecht specialisten dat de bekendmaking juist bedoeld is om werknemers die recent of in Nov/Dec hun ontslag aangekondigd krijgen, juist extra de tijd te geven om Stamrecht / banksparen incl. bijbehorende rekeningen op te zetten en in te richten.

Wat zou anders de extra tijd in 2014 voorstellen, aangezien werknemers bij een stortingsdatum voor 31-12-2013 tussen nu en Dec alles op moeten zetten om werkgevers in staat te stellen om voor die datum te storten.
Begrijp niet wat er dan onder "extra gegunde tijd tot aan 30 Juni 2014" bedoeld wordt, aangezien dit dan geen "actie tijd" maar "wachttijd" betreft. (van 1 Jan - 30 Juni 2014 hoef bij een uiterlijke stortingsdatum van 2013 niets meer te ondernemen)

Bovendien zijn er veel werkgevers die de ontslag vergoeding op basis van aangekondigd ontslag in 2013 pas op einddatum kunnen/willen storten op basis van company policies.

Kortom wederom onduidelijkheid waarbij je als werknemer moet gokken op juiste interpretatie van bekend gemaakt overgangsrecht.

reageer op GB

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 november 2013 20:29:29

Beste Gerard,
Ik ben er nog niet zo zeker van dat je na 31-12-2013 nog mag storten. Dit zijn de woorden van staatssecretaris Weekers:
Essentieel is dat de aard en de omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraken op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar zijn. Dat betekent dat voor 1 januari 2014 een stamrechtovereenkomst getekend dient te zijn waaruit blijkt dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, die niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Uit die overeenkomst dient tevens te blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. Ook de ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan. Dat betekent echter niet dat de feitelijke ontslagdatum per se al in 2013 gelegen dient te zijn. Het ontslag moet dus wel aangezegd zijn voor 31 december 2013 en binnen korte termijn worden uitgevoerd. Dan vraag je je natuurlijk af wat een korte termijn is. Daarvan is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan, inclusief de wettelijke verlengingsmogelijkheid, oplopen tot uiterlijk een halfjaar. Dat is dus de redelijke termijn waar ik het zojuist over had. Die wordt gekoppeld aan de wettelijke opzegtermijn.”
Voorlopig blijf ik bij de eerdere berichtgeving dat het geld gestort moet worden door de werkgever voor 31-12-2013. Ik zie nog geen aanleiding om dat te veranderen en ga dus voor de zekere variant. Ik hoop van harte dat de termijn wordt verlengd naar 31-06-2013. Maar die zekerheid is er nu gewoon nog niet. Mensen die hier op gokken kunnen van een koude kermis thuiskomen en daar ben ik dus zeer voorzichtig mee.
Ook de kennisgroep belastingen doet nu geen uitspraken hierover. MoneyWise heeft contact met hen over deze vragen en ik weet dat zij donderdag 07-11-2013 hierover vergaderen en dan hopen we op meer en duidelijker nieuws. Tot mu toe stapelen de onduidelijkheden zig alleen maar verder op en dat is een slechte zaak!
Zodra er nieuws is zal ik dat publiceren.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Arthur van Dijk

7 november 2013 11:31:32

Dag Jeroen,

Hierbij wil ik reageren op de opmerking dat dat het geld gestort moet worden door de werkgever voor 31-12-2013. Mijn vrouw moet wegens een reorganisatie bij haar werkgever weg. Binnen dit bedrijf bestaat echter de mogelijkheid om indien het lukt te kiezen voor een tijdelijke baan. Ondanks de aanzegging voor het ontslag die dus dit jaar al is gedaan, behoudt men bij verlenging het recht op de ontslagvergoeding. Op deze wijze kan een medewerker het ontslag uitstellen met bijvoorbeeld een half jaar. Mocht de medewerker tussentijds komen te overlijden dan keert de werkgever niets uit. Ik weet niet hoe dit bij andere bedrijven is geregeld, maar deze werkgever gaat dan natuurlijk nooit de ontslagvergoeding voor 31-12-2013 overmaken als de medewerker bijvoorbeeld door verlenging pas per 01-06-2014 uit dienst gaat. Je hebt dan niets aan dit uitstel en kun je maar beter per 01-12-2013 vertrekken. Ik vraag me af of men bij het vaststellen van dit overgangsrecht hiermee rekening heeft gehouden. Daarnaast zou ik graag willen weten of in de beëindigingsovereenkomst dan een specifieke datum, van in dit voorbeeld 01-06-2014, dient te worden vermeld of dat de aanzegging op zich al voldoende is.

reageer op Arthur van Dijk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2013 12:24:46

Beste Arthur,
Lastige situatie, we praten hierover een wetsvoorstel dat nog niet is goedgekeurd. Alle andere vragen die we hier nu over hebben zijn nog niet bantwoord. Weekers heeft het volgende gezegd: Ook de ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan. Dat betekent echter niet dat de feitelijke ontslagdatum per se al in 2013 gelegen dient te zijn. Het ontslag moet dus wel aangezegd zijn voor 31 december 2013 en binnen korte termijn worden uitgevoerd. Dan vraag je je natuurlijk af wat een korte termijn is. Daarvan is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan, inclusief de wettelijke verlengingsmogelijkheid, oplopen tot uiterlijk een halfjaar. Dat is dus de redelijke termijn waar ik het zojuist over had. Die wordt gekoppeld aan de wettelijke opzegtermijn.”
Ik denk dat het in jullie situatie verstandig is om een vast einddatum te hebben. Dan nog is het onduidelijk of het geld voor 31-12-2013 gestort dient te worden of dat er tijd is tot 30-06-2013.
Kortom veel onduidelijkheden. hopleijk snel meer nieuws.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Cees

7 november 2013 18:56:49

Ik ben benieuwd of je al iets weet van de kennisgorpe belastingen die volgens jou vandaag vergaderd heeft.

reageer op Cees

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 november 2013 19:50:35

Beste Cees,
Ik heb vandaag een reactie gehad van de heer Moonen van de belastingdienst. Ze stellen zich formeel en beginnen elk antwoord met: De door u gestelde vraag/vragen heeft/hebben betrekking op wetsvoorstellen die op dit moment nog in behandeling zijn in het parlement. Het is daarom niet mogelijk om hierover een formeel standpunt in te nemen. Wel kan ik u mededelen wat op dit moment de stand van zaken is van de parlementaire behandeling en de daaraan te ontlenen standpunten Alleen daaruit kunnen we afleiden dat nog niks zeker is.
Verder geven ze nog steeds antwoorden die niet volledig duidelijk zijn. Feit blijft dat het in ieder geval verstandig is om je stamrecht door de werkgever uit te laten betalen voor 31-12-2013. Als daar nadelen aan kleven i.v.m het arbiedscontract/werkgever/hoogte ontslagvergoeding e.d. dan is het raadzaam om volgende week af te wachten. We verwachten binnen enkele dagen meer uitleg van de staatsecretaris.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

GB

8 november 2013 15:15:59

Jeroen,

Had je al terugkoppeling ontvangen van de belastingdienst ? Afhnankelijk van formele / officiele bevestiging mbt stortingsdatum ontslagvergoeding kan ik met mijn werkgever in gesprek mbt einddatum voor 30 Juni 2014.

Laatste onduidelijkheid kan hopelijk snel worden weg genomen, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en aan de hand daarvan de benodigde acties kan opstarten.

reageer op GB

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 november 2013 19:47:43

Beste Gerard,

Ik heb je als via de persoonlijke mail op de hoogte gesteld.

Ik heb vandaag een reactie gehad van de heer Moonen van de belastingdienst. Ze stellen zich formeel en beginnen elk antwoord met: De door u gestelde vraag/vragen heeft/hebben betrekking op wetsvoorstellen die op dit moment nog in behandeling zijn in het parlement. Het is daarom niet mogelijk om hierover een formeel standpunt in te nemen. Wel kan ik u mededelen wat op dit moment de stand van zaken is van de parlementaire behandeling en de daaraan te ontlenen standpunten
Alleen daaruit kunnen we afleiden dat nog niks zeker is.

Verder geven ze nog steeds antwoorden die niet volledig duidelijk zijn. Feit blijft dat het in ieder geval verstandig is om je stamrecht door de werkgever uit te laten betalen voor 31-12-2013. Als daar nadelen aan kleven i.v.m het arbiedscontract/werkgever/hoogte ontslagvergoeding e.d. dan is het raadzaam om volgende week af te wachten. We verwachten binnen enkele dagen meer uitleg van de staatsecretaris.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Cees

10 november 2013 21:16:08

Beste Jeroen,

Ik heb je reactie gelezen op mijn vraag. Is het nu echt zo dat de vaste kamer commisissie die deze vragen heeft gesteld je juiste vragen niet hebben gesteld en dat daardoor nu veel ondduidelijkheid is ontstaan. Moeten we nu weer wachten op onze staatssecreaties "Wekers" die eigenlijk door zijn vele fouten allang zich had moeten beraden op zijn positie.
Eigenlijk vraag ik mij steeds meer af wat is de kennis van de leden van deze kamer commissie. Weet je niet een weg om ze te naderen om nu duidelijkheid te geven.

reageer op Cees

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 november 2013 20:44:22

Cees,
We hebben hier met de belastingdienst op hoog nivo contact over en met de fiscale juristen van banken en tot slot heb ik mijn netwerk een fiscaal jurist die zeer veel weet over deze materie.
Het is simpel: voor banksparen geldt dat het geld gestort moet zijn voor 31-12-2013. De datum van ontslag mag later zijn, tot 30-06-2014. Mits het ontslag voor 01-01-2014 is aangezegd en de hoogte van de ontslagvergoeding vastligt.
Vreemd genoeg mag de ontslagvergoeding voor een stamrecht bv en gouden handdruk polis worden uitgekeerd door de werkgever tot 30-06-2014. Mits het ontslag voor 01-01-2014 is aangezegd, de hoogte van de ontslagvergoeding bekend is en men voornemens is een stamrecht te vestigen.
Dit verschil komt voor uit een verschil in de wettekst die hoort bij banksparen (artikel 11A eerste lid LB 64) en de wettekst die hoort bij de stamrecht bv (artikel 11-1-g Wet LB). Het lijkt mij dat de staatsecretaris dit verschil niet wenselijk vindt en het lijkt mij logisch dat hij mensen die voor banksparen kiezen ook de ruimte geeft om de betaling tot 01-01-2014 te laten plaatsvinden.
Het is namelijk helemaal niet logisch dat mensen na 01-01-2014 in een stamrecht bv te rechtkomen. een onnodige dure en ingewiikelde constructie, die vaak wordt verkocht met een verhaal over voordelen maar in de werkelijkhied voornamelijk nadelen kent. De fiscus heeft niet voor niks aangegeven bestaande en nieuwe stamrecht bv's streng te gaan controleren.
Maar dat is nog even afwachten. Ik zal in ieder geval wat media mobiliseren.
Jeroen Wolfsen

Bas

11 november 2013 8:56:29

Beste Jeroen,

Je houdt vast aan 31 december 2013 als laatste afstortdatum.

De Kamerbrief van 8 november geeft niet echt heel veel meer duidelijkheid, maar wel staat vermeld dat uit de stamrechtovereenkomst moet blijken dat de vergoeding bij een erkende aanbieder "wordt" ondergebracht. Ook al staat er niet wanneer dat moet gebeuren, ontstaan hierdoor bij mij wel de indruk dat het geen probleem is later, tot 1 juli 2014, af te storten.

Ook het feit dat er niet is vermeld dat afstorting voor 1 januari 2014 moet gebeuren geeft mij dat gevoel. Zeker omdat het moment van overmaken wel duidelijk wordt vermeld bij de grens van 15 november 2013.

Maar ben het verder met je eens dat absolute zekerheid er uiteraard nog niet is.

Groet,
Bas

reageer op Bas

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 november 2013 20:38:37

Bas,
We hebben hier met de belastingdienst op hoog nivo contact over en met de fiscale juristen van banken en tot slot heb ik mijn netwerk een fiscaal jurist die zeer veel weet over deze materie.
Het is simpel: voor banksparen geldt dat het geld gestort moet zijn voor 31-12-2013. De datum van ontslag mag later zijn, tot 30-06-2014. Mits het ontslag voor 01-01-2014 is aangezegd en de hoogte van de ontslagvergoeding vastligt.
Vreemd genoeg mag de ontslagvergoeding voor een stamrecht bv en gouden handdruk polis worden uitgekeerd door de werkgever tot 30-06-2014. Mits het ontslag voor 01-01-2014 is aangezegd, de hoogte van de ontslagvergoeding bekend is en men voornemens is een stamrecht te vestigen.
Dit verschil komt voor uit een verschil in de wettekst die hoort bij banksparen (artikel 11A eerste lid LB 64) en de wettekst die hoort bij de stamrecht bv (artikel 11-1-g Wet LB). Het lijkt mij dat de staatsecretaris dit verschil niet wenselijk vindt en het lijkt mij logisch dat hij mensen die voor banksparen kiezen ook de ruimte geeft om de betaling tot 01-01-2014 te laten plaatsvinden.
Het is namelijk helemaal niet logisch dat mensen na 01-01-2014 in een stamrecht bv te rechtkomen. een onnodige dure en ingewiikelde constructie, die vaak wordt verkocht met een verhaal over voordelen maar in de werkelijkhied voornamelijk nadelen kent. De fiscus heeft niet voor niks aangegeven bestaande en nieuwe stamrecht bv's streng te gaan controleren.
Maar dat is nog even afwachten.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

GB

11 november 2013 20:49:18

Jeroen,

" Vreemd genoeg mag de ontslagvergoeding voor een stamrecht bv en gouden handdruk polis worden uitgekeerd door de werkgever tot 30-06-2014. Mits het ontslag voor 01-01-2014 is aangezegd, de hoogte van de ontslagvergoeding bekend is en men voornemens is een stamrecht te vestigen"

Is dit een nieuwe update die nog officieel bevestigd dient te worden of vertaling van de brief op kamervragen ?

reageer op GB

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 november 2013 20:53:41

Gerard,
Dit is de huidige status a.g.v verschil in wetgeving tussen banksparen en stamrecht BV. Zal ongetwijveld niet Weekers zijn bedoeling zijn. Maar hij heeft dit waarschijnlijk niet in beeld. We gaan hier aandacht om vragen omdat het eenongelijke behandeling is voor de mensen die beter kunnen bansparen dan een stamrecht bv oprichten.roe
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

RK

13 november 2013 13:15:20

Beste Jeroen,

Met mijn werkgever heb ik eind augustus 2013 een vaststellingsovereenkomst getekend, met opzeg termijn van 4 maanden. De laatste werkdag is 31 december 2013.
In de vaststellingsovereenkomst is opgetekend dat de ontslagvergoeding met de eerstvolgende salarisronde na einde dienstbetrekking (januari 2014) zal worden uitbetaald.
Mijn werkgever is ook niet van plan om het geld voor 31 december 2013 te willen gaan storten op een bankspaarrekening.
Mijn vraag is, is mijn werkgever hiertoe verplicht hieraan mee te werken?
Mag een ontslagvergoeding juridisch gezien, eerder gestort worden dan laatste datum einde dienstverband?
Met vriendelijke groeten,
Rudie

reageer op RK

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 november 2013 20:31:12

Beste Rudy,
Ik heb goed nieuws voor je. Het is vers van de pers. Vanmiddag heeft staatsecretaris Weekers bekend gemaakt dat voor stamrecht banksparen ook het overgangsrecht zal gaan gelden. Dit beteknt dat je tot 30-06-2014 de tijd krijgt om je ontslagvergoeding op een bankspaarrekening te storten.
Ik heb hier net een artikel op ons weblog over geschreven. Hier kun je dit lezen: http://weblog.moneywise.nl/ontslagvergoeding/eindelijk-duidelijkheid-stamrecht-banksparen-met-ontslagvergoeding-ook-mogelijk-tot-30-06-2014/
Wij helpen je hier graag bij. Hier kun je alle banken vergelijken voor gouden handdruk sparen:http://www.moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/intro.aspx
Succes! En als je vragen hebt, bel ons dann. We helpen je graag.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Alex

13 november 2013 20:48:25

Beste Jeroen,
ik heb net gelezen je antwoord aan Rudy, 20:31 13-11-2013.
mijn ontslag is namelijk 1-2-2014.
dus.. met mijn ontslagvergoeding in februari 2014, en ontslagovereenkomst waarschijnlijk 1 februari 2014, ik mag nog steeds banksparen (tot 30-06-2014)?
of moet ik ontslagvergoeding bedrag + overeenstemming vervroegen naar 31-12-2013?
graag je antwoord zo gauw mogelijk, ik heb morgenochtend de meeting met mijn werkgever.
ik dank je zeer!!
mvgr,
Alex

reageer op Alex

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 november 2013 21:03:37

Beste Alex,
We moeten het nu even doen met de mondelinge toezegging van de staatsecretaris. Ik verwacht morgen de zaak op papier na te kunnen lezen als ze verslag doen van de vergadering.
Als ik kijk naar wat hij tot nu toe heeft gezegd mag je er van uitgaan dat je dus tot 30-06-2014 een bankspaarrekening kan openen. Je ontslag moet wel voor 31-12-2013 zijn vastgelegd in een onstalgovereenkomst. En verder moet de hoogte van de ontslagvergoeding bekend zijn. Tot moet vastliggen dat je de onstalgvergoeding gaat onderbrnegen in een stamrecht.
Het is even wachten hoe dat eruit moet zien. Daar zal belastingdienst meer info over moeten geven.
Ik denk dat je met je werkgever moet proberen om aan te geven dat je graag wil banksparen en pas in 2014. Maar dat je even een voorbehoud moet maken of het niet verstandiger is om voor 31-12-2013 te kiezen. Dat moet toch bespreekbaar zijn, hop ik. Dan hebben jij en je werkgever net even meer bedenktijd om te weten wat de belastingdienst nu precies als voorwaarden gaat stellen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Tanja van Beeren

13 november 2013 21:34:07

Beste Jeroen,

per 1 maart jl. ben ik door reorganisatie uit dienst getreden d.m.v. een vertrekregeling. De gouden handdruk die ik heb ontvangen, heb ik gestort in een bankspaarproduct. Vanuit deze bankspaarregeling vul ik nu maandelijks mijn WW uitkering aan.
Ik wil graag gebruik maken van de vrijstelling per 1 januari 2014 en het resterende geld in één keer laten uitbetalen. Ik heb dit aangegeven bij de betreffende bank, maar zij geven aan dat dit niet mogelijk is. De vrijstelling zou alleen gelden voor bankspaarproducten die nog niet tot (periodieke) uitkeringen zijn overgegaan. Klopt dit ? Indien dit het geval is, zou ik dit heel onredelijk vinden.

Ik hoop dat je mijn vraag kunt beantwoorden en toelichten.

Bedankt alvast hiervoor.

Vriendelijke groet,
Tanja van Beeren

reageer op Tanja van Beeren

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 november 2013 22:06:01

Beste Tanja,
Je hebt een lopende stamrecht bankspaarrekening die is geopend voor 15-11-2013. Volgens de kabinetsplannen mag deze rekening gewoon worden afgekocht met 20% belastingvoordeel in 2014. Er is wettelijk namelijk geen verschil tussen opbouwrekeningen en uitkeerrekeningen. Dus wat je bank je verteld is niet juist.
Ik ben erg benieuwd welke bank dit is. Wil je mij dat laten weten via de mail die ik je gestuurd heb?
Ik help je graag om dit op te lossen. Je mag altijd bellen 085 7607600
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Marcel de Groot

19 november 2013 21:00:35

Beste Jeroen,

Op de Belastingdienstpensioensite wordt een voorbehoud aangegeven t.a.v. De verruimde overgangsregeling, goedkeuring door 1e en 2e Kamer.

Jullie zijn redelijk stellig in de uitbreiding naar 30 juni 2014. Wat zie ik over het hoofd?

Groet,

Marcel

reageer op Marcel de Groot

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 november 2013 11:02:45

De belastingsdienst is natuurlijk heel formeel. En we hebben het hier over een voorstel dat nog door de eerste en tweede kamer moet. Dat is de reden dat de belasting dient een voorbehoud maakt. Maar de staatsecreataris heeft natuurlijk aangegeven dat het overgangsrecht tot 30-06-2014 van toepassing zal zijn. een staatsecretaris spreekt natturlijk altijd voor zijn beurt. Hij stelt plannen voor maart weet natuurllijk niet zeker dat ze worden aangenomen. Als de wet niet doorgaat is het helemaal goed en kan iedereen gewoon de komende jaren nog zijn gouden handdruk storten op een bankspaarrekening.
Maar die kans acht ik heel klein.

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons