Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid toegestaan vanaf 2015

Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid toegestaan vanaf 2015

vrijdag 19 september 2014 om 13:16:39 Maarten Docter 47 reacties
lijfrenteAls u een lijfrente heeft afgesloten bent u aan het sparen voor een aanvulling op pensioen vanaf 65 jaar of uw  AOW leeftijd. De fiscale spelregel is dat u het  lijfrentekapitaal niet in een keer laat uitkeren maar dat u een (maandelijkse) uitkering aankoopt. Als u zich hier niet aan houdt moet u in één keer belasting betalen en daarover heen ook nog eens 20% boete in de vorm van revisierente.

Als u voor uw pensioendatum plotseling geld nodig heeft en de lijfrente wilt afkopen krijgt u te maken met dezelfde spelregel. Het is niet toegestaan om het bedrag uit uw lijfrente in één keer uit te laten keren. Zelfs niet als u hele goede redenen heeft zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Lijfrente afkopen bij  ziekte en arbeidsongeschiktheid
Om mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden, tegemoet te komen is het vanaf 2015 mogelijk om in een lijfrente af te kopen en het aanwezige lijfrentekapitaal in één keer op te nemen zonder de betaling van revisierente.

Uiteraard moet er over de uitkering wel belasting betaald worden in box 1, de ingelegde premie is immers destijds ook afgetrokken. 

Er gelden wel drie voorwaarden:
1. U moet langdurig arbeidsongeschikt zijn. Hiervoor moet u een verklaring hebben van een arts waaruit blijkt dat u de komende 12 maanden niet in staat bent uw hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid volledig uit te oefenen. Of u  toont aan dat u een periodieke uitkering uit arbeidsongeschiktheid ontvangt of binnenkort gaat ontvangen.
2. U heeft AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
3. Het op te nemen bedrag mag niet hoger zijn dan het inkomen van de belastingplichtige in de afgelopen jaren. Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft  tot een bedrag van € € 41.132 (2019) geen toetsing aan het inkomen plaats te vinden.

Lijfrente in één keer of gespreid ontvangen
Als u de lijfrente afkoopt, ontvangt u een uitkering in één keer en moet ook de belasting in één keer betalen. En misschien wel tegen het hoogste tarief. Als u de lijfrente over meerdere jaren kan ontvangen kan dat flink schelen in de betalen belasting. Hiervoor is gelukkig een oplossing, de overbruggingslijfrente.

Overbruggingslijfrente
Als u behoefte heeft aan aanvulling van het inkomen, kan u beter onderzoeken of u om met de lopende lijfrente een overbruggingslijfrente aan kan kopen. Een overbruggingslijfrente is een lijfrente waaraan betaald is tot 2006 en die op ieder moment in kan gaan. Deze  moet lopen tot 65 jaar of AOW leeftijd. Veel verzekeringen kunnen gewoon worden afgekocht. Omdat men een overbruggingslijfrente aankoopt is er geen sprake van fiscale afkoop. Daarom is er geen revisierente van toepassing.

Wij zijn van mening dat dit in veel gevallen interessanter is dan de afkoopregeling, zeker als men wat ouder is. Voor jongere mensen kan afkoop bij arbeidsongeschiktheid een optie zijn. Alleen zal de opgebouwde waarde in de lijfrente dan nog niet zoveel zijn.

Geen vervanging van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het is voor ondernemers prettig dat ze gebruik kunnen maken van het gespaarde lijfrentekapitaal in tijden van arbeidsongeschiktheid. Maar dat wil niet zeggen dat iedere ondernemer zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan. Een startende ondernemer die in het eerste jaar door een ongeluk arbeidsongeschikt wordt en bijvoorbeeld € 3000 op een lijfrente bankspaarrekening bij elkaar heeft gespaard kan daar natuurlijk nooit zijn financiële probleem mee oplossen.  Het gespaarde bedrag van € 3000 kan misschien enkele maanden zijn inkomen aanvullen maar bij langdurige arbeidsongeschiktheid is de pot snel leeg en rest alleen nog de bijstand.
Maarten Docter

Maarten werkte van 2013 tot 2016 voor MoneyWise.nl en is na een uitstap gelukkig weer terug bij MoneyWise.nl. Hij helpt je graag weer.

Heb je een vraag? Stel hem dan hier of bel ons op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

D.de Leau

22 september 2014 17:21:26

Of AO vezekering nu eindelijk opzeggen om geld uit te sparen? Als ondernemer in het MKB ga je daar wel aan denken. Bij volledige AO dan eerder aan lijfrentekapitaal komen is een goede noodoplossing.
AO Polis loopt tot 60 jarige leeftijd. Nog even wachten tot 1 januari 2015 en Besluit voorwaarden bestuderen.
Misschien het begin om ook bij inkomensteruggang voor andere groepen zoals kleine ondernemers dit toe te staan..... Via gelijkheidsbeginsel...?.

reageer op D.de Leau

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 september 2014 9:50:06

Geachte heer de Leau,
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is inderdaad een dure verzekering. En natuurlijk ook nog een polis waarvan je hoopt dat je er geen gebruik van moet maken. Dat is weer anders bij een lijfrente, daar spaar je in ieder geval een pot geld waar je iets mee kunt. Of het verstandig is om je AOV op te zeggen omdat het vanaf 2015 mogelijk is om je lijfrente af te kopen bij arbeidsongeschiktheid is volkomen afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Kunt u bij langdurige arbeidsongeschiktheid voldoende inkomen uit zo'n lijfrente halen om de inkomensterugval gedurende meerdere jaren te financieren?
Als u door arbeidsongeschiktheid € 20.000 minder inkomen heeft, hoe vaak kunt u dat dan uit uw lijfrente pot aanvullen? Zijn er nog andere financiële middelen om de periode te overbruggen. En realiseert u zich dat door het opeten van de lijfrente uw spaarpot voor uw pensioen is verdwenen? Er is geen goed of slecht in dit verhaal, maar nogmaals het zal voor iedereen afhankelijk zijn van zijn financiële situatie.

reageer op Jeroen Wolfsen

Erik van den Broek

30 september 2014 8:53:42

Beste Maarten,
Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering die ik wel wil beeindigen, maar kan ik die zomaar opzeggen of zit ik vast aan een contract?

reageer op Erik van den Broek

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 september 2014 9:29:48

Beste Erik, Sinds 1 juli 2011 is een contractduur van 3 jaar standaard. Na die eerste 3 jaar wordt de verzekering automatisch met 1 jaar verlengd met een opzegtermijn van 2 maanden. Je dient de verzekering middels een schriftelijk verzoek te beëindigen. Van te voren een belletje naar de huidige verzekeraar over de opzegtermijn kan geen kwaad, dan weet je precies waar je aan toe bent.

reageer op Jeroen Wolfsen

henk Kouters

26 november 2014 15:06:49

Maarten ,

Geld die regeling alleen voor ondernemers of voor alle arbeidsongeschikten , en ik heb de belastingdienst gebeld maar die weten het ook niet ? is dus volgens mij nog niet gedefinieerd voor wie dat precies en wanneer dit gaat gelden

reageer op henk Kouters

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 november 2014 18:50:12

Beste Henk,
Voorzover nu bekend gaat de regeling voor iedereen gelden. De voorwaarden zijn: Er gelden wel drie voorwaarden: 1. De verzekeringnemer moet langdurig arbeidsongeschikt zijn. Een ministeriële regeling vult nader in wat hieronder wordt verstaan; 2. De gerechtigde moet nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; 3. Het op te nemen bedrag mag niet hoger zijn dan het inkomen van de belastingplichtige in de afgelopen jaren. Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft tot een bedrag van € 40.000 geen toetsing aan het inkomen plaats te vinden.

reageer op Jeroen Wolfsen

John

20 december 2014 21:57:44

Hallo is deze wet al door de 1e? kamer. En is er een opzegtermijn voor lijfrente polissen, anders wordt het wel heel kort dag om per 1-1--2015 op te zeggen.

reageer op John

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 december 2014 19:34:11

Beste John,
Ja volgens mij wel. Check het voor dat je het doet anders bij je verzekeraar. Die moeten het zeker weten.

reageer op Jeroen Wolfsen

John Jansen

21 december 2014 20:27:16

Hallo Jeroen, dat is te optimistisch gedacht. Mijn verzekeraar wist van het hele wetsvoorstel niks af. Ik zeg nog: dat wordt tijd, het kan over 2 weken al ingaan.

John

reageer op John Jansen

mochtar

29 december 2014 20:35:09

Beste Jeroen, Helaas, klopt deze intel niet. Ik heb alle stukken doorgenomen bij de overheid, zelfs kamerstukken. Ik kan er niets over vinden. De belastingdienst en banken, verzekeraars weten van niets.

en praten we over enkele dagen.

Gr Mochtar

reageer op mochtar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 december 2014 22:02:18

Geachte heer Mochtar,
Hier vind u het wetsvoorstel de tekst luidt als volgt: Aan artikel 3.133 wordt een lid toegevoegd, luidende: 9. Bij een gehele of gedeeltelijke afkoop van een aanspraak op lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 of artikel 3.126a vindt het eerste lid geen toepassing indien: a. de verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak langdurig arbeidsongeschikt is en voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden ter zake van deze arbeidsongeschiktheid;
Het is zelfs al genoemd in 2013 in een kamerbrief.
Ik moet het even nakijken maar volgens mij is alles gewoon aangenomen en van toepassing per 01-01-2015.

reageer op Jeroen Wolfsen

mochtar

29 december 2014 20:37:22

Ik had gehoopt dat je gelijkt had. Maar als u dit kan ondersteunen dan zien we graag uw intel. gelukkig nieuwjaar.

Gr Mochtar

reageer op mochtar

mochtar

30 december 2014 8:59:26

Aanvulling zin; Niets omtrent lijfrente regeling waar wij op zoek naar zijn.

reageer op mochtar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2014 10:18:40

Geachte heer Mochtar,

Het is in het staatsblad gepubliceerd en het is dus gewoon wet vanaf 2015. Waarschijnlijk in januari komen de besluiten op papier met daarin de voorwaarden die genoemd zijn in ons weblog. Deze zijn dus al wel uitgewerkt dor de staatsecreataris maar het besluit wordt meestal pas gepubliceerd als de wet van kracht is, en dat is dus 01-01-2015.

Dat verzekeraars, banken en de belastingdienst dit dan niet weten verbaast me niet, ze weten zo vaak niet wat er speelt.
Verder is het interessant om te zien wat verzekeraars er van gaan vinden. Wettelijk gezien mag je dan misschien je lijfrente afkopen bij arbeidsongeschiktheid maar in de voorwaarden van veel lijfrente verzekering gen staat dat afkoop niet is toegestaan. Ik verwacht niet veel problemen maar technisch gezien kan een verzekeraar afkoop dus weigeren.

Verdder kan het zijn dat een polis met een garantiebedrag geen garantie meer geeft bij voortijdige afkoop en dan kon afkoop wel eens een dure oplossing worden. alles bij ellkaar even goed opletten dus.

reageer op Jeroen Wolfsen

Mochtar

30 december 2014 10:59:33

Beste Jeroen,

Bedankt voor uw intel en visie.

Klopt: Staats courant is leading.

Even geduld hebben.

M.vr g, Mochtar

reageer op Mochtar

Note

18 januari 2015 17:15:22

Zover nu bekend, houdt het dus in dat de belastingdienst afziet van de revisierente van 20% die normaal zou gelden bij vervroegde uitkering en dat de uitkering (tot €40.000) wordt belast via de groene tabel voor bijzondere beloningen.

Maar als je polis in totaal veel hoger is, moet je dan ieder jaar gewoon een bepaald bedrag aanwijzen om aan jezelf uit te laten keren?
De regeling is bedoeld voor langdurig arbeidsongeschikten, maar van enig langetermijndenken in de regeling zelf, zie ik weinig terug.

Idealiter zou je toch een bepaald deel van je polis willen aanwijzen om dan nu te gaan uitkeren tot bv. AOW-leeftijd; zodat je straks wel een stuk minder pensioen hebt, maar iig wel weet waar je aan toe bent.
Of vervroegd tot een uitkerende polis overgaan met het gehele bedrag tot aan de normale einddatum (ie 85 jaar), echter met een jongere startleeftijd wegens de arbeidsongeschiktheid.

Gaan de instanties, met name die met bankspaarproducten, nog eea aanpassen nu deze regeling is ingevoerd? Want nu hoef je met een startleeftijd onder de 50-55 jaar nergens aan te kloppen!

reageer op Note

Henk Kouters

13 februari 2015 18:39:24

Zouden jullie mij op de hoogte kunnen houden als de voorwaarden bekend zijn betreffende afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid ?

Bij voorbaat dank , ik denk dat ik er ook gebruik van ga maken .

reageer op Henk Kouters

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 februari 2015 21:40:21

Geachte heer Kouters,
Die wetgeving is inmiddels van kracht, dus informeer er naar bij uw verzekeraar.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk Kouters

17 februari 2015 19:38:45

Bedankt voor uw snelle reactie , maar ik heb nergens gelezen wat nou precies de voorwaarden zijn ?
Ik zal even informeren bij de verzekeraar

Mvrgr


Henk

reageer op Henk Kouters

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 februari 2015 19:36:24

Geachte heer Kouters,
De voorwaarden staan in het artikel waar u op reageert: Er zijn drie voorwaarden: 1. De verzekeringnemer moet langdurig arbeidsongeschikt zijn. Een ministeriële regeling vult nader in wat hieronder wordt verstaan; 2. De gerechtigde moet nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; 3. Het op te nemen bedrag mag niet hoger zijn dan het inkomen van de belastingplichtige in de afgelopen jaren. Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft tot een bedrag van € 40.000 geen toetsing aan het inkomen plaats te vinden
Met vriendelijek groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Martin

25 februari 2015 14:37:09

Ik ben sinds 2010 volledig AO en ontvang van het UWV een wia/iva uitkering. Ik heb 2 weken centraal beheer verzocht om mijn lijfrente af te kopen. Kreeg vandaag met de post een brief van centraal beheer dat zij mijn verzoek niet voor 16 maart 2015 in behandeling kunnen nemen vanwege drukte op de afdeling.
.
Ik heb vandaag nog gebeld met centraal beheer, maar konden geen antwoord geven op mijn vraag. Mijn vraag: kan centraal beheer het verzoek afwijzen.
Het is voor mij belangrijk omdat ik enkele dingen wil realiseren vanwege mijn handicap

Met vriendelijke groet,

Martin

reageer op Martin

marianne

25 februari 2015 16:46:02

Moet je volledig arbeidsongeschikt zijn? En hoe lang al?

reageer op marianne

Martin

25 februari 2015 22:50:09

Op 6 februari 2015 heb ik centraal beheer verzocht om mijn lijfrente af te kopen.
Op 25 februari 2015 kreeg ik bericht van centraal beheer dat mijn lijfrente op 1 maart 2015 wordt uitbetaald.
Het ging een stuk sneller dan ik had verwacht.

Marianne, ik ben sinds januari 2012 volledig arbeidsongeschikt en heb een wia/iva uitkering van het UWV. Ik ben dus duurzaam arbeidsongeschikt.
Hoelang en welk percentage arbeidsongeschiktheid je moet zijn weet ik niet.
Volgens mij staat er wel iets op internet daarover of een telefoontje naar de verzekeraar. Bij centraal beheer zijn ze zeer vriendelijk en helpen waar ze kunnen.

Met vriendelijke groet, Martin

reageer op Martin

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 maart 2015 19:42:35

Goed om te horen dat Centraal beheer het zo snel geregeld heeft voor u!

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk

2 juli 2017 0:22:19

Wordt men bij vollodige arbeidsongeschiktheid ook bij het afkopen bij pensioensparen / lijfrente gekort?

reageer op Henk

Carla van Dijk

5 maart 2015 21:18:07

De Rabobank wil dat alsnog een arts verklaard dat ik arbeidsongeschikt ben, terwijl ik al jaren een gedeeltelijke wao-uitkering krijg tot aow-leeftijd.

reageer op Carla van Dijk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 maart 2015 9:44:21

Beste Carla,
Het lijkt me toch dat je met de bewijsstukkeen van het UWV voldoende aan kan geven bij de RABO bank dat je arbeidsongeschikt bent. Maar iedere verzekeraar kan hier zijn eigenbeleied op los laten en het is voor iedereen nieuw.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan van der Giessen

14 juli 2015 10:31:52

Ik heb dezelfde ervaring met Rabo achter de rug.
Ze waren zelfs niet geïnteresseerd in het UWV document.
Nee, het zou en moest een artsenverklaring zijn. Ik kreeg zelfs geen helder antwoord op de vraag welke arts dit zou moeten zijn (huisarts, specialist etc.).
Uiteindelijk kreeg ik gelijk, maar de richtlijnen (begrijpelijk) van Rabo Nederland prevaleerden.
Als doekje voor het bloeden hebben ze aangeboden de kosten van de "keuring" te zullen betalen.

En wat Jeroen al schrijft, 't is allemaal nog nieuw.
Maar juist van de Rabo had ik een professionelere instelling verwacht.

reageer op Jan van der Giessen

ROB: RECHTVAARDIGHEID

12 maart 2015 11:57:29

Vreemd dat niemand het heeft over de fiscale gevolgen. Als de lijfrente vrij zou vallen als aanvuling op het pensioen, dan wordt belasting betaald tegen het 65 plus lage IB-tarief. Als de vrijval NU is en onder het hoge 65 min IB- tarief valt moet daar (onredelijk?) veel meer belasting over betaald worden omdat het volgens mij gewoon bij je huidige inkomen opgeteld wordt. Het kan zelfs zo zijn dat je dus daardoor opeens met het bedrag van de vrijval bijv. in het 52% IB-tarief valt en misschien nog meer belasting over de vrijval moet betalen dan tegen het IB-tarief waarvoor de ingelegde lijfrentepremie destijds is afgetrokken. Was je alleenstaand bij de inleg en nu getrouwd bij de vrijval en onder de 65 jaar dan kan dat misschien nog meer negatieve gevolgen hebben fiscaal en dus financieel.

Rechtvaardiger zou misschien zijn om de ingelegde vrijval maximaal te belasten tegen het tarief waarvoor die destijds was afgetrokken en de rente vrijval over de inleg te belasten tegen 65 plus tarief. Want de bedoeling was (met vastzetten tot pensioenleeftijd) om aanvullend pensioen op te bouwen. Dat aanvullende pensioen heb je dan niet meer tegen 65 plus tarief. Dat is budgettair neutraler.

Waarom verzint de regering wel in 2014 voor ouders om 100.000 euro BELASTING-VRIJ te kunnen schenken voor de koop van een huis, terwijl een arbeidsongeschikte die misschien een huis zou kunnen kopen met deze lijfrente vrijval WEL BELAST wordt met een onvoordeliger regeling die er op het eerste gezicht interessant lijkt uit te zijn. Ik roep op om voor deze situatie nog eens nader naar de te heffen belasting over de vrijval (inleg + rente) te kijken.

In de bijzondere situatie van de (toch al moeilijk realiseerbare) koop van een huis door een arbeidsongeschikte roep ik de regering op deze bovenstaande naar mijn mening ongelijkwaardige behandeling nog eens nader te bekijken. Anders lijkt het er naar mijn voorlopige conclusie op dat deze nieuwe mogelijkheid tot afkoop voor veel mensen onvoordelig is en een cigaar uit eigen doos is. Ik ben voor het meten met een maat in vergelijkbare situaties. DUS ACTIE MENSEN!!

reageer op ROB: RECHTVAARDIGHEID

Henk Kouters

12 maart 2015 19:49:41

Rob rechtvaardigheid ,er zijn ook mensen die in de wia zitten maar wel een goed pensioen hebben opgebouwd tel daarbij ook nog eens je aow bij en dan nog een keer een lijfrente dan zit je ook zo in het 42 % tarief als je 65 bent of ouder ,dus misschien is het slim om het nu af te kopen ,zeker als je nog een hypotheeek hebt kan het voordelig zijn ,die zou je er mee kunnen aflossen ,brengt ook rente op want dat betaal je minder

reageer op Henk Kouters

Jan van der Giessen

13 juli 2015 11:01:22

Uit bovenstaande antwoorden leid ik af dat de groene tabel niet fungeert als eindheffing, m.a.w. bij de vaststelling van het belastbare inkomen over enig belastingjaar kan het tarief over de afkoop naar beneden of naar boven nog worden bijgesteld.
Heb ik dit correct geïnterpreteerd?

Als dit juist is, kan dan t.z.t. nog gebruik worden gemaakt van de middelingsregeling?

reageer op Jan van der Giessen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 juli 2015 7:16:34

Beste Jan,
Inderdaad De loonbelasting is een voorheffing, je rekent uiteindelijk af in de inkomstenbelasting. Middeling kan pas als een aangifte definitief is. Meer over belasting middeling: http://www.fiscale-middeling.nl/
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan van der Giessen

14 juli 2015 10:35:04

Bedankt voor het snelle en duidelijke antwoord!!

reageer op Jan van der Giessen

corina kuypers

20 juli 2015 7:44:30

Artikel 18 van de Uitvoeringsregeling IB 2001 beschrijft de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.133, negende lidartikel 3.133, negende lid, onderdeel a van de Wet IB 2001. Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake indien uit een door een arts afgegeven verklaring blijkt dat op het moment waarop de verklaring door de arts is afgegeven, de belastingplichtige als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór dit moment het inkomen hoofdzakelijk – dus voor 70% of meer – werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn. De hiervoor bedoelde verklaring van een arts kan bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts of een behandelend arts in een ziekenhuis zijn. Als de belastingplichtige een dergelijke verklaring aan de uitvoerder van de lijfrente overlegt, kan de inhouding van de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen plaatsvinden volgens de systematiek voor reguliere lijfrente-uitkeringen.

De voorwaarden waaronder voor de toepassing van deze bepalingen sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid worden opgenomen in artikel 18artikel 18 van de URIB 2001. Dat sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid moet blijken uit een door een arts afgegeven verklaring. Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake als op het moment waarop de verklaring door de arts is afgegeven, de belastingplichtige als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór dit moment het inkomen hoofdzakelijk – dus voor 70% of meer – werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn. De hiervoor bedoelde verklaring van een arts kan bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts of een behandelend arts in een ziekenhuis zijn. Als de belastingplichtige een dergelijke verklaring aan de uitvoerder van de lijfrente overlegt, kan de inhouding van de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen plaatsvinden volgens de systematiek voor reguliere lijfrente-uitkeringen."
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2014, nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880.

reageer op corina kuypers

pieta

7 mei 2016 10:37:20

Ik heb het uwv gebeld,ben nl ook 100%afgekeurd en wil mijn lijfrente ook afkopen,heeft geen gevolgen op mijn uitkering,maar op de toeslagen van het uwv wisten ze niet,kom daar ook niet achter.maar begrijp uit deze vragen dat als ik bv €3.000 uitgekeerd krijg dat ik daar geen belasting over hoef te betalen,de verzekering heeft nl al loonheffing betaald

reageer op pieta

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 mei 2016 13:34:09

Beste Pieta,
Als er geld wordt uitgekeerd door een bank of verzekeraar is deze inderdaad verplicht om hierover al loonbelasting in te houden.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mieke

19 september 2016 18:39:04

Ik overweeg ook om lijfrente af te kopen, maar ben bang voor terugbetaling van mijn was uitkering. Wordt u niet gekort op uw uitkering?

reageer op Mieke

Ro H

10 januari 2018 15:55:05

Beste mensen, Ik ben al 10 jaar volledig afgekeurd en krijg een uitkering van AOV. Deze loopt 2019 af. Tevens heb ik een lijfrente die over 6 jaar vrij komt Kan ik dan een uitkering aan vragen bij het UWV, of moet ik eerst mijn lijfrente op eten. Gaarne uw advies Groet Rob H

reageer op Ro H

jak

5 maart 2019 15:18:26

Hoi, ik heb al een aantal jaren een uitkering van een beroeps aov. Nu zou ik willen emigreren en omdat er geen verdrag met het desbetreffende land is aangegaan heb ik zitten denken aan de mogelijkheid van een eenmalige afkoopsom. De totale uitkering zou nog €815.000 bruto zijn tot de leeftijd van 65 jaar bereikt is. Is dit mogelijk om zoiets te verlangen / af te dwingen, en hoeveel zou de belasting afdracht ongeveer zijn?

reageer op jak

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 maart 2019 15:56:08

Beste Jak,
Ik denk niet dat het heel makkelijk is om een dergelijke afspraak te maken met een verzekeraar maar je kunt het proberen. Even een vervelend voorbeeld maar als je morgen zou overlijden dan zou er geen uitkering meer hoeven te worden gedaan. Dus een verzekeraar zal niet snel tot afkoop overgaan. Hoe het belastingtechnisch uitpakt durf ik ook niet te zeggen, helemaal niet als er ook een ander land bij betrokken wordt.
Jeroen Wolfsen
Laat je goed adviseren door een specialist hierover.

reageer op Jeroen Wolfsen

Universe

16 maart 2019 16:44:33

Als over een jaar revisierente is betaald, mag dit ook meegenomen worden in een middelingsberekening of valt dit buiten de belastingheffing voor de middeling?

reageer op Universe

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 maart 2019 8:56:58

Ik weet het niet 100% zeker maar volgens mij niet. Meer info vind je op de site van de belastingdienst en bel anders de belastingtelefoon.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ivo

17 april 2019 9:27:24

heb een vrijkomende lijfrente dit jaar die in aanmerking komt voor een overbruggings lijfrente. Ben dan 55 jaar. Wil graag minder gaan werken, Kan ik de uitkering de 1e 5 jaar hoger laten uitkeren dan de laatste 5 jaar? Over 5 jaar vervalt hypotheek namelijk.

reageer op Ivo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 april 2019 10:03:42

Ivo,
Of het fiscaal is toegestaan weet ik zo niet eens uit mijn hoofd. Wat ik wel weet is dat geen verzekeraar het aanbiedt. Dus ik zie geen mogelijkheden voor een hoog laag overbruggingslijfrente.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ben

15 oktober 2019 16:05:01

Mijn lijfrenteverzekering loopt in 2020 af. Ik ben voor 100% afgekeurd,kan ik het hele bedrag opnemen in een keer of is in delen verstandiger of zijn er nog andere opties

reageer op Ben

Ben

15 oktober 2019 16:05:03

Mijn lijfrenteverzekering loopt in 2020 af. Ik ben voor 100% afgekeurd,kan ik het hele bedrag opnemen in een keer of is in delen verstandiger of zijn er nog andere opties

reageer op Ben

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 oktober 2019 21:11:29

Ben,
Hier zie je de voorwaarden waar je mee te maken hebt bij afkoop van je lijfrente
of je in een keer moe uitkeren of in delen hangt af van je situatie. Lees meer over de mogelijkheden met je lijfrente in ons ebook:https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/ebooks/lijfrentewijzer/
Succes en laat je goed informeren of adviseren.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662