Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Teveel gestort als lijfrente? Vraag om een 'verklaring geruisloze terugstorting'.

Teveel gestort als lijfrente? Vraag om een 'verklaring geruisloze terugstorting'.

donderdag 25 juni 2015 om 12:55:46 Jeroen Wolfsen 26 reacties
lijfrenteHeeft u per ongeluk meer gestort op uw lijfrente dan dat u als jaarruimte heeft? Dan is er goed nieuws. Op 24 juni is er een besluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd waarin men teveel gestorte lijfrente zonder belastingclaim versoepeld terug kan krijgen.

Meer gestort aan lijfrente dan beschikbare jaarruimte of reserveringsruimte?


Het gebeurt toch nog regelmatig dat mensen meer geld storten op hun bankspaarrekening (of lijfrenteverzekering) dan men als jaarruimte heeft. Het gevolg is dat de storting niet aftrekbaar is en de uitkering wel wordt belast. U had al de mogelijkheid om binnen 3 maanden uw geld terug te vragen aan de bank (of verzekeraar) waar u het naar toe had gestort. Binnen deze 3 maanden mocht de bank het teveel gestorte geld zonder belastingen aan u terugbetalen. Na deze termijn was er formeel sprake van fiscale afkoop. Dat betekent dat de gehele waarde in één keer belast wordt en u daarnaast nog 20% revisierente moet betalen.

Verklaring geruisloze terugstorting


In het nieuwe besluit keurt de staatssecretaris goed dat teveel gestort  geld op een geblokkeerde lijfrente bankspaarrekening teruggestort kan worden zonder fiscale gevolgen. U moet daarvoor bij de inspecteur van de Belastingdienst een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ aanvragen.

De goedkeuring geldt voor betalingen die zijn gedaan tot en met 31 december 2016. Verzoeken die betrekking hebben op betalingen na die datum, worden afgewezen. Verder geldt de goedkeuring alleen voor betalingen die zijn gedaan in het kalenderjaar van binnenkomst van het verzoek en de 5 daaraan voorafgaande jaren.

Voorwaarden:  • De belastingplichtige doet een verzoek om toestemming voor terugstorting van het te veel betaalde bedrag aan de inspecteur. Dit verzoek moet uiterlijk 31 december 2017 door de inspecteur zijn ontvangen.

  • Voor zover de belastingplichtige aftrekmogelijkheden heeft, moeten deze worden toegepast. De goedkeuring laat niet de keuze open om op zich aftrekbare bedragen niet af te trekken.

  • De belastingplichtige neemt het terug te storten bedrag alsnog op in de rendementsgrondslag van box 3 van de relevante jaren. Als de belastingplichtige een verzoek om terugstorting doet aan de inspecteur gaat hij er - voor zover nodig - mee akkoord dat de inspecteur de belasting navordert.


Procedure:


De inspecteur zal stukken opvragen om te beoordelen hoeveel jaarruimte of reserveringsruimte er in het jaar van betaling bestaat. Voor het bedrag dat hierboven is betaald zal hij dan de verklaring afgeven. Op basis van deze verklaring kan de bank het teveel betaalde bedrag terugstorten zonder inhoudingen.

Saldoverkaring voor lijfrente in het verleden


Is het langer geleden dat u uw lijfrente niet heeft afgetrokken? Lees dan het artikel over de saldoverklaring in ons weblog.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Peter

9 februari 2016 10:44:46

Beste Jeroen, duidelijk verhaal. Ik heb een deel van de FOR vrij laten vallen en doorgesluisd naar een bankspaarrekening. Nu blijkt dat het op de bankspaarrekening gestorte bedrag (en dus ook de vrijgevallen FOR) groter is dan mijn jaarruimte. Moet ik nu ook het teveel vrijgevallen deel van de FOR weer terugboeken naar de FOR in mijn administratie? Bedankt voor je reactie!

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 februari 2016 11:50:30

Beste Peter,
Volgens mij haal je twee dingen door elkaar. Er zijn twee manieren waarop je geld op een lijfrente bankspaarrekening terecht kan laten komen met uiteraard het gewenste belastingvoordeel.
Jaarruimte De eerste manier is via de jaarruimte. Je rekent dan uit wat je inkomen is en kijkt daarnaast of er een pensioen wordt opgebouwd. Als je inkomen voldoende is en er geen of weinig pensioen wordt opgebouwd dan ontstaat er jaarruimte en kun je deze jaarruimte storten op een bankspaarrekening. Het gestorte bedrag (de jaarruimte) mag je dan aftrekken van de inkomensten belansting en op die manier ontstaat het belastingvoordeel. Let hierbij op het volgende: als je in dat jaar ook gebruik hebt gemaakt van de FOR dan gaat dat in dat jaar ten kosten van je jaarruimte. Je kunt dus niet in één jaar doteren aan de FOR (hiermee druk je de winst van je bedrijf) en daarnaast ook nog jaarruimte aftrekken.
For afstorten Heb je in het verleden gebruik gemaakt van de FOR en kun je het geld afstorten bij een bank? Dan gebeurt er eigen- lijk het volgende: Je FOR stand neemt af met het gestorte bedrag op de bankspaarrekening. Als je FOR afneemt moet je normaal gesproken belasting hierover betalen. Maar niet als je het direct doorstort op een lijfrente bankspaarrekening. Het wordt dan fiscaal geruisloos doorgezet. Het is eigenlijk een langere route als meteen storten op basis van jaarruimte. En het staat helemaal los van je jaarruimte in dat jaar. Je kunt dus in één jaar geld storten op je bankspaarrekening omdat je de FOR omzet naar banksparen en je kunt in datzelfde jaar ook rechtstreeks storten op dezelfde lijfrente bankspaarrekening op basis van de jaarruimte in dat jaar. Je kunt dat jaar niet doteren aan de FOR omdat je in dat jaar al je jaarruimte hebt gebruikt.
Het is dus het één (jaarruimte) of het ander (FOR). Maar een reeds opgebouwde FOR afstorten mag dus altijd en staat daar los van.
Met vriendlelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter

9 februari 2016 12:15:47

Bedankt Jeroen, voor je supersnelle reactie! Volgens mij hoef ik niets te doen. Ik heb de in 2012 opgebouwde FOR in 2013 afgeboekt en doorgesluisd naar een bankspaarrekening. Vervolgens heb ik in 2013 en 2014 weer FOR opgebouwd die ik in 2015 ook weer afboek en doorsluis naar een bankspaarrekening. Omdat ik tot nu toe geen gebruik maak van mijn jaarruimte denk ik dat ik fiscaal niets fout heb gedaan. Vriendelijke groet Peter

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 februari 2016 12:59:53

Peter,
Klopt, wat je doet kan gewoon. Het is eigenlijk een omweg die je neemt maar het komt op hetzelfde neer als gebruik maken van de jaarruimte. Al kunnen de bedragen die je kunt doen op basis van de FOR en de jaarruimte wel verschillen. Het maximale bedrag dat je aan de For kan doteren bedraag t in 2016 € 8.774 en de maximimum jaarruimte voor 2016 bedraagt € 12.355. Dus altijd even (laten) berekenen wat het beste is.
Jeroen

M.Klaver

11 februari 2016 15:27:09

Beste Jeroen, Ik lees in je stuk dat je het bedrag dat je meer hebt ingelegd dan de jaarruimte is, onder voorwaarden teruggestort kan worden met een "verklaring geruisloze terugstorting". je krijgt het geld dan op je rekening.
Ik vraag mij echter af wat de gevolgen zijn van het beleggings- of spaarrendementen dat je hebt behaald met het meerdere deel boven de toegestane jaarruimte. krijg je dat ook teruggestort?
Alvast dank voor je reactie. Marcelo

reageer op M.Klaver

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 februari 2016 16:00:28

Beste Marcelo,

Het gaat hierom het bedrag dat je teveel hebt gestort en dat niet voor aftrek in aanmerking komt. Het is dan ook alleen dit bedrag dat terugkomt en dus niet het rendment dat je hierop gemaakt hebt. Tenmninste, dit leidt ik af uit de wettekst over dit onderwerp.
Ik heb het ook even nagevraagd bij de fiscaal juridische adfeling van een aantal banken en men gaf aan dat men dit in de praktijk nog niet of nauwelijks aan de hand heeft gehad.

In de wettekst staat het volgende:

Goedkeuring

Ik keur goed dat als de financiële instelling de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening in zoverre wordt geacht niet te zijn gedeblokkeerd.Onder een “te hoge inleg” wordt in deze paragraaf verstaan het deel van het overgemaakte bedrag dat hoger is dan de aftrekruimte - jaarruimte en/of reserveringsruimte - in het betreffende jaar. Dit houdt in dat ook het bedrag bedoeld in artikel 3.107a, tweede lid, van de Wet IB 2001 (€ 2.269) moet worden teruggestort. De financiële instelling kan de te hoge inleg zonder fiscale gevolgen terugstorten naar de belastingplichtige. Hiervoor is een verklaring van de inspecteur van de
Belastingdienst over het terug te storten bedrag nodig.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

M.Klaver

12 februari 2016 11:00:24

Dank voor je snelle Jeroen. Het lijkt erop dat dit tot vreemde situaties kan leiden lijkt mij.
In theorie kan je dus zoveel storten als je wilt. Vervolgens krijg je het teveel gestorte bedrag terug exclusief het rendement. Het rendement komt gewoon bij de rest van het gespaarde kapitaal dat je vervolgens op AOW leeftijd tegen een lager tarief als uitkering kan krijgen. Je kan door deze constructie volgens mij meer sparen dan nu het geval is. Maargoed, misschien zie ik iets over het hoofd. Nogmaals dank voor het uitzoeken. groet, Marcelo

reageer op M.Klaver

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 februari 2016 11:20:24

Beste Marcello,
Ja, er kunnen inderdaad onlogische dingen zo ontstaan waar je mogelijk voordeel ( f nadeel) bij op kunt lopen. Dat is ook het verschil tussen de wetgeving aan de ene kant en de praktijk aan de andere kant.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Stephen

8 maart 2016 15:46:40

Beste Jeroen,
Ik weet niet of ik hier op de juiste plek ben met mij vraag maar ik probeer het gewoon (niet geschoten is altijd mis). Ik heb een saldoverklaring aangevraagd en daardoor een bedrag van rond 17000e netto op mijn rekening gekregen van mijn verzekeraar. Ik wil dit bedrag op mijn nieuwe lijfrentespaarrekening storten maar vrees dat ik wellicht teveel ga sparen met alle gevolgen van dien. Ik heb de afgelopen 7 jaren geen premies afgetrokken dus kan volgens mij genieten van de reserveringsruimte. In de verkregen saldoverklaring van de belastingdienst staat: "Daarnaast hebt u verklaard dat u niet alsnog aftrek zult vragen voor deze niet-afgetrokken premies". Betekent dit dat ik dus niet meer kan sparen dan de jaarlijkse jaarruimte?
Met vriendelijke groeten,
Stephen

reageer op Stephen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 maart 2016 16:21:11

Beste Stephen,
Als je gewoon gebruik van de jaarruimte en reserveringsruimte dan heb je gewoon aftrek over deze bedragen. Reken wel op de site van de fiscus uit hoe hoog je jaarruimte en reserverinhsruimte precies is. Dan leg je nooit meer in dan dat je af mag trekken. (anders begint het spelletje met teveel betaalde lijfrente weer opnieuw)
Uit welke middelen je dit betaalt is helemaal niet van belang en dat kan dus ook uit de € 17.000 die je netto hebt ontvangen van de verzekeraar. Dat is gewoon normaal box 3 geld.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jack Soons

8 augustus 2016 10:54:57

Beste Jeroen,
ik wil de teveel betaalde (lijfrente)premie over de afgelopen 5 jaar laten terugstorten. Heb jij misschien een modelbrief die ik kan gebruiken om een saldoverklaring fiscaal geruisloze terugstorting aan te vragen bij de Belastingdienst?
Alvast mijn dank, met vrgr. Jack.

reageer op Jack Soons

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 augustus 2016 15:51:10

Beste Jack,
Ik was op vakantie en daarom duurde het even voordat ik kon antwoorden. Er is geen formulier voor maar het is heel simpel. Een brief naar de fiscus volstaat. Op de site van de fiscus lees je wat er in moet staan: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/sparen_of_verzekeren_naast_uw_pensioen/belasting_betalen_over_de_uitkering/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan Niezen

2 maart 2017 14:58:45

Ik kom er achter dat ik 3000 euro teveel heb gestort in 2016. Zou ik dat niet kunnen aftrekken in 2017? (dan heb ik ruimte genoeg)

reageer op Jan Niezen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 maart 2017 15:55:48

Beste Jan,
De regels is dat het aftrekbaar is in 2017 als het ook is gestort in dat jaar. Daar voldoe je nu niet aan.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Aliene

6 maart 2017 10:36:53

Als ik hier op in zou mogen haken; in 2016 heb ik 2200 euro gespaard bij BND. In 2015 had ik geen jaarruimte, omdat mijn inkomsten dat jaar maar 10.000 waren. In 2013 en 2014 samen had ik echter nog 3000 euro reserveringsruimte. Toch kan ik het gespaarde bedrag van 2016 (de 2200 euro) niet aftrekken, omdat de belastingdienst zegt dat ik in 2015 niks af kan trekken vanwege mijn lage inkomsten. Maar in 2016 heb ik 30.000 verdiend, en ik was ervan uitgegaan dat dat hierover afgetrokken zou worden. Heb ik dit fout? Alvast bedankt!

reageer op Aliene

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 maart 2017 14:22:15

Beste Aliene,
Het is inderdaad een hele lastige berekening die jaar- en reserveringsruimte. Voor de jaarruimte geldt dat deze alleen aftrekbaar is in het jaar dat je het ook betaald. Voor de reserveringsruimte geldt dat je eerst altijd de oudste reserveringsruimte opmaakt. Volg de rekenhulp op de site van de belastingdienst.
Jeroen Wolfsen

Aliene

6 maart 2017 14:47:46

Bedankt voor de snelle reactie Jeroen! Ik zie dat ik inderdaad geen recht heb op aftrek.

reageer op Aliene

Robert

15 juni 2017 18:35:11

Hallo, op grond van informatie van de bank zelf heb ik vorig jaar te veel bijgestort. Zij hebben dat nu ontdekt. Zij storten dat terug maar ik moet dan wel extra premie betalen. Ondertussen loop ik geld mis want ik had ook bijv een deposito kunnen nemen.
Wat zijn mijn rechten hierin?

reageer op Robert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 juni 2017 12:04:18

Beste Robert,
Sorry voor de late reactie. Aan de hand van de info in je vraag kan ik niet goed beoordelen wat er gaande is. Maar mijn eerste reactie is dat het netjes is dat de bank het zelf heeft gezien, dat het vreemd is dat je extra premie moet betalen en dat de bank er niks aan kan doen dat je geld misloopt want je hebt zelf het geld naar hen overgemaakt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Tjits

9 oktober 2017 11:14:22

Beste Jeroen,
in 2015 heb ik gebruik gemaakt van een vertrekregeling bij mijn oude werkgever met de afspraak dat ik nog drie jaar deelnemer van het pensioenfonds blijf. Zij blijven drie jaar het werkgeversdeel van de premie storten. Ik betaal mijn deel uit eigen zak, eigenlijk is dat dus spaargeld. Mag ik dat bedrag van ca. 3.000 euro per jaar opvoeren als storting lijfrente en daarvoor de jaar- en reserveringsruimte gebruiken die ik heb? Ik ben dat vergeten in de aangiften 2015 en 2016 maar heb wel alle jaar- en reserveringsruimte die ik had benut door te storten op een bankspaarrekening. Door daarvan 3.000 euro terug te storten zou dat hersteld kunnen worden. Alvast bedankt voor de reactie.

reageer op Tjits

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 oktober 2017 12:10:48

Beste Tjits, Das niet handig:
Vrijwillig betaalde pensioenpremie niet aftrekbaar Een pensioenregeling kan de mogelijkheid bevatten om de pensioenregeling na ontslag vrijwillig voort te zetten en de pensioenpremies zelf te betalen. Een ex-werknemer maakt hier gebruik van en trekt de premie in aftrek in zijn aangifte inkomstenbelasting. De rechter gaat niet akkoord. De vrijwillig betaalde pensioenpremie nà het einde van de dienstbetrekking is niet aftrekbaar als negatief loon of als lijfrentepremie. (Bron: Kluwer, 26 okt 2011)
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Tjits

9 oktober 2017 15:27:21

Dank voor de snelle reactie. Wat ik al vreesde, klopt: niet aftrekbaar. Een troost is dat mijn pensioenfonds op die 3000 euro nu en hopelijk ook in de komende jaren een heel wat beter rendement maakt dan ik met mijn spaarrekening. Zo bezien valt de schade mee.

reageer op Tjits

sjors

31 maart 2018 14:07:46

Beste Jeroen,
Ik had berekend over voorgaande jaren 10.000 euro aan jaarruimte te hebben en heb dit bedrag in 2017 gestort op een lijfrenterekening. Nu bij de belastingaangifte kom ik er achter dat er een maximumaftrek is van 7.110 euro voor 2017. Ik zie in het overzicht dat de jaarruimte van de meest recente jaren niet "gebruikt" wordt.
Wat zijn de gevolgen voor me als ik het zo laat?
Wat zijn mijn mogelijkheden om dit te corrigeren?
Je hebt het in je artikel over dat de regeling geldt tot en met 31 december 2016. Is dit wellicht verouderde informatie en kan het ook over stortingen in 2017?
Kan ik, als ik een geruisloze terugstorting krijg, de dan terug geboekte, niet gebruikte, jaarruimtes (2890,=) dit jaar (2018) weer terugstorten in de lijfrentepolis om volgend jaar, bij belastingaangifte over jaar 2018, weer te gebruiken?

reageer op sjors

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 april 2018 10:56:27

Sjors,
Je kunt ieder jaar de teveel betaalde lijfrente premie terug vragen. Als je dat niet doet dan hou je een deel over waarover je geen belasntnig hoeft te betalen als het t.z.t.wordt uitgekeerd. Dat is niet handig, want jij moet tegen die tijd dan aantonen dat je dat deel van de premie niet hebt afgetrokken.
Teveekl betaalde premie in het ene jaar kun je niet verrekenen met de jaarruimte in een ander jaar, zo 'makkelijk 'werkt het niet bij de fiscus.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Nathalie

2 december 2018 19:50:03

Hallo Jeroen, Tot mijn genoegen stuitte ik op de weblog over lijfrente en wil graag iets voorleggen. Op mijn huidige werkplek, waar ik sinds 2011 in loondienst ben, bouwde ik geen pensioen op en ben daarom medio ’12 gestart met banksparen. Sinds 01.01.18 bouw ik wél pensioen op bij mijn werkgever en heb daarom mijn inleg voor het banksparen stopgezet. Nu kreeg ik vorige week te horen dat mijn werkgever met terugwerkende kracht voor 2013 tot en met 2017 alsnog pensioenpremie heeft overgemaakt (ik vermoed omdat ons ‘bedrijf’ binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds viel en valt en dat het pensioenfonds mijn werkgever erop gewezen heeft dat een pensioenregeling derhalve verplicht is) hetgeen ik inderdaad bevestigd zag op mijn pensioen overzicht. Door deze pensioenpremie van een vijftal jaren (2013-2017) met terugwerkende kracht, waarvan niets vermeld staat op mijn loonstroken en/of jaaroverzichten, vraag ik mij af wat dit voor consequenties heeft denkende aan het banksparen in genoemde periode? Ik heb toen gebruik gemaakt van de volledige jaarruimte. Tevens heb ik belastingvoordeel gehad, doordat ik een deel van de inleg terug heb gekregen via de belastingaangifte. Moet ik sowieso iets ondernemen, aangezien mijn werkgever e.e.a. besloten / ondernomen heeft zonder inspraak en/of medeweten van mij? Zo wel, waaraan moet ik dan denken? Ik ben benieuwd naar uw reactie, mvg Nathalie

reageer op Nathalie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2018 11:09:17

Nathalie,

Er zijn 2 fiscale spelregels waar je rekening mee moet houden in dit geval:

artikel 3.133 lid 2 K van de IB zegt dat de afgetrokken premies zouden moeten worden teruggedraaid.

Artikel 3.133. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in strijd met de voorwaarden
k. een pensioentekort waarvoor premies voor lijfrenten in aanmerking zijn genomen op de voet van artikel 3.127, eerste of tweede lid, nadien wordt gecompenseerd door middel van verbetering van een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.


Maar er is ook een lijfrente besluit van 12 juni 2012 en daar staat in 9.2.2:
9.2.2 Gevolgen verbetering pensioenvoorziening Collectieve verbetering
Artikel 3.133, tweede lid, onderdeel k, van de Wet IB 2001 is bedoeld om oneigenlijk gebruik van de fiscaal begeleide oudedagsvoorzieningen en dergelijke te voorkomen. Van oneigenlijk gebruik is geen sprake als het gaat
om een pensioenverbetering in de collectieve sfeer. Het moet dan gaan om een reële collectieve situatie. In dat geval worden geen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen.


Hier is zo ik het begrijp, sprake van een collectieve verbetering en dus is er voor jou niks aan de hand.


Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662