Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Wordt de tijdelijke oudedagslijfrente afgeschaft?

Wordt de tijdelijke oudedagslijfrente afgeschaft?

zaterdag 13 maart 2021 om 15:02:17 Jeroen Wolfsen 15 reacties
lijfrenteHet kabinet is van plan om de tijdelijke oudedagslijfrente af te schaffen. Dat blijkt uit het conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen. Het afschaffen van de tijdelijke oudedagslijfrente is een heel slecht plan! Als dit plan van het kabinet er door komt, worden honderdduizenden mensen met een lijfrente gedupeerd en kunnen de plannen die mensen hebben om na hun pensionering leuke dingen te doen de ijskast in.

Straks lijfrentes alleen maar levenslang uitkeren


Uit het conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen valt af te leiden dat het kabinet wil dat lijfrentes alleen levenslang mogen worden uitgekeerd. Dus net als bij pensioenen. Men geeft geen duidelijke reden waarom men dit wil.
Dit is een zeer slecht plan. Slechts een heel klein percentage van de mensen die een lijfrente heeft, koopt hiervoor een levenslange uitkering. Als ik een inschatting moet maken dan schat ik het percentage mensen die voor een levenslange uitkering kiest maximaal 5%. De meeste mensen die een lijfrente hebben opgebouwd, hebben namelijk behoefte aan een tijdelijke uitkering na pensioendatum. Ze willen het opgebouwde lijfrente kapitaal gebruiken om in hun 'fitte jaren' nog leuke dingen te doen.

Lijfrente is vaak bedoeld als extra inkomen


Bijna iedereen die een lijfrente afsluit, wil die uitkering gebruiken voor een tijdelijke aanvulling. Op een levenslange uitkering zit bijna niemand te wachten. Daarbij moet worden opgemerkt dat fiscaal gezien een uitkering via banksparen van minimaal 20 jaar ook als levenslang wordt gezien. Maar er zijn maar weinig mensen die hun lijfrente kapitaal in 20 jaar willen uitkeren. Zo'n 80% van de afgesloten lijfrente uitkeringen lopen 5 of 10 jaar. Men heeft namelijk in veel gevallen AOW, pensioen en daarnaast de lijfrente als aanvulling. Als het lijfrentekapitaal over 20 jaar of langer moet worden uitgesmeerd, blijft er weinig over van een maandelijkse inkomensaanvulling.

Gemiddelde lijfrente in Nederland


Moneywise is de grootste vergelijker van lijfrente in Nederland en we hebben in ons database onderzocht wat de hoogte van gemiddelde lijfrente is. We komen dan op een lijfrentekapitaal van € 51.000. Natuurlijk zijn er uitschieters. Sommige mensen hebben een keer € 2.000 in een woekerpolis gestort als koopsom en mogen blij zijn als er € 5.000 uit komt en we zien mensen met € 400.000 of meer in een lijfrente.

Maar als we uitgaan van die € 51.000 dan is duidelijk te zien dat een uitkering van 'levenslange' uitkering van 20 jaar of langer voor veel mensen niet interessant is.

Voorbeeld
Erik heeft zijn AOW leeftijd bereikt en gaat met pensioen. Hij ontvangt zo'n €11.000 AOW en € 19.000 pensioen. Zijn vrouw stopt ook met werken. Zij is echter 4 jaar jonger en ontvangt nog geen AOW. Erik heeft een lijfrente kapitaal van € 51.000. Dat wil hij in 5 jaar laten uitkeren via banksparen. Op die manier vult de lijfrente mooi het AOW gat van zijn vrouw.

Zijn wens: lijfrente uitkering 5 jaar via banksparen
Als Erik nu een lijfrente bankspaarrekening voor 5 jaar afsluit krijgt hij 5 jaar lang iedere maand € 852 bruto. Na inhouding van loonbelasting en Zvw-premie houdt hij daarvan netto € 640 over.

nieuwe wet: lijfrente uitkering 20 jaar
Volgens de nieuwe plannen van het kabinet zou Erik zijn lijfrente in minimaal 20 jaar (fiscaal gezien levenslang voor banksparen) laten uitkeren. Erik zou dan 20 jaar lang iedere maand € 231 bruto ontvangen. Netto houdt hij daarvan €173 aan over. Dat is veel te weinig om het inkomen van zijn vrouw op te vangen. Dit is helemaal niet zijn wens en past helemaal niet in zijn plan.

Levenslange uitkering via een verzekeraar levert nog minder op
Voor de zekerheid kijkt Erik nog even naar een echte levenslange uitkering bij een verzekeraar. Dat is helemaal een optie voor hem. Dan blijft er nog maar € 145 bruto en €108 netto over.

Onbetrouwbare overheid


Dit plan is het zoveelste voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Het is de zoveelste aanpassing van de (lijfrente)spelregels tijden het spel. En elke keer is het een verslechtering van de mogelijkheden. Op deze manier wordt het voor mensen onmogelijk om een goed financieel plan te maken.

Overgangsrecht voor tijdelijke oudedagslijfrente noodzakelijk maar geen oplossing


Het plan om de tijdelijke oudedagslijfrente af te schaffen moet zo snel mogelijk van tafel. Maar als het er toch door komt dan is de enige hoop voor iedereen met een lijfrente dat er een overgangsregime komt. Zodat mensen men een lopende lijfrente nog wel het recht houden voor een tijdelijke lijfrente uitkering.

Veel mensen zijn dan overigens nog steeds de dupe. We hebben dat ook gezien met het overgangsrecht voor de overbruggingslijfrente. De mogelijkheid voor een overbruggingslijfrente is in 2006 afgeschaft. Een lijfrente laten uitkeren om de jaren tot 65 of AOW leeftijd te overbruggen kon niet meer. Iedereen met een lopende lijfrente behield zijn overbruggingsrecht. Tenminste als men na 31-12-2005 geen premie meer heeft ingelegd. Veel mensen zijn hier slecht over geïnformeerd en betaalden toch nog premie door. Wat overbleef is een ingewikkeld overgangsrecht waarbij iedereen minder overbruggingslijfrente kon afsluiten en veel mensen uiteindelijk hun plannen om minder te gaan weken of eerder te stoppen met werken konden vergeten.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

René

14 maart 2021 14:24:52

Uitkeringen uit lijfrentes oud regime die geschonken worden aan bijv. de kinderen zijn, zo heb ik gelezen, vrij van schenkbelasting, maar bij hen wel belast met IB. Klopt het dat dit niet geldt als de kinderen in het buitenland (België ) wonen en er dus zowel schenk- als IB belasting betaald moet worden? Hoe zit dat met erfbelasting en IB bij overlijden voor de uitkering is aangebroken? Verschil tussen oud- en nieuw regime polissen? Graag uw gewaardeerde reactie.

reageer op René

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 maart 2021 21:16:54

René,
Als je een lijfrente sluit naar de kinderen als begunstigde aanwijst is er vrijstelling van schenkbelasting en is de uitkering belast bij het kind.
Als het kind in het buitenland wordt het wel bij vader belast. In gewoon Nederlands, Nederland (of beter gezegd de fiscus) wil niet dat er geld verdwijnt uit Nederland zonder dat we belasting daar op kunnen innen. Ik weet het niet zeker maar volgens mij is er nog steeds geen sprake van schenkbelasting.
Over een lijfrente betaalt men geen erfbelasting. Wel imputeert de verkrijging op de vrijstelling. Meer info in dit artikel over lijfrente en erfbelasting.
Je lijfrente vergelijken en online afsluiten doe je natuurlijk bij Moneywise.
Heb je vragen bel dan gerust: 085 7607600
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Meindert de Schiffart

1 april 2021 19:21:02

Beste Jeroen,
Mijn lijfrente wordt reeds uitgekeerd over een periode van 10 jaar. Dit wordt toch niet met het huidige wetsvoorstel met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt?

reageer op Meindert de Schiffart

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 april 2021 19:43:33

Beste Meindert,

Nee hoor wees gerust!
Ten eerste is nog maar een plan. Maar waar rook is, is vuur.
Normaal gesproken komt er altijd een overgangsregeling voor bestaande producten.

Maar je weet het nooit in Den Haag. Dus het beste is als dit plan rechtstreeks weer terug gaat in de kast en er nooit meer uitkomt!

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

JanD

4 april 2021 16:40:03

Beste Jeroen, Naar aanleiding van dit bericht/overheidsplan heb ik 2 vragen: 1.Begrijp ik goed dat dit ook zou gaan gelden voor het saldo dat je via banksparen heb opgebouwd (dus niet alleen lijfrenteverzekeringen) en je dus zodra je het saldo uitkerend wil maken verplicht wordt om te “kiezen” voor een uitkerende bankspaarrekening over minimaal 20 jaar (of langer) ? 2.Om uitkeren van bankspaar/lijfrente slim te plannen moet je rekening houden met de gevolgen voor: a.Loonheffing b.Ouderenkorting c.Toeslagen. Daarbij kijkt de fiscus voor toeslagen naar het totale gezamenlijke inkomen (aangifte met partner). Voor de loonheffing en ouderenkorting wordt bij mijn weten gekeken naar het individuele belastbare inkomen (per persoon ook bij gezamenlijke aangifte), klopt dat of vergis ik me daarin? Bij voorbaat dank voor je reactie!

reageer op JanD

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 april 2021 12:10:07

Jan,
Het is nog geen wet, dus het is niet zeker dat dit gaat gebeuren. Als dit door zou gaan dan geldt dit altijd voor alles dat onder term lijfrente valt, dus verzekeren en banksparen.
Normaal gesproken komt er altijd overgangsrecht voor reeds opgebouwd kapitaal. Dus het geld dat op dat moment in de pot zit mag dan worden gebruikt voor een tijdelijke lijfrente. Dat hebben we ook gezien bij het afschaffen van de overbruggingslijfrente.
Lijfrente wordt belast bij de persoon die het ontvangt, dus die betaalt de loonbelasting en inkomsten belasting erover. Toeslagen kunnen inderdaad worden gebaseerd op het gezamenlijke inkomen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

JanD

5 april 2021 16:29:10

Beste Jeroen, Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik hoop dat jullie deze onzalige voornemens blijven volgen en “ons” via de nieuwsbrieven op de hoogte houden zodat, indien nodig, tijdig actie ondernomen kan worden. Want enerzijds wil de overheid dat burgers meer eigen verantwoording nemen in pensioen voorziening maar, precies zoals je schrijft, met dit soort herhaaldelijke wijzigingen van (pensioen) spelregels frustreert men voortdurend alle planningen. Met vriendelijke groet,

reageer op JanD

Jolanda van den Berg

8 augustus 2021 11:41:17

Beste Jeroen,
Ik heb een lijfrenteverzekering die ik op 1 september wil omzetten naar banksparen. De lijfrente valt onder het overgangsrecht, omdat ik na 31 december 2005 geen premie meer heb ingelegd. Mijn bedoeling is om dit bedrag voor mijn aowleeftijd in 1 jaar maandelijks te laten uitkeren. Blijft dit mogelijk onder de nieuwe pensioenwet?

reageer op Jolanda van den Berg

Tjip Buwalda

19 augustus 2021 18:49:54

Hierbij wil ik graag reageren omtrent het voornemen de tijdelijke lijfrente-uitkering af te schaffen. Wat houd je per maand over als je een klein bedrag levenslang moet laten uitkeren?, bijna niks. Wat als je ernstig ziek bent en je de lijfrente in 5 jaar wil laten uitkeren?. Men heeft destijds een lijfrente gesloten om daarna een vrije keuze te hebben!!. Dus, laten we blijven protesteren tegen deze onzaligmakende gedachte.
Tjip Buwalda

reageer op Tjip Buwalda

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 augustus 2021 9:52:37

Geachte heer Buwalda,
We vragen bij Moneywise als sinds we hoorden van dit pan aandacht hiervoor. We hebben alle grote partijen nu mee ( consumentenbond, VNO-NCW, ZZP platformen en verbond van verzekeraars). We blijven hier aandacht voor vragen want het is echt een heel slecht plan en benadeelt honderdduizenden mensen, precies zoals u het omschrijft.
We blijven bezig in de media en zijn nu ook met Tros Radar in gesprek hierover. Daarvoor ben ik op zoek naar consumenten die kort uit willen leggen waarom zij dit een slecht plan vinden.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

G.meij

20 augustus 2021 11:52:15

Hallo Jeroen Op mijn aow leeftijd wil ik een 2 tal lijfrente verzekeringen samenvoegen en uit laten keren in bijvoorbeeld 8 jaar .mijn vrouw die ruim 4 jaar later aow ontvangt wil haar lijfrente ook tijdelijk in laten gaan aansluitend aan de 8 jaar van mij Mijn vraag is: denkt u dat wij er van uit kunnen gaan dat wij een overgangs regeling krijgen voor ons tot dusver opgebouwde kapitaal en nog steeds onze lijfrente tijdelijk kunnen laten uitkeren Met vriendelijke groeten G meij

reageer op G.meij

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 augustus 2021 10:20:47

Geachte heer Meij,
Voorlopig is er nog niks bekend over een overgangsregeling. Belangrijker is dat het hele plan gewoon niet doorgaat. Maar ook dat is afwachten. In ieder geval werken we er aan omdat onder de aandacht van de politiek te krijgen! Wanneer gaat dit voor u spelen?
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

G meij

23 augustus 2021 10:37:59

Hallo Jeroen Hartelijk dank voor je reactie Mijn aow leeftijd gaat volgend jaar september in en ik wil dan ook mijn lijfrente in laten gaan Gezien de huidige pensioens plannen geeft dit veel onzekerheid

reageer op G meij

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 augustus 2021 11:22:06

Het nieuwe pensioenplan gaat waarschijnlijk pas op 01-01-2023 in. Dus met een beetje geluk hebben jullie nergens last van! En we hebben een optie om eerder een lijfrente te starten waarbij je de uitkering pas ontvang als je dat wil. Als dis start voor het plan dan voldoet aan de wetgeving van dat moment. En dan zit je ook goed. Neem dus gerust contact op volgend jaar.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

G meij

23 augustus 2021 15:42:08

Ok Jeroen top met deze info kan ik wat mee

reageer op G meij
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662