Moneywise.nl » Weblog » Overlijdensrisicoverzekering » Steeds minder ANW, zelf verzekeren belangrijker

Steeds minder ANW, zelf verzekeren belangrijker

vrijdag 04 december 2015 om 10:00:09 Rob van Lingen 2 reacties
overlijdensrisicoverzekeringAls uw partner komt te overlijden kunt u recht hebben op een ANW uitkering. Deze nabestaandenuitkering zorgt ervoor dat de nabestaanden altijd een basisinkomen hebben. Dit basisinkomen is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. En dat is in veel gevallen nodig omdat het nabestaandenpensioen dat via een werkgever wordt geregeld nog wel eens kan tegenvallen. Als er al een nabestaandenpensioenregeling is. Maar het mag duidelijk zijn dat de ANW uitkering ook niet bepaald een vetpot is.

Wanneer komt u in aanmerking voor een ANW uitkering?


U krijgt een nabestaandenuitkering ANW als:

 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én

 • u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar

  • u bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

  • Andere inkomsten gaan van uw nabestaandenuitkering ANW af
Andere inkomsten worden gekort op de ANW


Heeft u geen inkomsten? Dan heeft u recht op de volledige ANW.
Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen hoeveel er wordt afgetrokken van uw ANW uitkering.

Inkomsten die niet afgetrokken worden van de ANW • rente over spaargeld

 • nabestaanden uitkering via een pensioenregeling

 • nabestaanden uitkering uit een lijfrente


Inkomsten die gedeeltelijk worden afgetrokken van de ANW • inkomsten uit werk

 • winst uit onderneming

 • inkomen uit pensioen


Als deze inkomsten meer dan € 2.461,44  per maand bedragen dan vervalt de ANW uitkering helemaal.

Inkomsten die geheel worden afgetrokken van de ANW • Uitkeringen zoals WW, WAO, WIA, Ziektewet en werkloosheidsuitkering (WW).


Is uw uitkering hoger dan € 1.138,36 dan krijgt u geen nabestaandenuitkering ANW.

Kostendelersnorm: Korting op ANW voor inwonende met inkomen


Sinds 1 juli 2015 geldt dat de ANW uitkering lager kan worden als er iemand van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres woont. In dat geval kan de inwonende mee betalen aan de kosten van het huishouden. Deze inwoners noemt men een ‘kostendeler’.

De ANW wordt in stapjes verlaagd als:

 • het thuiswonend kind 21 jaar wordt en geen opleiding of studie volgt;

 • er iemand van 21 jaar of ouder inwoont of komt wonen en die niet als partner telt.


De ANW wordt in stapjes verlaagd als er een kostendeler is.


De  ANW uitkering is standaard  70% van het minimumloon en dit wordt verlaagd per:

 • 1 juli 2015 naar 68% (€ 1.114,31)

 • 1 januari 2016 naar 65% (€ 1.072)

 • 1 januari 2017 naar 60% (€ 990)

 • 1 januari 2018 naar 55% (€ 907)

 • 1 januari 2019 naar 50% (€ 820)


Elk jaar worden in januari en juli de bedragen aangepast. De bedragen tussen haakjes zijn gebaseerd op het normbedrag per 1 juli 2015.

Er is geen sprake van een kostendeler als: • iemand op uw adres woont die een studie of opleiding volgt en hiervoor studiefinanciering kan krijgen;

 • er een 'commerciële relatie' is. Bijvoorbeeld iemand die een kamer huurt.


Met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kunt u geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kunt u wel een commerciële relatie hebben.

ANW uitkering te laag? Zorg voor een goede overlijdensrisicoverzekering


Zodra de nabestaande een eigen inkomen heeft of er sprake is van een kostendeler, kan de ANW uitkering flink verlaagd worden. Om te zorgen dat uw nabestaande(n) niet in financiële problemen komen is het verstandig om een overlijdensverzekering af te sluiten.
Rob van Lingen

Rob werkt al jaren in de financiele sector. Hij weet alles van financiele producten Hij houdt je op de hoogte van o.a. overlijdensrisicoverzekering.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

H.J.Eggink

2 juli 2020 10:11:27

Is er een ANW uitkering van het SVB als kind 20jaar is en studerend? Zo ja, op welke leeftijd stopt die uitkering? Heeft de verzorgende ouder in die periode ook recht op ANW?
graag uw antwoord.
Mvgroet, Henk Eggink

reageer op H.J.Eggink

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 juli 2020 8:31:25

Geachte heer Eggink,
Hier kunt u alles vinden over de ANW: https://www.svb.nl/nl/anw/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons