Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Gedeeltelijke opname van stamrecht mogelijk maar werkt de bank er aan mee?

Gedeeltelijke opname van stamrecht mogelijk maar werkt de bank er aan mee?

donderdag 11 september 2014 om 11:54:05 Jeroen Wolfsen 18 reacties
gouden handdrukAls u een gouden handdruk heeft ondergebracht in  stamrecht banksparen is het vanaf 01 januari 2014 mogelijk om dit stamrecht af te kopen en in één keer uit te laten betalen. Voor deze datum kreeg u bij afkoop naast de volledige belasting over het bedrag ook nog een boete van 20% in de vorm van revisierente.
Maar vanaf 2014 is dat niet meer van toepassing. Sterker nog: als u afkoopt in 2014 ontvangt u zelfs 20% korting over het bedrag waar u belasting over dient te betalen. U moet dan wel het hele stamrecht in een keer afkopen. De korting van 20% geldt niet als u slecht een deel van het stamrecht afkoopt.
De belastingdienst heeft deze week duidelijk aangegeven dat gedeeltelijke afkoop wel mogelijk is maar dan ontvangt u niet 20% belastingkorting.
Maar wat verstaat men onder gehele en gedeeltelijke afkoop?
Gehele afkoopAls u uw ontslagvergoeding heeft ondergebracht op banksparen moet het hele saldo dat thans op de rekening staat in een keer worden opgenomen. Als u meerdere rekeningen heeft, dienen alle rekening te worden opgeheven. Ook als deze rekeningen bij verschillende banken lopen. Dat moet ook allemaal omstreeks hetzelfde moment gebeuren. Dus niet de ene rekening in januari 2014 en de andere rekening in december 2014. U loopt dan grote kans dat de fiscus het niet ziet als afkoop in één keer en dan verliest u mogelijk uw 20% korting. Natuurlijk hoeft de feitelijke uitbetaling van de afkoop niet precies op dezelfde dag plaats te vinden, u kunt immers bij twee verschillende banken niet zelf exact bepalen wanneer ze administratief gezien gaan uitkeren. Zorg er wel voor dat het verzoek om afkoop omstreeks het zelfde moment plaatsvindt.
Gedeeltelijke afkoopAls u niet de volledige ontslagvergoeding afkoopt maar slechts een gedeelte van het geld wenst te ontvangen, dan keurt de fiscus dat goed maar heeft u dus geen recht op 20% korting.  Het maakt niet uit of u een opbouwrekening afkoopt of een uitkeerrekening heeft. U bepaald wat u afkoopt en daar is fiscaal geen verschil in.
Niet alle banken werken mee aan gedeeltelijke afkoop van stamrechtFiscaal is (gedeeltelijke) afkoop dan wel toegestaan maar u heeft ook een contract bij de bank en daar kunnen voorwaarden in staan die uw afkoopmogelijkheden beperken. In de voorwaarden van alle bankspaarrekeningen staat dat afkoop niet is toegestaan. Die bepaling kwam voort uit de oude fiscale spelregels van voor 2014 maar kan door banken gebruikt worden om niet mee te werken aan gedeeltelijke afkoop. Dat afkoop nu fiscaal is toegestaan staat dus los van de afspraak die u met de bank heeft gemaakt.
Alle banken hebben aangegeven dat ze in ieder geval mee werken aan volledige afkoop. Gedeeltelijke afkoop levert meer problemen op.
Hier ziet u in een overzicht hoe de banken daar mee omgaan:
BankGedeeltelijke afkoop mogelijk?
Abn AmroJa, voor alle rekeningen maar via een adviseur van de bank
RabobankNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
Delta LloydNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
OHRANee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
ReaalNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
Regio bankNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
BLG wonenNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
SNS BankNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
AEGONNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
Nationale NederlandenNee,  deel afkoop van 1 rekening is niet mogelijk
 
MoneyWise biedt oplossing
Er zijn in onze ogen twee redenen waarom banken niet meewerken aan deel afkoop. De eerste is dat banken er van uit gaan dat er weinig kosten gepaard gaan met banksparen. Een rekening die loopt brengt geen werk en dus nauwelijks kosten met zich mee. Maar als u om de zoveel  tijd een gedeelte wilt afkopen dan is de bank daar administratief gezien druk mee. Er moet geld worden vrij gemaakt, rekeningen worden aangepast, belastingtarieven worden uitgerekend en uitbetalingen aan u en de fiscus.  Gezien het feit dat de marge op deze producten laag is, zitten banken simpelweg niet te wachten op al deze handelingen.
Daarnaast kunnen hun administratiesystemen het meestal niet aan. Dus ze hebben technische beperkingen in de mogelijkheden om zaken te regelen.
Bij MoneyWise denken we niet in beperkingen maar in oplossingen en daarom kunnen we in een aantal gevallen wel zorgen dat u een deel van een rekening kunt afkopen. We openen een nieuwe rekening voor u bij dezelfde bank, sluizen een deel over en kopen daarna die rekening af. We zijn op dit moment dit voor een aantal klanten aan het regelen en in de meeste gevallen komen we dan ook wel met de gewenste oplossing. U kunt ons hierover altijd even bellen.
Houd rekening met boetesHoud u in ieder geval rekening met een boete als u geld heeft vaststaan in een deposito of uitkeerrekening. De bank moet dan het contract openbreken en kan daarvoor kosten in rekening brengen.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Jan

20 september 2014 14:38:11

Beste Jeroen,

Het is toch te gek voor woorden dat er zulke trucs uitgehaald moeten worden om over je eigen geld te kunnen beschikken.Hierdoor wordt de consument weer op extra kosten gejaagd deze kosten staan vaak niet in verhouding met het op te nemen bedrag of de uitgevoerde inspanning.

Als ik zie dat sns reaal me dwingt om een uitkeringsrekening via een adviseur te laten openen en deze adviseurs bedragen vragen die niet in verhouding staan tot de te verrichten diensten dan wordt ook hier de consument weer op extra kosten gejaagd het is te gek voor woorden.

Een klusje van 10 minuten voor het aanvragen van een uitkeringsrekening om daar tussen de 200 tot 370 voor te vragen vind ik alle proporties te buiten gaan. Hier zouden de autoriteiten eens iets aan moeten doen.

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 september 2014 5:58:59

Beste Jan,
We begrijpen je gevoel. Het is inderdaad raar om de bank te moeten betalen om iets met je eigen geld te kunnen doen maar dat is ontstaan na het provisieverbod van 2013. Banken moeten nu kosten rekenen voor producten. Vroeger zat dat verstopt in provisie.
Weet in ieder geval dat je niet verplicht bent om een adviseur in te schakelen. Je kunt het ook doen op basis van Execution Only. Dat wil zeggen dat je het zelf regelt met zo wiening mogelijk kosten.Het openen van een uitkeerrekening is zeker geen klusje van 10 minuten maar een rekening van € 370 is in ieder eval veel te veel.

reageer op Jeroen Wolfsen

jan

21 september 2014 13:56:07

Beste Jeroen,

Via sns reaal kan dit blijkbaar niet ik moest dit echt via een adviseur doen.

reageer op jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2014 7:48:38

Beste Jan,
Je kunt via MoneyWise bij REAAL een gouden handdruk uitkering aanvragen op basis van execution only, dus zonder advies. Op onze website kun je uitrekeken wat de maandelijkse uitkering is. Daarnaast zie je ook in één ooverzicht of REAAl uberhaupt de beste aanbieding kan doen.
Ook wij brengen kosten in rekening, je ziet staan dat een gouden handdruk eenmalig € 229 kost. Dat bedrag gaan we aanpassen naar € 169. We vroegen € 229 omdat we voor het overgrote deel van onze klanten vooral veel tijd kwijt waren met de afwikkeling en uitbetaling van de werkgever. Voor mensen die al een gouden handdruk bankspaarrekening hebben en over willen gaan tot een uitkeerrekening is het werk veel minder. Omdat nieuwe stamrechten via de werkgever vanaf juni niet meer zijn toegestaan, zullen we in de toekomst dus alleen nog maar klanten met een bestaande polis of bankspaarrekening behandelen. En omdat dat minder werk is, gaat onze prijs naar bendenen.
As je belsuit om via MoneyWise een uitkeerrekening te openen, dan doen we dat dus voor € 169 en niet voor € 229. Geef dan dan even door aan de collega's die je helpen in dat traject.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2014 7:49:58

Jan, ik ben bang dat het KIFID daar niks mee zal doen. Banken zijn volgens de wet gewoon verplicht om kosten in rekening te brengen als ze rechtstreeks een klant helpen.

Jan

22 september 2014 10:48:11

Beste Jeroen,

Het ging niet om de kosten als ze administratiekosten in rekening brengen is dat ook terecht maar dit ging om het niet willen meewerken aan gedeeltelijke afkoop en over het niet willen afkopen van een rekening bij sns reaal omdat deze uit een depot en een variabel gedeelte bestaan en ze dit als 1 rekening zien ipv 2 ondanks dat er 2 rekeningnummers zijn. Ze willen dus alleen alle 2 de rekeningen laten afkopen en niet alleen de variabele rekening.

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2014 11:38:35

Beste Jan
Duidelijk,
Ik begrijp dus dat je een rekening hebt met daarop een deel op variabele rente (dat deel noemen we bij MoneyWise de hoofdrekening) en er is ook een deel gestort op een deposito. Daar geeft SNS REAAL inderdaad een eigen rekening nummer voor af. Maar dat is geen apaprte rekening. Het deposito is een subrekening die gekoppeld is aan de hoofdrekening. Eigenlijk werken alle banken op die manier. En bijna alle banken gaan ook bij afkoop er op die manier mee om. Ze staan geen gedeeltelijke afkoop toe, ze werken alleen mee aan volledige afkoop.
Maar er is wel een mogelijkheid om dit te omzeillen. Je opent een nieuwe opbouwrekening op variabele rente bij een andere bank en vraagt Reaal om het variabele deel over te boeken naar de andere bank. Zodra het daar is, koop je de rekening bij de andere bank af. Dit heeft altijd gewerkt want dit werd ook gebruikt als men in het verleden geld naar een andere bank wou overboeken omdat de rente daar hoger was. Ik denk dat dit dus nog steeds op die manier werkt. En het variabele deel staat niet vast en kan daarom zonder kosten naar een andere bank.
Dat is gewoon een fiscaal geruisloze overdracht van het ene stamrecht bankspaarproduct naar het andere. En dan koop je het dan alsnog af. Omdat je gedeeltelijk afkoopt heb je geen recht op 20% korting!
We helpen je graag voor eenmalig € 169 en ik spreek met je af dat als REAAL niet meewerkt we dan geen kosten in rekening zullen brengen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

22 september 2014 12:54:13

Beste Jeroen,

Bij Aegon kon ik wel gewoon het variabele gedeelte van de rekening opnemen en daar heb ik ook een deel in depot staan. En dit kon ik ook gewoon zelf met hun regelen zonder kosten of dat het via een adviseur moest, daar kunnen de meeste andere banken zoals sns reaal en sns bank een voorbeeld aan nemen. het kan dus wel op een manier die de consument niet op extra kosten jaagt.

Het overboeken naar een andere bank wilde ik ook gaan doen maar liep tegen de problemen aan dat dit via een adviseur moet.

Maar als het niet anders kan zal ik zeker begin volgend jaar via moneywise de door jou voorgestelde omzetting laten uitvoeren daar dit extra handelingen zijn kan ik me wel in het voorgestelde tarief vinden en zijn jullie zeker de goedkoopste in de markt. Ik wil nu even de afloop afwachten van de procedure die bij KIFID loopt.

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2014 13:34:41

Jan,

Prima! succes en we helpen je graag en denken ook graag met je mee. Als je nieuws hebt en je wilt hier overleg over voeren dan weet je ons te vinden.

reageer op Jeroen Wolfsen

jan

2 oktober 2014 18:12:02

Beste Jeroen,

Klagen helpt. Naar aanleiding van mijn ingediende klacht bij de KiFid heeft sns reaal besloten om eenmalig toestemming te geven om een gedeeltelijke opname uit mijn GH toe te staan.
Laat de andere banken hier een voorbeeld aan nemen.

reageer op jan

Jan

18 juni 2016 21:39:52

Het is een aanvullende vraag. Is het ook mogelijk om nu een deel uit de GH rekening over te hevelen naar een GH uitkeringsrekening, voor de AOW leeftijd, en het andere deel na je AOW leeftijd in te laten gaan.

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 juni 2016 8:39:44

Beste Jan,
Dat is zeker mogelijk en wordt in de praktijk ook veel door ons gedaan. Vanaf leeftijd 60 voldoe je aan de fiscale wetgeving als de uitkering minimale looptijd van 12 jaar heeft. Dus je kunt een uitkering starten voor AOW leeftijd als die maar langer loopt dan 1 jaar. De rest van het geld kun je op een gouden handdruk opbouw rekening laten staan en pas laten uitkeren na het bereiken van de AOW leeftijd. Dit moet gebeuren in het jaar waarop je de AOW leeftijd bereikt.
Als je wilt weten welke bank de hoogste rente geeft voor gouden handdruk banksparen maak dan een vergelijking op onze website. En als je vragen hebt, bel of mail ons gerust.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

20 juni 2016 14:57:13

Bedankt voor de reactie, maar toch nog niet helemaal duidelijk. Ik wil een deel laten ingaan voor mijn AOW leeftijd. I.v.m. de lage rente wil ik nog een deel laten staan op de geblokkeerde rekening en pas nadat ik al 2 jaar de AOW leeftijd heb, dan pas laten uitkeren in de hop dat de rente dan weer iets is opgelopen. Kan dit? Volgens de bank kun je na je AOW leeftijd niet meer opbouwen.

Huub

11 januari 2016 22:05:16

Het is mij nog niet helemaal duidelijk.
vraagstelling:
iemand heeft een banksaldo op op een lijfrente bankrekening staan van € 17.000,- Dit betreft een gouden handdruk betaling van voor 2014.
betreffende persoon wil hiervan de helft afkopen, dus in 1 keer laten uitbetalen op zijn rekening courant rekening. Wat zijn de fiscale gevolgen en welke mogelijkheid zijn er dan nog met het resterende saldo?
En dan bedoel ik dus belastingjaar 2016.

reageer op Huub

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 januari 2016 9:36:35

Beste Huub,
Als je geld heb staan op een gouden handdruk opbouwrekening dan mag je dit opnemen zonder dat je daarvoor een uitkering hoeft aan te kopen. Vroeger (voor 2014) mocht dat niet en moest je naast de belasting over de opname ook nog 20% revisie rente betalen. DIe revisierente isvervallen en dat betkent dat je gewoon een eenmalige opname kunt doen waarover je dan wel in éé keer de belasting moet betalen.
Je hoeft niet het hele saldo in een keer op te nemen, je kunt dus geld laten staan op de bankrekening. Fiscaal mag dat, of de bank waar de rekening loopt het ook toestaat hangt af van de voorwaarden van de betreffende bank.
In je vraag heb je het ook over lijfrente maar dat is iets anders. Een lijfrente is een prive pensioenvoorziening waarvoor geld inlegt op een lijfrente banspaarrekening. De inleg mag je aftrekken van de innkomsten belating en de uitkeringen zijn belast. Ik neem aan dat je gouden handdruk niet op een lijfrente rekening is geplaatst maar op een gouden handdruk rekening.
Als je nog vragen hebt, bel ons dan gerust. We helpen je graag!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

bart

3 mei 2020 17:31:52

Omdat ik in 2010 onterecht ben ontslagen kreeg ik een jaarsalaris op een gouden handdruk rekening bij de ABN. Vorig jaar wilde ik 10000 opnemen voor schoolkosten van mijn kinderen. Van de ABN mocht dit niet, omdat ik dan 20% boete kreeg. Het maximum was rond de 4200 werd gezegd. Nu moet ik dus 15x4200 opnemen en daar ook iedere keer 100 euro kosten over betalen... ik voel me flink opgelicht... de ABN houdt er nog 1000 aan over en heeft de rente ook teruggebracht naar bijna 0. Ik vraag me nu af hoeveel ik dit jaar zonder boete kan opnemen?

reageer op bart

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 mei 2020 9:18:59

Bart,
Je wordt volkomen verkeerd voorgelicht door ABN AMRo. Het verhaal over die € 4.200 gaat over de afkoopregeling kleine lijfrentes. Voor lijfrente tot € 4.475 geldt dat deze mag worden afgekocht zonder revisierente. Je hebt echter geen lijfrente maar een gouden handdruk rekening. En daar geldt sinds 31-12-2013 geen afkoopverbod meer voor. Dus de medewerker van ABN weet of niet waar hij het over heeft of ze hebben je gouden handdruk op een lijfrenterekening gestort. En ook dat zou toch duidelijk moeten zijn dat dit niet correct is als je als klant het over een gouden handdruk hebt. Dan moet er op zijn minst een lichtje gaan branden. Het is fiscaal toegestaan is om jaarlijks geld op te nemen uit een gouden handdruk rekening. Wel kan een bank het zelf in de voorwaarden verbieden. In de voorwaarden van ABN staat niet duidelijk of het wel of niet mag. Wat er wel staat is dat ze kosten in rekening brengen. Dat doet alleen ABn en Rabo. Andere banken rekenen geen kosten voor opnames van een gouden handdruk.
Tijd voor een andere bank:https://www.moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/ Je kunt natuurlijk ook gewoon een uitkering starten. ook die kun je vergelijken in onze tool.

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662