Moneywise.nl » Weblog » Pensioen » Extra pensioensparen via pensioenfonds of toch banksparen?

Extra pensioensparen via pensioenfonds of toch banksparen?

maandag 09 september 2013 om 11:30:17 Jeroen Wolfsen 25 reacties
jeroen-lijfrente-expertDe Nederlandse pensioenen staan onder druk. De premies voor werknemers gaan omhoog terwijl de uitkeringen voor gepensioneerden steeds lager worden. Mijn pensioenfonds geeft aan dat  ik zelf extra pensioen mag sparen. Op zich wil ik dit wel, maar ik denk ook aan banksparen. Wat is verstandiger?

Antwoord
Je kunt inderdaad bij veel pensioenfondsen extra pensioen sparen. Voor beide opties is wat te zeggen en de keuze zal per werknemer verschillen. Ik zal de belangrijkste punten toelichten.

Extra pensioen sparen via pensioenfonds
De meeste pensioenfondsen bieden je de gelegenheid om bij te sparen voor je pensioen.  De regels en mogelijkheden verschillen per fonds.  Bij de meeste fondsen kun je heel gemakkelijk via het brutosalaris maandelijks extra bij sparen in een aparte pensioenpot naast je gewone pensioen. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP geeft de deelnemer voor bijsparen het zelfde rendement als voor het normale pensioen. Wel wordt er 0.7% aan kosten in rekening gebracht. Dus als het ABP 5% rendement haalt, ontvang je als deelnemer 4,3%. Het ABP biedt een inleggarantie, je krijgt dus altijd minimaal je inleg terug. Je persoonlijke pensioenspaarpot wordt toegevoegd aan je totale pensioenspaarpot en dat betekent dat je uiteindelijke pensioenuitkering kan stijgen ( door indexatie) maar ook kan dalen! Dit laatste speelt nu bij de verschillende pensioenfondsen. Je zal maar al die jaren flink bij gespaard hebben en nu ontvang je steeds lagere uitkeringen.

Verder is het belangrijk om te weten dat je het gespaarde bedrag altijd levenslang moet laten uitkeren. Zo levert een totaal bij elkaar gespaard kapitaal van €30.000 een levenslange uitkering van ongeveer € 120 bruto per maand op. Maar misschien ontvang je veel liever 10 jaar lang € 280 bruto per maand. Maar dat kan dus niet bij pensioen, het moet levenslang. En tot slot keert het pensioenfonds minder , tot zelfs helemaal niets uit bij overlijden

Zelf je pensioen regelen via banksparen
Je doet dit door een spaar of beleggingsrekening te openen en hier geld op in te leggen. Of je wilt sparen of wilt beleggen is een persoonlijke keuze.  Hoeveel en wanneer je inlegt dat bepaal je ook  zelf maar er zijn wel fiscale spelregels.

Aantoonbaar pensioentekort
De inleg op een bankspaarrekening is aftrekbaar van de inkomsten belasting. De fiscus spaart dus mee. Je moet dan wel een aantoonbaar pensioentekort hebben. Dat toon je aan via de jaarruimte berekening. Die berekening maak je op de site van de belastingdienst of op MoneyWise.nl.

De uitkomst van de jaarruimteformule is het bedrag dat je mag storten op een bankspaarrekening. De inleg op de bankspaarrekening mag je aftrekken van je inkomsten bij de aangifte inkomstenbelasting. Je krijgt dan dus geld terug. Komt de bankspaarrekening tot uitkering? Dan zijn de uitkeringen wel weer belast. Het fiscale voordeel zit hem in het feit dat je minder belasting betaald als je gepensioneerd bent.

Op pensioenleeftijd bepaal je zelf wanneer je het geld laat uitkeren en hoe lang. Een uitkering kan ingaan tussen 65 en 70 en moet minimaal 5 jaar lopen. Het saldo op een bankspaarrekening wordt altijd uitgekeerd aan je erfgenamen, er is dus nooit vermogensverlies. Het saldo op de bankspaarrekening valt onder het depositogarantiestelsel en is tot € 100.0000 gedekt.

Anders dan bij de inmiddels beruchte lijfrenteverzekeringen (woekerpolissen) kennen bankspaarrekeningen geen verborgen kosten. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor het openen van een rekening. De producten van de verschillende banken zijn goed met elkaar te vergelijken en daarmee zijn het transparante producten.

Bankspaarrekening openen?
Wil je een extra pensioen sparen via banksparen?
Vergelijk dan alle bankspaarrekening op rente, kosten en voorwaarden
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van pensioen.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Janneke

29 november 2014 9:53:41

Ik krijg van mijn pensioenfonds de mogelijkheid om de uitkering bij overlijden aan te passen van nu 110% naar 90% dat zou als voordeel hebben dat de gemiddelde verzekeringspremie van ca. euro 0,10 per maand niet meer hoeft te worden betaald en dat er een levenbonus van ongeveer het zelfde bedrag wordt gegeven. Dit zou dus betekenen dat er geen aftrek van Euro 0,10 per maand zou zijn maar een bijtelling van Euro 0,20.

De verzekering loopt nog iets meer dan 7 jaar, dit is het moment van het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Het betreft een zogenaamd klein pensioen, omdat ik maar tijdelijk bij deze werkgever heb gewerkt.

Ik heb de indruk dat dit een slecht voorstel is maar klopt dat ook?

Er wordt gezegd dat nu het risico is dat ik Euro 0,00 krijg maar ik zie niet hoe dat door bovenstaande aanpassing dan ineens niet meer zo zou zijn.

Hun prognose rendement is 3,7%.

reageer op Janneke

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 december 2014 9:40:25

Beste Janneke,
Bij een verzekering moet volgens de wet altijd een verzkeringselement zitten. Dit doet een verzekeraar door meer of minder uit te keren bij overlijden. In dit geval gaat het dus om 90% of 110% dekking.
Kies je voor 110% dan moet de verzekeraar meer uit betalen dat op dat moment in de pot zit. Hiervoor rekent hij een risico premie. Feitleijk wordt er een deel van je inleg niet gebruikt om te beleggen maar om te verzekeren. Hierdoor is de opbrengt op pensioendatum lager.
Kies je voor 90% dekking dan heeft de verzekeraar 10% winst bij overlijden, ze hoeven immers minder uit tekeren dan in de pot zit. Hiervoor geven ze wat extra rendemnt. We noemen dat een negatieve risicoppremie. Hierdoor is de eindopbrengst dus hoger.
De keus is dus: wil je meer pensioen en minder overlijdensdekking: kies dan voor 90%. Wat ik niet kan beoordelen wat dit betekent voor je achterblijvende partner. wil je juist meer overlijdensdekking en neem je genoegen met minder pensioen? kies dan voor 110%.
Laat je dus goed informeren voor je een beslissing neemt. Al denk ik niet dat het hele grote verschillen oplevert.

reageer op Jeroen Wolfsen

Christian

14 mei 2016 23:50:27

Sinds een jaar moet ik zelf voor mijn pensioen zorgen. Bij mijn vorige werkgever heb ik ongeveer 30000 euro pensioen opgebouwd. Of ik ooit nog in vast dienstverband werk krijg betwijfel ik (57 jaar). Wat ik begrijp is dat dan lijfrente of banksparen de voor de hand liggende keuze is? Echter welke van de 2 blijft lastig. Stel dat ik 79 jaar wordt wat is dan de beste keuze? Vr groet Christian

reageer op Christian

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 mei 2016 17:12:37

Beste Christiaan,

Ik zie dat je de term lijfrente en banksparen naast elkaar noemt. Waarschijnlijk bedoel je met lijfrente een verzekering.

Eigenlijk moet je de term lijfrente zien als de fiscale mogelijkheid om geld in te leggen voor je pensioen waarbij je de inleg mag aftrekken binnen de jaarruimte voor de inkomsten belasting. Dat inleggen kun je doen op een lijfrente verzekering of op een lijfrente bankspaarrekening.

banksparen beter
Tegenwoordig wordt er eigenlijk alleen nog maar ingelegd op lijfrente bankspaarrekeningen. Sinds de woekerpolis en de introductie van banksparen in 2008 zijn er eigenlijk ook nog maar nauwelijks lijfrenteverzekeringen. Eigenlijk is de hele markt overgenomen door banksparen. Dat komt door de lagere kosten, de eenvoud van het product, de betere uitkering bij overlijden en de garantie tot € 100.000 van de DNB.

Eerst opbouwen dan uitkeren
Je begint met het opbouwen van een lijfrente op een opbouwrekening. Op AOW leeftijd bepaal je uiteindelijk in hoeveel jaren je het wilt laten uitkeren. Dat moet minimaal 5 jaar zijn. Maar langer mag ook. Levenslang is alleen mogelijk bij een verzekeraar maar er zijn genoeg banken die looptijden van 20 jaar en meer aanbieden.

Als je wilt weten welke bank de hoogste rente oplevert voor lijfrente banksparen kun je dat zelf vergelijken op onze site.

En als je vragen hebt, belt of mail ons dan gerust. We helpen je graag!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

John van der Spoel

6 januari 2017 12:10:55

Beste Jeroen, Wat mij altijd verbaast, is dat de (levenslange) uitkeringen bij een bepaald gespaard eindkapitaal zo laag zijn. In het gegeven voorbeeld (bij Extra Pensioensparen bij het ABP) wordt gesteld : "Zo levert een totaal bij elkaar gespaard kapitaal van € 30.000 een levenslange uitkering van ongeveer € 120 bruto per maand op." Op jaarbasis is de uitkering dan € 120,= x 12 = € 1.440,=. Als de beheerder van het eindkapitaal een rendement maakt van 5%, dan verdient de beheerder dus op jaarbasis 5% van € 30.000,=, dit is € 1.500,= per jaar. Ik vermoed dat het verschil van € 60,= per jaar niet wordt bijgeschreven op het eindkapitaal van de pensioenspaarder, maar in de zakken van de beheerder verdwijnt. Daarnaast is het zo, dat het eindkapitaal in feite niet slinkt en uiteindelijk bij overlijden van de spaarder, volledig aan de beheerder toevalt. Immers : de spaarder ontvangt wel levenslang € 1.440,= maar dit is minder dan het rendement dat de beheerder op het ingelegde kapitaal maakt. De vraag rest dus : hoe zit de "uitkeringsformule" nu exact in elkaar ?

reageer op John van der Spoel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 januari 2017 21:18:20

Beste John,
Terechte vraag. En je rekensom klopt op papier. Sterker nog in werkelijkheid is het rendement van het ABP geen 5% maar over de afgelopen 20 jaar is het zelf 7%. Je krijgt als deelnemer dus minder terug dan het gemaakte rendement en dan teer je inderdaad niet eens in op je pensioenpot. De pensioenuitkering zou dus nog hoger moeten zijn.
En daar zit dan ook de uitleg van het probleem. Het is niet jouw persoonlijke pensioenpot. Het is de pensioenpot van alle deelnemers. En die moet op peil blijven voor de toekomstige uitkeringen. Daarom rekenen ze voor het doen van de uitkeringen niet net het rendement van 7% maar met een rekenrente van 1,35%.
Het ABP heeft een goede website waarop je alles over je ABP pensioen kunt nalezen en daar legt men heel goed uit hoe het werkt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

John

12 januari 2017 13:51:38

Beste Jeroen,
Dank voor uw reactie. In elk geval ben ik al blij dat u vaststelt, dat de uitkeringen op een gespaard bedrag (via Extra-Pensioen) eigenlijk hoger zouden moeten zijn als gekeken wordt naar de ingelegde gelden van de deelnemers, verhoogd met het rendement dat de beheerders op deze gelden maken.
Wat ik jammer vind, is dat u als financiëel expert het (alom bekende) argument van de "toekomstige verplichtingen" opvoert als reden om deze (te) lage uitkeringen min of meer te rechtvaardigen. Het gaat immers niet om het "reguliere" via een werkgever opgebouwd pensioen, maar om het individueel gespaard "Extra-pensioen".
In mijn optiek is het argument van de "toekomstige verplichtingen" (oftewel het argument "dekkingsgraad") dat in pensioenland gehanteerd wordt, sowieso een achterhaalde berekeningsmethode. Deze methode zorgt er alleen maar voor dat onze totale Pensioenpot inmiddels is opgeblazen tot ongeveer 1.800 miljard euro !!! Als we uitgaan van de hypothetische veronderstelling dat hier vanaf dit moment geen cent meer zou bijkomen, dan nòg kunnen de beheerders maar liefst 60 jaar de pensioenverplichting van gemiddeld 30 miljard per jaar uitkeren (CBS-cijfers). En nòg kunnen pensioenen zogenaamd niet geïndexeerd worden, moeten premies omhoog, de opbouwregels worden beperkt en zijn alle generaties boos en ontevreden…….. Maar eigenlijk is het niet mijn bedoeling hierover een discussie met u te starten, want uiteindelijk is dit immers de wet.
Het gaat mij er om, dat ik uit uw antwoord de conclusie trek, dat kennelijk de "uitkeringsregels en -formules" die gelden voor het Regulier Pensioen, ook van toepassing zijn op het individueel Extra gespaard Pensioen. En dat verbaast mij. Met name omdat bij Extra Pensioensparen (anders dan bij het regulier via de werkgever opgebouwde pensioen), de beheerder gedurende de periode dat gespaard wordt, op het gespaarde bedrag wèl een rendement bijschrijft dat gelijk is aan het behaalde rendement op het totale ingelegde bedrag (minus 0,7% kosten), maar vanaf het moment dat de uitkeringen op het gespaarde bedrag starten, deze uitkering beperkt tot 1,35%...........
Daarnaast kan ik niet zo goed rijmen, dat u in uw antwoord van 6 januari j.l. ontkennend spreekt over een "persoonlijke pensioenpot", terwijl in het voorbeeld (bovenaan uw pagina) wel gesproken over een "persoonlijke pensioenspaarpot".
Met vriendelijke groet, John

reageer op John

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 januari 2017 14:33:44

John,

Ik had niet zo snel in de gaten dat het in jouw geval om een individuele voorzienig ging. Je vraag ging immers over het ABP maar die biedt ook privé excedent regelingen aan. Daarbij speelt het sociale karakter inderdaad geen rol. Het is dan jouw pensioenpot.
De reden dat je dan weinig terug ziet van je pensioen ligt dus bij de kosten en rekenmethode van het ABP.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Eef Janssens

27 mei 2017 9:03:34

Beste Jeroen, Ik heb sinds 2011 een bankspaarrekening bij de Rabo. Die komt nu vrij en ik moet beslissen of ik verder opbouw, of begin met uitkeren (ik ben 53 jaar). Ik zie nu bij andere verzekeraars (Nationale Nederlanden bv.) hogere rentes voor zowel de opbouw als uitkeringsfase. Kan ik overstappen, of heeft dit weer andere consequenties/kosten? En hoe zit het met het depositogarantiestelsel van 100.000 euro bij een verzekeraar? Alvast bedankt voor uw deskundig advies. met vriendelijke groet, Eef Janssens.

reageer op Eef Janssens

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 mei 2017 9:05:19

Beste Eef,

Je mag altijd overstappen naar een andere bank. Dat is inderdaad vaak ook verstandig omdat er banken zijn met een hogere rente dan de Rabo. En de Rabo rekent ook nog voor iedere uitkering die ze doen € 2,50. Dat betaal je bij een maand uitkering dus 12 keer per jaar extra. Om die reden zien we veel Rabo klanten overstappen naar een andere bank.

ALs je bij ons een vergelijking maakt van banksparen dan zien je veel namen die je kent als verzekeraars, zoals NN en AEgon en Delta Lloyd. Toch wordt je lijfrente ondergebracht bij de bank van dit bedrijf. Dus ook dekking van € 100.000 op basis van het depositogarantiestelsel.

Vraag maar eens een paar offertes aan dan kun je het verschil goed zien.

Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rob Vredeling

15 september 2017 15:41:55

Beste Jeroen, naar aanleiding van het bovenstaande: hoe pak ik het zó aan dat mijn vrijkomende pensioendeposito rechtstreeks naar een bank gaat om daar te worden voortgezet tot in het jaar dat ik 70 word? Het mag volgens mij om fiscaal onbelast te blijven geen moment (op een tussenrekening) "tot mijn beschikking" komen, dus rechtstreeks zou dan essentieel zijn. Dank alvast voor je reactie en vriendelijke groet, Rob Vredeling

reageer op Rob Vredeling

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 september 2017 16:01:01

Beste Rob,
Als je een bankspaarrekening via Moneywise opent ontvang je een overdrachtsformulier dat al helemaal is ingevuld. Het enige dat ontbreekt is je handtekening want alleen jij kan opdracht geven om het geld over te boeken. Dus een handtekening erop en mailen of per post naar de oude partij waar het geld staat. De informatie op de overdrachtsbrief is duidelijk en zorgt ervoor dat de oude partij het geld fiscaal geruisloos overmaakt naar je nieuwe bankspaarrekening. Het enige dat dan nog moet gebeuren is dat de oude partij ook een zogenaamd PSK formulier (protocol stroomlijning Kapitaaloverdracht) opstuurt naar de nieuwe bank om aan te geven dat het om een lijfrente gaat. Op die manier weet de nieuwe bank wat de fiscale achtergrond van het geld is.
Dit kun je allemaal zelf regelen maar wij kunnen het ook voor je doen. Dat kun je aangeven tijdens de aanvraagprocedure. Het begint met uitrekenen welke bank het meeste oplevert voor een lijfrente uitkering.
Jeroen Wolfsen

Hendrik

28 september 2017 9:55:50

Beste Jeroen,
Ik heb bij mijn werkgever de mogelijkheid om mijn pensioen aan te vullen met een minimum van 250,- en een maximum van 70% van het salaris. Is hier de jaarruimte of reserveringsruimte nog van toepassing? Of gaat dit alleen op als je zelfstandig (buiten het pensioen van de werkgever om) iets regelt?
Helaas heeft mij werkgever aangegeven de samenwerking te willen beëindigen. Er is mij een vergoeding toegezegd die ik naar eigen voorkeur mag gebruiken. Een deel van deze vergoeding wil ik gebruiken voor het aanvullen van mijn pensioen. Ik zoek naar de meest interessante optie (Banksparen / via werkgever bijstorten in het pensioen). Kan je hier iets over roepen waar je rekening mee moet houden?
Hendrik Mulder

reageer op Hendrik

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 september 2017 10:13:24

Beste Hendrik,
Bijstorten in een pensioenregeling die via de werkgever loopt staat inderdaad helemaal los van jaarruimte en reserveringsruimte. Dat hoort bij een private aanvulling op je pensioen: de lijfrente.
Met een ontslagvergoeding kun je fiscaal eigenlijk niks meer. Dus dat wordt gewoon afrekenen. Daarna kun je wel je inkomen middelen om de belastingdruk over 3 jaren te verminderen. Daarnaast kun je een deel van je netto bedrag weer storten op een lijfrente bank spaarrekening op basis van de eerder genoemde jaar en reserveringsruimte. Maak dus ook die berekening ( site fiscus).
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

A Manders

29 april 2018 11:47:57

Dag, ik ben al sinds 12 niet meer werkzaam bij de Post en heb daar ook deelgenomen aan 'Individueel Pensioen Sparen'. Ik kon zelf mijn beleggingen samenstellen uit obligaties, liquiditeiten en aandelen. Toen ik vertrok bij de Post in 2005 werd 'mijn' spaarpot (IPS) omgezet in een extra ouderdomspensioen. Door deze omzetting heb ik ook geen rendement meer opgebouwd door de onderdekking van het pensioenrond. Indien ik Arbeidsongeschikt was zou deze spaarpot wel gewoon renderen volgens de brochure uit 2005. Mijn vraag: Kan het pensioenfonds een persoonlijke spaarrekening met persoonlijk rendement omzetten in een pensioenvoorziening op basis van solidariteit?

reageer op A Manders

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 mei 2018 13:33:42

Geachte heer Manders,
Er is in pensioenland zoveel gewijzigd in de laaste jaren dat er talloze regelingen door elkaar heen lopen. Maar op zich is het wel vreemd dat een persoonlijke spaarpot nu in een keer onder een collectief stelsel hangt en u daardoor geen rendement ontvangt hierover. Het is dus een vraag die ik zeker aan het pensiooenfonds zou stellen. Ik kan u geen antwoord geven op uw vraag.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

A. Terwiel

4 juni 2018 10:32:41

Dag, ik heb 18 jaar in het buitenland gewoond en woon (en werk) sinds 3 jaar weer in Nederland. Ik heb in het buitenland nooit pensioen opgebouwd. Daarnaast zal ik straks 36% gekort worden op mijn AOW. Kortom, er is sprake van een pensioengat. Nu zit ik eraan te denken om maximaal bij te sparen bij mijn pensioen. Ik heb hierover echter een aantal vragen: 1. Is het nog steeds zo dat ik dat gespaarde geld niet in een keer mag opnemen, maar maandelijks moet laten uitkeren? 2. Hebben alle fondsen een inleggarantie? Want zoals ik het nu lees kan het zijn dat ik later minder ontvang dan het totaal gespaarde. Dat schrikt mij af. Is dat terecht? 3. Stel dat ik bijv. ernstig ziek wordt en niet lang meer te leven heb. Kan ik dan het extra gespaarde deel opnemen om het bij leven nog te gebruiken? 4. Heb ik met mijn situatie een aantoonbaar pensioentekort? Alvast bedankt.

reageer op A. Terwiel

Bart

22 augustus 2018 11:32:53

Mocht ik onverhoopt binnenkort werkeloos worden, zou ik nog pensioen opbouwen via de WW uitkering 50% hebben. Deze kan ik aanvullen bij ABP met 50% tot weer 100% pensioen. Bij de berekening via ABP kom ik tot een bruto premie van ca. €435 per maand en mijn pensioen uitkering vanaf mijn AOW is dan € 31 per jaar !! Hoe kan dat??

reageer op Bart

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 augustus 2018 11:46:44

Bart,
Dit zou ik aan het ABP vragen. Zij moeten je kunnen vertellen hoe hun eigen regelingen werken.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Dick

2 mei 2020 10:28:06

Geachte heer Wolfsen, ik heb geen aantoonbaar pensioentekort om ingelegde stortingen op bijv. een pensioenspaarrekening te kunnen aftrekken. Indien ik toch een pensioenspaarrekening zou openen zonder de premies af te trekken van het belastbaar inkomen kan dan in die situatie tijdens de uitkeringsperiode na pensionering het pensioen onbelast worden uitgekeerd en welke stappen moet ik hiervoor nemen bij de fiscus om dit te regelen?

reageer op Dick

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 mei 2020 13:19:14

Beste Dick,
Ik denk dat dit artikel het voldoende uitlegt: https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/storten-op-een-lijfrente-zonder-jaarruimte-of-reserveringsruimte-niet-doen/ Niet doen dus.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Dick

4 mei 2020 14:58:48

Beste Jeroen, vriendelijk dank voor het artikel hierboven waarin u duidelijk uitlegt dat storten op een lijfrenterekening zonder jaarruimte/reserveringsruimte te gebruiken, fiscaal niet verstandig is.
Met vriendelijke groet,
Dick

reageer op Dick

Kees

22 mei 2020 20:06:12

Beste Jeroen, Je stelt hierboven ergens: "Bijstorten in een pensioenregeling die via de werkgever loopt staat inderdaad helemaal los van jaarruimte en reserveringsruimte". Dus als ik geld stort op Mijn ABP-extra rekening (bijvoorbeeld bruto-bruto vanuit mijn aflopende levensloop-pot") en ik blijf binnen de ABP-fiscale ruimte, die elk jaar op mijn-abp staat..... Dan staat dat dus los - als ik je goed begrijp - van geld dat ik bijvoorbeeld apart stort op een pensioenrekening bij MoneyWise, Binck of DeGiro, gebruik makend van de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte, die ik via de belastingdienst bereken. Klopt het dat dit 2 verschillende zaken/begrippen zijn, die nog wel eens door elkaar gehaald worden ? mvrgr Kees

reageer op Kees

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 mei 2020 21:34:28

Inleggen op een lijfrente is inderdaad wat anders dan bijsparen in je pensioen. Bijsparen op je pensioen kan echter wel invloed hebben op je jaarruimte. Het kan zijn dat je Factor A hoger wordt. En hoe hoger die factor hoe minder lijfrente je af mag trekken.
Dat laat de berekening op de site van de fiscus van zelf zien. Pas dus even op met maandpremies die je inlegt, die kunne op ening moment dan te hoog zijn en niet volledig aftrekbaar. Je moet je jaarruimte immers ieder jaar berekenen.
Succes!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Kees

25 mei 2020 9:07:49

Beste Jeroen,
Hartelijk bedankt voor je heldere antwoord. Via de A-factor kan er dus wel een (in)direct effect zijn van het vorige jaar op het lopende jaar voor lijfrenteruimte, maar niet zozeer *andersom" op de jarenlange opgebouwde jaarruimte bij ABP, die ik nog niet gebruikt heb en nu wel wil gaan gebruiken door het bruto-bruto doorstorten van gespaard geld van mijn levensloop naar ABP-extra voor 1-1-2022. Met vriendelijke groet, Kees

reageer op Kees
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662