Ontslagvergoeding

Vraag van de maand: ik krijg een ontslagvergoeding. Hoe voorkom ik dat ik veel belasting betaal over mijn gouden handdruk?

Maarten Docter dinsdag 30 september 2014 - bijgewerkt op: 21 oktober 2017
Veel mensen hebben in 2014 te maken gehad met een ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk genoemd. Maar sinds 1 januari 2014 is er geen mogelijkheid meer om een nieuwe gouden handdruk fiscaal vriendelijk en bruto te laten storten op bijvoorbeeld een gouden handdruk bankspaarrekening. En uw gouden handdruk rechtstreeks storten op een lijfrente bankspaarrekening is niet toegestaan. Uw gouden handdruk wordt dus direct uitgekeerd en belast tegen maximaal 52%. U betaalt meteen de hoofdprijs aan belastingen.
Terecht vragen mensen in deze situatie zich het volgende af: Hoe kan ik die maximale belasting op mijn gouden handdruk voorkomen?
Er zijn 2 manieren om uw belastingdruk te verminderen in het jaar dat uw inkomen hoog is door het ontvangen van een ontslagvergoeding.
1. U kunt gebruik maken van de middelingsregeling
2. U kunt gebruikmaken van de lijfrente aftrek.

Manier 1: middelen
Wat is middelen? Als u in 2014 een gouden handdruk heeft ontvangen, dan wordt uw gouden handdruk opgeteld bij uw andere inkomen (box 1) in 2014. Daardoor heeft u in 2014 opeens een heel hoog inkomen. Door te middelen kunt u dit hoge inkomen verdelen over 3 op éénvolgende jaren. Hierdoor daalt uw inkomen in 2014 en wordt het ook verdeeld over bijv. 2013 en 2012 en betaalt u mogelijk minder belasting doordat u in een lagere belastingschijf valt.
Aan de hand van onderstaand voorbeeld laat ik u zien wat er gebeurd als u gebruik maakt van de mogelijkheid om te middelen.

Voorbeeld middelen
Stel dat uw verzamelinkomen er over de afgelopen 3 jaar als volgt uit ziet:

jaar

inkomen

gouden handdruk

totaal

belasting

gemiddeld

2012

€ 35.000

€ 35.000

€ 13.006

37%

2013

€ 35.000

€ 35.000

€ 13.718

36%

2014

€ 15.000

€ 65.000

€ 80.000

€ 34.817

43%

totaal

€ 150.000

€ 61.541

U betaalt door uw ontslagvergoeding in 2014 aanzienlijk meer belasting.
 
Door te middelen komt uw inkomen er als volgt uit te zien:

jaar

inkomen

belasting

gemiddeld

2012

€ 50.000

€ 19.306

38%

2013

€ 50.000

€ 2.018

40%

2014

€ 50.000

€ 19.870

39%

totaal

€ 150.000

€ 59.194

 

 
 
 
 
 

Voordeel door te middelen
Door te middelen gaat de te betalen belasting over deze 3 jaren van € 64.541 naar € 59.194.
Dat is een verschil van € 2.347
Uw belasting voordeel bedraagt: € 2.347 - € 545 (drempel) = € 1.802

Manier 2: jaarruimte en reserveringsruimte
Een andere manier om uw belastingdruk in 2014 te verminderen is gebruik maken van lijfrenteaftrek. Door in het jaar van het hoge inkomen in 2014 belastingaftrek te creëren door het afstorten van lijfrente, verlaagt u het belastbaar inkomen. Voorwaarde om lijfrente af te mogen trekken is u jaarruimte heeft.

Wat is jaarruimte?
Als u een aantoonbaar pensioentekort heeft, dan mag u een inleg op een lijfrenteverzekering of lijfrente bankspaarrekening aftrekken van uw belastbaar inkomen. U mag niet elk gewenst bedrag aftrekken. U moet eerst uw jaarruimte berekenen. Bovendien is de jaarruimte gemaximeerd
(€ 25.181 in 2014).

U berekent uw jaarruimte met behulp van onderstaande formule:
Jaarruimte = (15,5% x premiegrondslag) - (7,2 x factor A) - F
Uitleg:Premiegrondslag (PG) = uw verzamelinkomen minus franchise (€ 11.829 in 2014). De maximale premiegrondslag is € 162.457 (2014). Het verzamelinkomen wordt ook wel inkomensgrondslag genoemd en is max. € 174.286 (2014).
Franchise = het gedeelte van het inkomen waarover geen lijfrente kan worden opgebouwd, omdat de AOW-uitkering hierin later voorziet.
Factor A = het bedrag van de aangroei van uw pensioen in het voorafgaande jaar door toename van diensttijd. Van de factor A verstrekt een pensioenfonds jaarlijks een opgave op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
F = Fiscale oudedagsreserve (FOR). FOR = de toename van de oudedagsreserve. Dit geldt alleen voor zelfstandig ondernemers.

Rekenen met de gegevens van het vorige jaar:
U moet rekenen met de gegevens van het voorafgaande jaar. Dat betekent dat u voor de berekening van uw jaarruimte in 2014, het jaar van uw hoge inkomen door de gouden handdruk, moet u uitgaan van de gegevens van 2013.
U rekent dus met het inkomen van 2013 en factor A van 2013.
Als u gebruik wilt maken van de jaarruimte in 2014, moet u uw inleg op een lijfrente bankspaarrekening uiterlijk op 31 december 2014 gestort hebben.

Voorbeeld jaarruimte
Aan de hand van eerder genoemde voorbeeldinkomens laat ik u zien hoe u uw jaarruimte berekent.
U heeft door uw gouden handdruk in 2014 een verzamelinkomen van € 80.000 en wil het inkomen drukken door gebruik te maken van uw jaarruimte in 2014. U gebruikt de jaarruimte formule.

Jaarruimte 2014
Gegevens 2013 € 35.000 (verzamelinkomen 2013) - € 11.829 franchise = € 23.171 (premiegrondslag).
(15,5% x € 23.171) - (7,2 x factor A) = € 3.591,50
(In deze berekening heeft u geen pensioenopbouw en FOR, dus factor A is 0 en FOR is 0)

Uw jaarruimte in 2014 is dus € 3.591,50.
U mag dus van uw hoge inkomen in 2014 slechts €3.591,50 aftrekken en levert u een belastingvoordeel op van 52% over € 3.591,50 = € 1.867,58.

Aftrekken in 2015?
In 2015 kunt u uw jaarruimte baseren op het hoge inkomen van 2014 en zult u meer jaarruimte hebben. Maar als u in 2015 weer werk heeft en ongeveer hetzelfde inkomen heeft van rond de € 35.000 dan zit u in de laagste belastingschijf van 37%. U wilt juist aftrekken tegen 52%. U loopt als het ware achter de feiten aan.

Eerst middelen en dan jaarruimte berekenen?
Is eerst middelen dan toch een uitkomt? Immers, in het eerste voorbeeld van middelen was het gemiddelde inkomen € 50.000. Dat is leuk bedacht, maar helaas staat de jaarruimte formule niet toe dat u gebruik maakt van het gemiddelde inkomen. U mag dus geen jaarruimte berekenen ná middelen. En u moet dus uitgaan van het daadwerkelijke inkomen van 2013.

Conclusie
Onze conclusie is dat u eigenlijk nooit de hoogste aftrekpost kan creëren in het jaar waarin u het hoogste inkomen hebt.

Tot slot: Reserveringsruimte
Er is nog een andere mogelijkheid en dat is reserveringsruimte. Reserveringsruimte is het niet gebruikte deel van de jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. Ook reserveringsruimte moet berekend worden. Als er sprake is van reserveringsruimte, dan raden wij aan om te beginnen bij het oudste jaar, omdat dat als eerste vervalt.
Ook reserveringsruimte kent een maximum, namelijk € 6.989 en € 13.802 als u binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Gerbuikmaken van de reserveringsruimte zal waarschijnlijk de hoogste aftrekpost opleveren om lijfrente te mogen storten op een bankspaarrekening ten laste van uw inkomen van 2014.

Bereken uw jaarruimte en reserveringsruimte zelf
Voor het zelf berekenen van uw jaarruimte en reserveringsruimte kunt u gebruikmaken van de rekenhulp van de Belastingdienst.
In dit artikel

Gouden Handdruk

Wilt u uw stamrecht laten uitkeren?

Gouden Handdruk

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Reactie
Reactie plaatsen
Contact
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662

Stay up to date

Ontvang, net als 10.996 anderen, onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw privacy is gewaardborgd.

logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons Moneywise.nl op Facebook Moneywise.nl op LinkedIn Moneywise.nl op Twitter Moneywise.nl op Youtube