Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » MoneyWise Lijfrente onderzoek 2013: Banksparen levert in alle gevallen meer op.

MoneyWise Lijfrente onderzoek 2013: Banksparen levert in alle gevallen meer op.

vrijdag 18 oktober 2013 om 08:57:11 Jeroen Wolfsen 12 reacties
Onder de loepUPDATE: Het MoneyWise lijfrente onderzoek 2014 is inmiddels uit: Moneywise lijfrente onderzoek 2014

MoneyWise.nl onderzoekt ieder najaar de aanbieders van uitkerende lijfrente producten.  Hierbij worden zowel verzekeraars als banken met elkaar vergeleken. MoneyWise.nl vergeleek 15 verschillende scenario’s met 150 uitkomsten.

Uit het onderzoek blijkt dat ook dit jaar een lijfrente uitkering via een bankspaarrekening in alle gevallen  meer oplevert dan de uitkering via een verzekeraar.

Centraal Beheer bank duidelijke winnaar
In meer dan 80% van de berekeningen geeft Centraal Beheer bank de hoogste uitkering. Alleen op de looptijd van 30 jaar staat Centraal Beheer op de derde plaats. Op alle andere looptijden heeft Centraal Beheer bank de hoogste uitkeringen. De verschillen tussen de banken zijn relatief klein. De verschillen tussen banken en verzekeraars zijn enorm. De verschillen kunnen oplopen tot meer dan   € 10.000 euro.

Verzekeraars in alle gevallen de verliezers
In alle situaties levert uitkeren via een verzekeraar minder op dan via een bank. Er zijn 2 redenen waarom de consument toch nog laat uitkeren via een verzekering.
Ten eerste een fiscale reden, sommige uitkeringen moeten uitgekeerd worden via een verzekering. Bijvoorbeeld de uitkering  voor een overbrugging van 60 tot 65 jaar.
De tweede reden is dat nog steeds veel mensen niet weten dat ze mogen ‘shoppen’ met hun lijfrentekapitaal. Uit recent onderzoek van de AFM bleek dat consumenten hierover onvoldoende worden geïnformeerd door verzekeraars.

Levenslange verzekering of 30 jaar banksparen
Bij een verzekeraar is een levenslange uitkering mogelijk. Bij banksparen zijn looptijden van 30 jaar  (en langer) mogelijk. Een 65-jarige die € 75.000 gedurende 30 jaar een uitkering wil, ontvangt  dus tot zijn 95e een uitkering. De beste verzekeraar keert in deze 30 jaar in totaal € 104.310 uit. Banksparen levert in dezelfde 30 jaar € 124.920 op. Een verschil van € 20.610. Pas wanneer men ouder wordt dan 101 jaar,  levert een levenslange uitkering meer op.

De voordelen  van banksparen
Naast het feit dat banksparen altijd meer oplevert dan een uitkering via een verzekeraar, kent banksparen nog meer voordelen. Zo is er het depositogarantiestelsel dat tot  € 100.000 dekking biedt als de bank failliet gaat. Daarnaast keert de bank ook uit als de rekeninghouder komt te overlijden. Bij verzekeraars is daar een aparte dekking voor benodigd waar weer premie voor betaald dient te worden.

Kosten advies en openen
MoneyWise.nl heeft ook de kosten voor advies en openen van een uitkerende lijfrente mee genomen in de vergelijking. Ook hier zijn de verschillen groot. De top 5 verzekeraars zijn alleen af te sluiten via tussenpersonen. De kosten voor advies en het afsluiten verschillen per tussenpersoon en zijn dan ook niet meegenomen in de vergelijking. Wel ziet MoneyWise.nl indicatie tarieven in de markt die beginnen bij € 350 en oplopen tot duizend euro en meer.

De kosten voor advies en het openen van een bankspaarrekening zijn wel meegenomen in de vergelijking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen banken die samenwerken met tussenpersonen en banken die rechtstreeks werken. Ook zijn er banken die beide mogelijkheden aanbieden, dus via een tussenpersoon en rechtstreeks. Bij een aantal banken is advies verplicht,  maar er zijn ook banken waarbij geen advies verplicht is. Dit heet 'execution only'. De consument moet dus goed onderzoeken welke dienstverlening er wordt aangeboden en tegen welke prijs.

De belangrijkste conclusies:
- Consumenten doen er verstandig aan bij een vrijkomende lijfrente om banken en verzekeraars te vergelijken;
- In alle gevallen levert uitkeren via banksparen meer op dan uitkeren via een lijfrenteverzekering;
- De bank met de laagste uitkering levert meer op dan de beste verzekeraar;
- Bij korte looptijden (minder dan 5 jaar) keren verzekeraars minder uit dan het bedrag dat gestort wordt;
- Een levenslange uitkering (via een lijfrenteverzekering) levert alleen meer op dan banksparen als de verzekerde ouder wordt dan 101 jaar;
- De kosten voor advies en openen van een bankspaarrekening verschillen enorm.

Vergelijken
Vergelijk zelf alle bankspaarrekeningen op rente, voorwaarden en kosten

Bekijk ook de onderzoeksresultaten: Moneywise lijfrente onderzoek 2013

Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

ronald wanders

21 oktober 2013 20:08:28

wij hebben sinds 1997 een lijfrente polis (persoonlijk pensioenplan-kapitaalverzerking met winstdeling) lopen, destijds afgesloten bij RVS, en inmiddels ondergebract bij NN.
uitkeringsdatum is 1-juli-2025. Jaarlijks wordt EUR 1224,-- ingelegd.
Kan men de lijfrentepolis gedurende looptijd omzetten van een verzekeraar naar
banksparen? of moet men dan eerste beeindigen en vervolgens opnieuw
onderbrengen bij een bankspaarorganisatie, zoals centraal beheer

dank voor uw reactie

reageer op ronald wanders

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 oktober 2013 11:49:46

Beste Ronald,
Je kunt een lopende polis op ieder moment beëindigen en de verzekeraar verzoeken om het geld over te boeken naar een bankspaarrekening. De verzekeraar noemt dat afkoop en geeft dan in brieven aan dat dit niet mag en dat er tot wel 72% belasting betaald moet worden. Dat is onzin. Als je een polis afkoopt en het geld overboekt naar een bankspaar lijfrente is er sprake van geruisloze waarde overdracht. Je gaat dan gewoon door met een lijfrente maar nu bij een bank.
In onze vergelijking kun je zien waar je het beste je geld kan onder brengen. Centraal Beheer kom je daar niet bij tegen omdat die alleen producten heeft die vanaf leeftijd 65 kunnen uitkeren. Jij gaat eerst door met sparen met een lijfrente opbouwrekening. Hou voor de berekening aan dat je begint met een eenmalige storting (de afkoopwaarde). Zet dat in een deposito met vaste rente tot minimaal 65. Als je daarnaast nog maandelijks of per jaar inlegt, gebeurt dat in principe eerst op variabele rente en dan kun je elke keer als er bijvoorbeeld 1000 euro weer op de rekening gestort is ook dit weer vast zetten in een deposito met een langere looptijd en dus hogere rente.
hier kun je dit zelf vergelijken:http://www.moneywise.nl/banksparen/lijfrentesparen/intro.aspx
Als je vragen hebt, bel dan gerust. We helpen je graag.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Maarten van der Heijden

22 oktober 2013 16:12:21

Ik heb sinds 1990 een pensioen kapitaalovereenkomst als bedoeld in art. 2, lid 4, onder C, van de pensioen - en spaarfondsenwet. ( € 260.000,- ).
Volgens mijn assurantie kantoor kan het verzekerde kapitaal uitsluitend worden gebezigd als koopsom voor bij een verzekeringsonderneming aan te kopen pensioen.
De pensioenwet verplicht mij om een voor mij onverantwoord risico te nemen daar het depositogarantiestelsel niet van toepassing is.
Bij overlijden gaat het geld niet naar de nabestaanden en het rendement is bijzonder laag daar de kosten veel te hoog zijn.
Mijn vraag is " klopt dit of zijn er andere mogelijkheden "

Maarten.

reageer op Maarten van der Heijden

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 oktober 2013 18:52:59

Ja, helaas kun je alleen een pensioen uitkering aanvragen bij een verzekeraar. En inderdaad loop je dan het risico dat een verzekeraar failliet gaat. Een kleine kans want de DNB houdt de solvabiliteit van verzekeraars in de gaten. Bij onraad zal de DNB voordat een verzekeraar failliet gaan een andere verzekeraar zoeken die de portefeuille overneemt. Klinkt leuk maar het zal altijd een flinke korting op de resterende uitkeringen als gevolg hebben.

Een tweede nadeel is dat je altijd een levenslange uitkering aan moet kopen en dat bij overlijden er kans is op verlies van het vermogen.
Maar helaas er zijn geen andere opties.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Philip Green

21 december 2013 23:16:09

Geachte heer Wolfsen,

Ik krijg, zoals het er nu uitziet, vanaf 12 oktober 2017 AOW. Mijn echtgenote moet tot 18 november 2029 op haar AOW wachten.
Ik heb een ABN AMRO koopsom garantie polis die op 01 april 2014 uitkeert.
Ik heb verder een ABN AMRO premie spaar polis die op 01 april 2017 uitkeert.

Beide uitkeringen moeten eigenlijk gebruikt worden voor aankoop van een lijfrente.

Kan ik de twee bedragen ergens samenvoegen om vanaf 01 januari 2018 d.m.v. banksparen een elfjarige aanvulling op AOW en pensioen te krijgen? Tot 01 januari 2018 zing ik het wel uit met ander spaargeld.

Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite.

reageer op Philip Green

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 december 2013 8:44:18

Geachte heer Green,
Het samenvoegen van polissen is inderdaad mogelijk op een bankspaarrekening. Als u een in maart 2014 een bankspaarrekening opent, dan kan de lijfrente uit de 1e polis daarop gestort worden. U krijgt dan rente over uw spaarsaldo. In 2017 stort u de waarde van de 2e polis ook op deze bankspaarrekening. U krijgt dan rente tot eind 2017 waarna u de bankspaarrekening om zet in een uitkeerrekening.
Ik ga er hierbij vanuit dat het om nieuw regime lijfrentes gaat.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Rein van Wijk

10 maart 2015 16:27:02

Als ik mijn koopsom via een waardeoverdacht nij een bank stort(bank sparen) kan ik dan ook voor 67 jaar hiervoor een lijfrente kopen?

reageer op Rein van Wijk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 maart 2015 16:55:52

Geachte heer van Wijk,
Als u na 31-12-2013 geen premie meer heeft betaald mag u een lijfrente uitkeerrekening openen vanaf leeftijd 65. Eigenlijk staat alles in dit artikel:http://weblog.moneywise.nl/vraag-van-de-maand/vraag-van-de-maand-de-aow-leeftijd-stijgt-heeft-dit-invloed-op-mijn-lijfrent/

reageer op Jeroen Wolfsen

Jannie

20 februari 2018 14:36:52

Ik heb een premiespaarpolis bij ABN Amro en elk jaar staat er weer minder op. Nu ruim 600 euro minder. Hoe kan dat? Een jaar of vijf geleden heb ik die laten bevriezen en geen geld meer gestort. Nu blijft er straks waarschijnlijk niet veel meer over? Snap dat grote bedrag niet wat er elk jaar afgaat, kan toch niet alleen administratieve kosten zijn? Vraag me af waar het dan in zit?

reageer op Jannie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 februari 2018 15:09:56

Besta Jannie,

Waarschijnlijk is dit en woekerpolis met hoge administratieve kosten en premies voor een overlijdensdekking die steeds duurder wordt. Blijkbaar worden de kosten niet goed gemaakt door rendement.

Als je ons het waardeoverzicht mailt en een kopie van de polis, kan ik met je meekijken. Moneywise heeft hier veel ervaring in. We organiseren daarom met onder andere de consumentenbond de Nationale Ontwoekerdag.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Klaas

3 mei 2018 16:59:52

Hallo
Ik heb een ABN AMRO premiespaarpolis Premievrij sinds 1-1-2014 Verzekerd bedrag € 25.000 Ingangsdatum lijfrente 1-1-2021 Mijn leeftijd 57
Ik zou graag weten of ik dat beter kan laten renderen dan dat het nu doet. Is het verstandig en mogelijk om dat in een ander product om te zetten?
Bedankt en groet.
Klaas

reageer op Klaas

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 mei 2018 13:26:43

Beste Klaas,
Ik weet natuurlijk niet wat voor soort polis je nu hebt en wat het rendement daar op is. Als er belegd wordt is het natuurlijk zo dat je in de laatste jaren geen risico meer wil lopen omdat je een eventueel beleggingsverlies dan niet meer goed kan maken.
Het is een begrijpelijk vraag maar tegelijkertijd is er (denk ik) niemand die je kan vertellen wat de beste manier is om rendement te maken. Het is voor kiezen tussen zekerheid en risico.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662