Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » MoneyWise lijfrente onderzoek 2014: Banksparen levert meeste op

MoneyWise lijfrente onderzoek 2014: Banksparen levert meeste op

vrijdag 17 oktober 2014 om 16:48:25 Jeroen Wolfsen 18 reacties
Onder de loepMoneyWise onderzoekt ieder najaar de aanbieders van uitkerende lijfrente producten.  Hierbij worden verzekeraars en banken met elkaar vergeleken. MoneyWise vergeleek 15 verschillende scenario’s met 180 uitkomsten.

Uit het lijfrenteonderzoek blijkt dat de uitkeringen in 2014 fors lager zijn dan in 2013. Opvallend hierbij is dat vooral verzekeraars fors lagere uitkeringen bieden dan in 2013. En ook in 2014 levert een lijfrente uitkering via banksparen in alle gevallen meer dan een lijfrente uitkering  via een verzekeraar.

Centraal Beheer bank ook in 2014 winnaar
Net als in 2013  geeft Centraal Beheer bank  in veel gevallen de hoogste uitkeringen. Bij een looptijd 15 jaar of meer wordt dit overgenomen door ASR bank.
De verschillen tussen de banken zijn relatief klein. De verschillen tussen banken en verzekeraars zijn enorm. Een lijfrentekapitaal  van € 75.000 levert in 20 jaar bij een bank € 12.555 meer op dan bij een verzekeraar.

Verzekeraars in alle gevallen de verliezers
Vergeleken met 2013 zijn de uitleringen bij verzekeraars in2014 gemiddeld 7,7% gedaald. De daling bij banksparen was gemiddeld 4,1%. De daling komt voort uit de steeds lagere rentestand.

De volgende zaken zijn opvallend:
- Banken hebben in alle gevallen een hogere uitkering dan verzekeraars.
- De uitkeringen bij  verzekeraars zijn bijna 2 maal zo hard gedaald  als bij banken.
- Bij een korte looptijd  levert de uitkering via een verzekeraar minder op dan de inleg.
- De slechtste bank doet het beter dan de beste verzekeraar.

Levenslange verzekering of 30 jaar banksparen
Bij een verzekeraar is een levenslange uitkering mogelijk. Bij banksparen zijn looptijden van 30 jaar
(en langer) mogelijk. Een 65-jarige die € 75.000 gedurende 30 jaar middels banksparen een uitkering wil, ontvangt  dus tot zijn 95e een uitkering. Banksparen bij Aegon bank levert in deze 30 jaar
€ 114.663 op. ASR keert als beste verzekeraar  in deze zelfde 30 jaar in totaal € 91.818 uit. Een verschil van € 22.845. Pas wanneer men ouder wordt dan 102 jaar,  levert een levenslange uitkering bij een verzekeraar meer op.

De voordelen  van banksparen
Naast het feit dat banksparen altijd meer oplevert dan een uitkering via een verzekeraar, kent banksparen nog meer voordelen. Zo is er het Deposito Garantie Stelsel dat tot  € 100.000 dekking biedt  als de bank failliet gaat en gaat er bij overlijden nooit geld verloren.

Er zijn 2 redenen waarom de consument toch nog laat uitkeren via een verzekering.
Ten eerste een fiscale reden, sommige uitkeringen moeten uitgekeerd worden via een verzekering. Bijvoorbeeld de uitkering  voor een overbrugging van 60 tot 65 jaar.
De tweede reden is dat nog steeds veel mensen niet weten dat ze mogen ‘shoppen’ met hun lijfrentekapitaal en daardoor nog steeds kiezen voor een uitkering via een verzekering. En dat is jammer want shoppen met een lijfrente levert duizenden euro’s winst op.

Kosten advies
Met de invoering van het provisieverbod in 2013 moeten consumenten apart betalen voor advies en afsluitkosten voor financiële producten. MoneyWise ziet dat deze markt in ontwikkeling is en nog veel onduidelijkheden voor de consument kent. Banksparen wordt door sommige banken rechtstreeks maar ook via tussenpersonen aangeboden.

Er zijn grote verschillen in de kosten die banken rekenen voor volledig advies, deeladvies en afsluiten. Zo rekent Nationale Nederlanden € 995 voor een volledig advies en Aegon bank slechts € 140. Een deel advies, alleen gericht op vrijkomend lijfrentekapitaal, kost bij Nationale Nederlanden € 595 en bij ABN-AMRO  € 48,00. De prijsverschillen zijn opmerkelijk groot en het is voor de consument vooraf onduidelijk wat de kwaliteit van het advies is.

Kosten afsluiten
Consumenten die zonder advies willen afsluiten ( Execution Only) zijn verplicht een kennis- en ervaringstoets te doen. Als men zakt voor deze toets mag men in veel gevallen alleen met advies afsluiten. Slaagt men voor de test dan bedragen de afsluitkosten die banken in rekening brengen tussen de €50 en € 250.

De consument moet dus goed onderzoeken welke dienstverlening er wordt aangeboden en tegen welke prijs.

De belangrijkste conclusies:
- In alle gevallen levert lijfrente banksparen meer op dan uitkeren middels een verzekering.
- Consumenten doen er verstandig aan bij een vrijkomende lijfrente om te vergelijken.
- De bank met de laagste uitkering levert meer op dan de beste verzekeraar.
- Vooral op korte looptijden krijgt men bij een verzekeraar zelfs minder terug dan men inlegt.
- Een levenslange uitkering levert alleen meer op als men ouder wordt dan 102 jaar.
- De kosten voor advies en openen van een lijfrente bankspaarrekening verschillen enorm.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Gerrit Hallema

28 oktober 2014 9:15:13

Een expirerende pensioenkapitaal mag nooit in een bancaire vorm worden omgezet.
Dit zal altijd een verzekerde vorm moeten zijn.
Lijfrente en pensioen hebben wel veel overeenkomsten, maar zijn wettelijk anders, zeker wat mogelijkheden en kring van begunstigde betreft.

reageer op Gerrit Hallema

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 oktober 2014 9:26:54

Beste Gerrit,
Pensioenkapitaal mag inderdaad niet worden omgezet in banksparen en dus alleen worden uitgekeerd via een verzekering. Het moneyWise lijfrente onderzoek gaat alleen over lijfrentekapitaal en dus niet over pensioen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Gerhard

1 november 2014 8:01:36

Geachte heer Wolfsen,

In maart 2015 bereik ik mijn AOW-gerechtigde leeftijd. Is het voor mij mogelijk om nog een overbruggingslijfrente (mijn opgebouwde lijfrente kapitaal tot 2006) te laten uitkeren en kan bijvoorbeeld de helft daarvan nog in 2014 en de andere helft in 2015 worden benut? Of 1/3 en 2/3?
Alvast dank voor uw reactie.

reageer op Gerhard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 november 2014 18:19:03

Op zich is dit mogelijk een een overbruggingslijfrente zo kort te laten uitkeren, fiscaal is het toegestaan, maar of het lukt om een verzekeraar (het moet via een verzekering) te vinden die van 1 december tot maart ( dus 4 maanden ) kan uitkeren is maar de vraag. Ik denk dat het waarschijnlijk niet kan. En als het wel kan, denk ik dat de kosten die in het product zitten samen met onze kosten ( eenmalig 195 euro) best hard kunnen aantikken. U krijgt door de kosten van de polis minder terug dan dat u inlegt.

Maar de uitkering daarna is dan een tijdelijke oudedagslijfrente en die moet weer minimaal 5 jaar uitkeren. Dus het lukt dan niet om het restant in 2015 te ontvangen. Het moet dan lopen van maart 2015 tot maart 2020.

Tenzij het om oud regime geld gaat. Dan heeft u alle vrijheid. Neemt u vrijblijvend contact met ons op, dan lopen we de mogelijkheden door.

reageer op Jeroen Wolfsen

Sipaan

5 december 2014 13:13:17

Geachte heer Wolfsen,

per 1.1. 2015 word ik 60 jaar. Op die datum komt ook mijn overbruggingslijfrente vrij. kan ik die dan eerst 1 jaar bij een verzekeraar onder brengen en va. 1.1.2016 laten uitkeren in een een looptijd van 12 maanden?
Deze is in 2000 in een keer ingelegd.
Alvast dank voor uw reactie.
NS Sipaan

reageer op Sipaan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 december 2014 15:08:11

Geachte heer Sipaan.
Als u een lijfente voor 65 jaar of AOW leeftijd wil laten uitkeren dan is dat mogelijk. Maar de fiscale spelregels is wel dat deze moet lopen tot uw 65e of AOW leeftijd.
U kunt dus nog een jaar uitstellen maar als de uitkering daarna moet ingaan op leeftijd 61, dan is de minimale duur in uw geval 4 jaar.
Overigens kunt u het uitstellen doen via banksparen. Dat is interessanter ( meer rendement) dan een verzekering. Waar u uw geld het beste onderbrengt kunt u hier zien:https://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/
De uitkering van 4 jaar moet wel via een verzekering. Dat noemen we een Direct Ingaande lijfrente. Pas in 2016 bepaalt u middels onze vergelijking bij wie u het geld dan onderbrengt en wie u de hoogste uitkering per maand gedurende die 4 jaar kan geven.

reageer op Jeroen Wolfsen

Richard

31 oktober 2015 14:37:17

Mijn Delta Lloyd woekerpolis wil ik dit jaar premievrij maken, en dan naar banksparen omzetten. Kan dit? Van Delta Lloyd krijg ik pas een offerte op 28-11-2015, omdat ik dan eigenlijk moet betalen. Klopt dit? Dit zou ondanks de lage rente van 2% nog altijd voordeliger zijn, dan er maar op hopen dat de aandelen flink omhoog gaan.

reageer op Richard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 november 2015 19:47:00

Beste Richard,

Je mag je polis op ieder gewenst moment premievrij maken. Soms doet een verzekeraar dat per premievervaldatum om administratieve redenen. In uw geval koopt u de polis eigenlijk af en daarvoor kunt u de verzekeraar op ieder moment opdracht geven. Afkoop is toegestaan zolang u de waarde van de lijfrente maar doorzet naar een andere lijfrente constructie. Banksparen is dan de meest logische oplossing en als u uw lijfrente doorzet naar een lijfrente bankspaarrekening dan is er sprake van fiscaal geruisloze overdracht en wordt er geen belasting ingehouden en kan de hele afkoopwaarde naar de bankspaarrekening.

Wilt u weten welke bank het meeste oplevert en wilt u goedkoop een lijfrente bankspaarrekening openen? Kijk dan op MoneyWise.

En als u vragen heeft, belt u dan gerust (085 760 7600). Mijn collega's helpen u graag!

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

30 januari 2016 11:12:49

Mijn vader heeft een lijfrente opgebouwd die nu vrijkomt. Hij wil deze, vanwege de hoge advieskosten, execution only uit laten keren. Hiervoor dient hij een kennis- en ervaringstoets te doen. Hij weet precies wat hij wil, maar deze toets succesvol afsluiten zal hem waarschijnlijk niet lukken. Mag ik als gemachtigde van hem deze toets doen?
Alvast bedankt voor het antwoord.

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 januari 2016 14:35:28

Beste Jan,

Aanbieders (en ook wij als MoneyWise) zijn inderdaad verplicht om een kennis- en ervaringstoets in te laten vullen als mensen op basis van Execution Only een financieel product willen afsluiten.

Hierbij zijn er een aantal aanbieders die daar heel ver in gaan. Sommige aanbieders hebben de toets zo ingericht dat het een lastige verhaal wordt en men al snel verplicht wordt om advies af te nemen. Ik kan me niet altijd aan de indruk ontrekken dat men dat als aanbieder niet heel vervelend vindt, immers de kosten en daarmee de verdiensten zijn hoger als de klant advies inwint.

Ook wij vragen een kennis- en ervaringstoets. De ervaring van onze klanten (meer dan 8000 inmiddels) is dat deze heel goed te doen is. We hebben hem ook zo ingericht dat de vragen relevant zijn, dus passen bij het prodcut dat men wil aanschaffen. Je bent daar heel snel klaar mee.
Overigens is het ook zo dat je vader bij ons het product mag afsluiten als hij voor de toets zakt. We zijn dan verplicht om hem te waarschuwen dat hij een product aankoopt waarvan hij te weing kennis heeft. Maar in de praktijk zien we maar weinig mensen die niet door de toets heen komen.

Dus ik zou zeggen, maak een vergelijking op onze site en vraag gratis een offerte aan. Daarna kun je besluiten het aanvraagproces in te gaan en kom je de toets vanzelf tegen.

Op zich is het niet de bedoeling dat iemand anders dan degene die het product sluit de vragen van de toets beantwoord. Maar als jullie samen de vragen beantwoorden en je vader snapt wat hij afsluit en dat dit goed bij hem past (dat is immers het belangrijkste!) dan is dat geen probleem.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans Scheffers

3 juli 2016 20:41:13

Dag Jeroen Wolfsen,
Lijfrente komt vrij (SNS), maar 65 wordt 67, dus willen we dit geld bij SNS nog een paar jaar vastzetten, zodanig dat we het kunnen laten uitkeren als we vóór 67 willen stoppen met werken. Nu moeten we een kennis- en ervaringstoets doen. Je moet alles goed scoren! Bij 0 fout kost een 'gewoon' advies € 250; bij één of meer fouten moet je meer advies accepteren en dat kost € 800. Die toets is verplicht, begrijp ik. Zijn die bedragen normaal?
Groet, Frans

reageer op Frans Scheffers

Frans Scheffers

3 juli 2016 20:44:48

Ik reageer even op mezelf, want ik lees nu pas de info bovenaan deze pagina. Wat een geld vragen die banken. Kun je wel een advies geven hoe we die toets kunnen halen? Ik zie nauwelijks oefentoetsen op internet, weet niet wat ik kan verwachten. Dit is mijn terrein niet. Frans

reageer op Frans Scheffers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 juli 2016 8:27:39

Beste Frans,
Alles wat je zou willen weten over een lijfrente vind je in onze lijfrentewijzer. En je mag ons altijd bellen of mailen als je vragen hebt. We leggen alles gratis uit!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 juli 2016 8:26:05

Beste Frans,
Bij MoneyWise kun je een bankspaarrekening openen voor eenmalig € 149. En niet alleen van SNS maar van bijna alle banken. Naast lagere kosten zul je dan ook een hogere rente hebben want SNS is niet de bank met de hoogste rente. Je kunt zelf vergelijken bij welke bank banksparen het meeste oplevert.
Ook bij het online aanvragen bij MoneyWise moet je een kennistoets doen maar die is niet heel moeilijk( 1 minuutje werk) en als je vragen hebt mag je altijd bellen. Eigenlijk zien we dat bijna alle klanten de kennistoets gewoon kunnen beantwoorden. En zelfs als je alle antwoorden niet weet mag je het product nog steeds afsluiten volgens de wet.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans Scheffers

4 juli 2016 20:55:28

Dank je voor de snelle reactie. Jullie zorgen dus voor een goedkopere transactie én een betere rente. Dat is belangrijk, maar ik vind het nóg belangrijker dat mijn geld eerlijk wordt belegd: geen wapens, geen vervuiling, geen kinderarbeid, zo groen mogelijk. Houden jullie daar ook rekening mee?
Frans

reageer op Frans Scheffers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 juli 2016 8:20:42

Beste Frans,
We hebben helaas geen invloed op het beleid van banken. Voor de beoordeling hoe een bank belegd verwijzen we altijd door naar eerlijke bankenwijzer.
Verder vindt je veel info terug op de website van de bank. Ik weet dat bijvoorbeeld ASR hier wel een goed beleid in heeft: http://asrnederland.nl/duurzaam-ondernemen
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Lia Hoogvliet-Valstar

6 januari 2019 19:42:42

Geachte heer Wolfsen,
Na 3 jaar WW heb ik eindelijk weer een baan gevonden, echter hebben zij geen pensioenreglement.Vandaar dat ik graag zelf verder wil sparen voor mijn oude dag(ik ben nu 60 jaar).Wat is de beste optie om dit te doen? Maandelijks wil ik een ruim bedrag vrijhouden daarvoor, maar wil dit dan wel terugzien als ik echt met pensioen ben. Dus niet 200 euro inleggen maandelijks en als ik met pensioen ben maar 88 euro ervan terugkrijgen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

reageer op Lia Hoogvliet-Valstar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 januari 2019 11:02:22

Lia, Dat kan door gebruik te maken van de lijfrente mogelijkheid. Je legt dan in opp een lijfrente bankspaarrekening en dat laat je uitkeren als je de AOW leeftijd bereikt. Meer info: https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/lijfrente-opbouwen/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662