Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Vanaf 2016 lijfrentekapitaal tot € 250.000 beschermd tegen korting op bijstandsuitkering

Vanaf 2016 lijfrentekapitaal tot € 250.000 beschermd tegen korting op bijstandsuitkering

dinsdag 23 december 2014 om 20:23:51 Jeroen Wolfsen 32 reacties
familiehypotheekStaatssecretaris Jette Kleinsma heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten dat lijfrentekapitaal vanaf 2016 niet meer hoeft te worden 'opgegeten’ als men in de bijstand komt.
En dat is goed nieuws voor iedereen die zelf geld opzij gelegd heeft in een lijfrente verzekering of lijfrente bankspaarrekening.

Een lijfrente is een voorziening waarvoor men zelf geld apart zet voor een aanvullend pensioen. Deze voorziening valt in de zogenaamde derde pijler en wordt vooral gebruikt door zelfstandige ondernemers en werknemers met te weinig pensioen. Lijfrente vermogen werd niet beschermd als men in de bijstand terecht kwam. Een eventuele bijstandsuitkering kon door een gemeente gekort worden als men geld opzij had gezet in een lijfrente.

Bescherming lijfrentevermogen voor zelfstandigen en werknemers


De staatssecretaris heeft aangegeven dat onwenselijk en oneerlijk te vinden en zorgt nu voor bescherming van dat opgebouwde lijfrentekapitaal van 2016.  Zelfstandigen kunnen alleen via lijfrente geld apart zetten voor hun pensioenopbouw en ook werknemers met een slecht pensioen zijn aangewezen op de lijfrentemogelijkheid. Werknemers die pensioen opbouwen via hun werkgever zijn wel beschermd tegen een korting op de bijstand en daarom is ze van mening dat dit ook moet gelden als men lijfrentekapitaal heeft opgebouwd. De bescherming geldt dus voor zelfstandigen en werknemers die lijfrentevermogen hebben opgebouwd.

 

Voorwaarden voor bescherming lijfrentevermogen tegen bijstandskorting


Om de regeling beheersbaar en betaalbaar te houden zijn er wel een aantal vooraarden waar men moet voldoen.

Vermogensgrens tot € 250.000


De vrijstelling geldt voor lijfrentevermogen tot 250.0000. Heeft men meer lijfrentekapitaal en komt men in de bijstand dan zal het meerdere eerst moeten worden aangesproken voordat men een bijstandsuitkering krijgt.

Toetsingsperiode


Verder blijft de lijfrente buiten de vermogenstoets van de bijstand als:
- De inleg op de lijfrentevoorziening vóór de toetsingsperiode van vijf jaar voor de aanvraag om bijstand is gedaan, of

- De inleg die tijdens deze toetsingsperiode van vijf jaar is gedaan onder de voorwaarde dat in elk van deze vijf jaar ten minste enige inleg is gedaan en voor zover deze niet meer heeft bedragen dan € 6.000 per jaar.

Voorbeeld
Peterack is op 1 november 2014 werkloos geworden. Op 1 maart 2017 vraagt hij bijstand aan. Zijn lijfrente-inleg (en –aftrek) is daaraan voorafgaand als volgt geweest:
2012: € 6.700
2013: € 5.000
2014: € 4.000
2015: € 0
2016: € 1.000

Op twee reden heeft Peter geen recht op bescherming voor de inleg van € 16.500:

-In 2012 was de inleg hoger dan € 6.000
-En in 2015 heeft hij niets ingelegd.

Gemeenten kunnen de bescherming hier dus afwijzen. Gemeenten houden hun eigen beoordelingsbevoegdheid en dus kan er verschil zijn tussen gemeenten.

Bescherming bij arbeidsongeschiktheid


Ook in het geval van arbeidsongeschiktheid zal men niet meer op de bijstand gekort worden als men een lijfrentevoorziening heeft. Daarnaast is in het belastingplan 2015 opgenomen dat men in geval van arbeidsongeschiktheid zelf kan besluiten om een lijfrente af te kopen zonder dat er sprake is van revisierente.  in dit artikel vindt u daar meer over.

Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

w.a. de jong

19 januari 2015 17:41:02

Geachte hr,

Tot oktober 2013 heb ik bijna 4 jaar in de schuldsanering gezeten en dus helaas niets oogebouwd.
Mijn lijfrenteverzekering is dus premievrij gemaakt.
Mijn vraag is of er consequenties aan verbonden zijn v,w.b. uitbetaling en ook of de uitbetaling in hoeveel maanden wordt uitbetaald en dat ik in 2016 met oensioen ga.
Ik hoop dat u mij blij kunt maken en wacht ik verder naar uw antwoordt,

W.A. de jong

reageer op w.a. de jong

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 januari 2015 17:57:27

Geachte heer de Jong,

Als u in 2016 met pensioen gaat dan is het waarschijnijk het slimste om de lijfrente tot die tijd te laten lopen en dan op die datum te laten uitkeren. Ik ga er vanuit dat u dan 65 bent. Na uw 65e betaalt u minder belasting over de lijfrente uitkeringen dan daarvoor. En u kunt het laten uitkeren via banksparen en dat levert veel meer op dan via een verzekeraar.

Dat moet dan wel in minimaal 5 jaar tijd. En dat kan het beste via een lijfrente uitkeer bankspaarrekening. In een keer uitkeren mag alleen als het bedrag lager is dan € 4.281. We noemen dit de regeling afkoop kleine lijfrente. U betaalt dan wel belasting over de uitkering en het mag ook voor 65. Is het bedrag hoger dan 4.281 dan betaalt u en in een keer alle belasting en ook nog 20% boete. En dat is natuurlijk zonde vandaar dat men dan gewoon doet wat de fiscus verlangt: uitkeren in minimaal 5 jaar.

met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Walter

19 januari 2015 18:39:41

Ik vind persoonlijk dat je minimaal vijf jaar per maand een bedrag krijgt en vindt dat het heel weing is oo een bedrag van 5000 euro.
Misschien te persoonlijk maar wat zou u doen in mijn geval om het aantrekkelijk te maken. Ik hoop dat u mij een positief respons kunt geven.

Dank u wel,

Walter

reageer op Walter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 januari 2015 18:49:28

Beste Walter,
Een bedrag van € 5000 levert gedurende 60 maanden een uitkering op van € 87 bruto en € 66 euro netto op. Dus voor je € 5000 ontvang je een bruto bedrag van € 5.222 op. Het rendement is inderdaad niet hog maar dat kan ook niet bij de huidige rentestand. Daar kan niemand iets aan veranderen. Je moet belating betalen maar als het goed is heb je de premies destijds ook afgetrokken van de belasting. En je hebt dan minimaal 37% belasting teruggehad. Dus daar zit ook nog wat rendement op.
Het spijt me maar leuker kunnen ze het niet maken bij de fiscus.
Hier kun je het zelf uitrekeken, offertes aanvragen en als je wilt ook regelen:https://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/
Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 januari 2015 21:49:49

Beste Walter,
Uit elk onderzoek blijkt dat banskparen meer oplevert: http://weblog.moneywise.nl/lijfrente/moneywise-lijfrente-onderzoek-banksparen-levert-meeste-op/ en je kunt heel makkelijk een offerte aanvragen via:https://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/ Daarna kun je de rekening online openen en regelen.
Heb je nog vragen? Bel dan morgen even. Mijn collega's helpen je graag

Walter

19 januari 2015 20:52:27

Wat bedoelt u als ik 65 jaar wordt om de lijfrentepolis niet door de verzekeraar uit laten betalen maar door via banksparen wat dan meer opleverd.
En als laatste hoe doe je dat via banksparen.

Dank u,

Wallie

reageer op Walter

Tessa

8 april 2015 8:32:11

Ik heb van 2006 tot feb 2010 een premiespaarregeling gehad, bedoeld als pensioen, sinds feb 2010 is niets meer ingelegd en ook nooit iets aangebroken.
Nu zit ik bijna op bijstandsniveau EURO 5850,- (heb jaren al m'n spaargeld gebruikt +ben flink gedownsized, heb me suf gesolliciteerd) en moet ik bijna bijstand aanvragen-moet ik dan nu wel in 1x aan die premiespaarregeling komen (>9000 Euro op staat) voordat ik bijstand kan aanvragen (of te wel mijn pensioengeld gebruiken?) - terwijl dat 1/2 jaar later niet zou hoeven (2016). Het is mij echt niet meer duidelijk. Ik hoop dat u me kan adviseren vwbt meest recente ontwikkelingen. Bij voorbaat heel hartelijk dank,

Vr. gr. Tessa

reageer op Tessa

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 april 2015 6:43:50

Beste Tessa,
Ik ben geen specialist op het gebeied van de spelregels m.b.t. de bijstandswetgeving maar voor zover ik het nu zie, zul je de waarde van de premiespaarregeling ( ik neem aan dat je het in een lijfrentepolis hebt gestopt?) op moeten geven als vermogen voor de bijstandswet.
Het is inderdaad dan zeer frusterend dat dit in 2016 niet meer zou geleden maar dat soort vervelende siuaties komen voor. Men trekt ergenms een lijn en dan vallen er mensen buiten en er vallen mensen binnen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Tessa

9 april 2015 8:35:08

Bedankt voor uew reactie. Ik heb de gemeente (Ede) gebeld - over de "bijstandsregels" vwbt Levensloopregeling of dat dit vermogen is. Daar blijken geen eenduidige spelregels over te zijn (wat je zou verwachten) - het was de 1e keer dat ze deze vraag kregen. Het schijnt af te hangen van wat voor levensloopregeling je hebt, bijvb of dit een bankspaar rekening is en vermogen nu in 1x kan worden opgenomen of periodiek - zeer waarschijnlijk is het dan wel vermogen. Een inkomensconsulent van de gemeente gaat het nog uitzoekenen en ikzelf wat op dit moment de precieze situatie is (heb er immers nooit naar omgekeken al helemaal niets sinds 2010, ervanuitgaande dat dit apart gespaard pensioengeld was)

reageer op Tessa

Gerald

10 april 2015 23:35:57

Bij mijn weten is deze wetgeving nog niet definitief en kan er nog het een en ander veranderen.
Vooruitlopend op de wetgeving heeft de staatssecretaris de gemeenten gevraagd pensioenvermogen bij bijstandsaanvraag alvast te ontzien,maar hoe de gemeenten dit uitvoeren ligt,bij gebrek aan wetgeving,nog bij de gemeenten.
Verder vraag ik me af wat er gebeurd met voor pensioenvoorziening opgebouwde fiscale oudedagsreserve,die vind ik in bovenstaand verhaal helemaal niet terug.

reageer op Gerald

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 april 2015 12:37:17

Beste gerard, het is inderdaad nog niet definitief.

De FOR is natuurlijk een reservering. Daark kan (of eigennlijk moet) een pot geld tegen over staan. Dat kan zakelijk geld zijn of prive geld maar eens zal er belasting moeten worden betaald over het opgebouwde for bedrag. In veel gevallen zijn er echter helemaal geen voorzeingen voor dat geld en dan is de FOR geen bezit maar een schuld aan de fiscus.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter

22 april 2015 7:11:07

Vraag: ik heb een lijfrente waar ik jaarlijks, op vrijwillige basis, een bedrag in stort; dit doe ik al onafgebroken sinds 2009. Achterliggende gedachte is hierbij om een aanvulling te kunnen hebben al ik later met pensioen ga. Mijn pensioenopbouw is ronduit teleurstellend, vandaar dat ik zelf wat probeer te regelen via deze ijfrente.
Mocht ik in de bjistand terechtkomen, kan ik dan (vanaf 2016) worden gekort op de bijstandsuitkering?

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 april 2015 7:53:35

Beste Peter,
Het is zo dat je nu nog gekort kan worden op je bijstandsuitkering als je lijfrentevermogen hebt. Vanaf 2016 gaat dat aangepast worden zodta een lijfrentekapitaal (onder de voorwaarden genoemd in ons artikel) vrijgesteld is.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henri

1 september 2015 22:34:39

Ik heb een vraag over de regeling van 2016 mbt bijstand en vermogen.
Ik word as. werkloos de WW is 3 Jaar en dan bijstand.
De 5 jaar mbt voorwaarden lijfrentepolis lukt niet.
Wat te doen met vermogen om het niet op te eten. De helft staat op een deposito rekening en een gedeelte in aandelen.

reageer op Henri

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 september 2015 9:14:54

Beste Henri,
Het is nog niet helemaal duidelijk of de voorwaarden die Klijnsma stelt (dat er in de jaren voor de bijstandsaanvraag sprake moet zijn van een gelijkblijvende of dalende inleg om te voorkomen dat mensen vlak voor een bijstandsaanvraag hun vermogen wegsluizen naar hun lijfrente) ook daadwerlijk worden opgenomen in het wetsvoorstel. Dus tot dat het wetsvoorstel ingediend wordt weten we niet precies waneer een lijfrente wel of niet opgegeten dient te worden.
Nog even afwachten dus.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

André Weisz

16 september 2015 1:58:22

Geachte heer Wolfsen,

Ik heb in 't verleden (na de "Brede Herwaardering" van 1992?) jaarlijks lijfrentepremies betaald (tot ca. 2003).
Ook heb ik in 't verleden een gouden handdruk laten afstorten in een stamrecht (ca. 2002).
Sinds 2005 zit ik onafgebroken in de bijstand en inmiddels te wachten tot ik 65 jaar en 9 maanden ben (AOW & pensioen vanaf juni 2017).
Ik heb bij aanvraag bijstand kopieën van beide polissen aan de gemeente verstrekt: deze heeft mijn bijstandsaanvraag goedgekeurd (2005) zonder mij aan te spreken op mijn lijfrente en stamrecht.
De gezamenlijke waarde van lijfrente en stamrecht (beide grotendeels belegd in aandelen) bedraagt momenteel ca. € 80.000.
Mijn gezondheid laat te wensen over.

Ik heb 2 opties voor ogen:

1. Optie 1: lijfrente en/of stamrecht tot uitkering laten komen over een mijns inziens wettelijk minimale periode van 1 jaar NA mijn AOW- / pensioendatum (ik voldoe NU al aan de additionele eis van een statistische overlijdenskans van 1% per jaar).
Of is deze inmiddels 5 jaar?
Zie ook 3.1. en 3.2. hieronder.

2. Optie 2: lijfrente en/of stamrecht tot uitkering laten komen VÓÓR mijn AOW- / pensioendatum (juni 2017).
Dit, om zo meer kans te hebben nog te kunnen genieten van mijn (volledige) lijfrente & stamrecht.
2.1. Kan de gemeente terugkomen op het feit dat zij mijn lijfrente & stamrecht bij toekenning van mijn bijstandsaanvraag in 2005 "buiten beschouwing" heeft gelaten?
Ik heb bij mijn bijstandsaanvraag in 2005, zowel mondeling als schriftelijk, volledige openheid van zaken gegeven, maar weet niet welke ambtenaar ik ditmaal zal treffen.
Of kan de gemeente met terugwerkende kracht alsnog aanspraak maken op mijn lijfrente en stamrecht (terugvordering bijstand?)?
2.2. Zo nee, zie ik 't dan goed dat de gemeente tot mijn pensioendatum (juni 2017) (ten hoogste) mijn maandelijks inkomen uit lijfrente / stamrecht in mindering zal kunnen brengen op mijn bijstandsuitkering. Mooier zou natuurlijk zijn "helemaal niet"!
2.3. Hoe kom ik "veilig" uit de bijstand? Om "geen slapende honden wakker te maken", zie 2.1. en 2.2. hierboven, durf ik dit niet aan de gemeente te vragen!
Het spreekt vanzelf dat ik mijn resterende bijstand tot mijn AOW- / pensioendatum "erbij inschiet", indien ik volledig van mijn lijfrente en/of stamrecht ga leven.
2.4. Zijn de plannen van staatssecretaris Kleinsma op enigerlei wijze van invloed op MIJN situatie, zo ja hoe?
N.B.:
- ik ben altijd in loondienst geweest (nooit ZZP-er).
- ik heb de afgelopen 5 jaar (en langer) voor geen enkele pensioenvoorziening premie betaald (AOW-premie buiten beschouwing gelaten).

3. Uitkering over 5 jaar of over 1 jaar
3.1. Is mijn bovenstaande aanname (minimaal 1 jaar bij 1% overlijdenskans per jaar) inmiddels achterhaald en komt deze / is deze gekomen i.p.v. de oude wetgeving of is OP MIJ nog steeds de oude wetgeving van toepassing?
3.2. Indien de door u genoemde periode van 5 jaar ook op MIJ van toepassing zou zijn, geldt deze periode dan alleen voor een uitkering uit banksparen, of ook voor een uitkering uit sparen via een verzekering? Dit wordt mij niet geheel duidelijk uit uw bovenstaande antwoord op 19 januari 2015 aan de heer W.A. de Jong.
Toelichting: indien 5 jaar (i.p.v. 1 jaar) alleen van toepassing zou zijn op banksparen, dan zou ik verzekeringsparen (1 jaar?) ondanks het lagere rendement kunnen prefereren boven banksparen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

André Weisz

reageer op André Weisz

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 september 2015 10:15:00

Geachte heer Weisz,
Ik zal proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden maar ik kan u geen 'garantie' geven op de juistheid omdat het niet mijn dagelijkse vakgebied is. Allereerst lijkt het mij dat de gemeente niet zo makkelijk kan terugkomen op eerdere besluiten. Maar de discussie voorkomen is beter. U moet dan wel kunnen aantonen dat u altijd ter goede trouw bent geweest en alle info heeft verstrekt. Er is altijd een risico dat u aan het kortste eind trekt met dit soort zaken.
Door uit te laten keren voor uw AOW leeftijd, komt het stamrecht en lijfrentente in beeld bij de gemeente en dit kan gevolgen hebben. Als u het na uw AOW leeftijd laat uitkeren is de bijstand afgelopen en loopt u wellicht minder risico. Een stamrecht mag in minimaal 1 jaar worden uitgekeerd maar u mag het ook in 1 keer ontvangen. een lijfrnete mag in 1 jaar ( tot AOW leeftijd) maar dat kan alleen bij een verzekeraar.
Een lijfrente moet in minimaal 5 jaar na uw AOW leeftijd worden uitgekeerd. Dus dan kiest u voor banksparen met een uitkering voor 5 jaar. In onze vergelijking kunt u zien welke bank dan het meeste oplevert.
Maak een goede inschatting van de mogelijkheden en als wij u kunnen belpen belt u ons dan gerust.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Nel

11 oktober 2015 8:26:32

Sinds augustus 2015 ben ik officieel gescheiden en wordt de helft van de lijfrentepolis mij toebedeeld..deze heeft een waarde van ongeveer €16000,-. Vanaf november ga ik helaas de bijstand in. Wanneer ik deze lijfrente polis zou laten uitkeren blijft er een bedrag van ongeveer €2000.- over. De rest gaat naar de fiscus en boete. Wat kan ik in mijn situatie het beste doen? UIt laten keren voordat de bijstand begint? Het bedrag wat de polis nu waard is zal ik niet uitbetaald gaan krijgen. Van welk bedrag gaat de bijstand dan uit bij eventueel korten ivm de bijstand?

reageer op Nel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 oktober 2015 8:33:06

Als u de lijfrentee afkoopt dan betaalt u inderdaad in een keer alle belasting en daarnaast 20% revisierente. Het bedrag dat u uiteindelijk overhoudt behoort dan tot uw vermogen (spaargeld) . Als u meer dan € 5.895 aan vermogen heeft dan wordt u gekort op uw bijstandsuitkering. Daar valt helaas niet veel aan te veranderen.

reageer op Jeroen Wolfsen

jolanda

18 oktober 2015 11:49:35

Een vriend van mij heeft bijstand uitkering aan moeten vragen omdat hij niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen omdat hij al 5.5 jaar werkloos is. Hij is in het bezit van een koopsom garantie polis. Nu verplicht de gemeente hem om deze aftekopen ondanks dat de bank een brief gestuurd heeft dat deze niet afgekocht kunnen worden. wat moet ik nu doen, wat zijn mijn opties???

reageer op jolanda

Cor Vreeswijk

4 mei 2016 12:44:38

Geachte heer Wolfsen,
Ik zie door de bomen het bos niet meer wat nu wel en niet toegestaan is voor vrijstelling wanneer je in de bijstand belandt. Over 4 maanden houdt mijn WW-uitkering op. Ik heb in december 1991 als particulier, dus NIET als ZZPer of uit monde van een eigen bedrijf een koopsompolis gekocht voor het maximale bedrag van fl. 17459 (uit mijn hoofd). Deze polis komt vrij per 1 december 2023 (dan ben ik 65) en het bedrag waar ik aanspraak op kan maken om lijfrente te kopen is iets van € 66000. Daarnaast heb ik een heel klein pensioen van iets van € 4000 per jaar.
Mijn vrouw zit helaas nu ook in de WW. Ik heb begrepen dat je 2 x € 5850 eigen geld mag hebben, alles daarboven moet je eerst opmaken. Duidelijk!
Dus mijn vraag, en excuses als ik dat (nog) niet heb begrepen, worden mijn aanspraken op een lijfrente per december 2023 door die koopsompolis en mijn kleine pensioentje van € 4000 per jaar NIET meegenomen voor het eventuele moeten "opeten" hiervan? Ik maak mij grote zorgen hierover.
Vriendelijke groet, Cor Vreeswijk

reageer op Cor Vreeswijk

Bert Schoonhorst

3 november 2016 9:30:30

Ik heb als ZZP-er gedurende een periode van 10 jaar ingelegd tot ergens 2007. De laatste 5 jaren heb ik niet meer in kunnen leggen. Om echter in aanmerking te komen voor BBZ of bijstand moet ik alle lijfrente polissen afkopen. Mijn ervaring met de gemeente is er een van totale willekeur en onkunde. Men wappert met verouderde besluiten, is de lui, dom of laf om de wetgeving er zelf op na te slaan (want initiatief he) en blijft gewoon op zijn foutieve standpunt. De bescherming werd met veel tamtam aangekondigd maar blijkt door alle willekeur en misinterpretatie van de wet Partitiepatie artikel 15 zo'n willekeur dat bijna niemand echt beschermd is. Het artikel hierboven bevat ook fouten met name over de inlegperiode.

reageer op Bert Schoonhorst

Bert Schoonhorst

3 november 2016 9:36:02

De Participatie wet (artikel 15, 3) zegt namelijk dat je OF:
- i - de laatste 5 jaar niet mag hebben ingelegd
OF
- ii - heb je WEL ingelegd dan moet je ook elk jaar hebben ingelegd de laatste 5 jaar met een maximum van 6000 euro per jaar.
De voorwaarde voor de laatste 5 jaar inleggen geldt dus alleen voor situatie 'ii' en niet voor situatie 'i' en dat is waar bijna alle gemeentes en 'deskundigen' de fout in gaan. Blijkbaar heeft ooit een ambtenaar dit op papier gezet en iedereen neem het klakkeloos over.

reageer op Bert Schoonhorst

Bert Schoonhorst

3 november 2016 9:43:20

Wie het zelf even wil nalezen, zo moeilijk is het niet, zoe artikel 15, onderdeel 2, en dan 3° en 'i' en 'ii':
http://collegebundel.nl/participatiewet/hoofdstuk2

reageer op Bert Schoonhorst

Y vd Tillaar

17 september 2017 21:23:44

Beste...
We hebben in 2004 besloten onze zoon te laten delen in de lijfrentepolis welke vrij komt te vallen in 2023. Hij is in 2017 18 jaar geworden.Wegens een verstandelijke beperking werkt hij nu in dagbesteding. Wajong is afgewezen, dus hebben we voor hem een bijstandsuitkering voor thuiswonende 18 jarige aangevraagd bij de gemeente. Deze zal volgens ambtenaar afgewezen worden om het volgende; De hoogte van de lijfrentepolis is van belang. Mocht het vermogen, mede door de waarde van polis, meer bedragen dan € 5940,00 (het vrij te laten vermogen) zal de uitkering hierop eventueel worden afgewezen. klopt dit ?

reageer op Y vd Tillaar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 september 2017 9:48:39

De regels omtrent een lijfrente en bijstand blijven onduidelijk door beleid en uitleg van gemeenten, begrijp ik uit de reacties van andere lezers. Dat maakt het allemaal erg onduidelijk.
Volgens mij wordt uw zoon gekort als hij nu al een uitkering uit de lijfrente ontvangt.
Als hij nog niks ontvangt dan zou het volgens mij niet mee moeten tellen voor de vermogenstoets omdat de lijfrente al lang geleden is gesloten.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Max

19 maart 2018 17:21:17

Geachte heer Wolfsen, Beste Jeroen,
In alle reacties hierboven en ook in artikel 15 van de participatiewet (PW), wordt gesproken over lijfrente. In toelichting op de wet zie je ook staan: "pensioenvoorzieningen die in aanmerking komen voor de fiscale faciliëring met de zogeheten «omkeerregel» (inleg en aanspraak onbelast, uitkering belast)".
Maar nergens wordt duidelijk of ook een afgesloten kapitaalverzekering (nu al belast in box 3) die voldoet aan alle voorwaarden (bijv. inleg max. €6000 per jaar) ten behoeve van aanvullend pensioen die een bedrag ineens uitkeert op de pensioendatum ook onder de noemer 'lijfrente' valt en daarmee onder de bedoeling van PW art. 15. Enig idee hierover?
Staatssecretaris Klijnsma heeft de gemeentes in een verzamelbrief rond juli 2016 gemeld: "De nieuwe wettelijke regeling regelt dat in voorkomende gevallen bij een aanvraag om bijstand -onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen– niet kan worden verlangd dat een pensioen-voorziening in de zogeheten derde pijler te gelde wordt gemaakt." en "Met de Verzamelbrief zal ik de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank met klem verzoeken vooruit te lopen op deze wetswijziging en reeds vanaf 1 januari 2015 bij de middelentoets van de Participatiewet pensioenvermogens in de derde pijler overeenkomstig de in deze brief geschetste contouren te handelen."
Kortom, hier spreekt zij algemeen over 'pensioenvoorziening' of 'pensioenvermogen' in de derde pijler, is dat dan hetzelfde als pensioenvermogen (vermogen ten behoeve van pensioen) van een een kapitaalverzekering in box 3? (Box 3 versus 3e pijler...)
Hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,

reageer op Max

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 maart 2018 18:56:15

Beste Max,
Onder het woord pensioen wordt van alles geschaard tegenwoordig. Maar een box 3 kapitaal verzekering valt daar zeker niet onder. Die kan gewoon worden afgekocht als men boven de vermogenstoets van de bijstand komt.
Als men het over de derde pijler heeft, dan heeft men het over lijfrente en dus noet een box 3 verzekering. Hier meer info over deze pijlers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/opbouw-pensioenstelsel
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Nelly van Os

18 februari 2020 12:46:45

Ik heb twee lijfrentepolissen ( Aegon Fundpensioen ) deze komen augustus 2022 tot uitkeren ik wordt dan 65 jaar. Lijfrente afgesloten ongeveer 1999 en 2003 premie stopgezet. Sinds 2013 heb ik een bijstandsuitkering. Ik vraag me af of de uitkering lijfrente in mindering wordt gebracht op mijn uitkering. Ik lees dat minister Klijnsma hier een regeling voor heeft getroffen maar ik kom er niet zo goed uit wat dit nu voor mij betekent. Ik hoop dat u mij kunt vertellen hoe het nu werkelijk zit. Mijn hartelijke dank.

reageer op Nelly van Os

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 februari 2020 21:01:09

Nelly,
Je wordt in principe door de gemeente niet meer gedwongen tot afkoop van een lijfrente. Dat wordt fiscaal namelijk streng gestraft en daardoor als onredelijk gezien. Maar als je lijfrente vrijkomt dan wordt je wel geacht hiervoor een uitkering aan te kopen. En die uitkering wordt dan gekort op je bijstandsuitkering.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

vincent

3 december 2020 14:40:46

Ik zit met de volgende situatie m.b.t het hebben van een oud regime polis ( door vader gestort oud regime kapitaal) en het hebben van een bijstandsuitkering. Wordt tot expiratiedatum van de polis de bijstandsuitkering niet gekort?

reageer op vincent

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 december 2020 9:14:33

Vincent,
Van klanten krijg ik verschillende berichten hoe het in de praktijk gaat maar dit is volgens mij hoe het hoort te gaan volgens de wet. Blijkbaar is er nog wat onduidelijkheid bij een aantal gemeentes.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662