Moneywise.nl » Weblog » Woekerpolis » Overdracht kapitaal uit verzekering wordt makkelijker per 1 juli 2012

Overdracht kapitaal uit verzekering wordt makkelijker per 1 juli 2012

woensdag 16 mei 2012 om 21:36:20 Jeroen Wolfsen 2 reacties
huis kopenConsumenten die een verzekering willen afkopen of een verzekering hebben die uitkeert in verband met het bereiken van de einddatum, zullen dit geld sneller en makkelijker kunnen overdragen naar een nieuw product, zoals bijvoorbeeld banksparen. Dit is goed nieuws voor polishouders van woekerpolissen die hun woekerpolis willen afkopen en willen omzetten naar bijvoorbeeld banksparen.

Vaste termijn van 14 dagen
De overdracht van het geld moet plaatsvinden binnen een vast termijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat alle benodigde formulieren en stukken op de juiste manier zijn binnengekomen bij de uitkerende verzekeraar. Als de verzekeraar er langer over doet en het is buiten de schuld van de verzekeringsnemer dan is de verzekeraar een rentevergoeding verschuldigd. Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) overeengekomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK).

Huidige situatie: overdracht duurt 2 tot 12 weken
In de huidige situatie kan het tussen 2 tot zelf 12 weken duren voordat er daadwerkelijk een uitkering plaatsvindt. Consumenten lopen hierdoor rente mis over de uitkering maar komen bij rentedalingen ook in de problemen omdat de offertegeldigheid van rentes in het nieuwe product zijn vervallen. Daarnaast levert het veel onbegrip en frustraties bij consumenten op. Adviseurs, die namens de consument de overgang van het geld moeten begeleiden, verliezen onnodig veel tijd met het bewaken van de voortgang van deze trajecten.

De afspraken gelden voor de volgende producten:

  • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), spaarrekeningen en beleggingsrechten)

  • Overig stamrechtkapitaal

  • Vertrekpremies (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)

  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht

  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning

  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning


Informatie op de website van de bank of verzekeraar.
Iedere verzekeraar en bank die het nieuwe protocol onderschrijft, zal op zijn eigen websites zijn eigen werkwijze en voorwaarden publiceren. Zo kunnen consumenten vooraf de spelregels voor een vlotte overdracht bekijken en er voor zorgen dat de juiste stukken worden ingeleverd om de overdracht in gang te zetten.
Wettelijke rentevergoeding van 4%
Als de overdracht langer duurt dan de voorgeschreven 14 dagen, heeft de consument recht op een wettelijke rentevergoeding over het volledig uitstaande kapitaal. Deze vergoeding bedraagt op dit moment vier procent. Het kapitaal moet daarna inclusief de rente in één keer worden overgemaakt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

In werkingtreding 1 juli – overgangsperiode tot 1 januari 2013
Het nieuwe protocol treedt per 1 juli 2012 in werking nadat de ledenvergaderingen van NVB en Verbond ermee hebben ingestemd, en is vanaf 1 januari 2013 bindend voor alle aangesloten banken en verzekeraars.

Klachtenregeling
Bij eventuele klachten kan de consument zich richten tot de klachtenafdeling van de betrokken maatschappij en in tweede instantie tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van woekerpolis.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

B .vd Linden

16 augustus 2013 9:36:04

Ik heb en vraag over het item overige stamrechtkapitaal omdat ik hier mijzelf over aan het orienteren ben.
Is het ook toegestaan en/ of mogelijk om een Gouden Handdruk Uitkering die reeds enkele maanden aan het uitkeren is bij een finaniciele instelling te stoppen en het resterende kapitaal overdracht te laten plaats vinden naar een andere financiele instelling die dan verder de uitkering beheerd.

reageer op B .vd Linden

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 augustus 2013 10:47:21

Er zijn 3 banken waarbij het mogelijk is om een ingegane uitkering stop te zetten, namelijk Nationale Nederlanden, Rabobank en Aegon. U moet zich realiseren dat een uitkering ook een deposito (vaste rente) betreft. Dit betekent dat als u de uitkering stopt, het saldo blijft renderen tegen de rente die u krijgt bij aanvang. Als u vervolgens het bankspaarsaldo bij een andere bank wilt onderbrengen, dan breekt u feitelijk het depositocontract open en zal de bank een boeterente berekenen. Dus het kan wel, maar zoiets is niet kosteloos.

reageer op Jochem Kessens
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662