Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Gouden handdruk en echtscheiding, hoe zit dat?

Gouden handdruk en echtscheiding, hoe zit dat?

woensdag 26 maart 2014 om 20:28:52 Jeroen Wolfsen 22 reacties
gouden handdrukAls u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en gaat scheiden, dan worden alle vermogensbestanddelen op een gelijke manier verdeeld. In gewoon Nederlands: 50% voor de ene en 50% voor de andere echtgenoot. Voor een gouden handdruk kunnen echter andere spelregels gelden. We leggen u graag uit welke situaties er zijn en waar u rekening mee moet houden.

Gouden handdruk in één keer laten uitkeren en contant maken
Heeft bijvoorbeeld de man in het verleden een gouden handdruk ontvangen en deze in één keer laten uitkeren door de werkgever, dan valt het nettobedrag in de gemeenschap. Het geld is inmiddels spaargeld voor het gezin en daarmee is bij een scheiding zowel de ene als de andere partner voor 50% eigenaar geworden van de gouden handdruk die het in het verleden is uitgekeerd. Het geld (of wat er nog van over is) moet dus verdeeld worden.

Gouden handdruk periodiek laten uitkeren middels stamrecht banksparen
Is de gouden handdruk op een daarvoor bestemde stamrecht bankspaarrekening gestort en wordt er maandelijks een uitkering gedaan als aanvulling op het inkomen van de gerechtigde (degene die de gouden handdruk ontving), dan gelden andere spelregels.

In dat geval moet er onderscheid worden gemaakt tussen de periode van het huwelijk en na de echtscheiding. De uitkeringen tijdens het huwelijk vallen in de gemeenschap en waren bedoeld als aanvulling op het inkomen van de echtgenoten.

Als de echtscheiding is uitgesproken komen de uitkeringen die daarna worden gedaan toe aan degene die destijds de gouden handdruk heeft ontvangen. Dus na de echtscheiding hoeven de uitkeringen niet verdeeld te worden.

Verder sparen met gouden handdruk middels stamrecht banksparen
Heeft bijvoorbeeld de man in het verleden een gouden handdruk niet in één keer laten uitkeren, maar laten storten op een stamrecht bankspaarrekening met de bedoeling om dat geld op latere leeftijd pas te gaan gebruiken als aanvulling op het inkomen, dan is de situatie duidelijk anders. In dat geval valt de gehele gouden handdruk in de gemeenschap en vindt er dus een verdeling plaats.

Wil een echtgenoot de gouden handdruk (gedeeltelijk) buiten de gemeenschap van goederen laten vallen, dan zal de betreffende echtgenoot aannemelijk moeten maken dat de gouden handdruk (gedeeltelijk) bedoeld is als vervanging van inkomen dat de echtgenoot na de echtscheiding en bij voortzetting van het dienstverband zou hebben ontvangen. Net als loon dat de echtgenoot na de echtscheiding ontvangt, vallen de uitkeringen van de gouden handdruk na de echtscheiding niet in de gemeenschap.

Als een gouden handdruk wordt gestort op een stamrecht bankspaarrekening is het vrij eenvoudig vast te stellen welk deel tijdens en welk deel na de echtscheiding is uitgekeerd, althans uitgekeerd had moeten worden, omdat er sprake is van inkomensverlies.

Gevolgen afschaffing stamrechtvrijstelling
Door de afschaffing van de stamrechtvrijstelling zal een gouden handdruk in één keer worden uitgekeerd en contant worden gemaakt. In dat geval is het moeilijker om onderscheid te maken tussen het deel dat tijdens het huwelijk is uitgekeerd en het deel dat na de echtscheiding is uitgekeerd of uitgekeerd had moeten worden.

Door de afschaffing van de stamrechtvrijstelling kan de gouden handdruk in geval van echtscheiding vaker voor verdeling in aanmerking komen. Eén en ander is ook op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Het maakt overigens niet uit of er sprake is van stamrecht banksparen (bancaire oplossing), een stamrechtverzekering (via een verzekeraar) of een stamrecht BV.

Gouden handdruk en alimentatie
Als een gouden handdruk (gedeeltelijk) buiten de gemeenschap van goederen valt, dan zal de gouden handdruk wel invloed hebben op het vaststellen van alimentatie. De uitkeringen van de gouden handdruk worden namelijk gezien als aanvulling op het inkomen.

Het is belangrijk dat de verdeling van de gouden handdruk niet los wordt gezien van de alimentatie.

Met andere woorden: het is belangrijk dat de gouden handdruk niet eerst als inkomen wordt gezien bij het vaststellen van de alimentatie en vervolgens in het kader van de verdeling volledig in de gemeenschap van goederen valt en daarmee dubbel wordt meegenomen.

Tot slot een samenvatting in onderstaand schema.

Gouden handdruk     Ontvangen tijdens huwelijk           Ontvangen na echtscheiding

Contant gemaakt              Valt in gemeenschap                                   Valt buiten gemeenschap
GH verder sparen             Valt volledig in gemeenschap                 Valt buiten gemeenschap
GH uitkeren                         Uitkeringen vallen in gemeenschap      Uitkeringen vallen buiten gemeenschap

 
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

elly severijns-janssen

26 augustus 2014 14:02:48

Heel informatief, maar voor mij nog niet helemaal duidelijk. Mijn man en ik zijn 40 jaar gehuwd en hij werd 4 jaar geleden werkloos na 42 jaar gewerkt te hebben. Wij hebben toen een stamrecht bv afgesloten, waarin we gezamenlijk €18.000 gestort hebben. Onze plannen waren om het geld van de stamrecht bv pas te innen na 65-jarige leeftijd van mijn man ivm belastingafdracht. Dit blijft mijn bedoeling, maar nu wil mijn man een nieuwe auto, zonnepanelen (goede investering) en een nieuwe heteluchtkachel(is nodig). en denkt dat ik al mijn spaargeld hieraan ga uitgeven. Vraag is eigenlijk: Blijf ik mede-eigenaar van de stamrecht B.V.? net zoals je pensioenrechten behoudt. Ben niet van plan om te scheiden maar wil wel weten waar ik aan toe ben.

reageer op elly severijns-janssen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 augustus 2014 14:35:46

Geachte mevrouw,
Moneywise is vooral specialist op het gebied van stamrecht banksparen en we houden ons niet bezig met de advisering over stamrecht bv's maar ik zal u toch zo goed mogelijk proberen een antwoord te geven. Ik mis essentiele info over uw huwelijksregime maar ik ga er vanuit dat u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Als u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft het namelijk helemaal geen zin om beiden als DGA van de BV te boek te staan want de BV valt altijd al in de gemeenschap.
Als u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent kunt u beiden DGA van de BV zijn maar het stamrecht kapitaal behoort in eerste instantie toe aan uw man. De bv heeft aan de ene kant een vermogen 2 maal 18.000 euro aan storting en de storting van het stamrecht (bijvoorbeeld € 100.000) maar daar tegen over staat dat de bv ook een schuld heeft aan de eigenaar van het stamrecht namelijk uw man. Dus tegenover de € 100.000 vermogen staat ook een schuld van € 100.000. U bent dus in principe mede eigenaar van de bv maar het echte vermogen behoort in eerste instantie uw man toe. Toch kan er bij scheiding van alles gebeuren want de verschillende rechters in Nederland heben verschillende uitspraken over stamrecht en echtscheiding gedaan. Hierbij gaat het erom of de rechtbank het stamrecht als een verknocht goed ziet. Verknochte goederen zijn goederen die op één of andere bijzondere manier verbonden zijn aan één van de partners en in dat geval worden deze bij een scheiding niet verdeeld.
Als u hier meer over wilt weten dan adviseer ik u om een specialist te raadplegen. Mr. Paul Vos uit Ede is de specialist op dit vakgebied en kan alle vragen op dit vlak beantwoorden.

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter pineut

9 september 2014 17:14:32

Vraag die mij nog staat is als volgt.
Wat nu als bij scheiding afgesproken wordt dat de ex-partner geen aanspraak zal maken op de gouden handdruk. Kan/mag dit?
En kan dit zonder dat de fiscus moeilijk gaat doen?

reageer op Peter pineut

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 september 2014 6:10:01

Geachte heer,
Bij een scheding mogen partijen zelf bepalen hoe het gezamelijke vermogen verdeeld wordt. Dus de ene partner neemt de auto en de andere bijvoorbeeld de gouden handdruk. De verdeling moet wel in evenwicht zijn anders kan er sprake zijn van oververdeling en kan de fiscus dit aanmerken als schenking. Immers een van de partners ontvangt meer dan de andere.

reageer op Jeroen Wolfsen

johan Peijnenburg

30 oktober 2014 11:54:59

En wat gebeurd er nu als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd en de partner heeft met de stamrecht bv het gehele geldbedrag besteed aan beleggingen of gelden naar zijn prive-rekening gesluisd waar het is verdampt zonder dat de andere partij hievan op de hoogte was/ geen toestemming heeft gegeven hiervoor of niet hiervoor heeft getekend . Is de gedupeerde partij dan toch aansprakelijk of kan men zich dan beroepen op het verknocht zijn op....

reageer op johan Peijnenburg

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 oktober 2014 12:14:09

Ik ben geen specialist in deze kant van het stamrecht verhaal maar het lijkt mij dat er geen echt benadeelde partner is. Het geld is terechtgekomen in de gemeenschap en daar opgemaakt. Binnen een gemeenschap is geen prive-rekening. Dus op is op, zou ik zeggen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Eddy

21 november 2014 16:06:12

Beste Jeroen,

Ik zit momenteel in een echtscheiding. Mijn vrouw heeft tijdens de periode van ons geregistreerd partnerschap (in gemeenschap van goederen) een "gouden handdruk" bedongen. Deze wordt echter pas uitgekeerd in oktober 2015. Mijn vraag is of dit tot de boedel gerekend mag worden. Recht en afspraken zijn bedongen tijdens partnerschap maar de daadwerkelijke uitbetaling vind plaats na de echtscheiding.

Groet, Eddy Timmer

reageer op Eddy

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 november 2014 16:52:28

Als de gouden handdruk is ontvangen tijdens de gemeenshap en nu nog opbouwt dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat deze volledig in de gemeenschap valt.
Laat u zich hierover goed informeren door een speicialist. Ik neem aan dat degene die uw echtscheiding begeleidt hier verstand van zaken van heeft. En let dus goed op wat er uiteindelijk in het echtscheidingsconvenant wordt afgesprokenen en hoe dit belastingtechnisch uitpakt.

reageer op Jeroen Wolfsen

Eddy

21 november 2014 20:49:21

Beste Jeroen,

Nogmaals complimenten voor de snelheid!

Mijn toekomstige ex-vrouw heeft een beindigingsovereenkomst per 1-10-2015. In die overeenkomst is een gouden handdruk bedongen en wordt pas uitbetaald per 1-10-2015. Dus de uitbetaling vindt niet plaats gedurende de periode van geregistreerd partnerschap maar daarna. Mijn veronderstelling is dat het in de boedel valt aangezien het recht verkregen is tijdens de periode van geregistreerd partnerschap. In jouw antwoord ga je ervan uit dat het ook is uitbetaald maar dat is niet het geval. Concreet is mijn vraag of het feit dat het recht verkregen is tijdens de periode van geregistreerd partnerschap betekent dat het in de boedel valt. Wat mij betreft is er sprake van een uitgestelde betaling terwijl het recht er nu al is. We worden begeleid door een mediator die er ongetwijfeld verstand van heeft maar wil goed voorbereid het gesprek in.

Mocht je het antwoord niet weten kun je me dan een specialist op dit gebied geven?

Bij voorbaat dank voor je hulp
Groet, Eddy

reageer op Eddy

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 november 2014 21:05:24

Beste Eddy, bedankt voor het compliment en laten we de snelheid er maar even in hoouden. Ik had indeerdaad begrepen dat de ontslagvergoeding al door de werkegever was uitgekeerd maar dat er nog geen uitkeringen genoten werden. Dus dat het geld op dit moment op bijvoorbeeld een stamrecht opbouwrekening staat. Ik begrijp nu dat de uitbetaling nog moet plaastvinden door de werkgever.
Er is door het afschaffen van de stamrechtvrijstelling ( dus geen mogelijkheid meer voor stamrecht banksparen en stamrecht bv maar meteen afrekenen) een nieuwe situatie ontstaan. Er is geen keuze mogelijkheid meer en dat was wel zo in de oude situatie.
Ik ga met je mee in de gedachten dat de toezegging is gedaan ten tijde van de gemeenschap maar ik durf je niet te zeggen wat de jurispredentie hierover is. Ik kan er niks over vinden. Als ik google vind ik verschillende advocaten die over dit onderwerp ( maar niet jouw speciefieke vraag) iets schrijven, zoek er eentje uit en stel deze de vraag.

reageer op Jeroen Wolfsen

Marlène

17 maart 2015 16:37:47

Geachte Jeroen,

Ik heb een vraag over de ontslagvergoeding van mijn dochter, Zij heeft 4 jaar geleden een gouden handdruk ontvangen van haar ex-werkgever en dit vrij grote bedrag omgezet in een Stamrecht B.V. en periodieke uitkeringen genoten tijdens haar ww-periode. Na verloop van tijd had ze weer een baan met jaarcontract, daarna dus weer de aanvullingen op ww genoten. Nu heeft zij weer een goede baan en er zit best nog veel geld in de Stamrecht BV. Binnenkort wordt haar scheiding officieel , ze is gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Zij en haar partner hebben een gezamenlijke advocaat/mediator en volgens hem valt het restant van de Stamrecht BV onder de verdeling heeft ze mij zojuist verteld. Ik had al één en ander voor haar uitgezocht en volgens mij is het een zgn verknocht recht, haar partner heeft gedurende de ww-periode ook mee genoten van de periodieke aanvullingen op de ww uitkering. Het geld dat nu nog in de Stamrecht BV zit wilt zij bewaren voor een eventuele ww-periode in de toekomst, zij werkt nu welliswaar weer maar ook met een contract dat nu is verlengd voor een jaar, maar niemand kan zeggen of het contract verlengd wordt of omgezet in een vast dienstverband. Mijn vraag nu is : klopt het dat zij ondanks de Stamrecht BV en de huwelijkse voorwaarden, toch het restant moet delen met haar partner bij de scheiding?

Ik hoor graag wat uw mening is daaromtrent.

Vriendelijke groet,

Marlène

reageer op Marlène

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 maart 2015 19:03:28

Beste Marlene,

De Hoge Raad heeft eerder een uitspraak (Gerechtshof Amsterdam 22 januari
2013, nr. 200.111.263/01, LJN: BZ4094) gedaan waaruit men kan afleiden dat de gouden handdruk in dat geval tot de gemeneeschap behoort. Maar ik begrijp dat je dochter juist buiten gemeenschap van goederen is gehuwd en dan zou de ontslagvergoeding weer buiten de gemeenschap vallen.

Een goede advocaat kan hier duidelijkheid over geven.

reageer op Jeroen Wolfsen

Marlène

17 maart 2015 19:59:53

Dank je wel Jeroen voor je hele snelle reactie !!
Ja, ik ken die uitspraak van de Hoge Raad maar juist omdat zij buiten gemeenschap is getrouwd, ligt het anders en ik zal haar je advies doorgeven om zelf een goede advocaat te nemen en geen mediator die voor beiden optreedt.

Vr. groet Marlène

reageer op Marlène

Reinder

22 juli 2015 18:40:29

op dit moment lig ik in scheiding , ik heb 6 jaar geleden een stamrecht bv opgericht ik heb hier 100000 euro in gestort ik heb 4 jaar geleden die 100000 euro vastgoed voor gekocht in duitsland omdat mij dit goed leek ,maar inmiddels wil mijn vrouw de helft maar de woningen zijn nu niet te verkopen en hypotheken lopen ook nog aantal jaar door ,in duitsland betaal je net zolang rente tot je termijn is afgelopen ook al verkoop je het huis
De stamrecht rekening is helemaal leeg en oprenting heb ik niet gedaan hoe zou het er uit kunnen gaan zien heb dus geen geld om met belasting afterekenen

Vr.Groet Reinder

reageer op Reinder

Margot

19 januari 2016 12:00:32

Beste Jeroen. Ik heb in 2005 een ontslagvergoeding in een keer ontvangen. Dat geld is gelijk naar een verzekeringsmaatschappij gegaan en ondergebracht in een stamrecht. De uitkering vind plaats in 2018 het jaar waarin ik 65 word. Het bedrag wordt in de vorm van een uitkering uitbetaald. Wij zijn al 40 jaar in gemeenschap van goederen getrouwd, maar gaan nu scheiden. Moet ik het bedrag nu delen?

reageer op Margot

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 januari 2016 14:14:04

Beste Margot,
Het antwoord op je vraag staat eigenlijk in het artikel. Ik zal het nog even een keer uitkeggen.
Je hebt er voor gekomzen om de ontslagvergoeding niet meteen uit te laten keren in een keer of in delen. Je bent dus door gaan sparen. Pas in 2018 gaat de (maandelijkse) uitkering in. In zo'n geval valt de gehele gouden handdruk in de gemeenschap en vindt er dus een verdeling plaats.
Wil je de gouden handdruk (gedeeltelijk) buiten de gemeenschap van goederen laten vallen, dan zal je aannemelijk moeten maken dat de gouden handdruk (gedeeltelijk) bedoeld is als vervanging van inkomen dat je na de echtscheiding en bij voortzetting van het dienstverband zou hebben ontvangen. Net als loon dat de echtgenoot na de echtscheiding ontvangt, vallen de uitkeringen van de gouden handdruk na de echtscheiding niet in de gemeenschap.
Laat je over deze materie goed informeren door een echtscheidingsspelcialist.
Met vriendleijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Gannie

12 augustus 2016 16:06:21

Beste Jeroen
Ik ben 2 jaar geleden gescheiden en ontvang kinderalimentatie voor mijn dochtertje. Mijn ex is enkele maanden geleden werkloos geworden en heeft een behoorlijk geldbedrag meegekregen. Nu vraagt hij om minder kinderalimentatie te betalen omdat hij werkloos is geworden. In hoeverre heeft de ontslagvergoeding hier invloed op?
Mvg Gannie

reageer op Gannie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 augustus 2016 13:45:45

Beste Gannie,
De wetgeving omtrent alimentatie is niet mijn specialiteit maar ik weet dat het wel zo is dat een gouden handdruk meetelt voor het bepalen van hoogte van de alimentatie. Ik zou hierover contact opnemen met en jurist.
Met vriendelijke groet,
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Pauline

18 mei 2017 11:11:09

Beste Jeroen,

Ik ben 34 jaar getrouwd geweest en ga nu scheiden. Mijn ex echtgenoot heeft in 2004 een ontslagvergoeding gehad. In 2011 weer een en in 2012 weer een totaal zit er in het stamrecht 474.000 euro. Hij werkt al vier en een half jaar niet omdat hij geen zin meer had om te werken. proforma solliciteerde hij zonder te willen werken. meer als sollicitatie plicht om een ww uitkering te ontvangen. Hij heeft tot febr. 2016 ww genoten en mijn inkomen. Daar konden we het mee redden en er is niets uit het stamrecht nodig geweest. Nu eist hij dat al het stamrecht vermogen hem toekomt omdat het verknocht is. Hij heeft slecht pensioen opgebouwd. Door zijn verschillende werkgevers(pensioenbreuken) en hele grote periode dat hij geen geld verdiende dus ook geen pensioenopbouw word ik benadeeld met de helft van zijn pensioen. Door grote gezinsporobematiek (kind met Asperger en incest problemen met jongste dochter) heb ik geen carrier kunnen maken en kom er nu zeer bekaaid van af. Wat zijn mijn rechten. Ik hoor heel graag van je.

reageer op Pauline

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 mei 2017 12:01:13

Beste Pauline,
Ik was even een paar dagen buiten kantoor vandaar dat je iets langer moest wachten op een reactie.
Er zijn in het verleden verschillende uitspraken geweest over de verknochtheid van stamrecht. Het hangt af van de situatie. Hierbij de link naar een artikel van een jurist die hier meer info over geeft:https://www.boelszanders.nl/nieuws/ontslagvergoeding-in-stamrecht-bv-verknocht/
Het is zeker geen gelopen race, laat je dus goed adviseren door een jurist hierover.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Alex

29 juli 2018 21:07:11

Per 1 apri 2019...wordt mijn partner overkompleet , en krijg deze een gouden handruk mee... als aanvulling op de WW....periode. Nu wil ik de echtscheiding opstarten...er komt een alimitatie regeling ... wordt de nog niet uitbetaalde gouden handruk... ( 2019 )...meegenomen in de hoogte van de bepalende alliminatie hoogte ( 2018 )?
Gr. Arie.

reageer op Alex

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 juli 2018 13:41:57

Beste Arie (of Alex), Het bepalen van de hoogte van alimentatie is best complex. Wij kunnen jouw vraag helaas niet beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons