Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Mijn stamrecht bv staat onder water, mag ik afkopen?

Mijn stamrecht bv staat onder water, mag ik afkopen?

vrijdag 18 juli 2014 om 13:47:29 Jeroen Wolfsen 16 reacties
gouden handdrukVeel stamrecht bv’s hebben minder geld op de rekening staan dan dat er als schuld is opgebouwd op de balans. Het lukt de eigenaren van stamrecht bv’s niet om voldoende rendement te maken op het vermogen dat in de stamrecht bv aanwezig is. En omdat de stamrecht bv een oprentingsverplichting heeft, wordt het verschil tussen de aanwezige waarde en de opgebouwde schuld steeds groter. Dit komt bij veel stamrecht bv’s voor, ongeveer  de helft van de stamrecht bv’s staan onder water.

Gebruik maken van de stamrechtvrijstelling
Nu er de mogelijkheid is om de stamrecht bv in 2014 af te kopen met 20% belastingvoordeel wordt men geconfronteerd met deze problemen. De bv opheffen in 2014 en maar over 80% van het kapitaal belasting te hoeven betalen lijkt veel mensen interessant. Belastingvoordeel wil iedereen en daarnaast willen veel mensen eigenlijk wel af van die dure en ingewikkelde bv.

Te weinig vermogen aanwezig
Als er te weinig in de pot zit is er dus wel een probleem.  De grote vraag is over welk vermogen er nu precies afgerekend moet worden. Hierbij kijkt de fiscus naar de situatie per bv. Over het algemeen zijn er twee redenen waarom er te weinig geld in de bv aanwezig is. De eerste reden is dat de bv daadwerkelijk verlies heeft geleden, de tweede reden is dat de DGA van de bv geld heeft onttrokken aan de bv voor privé doeleinden. Als voorbeeld nemen we een stamrecht bv met een bedrag €  60.000 dat aanwezig is op de rekening en een schuld op de balans van € 100.000. Er is dus een tekort van € 40.000.

Verlies door slecht rendement
Als het tekort van € 40.000 is ontstaan door slecht rendement op beleggingen, bijvoorbeeld verlies op aandelen, dan moet men afrekenen over de aanwezige waarde van € 60.000. Als hierover 52% belasting betaald moet worden dan gaat er dus een bedrag van € 31.200 naar de fiscus. Er blijft een netto bedrag over van € 28.800.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de 20% regeling. Er wordt dus belasting geheven over 100% van de aanwezige waarde. De fiscus gaat niet zonder meer akkoord met deze afrekenmethode. Men moet aannemelijk maken dat het verlies is ontstaan door slechte beleggingen. De tweede voorwaarde is dat de bv na het afrekenen ontbonden moet worden.

Tekort door onttrekkingen
De stamrecht bv werd nogal eens gebruikt als fiscale grabbelton. Wanneer de DGA geld nodig had, haalde men dat uit de bv. Dit gebeurde onder het mom van een lening of gewoon als directe opname.  Dit is dus niet de bedoeling en de fiscus is hierop zeer alert.

Toch kunnen ook deze bv’s gebruik maken van de stamrechtvrijstelling. Men kan zelfs afrekenen met 20% belastingkorting. Maar men rekent af over de schuld die de bv heeft opgebouwd.  In dit geval moet er dus belasting betaald worden over  € 80.000 ( namelijk 80% van € 100.000)  en bij een belastingtarief van 52% is dat dus € 41.600 aan te betalen belasting. In de bv is aanwezig een bedrag van € 60.000 dus blijft er netto over € 18.400. Ruim € 10.000 minder dan de andere variant.

Afwikkeling is complex
Het mag duidelijk zijn dat de afwikkeling van de stamrecht bv dus best complex kan zijn.  De twee voorbeelden die ik in dit artikel geef zullen in de praktijk als snel ingewikkelder zijn. We adviseren u dan ook om u hierin goed te laten begeleiden door een specialist.  Een partij waarvan we weten dat ze hier goed en eerlijk over adviseren is Meester Vos belastingadviseurs

Andere oplossing: stamrecht banksparen
Er is nog een andere oplossing. Als u van uw stamrecht bv af wilt omdat u deze te duur of te ingewikkeld vind dan kunt u ook de bv opheffen en fiscaal geruisloos doorgaan met stamrecht banksparen. U rekent dan niet af met de fiscus maar draagt de aanwezige waarde over naar een geblokkeerde stamrecht bankspaarrekening.   Hierbij kunt u kiezen voor een stamrecht uitkeerrekening die uw ontslagvergoeding maandelijks aan u uit gaat keren gedurende een afgesproken periode of een opbouwrekening waarbij u verder door spaart. U bepaalt dan zelf op welk moment u over gaat  tot een  periodieke uitkering. U kunt heel gemakkelijk vergelijkingen welke bank u de hoogste rente kan bieden voor een stamrecht bankspaarrekening via onze vergelijking. We adviseren u wel om vooraf goedkeuring te vragen van de fiscus. Dat voorkomt latere discussies met de fiscus en de bank waar u een bankspaarrekening opent zal hier ook om vragen.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Ko

22 september 2014 11:14:30

ik zou wel naar dat stamrecht banksparen willen maar ik heb in de BV aan mijzelf een hypotheek verstrekt op mijn huis. Hoe wordt dat in de praktijk dan afgewikkeld en welke waarde wordt er naar de spaarrekening gestort? Is dat het bedrag wat op de rekening van de BV staat of gaat dat om de hele stamrechtverplichting?

reageer op Ko

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2014 11:46:39

Beste Ko,
Als je een stamrecht in je bv hebt gestort van bijvoorbeeld € 100.000 dan is dat na enkele jaren opgelopen tot een stamrechtverplichting van bijvoorbeeld € 120.000. Het bedrag stijgt immers jaarlijks door de oprenting. Het kapitaal waarover uiteindelijk afgerekend moet worden is het kapitaal inclusief oprenting. In dit voorbeeld dus € 120.000. Stel dat er meteen aan het begin € 80.000 is uitgeleend als hypotheek, dan ontvangt de bv daarvoor rente. Dit kan dan gebruikt worden voor de oprentingsverplichting. Maar het uiteindelijk bedrag van € 80.000 moet ooit weer terug de bv in. Uiteindelijk moet de bv een keer gaan uitkeren en hier belasting over betalen.
Als je de Bv tussentijds wilt beindigen dan moet dus altijd het bedrag inclusief oprenting worden overgemaakt naar een bankspaarrekening. Dus de hele stamrechtverplichting.

reageer op Jeroen Wolfsen

Ben Sommer

27 november 2014 8:28:18

geachte, heel leuk van de regering dat zij 20% belasting voordeel aanbieden als je nu je stamrecht bv opheft zonder verdere duidelijke mededelingen.
Pure Volksverlakkerij zoals gewoonlijk.
De % verplichte jaarlijkse oprenting van de bv is iets waar de regering zelf niet aan kan voldoen.
Een BV is toch een gedeeld risico als er verdiend wordt betaal je belasting en bij verlies trek je het van de te betalen belasting af net als je declaraties!!!
Waarover zou afgerekend moeten worden als de stamrecht b.v. een saldo heeft van 50000 euro boven de papieren waarde? Is dan 50000 euro netto winst?
voorbeeld: papieren waarde 200.000 saldo 250.000
afrekenen met fiscus: 250.000 - 50.000 - 20% = 160.000 x 0.52= 83200 belasting? is dit juist?

reageer op Ben Sommer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 november 2014 12:04:09

Geachte heer Sommer,
Een stamrecht bv is een complex verhaal met strenge fiscale regels. De kern van het verhaal is simpel, een ontslagvergoeding waar gewoon belasting over betaald dient te worden kan worden ondergebracht in een bv. De fiscus staat dat toe maar is heel strneg. Ze willen namelijk niet dat er belastinggeld verdwijnt En het verhaal dat je bij verlies dus er vanuit mag gaan dat je over een lager bedrag belasting betaalt gaat dus niet autoumatisch op. En bij winst betaalt u ook belasting over de winst. Dan in de vorm van VpB. Het lijkt me verstandig dat u zich hierover goed laat informeren door een adviseur met kennis van zaken.

reageer op Jeroen Wolfsen

H. Wijk

6 februari 2015 11:17:20

Beste Ko,

Vorig jaar heb ik mijn Stamrecht BV afgekocht. De opgerente stamrechtvoorziening was ook in mijn geval iets hoger dan het aanwezige vermogen.

Het tekort is vooral ontstaan door een dochterbedrijf (van de stamrecht BV) dat een paar jaar geleden is opgeheven. Bij beeindiging van de stamrecht BV vorig jaar was er nog een schuld van de BV aan mij als directeur/aandeelhouder. Kan ik dit bedrag opvoeren bij mijn prive belasting aangifte bij "Resultaat ter beschikking gesteld vermogen" als "afwaardering op de vordering op de stamrecht BV" ?? Dit is de vordering die ik dus had op de stamrecht BV en dit geld krijg ik niet meer terug. Kasn ik dat dus aftrekken?

reageer op H. Wijk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 februari 2015 12:45:12

Geachte heer Wijk,
Ik durf deze vraag niet te beantwoorden, ik ben geen accountant en ben onvoldoende ingevoerd in deze materie. Ik verwijs u graag door naar een specialist:http://belastingbesparing.com/

reageer op Jeroen Wolfsen

R. Janssen

13 augustus 2015 19:35:24

Mijn stamrecht bv is van 2011. Destijds 160000. Van dit geld heb ik. Rond de 90000 uitgeleend en inmiddels met wat zakelijke rente is daar 60000 van retour. Verder heb ik met de bv 60000 belegd gespreid maar daar is o. a door Imtech nog maar 10 van over. Saldo nu 100000. Op de balans staat effectenkrediet tbv directie, me dus. Bedoeling was dat de bv zou beleggen. Wat nu te doen?
Ik heb met de de lening een eigen bedrijf opgericht en beloon mijzelf met 2500 netto. Wat nu als ik mijzelf geen inkomen uit de zaak geef maar deze maandelijkse uit de stamrecht haal zodat ik de lening aan de bv snel kan aflossen en hoe gaat de fiscus straks om met de verloren belegging? Wat zal ik moeten afrekenen 100000 plus oprenting of 160000 plus oprenting. Is het verstandig om dat nu te doen?

reageer op R. Janssen

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 augustus 2015 10:26:55

Beste meneer Janssen,

Bottom line, op het moment van beëindigen of omzetten van de stamrecht bv kijkt de Belastingdienst naar het vermogen waarover afgerekend moet worden en dat is het totale (oorspronkelijke) stamrechtkapitaal incl. oprenting. € 160.000 + oprenting dus. Het gat dat is ontstaan moet uiteindelijk weer gedicht worden. Een deel van het antwoord op uw vraag wordt al beschreven in de alinea:

Te weinig vermogen aanwezig
Als er te weinig in de pot zit is er dus wel een probleem. De grote vraag is over welk vermogen er nu precies afgerekend moet worden. Hierbij kijkt de fiscus naar de situatie per bv. Over het algemeen zijn er twee redenen waarom er te weinig geld in de bv aanwezig is. De eerste reden is dat de bv daadwerkelijk verlies heeft geleden, de tweede reden is dat de DGA van de bv geld heeft onttrokken aan de bv voor privé doeleinden.

Voor het andere deel van het antwoord op uw vraag verwijzen wij u de alinea:

Afwikkeling is complex
Het mag duidelijk zijn dat de afwikkeling van de stamrecht bv dus best complex kan zijn. ... We adviseren u dan ook om u hierin goed te laten begeleiden door een specialist. Een partij waarvan we weten dat ze hier goed en eerlijk over adviseren is Meester Vos belastingadviseurs.

Overleg met de Belastingdienst is ook een optie. Want vooraf goedkeuring vragen van de fiscus lijkt ons ook verstandig.

Met vriendelijke groet,

Maarten Docter

reageer op Maarten Docter

Anne Schubert

15 mei 2016 4:30:15

Mocht er ook een stamrecht opgeheven worden waar twee uitkeringsgerechtigden zijn bij oprichting in 2008 volgens die belasting regeling uit 2014? Ineens was daardoor mijn recht op uitkering nadat mijn partner komt te overlijden verdwenen? Ik heb dit nooit begrepen dat dit zomaar kon!
En ik was ook de certificaathouder, met een overeenkomst in de akte van levering van certificaten dat ongeacht de werkelijke waarde deze uitsluitend het nominale waarde van mijn certificaten 18.000 zal worden terug betaald. Ik dat toen dat is handig gegarandeerd geld terug aan het einde van de looptijd in 2028.
Maar nu was die regeling er in 2014, de bv is achter mijn rug om opgeheven , ik kwam er vorig jaar achter. Het eigen vermogen werd blijkbaar gebruikt om aan hem het bedrag uit te betalen dat gelijk staat aan het bedrag dat er in behoorde te zitten. Zijn accountant heeft toestemming gevraagd bij de belasting voor opheffing en de fiscale regeling. Hij had veel geld geleend en stort om het compleet te maken ook 44.000 agio in de stamrecht vlak voor opheffing. Dus mijn geld 18.000 verdwenen. En hij kreeg de 20.400 via loonbelasting korting netto in zijn handen! Advocaten zeggen het is gelijk een faillissement, u heeft het nakijken! En de belasting zegt; het bedrag was aanwezig en de eis was dat er nadien opgeheven moet worden verder zijn zij niet verantwoordelijk. Er heeft geen aandeelhouders besluitplaats hoeven vinden, schrijft zijn accountant omdat het bestuur van de stak bevoegd is de vennootschap Schubert bv te ontbinden. En schrijft de accountant: let wel; het is uw uitkering! levenslang! Maar het was toch tot 2028 en ook voor mij?
De accountant men van ECK, in zijn ondersteunende brief in 2015 naar de heer Schubert vorig jaar als bewijs bij de rechtszaak: Na afkoop van de stamrecht is het eigen vermogen van de vennootschap Schubert B.V. negatief.
Bij de rechtbank had ik het nakijken: de vooruitzichten dat de heer een financieel belang had voor de 80% regeling ging voor.

reageer op Anne Schubert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 mei 2016 16:47:52

Geachte mevrouw Schubert,

Voor alle stamrechten geldt dat ze mogen worden afgekocht na 2014 zonder dat er sprake is van revisierente. Bij de stamrecht bv geldt wel dat er niet zomaar kan worden afgekocht. In het geval er minder geld in de BV aanwezig is dan dat er zou moeten zijn, gaat de fiscus hiermee niet altijd akkoord.

Het is dus erg belangrijk om in die gevallen een specialist in te schakelen. MoneyWise is niet gespecialiseerd in het fiscaal, juridisch en boekhoudkundig afwikkelen van stamrecht bv. U zou eens contact kunnen opnemen met Mr. Vos in Ede.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

F. Foppe

12 september 2016 13:06:34

Mijn stamrecht BV staat onder water doordat ik het 4% rendement niet heb gehaald. De BV keert al geruime tijd uit en loopt binnenkort af. Mijn negatief vermogen is meer dan het aandelenkapitaal. Ik begrijp dat ik het aandelenkapitaal, dat indertijd gestort is voor de oprichting, moet gebruiken om de verplichtingen van de stamrechtuitkering te waarborgen. Ik ben dus mijn gestorte aandelenkapitaal van € 18.000,- kwijt. Maar voor het verdere tekort kan de belastingdienst toch geen aanspraak maken?

reageer op F. Foppe

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 september 2016 10:38:08

Geachte heer Foppe,
Het is natuurlijk vervelend dat u niet het behaalde rendement heeft gehaald en nu zelfs nog uw eigen gestorte kapitaal ziet verdampen maar daarmee is officieel het probleem nog niet mee opgelost. De fiscus kan eisen dat het verschil nog steeds moet worden uitgekeerd of op zijn minst daar de belasting over betaald dient te worden. Gelukkig wordt meestal de soep niet zo heet gegeten en zeker niet als het een aannemelijk verhaal is waarom het rendement en daarmee het kapitaal onvoldoende is. Het is verstandig om dit met een goed onderbouwd verhaal vooraf te bespreken met de fiscus.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sjef

7 februari 2017 3:50:17

De stamrecht bv van mijn vader is al een tijdje leeg. Het is opgegaan aan normaal levensonderhoud, ik vraag me af of hij nog belasting verschuldigd is. Kijkt de fiscus hier nog naar, of kan hij gewoon de bv opheffen?

reageer op Sjef

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 februari 2017 9:33:48

Beste Sjef,
Aan de hand van deze informatie kan ik dat eigenlijk niet beantwoorden. Veel mensen weten niet goed hoe een stamrecht bv eigenlijk werkt en hebben daarom geen overzicht en weten niet goed wat de fiscale spelregels zijn. Het kan zijn dat er te weinig is uitgekeerd om dat er te weinig stamrechtkapitaal in de BV aanwezig bleek te zijn. Ook komt het voor dat er geld wordt opgenomen zonder dat er loonbelasting wordt betaald.
Mijn advies is: laat u goed adviseren door een accountant of adviseur die gespecialiseerd is in stamrecht. Tip: Mr vos belastingadviseurs te Ede.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wim

16 juli 2017 10:54:39

Ik heb een stamrecht BV waar ik een gedeelte van mijn hypotheek heb afgelost (75K). Hierdoor heb ik dus een vordering in de BV op mezelf als prive persoon. Uiteindelijk zou dit afgelost moeten worden om vandaar uit middels uitkeringen aan mezelf de belastingen te voldoen. Echter, en dit is mijn vraag : Als ik de hypotheek jaarlijks zou "afwaarderen" met 10% en dit zou aangeven als te belasten inkomen in prive en daar dus de belasting over betaal, is dit dan acceptabel voor de belastingdienst?

reageer op Wim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 juli 2017 16:41:28

Beste Wim,

Volgens de fiscus moet een lening vanuit de stamrecht bv een zakelijke lening zijn. Dus een afspraak met een redelijke rente en een terugbetaling van het geleende geld. Het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met afwaarderen maar het lijkt me geen zakelijk afspraak. Dit is niet mij specialiteit. Ik adviseer je om eens contact op te nemen met een specialist, bijvoorbeeld MR vos in Ede: www.belastingbesparing.com

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons