Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Wat is stakingswinst en hoe voorkomt u dat u daarover belasting betaalt?

Wat is stakingswinst en hoe voorkomt u dat u daarover belasting betaalt?

woensdag 11 februari 2015 om 21:18:49 Maarten Docter 56 reacties
berekenenAls u (een deel van) uw onderneming staakt, dan krijgt u te maken met stakingswinst en mag u gebruikmaken van een extra lijfrentepremieaftrek. Stakingswinst is alle winst die behaald is met of bij het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming. Hieronder vallen de stille reserves, fiscale reserves en goodwill. De stakingswinst wordt progressief (oplopend tarief) belast in Box 1 van de inkomstenbelasting. U moet over het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de werkelijke waarde van de onderneming op het moment van de overdracht of bedrijfsbeëindiging belasting betalen. Dit heet stakingswinst en u moet hierover dus inkomstenbelasting betalen.

Stille reserves


Een stille reserve is het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde van de bedrijfsmiddelen, zoals het bedrijfspand of machines. De stille reserve ontstaat door verschil in economische en fiscale afschrijvingen en waardeontwikkelingen.

Fiscale reserves


De ondernemer kan ten laste van zijn fiscale winst reserves opbouwen. Hierbij kunt u denken aan een kosten egalisatiereserve of een herinvesteringsreserve. Bij het einde van het ondernemerschap vallen deze reserves vrij en verhogen daarmee uw stakingswinst.

Zoals eerder vermeld wordt stakingswinst progressief belast in Box 1. Het belastingtarief kan dus oplopen naar 52%.

Goodwill


De winst die u als ondernemer behaalt  bij het verkopen van uw bedrijf, bestaat in de meeste gevallen uit de verkoopsom verminderd met de fiscale boekwaarde. De stakingswinst bestaat dan uit goodwill en stille reserves. De waarde van de goodwill wordt veelal gevormd door uw klantenkring, plaats en naamsbekendheid.

Maximale lijfrentepremieaftrek stakingswinst


Door gebruik te maken van de stakingsaftrek kunt u belastingheffing over uw stakingswinst uitstellen. Dat doet u door gebruik te maken van de extra lijfrentepremieaftrek. Die extra lijfrentepremieaftrek is wel gebonden aan fiscale spelregels en maximum bedragen.

De extra lijfrentepremieaftrek voor stakingswinst bedraagt maximaal:

 - € 454.237 (2018):
- als de ondernemer bij staking ten minste een leeftijd heeft die 5 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd; óf
- als de ondernemer bij staking ten minste 45% arbeidsongeschikt is en de lijfrentetermijnen binnen 6 maanden na staking ingaan; óf
- als de onderneming gestaakt wordt door overlijden van de ondernemer.

 - € 227.126 (2018):
- als de ondernemer bij staking ten minste een leeftijd heeft die 15 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, maar nog niet een leeftijd heeft die 5 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd; óf
- als de lijfrentetermijnen direct ingaan.

€ 113.569 (2018):
- in overige gevallen

Bovengenoemde maximum bedragen gelden per belastingplichtige en niet per onderneming. De maximum bedragen worden verminderd met:

- pensioenaanspraken, de IOAZ-uitkeringen of een bedrijfsbeëindigingsvergoeding die wordt uitgekeerd in periodieke uitkeringen;
- de stand van de oudedagsreserve aan het begin van het jaar waarin de onderneming wordt gestaakt;
- eerder afgetrokken lijfrentepremie;
- de bedragen van de (fiscale) oudedagsreserve die zijn omgezet in een lijfrente;
- de bedragen die reeds eerder op grond van deze regeling zijn gebruikt.

 Voorbeeld stakingswinst


Marcel (56 jaar) staakt in 2018 zijn onderneming. De accountant berekent zijn stakingswinst en komt uit op € 300.000. Hij heeft gebruik gemaakt van de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de stand van de FOR per 1 januari 2018 is € 50.000. In 2002 heeft hij een koopsom van € 2.000 in een lijfrenteverzekering gestort. Hij wil voorkomen dat hij in één keer belasting moet afrekenen over zijn stakingswinst en wil de te betalen belasting graag spreiden in de komende jaren.

Welk bedrag kan hij maximaal aftrekken als stakingswinst?


Het maximale bedrag voor het omzetten van stakingswinst in een lijfrente bedraagt op zijn leeftijd € 221.537 (2014, € 223.531 in 2015).

Af: FOR begin van het jaar                  € 50.000
Af: premieaftrek voorgaande jaren      €   2.000 +
                                                             € 52.000

Maximale premieaftrek:                     € 175.537 (€ 221.537 -/- € 52000)

Daarnaast kan Marcel de totale FOR (€ 50.000) omzetten in een lijfrente. Ook kan hij nog gebruikmaken van de jaarruimte en reserveringsruimte. Aangezien de stakingswinst deel uitmaakt van de premiegrondslag, kan de premieaftrek op grond van de jaarruimte in het jaar van staking aanzienlijk zijn.

Stakingswinst bij overlijden


Een ondernemer staakt zijn onderneming niet alleen op het moment dat hij zijn bedrijf verkoopt of wil stoppen met het bedrijf. Er is ook sprake van staking als de ondernemer overlijdt. De erfgenamen van de ondernemer kunnen ervoor kiezen om de (gedeeltelijke) stakingswinst om te zetten in één of meer lijfrentes. Redenen hiervoor zijn dat de erfgenamen niet in één keer belasting willen betalen en een zeker inkomen uit een lijfrente wensen.

De stakingslijfrente bij overlijden moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Deze stakingslijfrente moet voldoen aan de voorwaarden voor een nabestaandenlijfrente. De erfgenaam is in deze situatie verzekeringnemer van de verzekering.
- De termijnen dienen derhalve direct in te gaan.
- De premie voor de stakingslijfrente moet binnen zes maanden na het overlijden van de ondernemer zijn gestort.
- Op de verzekeringspolis moet een clausule komen te staan waarin staat dat een verzoek wordt gedaan “om toepassing van artikel 3.131 Wet inkomstenbelasting 2001”.
- In de aangifte inkomstenbelasting van de overleden ondernemer wordt de lijfrentepremie in mindering gebracht op het inkomen.

Vergelijken stakingswinst lijfrente


Als ondernemer of als nabestaande van de overleden ondernemer kunt u de stakingswinst fiscaal vriendelijk en als stakingslijfrente onderbrengen in een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening (banksparen) of een nabestaandenlijfrente en zijn te vergelijken op MoneyWise.nl

Belangrijke update
De Hoge Raad heeft bepaald dat er geen sprake meer mag zijn van dubbele Zvw bijdrage bij afstoten van de stakingswinst in een lijfrente
Maarten Docter

Maarten werkte van 2013 tot 2016 voor MoneyWise.nl en is na een uitstap gelukkig weer terug bij MoneyWise.nl. Hij helpt je graag weer.

Heb je een vraag? Stel hem dan hier of bel ons op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Jan

4 februari 2016 11:08:13

Geachte Heer Docter,
In 2003 kocht ik een assurantie portefeuille voor ca 200.000 euro uit eigen middelen, dus spaargeld uit box 3.
Die bouwde ik uit en per 2008 verkocht voor ca 400.000.
Het geld is gereserveerd op en bankspaarrekening en nog niet gebruikt voor enige uitkering.
Als ik dat ga gebruiken voor een lijfrente uitkering, is dan de hele som belast in box 1 of uitsluitend die 200.000 meerwaarde?
In afwachting van een reactie.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
m vr gr
Jan

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 februari 2016 12:16:03

Geachte heer,

De spelregel is in de basis heel simpel. Het geld dat op een lijfrente bankspaarrekening staat is in principe voledig belast als er wordt uitgekeerd. De bank die u straks een periodieke uitkering gaat doen, is verplicht loonbelasting in te houden op deze uitkering.
Als niet over de hele uitkerig belasnting moet worden geheven zal de bank hieraan alleen gehoor geven als u een verklaring heeft van de fiscus.

Ik heb geen inzicht in de fiscale achtergrond van de opbouw van dit kapitaal. Ik neem aan dat u op advies van een accountant of andere specialist op een bepaald bedrag aan stakingswinst bent uitgekomen. En dat deze u daarbij het advies heeft gegeven om hiervoor een bankspaarrekening te openen. Of wellicht heeft u het zelf bedacht dat u het hele bedrag als stakingswinst op een bankspaarrekeing zou zetten.

Ik kan hier in ieder geval geen uitsluitsel over geven en ik adviseer hiervoor dan ook uw accountant, boekhouder of andere specialist in te schakelen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Huub de Jong

21 augustus 2019 13:13:11

Goedemiddag Jeroen,
mijn vraag betreft (bancaire) lijfrente aftrek bij gedeeltelijke staking onderneming(1mans) met een leeftijd van 68 jaar. Hoe wordt de maximum aftrek hierbij bepaald. Is dit eenmalig of mag bij staking voor het resterende deel in de toekomst nogmaals binnen het totaal bedrag van 459.688 van deze regeling gebruik worden gemaakt. In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, Huub de Jong

reageer op Huub de Jong

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 augustus 2019 14:09:53

Huub,
Je mag 1 keer in je leven gebruik maken de stakingswinst aftrek. Heb je meerdere bedrijven dan zul je dus moeten kiezen voor welk bedrijf je de stakingswinst aftrekt gebruikt.
Jeroen Wolfsen

Renske

20 februari 2016 12:58:26

Beste Marcel,
Wat kan ik het beste met mijn financial lease auto doen, bij bedrijfsbeeindiging.? Een overname partij zoeken? En hoe zit het dan met de BTW in deze?

reageer op Renske

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 februari 2016 9:53:42

Beste Renske,

Helaas kan ik je op deze vraag geen antwoord geven. Bij MoneyWise helpen we vooral mensen die vragen hebben over hun pensioen en lijfrente.
Wat je moet doen met je lease auto als je stopt met je ondernemning is niet iets waar ik je mee kan helpen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan van de Geer

28 maart 2016 13:00:28

Is het verkopen van het huurcontract aan de verhuurder en het stoppen van het bedrijf het zelfde maw valt dit ook onder stakingswinst, gr jan

reageer op Jan van de Geer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2016 15:05:47

Beste Jan,

Waarschijnlijk valt dit onder stakingswinst. Ik kan het niet helemaal beoordelen want ik ken niet alle in's en outs van je bedrijf. Je accountant of boekhouder kan je hier beter over informeren. En uiteraard de fiscus zelf. Lees hier wat deze schrijft over stakingswinst.

Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ad

12 april 2016 11:07:04

Geachte heer, mevrouw, Ik ben momenteel 56 jaar en overweeg mijn bedrijf te verkopen. De opbrengst schat ik op € 350.000,-. Ik heb nog een aantal lijfrentepolissen en bankspaarproducten die pas ingaan op mijn pensioendatum. Mijn vraag: kan ik de stakingswinst gebruiken als overbrugging (direct ingaande lijfrente?) tot mijn pensioendatum? Heeft u hier een oplossing voor? Groet, Ad

reageer op Ad

Gerrit

21 april 2016 10:24:14

Ik staak mijn bedrijf en moet daarom afrekenen over de meerwaarde van het huis (gaat van zakelijk naar prive). Ik wil graag blijven wonen en heb daarom besloten om een hypotheek te nemen om de stakingswinst deels in een lijfrente te stoppen en deels af te rekenen met de belastingdienst. Is in dit geval de hypotheekrente aftrekbaar? Ik stop het indirect in mijn eigen huis.

reageer op Gerrit

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 april 2016 11:24:04

Beste Gerrit,
De voorwaarde van de aftrekbaarheid van hypotheek rente is dat u de lening gebruikt voor aankoop van een eigen woning. Dat is hier niet het geval. Het oogmerk is niet de verwerving eigen woning maar het betalen van belasting. De woning is al uw eigendoom. Fiscaal staat deze op de zakelijks balans maar juridisch bent u al de eigenaar.
Voor zover ik uw situatie kan overzien is er dus geen recht op aftrek. Laat u vooral goed voorlichten door uw accountnat in deze situatie
Als u de stakingswinst wil omzetten in een lijfrente, kunt u vergelijken welke lijfrente u het meeste oplevert.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Gerrit

21 april 2016 20:44:10

Dank voor de duidelijke reactie. Ik heb op de website de bancaire lijfrente vergelijken. Ik kon alleen niet het aantal jaren invullen. De website gaat uit van 5 jaren, ik wil graag 10 jaren. Verder een mooie website.

reageer op Gerrit

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 april 2016 8:29:15

Beste Gerrit, In de vergelijking ziet u op een gegeven monent een schuifbalk, hierop kunt u mee schuiven zodat u het juiste aantal jaren vergelijkt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

hans lathouwers

12 oktober 2016 13:57:02

IK ben 69 jaar heb mijn bedrijf (VOF ) tezamen met mijn partner enkele weken geleden verkocht . Ik ben voornemens mijn stakingswinst in een bankspaarrekening te storten en dan direct uit te laten keren. 1. Mag dat middels een bankspaarrekening ( waarvan ik lees dat de kosten minder zijn ) of moet dan via een lijfrente ( verzekeraar) en mag ik dus het bedrag welke ik dan stort op die bankspaarrekening in box 1 aftrekt.
2. Mag dat ook om daarna voor 10 jaar direct uit te laten keren.
3. Verkoop van het bedrijf heeft plaatsgevonden op 21 aug 2016. Hoeft ik dan pas te storten 6 maanden maximaal later en kan ik dan nog wel gebruik maken van de aftrek in aangifte van 2016.
Bvd en gr. Hans

reageer op hans lathouwers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 oktober 2016 14:27:10

Geachte heer Lasthouwers,
U mag bij het beëindigen van uw bedrijf uw stakingswinst omzetten naar een lijfrente. Hierbij heeft u de keuze uit een verzekeraar of banksparen. Dat laatste is in bijna alle gevallen interessanter. Meer rente, lagere kosten, geen verlies van bij overlijden of faillissement van de bank. De uitkering kan in uw geval direct ingaan en u bepaalt zelf de looptijd. Maar die is minimaal 5 jaar. !0 jaar uitkeren is dus ook mogelijk. Maar let op, u mag u per jaar niet meer ontvangen dan € 21.248. Als de stakingswinst een hoog bedrag is dan moet u dus de looptijd aanpassen naar misschien 11 jaar of meer. Als u een looptijd kiest van 20 jaar of langer is er geen maximum aan het bedrag dat u per jaar mag ontvangen. Normaal gesproken betaalt u de belasting over stakingswinst in een keer. Door het te storten op een lijfrente uitkeerrekening voorkomt u de belasting in een keer en betaalt over iedere uitkering belasting. Meestal een lager belastingtarief dan bij een uitkering in eens. Het is niet mogelijk om het bedrag dat u stort als stakingslijfrente nog een keer af te trekken in box 1. Dan zou u immers tweemaal voordeel hebben. Wat er feitelijk gebeurt is het volgende. Door beëindiging van het bedrijf wordt uw inkomen verhoogt door de stakingswinst. Als u niet in een keer afrekent maar doortstort op een lijfrente mag u vervolgens het inkomen weer verminderen met het gestorte bedrag. Over de te ontvangen uitkeringen betaalt u belasting. U heeft tot 1 juli de tijd om de stakingswinst af te storten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen
Wilt u weten welke bank het meeste oplevert? Maak dan een vergelijking voor banksparen op moneywsie.nl

reageer op Jeroen Wolfsen

hans

12 oktober 2016 14:56:10

Bedankt voor je reactie. Toch nog even 1 vraag over de feitelijke afwikkeling in de aangifte.
Het werkt toch als volgt ? Het totaal bedrag van de stakingswinst wordt opgenomen als winst uit onderneming in box 1 ( dat is dus het hogere bedrag omdat lijfrentebedrag er nog niet van af). In dezelfde aangifte geef ik ook in box 1 als persoonsgebonden uitgave de stortingsbedrag van de lijfrente. Dus op 2 verschillende plekken opgeven en in totaal is dat dus maar 1 x afgetrokken.
Gr., Hans

reageer op hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 oktober 2016 15:41:26

Beste hans,
Door de staking wordt het inkomen verhoogt met de stakingswinst. Door gebruik te maken van de stakingswinst omzetting naar lijfrente neemt deze weer af. Als je dat met hetzelfde bedrag doet is het dus effectief nul. Je mag daarna de gestorte bedragen niet nogmaals aftrekken als gestorte lijfrente inleg in box 1. Dat zou dubbel op zijn.
Op de site van de Belastingdienst vind je nog meer info: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/gedeeltelijke_doorschuiving_of_staking_onderneming
Jeroen Wolfsen

Johnny van delft

14 juli 2021 15:58:03

Mijn echtgenote en ik zijn 72 jaar en willen graag onze kleine tweewielerwinkel stoppen maar wij kunnen de stakingswinst niet betalen.onze accountant zegt gewoon doorgaan met minder uren,heeft u wel een briljant plan voor ons? Groeten fam.van delft

reageer op Johnny van delft

hans

12 oktober 2016 14:28:17

In vervolg op mijn eerdere bericht , ben ik gezien mijn leeftijd (69 jr , dus wel binnen 5 jaar na AOW , maar wel na AOW leeftijd ) gebonden aan een maximum uitkeringsbedrag per jaar als ik minder dan 20 jaar aan uitkering wilt hebben. ( in mijn geval 10 jaar).
Zo ja , wat is het maximum bedrag dan.
Gr., Hans

reageer op hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 oktober 2016 14:34:15

Dat staat al in mijn antwoord op uw vorige vraag: € 21.248 per jaar is het maximum. Vanaf een looptijd van 20 jaar is er geen maximum.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Nadine

24 januari 2017 14:04:52

Hallo,
Lees ik het hier goed dat de leeftijd voor stakingslijfrente opschuift/is opgeschoven ivm de hogere AOW-leeftijd? Mijn man en ik (51/50) overwegen verkoop van onze VOF en dat zou betekenen dat we in plaats van 2x € 220.000 inleg maar 2x € 111.000 kunnen inleggen. Ik las overal dat de leeftijd 50 was.

reageer op Nadine

Nadine

24 januari 2017 14:24:03

Ik lees het al; in 2017 is het 50 jaar en 9 maanden (site belastingdienst) Ik ga er vanuit dat ik dus op moment van verkoop 50 jaar en 9 maanden moet zijn voor de hogere inleg, of heb ik nog wat 'sjoemeltijd'?

reageer op Nadine

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 januari 2017 19:55:02

Beste Nadine,

De voorwaarde is inderdaad dat je op het moment van verkoop 50 jaar en 9 maanden moet zijn. Daar valt niet veel aan te veranderen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rick

31 januari 2017 10:46:30

Beste Jeroen,
Ik heb getracht een online kledingwinkeltje op te zetten, maar dit is finaal mislukt. Hier ben ik dus ook weer mee gestopt.
Op de balans staat nog wel inventaris van € 430,00, en ik heb een voorraad aan kleding van € 2.000,00. Moet ik de BTW hierover nog afdragen, deze heb ik tenslotte ook ooit ontvangen voordat ik hem naar Prive haal?

reageer op Rick

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 januari 2017 14:36:13

Rick,
Dit is meer een vraag voor je boekhouder of accountant. Dit artikel gaat over stakingswinst. Ik begrijp dat jij je online winkel staakt maar dat is een heel ander verhaal dan waar dit artikel over gaat.
Met vriendelijke groet,
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sharon

15 april 2017 13:48:09

Beste heer,
Ik ben in december 2015 een zeer kleine onderneming gestart vanwege werkloosheid. inmiddels heb ik een baan gevonden en wil mijn onderneming stopzetten. Ik ben alleen ondernemer voor de omzetbelasting, niet voor de inkomstenbelasting (vanwege het niet voldoen aan het urencriterium en enkele overige zaken zoals geen continuïteit). Ik wil mijn ondernemeing uitschrijven bij de KvK, maar lees overal dat ik stakingswinst moet laten berekenen. Moet dit ook als ik géén ondernemer ben voor de inkomstenbelasting? Ik heb geen pand (aan huis), geen stille reserves of iets dergelijks. Ik heb enkel wat voorraad liggen en een zéér minimaal bedrag op de bedrijfsrekening.
Ik kan helaas op internet niets vinden wat op mijn situatie lijkt.
Mvg, Sharon

reageer op Sharon

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 april 2017 8:47:34

Beste Sharon,
Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van bedrijfsbeëindiging. De stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van staking. Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen. Jouw kleine onderneming heeft waarschijnlijk helemaal geen boekwaarde en zeker niet eentje die afwijkt van de werkelijk waarde. Dus ik verwacht niet dat je te maken hebt met stakingswinst. Maar laat je vooral goed adviseren door je boekhouder.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ferrie

26 juni 2017 18:26:21

Geachte heer,
Ik heb mijn bedrijf verkocht en wacht nog op de daadwerkelijke overdracht zodat ik mijn bedrijf kan uitschrijven en de stakingswinst met jaarrekening enzovoorts kan laten opmaken. Het bedrijf is een eenmanszaak op mijn naam. Mijn vrouw nam de bedrijvigheid voor haar rekening en ik ben daarnaast standaard in loondienst. Omdat ik een aantal zaken beter wil begrijpen heb ik de volgende twee vragen:
1. Is het mogelijk om een gedeelte van de stakingswinst over te dragen naar mijn vrouw of kan ik haar voor de 2 maanden in dit jaar dat we het bedrijf open hadden, een salaris naar eigen invulling geven? 2. Kan de boekwaarde van een bedrijf negatief zijn?
Helaas heb ik hierover geen uitsluitsel kunnen vinden.
Met vriendelijke groeten,
Ferrie

reageer op Ferrie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 juni 2017 0:13:36

Beste Ferrie,
Ik ben geen boekhouder, dus of een boekwaarde negatief kan zijn, kan ik je niet vertellen. Als je een eenmanszaak hebt, ben jij dus de ondernemer en heb jij dus te maken met bedrijfsbeëindiging en eventuele stakingswinst. Het lijkt me niet dat jij dit door kan schuiven naar je vrouw. Maar ook deze vraag zou ik voorleggen aan je boekhouder of accountant.
We kunnen je heel goed helpen met het onderbrengen van eventuele stakingswinst in een lijfrente. Daar weten we wel alles van maar boekhouding is net weer even iets anders.
Succes,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan Hein van Rosmalen

4 november 2017 19:06:42

Ik heb een administratiekantoor dat ik wil verkopen. Stel ik ontvang goodwill ad € 100.000, en deze is tevens de stakingswinst. Mijn leeftijd is nu 62 jaar. Kan ik dan een lijfrente storten ad € 100000 en direct in laten gaan voor 5 jaren?

reageer op Jan Hein van Rosmalen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 november 2017 12:21:35

Beste Jan Hein,
Helaas kan dat niet. Wat jij wil is een overbruggingslijfrente en die is al afgeschaft in 2006. Alleen mensen met een lijfrente polis van voor die tijd kunnen daar nog gebruik van maken. Jouw stakingswinst komt nu vrij en dat betekent dat je deze alleen af kan storten op een lijfrente opbouwrekening en kan uitstellen.
Je kan deze vanaf AOW leeftijd laten uitkeren en dat kan dan in minimaal 5 jaar.
Hier kun je een opbouwrekening aanvragen:https://www.moneywise.nl/banksparen/lijfrente/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Nadine

9 november 2017 16:07:20

Wij staken onze vof per 1-1-2018. De stakingswinst wordt, begrijp ik, hierbij opgeteld bij ons bedrijfsresultaat van 2017 en komt niet op 2018. Waardoor onze inkomsten extra hoog zijn en we voor een extra groot deel in de 52% schaal komen. Au! Advies is per 1-2-2018 te staken, maar onze en de kopers wens is eigenlijk toch echt 1 januari. Alternatief is een lijfrentepolis, maar met studerende kinderen willen we in de komende jaren graag vrijelijk over ons geld kunnen beschikken. Wat is wijsheid?

reageer op Nadine

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 november 2017 20:35:57

Beste Nadine,
Wijsheid is een goede fiscaal adviseur of FFP-er die kan je helpen met het maken van de juiste keuze. Natuurlijk kun je de stakingswinst onderbrengen in een lijfrente (onze specialiteit) maar daar kun je pas een uitkering mee starten op AOW leeftijd, Dat lijkt niet in jullie plan te passen.
Dus laat je goed adviseren hierover.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

nadine

9 november 2017 16:09:29

Overigens heffen we onze vof niet op, maar verkopen we de goodwill en inventaris.

reageer op nadine

Rudy

18 november 2017 12:09:23

Beste Jeroen, Ik heb een werkruimte voor eenmanszaak in eigen woning(100% prive vermogen/eigendom), maar nu wil ik stoppen en als ZZP werken. Fiscaal opgegeven vanaf het begin 30% zaak en 70% prive bij administratie. Ik kan de stakingswinst berekenen, maar hoe zit het met de werkruimte die ik niet meer gebruik? Moet de werkruimte laten taxeren of is het niet nodig? Omdat het eenmanszaak met eigen vermogen draait, wel ieder jaar 30% hypotheek als aftrekkosten. Of moet ik de bedrijfruimte terugkopen aan prive? Terwijl het pand nooit verkocht is aan het bedrijf, zowel hypotheek en bij kadaster nooit op naam van het bedrijf. Het probleem zit in de 30 % hypotheek- en energie-aftrekkosten. Het is een bedrijfsruimte in eigen woning. De bestemming van dit pand is geen bedrijfspand maar een woning. Woning met een bedrijfruimte met eigen ingang, wel aanvast aan de woning. Gaarne hoor ik van u en alvast bedank. Met vriendelijke groet, Rudy

reageer op Rudy

Edwin Machielsen

21 maart 2018 15:11:10

Als eenmanszaak heb ik een horecazaak, welke verkocht is. Navraag bij mijn boekhouder over stakingsrecht en herinvesteringsmogelijkheden worden mijnsinzien steeds anders beantwoord. Aanvankelijk zoumik alleen maar in de eigen branche kunnen herinvesteren om daarmee afreking van de fiscus te fermijden. Later komt hij er weer op terug en beweerd dat regelgeving wederom is aangescherpt. Nu de verkoopdatum nadert geeft hij me eigenlijk het advies om maar gewoon 'af te tikken' met de fiscus. Weg van de minste weerstand lijkt me. Wat is uw advies?

reageer op Edwin Machielsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 maart 2018 16:54:19

Beste Edwin,
tja, mijn advies is dan misschien om een goede accountant te nemen. Ik kan je hier eigenlijk niet over adviseren, het is niet echt mijn vakgebied.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Marja

7 mei 2018 8:15:28

Beste, Ivm einde relatie ga ik me laten uitkopen uit mijn bedrijf. De schatting is dat dit ong 400.00 is. Dit bestaat uit voorraad 300.000 en onroerend goed 100.000. Ik hoef geen goodwill. We zijn niet getrouwd en het geen lijfrente polissen ed. Kunt u een schatting geven hoeveel belasting ik zal moeten betalen? Mijn leeftij is 38 jaar. Met vriendelijke groet,

reageer op Marja

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 mei 2018 11:51:10

Beste Marja,

De fiscus heeft daar hele duidelijke info over stakingswinst.

Daar kun je het zelfs berekenen. Uiteindelijk moet je dit natuurlijk laten afwikkelen door een accountant.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ronald

5 juni 2018 13:18:18

Hallo, Ik heb een eenmanszaak die bestaat uit twee bedrijven(2 winkels elk in een ander stad). Nu kan ik 1 winkel verkopen en wil voor dat bedrag een ander bedrijf terug kopen wat in dezelfde branche zit. Kan dat of moet ik toch eerst afrekenen met de belasting. ik koop ook het onroerend goed erbij.
Mvg Ronald

reageer op Ronald

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 juni 2018 22:03:30

Ronald,
Excuses voor de late reactie, ik krijg normaal een berichtje als er een nieuwe vraag op het weblog staat maar dat werkte blijkbaar even niet. Herinvesteren is een mogelijkheid. Maar de fiscus heeft daar best strenge regels voor. Laat je goed adviseren.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Robert

26 augustus 2018 23:00:25

LS Ik heb in 2017 geen werkzaamheden in mijn bedrijf meer verricht, maar nog wel kosten gehad. Volgens site belastingdienst ben ik daarom in 2017 geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ik kan daarom ook geen stakingswinst ingeven in de belastingaangifte. Gaat er iets fout? Of kom ik er nu mooi mee weg. Uiteraard vallen de overgebleven gelden wel binnen mijn persoonlijk vermogen (ik had een eenmanszaak). Dank voor uw antwoord.

reageer op Robert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 augustus 2018 11:45:41

Beste Robert,
Ik adviseer je om deze vraag bij een accountant of boekhouder neer te leggen. Op basis van deze info kan ik hier geen antwoord op geven.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jan

12 oktober 2018 7:48:05

leeftijd 70 jaar ...waarvan 55 jaar gewerkt de laatste 24 jaar als zelfstandige ,,eenmanszaak,,ik vind het welletjes heb ik recht op stakingsaftrek.?

reageer op jan

jan

12 oktober 2018 7:56:04

bijlage op brief van jan zelf ,,heeft geen personeel in dienst.

reageer op jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 oktober 2018 9:52:43

Jan,
Hoe stakingswinst werkt en of je recht hebt op een vrijstelling kun je lezen op de site van de belastingdienst:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/u_staakt_uw_onderneming/stakingswinst_berekenen
En zoals zij daar ook zeggen: laat je goed adviseren! Dit is het werkterrein van de accountant.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Meindert

28 april 2019 18:10:48

Jeroen, ik overweeg mijn bv op te heffen. Er is geen sprake van fiscale reserves en het opgebouwde pensioen heb ik via de 'Wiebes-regeling' afgekocht. Er zit nog wel geld in de BV na vereffening. Valt dat geld dan daarna in box 3 (eigen vermogen) of wordt het ook progressief belast in box 1 als een vorm van stakingswinst?

reageer op Meindert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 mei 2019 21:01:22

Beste Meidert,
Dat is nou een mooie vraag voor een accountant. Over pensioen kan ik je veel vertellen maar de afwikkeling van je BV is weer andere koek. Normaliter is het niet zo dat geld uit de bv zo maar netto over kan naar privé.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sophie

28 mei 2019 19:34:34

beste Jeroen,
moet er ook stakingswinst betaald worden als je een bedrijf staakt op 1-1-19 en je over 2018 inkomstenbelasting/omzetbelasting betaald hebt? Ik lever enkel 0%-btw diensten en betaal dus geen omzetbelasting. Ik heb ook geen oudedagsreserve, lijfrente etc ingehouden. Wel gebruik gemaakt van de starters- en zelfstandigenaftrek. Alvast bedankt.

reageer op Sophie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 juni 2019 15:13:54

Beste Sophie,
Stakingswinst betaal je over het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of bedrijfsbeëindiging. De stakingswinst maakt deel uit van je inkomen in het jaar van staking. Over de stakingswinst moet je inkomstenbelasting betalen.
Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig om je hierover goed te laten adviseren. Ik kan niet beoordelen of je te maken krijgt met stakingswinst maar ik acht de kans klein als ik je vraag zo lees.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wanno

7 december 2019 20:37:28

Hoi Jeroen,ik heb mijn horeca zaak verkocht eerder dit jaar. Wegens gezondheidsredenen moest ik deze verkopen. Daarbij komt stakingswinst om de hoek kijken. Mijn vraag : kan ik met mijn stakingswinst bijv. een appartement in het buitenland (buiten Europa)kopen en verhuren ?moet ik mijn huuropbrengsten uit buitenland ook opgeven aan de belastingdienst ? Indien dit niet mogelijk is, wat zijn nog meer mogelijkheden buiten lijfrente kopen / banksparen enz. ?

reageer op Wanno

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 december 2019 20:13:55

Beste Wanno,
Over je stakingswinst moet je belasting betalen. Met het bedrag dat je overhoudt kun je verder alles mee doen wat je wil. Als je de belasting die je in één keer over je stakingswinst moet betalen, wil verlagen kun je gebruik maken van de stakingswinst aftrek en voor dat deel een lijfrente aankopen. je ontvangt dan gedurende een aantal jaren een lijfrente uitkering en betaalt niet alle belasting in een keer maar gespreijd. Daardoor betaal je als je dat slim doet belasting.
Wij kunnen je helpen met het zoeken naar de beste bank voor het afstorten van je stakingswinst. Ik kan je niet vertellen wat de beste optie is als je in één keer afrekent.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ad

4 maart 2020 8:53:14

Kan je ook (uiteraard tot het max) een deel van de stakingswinst gebruiken voor aankoop lijfrente of kan dat uitsluitend met het gehele bedrag?

reageer op Ad

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 maart 2020 11:24:49

Ad,
Je mag zelf weten welk deel van de stakingswinst je afrekent met de fiscus en welk deel je doorzet naar een lijfrente waarbij je gebruik maakt van de stakingswinst vrijstelling.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Huub

16 juli 2020 18:35:27

vraag: storting nabestaande lijfrente bedrag komt uit staking bedrijf na overlijden.
Bedrag dient uiterlijk half jaar na overlijden te zijn gestort. Termijnen dienen direct in te gaan.
Wat wordt verstaan onder direct, aangezien meeste banken alleen per 1e van de maand kunnen laten ingaan.
Aangezien storting van 25 juli pas per 1 september kan ingaan??

reageer op Huub

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 juli 2020 13:59:06

Huub,
Direct ingaand wil niet zeggen onmiddellijk, meteen, nu...Maar wel binnen de 6 maandstermijn dus. Lijkt me dat je dan tijd genoeg hebt. Een berekening voor nabestaandenlijfrente maak je heel makkelijk op:https://www.moneywise.nl/lijfrente/nabestaandenlijfrente/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662