Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Vrijstelling ontslagvergoeding mogelijk afgeschaft. Wat betekent dit voor u?

Vrijstelling ontslagvergoeding mogelijk afgeschaft. Wat betekent dit voor u?

dinsdag 17 september 2013 om 15:13:04 Jeroen Wolfsen 54 reacties
gouden handdrukAls de plannen van het kabinet doorgaan, is er vanaf 1 januari 2014 geen mogelijkheid meer om een ontslagvergoeding onder te brengen in een Stamrecht BV of een Stamrecht Bankspaarrekening (gouden handdruk sparen). Dit moet nog wel goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede kamer. Pas eind december zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Dit staat in de Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau die met Prinsjesdag is gepubliceerd.De tekst hierover is duidelijk: "De stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe gevallen voor BV’s, bankspaar- en verzekeringsproducten.”

Wat verandert er als u ná 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangt?
Voor ontslagvergoedingen na 1 januari 2014 geldt dat er meteen moet worden afgerekend met de fiscus. Uitstellen tot een later moment om daarmee belastingvoordeel te halen, is daarmee niet meer mogelijk. Men kan geen nieuwe stamrecht BV oprichten of een gouden handdruk bankspaarrekening openen.

Wat verandert er als u al een stamrecht BV, gouden handdrukpolis of gouden handdruk bankspaarrekening heeft?
Ook voor bestaande stamrecht BV’s, gouden handdrukpolissen of gouden handdruk bankspaarrekeningen komen er belangrijke veranderingen. Men wil de eigenaren hiervan fiscaal stimuleren om eerder het geld uit het stamrecht te gaan gebruiken en te besteden. Op bestaande stamrechten komt een belastingkorting van 20% over de uitkering. Het kabinet hoopt hierdoor 1,25 miljard aan extra belastingen binnen te halen. Daarnaast hoopt men dat men het geld ook daadwerkelijk gaat besteden om op die manier bij te dragen aan de benodigde economische groei. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is de grote vraag, het is namelijk niet verplicht om het geld daadwerkelijk te gaan besteden. Zodra men afrekent en het geld vrij besteedbaar is, krijgt men te maken met 1,2% vermogensrendementsheffing als men meer spaargeld heeft dan € 21.139 . Daarnaast is het zo dat een flink deel van een stamrecht dat in een keer met de fiscus wordt afgerekend, in de derde belastingschijf van 52% kan vallen. Een korting van 20% betekent dan een uiteindelijk belasting van 41,6%. Dit ligt erg dicht bij de 42% die men normaal zou kunnen betalen. Of lager als men de gouden handdruk gebruikt voor pensioenaanvulling. Het zogenaamde voordeel van 20% is dus niet altijd voordelig.

Wat is wijsheid als u vóór 1 januari 2014 nog een ontslagvergoeding ontvangt?
Als u voor 1 januari 2014 nog een gouden handdruk ontvangt dan is en blijft banksparen in veel gevallen de beste optie. Ook als u besluit om toch het geld uit te laten keren met 20% belastingvoordeel. Als de maatregel daadwerkelijk wordt goedgekeurd kunt u altijd nog besluiten om in één keer af te rekenen met de fiscus. Daarom is het verstandig om nu niet zonder meer het geld vast te zetten in een deposito voor meerdere jaren. Het stopzetten van zo’n deposito kan namelijk een boete van de bank betekenen omdat u zich niet aan de afspraak met bank houdt. Zo raakt u een mogelijk belastingvoordeel snel weer kwijt. De meeste vrijheid en flexibiliteit houdt u als u kiest voor een opbouwrekening op variabele rente. Hiermee heeft u alle vrijheid en kunt u zonder kosten op ieder moment besluiten om het geld uit te laten keren.

Nu nog kiezen voor een stamrecht BV is echt zonde van uw geld.
Als u voor 1 januari nog een ontslagvergoeding ontvangt, is het in ieder geval niet slim om te kiezen voor een stamrecht BV. Het oprichten van een stamrecht BV kost al snel meer dan € 1000 met hier en daar zelfs uitschieters naar bedragen boven de € 2500. Als zo’n BV nu nog wordt opgericht met de bedoeling om na 1 januari 2014 het stamrecht kapitaal uit te gaan keren met 20% belastingvoordeel, is dat wel een hele dure oplossing. Temeer omdat het officieel beëindigen (fiscaal liquideren) van zo’n BV ook al snel weer € 500 kosten met zich meebrengt.

Banksparen: goedkoop en alle vrijheid.
Een gouden handdruk bankspaarrekening opent u bij MoneyWise voor € 229. En als u kiest voor een opbouwrekening op variabele rente kunt u op elk gewenst moment de beste keuze maken. Hier kunt u alle banken vergelijken. Als de Eerste en Tweede Kamer de plannen inderdaad goedkeuren, kunt u laten uitkeren met belastingvoordeel. U kunt er ook voor kiezen om de rekening aan te houden en het geld vast te zetten in een deposito voor een aantal jaren met een hogere rente. Hiermee bespaart u mogelijk 1,2% vermogensrendementsheffing. U kunt kiezen voor uitkeren na 65 jaar met een veel lager belasting tarief. En u kunt alsnog het geld overzetten naar een stamrecht BV als dit uiteindelijk de beste vorm voor u is. In ieder geval houdt u met banksparen zelf de handen aan het stuur tegen de laagste kosten.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Erik van den Broek

18 september 2013 15:04:25

Beste Jeroen,

Dank je wel voor dit duidelijke verhaal. Toch nog 1 vraag:

Het belastingtarief gaat dus niet van 52% minus 20% naar 32%, maar de rekensom moet dus zijn: 52% x 20% = 10,4% en dan 52% minus 10,4% = 41,6%.

Begrijp ik dat goed?

Dus dat betekend dat het 42%-tarief naar 33,6% gaat, toch?

reageer op Erik van den Broek

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 september 2013 18:19:19

Beste Erik,
Je rekensom klopt inderdaad. Het tarief van 52% gaat op deze manier naar 41.6%. En de tweede belastingschijf van 42% wordt 33.6%. Overigens lezen we twee dingen in het nieuws hierover: 20% korting op het belastingtarief ( dus als voorbeeld het sommetje hierboven) maar we lezen ook: de eerste 20% kan belastingvrij worden uitgekeerd. In principe komt dit op hetzelfde belastingpercentage neer: € 100.000 maal 80% maal 52% is € 41.600 aan belasting, oftewel 41.6%.
De 20% belastingkorting zal volgens de huidige plannen alleen gelden als het hele bedrag wordt opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

H.J. Hollands

21 september 2013 20:16:13

Beste Jeroen,

Zijn er bij het storten van een goudenhanddrukpremie door werkgever op een bankspaarekening nog enigerlei (fiscale) beperkingen die te maken hebben met reeds benutte fiscale vrijstelling voor het aftrekken van lijfrente premies en/of stortingen in (ABP) extra pensioenvoorziening?

Met vriendelijke groet
Huup Hollands

reageer op H.J. Hollands

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2013 15:29:11

Beste Huup,
Het storten van een ontslagvergoeding op een gouden handdruk bankspaarrekening staat helemaal los van de aftrekruimte voor lijfrentepremies. Dus de hoogte van de storting heeft geen invloed op je jaarruimte of reserveringsruimte. Een goeden handdruk bankspaarrekening is technisch gezien hetzelfde product als een lijfrente bankspaarrekening maar fiscaal staan ze dus helemaal los van elkaar.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

T. van Gooi

26 september 2013 9:05:50

Wat te doen, als het ontslag per 31 dec. 2013 is, en de gouden handdruk pas eind jan. 2014 overgemaakt gaat worden.
Kom ik dan wel/niet in aanmerking om met een fors voordeel te gaan banksparen?

M.vr.gr.

reageer op T. van Gooi

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 september 2013 11:41:56

Dit is een mooi voorbeeld van de dagelijkse praktijk waarover bij dit soort plannen nooit wordt nagedacht. Het moet ook nog door de tweede kamer (19 november) en de eerste kamer (16 en 17 december). Verder is de Raad van State (het adviesorgaan van de regering) helemaal niet enthousiast over de plannen. Maar als de plannen volgens het huidige voorstel doorgaan dan is het volgens het huidige voorstel niet meer mogelijk om na 1 januari 2014 geld te storten op een bankspaarrekening.
In de loonbelasting gaat het namelijk om het het genietingsmoment: Loon wordt belast op het moment dat het genoten wordt. Loon wordt genoten op het moment dat het betaald of verrekend wordt, op het moment dat het aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld of rentedragend wordt, dan wel op het moment dat het voor de werknemer vorderbaar en tevens inbaar wordt. Er is tot op heden nog geen sprake van een overgangsrecht.
Wij zullen klanten gaan adviseren om gewoon in december een stamrecht bankspaarrekening te openen en aan de fiscus een vrijstelling te vragen voor het feit dat het ontslag in 2013 valt maar de uitbetaling pas in 2014 zal plaatsvinden. Aangezien een verkregen vrijstelling van de fiscus rechtsgeldig is lijkt mij dat je tot die datum alsnog gebruik kan maken van de mogelijkheid om te banksparen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

L Giesen

27 september 2013 15:49:07

Ontslag per 1.1.2014, ontslagvergoeding wordt in december 2013 al gestort, dus voor 1. januari. Gaat dit goed ?

reageer op L Giesen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 september 2013 19:01:33

Geachte heer of mevrouw Giesen,
Voor zover we de plannen tot op heden kunnen beoordelen zal dit goed gaan. Zoals ik al eerder schreef op dit weblog gaat het om het genietingsmoment: In de loonbelasting gaat het namelijk om het het genietingsmoment: Loon wordt belast op het moment dat het genoten wordt. Loon wordt genoten op het moment dat het betaald of verrekend wordt, op het moment dat het aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld of rentedragend wordt, dan wel op het moment dat het voor de werknemer vorderbaar en tevens inbaar wordt.
Met vriendelijke groet, Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Anoniem

29 september 2013 10:08:10

Overal staat dat de 20% korting betrekking heeft op een stamrecht bv. Weet u zeker dat een bankspaarrekening ondergebracht bij een verzekeringsmij (opbouw of direct ingaande) gestort voor 31-12-2013 ook voor deze 20% korting regeling dan in aanmerking komt? Of is dit alleen echt voor een stamrecht bv? Moet een verzekeraar dan wel meewerken?

Ik krijg oktober /november een gouden handdruk gestort maar hoe groot acht u de kans dat die 20% korting regeling door de eerste en tweede kamer zal gaan? Ik zit te denken om het op een "goedkope" bankspaarrekening te laten zetten. Mocht de regeling alsnog niet doorgaan dan wil ik deze in termijnen z.s.m. laten uitkeren.
Ik hoop dat u mij een advies kan geven wat ik het beste kan doen.
Voor deze 20% regeling in aanmerking te komen is dan zowel banksparen opbouw als banksparen gelijk uitkering mogelijk om af te sluiten?

Ik hoop dat u mij wat advies kunt geven wat ik nu het beste kan doen omdat ik snel een beslissing moet nemen waar te storten.

reageer op Anoniem

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 september 2013 19:25:22

Beste Patrick,
De regeling zal gaan gelden voor stamrecht bv's maar ook stamrechtpolissen en gouden handdruk bankspaarrekeningen. Dat wil niet zeggen dat elk vezekeringscontract beëindigd kan worden. Dat ligt aan de polisvoorwaarden en men kan een verzekeraar met deze wetgeving niet verplichten tot afkopen van de polis. Als afkoop van een polis wel mogelijk is zal het ook gevolgen kunnen hebben voor de waarde in de polis. Mogelijk rekent men afkoopkosten. Ook bij banksparen kan men te maken krijgen met kosten als men het saldo op de rekening heeft vastgezet in een deposito. in onze vergelijkingsmodule kunt u per bank zien welke kosten men rekent.
Of de plannen doorgaan is pas eind december zeker ( 16 en 17 december).Als u kiest voor een opbouwrekening op variabele rente heeft u vanaf januari 2014 alle vrijheid. U kunt besluiten om tot afkoop over te gaan met 20% belastingvoordeel als de regeling doorgaat. Als de regeling niet doorgaat kunt u het saldo eventueel vastzetten tegen een hogere rente en een aantal jaren doorsparen. Of u kiest ervoor om over te gaan naar een uitkeerrekening en te beginnen met uitkeren. Een goede mogelijkheid is dan het uitkeerproduct van Aegon. Als u hier een uitkering van ontvangt dan kunt u deze ook weer stopzetten en aanpassen. Hier vindt u meer info daarover: http://weblog.moneywise.nl/banksparen/aegon-bank-sterk-verbeterde-bankspaar-producten/
Als u meer vragen heeft, mag u altijd bellen. We helpen u graag. Met vriendelijke groet, Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Loek

3 oktober 2013 12:16:26

Beste Jeroen,

"Nu nog kiezen voor een stamrecht BV is echt zonde van uw geld." Maar geldt dat ook als je de Stamrecht BV wilt behouden?
Als ik nog dit jaar een Stamrecht BV opricht, zou ik dan de Gouden handdruk die ik in juli 2014 ga ontvangen alsnog in de Stamrecht BV mogen stoppen?

reageer op Loek

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 oktober 2013 13:23:05

Beste Loek,

Helaas dat zal niet gaan lukken. Tenminste niet volgende de plannen zoals ze gepresenteerd zijn. Niet de ontslagdatum is hierbij leidend maar het moment waarop je het geld ontvangt. Men noemt dit het genietingsmoment. Zie mijn andere antwoorden hierboven in de andere vragen.
Wellicht komt er een overgangsrecht. Maar aangezien deze plannen op 16 en 17 december pas in de kamer behandeld moeten worden, wordt het allemaal wel erg krap om zaken te regelen. Ik zou dan ook zeker nu niet de hoge kosten voor een stamrecht BV verstandig vinden. Je kunt voor € 229 een stamrecht bankspaarrekening openen. Mocht de wet doorgaan en je kunt niet meer je gouden handdruk kwijt in een stamrechtconstructie, kun je de rekening opheffen. Je betaalt dan geen € 229 maar € 109. Als de wet wel doorgaat, kun je de rekening afkopen en met 20% belastingvoordeel je geld ontvangen.

Je kunt de rekening ook in stand houden en beginnen met maandelijks uitkeren of het geld vastzetten tegen een hogere rente voor later. Ook is het mogelijk om dan als nog een stamrecht bv op te richten en het geld over te boeken.

Laat je goed informeren over de voor en nadelen van een stamrecht BV. Ik merk dat het verhaal vaak te mooi wordt verteld. Het enige voordeel dat een BV heeft t.o.v. banksparen is de mogelijkheid om het geld uit te lenen. En dat is ook meteen het onderwerp waar het meest fout gaat. En tevens de reden waarom de fiscus heel streng BV's aan het controleren is. Een stamrecht BV is geen fiscale grabbelton. Op het moment dat je er geld uit wilt halen zijn er strenge regels. Daarnaast 'vergeten' de stamrecht bv oprichters nog wel eens te vertellen dat je met een bankspaarrekening ook heel flexibel kan zijn. Zo kun je ingegane uitkeringen stopzetten en aanpassen.

Mocht je nog vragen hebben, bel ons dan . We informeren je graag!

met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

annoniem

12 oktober 2013 16:53:53

Ik heb in 2004 een goudenhandruk ontvangen en destijds in een verzekering gestort. In sept 2014 heb ik een waarde overdracht laten plaatsvinden naar een bank spaarregeling met variabele rente. een deel van de som wordt per okt 2014 uitgekeerd gedurende 2 jaar en het grootste deel is met variabele rente vastgezet voor 5 jaar.

Vraag is nu stel dat de belastingplannen idd doorgaan wat zou dat mogelijkerwijs voor mij gaan betekenen,?

Met groet

reageer op annoniem

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 oktober 2013 10:50:04

U schrijft dat u de waarde in september 2014 heeft laten overboeken naar banksparen. Ik neem aan dat u september 2013 bedoelt.
De plannen gaan door, dat is wel zeker. Het saldo dat nu op een opbouwrekening met variabele rente staat kunt u zondermeer in 1 keer uitlaten keren. Zonder kosten ( behalve bij RABO en ABN, die kunnen 150 euro aan kosten rekenen). De uitkeerrekening kan ook stopgezet worden, hier kunnen wel kosten aan zitten. U heeft immers het geld vastgezet en wil die afspraak stopzetten.
Het is een kwestie van goed rekenen om te bepalen of in 1 keer uitkeren verstandig is.Het belastingvoordeel lijkt leuk maar het tarief van 52% gaat hierdoor naar 41.6%. Als u daarna veel geld op een spaarrekening heeft staan betaalt u hierover mogelijk weer 1.2% vermogensrendementsheffing. Als u het in 1 keer laat uitkeren, kunt u toeslagen verliezen doordat u in 2014 een hoog inkomen heeft. Er zijn mogelijkheden om uw inkomen te middelen maar dor de hoge drempel levert dat niet heel veel op. Als u hier hulp bij nodig heeft of van gedachten over wilt wisselen, kunt u altijd bellen met ons. We kunnen geen maatwerkadvies geven maar wel met u meedenken en de opties aangeven. Als u behoefte heeft aan maatwerkadvies, kunnen we u in contact zetten met een gecertificeerd financieel planner ( FFP) die uw persoonlijke situatie voor u kan bekijken en u hierover kan adviseren.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Y Willemsen

14 oktober 2013 12:15:01

Beste meneer Wolfsen

Mijn contract wordt beëindigd per 31/12. In december ontvang ik een flinke ontslagvergoeding.
Mijn plan was, daar ik een consumptieve lening had, een gedeelte daarvan direct te laten uit betalen om mijn lening af te lossen en de rest te storten op een bankspaarrekening.
Maar.... Nu er in 2014 uitgekeerd mag worden tegen een lager tarief, denk ik dat ik het hele bedrag op een bankspaarrekening stort en in 2014 laat uitkeren.

Maar.... Stel dat het uitkeren in 2014, tegen een lager tarief niet doorgaat, zou ik zoveel willen laten uitkeren dat ik toch in 2014 mijn lening kan afbetalen.

Is dat mogelijk; veel uitkeren in 2014 en de jaren daarna minder?

En is Aegon daar geschikt voor?

Met vriendelijke groet,

YJM Willemsen

reageer op Y Willemsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 oktober 2013 18:16:39

Beste meneer of mevrouw Willemsen,
Ten eerst is de kans heel klein dat het niet doorgaat. De politiek lijkt hier niet heel veel tijd aan te besteden, het lijkt erop dat het gewoon zonder veel vragen doorgezet gaat worden. In dat geval is het inderdaad heel slim om nu een opbouwrekening te openen op variabele rente. Dat scheelt gewoon 20% op de belasting die u anders zou betalen. Als het niet doorgaat kunt u een uitkeerrekening starten en die is inderdaad bij Aegon stop te zetten maar of dit de oplossing is kan ik niet beoordelen. Uw leeftijd bepaalt namelijk hoe lang de uitkering moet lopen en ik ken uw leeftijd niet.
U kunt ook overwegen dat u aan uw werkgever doorgeeft dat u in 2013 de werkgever een deel uit te laten keren en de rest in een bankspaarrekening te stoppen. Het is namelijk zeker niet zo dat u altijd 52% betaalt. Dat is afhankelijk van uw totale inkomen van 2013.
Als u meer vragen heeft, neemt u dan even telefonisch of per mail contact op.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Paul van Deelen

15 oktober 2013 12:57:07

Geachte heer Wolfsen,

Mijn contract gaat per 31-12-2013 beeindigd worden. De ontslagvergoeding zal eind Januari 2014 betaald worden. De werkgever zal daar waarschijnlijk 52% lb van inhouden tenzij er een mogelijkheid is het bedrag bruto te laten storten.
U gaf in een eerdere reactie bij een vergelijkbare situatie wellicht sprake zou kunnen zijn van een overgangsregeling.
Wat zou uw raad zijn ?

Met vriendelijke groet,
Paul van Deelen

reageer op Paul van Deelen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 oktober 2013 14:08:07

Geachte heer van Deelen,
Ik zou hemel en aarde bewegen om uw werkgever de ontslagvergoeding eerder uit te laten keren. U wordt ontslagen in 2013 maar als de uitbetaling pas in 2014 plaatsvindt dan kunt u niet meer gebruik maken van de stamrecht vrijstelling. Dat betekent geen stamrechtvrijstelling om een bankspaarrekening te kunnen openen. Die kans is dan gewoon voorbij. En dus ook niet de mogelijkheid om het geld in 2014 met 20% belastingvoordeel uit te laten keren. Dus altijd afrekenen tegen maximaal 52%. En dat zou zonde zijn als het niet nodig is.
Iedereen hoopt op een overgangsregeling want deze wet wordt wel heel snel ingevoerd ( 16 en 17 december goedkeuring eerste en tweede kamer) maar er is op dit moment geen enkel teken in de markt dat zo'n overgangsregel komt. Ik zou het er niet op gokken. Desnoods zou ik mijn werkgever aanbieden om een maand eerder uit te betalen en dan maar € 1000 minder.
Als u wordt ontslagen in 2013, de rekening is geopend en het geld voor 2014 binnen is, zit u altijd goed.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Koemar

21 oktober 2013 14:01:55

Als je nu laat uitkeren met banksparen, is het ook mogelijk in 2014 het restantbedrag ,in een keer laten uitkeren.

reageer op Koemar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 oktober 2013 15:30:38

Als je nu maandelijks een uitkering ontvangt uit een gouden handdruk uitkeer rekening dan is het inderdaad mogelijk om het saldo dat op 1 januari 2014 nog op de rekening staat in één keer uit te laten keren met 20% belastingvoordeel. Hierbij is het alles of niets, dus je kunt alleen het totale saldo uit laten keren niet slechts een gedeelte. Overigens hoeft het niet meteen in januari. Je hebt hier het hele jaar voor. Na 2014 is deze mogelijkheid vervallen. Je hebt dan geen kortingmeer. Sterker nog na 2014 betaal je zelfs 20% boete in de vorm van revisierente.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Koemar

21 oktober 2013 15:40:27

Als je nu banksparen maandelijks al laat uitkeren ,en in 2014 in een keer laat uitkeren
krijg je dan geen boete van sns bank.

reageer op Koemar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 oktober 2013 15:47:13

Ja, terechte vraag, dat had ik er inderdaad meteen bij kunnen typen. Het stopzetten van een gouden handdruk uitkeerrekening bij SNS brengt kosten met zich mee. In de voorwaarden staat hierover het volgende: Ingeval de Rekeninghouder de Rekening vóór het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk beëindigt, zal de Bank over het opgenomen Saldo een retourrente van 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar inhouden, met een maximum percentage dat afhankelijk is van de oorspronkelijke looptijd waarvoor de Rekening is afgesloten. Indien de Rekening is afgesloten voor een looptijd van één jaar (twaalf gehele kalendermaanden) tot en met tien jaar (120 gehele kalendermaanden), bedraagt het maximum percentage 4,5%.

reageer op Jeroen Wolfsen

Irene

24 oktober 2013 19:38:48

Beste Jeroen,
Mijn Gouden Handruk verzekering afgesloten in 2001 heeft op 1 september 2013 de einddatum bereikt. Ik moet binnen 6 maanden aangeven wat ik met het opgebouwde lijfrentekapitaal doe. Is het nog mogelijk om met het bedrag een uitgestelde lijfrente te kopen?
Groet,
Irene

reageer op Irene

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 oktober 2013 11:14:52

Beste Irene,
Ja, hoor bestaande stamrechten kunnen nog steeds gewoon worden omgezet naar een stamrecht bankspaarrrekening. Hier kun je alle banken vergelijken:http://www.moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/intro.aspx
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans Alsemgeest

27 oktober 2013 10:19:45

Hallo Jeroen,

Mijn Pensioen- of lijfrentefonds loopt 1 november 2013 af en ik heb een half jaar de tijd om beslissing te nemen in welk product ik het bedrag onderbreng.
Kan ik het bedrag na 1 januari 2014 in 1 keer uit laten uitbetalen en daar 41,6% belasting over laten betalen of moet dit eerst in bijv. een bankspaarproduct met een opbouwrekening op variabele rente worden gestopt?

Groet Frans

reageer op Frans Alsemgeest

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 oktober 2013 20:14:51

Beste Frans,
Ik kan uit je vraag niet helemaal opmaken of het over een stamrecht/ontslagvergoeding/ Gouden handdruk polis gaat. Het lijkt me wel omdat het inderdaad zo bij een stamrechtpolis zo is dat je binnen 6 maanden moet aangeven wat je met het geld wil doen. De vraag die je stelt heb ik ook aan de speciale afdeling van de belastingdienst gesteld. Ik heb helaas nog steeds geen antwoord. Aan de ene kant ben ik geneigd om te zeggen dat je een bestaand stamrecht moet hebben in 2014 om deze te kunnen beindigen. Dus als het geld is vrijgekomen in 2014 heb je geen bestaand stamrecht meer. Aan de andere kant heb je normaal inderdaad 6 maanden respijttermijn. Dus lijkt het ook weer redelijk om te kunnen denken dat je voor een polis die eind 2013 is vrijgekomen, gewoon in 2014 ( binnen 6 maanden) moet kunnen doorgeven dat er in 1 keer uitgekeerd kan worden met 20% belastingvoordeel.
Maar het probleem is, dat er simpelweg nog helemaal niks hierover bekend is. Dus ik weet het niet. Blijf ons weblog volgen voor het laaste nieuwes hierover.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Gerrit

27 oktober 2013 22:05:32

Jeroen,

Is het niet raar als de wetgever deze mogelijkheden gaat verbieden
Ik de rekening daarvoor moet betalen doordat ik een boete krijg
van mijn bank omdat ik mijn rekening moet opheffen, opbouw rekening?
In principe schend ik niet het afgesloten contract maar de overheid verplicht mij dit
overmacht zou ik zo zeggen

Mvrgr
Gerrit

reageer op Gerrit

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 oktober 2013 20:23:50

Beste Gerrit,
De mogelijk om je ontslagvergoeding onder te brengen in stamrecht banksparen wordt verboeden voor nieuwe gevallen. Iedereen die na 31-12-2013 een gouden handdruk ontvangt kan niet meer kiezen voor banksparen of een stamrecht bv maar moet in één keer afrekeken.
Als je een bestaand stamrecht hebt ( rekening of Bv) mag je in 2014 gebruik maken van de mogelijkhied om in één keer alles te laten uitkeren. Dat is dus geen verplichting. Je bepaalt zelf of je dat wilt. En bij die keuze moet je inderdaad de kosten die een bank in rekening kan brengen als je je deposito (renteafspraak) afkoopt mee nemen. Dus nogmaals je wordt niet verplicht, het is een vrije keuze!
Bij de meeste banken bedraagt die boete maximaal 5%. Dan lijkt 20% belastingvoordeel nog steeds leuk maar hou er wel rekening mee dat je nog steeds een flink bedrag ( 80% van de waarde van je bankspaarrekening) in 1 keer belast krijgt. Afhankelijk van de hoogte van dat bedrag en je andere inkomsten betaal je dan misschien nog steeds 52% belasting. Ook kun je toeslagen mislopen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.
Afrekeken is dus zeker niet altijd interessant. Laat je hierover goed voorlichten of doe je huiswerk en zoek het uit voordat je een beslissing neemt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jack

29 oktober 2013 19:02:46

Jeroen je gaf aan dat je met banksparen alsnog het geld kunt overzetten naar een stamrecht BV als dit uiteindelijk de beste vorm voor u is. In ieder geval houdt u met banksparen zelf de handen aan het stuur tegen de laagste kosten.
Kan dit ook als je december 2013 het product banksparen afsluit en in 2014 besluit dit over te zetten naar een stamrecht b.v.?
Welke banken werken hieraan mee en wat zijn de kosten hiervan?

Met vriendelijke groet,
Jack

reageer op Jack

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 oktober 2013 19:40:53

Beste Jack,
Als je een gouden handdruk opbouw rekening opent met variabele rente kun je deze op ieder moment opheffen en de waarde overboeken naar een andere gouden handdruk voorziening. Dit kan een bankspaarrekening bij een andere bank zijn maar het kan ook naar een stamrecht bv.
Andersom zien we op dit moment ook veel mensen met een stamrecht bv het bedrag dat hierin zit over brengen naar een gouden haddruk ( of Stamrecht) bankspaarrekening.
Het opzeggen is kosteloos zolang je het geld niet hebt vastgezet in een deposito. Alleen ABN en RABO rekeken hiervoor 150 euro aan kosten. Bij de andere banken is het gratis. Men werkt hier volledig aan mee. Ze moeten wel, het is uw geld. U bepaalt wat u er mee doet en waar het heen gaat.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans

3 november 2013 8:06:13

Jeroen,

Ik heb mijn ontslagvergoeding op een opbouwrekening gouden handdruk met variabele rente geplaatst. (september 2013) Als ik over 3 jaar dat bedrag in delen 6 jaar lang maandelijks wil uit laten betalen. Kan dat dan nog? Kom ik dan nog steeds in een lager belastingtarief dan de 52% als je het in één keer laat uitbetalen?

reageer op Frans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 november 2013 19:06:31

Beste Frans,
De bestaande mogelijkheden blijven gewoon bestaan dus je plan kan gewoon doorgaan. In veel gevallen betaal je dan minder belasting maar dit is natuurlijk afhankelijk van je inkomen. Als je over 6 jaar 50.000 euro per jaar verdient en dan ook nog een uitkering uit je Gouden Handdruk ontvangt dan zit je natuurlijk weer snel in de 52% Schijf. Verdien je over 6 jaar weinig enis je Gouden handdruk je hoofd inkomen dat zul je 37% of 42% betalen. Na je 65e betaal je nog minder.
Het is dus afhanelijk van je inkomen op dat moment.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jack

3 november 2013 10:06:51

Hallo Jeroen,

Met mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst overeen gekomen die een flexibele einddatum heeft in 2014 (de einddatum hangt samen met de verkoop van mijn huis). Daar ik na de verkoop van mijn huis en beëindiging van mijn werk vertrek uit Nederland wilde ik het geld in 1 keer laten uitbetalen. Nu heeft mijn werkgever voorgesteld om voor 15 november alles officieel te maken en tot uitkering van de gouden handdruk in een Stamrecht /Bankspaarrekening over te gaan zodat ik volgend jaar gebruik kan maken van de 20% overgangsregeling. Netto zal dat mij dan een paar duizend euro schelen (bankkosten niet meegerekend). De datum van 15 november lijkt een soort van officieuze einddatum om dit soort zaken nog te regelen.

Het is nu 3 november, is er volgens jou nog genoeg tijd om eea te regelen voor 15 november en loont het de moeite?.

M.v.gr,
Jack (een andere dan hierboven)

reageer op Jack

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 november 2013 19:02:53

Beste Jack,
ALs je voor 15-11 stort dan kun je inderdaad nog gebruik maken van de mogelijkheid om het geld in één keer uit te laten keren met die 20% belastingvoordeel.
Wij kunnen het deze week nog voor je regelen. Onze verwerkingstijd is nu 2 tot 3 dagen. Wil je zeker weten dat we het op tijd kunnen regelen kies dan voor Nationale Nederlanden. Daar kunnen we de rekening online openen en gaat de brief met de stamrechtverklaring ook rechtstreeks naar de werkgever. Na ontvangst van deze brief kan de werkgever overmaken. Andere banken hebben een procudure waarbij de werkgever of jij zaken moet ondertekenen en dan kan het net iets langer duren.
Je kunt heel makkelijk een offerte aanvragen via http://www.moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/intro.aspx. Als je dat de komende dagen doet, dan is het normaal gesproken allemaal op tijd geregeld. Wel even contact met ons en de werkgever houden om te zorgen dat de werkgever alles ontvangt en afwerkt. Uiteindelijk moet deze de betaling op tijd doen en dat gaat buiten ons om.
Je doet er verstandig aan om te zorgen dat de ontslagdatum dan ook wordt vastgelegd. Zie andere vragen en antwoorden in dit weblog.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ed

4 november 2013 14:13:48

Beste Jeroen,

Mijn collega's en ik werken voor een Nederlands Multinational. Er is besloten dat wij onze leaseauto moeten inleveren en als compensatie krijgen wij een afkoopsom afhankelijk van salarisgroep en de aantal jaren te gaan tot pensioen.
Een financieel adviseur van een van mijn collega's heeft uitgelegd dat deze financiele tegemoetkoming valt onder een ontslagvergoeding omdat deze compenseerd voor het verlies in inkomen (verlies leaseauto).
Onze werkgever wil hier aan meewerken en wij zijn met spoed een bankspaarfaciliteit aan het regelen, zodat de werkgeven voor 15 November 2013 op deze rekening de afkoopsom kan storten. Dat dit mogelijk is, is inmiddels zowel juridisch als fiscaal getoetst door werkgever.
Ik zelf wil in januari 2014 het gehele bedrag opnemem voor de aanschaf van een
auto en hoop dan profijt te hebben van het 20% belasting voordeel.
Op dit moment is de aanvraag voor het openen van deze rekening in behandeling om op tijd de financiele compensatie te kunnen storten. Er is gekozen voor een Gouden Handruk Opbouwregeling 100% sparen met variabele rente.
Ik begrijp dat er eind december 2013 pas duidelijkhied is over het besluit van dit wetsvoorstel. Om er voor in aanmerking te komen moeten we nu al wel alles snel geregeld hebben!
Mijn vraag is: Als het wetsvoorstel niet goed gekeurd wordt, maar ik toch de afkoopsom moet/wil opnemen voor de noodzakelijke aanschaf van een auto in januari 2014, betekend dit dan dat ik een boete moet betalen? Wat zijn de regels en hoe moet ik eventuele risico's inschatten?

Vriendelijk bedankt voor uw reactie,

Ed

reageer op Ed

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 november 2013 16:34:45

Beste Ed,
Ik ben bang dat je onderstaand verhaal ook even mee moet nemen: Dit komt rechtstreeks van de belastingdienst:
4. Geen toepassing stamrechtvrijstelling voor te derven loon tijdens het bestaan van de dienstbetrekking
In verband met de hiervóór genoemde arresten Hoge Raad 5 maart 1980, nr. 19 671 en Hoge Raad 22 juli 1988, nr. 24 944 (LJN ZC3880) en de uitspraak van Rechtbank Arnhem van 23 juni 2011, nr. AWB 10/3516 (LJN BQ9216) neemt de kennisgroep het standpunt in dat toepassing van de stamrechtvrijstelling tijdens het voortbestaan van de dienstbetrekking niet mogelijk is als het gaat om een bate of een schadevergoeding die dient voor te derven loon dat betrekking heeft op de periode waarin de dienstbetrekking voortduurt. Voorbeelden hiervan zijn loonsverlagingen en verslechteringen van de toekomstige pensioenopbouw bij een doorlopende dienstbetrekking. Dergelijke verslechteringen treden vooral op bij overnames en fusies waarbij de dienstbetrekking civielrechtelijk wordt geacht te zijn voortgezet. Zie artikel 7:662 BW. Compensaties voor dit soort verslechteringen behoren gewoon tot het fiscale loon. De reden hiervoor is dat de compensatie wordt toegekend wegens nog binnen de (voortgezette) dienstbetrekking te verrichten arbeid. Voor die nog te verrichten arbeid wordt een achteruitgang in beloning geconstateerd. De reparatie daarvan staat dus ook direct tegenover die nog te verrichten arbeid. Het is civielrechtelijk een looncomponent, geen schadevergoeding. Civielrechtelijk wordt de ene looncomponent (bijvoorbeeld de pensioenaanspraak) vervangen door een andere (de compensatie). Zoals hiervóór onder 2.2.1 is aangegeven sluit de stamrechtvrijstelling aan bij het civielrechtelijk onderscheid tussen loon en schadevergoeding. Uiteraard kan een terugval in loon wel belastingvrij worden gecompenseerd met een (verhoging van een) fiscaal vrijgestelde aanspraak. Zo kan een loonsverlaging of een verslechtering in de toekomstige pensioenopbouw wel worden opgevangen met een aparte aanvullende pensioenaanspraak die tezamen met de aanspraken uit andere pensioenovereenkomst(en) van de werknemer(s) binnen de grenzen blijft van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

Ik denk dat dit kan spelen bij jullie. Maar tegelijkertijd mag ik aannemen dat de juridische afdeling van een grote multi national dit goed heeft uitgezocht.
Officieel is er inderdaad pas op 16 en 17 december duidelijkheid over het doorgaan van deze maatregel maar alle signalen staan op groen. Vandaag heb ik contact gehad met de fiscus die komen met vragen en antwoorden hierover. Dus ook de fiscus houdt rekeing met doorgang en die zitten toch dicht bij het vuur zou je zeggen.
Wij kunnnen nu nog heel snel een rekening openen, technisch gezien is een variable opbouwrekening bij NN het snelst. Als het geld daar op staat en het gaat niet door dan zit je in 2014 gewoon in de oude wetgeving. En dat betekent afkoop tegen max. 52% en 20% boete in de vorm van revisie rente.
Maar nogmaals, er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit voorstel niet doorgaat.
Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2013 11:22:46

Beste Henk,

Ik adviseer je op dit moment absoluut om je werkgever te verzoeken om voor 31-12-2013 uit te betalen.
Staatsecretaris Weekers heeft uitspraken gedaan dat je ontslag zelfs mag zijn tot 30-06-2013 en sommige advisueurs zijn nu van mening dat dan ook toto die datum de werkgever mag uitbetalen. Dat is absoluut nu niet 100% zeker. Wij hebben contact met de kennisgroep Belastingen en zij doen daar voorlopig nog geen uitspraak over.

Ik adviseer daarom iedereen om te zorgen dat de werkgever voor 31-12-2013 uitbetaald. Dan zit je in ieder geval goed.

Verder kun je je ontlsagvergoeding zeker bij meerdere banken onderbrengen. Dat doen we voor meeredere klanten en is heel goed te regelen.
Je mag ons altijd even bellen. We helpen je graag.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Prem.j

21 november 2013 1:21:13

Beste Jeroen,als je je goudenhandruk elke mand dusdanig laat uitkeren (via banksparen constuctie) en je blijf daardoor binnen de norm wat je inkomen betreft ,kom je dan alsnog voor aanmerking voor toeslagen?B.V.D

reageer op Prem.j

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 november 2013 15:44:13

Je moet inderdaad zorgen dat je inkomen niet te hoog is, anders verlies je het recht op toeslagen. Informeer voor meer info bij de belastingdienst.

reageer op Jeroen Wolfsen

Mila

25 november 2013 10:57:43

Dag Jeroen,
Ik heb al een goudenhandruk op de ABN AMRO staan in de vorm van een banksparen met variabelerente. Het is mij nog niet gelukt om werk te vinden en ik overweeg om volgende jaar te gaan ondernemen. Ik dacht om mijn goudenhandruk te laten omzetten in een Stamrecht BV om mijn onderneming hiermee te kunnen starten. Ik heb nog recht op een WW uitkering tot febr.2015. Wat is verstandig om te doen? Nu omzetten of toch afwachten?

Alvast bedankt voor je reactie

reageer op Mila

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 november 2013 15:22:41

Je kunt inderdaad je Gouden handdruk rekening mzetten naar een bv. ABN rekent daarvoor wel 150 euro aan opname kosten. In principe heb je geen bv nodig om te gaan ondernemen. De meeste mensen beginnen als ZZP-er i.v.m. de belastingvoordelen die hiervoor gelden. Overleg goed je plannen met het UWV anders kan men gaan korten op je WW uitkering.
Lees verder nog wat info over de andere kant van de stamrecht bv:http://weblog.moneywise.nl/ontslagvergoeding/stamrecht-bv-weet-waar-je-aan-begint/
Succes met je eigen bedrijf!

reageer op Jeroen Wolfsen

Joost

30 november 2013 19:23:37

Hallo Jeroen,
Ik heb 2 Gouden Handdrukrekeningen: 1 die al uitkeert en 1 die nog vaststaat tot pensioen (nog 22 jaar).
Deze 2 rekeningen wil ik per 1 januari 'schoonmaken' en gewoon op mijn bankrekening laten bijschrijven.
RABO geeft geen uitsluitsel welke kosten zijn in totaal in rekening gaan brengen.
Hier zal toch al over zijn nagedacht?

reageer op Joost

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 december 2013 13:08:45

Josst,
Ik heb inmiddels alle banken benaderd en hen gevraagd naar hun beleid hierin.
Ook de RABO heeft geantwoord. Afkoopr kost € 150 administratiekosten en eventueel een boete als je de rente hebt vastgezet. Ze zullen een aparte route op internet bouwen voor mensen die willen afkopen.
Ik zal deze week een artikel publiceren hierover.

reageer op Jeroen Wolfsen

Joost

14 december 2013 20:07:34

Ha Jeroen,

Heb je het artikel reeds gepubliceerd over afkopen?
(Ik begreep dat het wetsvoorstel door de 2e Kamer inmiddels is geaccepteerd)

reageer op Joost

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 december 2013 19:29:35

Beste Joost,
Het belastingplan 2014 is inderdaad aangenomen, hiermee is stamrecht per 2014 ( uitgezodnerd het overgangsrecht) voorbij.
Tot nu hebben alle banken- behalve OHRA en Delta Lloyd aangegeven mee te weken aan afkoop van uitkeer en opbouw rekening. Ohra en DL geven nu aan dat ze alleen opbouwrekening zullen afkopen.....Ik denk dat het laaste woord hierover nog niet is gezegd ( en door ons is geschreven) We zijn echte rzo druk dat ik er nog geen artikel aan heb kunne wijden.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 december 2013 13:09:25

Josst,
Ik heb inmiddels alle banken benaderd en hen gevraagd naar hun beleid hierin.
Ook de RABO heeft geantwoord. Afkoopr kost € 150 administratiekosten en eventueel een boete als je de rente hebt vastgezet. Ze zullen een aparte route op internet bouwen voor mensen die willen afkopen.

reageer op Jeroen Wolfsen

koemar

12 december 2013 18:06:18

Als je volgende jaar een bedrag van 50000 duizend euro laat uitkeren, en je zit in ww. uitkering.
Een uitkering van 30000 duizend euro ,krijg je dan een jaar erop geen aanslag omdat je zit 24000 duizend euro boven de 52 procent, of mag de belastingdienst over de 24000
duizend euro geen belasting over heffen, als dat wel zo is dan heb je totaal geen voordeel om te laten uitkeren, en gaat de bank ook een boete toepassen omdat je eerder laat uitkeren want ik krijg maandelijks uitgekeerd op dit moment, of neemt de regering ook op zijn rekening.

reageer op koemar

Joost

21 december 2013 14:32:33

Gelden de -inmiddels goedgekeurde- wetsvoorstellen ook voor Rabo Toekomstsparen? (immers: ook geparkeerd geld!)

reageer op Joost

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 december 2013 8:38:23

Beste Joost,
Toekomstsparen is een bankspaarrekening bedoeld voor lijfrentes. Daar is de regeling niet voor bedoeld. De bankspaarrekening 'Gouden Handdruk sparen' van de Rabobank valt wel onder deze regeling.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Joost

29 december 2013 19:36:35

Ik ben voornemens mijn opbouwrekening bij nn ter waarde van 62000 op te nemen. Heb het geld nodig, hoe snel gaat dit eigenlijk alvoor ik dit op mijn rekening heb?. Houdt nn de belasting voor mij in, of moet ik dat zelf later betalen?
Mvg Joost

reageer op Joost

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 december 2013 20:05:28

Beste Joost,
Wij hebben van nog geen enkele bank gehoord wat de procedure bij de verschillende banken is als men vanaf januari 2014 geld wil opnemen van een gouden handdruk rekening. Meteen in de eeerste week van januari zal ik allen banken hierover benaderen en ze vragen hoe het zal gaan. Het zal er, denk ik, in alle gevallen opneer komen dat je als klant schrifteijk verzoekt om de rekening op te heffen en het saldo uit te laten keren.
De bank zal verplicht zijn om hierover meteen de belasting in te houden.Het lijkt mij dat ze binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek toch wel uit zullen betalen. Veel langer mag het naar mijn mening niet gaan duren.

reageer op Jeroen Wolfsen

Lurlene Doris

11 maart 2015 14:51:55

This post will assist the internet visitors for creating new website or
even a weblog from start to end.

reageer op Lurlene Doris

A.M. de Vries

31 juli 2015 15:12:04

Ik heb een goudenhandduk waarvan een gedeelte op een apart rekening staat waarvan ik iedere maand een bepaald bedrag ontvang. Het hoofdbedrag staat op een goudenhanddruk rekening vanaf 2010. Ik ontvang ioaw en mijn vraag is de volgende: volgend jaar juli stopt de uitkering van de tussenrekening en ik zou graag het hoofdbedrag nog een aantal jaren willen laten staan voor mijn pensioen in 2021.
Dat zou betekenen dat mijn inkomen rond de € 900,- per maand is. Mag ik dan huur en zorgtoeslag aanvragen of ben ik verplicht mijn goudenhanddruk te gebruiken??
Groet,
M. de Vries

reageer op A.M. de Vries

Rob van Lingen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 augustus 2015 9:41:25

Voor zover wij weten mag uitgesteld stamrechtgeld niet meegeteld worden bij inkomen. Het is immers uitgesteld inkomen.
Dat betekent dat het feit dat u een pot voor later heeft geen invloed op de IAOW mag hebben. En o.i. dus ook niet op eventuele toeslagen.
Uiteraard is het het meest verstandige daarover contact met de specifieke instanties op te nemen en als algemene case daar neer te leggen.
Met vriendelijke groet, Rob van Lingen

reageer op Rob van Lingen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons