Moneywise.nl » Weblog » Woekerpolis » Verzekeraars doen te lang over omzetten woekerpolis

Verzekeraars doen te lang over omzetten woekerpolis

woensdag 13 juni 2012 om 19:46:04 Jeroen Wolfsen nog geen reacties
hypotheek oversluitenConsumenten die hun lijfrente woekerpolis willen oversluiten naar een goedkoper product moeten vaak 8 weken of langer wachten op hun geld. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyWise.nl.
Verzekeraars hebben de afgelopen tijd duizenden afkoopverzoeken ontvangen van consumenten en zijn onvoldoende in staat deze tijdig op te volgen. In sommige gevallen moeten consumenten langer dan 20 weken op hun geld wachten. Consumenten ondervinden hier financieel nadeel van, omdat de offertes voor de nieuwe producten vaak zijn verlopen en ze een andere (vaak lagere) rente krijgen.

Overmaken geld binnen 14 dagen
Onlangs maakt het Verbond van Verzekeraars bekend dat verzekeraars per 1 juli 2012 de waardeoverdracht binnen 14 dagen moeten uitvoeren. Maar deze termijn van 14 dagen gaat pas in  nadat de consument alle benodigde stukken heeft ingediend. Verzuimt de verzekeraar het geld binnen deze termijn over te maken, dan is de verzekeraar een rentevergoeding verschuldigd aan de consument. Met verwerkingstijden van meer dan 8 weken staat de huidige praktijk staat nog ver weg van deze doelstelling. Ondanks dat het protocol ingaat per 1-7-2012 geeft het Verbond van Verzekeraars  de  verzekeraars uiterlijk tot 01-01-2013 de tijd om hun procedures zo in te richten dat ze aan dit nieuwe protocol kunnen voldoen.

Ingewikkelde procedures en slechte communicatie
Wie zijn woekerpolis wil omzetten in een goedkoper product zal de woekerpolis moeten afkopen en de afkoopwaarde moeten laten overboeken naar de nieuwe bank of verzekeraar.  Na het indienen van het afkoopverzoek is de verzekeraar verplicht  een zogeheten 'afkoopbrief' te versturen aan de consument. Hierin wijzen ze op eventuele afkoopkosten die in rekening worden gebracht en de belasting die de verzekeraar verplicht is om in te houden. Hier ontstaat vaak verwarring bij de consument omdat ze in de afkoopbrief lezen dat de verzekeraar 52% belasting en 20% revisierente moeten inhouden. Dit terwijl ze in hun afkoopverzoek duidelijk hebben vermeldt dat het gaat om een 'fiscaal geruisloze omzetting'. Deze twijfel zorgt ervoor dat consumenten gaan bellen met de verzekeraar, waardoor de doorlooptijd toeneemt.
Pas als de consument  de afkoopbrief tezamen met de polis en identificatie heeft teruggestuurd naar de verzekeraar en de verzekeraar de documenten als 'ontvangen' heeft geregistreerd is de verzekeraar in staat de afkoopwaarde over te boeken.

De praktijk leert dat verzekeraars voor het versturen van de afkoopbrief zo'n 3 tot 8 weken nodig hebben. Om na ontvangst van de getekende afkoopbrief en de benodigde documenten nog eens 2 tot 8 weken nodig te hebben de afkoopwaarde daadwerkelijk over te boeken naar de nieuwe bank of verzekeraar. Uitzondering daargelaten.

Hulp bij afkopen woekerpolis
Voor het fiscaal geruisloos omzetten van woekerpolissen heeft MoneyWise de lijfrente oversluitservice ontwikkeld. MoneyWise.nl treedt hierbij op als aanspreekpunt voor consumenten en verzekeraars. Dit voorkomt eventuele 'communicatiestoornis'  met verzekeraars en bespoedigt de afhandeling bij verzekeraars. Door de extreme drukte bij verzekeraars moet er toch rekening worden gehouden met een gemiddelde termijn van 10 weken.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van woekerpolis.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons