Ontslagvergoeding

Belastingplan 2014 aangenomen, einde stamrechtvrijstelling maar overgangrecht in 2014.

Jeroen Wolfsen donderdag 19 december 2013 - bijgewerkt op: 21 oktober 2017
Op 17 december is het belastingplan 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Onderdeel van het belastingplan 2014 is de afschaffing van de stamrecht vrijstelling. Dit betekent dat een ontslagvergoeding niet meer fiscaal vriendelijk mag worden weggezet in een stamrecht constructie ( stamrecht banksparen of stamrecht bv), Maar in 1 keer afgerekend dient te worden. Er is echter een overgangsrecht en dat loopt tot uiterlijk 30 juni 2014.
Op 8 november heeft de staatsecretaris het overgangsrecht bevestigd. In bijgaande brief van de heer Weekers  aan de Tweede Kamer kunt u dit nalezen (vanaf blz 4).
De belangrijkste punten uit dit overgangsrecht zijn:
Als u in 2014 ontslag krijgt en u gebruik  wilt maken van de mogelijkheid om met uw ontslagvergoeding te gaan banksparen dan gelden de volgende voorwaarden:
  • Uw werkgever  moet het ontslag in 2013 hebben aangezegd en de ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan.
  • Uw werkgever moet vóór 1 januari 2014 een vaststellingsovereenkomst met u opmaken en ondertekenen. Hierin moet staan dat er een stamrecht door u kan worden bedongen.
  • De dienstbetrekking wordt binnen een korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan oplopen tot maximaal een half jaar. Dit betekent dat de uiterlijke ontslagdatum dus 30-06-2014 kan zijn.
Er zijn echter nog een aantal belangrijke punten uit de praktijk. We krijgen hier nog steeds veel vragen over en daarom zetten we dit nog een keer duidelijk in ons weblog:

Wanneer moet de bankspaarrekening geregeld zijn? 
De  gouden handdruk bankspaarrekening hoeft niet voor 31-12-2013 geregeld te worden. U heeft daar dus de tijd voor tot de datum van het ontslag in 2014.

Wanneer moet er door de werkgever worden gestort?
De belastingdienst heeft ons bevestigd dat de betaaldatum niet van belang is. Op onze vraag wanneer de ontslagvergoeding uiterlijk betaald moet worden geeft de de heer Moonen van de kennisgroep van de belastingen het volgende antwoord: Tot voor kort was ons standpunt dat de ontslagvergoeding moest zijn betaald uiterlijk op de dag dat de dienstbetrekking eindigde. Inmiddels is dit (strakke) standpunt losgelaten, u vindt dit ook niet meer terug in onze uitleg op de site://www.belastingdienstpensioensite.nl/Informatie%20overgangsrecht%20vervallen%20stamrechtvrijstelling.htmEr wordt dus geen datum meer genoemd; van belang is dat wel vóór 1-1-2014 de feiten definitief zijn (datum ontslag, hoogte ontslagvergoeding die bestemd is voor het stamrecht, en de overeenkomst dat deze wordt gebruikt voor de aankoop van een 11-1-g-product of wordt gestort in een 11a-product).

Wat moet er in mijn vasttellingsovereenkomst staan?
Wij adviseren u om te controleren of uw werkgever daarbij de juiste tekst gebruikt.
We komen regelmatig de volgende onjuiste tekst tegen in een vaststellingsovereenkomst: de betaling van de ontslagvergoeding zal plaatsvinden op een nader door werknemer aan te geven wijze, mits fiscaal verantwoord en zonder dat dit leidt tot extra kosten en verplichtingen voor werkgever.
Deze omschrijving is onvoldoende. In de vaststellingsovereenkomst moet letterlijk staan dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht bankspaarrekening als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting.
Het is belangrijk dat u met de werkgever een tekst met de volgende strekking overeen komt: Werkgever en werknemer komen overeen dat de ontslagvergoeding alleen kan worden aangewend als koopsom van een aanspraak, die voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964. Alleen een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon kan gebruikt worden voor het aankopen van een stamrecht. Een (na)betaling van loon, vakantiegeld, tantième of gratificatie valt niet onder stamrecht.
Als dit niet goed in uw vasttellingsovereenkomst staat kunt u dit toevoegen middels een addendum. Hier vindt u eenaddendum vaststellingsovk_voorbeeld

Ik wordt in 2014 ontslagen, hoe zit het met de opzegtermijn?
Eén van de voorwaarden die belastingdienst stelt, is dat de dienstbetrekking binnen een korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum wordt beëindigd.  De fiscus bedoelt hiermee dat de arbeidsovereenkomst wordt beindigt binnen de wettelijke opzegtermijn.
De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:
Duur arbeidsovereenkomstOpzegtermijn
korter dan 5 jaar1 maand
korter dan 10 jaar2 maanden
korter dan  15 jaar3 maanden
langer dan 15 jaar4 maanden
Als de ontslagdatum na de wettelijke opzegtermijn ligt, adviseren wij om dit voor te leggen bij de fiscus en om goedkeuring te vragen.
De stamrechtvrijstelling geldt voor een zeer kleine groep werknemers tot 1 juli 2014. Voor het merendeel van de werknemers die worden ontslagen in 2014 geldt een kortere periode voor de stamrechtvrijstelling. Voor hen eindigt de wettelijke opzegtermijn na één, twee, drie of vier maanden nadat het ontslag is aangezegd.
Lees het hele dossier over het vervallen van de stamrechtvrijstelling in 2014
 
In dit artikel

Gouden Handdruk

Wilt u uw stamrecht laten uitkeren?

Gouden Handdruk

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Reactie
Reactie plaatsen
Contact
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662

Stay up to date

Ontvang, net als 10.947 anderen, onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw privacy is gewaardborgd.

logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons Moneywise.nl op Facebook Moneywise.nl op LinkedIn Moneywise.nl op Twitter Moneywise.nl op Youtube