Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Schenken van oud regime lijfrente, hoe werkt dat?

Schenken van oud regime lijfrente, hoe werkt dat?

donderdag 10 april 2014 om 12:25:06 Jeroen Wolfsen 133 reacties
lijfrenteSchenken van een oud regime lijfrente
Als uw oud regime lijfrente vrij valt en u heeft het geld zelf niet nodig, dan is het mogelijk om het kapitaal uit een vrijkomende lijfrentepolis te schenken. U mag zelf bepalen aan wie u het schenkt maar de meest voorkomende gevallen zijn schenkingen aan kinderen of kleinkinderen. Op deze manier kan er belasting worden bespaard. Dit is mogelijk bij een oud regime lijfrente polis.

Er zijn twee mogelijkheden om uw lijfrente te schenken:

1. De lijfrente uitkeringen schenken
Als u zelf een Direct Ingaande Lijfrentepolis afsluit, kunt u uw (klein-) kind als begunstigde voor de uitkeringen aanwijzen. U schenkt dan de (maandelijkse) uitkering aan uw kind of kleinkind. In dat geval koopt u een lijfrente uitkering aan en deze wordt uitgekeerd aan uw kind- of kleinkind. Het voordeel is dat u zelf de zeggenschap houdt en de begunstiging altijd kan wijzigen. Dus u kunt de uitkering weer aan u zelf geven of aan iemand anders.

Het is belangrijk dat het kind de begunstiging niet aanvaardt. De begunstiging moet tijdelijk zijn en niet definitief. Als de begunstiging definitief aanvaard wordt, is deze niet meer te wijzigen en heeft het ook gevolgen voor de schenkbelasting. Die moet dan meteen worden betaald.

Schenkbelasting
De (maandelijkse) uitkeringen zijn eigenlijk schenkingen en daarover zou schenkbelasting verschuldigd zijn. Omdat er door het (klein)kind ook inkomstenbelasting moet worden betaald, vervalt de schenkbelasting. Dit noemt men de samenloopregeling en is dus ter voorkoming van dubbele belasting.

Schenken aan echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner
Nog steeds zien we dat mensen het plan hebben om de lijfrente uitkeringen te schenken aan de echtgenote. Het idee hierachter is natuurlijk belasting besparen, omdat de echtgeno(o)t(e) in een lagere belastingschijf valt. Deze vlieger gaat niet op. De uitkeringen worden belast bij de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner met het hoogste inkomen.
Er is in 2012 even een korte periode geweest waarin dit werd toegestaan, maar deze fiscale ontsnappingsroute is binnen enkele maanden door de fiscus dichtgetimmerd. Woont u echter samen, dan is het wel mogelijk om degene waarmee u samenwoont de uitkeringen te laten ontvangen.

Schenken aan minderjarige  (klein-)kinderen 
De lijfrente uitkeringen worden belast bij degene die de uitkeringen ontvangt en als het kind een laag inkomen heeft, dan kan het fiscaal interessant zijn om de uitkeringen te schenken. Tot 2010 was de uitkering aan een minderjarig kind belast bij diens ouders. Maar sinds 2010 kan de uitkering belast worden bij het minderjarige kind zelf als loon uit vroegere arbeid. Hier is op dit moment een discussie over gaande met de fiscus. Fiscaal juristen geven aan dat dit mogelijk is. Moneywise heeft de vraag voorgelegd aan de fiscus en de fiscus stelt dat dit niet het geval is. Daarnaast lijken verzekeraars hier niet aan mee te willen of kunnen meewerken.

De looptijd van de uitkering
De looptijd van een uitkering wordt bij een oud regime lijfrente bepaald aan de hand van de zogenaamde 1% sterftekans. Het komt er op neer dat hoe ouder de verzekerde is, hoe korter de looptijd van zo’n uitkering kan zijn.

2. Het lijfrente kapitaal schenken
U kunt ook (een deel van) de waarde van de polis schenken aan kinderen of kleinkinderen. Het kind dat een deel van de waarde uit de polis geschonken krijgt, sluit zelf een nieuwe lijfrenteverzekering af waarin het kapitaal verder opbouwt. Ook hier geldt dat dit alleen via een verzekering geregeld kan worden. Als u het oude regime in stand wil houden, dan is banksparen geen optie.

Het is belangrijk dat de begunstiging van de polis is aangepast voordat de polis vrijkomt. Als de polis eenmaal is geëxpireerd, is het schenken van het kapitaal niet meer mogelijk.  Dan heeft u alleen nog  de optie om de (maandelijkse) lijfrente uitkeringen te schenken.

Schenkbelasting
Bij het schenken van het kapitaal speelt de schenkbelasting wel een rol. De waarde van de polis wordt met 30%verminderd en over het restant is de ontvanger schenkbelasting verschuldigd. Deze 30% korting noemen we de belastinglatentie. Omdat degene die het kapitaal geschonken krijgt uiteindelijk ook inkomstenbelasting gaat betalen, ontvangt men dus korting op de schenkbelasting.

Schenking van lijfrentekapitaal  is onherroepelijk
Voor deze schenking geldt: eens gegeven blijft gegeven. Anders dan bij het schenken van de maandelijkse uitkeringen is het wijzigen van de begunstigde niet meer mogelijk.

Voorbeeld van schenkbelasting:
De heer Jansen heeft een oud regime polis met een waarde van € 100.000. De heer Jansen heeft het geld niet nodig en het lijkt hem leuk om de waarde van de polis te schenken aan zijn twee kinderen (leeftijd 25 en 30). Voordat de polis tot uitkering komt, wijzigt de heer Jansen de begunstiging op de polis. Hij verdwijnt als rechthebbende op de uitkering en zijn kinderen worden opgenomen als begunstigden.

Beide kinderen vragen een nieuwe lijfrenteverzekering aan.  Hiermee krijgt ieder kind dus een oud regime polis, waar het lijfrente kapitaal nog jaren lang op kan doorgroeien. Als de polis van de heer Jansen expireert, wordt de waarde op de twee polissen van de kinderen gestort. Ieder kind ontvangt dus € 50.000.

Het rekensommetje wordt als volgt:

schenking:                                    € 50.000
30% belastinglatentie:             € 15.000
bedrag:                                           € 35.000
schenkingsvrijstelling:            € 25.096
belastbaar bedrag:                    €   9.904

Gelukkig is er een schenkingsvrijstelling. Die is normaal € 5.229 per jaar, maar voor kinderen tussen de 18 tot 40 jaar is er de eenmalig verhoogde vrijstelling van  € 25.096.

Er moet dus schenkbelasting worden betaald over een bedrag van € 9.904. Kinderen vallen voor de schenkbelasting in tariefgroep 1.
Kinderen en echtgenoten betalen over een schenking tot € 117.201 een schenkbelasting van 10%.  Dus het kind moet aangifte doen voor de schenkbelasting en betaalt € 990,40.

Oud regime in stand houden
Hierdoor hebben de kinderen van de heer Jansen nu een oud regime lijfrente polissen die hen veel mogelijkheden en vrijheid biedt. Zij zouden de waarde van deze polissen ooit zelf weer kunnen schenken aan hun kinderen. Op die manier houdt u het oude regime in stand.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Kees Mutsaers

27 april 2014 9:54:26

Ik heb een oud regime lijfrente opgebouwd in eigen BV
Is deze ook te schenken aan kinderen middels wijziging van de begunstigde.
Zo ja, is er een voorbeeld voor de tekst.
Bij voorbaat dank

Kees Mutsaers

reageer op Kees Mutsaers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 mei 2014 8:48:44

Geachte heer Mutsaers,
In verband met mijn vakantie ontvangt u wat later antwoord. Een oud regime lijfrente die is afgesloten via uw eigen BV is in alle opzichten een oud regime lijfrente en daarmee bedoel ik dat er dezelfde spelegels voorwaarden en mogelijkheden zijn als met een oud regime polis.
U kunt dus de uitkeringen schenken aan een ander. Deze constructie het komt maar weinig voor en is sinds 1988/1989 niet meer mogelijk. Ik heb helaas niet zo heel veel ervaring met en heb dan ook geen voorbeeldtekst voor maar het lijkt me dat u nu een begunstigde heeft en via een wijziging (in de statuten) een andere begunstigde op kan voeren.

reageer op Jeroen Wolfsen

H. van den Brink

19 mei 2014 10:30:02

Geachte heer, ik zou graag een lijfrente kapitaal willen opbouwen voor mijn kinderen . Ik zou bv maandelijks 200 euro kunnen storten over een periode van 20 of 30 jaar. Een van mijn kinderen zit in de bijstand. Ik weet niet hoe zich dit verhoudt tot mijn plan. Is het mogelijk dat op mijn naam te doen met als begunstigde één van de kinderen?
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet.

reageer op H. van den Brink

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 mei 2014 10:38:30

Geachte heer van den Brink, Bij banksparen voor een lijfrente gelden een aantal fiscale spelregels. De belangrijkste zijn dat degene die een lijfrente bankspaarrekening opent en daar geld op stort deze storting moet kunnen aftrekken van zijn inkomstenbelasting. De inleg mag afgetrokken worden als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. We noemen dit de jaarruimte. Dit betekent dat de belastingdienst meebetaald aan de opbouw van een lijfrente kapitaal. Daar tegen over staat dat de fiscus op het moment dat het kapitaal (maandelijks) uitgekeerd gaat worden over deze uitkeringen belasting in gaat houden. De uitkering wordt belast bij degene die destijds ook de inleg heeft afgetrokken. U kunt dus niet schuiven tussen verschillende personen met de aftrek en de te betalen belasting. Uw idee gaat dan helaas ook niet werken.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 mei 2014 10:42:15

Geachte heer van den Brink, Bij banksparen voor een lijfrente gelden een aantal fiscale spelregels. De belangrijkste zijn dat degene die een lijfrente bankspaarrekening opent en daar geld op stort deze storting moet kunnen aftrekken van zijn inkomstenbelasting. De inleg mag afgetrokken worden als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. We noemen dit de jaarruimte. Dit betekent dat de belastingdienst meebetaald aan de opbouw van een lijfrente kapitaal. Daar tegen over staat dat de fiscus op het moment dat het kapitaal (maandelijks) uitgekeerd gaat worden over deze uitkeringen belasting in gaat houden. De uitkering wordt belast bij degene die destijds ook de inleg heeft afgetrokken. U kunt dus niet schuiven tussen verschillende personen met de aftrek en de te betalen belasting. Uw idee gaat dan helaas ook niet werken.
Vroeger bestondd deze mogelijkhied wwl. We noemden dit een oud regime lijfrente en hierbij kon vader de lijfrente inleg aftrekken en de uitkeringen schenken aan zijn kinderen. Maar dit is al sinds 1992 afgeschaft

reageer op Jeroen Wolfsen

marcus

25 mei 2014 1:05:22

Geachte heer Wolfsen,
Ik had toendertijd bij de Postbank een koopsompolisverzekering afgesloten met ingangsdatum 1 november 1991 en einddatum 1 november 2010. Ook heb ik een verzekering afgesloten dat bij overlijden voor de einddatum mijn inzet uitgekeerd zou worden aan mijn erfgename(n).
Toen de einddatum naderde kreeg ik van de ING drie mogelijkheden om met de binnenkort vrij te komen lijfrentekapitaal te doen.
Ik koos voor uitstel van uitbetaling en verlenging van de looptijd van de huidige koopsomverzekering.
Daarna kreeg ik dus een nieuwe polisblad met de volgende polisvoorwaarde:
- in leven zijn op de einddatum : (nieuwe grotere bedrag)
- overlijden voor de einddatum : (zelfde inzet bedrag van 1 november 1991)
tegen een door de verzekeringnemer per 1 november 1991 verschuldigde koopsom van : (het bedrag verwijzend naar per 1 novembver 1991 inzet)

Mijn vraag is of de ING mij een mogelijkheid had moeten geven om voor het uitstellen van de einddatum het toen behaalde lijfrentekapitaal te kunnen verzekeren als uitkering voor overlijden voor de einddatum.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mvg Marcus

reageer op marcus

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 mei 2014 16:48:45

Beste Marcus,
Het lijkt er in uw verhaal niet op dat u een volledig advies heeft gehad van de ING. Ik weeet niet welke dienstverlening u heeft afgesproken met de ING maar er zijn in principe 3 mogelijkheden:
1 volledig advies: de adviseeur inventariseert uw totale financiele situatie en rekent alle mogelijheden en opties door. Na een gesprek waarin u de mogelijkheden worden uitgelegd ontvangt u van de adviseur een uitgebreid advies op papier. Hier kan men aanzienlijke kosten voor rekenen. Ik schat deze bij ING rond de 750 euro en meer. De adviseur zal naar eer en geweten u het beste advies en beste product aanbieden en moet er voor zorgen dat alles ook uitgebreid op papier staat en op die manier ook controleerbaar is.
2 verkort advies. De adviseur en u bepalen dat u geen volledig advies nodig heeft en hij bekijkt een paar mogelijkheden en adviseert u wat u kunt doen. De kosten zijn lager maar de adviseur moet goed motiveren dat zo'n verkort advies in uw situatie past. En uiteindelijk moet zijn advies ook het best passen in uw situatie.
3. Execution Only. Hierbij is helemaal geen sprake van advies. U zoekt het beste product uit en geeft de opdracht om dit te regelen. U handelt als het ware voor eigen rekining en risico.
Ik denk dat u bij ING advies op basis van optie 1 of 2 heeft gehad. Tenminste op papier, want het lijkt er op dat in de praktijk de adviseur u weining heeft uitgelegd en gewoon een product uit de kast heeft gepakt. En dat zonder goed naar uw situatie te kijken, naar uw wensen te luisten en u uw mogelijkheden uit te leggen. Het lijkt er naar mijn mening op dat het een beetje de 'oude wereld is'. Geen advies maar product verkoop.
Zijn de mogelijkheiden van oud regime goed met u besproken? Heeft men het over banksparen gehad? Zijn er verschillende producten doorgerekend en besproken?
Kijkt u maar eens op de site van de AFM wat de spelregels en verplichtingen bij financieel advies zijn.

reageer op Jeroen Wolfsen

f.w. salomons

17 juni 2014 8:33:19

Indien ik de lijfrente laat uitkeren aan een kind (die dan inkomstenbelasting betaald over de uitkering), is er dan een maximum leeftijd van het kind van 30 jaar zoals mijn adviseur mij meedeelt? Ik ben hiervan niet op de hoogte en de belastingtelefoon kan geen antwoord geven.

reageer op f.w. salomons

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 juni 2014 8:48:48

Geachte heer of mevrouw Salomons, Als u de uitkeringen uit een oud regime lijfrente polis wil schenken aan uw kind is er geen maximum leeftijd van het kind. Dus uw adviseur heeft geen gelijk.
Er is wel een minimum leeftijd en die bedraagt 18 jaar. Onder de 18 kan het kind wel een uitkering ontvangen maar wordt deze belast bij de ouder en heeft het fiscaal dus geen zin om de uitkering aan het kind te schenken. De looptijd van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. In bijna alle gevallen is vader of moeder de verzekerde. De duur van de looptijd wordt namelijk gebaseerd op de 1% sterftekans. Hierbij komt het er op neer dat hou ouder de verzekerde is, hoe korter de looptijd is. Daarom maakt men het kind meestal ook geen verzekerde. De minimale looptijd voor een kind van 18 jaar is op basis van die 1% sterftekans namelijk minimaal 17 jaar. Maakt men vader ( leeftijd bijvoorbeeld 60 jaar) dan kan het geld worden uitgekeerd in minimaal 1 jaar.

reageer op Jeroen Wolfsen

Rob

25 juli 2014 17:58:22

Ik heb een lijfrente opgebouwd sinds 2003, waarbij premies afgetrokken bij IB.
Omdat ik wat achterstand had bij premiebetaling heeft de verzekeringsmij. mij gevraagd om het saldo ad € 14.500,= op te nemen.
Ik wil dit echter aan mijn zoon schenken 35 jr. oud, omdat hij geen baan kan vinden.
Mag ik deze schenking doen?
Geldt hier ook de Schenkingsvrijstelling?
Hoeveel belasting ben ik en mijn Zoon verschuldigd?

Graag uw advies,

mvgr. Rob

reageer op Rob

Maarten Docter (MoneyWise.nl)

28 juli 2014 13:11:07

Beste Rob,
Als je doel is om vanuit zogenoemd oud regime lijfrente te schenken aan je zoon, dan is dat helaas niet mogelijk. Je geeft aan lijfrente te hebben opgebouwd sinds 2003. Dat zou betekenen dat je te maken hebt met nieuw regime lijfrente en dat je je lijfrente niet kan schenken.

Maar als het je bedoeling is om te schenken aan je zoon, zodra de € 14.500 (na belasting) is uitgekeerd, dan heb je te maken met de reguliere spelregels en vrijstellingen omtrent schenken.

Schenkingen door ouders aan kinderen per kalenderjaar: € 5.229 (2014)
Eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: € 25.096 (2014)
Eenmalig verhoogde vrijstellingen gelden als de schenking wordt gedaan aan je zoon tussen 18 en 40 jaar voor bijv. verbetering of aankoop van zijn eigen woning.

reageer op Maarten Docter (MoneyWise.nl)

Thomas

4 september 2014 11:05:29

Beste Rob,

Jij schrijft:
"Nog steeds zien we dat mensen het plan hebben om de lijfrente uitkeringen te schenken aan de echtgenote. Het idee hierachter is natuurlijk belasting besparen omdat de echtgenote in een lagere belastingschijf valt. Deze vlieger gaat niet op. De uitkeringen worden belast bij de echtgenoot/geregistreerd partner met het hoogste inkomen."

Ik kan deze informatie echter niet vinden op de website van de belastingdienst. Heb jij een online referentie hiervoor?

Alvast bedankt!

reageer op Thomas

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 september 2014 11:38:37

Beste Thomas,

De hele discusie hierover is in de zomer van 2011 door staatsecretaris Weekers voor eens en altijd uit de wereld geholpen.je vindt het in het besluit over oud regime lijfrente en toekenning aan de echtgenoot.

reageer op Jeroen Wolfsen

roland

11 januari 2018 11:36:32

Beste Jeroen, dank voor je deskundige adviezen. Ik heb het besluit van 19.11.2011 nr BLKB2911/1576M gelezen en concludeer dat in dat besluit het gelijkheidsbeginsel kan worden aangetast. Wij hebben in de oud-regimetijd een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule gesloten om het te kleine pensioen van mijn vrouw te verbeteren. Zij sloot de polis, was verzekerde en begunstigde. De premies werden bij mij afgetrokken. De polis gaat nu expireren en de termijnen worden aan haar uitgekeerd. Toen in april 2011 de Belastingdienst het standpunt innam dat de uitkeringen bij de begunstigde zouden worden belast ondanks het feit dat de premies bij de hoogst-verdienende waren afgetrokken, bevestigde dat ons dat wij de polis op de juiste wijze hadden afgesloten. Vervolgens besluit de staatssecretaris om degenen die de begunstiging wijzigden naar aanleiding van die standpuntbepaling van de Belastingdienst, clementie te verlenen (op basis van honorering opgewekt vertrouwen). De belastingplichtigen die in april 2011 concludeerden dat zij niets hoefden te wijzigen deden dus niets omdat ze de begunstiging al goed hadden geregeld. Het feit dat de staatssecretaris daar geen rekening mee houdt lijkt mij in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Met vriendelijke groet Roland de Laat

reageer op roland

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 januari 2018 12:29:04

Beste Roland,
Laten we vooropstellen dat er inderdaad een groep mensen is geweest die hier voordeel van hebben gehad en dus dat er ook een groep is waar het niet voor geldt. Mensen zijn/worden in dezelfde situatie dus niet gelijk behandeld
Het gelijkheidsbeginsel gaat vaak minder ver dan je denkt en ik ben bang dat je niet met succes hier een beroep op kunt doen, maar ik ben geen jurist.
Jeroen Wolfsen

Jan Blokland

10 september 2014 11:44:17

Geachte heer Wolfsen,

Nadat ik alles gelezen heb , is mij niet geheel duidelijk wat qua totale kosten gunstiger is.
Situatie: op 24 dec 2014 komt een oudregime polis met bedrag € 13.350, - tot uitkering.
Aan mijn dochter, 19 jaar , studente, geen inkomen, wel studiebeurs , wil ik het bedrag ten goede laten komen zodat zij het zelf aan haar studie kan besteden.
Wat is nu uiteindelijk gunstiger , optie 1 of optie 2 ?

Optie 1: Voor expiratie begunstigde wijzigen, schenkbelasting betalen , rekening houdend met 30% belastinglatentie en vrijstelling schenking ouder aan kind € 5229.
Vervolgens betaald mijn dochter IB over het uitgekeerde bedrag.
Optie 2: Kortdurende (Stel 1 jaar) lijfrente aankopen , waarbij mijn dochter de termijnen krijgt geschonken. Hierbij rekening houdend met afsluitkosten voor de aankoop lijfrente , het vervallen schenkingbelasting door samenloopregeling en IB bij mijn dochter over de termijnen.

Ik ga er van uit dat mijn aannames correct zijn en ben benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet, Jan Blokland.

reageer op Jan Blokland

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 september 2014 16:17:46

Geachte heer Blokland,

Wat het gunstigste is, moet inderdaad even goed uitgerekend worden. Dat is eigenlijk werk voor een onafhankelijk financieel planner maar ik help u graag op weg.

De makkelijkste ( en in mijn ogen ook de meese lochische) route is optie 2. U koopt een lijfrente aan op uw leven, dat kan als u ouder bent dan 60 jaar ( 1% sterftekanscriterium). Uw dochter ontvangt als begunsstigde de uitkeringen en op basis van deze uitkering houdt de verzekeraar loonbelasting in. Uiteindelijk rekent uw dochter af over haar totale inkomen via de inkomsten belasting. Als zij verder geen inkomsten heeft valt ze in het laagste tarief. De kosten die u maakt voor het starten van een Direct Ingaande Lijfrente verzkering via MoneyWise beragen eenmalig € 199. In verband met de samenloop met de inkomsten belasting is er geen schenkbelasting verschuldigt.

Optie 1 is iets ingewikkelder en daardoor ook onlogischer. Er is inderdaad sprake van schenkbelasting over 70% van het bedrag van € 13.350. Dus over 9.345 is schenkbelasting verschuldigt. Gelukkig is er een vrijstelling van € 5.229. Er resteert dan een te betalen bedrag aan schenkbelasting over € 8.121. Het tarief voor kinderen bedraagt 10% ( tot € 117.214) en de te betalen belasting is dus € 821,00.

Tenzij u gebruik maakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Deze vrijstelling bedraagt€ 25.096. In dat geval is er helemaal geen schenkbelasting verschuldigt.
Na de schenking heeft uw dochter dus een lijfrentekapitaal waar ze fiscaal gezien nog steeds iets mee moet. Als ze meteen een uitkering start dan moet dat ze alsnog loon /inkomsten belasting betalen over iedere ontvangen termijn. Daar komt nog bij dat ze dan de polis niet op haar leven kan sluiten i.v.m. de 1% sterftekans. Op haar leeftijd zal de polis misschien wel in 15-20 jaar moeten uitkeren. Ik weet het niet zeker maar misschien kan ze u als verzekerde opgeven. Maar dat is gewoon een flinke omweg en levert ook nog onnodige kosten op in de vorm van schenkbelasting. En ook nog de 199 euro voor het afsluiten van een DIL.

Wie kiest dan wel voor een dergelijke constructie, vraagt u zich misschien af?
Ik zal een voorbeeld geven. We zien nog wel eens een opa die zijn lijfrente kapitaal schenk aan zijn jonge kleinkinderen. Als die nog heel jong zijn kan de polis nog jaren door renderen en een flink kapitaal opleveren. De kleinkinderen moeten daar dan later nog wel belasting over betalen en er is ook schenkbelasting verschuldigt maar in die gevallen kan de constructie goed uit.

Ik hoop dat ik u hiermee verder heb geholpen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Koos ' t Hoen

5 december 2017 20:44:08

Geachte heer Wolfsen, Ik heb een oud regime lijfrente.De expiratie datum is 9-8-2021.Dan is mijn leeftijd 75 jaar.Voor mij is een lijfrente uitkering van ca 4000 euro per jaar voldoende.Ik wil de rest van het kapitaal schenken als lijfrente aan mijn kleinkinderen die op dit moment resp 8 en 11 jaar zijn.Mogelijk komt er binnenkort nog een kleinkind bij. Moet ik dit regelen voor de expiratie datum of kan dit wachten tot de einddatum.Kunnen de kleinkinderen dan tzt uit deze polis geld opnemen voor studiedoeleinden of is er een andere optie om toekomstige studie te financieren dmv de polis

reageer op Koos ' t Hoen

Henk

24 september 2014 15:01:32

Beste Jeroen,


Beste Jeroen,
Keuze Kapitaal Lijfrentepolis schenken, einddatum polis 31-12-2014.
Betreft een Oud regime koopsompolis van (1990)

Op deze polis staat vermeld bij begunstiging
A: verzekeringnemer
B: echtgeno(o)t(e) van verzekeringnemer
C: kinderen van verzekeringnemer
D: erfgenamen van verzekeringnemer

In de brief van Leven-particulieren wordt als één van de mogelijkheden “Uitstellen van de uitkering” genoemd.
Als toelichting wordt geschreven “U hebt de uitkering nog niet nodig? Het kapitaal kunt u dan door laten groeien (sparen en/of beleggen) Daarmee krijgt u uitstel van heffing van IB. U beslist later pas wat u met het kapitaal wilt doen”.
Ergens heb ik gelezen dat uitstel maximaal 10 jaar mogelijk is.

Mijn vragen:
1. Wordt bij deze begunstiging op onze polis voldaan aan de voorwaarden om deze aan de kinderen en/of kleinkinderen te kunnen schenken?

2. Blijven bij uitstel alle mogelijkheden van deze oud regime polis ongewijzigd?

3. Is de periode van uitstel max. 10 jaar? Kun je gedurende deze looptijd (dus tussentijds) beslissen wat er met het kapitaal moet gebeuren?

reageer op Henk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 september 2014 20:13:10

Beste Henk,

Een kenmerk van een oud regime polis is dat je de begunistiging te allen tijden mag veranderen. Dus de huidige begunstiging op de polis volstaat. Maar zelfs als nu je buurman als begunstigde op de polis staat is er geen probleem. Je kunt voor expiratie als verzekeringsnemer de begunstiging weer wijzigen. Belangrijk om te kunnen schenken is de vraag of het een oud regime polis is. En dat is het geval, begrijp ik uit je bericht.

Als je het kapitaal (of een deel daarvan) uit de polis wil schenken aan bijvoorbeeld je kleinkind, dan is het belangrijk dat voor de expiratiedatum het kleinkind als begunstigde (of één van de begnstigden) genoemd staat. Ben je hier net te laat mee en ben je zelf nog begunstigde dan verleng je gewwoon de polis en past daarna alsnog de begunstiging aan. Je zou bij wijze van spreken de polis twee dagen kunnen verlengen en na 1 dag wijzig je de begunstigde.

Wil je het kleinkind niet een deel van de waarde van de polis schenken ( waarbij het de bedoeling is dat deze de polis dus voortzet) maar wil je het kleinkind maandelijkse uitkeringen schenken, dan werkt het iets anders. Dan koop je na expiratie van de polis ( waarbij je zelf begunstigde bent) een Direct ingaande lijfrente aan. Daarbij ben je zelf verzekeringsnemer en verzekerde en is het kleinkind de begunstigde. Deze ontvangt dus de bruto uitkering en de verzekeraar houdt loonbelasting in op de uitkering. De maandelijkse lijfrente uitkering is dus belast bij het kleinkind.

Als je een polis uitstelt blijven de oud regime voorwaarden van toepassing. Stel niet zomaar uit bij je huidige verzekeraar. Neem even contact met ons op om te kijken of je huidige verzekeraar wel een goed aanbod doet.

In de fiscale wetgeving staat eigenlijk geen einddatum of eindleeftijd voor een oud regime polis. In de praktijk kennen verzekeraars wel een eindleeftijd en die is meestal 75 jaar. Dat is de enige bepreking die er is aan de looptijd van een (oud regime) polis.

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans de Jong

7 oktober 2014 11:09:14

Geachte Jeroen,

01-12-2014 komt er een lijfrentekapitaal vrij. Mijn idee is een deel (100.000 euro) te schenken aan een kind die vervolgens het bedrag besteedt aan de koop van een huis. Het is een oud-regimepolis en hij staat er als begunstigde op.
Dit gebeurt nog in december. Hoe kijkt de fiscus hier naar, m.b.t. begunstiging en schenking. Hij valt in 2014 in de laagste belastinggroep. Kan je van dit concrete
voorbeeld en deze situatie aangeven hoeveel de fiscus int en hoeveel er netto
overblijft.
Van diverse deskundigen krijg ik een niet gebonden antwoord. Ik hoop dat jij licht
in de fiscale duisternis kan brengen.

met vriendelijke groet,

Hans de Jong

reageer op Hans de Jong

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 oktober 2014 13:22:14

Beste Hans,

Allereerst is het belangrijk om te melden dat deze schenking buiten de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de aankoop van een woning valt.

Je schenkt hier een brutobedrag met een lijfrenteclausule erop en dat is iets anders dan een normale schenking met netto geld.

Als je zoon begunstigde is voor de uitkering, betekent dat er schenkbelasting moet worden ingehouden over € 100.000. Er is sprake van een belastinglatentie van 30% ( dit is een soort korting i.v.m. samenloop inkomsten belasting en schenkbelasting).

Dus over 70.000 moet er schenkbelasting worden betaald. Hiervan gaat dan weer de normale of verhoogde schenkingsvrijstelling van af.

Uiteindelijk houdt uw zoon een bruto lijfrente kapitaal van
€ 100.000. En daar kan hij nog steeds geen huis mee kopen! Er moet een lijfrente mee worden aangekocht en over de uitkeringen moet door hem inkomsten belasting betaald worden. Hij mag ook afkopen ( toegestaan bij oud regime) maar dan betaalt hij de belasitng in één keer. Mijn advies: een goede financieel planner met kennis van zaken op het gebeid van oud regime kan u helpen. Als u wilt kan ik u hier wel een aantal namen voor noemen.

Ik heb over dit onderwerp nog een paar vragen gekregen en daarom maar meteen een nieuw weblog over geschreven

reageer op Jeroen Wolfsen

Joop Martinali

7 oktober 2014 13:10:06

Geachte heer Wolfsen,

Ik heb 'n oud regiem lijfrentepolis welke in dec. 2014 tot uitkering komt. Nou heb ik ergens gelezen dat als je de uitkering schenkt aan je kinderen en die het aanwenden om hun hypotheek te verlagen, zowel de schenker als ontvanger geen belasting hoeft te betalen. Klop dit? Ook heb ik 'n kleinkind die in 2015 18 jaar wordt en dan hoop ik naar 6 gym gaat. Ik doel hier op studentenmogelijkheden. Maar mijn lijfrente wil men dit jaar uitkeren omdat ik in nov. 2014 72 wordt. Hoe kijkt u daar tegenaan en wat zijn mijn mogelijkheden fiscaal gezien.
In afwachting,
hoogachtend,
Joop Martinali.

reageer op Joop Martinali

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 oktober 2014 19:44:02

Geachte heer Martinali,
Allereerst is het antwoord op uw eerste vraag: Nee, u kunt niet belastingvrij schenken uit een oud regime lijfente voor aankoop woning of aflossing van een hypotheek van uw kinderen. Ik heb deze vraag vandaag toevallig een paar keer gekregen en daarom er maar een uitgebreider antwoord op gegeven in dit weblog In het kort komt het er op neer dat er over een lijfrente altijd inkomstenbelasting betaald dient te worden. Dus daar zit het probleem.
wW tweede vraag kan ik wel positief bantwoorden: het is heel goed mogelijk om een oud regime lijfrente te schenken aan een studerend kleinkind. Ook hier heb ik een weblog over geschreven omdat het een veel voorkomende vraag is. U laat dan de huidige polis uitkeren en koopt op uw leven een Direct Ingaande Lijfrente aan. U bent verzekeringsnemer en verzekerde en uw kleinzoon wordt uiteindelijk begunstigde. Hij ontvangt dus de uitkeringen en hij betaald dan ook de belatingen. Doel hierbij is dat hij natuurlijk zo weinig mogelijk belasting betaald.
Als hij de uitkeringen nu nog niet nodig heeft, kunt u eerst uw zelf als begunstigde voor de uitkeringen benoemen. Het grote voordeel van een oud regime lijfrente is dat u op ieder moment de begunstigde mag wijzigen. Dus zodra uw kleinzoon 18 is en gaat studeren laat u hem de uitkeringen ontvangen.
Op zich mag u ook nog even wachten met uitkeren maar dan moet u het oud regime lijfentekapitaal een jaar voortzetten. Dat is vaak niet zo interessant omdat er dan nauwelijks rendement op gemakt kan worden. We kijken hier graag met u mee omdat we nogal eens zien dat men geen fatsoenlijke aanbieding ontvangt van de huidige adviseur of verzekeraar.
U kunt heel makkelijk zelf vergelijken welke verzekeraar de hoogste uitkering biedt ( banksparen is helaas fiacaal niet mogelijk hiervoor). Als u vragen heeft mag u ons altijd bellen: 085 7607600. Ik of mijn collega's helpen u graag.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jaap

11 oktober 2014 13:54:15

Bij het online "proef" invullen van zijn aangifteformulier 2013 bleek, dat er geen belasting was verschuldigd.
Nu las in het laatste nummer van "FiscAlert" dat er over het hele bedrag wel 5,4% inkomensafhankelijke bijdrage voor Zorgverzekeringswet moet worden afgedragen. Mijn zoon heeft dus geen aangifte 2013 gedaan.
1) Waarom werd dit in de digitale aangifte niet vermeld?
2) Is hij zo wie zo verplicht aangifte te doen?
Bij voorbaat dank voor uw tijd.
Jaap.

reageer op Jaap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 oktober 2014 7:58:09

Ik denk dat dit komt omdat u hier aangifte doet voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage voor Zorgverzekeringswet wordt volgens mij in de loonbelasting ingehouden door de werkgever of uitkerende instantie.
Ik ben geen specialist op dat gebied, dus ik kan u niet helemaal helpen hiermee.

reageer op Jeroen Wolfsen

Anja Kremer

27 oktober 2014 20:10:45

Geachte heer Wolfsen,

Volgend jaar (nov 2015) komt een lijfrentepolis vrij, oude regime. Ik (dan 55 jaar) wil deze gebruiken voor mijn (dan) studerende kinderen, door hen als tijdelijke begunstigers aan te wijzen. De een is 18 als de polis vrij komt, de ander wordt in sept. 2016 18 jaar.
Vraag:
1. Kan ik mijn uitkering aan twee kinderen tegelijk laten uitkeren? (dus elk kind de helft van mijn uitkering). Ik heb die info niet kunnen vinden.

Zo nee, dan is dat jammer.
Zo ja, 2 kinderen kunnen tegelijk een deel van de uitkering ontvangen

Daar een van de twee kinderen pas in 2016 18 jaar wordt, dacht ik zo om na het vrijkomen van de lijfrente in nov.2015 mijn oudste kind als (tijdelijke) begunstiger te benoemen en vervolgens dit in sept 2016 te wijzigen in 2 begunstigers, met aanpassing van het totaal uit te keren bedrag per maand.
Vraag:
2. kan ik na 10 maanden het aantal van een (tijdelijke) begunstiger wijzigen in twee (tijdelijke) begunstigers?
3. kan ik na 10 maanden de hoogte van de totale uitkering laten aanpassen zodat beide kinderen evenveel ontvangen als mijn oudste in de 1e 10 maanden? (evt. met aanpassing van de uitkeringsduur van de lijfrente, rekening houdend met de minimale uitkeringsduur die in mijn geval ongeveer 29 maanden (?) is)

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Anja Kremer

reageer op Anja Kremer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 oktober 2014 20:28:47

Geachte mevrouw Kremer,
Als eigenaar (verzekeringsnemer) heeft u alle touwtjes in handen m.b.t. de begunstiging op uw polis. U moet er inderdaad voor zorgen dat u verzekerde bent. Op basis van uw leeftijd heeft dan inderdaad een korte looptijd. En u kunt dus zelf bepalen wie de begunstigde is. U kunt dus beginnen met 1 begunstigde en na 10 maanden de uitkering splitsen in twee begunstigden. Dat hoeft niet 50-50 te zijn. U bepaalt zelf welke begunstigde welk bedrag krijgt. U kunt een eenmaal ingegane lijfrente uitkering niet meer aanpassen in de hoogte van de uitkering.En ook de looptijd is niet meer aanpasbaar.
Wat u zou kunnen doen is twee Direct Ingaande lijfrente uitkeringen nemen. Dan moet u een deel van de polis voor u jongere zoon dus later in laten gaan. Dat betekent een extra polis en dus iets meer kosten. En u moet de uitkering van de polis die nu vrijvalt kunnen uitstellen. Ik weet niet of dat bij uw huidige verzekeraar mogelijk is. Anders hebben wij zeker een oplossing.
Neemt u gerust contact met ons op als u hier meer vragen over heeft. We vinden het een leuke vraag en denken graag met u mee.

reageer op Jeroen Wolfsen

Tineke

17 november 2014 15:55:08

Geachte heer Wolfsen,

Mijn vraag lijkt enigszins op de bovenstaanden. Ik heb een oud regime koopsompolis die eind december 2014 expireert. Met het vrijkomende kapitaal wil ik aan mijn beide kinderen een zelfde bedrag geven en het restant voor mijzelf behouden voor het moment dat ik de AOW gerechtigde leeftijd bereik.
Vragen:
- Betekent dit dat ik 3 verschillende verzekeringen moet afsluiten en zo ja wat voor verzekeringen?
- Van ieder van deze verzekeringen de verzekeringsnemer moet zijn, maar bij 2 daarvan zijn mijn kinderen de begunstigden? (Beide studerend)
- Kan ik bij de verzekeringen van mijn kinderen aangeven vanaf welk moment en welk bedrag zij maandelijks uitgekeerd moeten krijgen?
- Moet ik bij de huidige verzekeraar voor ieder van deze verzekeringen apart betalen of vallen ze alle 3 onder dezelfde fee van execution only?
- Wat kan ik het beste doen voor het resterende bedrag voor mijzelf? Is dat een bankspaarproduct of juist niet en waarom?
- Wanneer moet ik de opdracht aan de verzekeraar geven? Is dat voor of kan dit ook na de expiratiedatum?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijk groet,

Tineke

reageer op Tineke

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 november 2014 19:09:05

Beste Tineke,
Ik mis helaas uw leeftijd om u in een keer goed te kunnen helpen met deze vragen. Misschien handig als u mij even belt om dit door te spreken.
Maar ik zal vast enkele tips en antwoorden geven. Als de polis nu vrijkomt en het nog niet de bedoeling is dat er maandelijkse uitkeringen gedaan worden als inkomensaanvulling dan kunt u er ook voor kiezen om de hele waarde nu nog een aantal jaren door te schuiven op uw naam. Dan hoeven er nog geen 3 polissen geregeld te worden. Als het de bedoeling is dat de kinderen wel een uitkering gaan ontvangen dan moet er 1 Direct Ingaande Lijfrentepolis worden afgesloten. Hier stort u dan 2/3 deel op voor u kinderen en u wordt verzekeringsnemer en verzekerde en uw beide kinderen ieder voor de helft begunstigde. Daarnaast kunt u dan een polis voor het laatste 1/3 deel sluiten voor u zelf om het bedrag voort te zetten tot uw AOW leeftijd. Maar u kunt hiervoor ook een bankspaarrekening nemen. In bijna alle gevallen levert banksparen meer op. U verliest dan wel het oude regime maar als u het na AOW leeftijd gewoon in minimaal 5 jaar wilt laten uitkeren is dat geen probleem.
over de kosten In principe is elke polis of bankspaarrekenining een apart product en evenveel werk voor ons. Maar als u 3 producten afneemt kunnen we € 60 korting bieden.
Uw laatste vraag over het moment van opdracht aan de verzekeraar is afhankelijk van uw wens. wilt u de uitkeringen maandelijsk schenken dan kan dat geregeld worden na expiratie van uw huidige polis. Wilt u een deel van de waarde wegschenken dan moeten we dat voor expiratie regelen.
Belt u mij of mijn collega's maar even dan gevenw e u niog meer info, zodat u de juiste keuzes kunt maken.
met vriendelijek groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

silva

18 november 2014 10:45:57

wij hebben vrijkomend bedrag lijfrente oud-regime geschonken aan dochter v 18 .
Centraal beheer heeft wel belasting ingehouden.
1-Hoe vraagt dochter dat terug?
2-Wij hoieven geen formulieren in te vullen mbt schenking omdat deze onder de vrijstelling valt?
3-En maakt het nog uit of de inleg ooit is afgetrokken vd belasting of niet?

reageer op silva

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 november 2014 11:04:19

Beste Silva,
uw dochter kan via een T biljet aangifte doen. op de site van de fiscus staat hier meer info over wat heeft u geschonken de waarde of de uitkeringen. Bij uitkeringen hoeft u biet te schenken bij een waarde kan het wel het geval zijn. Ja zeker maakt het uit. Als u de inleg niet heeft afgetrokken en de uitbetaling is belast dan is dat niet handig.
Ik denk dat u zich hierover goed moet laten adviseren anders gaan er wellicht dingen mis. en dat zou zonde zijn.

reageer op Jeroen Wolfsen

silva

18 november 2014 12:58:33

Het was een bedrag ineens.(Oud-regime dus deel van het bedrag dat op de einddatum vrijkwam is rechtstreeks door centyraal beheer op haar rekening gestort onder aftrek van belasting)Andere deel volgend jr ivm max schenking kind per jaar.
.De inleg is wel afgetrokken destijds want dat was de reden van aangaan polis,de laatste keer mogelijkheid aftrekken van inleg.
Dus het gaar erom onder welk kopje vraagt ze die belasting terug...

reageer op silva

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 november 2014 14:28:44

Indat geval is het dus een kwestie van teruggave vragen bij de fiscus. Gewoon aangifte doen bij de fiscus dus.

reageer op Jeroen Wolfsen

silva

18 november 2014 15:35:21

ok dat gaan we regelen.
Maar op de rekenhulp staat alleen
betaalde belasting-==kan ze invullen mbv jaaropgaaf
loon==kan ze invullen mbv jaaropgaaf
arbeidskorting ==ook met jaaropgaaf
andere inkomsten (waarover geen belasting is betaald)==is geen lijfrente
uitkering (maar dat is de lijfrente ook niet.)

Dus hoe heet het verkregen bedrag dan wel?waar moet ze dat invullen?
of alleen de betaalde belasting invullen zonder het bedrag waarover het ging...belastingdienst geeft ook geen uitsluitsel

reageer op silva

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 november 2014 19:16:02

Als u even belt met de belastingtelefoon dan kunnen ze u zo vertellen waar u moet zijn en wat u moet doen 0800 0543.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jo

21 november 2014 14:47:58

Ik (63) heb een inmiddels geëxpireerde koopsompolis/lijfrente van10.000 € die ik aan mijn dochter (met laag inkomen dankzij bezuinigingen in de kinderopvang) wil schenken. Oud-regime. Kan ik dat doen middels een lijfrente uitkering, over 5 jaar?
(losstaand van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling).
Of gaat dat alleen als de polis nog niet afgelopen is? En wat is anders een goede mogelijkheid?

reageer op Jo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 november 2014 14:56:52

Dat kan alleen als het een oud regime polis is. U koopt dan een direct ingaande lijfrente polis aan waarop uw verzekeringsnemer en verzekerde bent en uw dochter de begunstigde is voor de uitkeringen.
U kunt zelf vergelijken welke verzkeraar u de hoogste uitkering biedt.
Is het geen oud regime polis dan kan het dus niet. En kunt u alleen aan u zelf uitkeren. Mocht u nog vragen hebben, belt u dan gerust. Mijn collega's leggen het u graag uit.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jo

21 november 2014 15:29:02

Is een bankspaar-regling ook mogelijk in dit geval (al geëxpireerd, oud regime), aangezien bij overlijden de hele som naar de verzekeraar gaat?

reageer op Jo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 november 2014 16:48:26

Banksparen kunt u eigenlijk alleeen laten uitkeren na 65. Dan moet de uitkering minimaal 5 jaar lopen ( fiscale eis). U mag uw lijfrente wel voor 65 laten uitkeren via banksparen maar dan moet de uitering veel langer zijn. Namelijk de aantal jaren tot uw 65 plus 20 jaar. Dus op leeftijd 63 is de minimale uitkering dus 22 jaar.. Als het een oud regme polis kunt u ook het geld in een keer laten uitkeren. Dan betaalt u waarschijnlijk wel meer belastingen dan uitkeren na 65. Dus of het inetressant is hangt af van uw situatie. Maar het mag wel.
Als uw inkomen na 65 jaar niet meer is dan 33.000 euro bruto ( AOW en pensioen) dan scheelt het bijna 2000 euro. En dan kan het de moeite waard zijn om het geld pas na 65 uit te keren.
Wilt u het voor 65 laten uitkeren per maand dan kan dat dus alleen via een polis en dan is er inderdaad een risico bij overlijden.

Hendricus

2 december 2014 20:33:21

Ik heb een oud-regime lijfrente polis en verder twee lijfrente polissen van later datum. De oud-regime polis expireert over 3 jaar wanneer ik de leeftijd van 70 behaal, de polis staat op mijn naam en ik ben de begunstigde. De twee andere polissen staan ook op mijn naam en worden jaarlijks automatisch met 1 jaar verlengd.
Wij zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd maar er is niet jaarlijks afgerekend en niets is benoemd. Mijn vrouw heeft maar heel weinig inkomsten gehad gedurende ons huwelijk. Mijn vraag is of ik de lijfrente polissen moet delen en wat het fiscaal voor gevolgen heeft als zij afziet van de polissen. Ik heb altijd gedacht dat wat op mijn naam stond ook van mij alleen was maar na wat zoeken op internet begin ik te twijfelen

reageer op Hendricus

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2014 11:08:42

Geachte heer,

Het huwelijksgoederen regime is eigenlijk niet zozeer van toepassing bij de fiscale verdeling van een lijfrente. Natuurlijk maakt het binnen de huishouding wel uit, wie wat uit welk potje heeft betaald, maar fiscaal kijkt de fiscus anders. U heeft een lijfrente en heeft die afgetrokken. Dat betekent dat u het belastingvoordeel heeft gehad en dat u dan ook belasting moet gaan betalen over de uitkering.

Een veel gestelde vraag is of de man die destijds de premies heeft afgetrokken, nu de uitkeringen uit een oud regime polis kan schenken aan zijn echtgenote om op die manier belasting te besparen. Die vlieger gaat niet op. De uitkering is in principe belast bij degene die de lijfrente destijds heeft afgetrokken.

Gaat er geschoven worden met fiscaal geld uit een lijfrente dan is de fiscus simpel: de uitkering wordt dan belasting bij degene met het hoogste inkomen waardoor er ook het meeste belasting moet worden betaald.

reageer op Jeroen Wolfsen

Susan

9 december 2014 13:39:04

Wij hebben de volgende vragen;
Betreft: Koopsompolis oud regime. (vóór 1992)
• Kapitaal schenken (onherroepelijk) – handhaven rechten oud regime. Moet bij schenken van kapitaal de verzekerde/verzekeringnemer in leven zijn? Indien nee, kan de in leven zijnde 1e begunstigde dit nog toepassen?

• Schenkingsvrijstelling kinderen. Normaal is dit € 5.229,- per kind. (2014) Incl. 30% belastinglatentie € 7.470 (2014). Mag het niet gebruikte deel(* van de verhoogde schenkingsvrijstelling hier nog worden bijgeteld?
Bijvoorbeeld: Verhoogde vrijstelling € 25.096 -/- 20.711= € 4.385,-(* Incl. 30% = € 6.265 (2014)

reageer op Susan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 december 2014 20:50:38

Beste Susan,
Begrijp ik het goed dat de originele verzekeringsnemer ( die ook verzekerde was) inmiddels is overleden? En dat degene die als begunstigde op de polis staat, het geld dus gaat of inmiddels heeft ontvangen? En die wil het schenken als kapitaal aan een derde die het weer in een polis stort om door te laten groeien om op die manier het oude regime te behouden?
Dan zou ik zeggen dat de begunstigde eerste weer zelf een opbouwpolis moet starten en deze kort daarna weer laat uitkeren. Op die polis moet de uiteindelijke persoon die het kapitaal zou moeten krijgen als begunstigde moeten staan. En die persoon kan dan zijn uiteindelijek oud regime polis aankopen. Dat is een flinke omweg maar dat komt omdat voor schenken van het kapitaal de begunstigde moet zijn benoemd voor expiratie. Door het overlijden van de originele verzekerde is het kapitaal nu al geexpireerd ( vrijgekomen). Nu moet de beunstigde ( als verzekeringsnemenr) dus eerst weer een polis nemen en degenen die het geld uiteindelijk moet krijgen opnemen als begunstigde. De looptijd kan eigenlijk heel kort zijn. Bij wijze van spreken een maand.
Ingewikkeld en een hele omweg. Ik weet niet zeker of er een kortere route is die door de fiscus wordt geaccepteerd. Ik zou je eigenlijk willen adviseren om een goede financieel planner in arm te nemen. Die kan dit uitzoeken voor je en kortsluiten. Het zelfde geldt eigenlijk ook voor je tweede vraag. Ik hoor dat te weten als financieel planner maar ben er in de praktijk te weing mee bezig om je 100% duidelijkheid en zekerheid hierover te kunnen geven.
Als je het prettig vindt kan ik je wel een aantal goede FFP-ers aanbevelen die dit zeker beheersen en kunnen uitzoeken. Neem dan even telefonisch contact met mij op (085 7607600). Wat we uiteindelijk wel voor je kunen doen is het regelen van de gewneste polis of andere constructie. Laat je dus goed voorlichten en als je een product nodig hebt, dan helpen we je graag.

reageer op Jeroen Wolfsen

C.Toonen

22 december 2014 20:37:29

Mijn dochtder had 3 polissen oud-regime 1989 die deze maand uitkeren.i op het leven van haar man. 2op leven van de zoon en dochter. De verzekeringsmaatschappi Hiervoor heeft ZIJ 3 lijfrenrentes gekocht voor uitkerking aan 2 dochters en 1 zoon.
De verzoeken tot uitkering daarbij zijn 3 loonbelastingverklaringen bijgevoegd .
NUKOMT MIJN PROBLEEM. de LB-vrklaring staat op naam en gbetekend dloor mijn dochter. IK dacht dat deze LB-verklaringen mloeten staan op naam van de kinderen en ook door hen moeten worden getekend.
Bij navraag werd gezegd dat dit gebruikelijk is want dde verzekeringnemer is verantwoordelijk . Het gaat om 5 x jaaruitkeringen van €.4400,- en 2 x €3300,-
Wat is volgens U de juiste zienswijze

reageer op C.Toonen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 december 2014 20:45:08

Geachte heer of mevrouw Toonen,
Ik heb eingelijk te weinig inzicht in de omschreven situatie om een goed antwoord te kunnen geven. Als ik het goed begrijp, komt er een uitkering voor 2 dochters en een zoon. Het lijkt mij inderdaad dat de loonbelastinverklaring op naam van de kinderen moet zijn. Tenzij deze nog geen 18 jaar zijn want dan wordt het belast bij de ouder met het hoogste inkomen en heeft de hele oefening fiscaal dus ook geen zin en geen voordeel.
Dus als de kinderen de begunstigden zijn voor de uitkeringen en ze zijn ouder dan 18 jaar dan wordt de uitkering bij hun belast. Ik neem toch aan dat u hierover wel goed bent geinformeerd door de adviseur of verzekeraar? Zijn de uitkeringspolissen ook al geregeld? En heeft u de verzekeraars onderling goed vergeleken? Er zijn grote verschillen in de uitkeringen en shoppen loont.

reageer op Jeroen Wolfsen

Felix Helmich

3 februari 2015 8:51:53

Mijn jongste dochter (32 jaar) woont, werkt en leeft permanent in Colombia. Ze verdient een lokaal salaris en draagt in Colombia gewoon haar belasting af. Ik wil mijn dochter helpen. Naast spaargeld heb ik (65 jaar) oud regiem lijfrente kapitaal opgebouwd. Bij voorkeur schenk ik haar een deel van dit kapitaal of lijfrente-uitkering (i.v.m. hoge inkomstenbelasting die ik anders moet betalen). Ze kan een financiële ondersteuning gebruiken voor (1) de aankoop van een woning (op kort termijn), (2) financiering van de studies van haar kinderen (nog niet geboren) en (3) als aanvulling op haar pensioen. Hoe kan ik dit het beste realiseren met het oog op de Nederlandse belasting. Biedt haar permanente verblijf in Colombia nog bijzondere kansen op dit punt?

reageer op Felix Helmich

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 februari 2015 19:51:39

Geachte heer Helmich,

U mag altijd schenken. Daar zijn twee manieren in: of u schenkt het kapitaal of u schenkt maandelijske uitkeringen. Hoe dit belast wordt is afhankelijk van de afspraken tusseen Nederland en Het betreffende land waar de ontvanger woont. Nederland wil natuurlijk belastingheffen maar soms worden er andere afspraken gemaakt en is de lijfrente in het andere land belast. Mogelijk levert dat voordeel op.

Voorzover ik het kan zien is er al geruime tijd sprake van besprekingen over een nieuwbelastingverdrag tussen Nederland en Colombia maar dit is nog niet afgerond. Meer info hierover vindt u op de site van de overheid: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/03/31/nederland-en-colombia-streven-naar-afronding-belastingverdrag-in-april.html

Dat betekent in principe dat de ontvangen bedragen belast zullen zijn in Nederland, is mijn inschatting. Maar ik ben hier geen specialist in. Darom verwijs ik u graag door naar een spelcialist:http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/

Zij kunnen u zeker hierover adviseren.

Met vriendelijke greot,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk Klanderman

18 februari 2015 12:09:38

Dag.
Eind deze maand komt een lijfrente oud regime vrij van 17000. Begunstigde op de polis is mijn vrouw. Ik, haar man heb de koopsompolis destijds aangegaan en in een keer betaald. Wij willen het bedrag schenken aan onze meerjarige dochter die in Spanje woont, getrouwd is en werkt. Moeten wij de begunstigde op de polis voor de datum van uitkering wijzigen?
Zouden het in een keer of in termijnen willen/kunnen betalen
Wie betaalt de belastingen, onze dochter of wij of misschien gedeeld?
Heeft Spanje een belastingverdrag met Nederland.

reageer op Henk Klanderman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 februari 2015 19:26:50

Geachte heer Klanderman,
Na een rondje bellen naar verschillende verzekeraars blijkt dat zij alleen willen uitkeren op een particuliere betaalrekening van uw dochter bij een bank in Nederland. Het is dus van belang dat uw dochter over een Nederlands bankrekeningnummer beschikt. Maar daarnaast moet u dochter ook over een geldig (bij voorkeur Nederlands) legitimatiebewijs en BSN of sofinummer beschikken. Vervolgens kan uw dochter bij de Belastingdienst in Heerlen (Buitenlandkantoor) verzoeken om vrijwaring van loonbelasting. De uitkerende verzekeraar kan de lijfrente uitkeringen aan uw dochter dan wel bruto = netto uitkeren. Het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje is er sinds 1971. Gesprekken over het aanpassen van het bestaand belastingverdrag zijn nog niet afgerond. Volgens het verdrag kan lijfrente worden belast in Spanje. Zie ook http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/overzicht_verdragen/. Tot slot. Er zijn 2 manieren om oud regime lijfrente te schenken. Zie http://weblog.moneywise.nl/lijfrente/schenken-van-oud-regime-lijfrente-hoe-werkt-dat/ of http://www.lijfrente.com/vormen-soorten/regime/oud-regime-lijfrente.aspx."
Met vriendelijke groet,
Maarten Docter Specialist Lijfrente

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk Klanderman

18 februari 2015 18:49:29

Dag Jeroen Wolfsen.

Excuses voor het 3x mailen van mijn vragen. Foutje van mij, te wijten aan mijn minimale kennis van hoe om te gaan met internet. Wilt u er 2 verwijderen.Dank.
Ik dank u ook bij voorbaat voor uw antwoord.

Met groet,
Henk Klanderman

reageer op Henk Klanderman

Henk

19 februari 2015 11:02:02

Geachte heer Wolfsen,
Wij willen onze polis(sen) oud regime, koopsom pre brede herwaardering schenken aan onze kinderen.
(zie 2. lijfrente kapitaal schenken, van moneywise)
Met deze “nieuwe polissen” moeten de oud regime rechten in stand worden gehouden. Ons probleem hierbij is verzekeringsmaatschappijen *) te vinden die dit product aanbieden? zie hierboven.
Het lijkt dat in tegenstelling met bancaire lijfrenteopbouw(sparen/beleggen) er geen lijfrenteopbouw(beleggen) oud regime te vinden zijn. Beleggen heeft onze voorkeur daar de horizon > 30 jaar.
Ter info van L&G hebben we een offerte PPP (ParticulierPensioenPlan).
(* offerte vergelijking
Zijn deze aanbieders er wel? En o.a. welke maatschappijen zijn dit?


2. Het lijfrente kapitaal schenken (moneywise)
U kunt ook (een deel van) de waarde van de polis schenken aan kinderen of kleinkinderen. Het kind dat een deel van de waarde uit de polis geschonken krijgt, sluit zelf een nieuwe lijfrenteverzekering af waarin het kapitaal verder opbouwt. Ook hier geldt dat dit alleen via een verzekering geregeld kan worden. Als u het oude regime in stand wil houden, dan is banksparen geen optie. enz. enz.

reageer op Henk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 februari 2015 12:23:18

beste Henk,
Dank voor uw reactie op onze weblog.
MoneyWise kan bij een paar verzekeraars voor u terecht en u gratis van een offerte voorzien. Daarvoor hebben wij aanvullende gegevens van u nodig die u kwijt kunt op het inventarisatieformulier. Zie bijlage. Dat is ook de reden dat wij u rechtstreeks per e-mail beantwoorden en niet reageren op onze website. Legal & General biedt inderdaad als één van de weinigen een lijfrente uitstelverzekering met beleggen aan, het Particulier Pensioen Plan (PPP). Ook in geval van Legal & General kan MoneyWise voor u een rol van betekenis spelen, omdat wij ook bij Legal & General voor u een aanvraag kunnen indienen.
Voor de zekerheid. Als u uw lijfrentekapitaal of polis in zijn geheel wilt schenken aan bijv. uw kinderen of kleinkinderen, dan dient u de begunstiging van de huidige polis vóór de einddatum gewijzigd te hebben bij de huidige verzekeraar. De begunstigde wordt de nieuwe eigenaar van de polis en dient een fiscaal juiste vervolgoplossing te kiezen, waarbij behoud van oud regime mogelijk is. Daarmee is het aantal aanbieders weer beperkt. Als u alleen de uitkeringen uit uw lijfrentekapitaal wilt schenken aan bijv. uw kinderen of kleinkinderen, dan kunt u dat aanvragen als u uw lijfrente t.z.t. wilt laten uitkeren middels een direct ingaande lijfrente(verzekering). U blijft in dat geval verzekeringsnemer (, verzekerde) en eigenaar van de polis. Tot die tijd maakt u gebruik van een lijfrente uitstelverzekering om uw lijfrente verder te laten renderen.
Omdat de 'horizon' nog lang is, is de kans groot dat u in ieder geval niet te maken krijgt met negatief rendement. Een verzekering levert nog steeds minder op dan een bankspaarrekening, maar door te gaan banksparen verliest u de rechten en voordelen van oud regime. Dat is de consequentie (en overweging).
Voor de goede orde. Het afsluiten van een lijfrente uitstelverzekering via MoneyWise kost éénmalig € 195. Wij vernemen graag van u. Alvast bedankt.

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk

23 februari 2015 14:24:41

Reactie
Beste Jeroen,
In antwoord op onze reactie op de weblog schreef je het volgende:
"MoneyWise kan bij een paar verzekeraars voor u terecht en u gratis van een offerte voorzien. Daarvoor hebben wij aanvullende gegevens van u nodig die u kwijt kunt op het inventarisatieformulier. Zie bijlage. Dat is ook de reden dat wij u rechtstreeks per e-mail beantwoorden en niet reageren op onze website.enz."

Wij hebben geen bijlage en/of mailbericht aangetroffen!
Hebben ook in het postvak - IN ongewenste mail gekeken -.
Wil je deze nog een keer sturen?

reageer op Henk

marcus

22 februari 2015 23:12:57

Beste Jeroen,

Ik begrijp wanneer mijn lijfrente (koopsompolis) vrij komt en ik laat het uitkeren met een Direct Ingaande Lijfrente verzekering dat ik over het uit te keren bedrag inkomsten belasting moet betalen.
Maar moet ik van het overgebleven lijfrentekapitaal jaarlijks dit bij mijn box 3 voor de belasting optellen?
En het zelfde vraag ook voor een stamrecht (gouden handdruk), wanneer ik het met banksparen laat uitkeren moet ik ook van de resterende bedrag jaarlijks opgeven in box 3?

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mvg Marcus

reageer op marcus

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 februari 2015 12:13:18

Marcus, vermogen in een lijfrente valt altijd buiten box 3. Anders zou je dubbel belasting betalen: inkomsten belasting en vermogensrendementsheffing. Voor stamrecht geldt hetzefde.

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter Raymakers

23 februari 2015 20:18:45

Geachte heren/dames,
De situatie in de vraag van dhr. Klanderman (18-2-2015) en ook Felix Helmich (3 februari 2015) wekt mijn interesse. Ik heb een soortgelijke situatie, vrijkomende oud-regime lijfrente, dochter van 35 woonachtig in Hongarije. Getuige het overzicht van Jongbloed lijkt het dus dat Hongarije volgens het belastingverdrag mag heffen over uit Nederland ontvangen lijfrentetermijnen?

1. Begrijp ik het dan goed dat dit zou betekenen dat indien ik de begunstiging wijzig naar mijn dochter, Nederland de heffing over de lijfrente volledig misloopt en daar eigenlijk helemaal niets tegen kan doen? Ik kan dat maar moeilijk geloven aangezien Nederland fiscaal toch nagenoeg volledig is dichtgetimmerd. Loop ik niet het risico dat ik zelf alsnog de inkomstenbelasting moet gaan betalen (per lijfrentetermijn of misschien zelfs in 1x afrekenen?) of dat mijn dochter straks alsnog als buitenlands belastingplichtig wordt aangeslagen?

2. Zoals u het stelt zou er zelfs geen schenkbelasting verschuldigd zijn in Nederland omdat ook inkomstenbelasting wordt betaald. Ook dat kan ik hier moeilijk geloven, want zo’n “coulanceregel” van de Belastingdienst ter voorkoming van dubbele belasting zal toch niet ook voor buitenlandsituaties gelden? Of heeft deze “samenloopregel” een wettelijke basis?

3. Als ik voor optie “schenken van het lijfrentekapitaal” ga dan zit mijn dochter dus straks met een Nederlandse oud-regime lijfrente, maar ik lees dat verzekeraars nauwelijks bereid zijn om Direct Ingaande Lijfrentes op naam van een in het buitenland woonachtig persoon af te sluiten (sterker nog, dat zelfs naar Spanje geemigreerde Nederlanders nog moeite hebben hun eigen zuurverdiende lijfrente te laten uitkeren). Klopt dit? Dat zou kapitaal schenken namelijk eigenlijk alleen aantrekkelijk maken bij expat-kinderen die later ooit nog willen terugkeren naar Nederland, niet voor kinderen die permanent zijn vertrokken.

4. Doelt u met “vrijwaring van loonbelasting” op het “Verzoek Vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen” wat ik bij de Belastingdienst vind? Als ik kies voor de optie uitkeringen schenken en alles daarbij in acht neem (tijdelijke wijziging begunstiging, mijn dochter aanvaardt niet en regelt een NL id-bewijs/betaalrekening etc.), kost dit traject dan veel moeite en zijn Belastingdienst Heerlen en de verzekeraars hier wel goed mee bekend, of wordt het ellenlang discussieren en moeilijkheden? Zijn er bij uw rondje bellen uberhaupt wel voldoende verzekeraars bereid gebleken om op die manier uit te keren aan een niet-NL-inwoner (ook met het oog op enige concurrentie zodat er nog redelijke uitkering wordt geboden)?

P. Raymakers

reageer op Peter Raymakers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 februari 2015 20:35:05

De situatie met een uitkerinig voor iemand die in het buitenland woont moet van te voren goed uitgezocht worden om te voorkomen dat u tegen verrassingen en teleurstelling aan loopt. Dat uitzoeken doen wij niet, het is niet onze specialiteit en daarnaast geven we geen persoonlijk advies. Ik wil u echt adviserenom een goede adviseru ( zoals Jongbloed) hiervoor in te schakelen

Het is inderdaad erg lastig en vaak onmogelijk om een lijfrente af te sluiten als men in het buitenland woont. In uw sitiuatie is het anders als u niet de uitkering in eens maar de lijfrentetermijnen (dus de uitkeringen) zou schenken. Dan bent u verzekeringsnemer en verzekerde en uw dochter begunstigde. Ze moet wel een nederlands bsn nummer hebben en een nederlands bankrekeningnummer.

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter Raymakers

24 februari 2015 12:48:18

Bedankt voor uw reactie. De details goed laten uitzoeken spreekt voor zich. Ik meende in uw antwoorden op Felix Helmich en Henk Klanderman (antwoord van Maarten Docter) alleen op te maken dat het belastingverdrag tussen Nederland en het woonland van het te begunstigen kind bepaalt of Nederland mag heffen of het woonland. Leek me wat raar dat NL daar nationaal geen stokje voor steekt maar misschien is het dat niet. Huidige verdrag Nederland-Spanje bepaalt zoals door u gezegd: woonland mag heffen dus Spanje. Nederland-Colombia bepaalt dat bronland Nederland mag heffen. De IB heffing vindt in ieder geval plaats bij begunstigde, niet meer bij de verzekeringsnemer (die immers ook geen geld ontvangt). Is dat min of meer de systematiek die u kunt bevestigen? Anders heeft het weinig zin om verder advies in te winnen natuurlijk als alles om wat voor reden dan ook alsnog bij mij belast wordt. Eventueel ook nog schenkbelasting ontlopen dat zal wel aan strikte voorwaarden gebonden zijn, dat laat ik hoe dan ook door een fiscalist voorbereiden.

Kunt u daarnaast nog iets meer ingaan op de vraag of er voldoende aanbod is van verzekeraars om bij een Nederlandse verzekeringsnemer aan een buitenlandse begunstigde te laten uitbetalen? Kan ik daarbij gewoon af gaan op de aanbiedingen voor Direct Ingaande Lijfrenten die ik in de vergelijker op uw website aantref? Of zijn dergelijke offertes opeens niet meer geldig als er aan de begunstiging wordt gerommeld richting het buitenland.

P. Raymakers

reageer op Peter Raymakers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 februari 2015 20:21:32

Geachte heer Raymakers,
Er wordt inderdaad geheven bij de begunstigde en is het verdrag met het woonland dus van belang. Als de verzkeringsnemer in Nederland woont dan is het geen probleem als de beunstigde in het buitenland woont. Mits er een NL bankrekeing en BSN numemr is.
Een kunt een offerte opvragen via onze vergelijking

reageer op Jeroen Wolfsen

caro

1 maart 2015 20:24:34

wij schonken de uitkering uit oud-regime lijfrente aan dochter 18 jaar.
Nu zie ik op de vooringevulde aangifte bij haar zowel als bij ons die kapitaalverzekering staan als hadden wij er allebei één op 1-1-14.
Zij heeft echter alleen de uitkering gehad en daar is 1255 belasting over betaald,maar dat staat nu niet als terug te ontvangen terwijl ze maar 5538 inkomsten had buiten de scholierenvergoeding van 108 per maand t/m aug.
Ons werd eerder echter steeds verteld dat zij het zou terugontvangen...

Verder staat bij ons biljet de keuze wie het heeft ontvangen,maar in dat lijstje komt zij niet voor...hoe zit dat nou met die bedragen?

reageer op caro

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 maart 2015 20:30:36

Als het een lijfrente is dan hoeft de waarde daarvan in ieder geval niet meegeneomenen te worden in uw aangifte. Hij valt niet in uw box 1, immers u ontvangt geen uitkering en het is ook geen box 3 vermogen. Het lijkt me dat de uitkeringen alleen belasting moeten zijn bij uw dochter.

Ik adviseer u om contact op te nemen met de belastingtelefoon.

reageer op Jeroen Wolfsen

arnold herrmann

25 mei 2015 19:14:04

Geachte heer Wolfsen,

Graag uw mening over het volgende. We hebben binnen kort een studerend kind. Ook hebben we een lijfrente oud regime, die afgelopen jaar rendement van 9% had . We zitten wat te dubben wat verstandig is:

1. de polis gebruiken om de studie te financieren, dit omdat onze zoon verder geen inkomen heeft en we dus fiscaal gezien voordeling geld uit de polis halen

2. geld lenen via DUO en de polis aanhouden. Die zouden we dan later, over een jaar 20 (pensioen / ..) kunnen laten uitkeren

3. idem aan 2. echter laten uitkeren bij einde studie, zodat we nog even rendement kunnen blijven maken op de polis

Ik hoor graag wat u ons aanraadt.

reageer op arnold herrmann

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 mei 2015 7:59:10

Geachte heer Hermann,

U heeft een polis waar u blijkbaar een leuk rendement op kan halen, maar bij 9% rendement hoort natuurlijk ook het risico dat de waarde daalt als de beleggingsmarkt daalt.
De 3 opties die u noemt zijn inderdaad mogelijk maar ik kan zonder inzicht in uw persoonlijke financieen u echt niet vertellen wat wijsheid is. Daarvoor moet u een financieel planner inschakelen die samen met u uw situatie bekijkt en dan kan uitrekeken wat het beste is in uw situatie> MoneyWise is een vergelijkingssite waar u financiele producten op kunt regelen ( zoals de uitkering vooruw zoon). We geven heel veel info maar we geven geen advies.

ALs u wilt kunnen we u in contact zetten met een onafhankelijk financieel planner die geen producten verkoopt maar u wel goed kan adviseren en verstand heet van oud regime lijfrnetes.

Met vriendelijke groet,

jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jacbalaguer

21 juli 2015 15:22:02

Met betrekking tot de kwestie van het begunstigen van de echtgenote van een oud regime lijfrentepolis en de daaruit voortvloeiende ontvangen van de echtgenote van de lijfrente uitkeringen, vraag ik mij af wat de fiscale consequentie is voor de echtgenoot (die eerder de fiscale voordelen van de betaling van de lijfrentepremies heeft gehad omdat de echtgenote geen inkomen had) als deze ook in de 42% tarief valt net als de echtgenote (na ontvangst van de lijfrente uitkeringen). Met andere woorden beide echtgenoten zitten dan in hetzelfde (lagere) tarief en waarvan de echtgenoot zelfs een lager inkomen heeft dan de echtgenote. Graag hoor ik uw mening in deze.

reageer op jacbalaguer

jacbalaguer

22 juli 2015 9:59:25

Even nog een opmerking c.q. aanvulling bij het voorafgaande; in het bovengenoemde geval tracht ik de situatie te schetsen waarbij beide echtgenoten in het zelfde belastingtarief vallen (42%) waardoor er geen fiscaal voordeel ontstaat bij de partner die in het verleden de premies fiscaal van zijn inkomen heeft afgetrokken.

reageer op jacbalaguer

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 juli 2015 12:00:01

Geachte heer / mevrouw Jacbalaguer,
De uitkeringen van een oud regime lijfrente, worden belast bij de persoon die de premie destijds heeft voldaan. Het fiscale trucje om in een lager tarief te komen door de uitkeringen te schenken aan de partner met een lager inkomen is sinds medio 2012 niet meer mogelijk.
Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Y. Petra

8 november 2015 23:56:55

Geacht heer Wolfsen,

Met twee gelijke oud regime koopsompolissen willen mijn ex-echtgenoot en ik de studie voor onze dochter van 21 jaar financieren.
De bank heeft aangeraden de begunstiging van de polissen op haar naam te laten zetten, hetgeen net voor de expiratiedatum is gedaan.

Graag willen we een zo fiscaal gunstige mogelijke uitkering voor haar regelen in de komende 3-4 jaar. Waarschijnlijk is dat ze als student een paar duizend euro per jaar maximaal zal bijverdienen.

Als verzekerde(n) zou(den) (een van) de ouders kunnen gelden: mijn ex-echtgenoot en ik zijn allebei 58 jaar.

1. Wat denkt u dat gunstig is?
2. Hoe is dat snel te regelen zodat de eerste uitkering nog voor het einde van dit jaar ingaat?
3. Weet u zo nodig een financieel planner?

Dank u vriendelijk bij voorbaat,

reageer op Y. Petra

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 november 2015 9:36:27

Geachte heer of Mevrouw Petra,

Uw bank heeft u helaas verkeerd geadviseerd. Door de begunstiging te wijzigen voor expiratie, ontvangen u dochter straks de uitkering. Hierover is ze schenkbelasting verschuldigt. Omdat er, zodra ze het geld laten uitkeren in termijnen, ook inkomstenbelasting betaald moet worden hoeven ze maar over 70% van de waarde schenkbelasting te betalen. We noemen dit de samenloopregeling met 30% belastinglatentie. Daarnaast heeft uw dochter een schenkrijstelling, dus het kan zijn dat er uiteindelijk geen schenkbelasting betaald hoeft te worden. Dat ligt aan de hoogte van de poliswaarde die u beiden schenkt.

Deze hele oefening is volkomen onnodig geweest. De polissen hadden gewoon kunnen expireren met u en uw ex als begunstigden. U koopt dan beiden een lijfrente aan op uw eigen leven en uw dochter is de begunstigde voor de uitkering. Zo had men u moeten adviseren. Deze constructie heeft een aantal voordelen: ten eerste is er geen schenkbel;asting verschuldigt en ten tweede blijft u verzekeringsnemer en heeft u dus ook de mogelijkheid om de begunstiging weer te wijzigen. Dus als uw dochter stopt met de studie kunt u de uitkering naar haar stopzetten en naar een ander (uzelf) laten komen.

Als de polis nog niet is geexpireerd dan adviseer ik u bieden om snel u zelf weer als begunstigde op de polis te zetten.

Als de polis wel is geexpireerd kan uw dochter nog wel zelf een Direct Ingaande lijfrente verzekeren. Zij wordt dan verzekeringsnemer en u bent verzekerde. Zij wordt de begunstigde en ontvangt de (maandelijkse) uitkering.
U kunt zelf vergelijken welke verzekereaar de hoogste uitkering doet voor een Direct Ingaande Lijfrente.
Wij kunnen een uitkering binnen een paar dagen geregeld hebben.


Lees het weblog nog maar eens goed door, hierinstaat duidelijk waneer je wel of niet de begunstiging moet wijzigen. En als u vragen heeft bel mij dan gerust (085 7607600 Jeroen Wolfsen)

Daarnaast speelt nog het volgende. Sinds de intoducering van het leenstelsel is er geen maximum wat uw dochter mag verdienen meer. Dus ze wordt niet gekort als ze teveel verdient. Wel is er een maximum bedrag wat fiscaal aantrekkelijk is en dat is € 500 bruto per maand. Tot een bedrag van € 6.000 per jaar betaal je namelijk geen belasting.

reageer op Jeroen Wolfsen

bart

23 november 2015 13:06:00

Hallo Mr. Wolfsen,

Mijn ouders schenken mij een lijfrente kapitaal. Ze hebben voor de einddatum mij als begunstigde opgegeven
Deze wil ik omzetten naar pensioen voor banksparen.
Ik heb echter geen of beperkt pensioen tekort.

Het is me duidelijk dat ik schenkbelasting moet betalen. Dank voor de uitleg.
Echter wat me niet helemaal duidelijk is, of ik nu over dit bedrag ook nog inkomstenbelasting moet betalen, omdat ik geen jaarruimte heb ? Of hoef ik pas belasting te betalen als het daadwerkelijk met mijn pensioen word uitgekeerd ?

En de beperkte jaarruimte die ik wel heb, kan ik daar nog wat mee ?

reageer op bart

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 november 2015 14:10:08

Beste Bart,
Als je een lijfrentekapitaal uit een oude polis geschonken krijgt en deze voortzet in eeen andere lijfrente constructie dan gebeurt dat helemaal fiscaal geruisloos. Ik zal het uitkeggen.
Voor deze polis heeft één van je ouders in het verleden belastingaftrek gehad. Dat betekent dat de uitkering een keer belast moet gaan worden. Doordat je ouders jouw het kapitaal schenken en jij dit weer doorzet in een andere lijfrente, vindt er op dit moment fiscaal gezeien geen uitkering plaats. Pas als jij vanaf je AOW datum uitkeringen gaat ontvangen uit deze polis komt de belasting om de hoek kijken en zal er over deze uitkeringen belasting worden geheven. Dus het maakt helemaal niks uit of je wel of geen jaarruimte hebt.
Hou er wel rekeing mee dat het doorzetten van een oud regime polis naar banksparen betekent dat het oude regime verloren gaat. Dat betekent dat jij pas een uitkering uit deze polis kunt gaan halen vanaf AOW leeftijd. Wil je eerder een uitkering er uit kunnen halen en van de flexibiliteit van oud regime gebruik maken? Dan moet je voor een oud regime polis kiezen. Daar hebben we geen online vergelijking van maar als je contact met ons opneemt kunnen we je vertellen welke mogelijkheden je hebt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Joop Martinali

28 november 2015 13:42:51

Geachte heer Wolfsen,

Mijn oud regiem lijfrente wil ik schenken aan mijn kleinzoon van 18 j (11-2015) die volgend jaar gaat studeren. De verzekeringsmij. houdt hierop 42% IB in, die mijn kleinzoon grotendeels kan terugvragen in mrt 2016, omdat hij geen inkomen heeft. Het gaat maar om € 6600,- Omdat die 42% wordt geheven moet dan toch nog schenkingsrecht worden betaald, dit ivm de samenloopregeling? Ik kon dit uit voorgaande stukken niet duidelijk krijgen. Of zijn er andere mogelijkheden bv in 3 jaar?

In afwachting, hoogachtend,
Joop.

reageer op Joop Martinali

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 november 2015 15:31:56

Beste Joop,

Er zal loonbelasting worden inghouden op basis van de groene tabel. Maar uiteindelijk moet uw kleinzoon inderdaad afrekenen via de aangifte inkomstenbelasting en kan hij teveel ingehouden belasting terugkrijgen. Omdat er inkomstenbelasting betaald moet worden wordt er over de uitkering geen schenkbelasting geheven.

De looptijd is afhankelijk van het leven van de verzekerde (dat zult u zijn) en kan vanaf leeftijd 60 nog maar 1 jaar of langer zijn. Meer informatie vindt u in onze Lijfrentewijzer: http://www.moneywise.nl/downloads/informatie/Moneywise%20lijfrentewijzer%202015.pdf.
En natuurlijk mag u ons altijd bellen.

Als u wilt weten welke verzekeraar de hoogste uitkering biedt; hier kunt u de verzekeraars vergelijken:
http://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/.

Met vriendeljke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

W. Janssen

30 november 2015 14:44:55

Mijn oud regime polis expireerd per 30 dec 2015.
Deze heb ik eerder al een keer verlengd. Volgens mijn bank kan ik deze niet meer verlengen. Volgens de bank kan deze maar 1 keer verlengd worden.

M.vr.gr. Wim

reageer op W. Janssen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 november 2015 14:52:13

Geachte heer Janssen,

Waarschijnlijk geeft uw bank u de 'korte versie' van het echte verhaal.
Fiscaal gezien is er niet een echte einddatum van een oud regime lijfrente. U mag deze uitstellen zolang als u wilt.
Maar veel verzekeraars hanteren om administratieve (en commerciële) redenen een leeftijd tot 75 jaar. Dat is eigenlijk in de praktijk de uiterste uitsteldatum.
Daarnaast kan het zo zijn dat er voor uw lopende polis een beperking in de voorwaarden zit m.b.t. het aantal keren dat u mag verlengen. Er zijn natuurlijk allerlei soorten polissen met allemaal eigen voorwaarden.

Ik weet uw leeftijd niet en weet niet welk product u nu heeft, maar wij helpen regelmatig mensen die jonger zijn dan 75 jaar met het verlengen van hun polis. Dus als u die leeftijd nog niet heeft bereikt, hebben wij wel een oplossing voor u.

Neemt u gerust even telefonisch contact op met mijn collega's: tel. 085 760 7600.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wim

2 december 2015 11:10:05

Mijn oud regime polis heeft expiratie datum 30 dec 2015.
Is het mogelijk om deel per 2016 en 2017 uit te laten keren en voor het overige deel een uitstel verzekering af te sluiten?
Met welke kosten moet ik rekening houden bij een uitstel verzekering?

Alvast bedankt.
M.vr.gr. Wim

reageer op Wim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 december 2015 15:05:18

Beste Wim,

Ja , het is mogelijk om twee maal een opname te doen en de rest door te zetten naar verdere jaren. We hebben daar wel oplossingen voor.

Een lijfrente verzekering kost eenmalig € 195.

Bel ons maar even als je hulp nodig hebt en meer wilt weten over de mogelijkheden en de producten.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mevr Karman

12 februari 2016 14:58:24

Ik zit momenteel in een scheidings procedure. Weliswaar tegen mijn wil, maar ik heb geen keus. Mijn man heeft een lijfrente polis opgebouwd via het oude regime. deze komt eind deze maand vrij en hij wil mij nu de helft schenken. De polis staat op zijn naam. volgens mij is er geen sprake van een schenking, omdat al die jaren in zijn bedrijven heb meegewerkt en dus recht heb op de helft van het bedrag. Mede omdat wij in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Graag zou ik van u een antwoord hebben op mijn volgende vraag. Is bovenstaand juist of niet. En hoeveel belasting moet ik zelf over het aan mij uitgekeerde bedrag betalen. Ter verduidelijking ben ik degene die een inkomen heeft, terwijl hij niet werkt, noch een uitkering heeft.(hij krijgt ook de helft) is het dan zo zoals ik hierboven las dat alle belasting betaling op mij neer komt? Alvast bedankt gr Ineke

reageer op Mevr Karman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 februari 2016 15:15:16

Geachte mevrouw,
U bent in gemeenschap van goederen gehuwd dus de lijfrente valt in de gemeenschap en moet verdeeld worden.
Hoe dat werkt kunt u lezen in dit artikel dat ik hierover geschreven heb. U heeft straks een eigen lijfrentepolis op uw naam en als u deze laat uitkeren en maandelijkse termijnen ontvangt, wordt hierover loonbelasting ingehouden. Hoeveel er wordt inghouden is afhankelijk van de hoogte van de uitkering op dat moment maar is gebasseerd op de belastingtarieven die we in Nederland hanteren.
Als u op onze website een vergelijking maakt van een lijfrente uitkering kunt u precies zien wat u van een bruto lijfrente uitkering netto overhoudt.
U ziet dan meteen welke bank of verzekeraar het interessantst voor u is. U hoeft overigens niet meteen te beginnen met een uitkering. U kunt ook nog een tijdje uitstellen. Wel is het belangrijk om na te denken of oude regime voor u belangrijk is. Meer informatie over alle mogelijkheden vint u in onze gratis lijfrentewijzer.
En natuurlijk mag u ons alijd bellen in deze lastige situatie!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

mevr Karman

11 maart 2016 19:22:27

Beste Jeroen
Inmiddels heb ik de helft van de lijfrente polis op mijn bankrekening ontvangen. Mijn ex heeft dit in ée'n keer uit laten betalen! Van dit bedrag is al 38% loonbelasting en zorgverzekeringswet afgetrokken. Kan ik nu mijn deel op een spaarrekening zetten, of moet ik nu ook nog belasting hierover betalen? Met vriendelijke groet Mevr Karman

reageer op mevr Karman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 maart 2016 19:56:26

Geachte mevrouw Karman,
Dat is vervelend want nu moet er niet alleen in één keer belasting betaald worden maar u moet ook nog 20% revisierente betalen!
Ik weet niet precies wat er in het echtscheidingsconvenant is afgespoken maar als de helft van de lijfrente aan u is toebedeeld dan had uw ex-man niet dit deel mogen afkopen.
U kunt het netto bedrag dat u heeft ontvangen niet op een lijfrente bankspaarrekening zetten want dan moet er later als u laat uitkeren weer belasting betaald worden. Dan betaalt u dus tweemaal belasting hierover en dat is niet de bedoeling.
U moet de verzekeraar een kopie van het echtscheidingsconvenant sturen waarin staat dat u gerechtigd bent tot de helft van de waarde van de polis. Dan stuurt u zelf het ontvagen bedrag terug naar de verzekeraar en verzoekt u de verzekeraar om het hele bruto bedrag van uw deel van de lijfrente over te boeken naar uw nieuwe bankspaarrekening.
Op moneywise kunt u zelf vergelijken welke bank de beste lijfrente bankspaarrekening voor u heeft.
Als u hier vragen over heeft, belt u ons dan gerust!
Succes,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mevr Karman

11 maart 2016 20:36:45

Zojuist u mail en de verwijzing naar schenking van het oud regiem gelezen. Ik begrijp dat ik daar nu ook nog belasting over moet betalen? Mijn ex man had gevraagd of hij mij de helft kon schenken maar dat kon niet omdat hij het te laat had geregeld. Zo heeft hij dus nu de helft van het bedrag naar mijn rekening overgemaakt waar de 38% belasting al van af was. Daar is dan toch al belasting van af? Of moet ik daar nu als nog belasting over betalen? omdat het voor mij inkomen is? ik begrijp het niet zo goed.
Volgens de mediator is het geen schenking maar heb ik recht op de helft! de lijfrente polis stond weliswaar op de naam van mijn ex man. maar ik heb 40 jaar in zijn bedrijven meegewerkt, waaronder ook mijn naam vermeldt was. Het bedrijf stond dus op beider naam! Als ik dus nu nog belasting moet betalen, zou dat mijns inziens niet recht zijn.
Ik hoor het graag van u Anders kan ik ook volgende week contact met u opnemen. Voor een duidelijke uitleg. Bedankt voor uw snelle reactie. Met vriendelijke groet Mevr Karman

reageer op Mevr Karman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 maart 2016 20:48:32

Mevrouw Karman,

Ik heb uw vraag verkeerd gelezen. Als uw vraag is of het netto bedrag dat u heeft ontvangen op een normale spaarrekeing kan zetten dan is het antwoord daarop ja!

Let op. UW ex-man heeft een lijfrente afgekocht en normaal moet er bij afkoop naast de belasting ook nog een boete van 20% betaald worden. Dat is de zogenaamde revisierente. Dat geldt niet als het een oud regime polis betreft. In alle andere gevallen dus wel.

Ik had uw vraag als volgt begrepen: kan ik het netto bedrag dat ik ontvangen heb op een lijfrente bankspaarrekening zetten? Daarop is het antwoord nee, want dan moet er bij uitkeren weer belasting betaald worden. Maar een normale spaarrekening is dus geen probleem.

Prettig weekend,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mevr karman

11 maart 2016 21:13:16

Beste JEROEN.
Hartelijk dank voor je snelle antwoord. En ja, het is een oud regiem lijfrentepolis.
Met vriendelijke groet Mevr Karman

reageer op Mevr karman

Arjan

28 september 2016 11:31:27

Beste Jeroen, Op 1 december expireren 2 oud regime lijfrentepolissen (30k elk). 1 op naam van mijn vrouw (56jaar), 1 op mijn naam (60 jaar). Wij willen deze schenken aan onze beide studerende zonen (21/23). Wij hebben het plan om hier eerst een lijfrente met een looptijd van 5-7 jaar te kiezen en de maandelijkse uitkering aan hun te schenken. Wat kunnen wij het beste doen? Vriendelijke groet Arjan

reageer op Arjan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 september 2016 12:38:46

Beste Arjen,
Jullie zitten helemaal op de goede route, het is inderdaad mogelijk om de uitkering uit een oude regime lijfrente te schenken aan je kinderen. Dit kan door een Direct Ingaande lijfrenteverzekering voor jullie beiden af te sluiten. Zowel jij als je vrouw hebben dus een eigen polis. Op deze polis ben je zelf de verzekeringsnemer en verzekerde. En je kinderen kun je allebei als begunstigde opvoeren. Op die manier voorkom je dat er schenkbelasting verschuldigd is. Wel is de uitkering bij je studerende kinderen belast. Maar over het algemeen geldt dat ze over de eerste € 500 bruto per maand nauwelijks belasting betalen. Omdat je zelf de verzekeringsnemer bent, hou je de beschikking over de polis en kun je bijvoorbeeld de begunstiging weer wijzigen als een van de studenten er met de pet naar gooit en besluit om zijn studie op te zeggen.
Je moet het laten uitkeren via een Direct Ingaande Lijfrente verzekering omdat dit de enige manier is om het oude regime in staand te houden. Op onze site kun je zelf een vergelijking maken welke verzekeraar de hoogste uitkering heeft. Daarna kun je de polis online aanvragen. Wel moet je even per mail laten weten dat de kinderen de begunstigden zijn.
Meer info kunt u ook lezen in ons gratis Ebook Lijfrente
En als u vragen heeft mag u ons altijd bellen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Arjan

28 september 2016 12:56:41

Hartelijk dank voor je feedback. Nog een vraag: als ik op jullie website de vergelijking maak zie ik direct het bruto en netto maandbedrag. Hier is rekening gehouden met box 2 (40,4%) belasting? Door de schenking (lager tarief kind en vrijstelling) komt dit netto bedrag dus hoger uit?
vriendelijke groet Arjan

reageer op Arjan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 september 2016 13:03:30

Beste Arjen,
In de vergelijking geven we een indicatie van de loonbelasting die de verzekeraar is verplicht in te houden. Hierbij gaan we uit van de groene tabellen zoals die gelden voor de verzekeringsnemer. In de vergelijking weten we immers nog niet of iemand anders de uitkering krijgt en omdat men in de meeste gevallen aan zich zelf uitkeert is dat de meest logische variant om te laten zien.
Als de uitkering echter wordt gedaan aan iemand anders dan zal de verzekeraar de netto uitkering baseren op die persoon. Maar los van de inhouding die de verzekeraar doet op basis van de loonbelasting, uiteindelijk wordt via de aangifte inkomnestenbelasting het uiteindelijke tarief over het gehele inkomen van iemand bepaalt.
Jeroen Wolfsen

Bert

4 november 2016 15:38:35

Beste Jeroen,
Op 20 December 2016 expireert een oud regime lijfrentepolis. Ik ben 55, mijn tweeling is op die datum 16. Ik wilde derhalve de polis nog 1.5 jaar laten doorlopen tot kort na hun 18e en vervolgens een direct ingaande lijfrentepolis afsluiten op mijn naam en mijn kinderen aanwijzen als begunstigden. De looptijd wil ik dan minimaal kiezen behorende bij de 1% sterftekans en als ik het goed heb ligt deze dan op ca 18 maanden voor mij. Helaas geeft National Nederlanden aan niet langer dan de wettelijke bedenktermijn van 1 jaar te kunnen verlengen. Mijn vragen: Kan ik alsnog op 20 December 2017 bovenstaand plan uitvoeren en een eerste betaling laten ingaan ná 1 juni 2018 en indien dit niet mogelijk is: zie je andere opties om eea tot na hun 18e verjaardag te verlengen? De andere vraag is dat je meldt dat mijn kinderen de begunstiging niet moeten aanvaarden. Hoe wordt dit (het niet aanvaarden van een begunstiging) geformaliseerd zodat het geen gevolgen heeft voor de schenkbelasting? Gaarne je advise!
Met vriendelijke groet,
Bert

reageer op Bert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2016 9:41:05

Beste Bert,
Het eerste deel van je verhaal klop in ieder geval. Ik begrijp dat je het geld gewoon lang bij NN wil laten staan na expiratie. In principe heb je het jaar waarin de polis expireert plus het hele jaar erna om een lijfrente aan te kopen. Het geld staat gedurende die periode wel renteloos. Maar oversluiten naar een andere verzekeraar heeft ook geen zin, want ook bij een nieuwe verzekeraar krijg je door de startkosten geen rendement.
Dat NN zegt dat ze maar een jaar het geld kunnen laten staan lijkt me sterk. Als jij als klant geen opdracht geeft wat er met het geld moet gebeuren kan de vrijgekomen polis gewoon daar blijven staan. Je zult dan een paar keer een herinnering krijgen en je moet er voor zorgen dat je dan voor 31 december een lijfrente op jouw leven aan koopt met de je kinderen als begunstigden. Hierbij kun je kiezen voor een kwartaal, half jaar of zelfs jaar uitkering om te zorgen dat de uitkering aan hen wordt gedaan op het moment dat ze 18 zijn. Als zij het voor 18 ontvangen is de uitkering is bij vader belast.
Een begunstiging is standaard niet aanvaard, dus je moet iets doen om te laten aanvaarden en dat wil je juist niet dus dat gaat altijd goed. Zolang de begunstiging niet aanvaard is kunt je deze dus wijzigingen en is er geen schenkbelasting verschuldigd.
Wel doe je er verstandig aan om voor de uitkering t.z.t. te gaan shoppen met je lijfrentekapitaal. Dat doe je door onze lijfrente vergelijkingsmodule te gebruiken.
Als je vragen hebt, dan weet je ons te vinden.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Gerrit

5 januari 2017 15:19:28

Geachte Jeroen,
Wanneer ik de uitkering van mijn oud-regime lijfrenteverzekering laat uitkeren aan mijn twee kinderen betalen zij daarover IB maar zijn zij vrijgesteld van schenkbelasting. Mag ik hen dan daarnaast ook nog de jaarlijks toegestane belastingvrije schenking van € 5320 doen toekomen, of wordt de verzekeringsuitkering al meegeteld ter bepaling van de maximum vrijstelling?. (Voor de goede orde: zij kunnen geen beroep meer doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling). Met dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet, Gerrit

reageer op Gerrit

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 januari 2017 16:14:15

Beste Gerrit, Bij het schenken van een lijfrenteuitkering is de schenkingsbelasting niet van toepassing omdat de begunstigde(n) inkomstenbelasting betalen. Het heeft dus geen invloed op de hoogte van de jaarlijks te schenken bedragen.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Joost

8 juli 2017 11:14:26

mijn oude regime koopsompolis expireert 2018 . Hoe is het belastingtechnisch als ik de begunstigde verander naar b.v. een Thai die in Thailand woont . Ik ben nu 68 Met vriendelijke groet Joost

reageer op Joost

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 juli 2017 9:13:20

Joost, Ik ken het belastingverdrag tussen NL en Thailand niet maar ik schat de kans groot dat NL gewoon belast.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Fred

22 juli 2017 13:05:04

Hallo, ik heb een vraag over de definitie van een oud regime polis. Op jullie site staat: Er is sprake van een oud regime lijfrente als u een lijfrentepolis heeft afgesloten vóór 16 oktober 1990 en daarvoor premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000. In jullie brochure staat alleen dat de polis voor 16 oktober 1990 moet zijn afgesloten Ik heb een polis die in 1988 is afgesloten met dit jaar de laatste premiebetaling. Kwalificeert deze wel of niet als een oud regime polis?
Met vriendelijke groet, Fred

reageer op Fred

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 juli 2017 16:11:35

Fred,
Er zijn 3 opties mogelijk:
1. Als je bent blijven doorbetalen na 2000 en er is niets op de polis gewijzigd dan is de polis van oud naar nieuw regime gegaan. 2. Als er een knip is aangebracht in de polis na 2000 heb je een deel oud en een deel nieuw regime. 3. Het oud regime deel is blijven bestaan en als je na 2000 wel hebt betaald maar niet afgetrokken kun je een beroep doen op de saldomethode.
Dus wel even goed uit laten zoeken wat in jouw situatie geldt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

31 oktober 2017 16:26:17

Ik heb een oud regime polis van € 250.000,00 Nu wil ik € 100.000,00 aan mijn dochter over willen maken als schenking voor aankoop woning. Nu is mijn vraag: Moet ikzelf nu over deze € 100.000,00 inkomstenbelasting betalen of is dit vrijgesteld? m.v.gr. Jan

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 oktober 2017 17:10:45

Beste Jan,
Het geld in je oud regime lijfrente is bruto geld. Daar moet nog belasting over betaald worden. Dus je zult of eerst zelf de polis moeten afkopen en dan de netto waarde schenken of je zet de begunstiging van de polis nu al over naar je dochter en koopt zij de polis af. LAat je wel goed informeren over de voor en nadelen hiervan.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Fred

7 november 2017 11:50:00

Ik zit een beetje met hetzelfde probleem. Maar heb van ASR al 4 verschillende versies gehoord. Nr 1 zegt 100K netto + 45% bel. = 145K, nr 2 zegt 100K + 104K bel.(52% van 204K), nr 3 zegt dat het niet kan, nr 4 begint over revisierente enz enz. Beetje bij beetje horen wij steeds andere verhalen. Ons is ook niet verteld dat het 10 dgn duurt voor uitbetaling. Wij dachten ivm belastingdruk 2 x € 50000 (in 2017 en 2018) te schenken ivm huisaankoop of dient dit in 1 keer te gebeuren? Kan dit ook bruto aan ons kind worden geschonken (104K- 52% = 50K per keer) Dit geld dient als "basis" voor de hypotheek en had gisteren eigenlijk al moeten worden getoond. Wie heeft gelijk in deze? Fred Klein

reageer op Fred

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2017 21:27:19

Beste Fred,
Ik heb hier maar meteen een artikel over geschreven: https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/e-100-000-schenken-met-een-oud-regime-lijfrentepolis/
Jeroen Wolfsen

Ted

2 november 2017 23:30:05

ik, 70 jaar, heb 2 oud regime lijfrente plannen welke beiden eind dit jaar vrijkomen, maar deze zijn niet gelijk, stel 10k en 30k.
Nu wil ik deze graag dmv optie 1 de uitkeringen laten uitkeren aan mijn beide kinderen (beiden boven de 40), maar uiteraard wel in gelijke mate, is dit mogelijk ? en kan dat dan met 2 x 20k inleg, of 2 x 5k en 2 x 15k?

reageer op Ted

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 november 2017 10:27:52

Beste Ted,

Dat is geen enkel probleem. We regelen dat 1 uitkerende polis voor je waarop de bedragen van beide oude verzekeringen worden gestort. Zodra het geld van beide polissen binnen is kan er gestart worden met een uitkering. Voor deze uitkering geef je dan de gegevens van beide kinderen door zodat zij als begunstigde voor die uitkering op de polis komen te staan en de maandelijkse uitkering ontvangen. Zij betalen hierover de inkomstenbelasting. Ze betalen geen schenkbelasting.

Bel ons maar even op 085 7607600. Min collega's kunnen dan de gewenste offerte regelen en de aanvraag op de juiste manier regelen want dat vraagt even iets meer aandacht.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ted

3 november 2017 15:40:19

Bedankt voor uw antwoord, ik ga het ook eerst met de kinderen overleggen etc.
Nog wel 2 vragen : 1 : bij een dergelijke constructie, namelijk de uitkering schenken aan de kinderen, blijft deze uitkering intact als ik zou komen te overlijden ? Of is het resterende kapitaal dan weg (ten gunste verzekering)? En/of kan ik mij en mijn kinderen hiertegen verzekeren? ( Heb geen partner)
2 : mijn kinderen hebben beiden nu al 41% loonbelasting, maar zelf heb ik nog ruimte in de 21% schaal : belastingtechnisch zou het dus voordeliger zijn om het over "zeg" 10 jaar aan mezelf uit te keren ivm minder belastingsdruk ( om het dan vervolgens echt te schenken gebruikmakend van jaarlijkse vrijstelling geheel belastingvrij). Hoe is DAN het verlies van ingelegd kapitaal verzekerend bij mijn eventuele overlijden ? Dacht te begrijpen dat lijfrenterekening bij verzekeraar wel vrijheden houdt van oud regime, maar kapitaal dan wegvalt ipv in de erfenis, en bij inleg in bankspaarproduct je de voordelen van oud regime opgeeft maar WEL het kapitaal behoudt voor mijn nabestaanden ?
beetje belasting besparen is leuk, maar behoud ingelegd kapitaal vind ik belangijker.....
Alvast bedankt voor uw antwoord.

reageer op Ted

ted

18 november 2017 10:22:48

Hebben jullie mijn bovenstaande reactie met 2 vragen over t hoofd gezien, of is t "1 gratis vraag per persoon"?

reageer op ted

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 november 2017 10:34:46

Beste Ted,

Ik heb deze vraag gemist. Er komen iedere dag veel vragen en soms slipt er een tussendoor.

Je kunt oud regime alleen laten uitkeren door een verzekeraar. Nadeel daarvan is als je kiest voor een verzekering op alleen jouw leven dat als jij overlijdt de uitkerings stopt Het geld blijft dan achter bij de verzekeraar. Het idee is dat je daarom wel een hogere uitkering krijgt maar daar merk je met de huidige lage rente weinig van.

Je kunt dit oplossen met een contraverzekering. Dit is een polis die gesloten wordt door de kinderen en waarbij je eigen geld als het ware wordt herverzekerd. Op die manier voorkom je dat er niks meer uitgekeerd kan worden. zo'n contraverzekering gaat tegen een eenmalige koopsom. Die moeten we bij de meeste verzekeraars apart (laten) berekenen.

Als je kiest voor optie 2 en het tegen een laag belastingtarief laat uitkeren aan jezelf dan kies je gewoon voor een bankspaarrekening. Je maakt dan toch geen gebruik van het oude regime. Banksparen levert veel meer op en heel belangrijk er gaat geen geld verloren bij overlijden. De netto uitkering die je krijgt kun je dan jaarlijkse netto schenken. Dit lijkt een slimmere oplossing dan een (dure, weinig renderende) oud regime polis.

Dus een simpele bankspaarrekening is geen gekke oplossing: https://www.moneywise.nl/lijfrente/vergelijken/

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

René

27 april 2018 14:14:06

Goedemiddag, Is het nog mogelijk /zinvol om bij de omzetting van een oud regime lijfrentepolis de relatief lage uitkeringen te schenken aan de samenwonende partner i.v.m. een lagere belastingschijf? Zo ja , is het wijzigen van de begunstiging dan voldoende en kan dit later nog worden herzien?

reageer op René

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 mei 2018 21:08:53

Rene,

Excuses voor mijn late reactie. We hebben veel vragen emaar ook veel spam en daardoor heb ik je vraag gemist.

Een oud regime polis maakt het mogelijk om de uitkeringen te schenken aan je samenwonende partner. dat kan niet als je getrouwd bent maar wel als je samenwoont. Je moet dan een Direct ingaande lijfrente uitkering starten ( vergelijk deze direct ingaande lijfrente ) en je kunt de begunstiging daarvan op ieder moment wijzigen.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 juli 2018 10:08:21

Ja, dat kan bij een samenwonende partner wel en niet bij een echtgenote. Je kunt de begunstiging ( zolang deze niet in aanvaard maar dat gebeurt in de praktijk niet) altijd wijzigen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Piet

9 april 2019 13:33:41

Is het mogelijk het schenken van kapitaal uit een oud regime polis aan je kinderen over meerdere jaren uit te smeren en zo de schenkbelasting te beperken?

reageer op Piet

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 april 2019 14:03:33

Beste Piet,
Als u de waarde uit een polis wil schenken aan een kind zodat het kind zelf verder kan met het opbouwen van oud regime kapitaal dan kan dat door de begunstiging van uw polis voor expiratiedatum aan te passen en op naam van het kind te zetten. Het kind krijgt dan de waarde van de polis en is daar inderdaad schenkbelasting over verschuldigd. Er kan gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling van zo'n € 5.500. Maar die expiratie is eenmalig en dat betekent dat je niet ieder jaar een deel van die polis kan schenken om op die manier vaker gebruik te kunnen maken van die schenkingsvrijstelling. Dan zou je verschillende polissen zelf moeten aanschaffen en die een voor een moeten laten expireren.
Ik zie wel mogelijkheden maar oei wat een organisatie om dat te regelen en ik vraag me of of de kosten opwegen tegen de opbrengsten van een dergelijke constructie.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

sietse visser

18 juli 2019 17:17:46

ik heb een oud regime lijfrente polis,overgegaan van deze en gene naar nu de nationale nederlanden, die binnenkort vrijkomt. ik kreeg van de helpdesk van 2 medewerkers totaal tegenovergestelde informatie over wat wel en niet kan. mijn vraag is deze : ik wil de meerderjarige kinderen als begunstigden aanwijzen voor de lijfrente expireert. ik wil dat het het kapitaaltje in 1 x kunnen opnemen zonder strafrente; inkomsten hebben zij nog niet, zijnde studenten, en dus zou de inkomsten belasting voor hen ook nul zijn. het totale kapitaal is minder dan 25000 euro, hetgeen volgens mij onder eenmalige belastingvrije schaal valt. de vraag is dus of dit verhaal klopt en of ik na hen als begunstigde heb aangewezen het aan hen kan laten om het bedrag via de uitvoerder te doen uitkeren?

reageer op sietse visser

sietse visser

18 juli 2019 17:24:30

ik had natuurlijk netjes willen beginnen met: Geachte heer Wolfsen...... en netjes eindigen met: met vriendelijke groet....

reageer op sietse visser

Saba

23 mei 2020 22:45:24

Ik heb een lijfrente oud regime die nu expireert. Wil het bedrag van € 190.000 aan mijn zoon van 29 laten uitkeren. Hij heeft geen inkomen. Wat is gunstig / hoe kan dat optimaal?

reageer op Saba

Rob

24 september 2020 12:16:54

Goede morgen. Volgende maand komt mijn oud regime polis vrij. Ik wil dit eigenlijk verlengen, maar zie dat er haast geen aanbieders meer zijn om dit te doen. Mijn volgende optie is een direct ingaande lijfrente te kopen voor 5 jaar (tot mijn pensioendatum) en de uitkeringen te schenken aan mijn vrouw. Ik wil dit doen omdat ik momenteel een ziektewet uitkering heb en als ik zelf de lijfrente uitkeringen krijg dit gekort wordt op mijn ziektegeld. Mijn vrouw en ik betalen ongeveer even veel belasting, dus dat maakt hiervoor niet uit. MIjn vraag is nu, kan het wat ik wil en is op het financieel jaaroverzicht van de verzekeringsmij dan inderdaad mijn vrouw die dit als inkomen krijgt, en ik de belasting moet betalen? Of komt de uitkering ookop mijn naam te staan?

reageer op Rob

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 september 2020 12:30:48

Beste Rob,
Er zijn inderdaad nog maar weinig opties om te verlengen en met een korte looptijd is de opbrengst dan lager dan je inleggen. Wel kiezen veel klanten voor het particulier pensioen plan van scildon. Dit is een zeer flexible oud regime lijfrente product dat door kan lopen tot je 80e. je kunt op ieder moment een uitkering starten of zelfs meerdere malen eenmalige opnames doen.
Een oud regime uitkering laten uitkeren op je vrouw gaat helaas niet lukken, dan wordt het door de fiscus alsnog bij jou belast.
Als je meer wilt weten over het voortzetten van oud regime dan hoor ik het graag, je mag altijd bellen: 085 7607600.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Toine Snijders

28 september 2020 18:32:34

Geachte heer - mevrouw, Gaarne vraag ik uw advies, Geruime tijd geleden heb ik een oud-regime polis kapitaal opgebouwd. Polis is premievrij. Het zie ernaar uit dat ik (thans 73 jaar) de lijfrente niet nodig zal hebben. Ik ben ongehuwd-nimmer gehuwd geweest wél bewust een zoon van 25 géén verplichtingen richting zijn moeder. Zoon van 25 jaar. bijna afgestudeerd. Richting zijn moeder heb ik géén verplichtingen. Vaak heb ik in mijn gedachten om een jonge dame 35 jr, Platonische relatie in gedachten, op jonge leeftijd 100% wees en steeds financieel vechtend om haar 2 jongere broertjes te doen afstuderen, maar vrees ik voor haar financiële welzijn ook daarna en na mijn overlijden. Mijn zoon is al goed verzorgd ! Hoe zou ik het e.e.a. goed kunnen regelen? Is een geregistreerd partnerschap nodig ? Indien fiscaal vereist heb ik dat ervoor over, hoewel van samenwonen is geen sprake, maar d wonderen zijn de wereld niet uit. Bijvoorbaat dank u wel. T.S.

reageer op Toine Snijders

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 september 2020 20:17:20

Beste T.
Met een oud regime lijfrente mag u zelf kiezen wie de uitkering ontvangt. Daar bent u dus helemaal vrij in en er hoeft op geen enkele manier een relatie te zijn met degene die de uitkering ontvangt. De uitkering is bij die persoon belast met loonbelasting/inkomstenbelasting. U kunt zelf bepalen hoe lang de uitkering moet lopen en kunt de uitkering aan de begunstigde op ieder moment stoppen en een andere begunstigde aanwijzen.
Hier kunt u zo'n direct ingaande lijfrente met oud regime vergelijken en zien welke verzekeraar de hoogste lijfrente uitkering biedt: lijfrente vergelijken
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Steve

28 oktober 2020 13:36:30

Dag Jeroen, ik heb een oud regime lijfrentepolis en ben een aantal jaren geleden geemigreerd naar Canada. Het is voor mij haast onmogelijk om een lijfrente aan te kopen. Afkopen zou wel mogelijk zijn maar dan wordt de belastingdruk heel stevig (gaat om 150k). Ik heb ook geen kinderen in Nederland aan wie ik deze kan schenken. Nu heb ik wel een oud collega die bereid is mij 100k te betalen en de polis over te nemen. Omdat schenken mogelijk is lijkt mij dat dit ook mogelijk moet zijn. De overnemende partij is belasting over de uitkering verschuldigde dus het lijkt mij dat de ontvangen koopsom belastingvrij is. Gaat dit goed?

reageer op Steve

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 oktober 2020 13:46:19

Steve, bij schenken van de waarde van de polis komt er schenkbelasting om de hoek kijken. Weliswaar maar over 7% van de waarde omdat er 30% belastinglatentie op zit in verband met nog te betalen inkomstenbelasting. Maar omdat je vriend in de duurste tariefgroep valt voor een schenking is dit een hele dure oplossing. En ook heel complex.
Veel makkelijker: https://synvest.nl/lijfrente-komt-vrij/lijfrente-uitkeren/ De enige partij waar je wel terecht komt. Neem contact op met Pim Kroes, Pim heeft verstand van zaken en kan je helpen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Steve

5 november 2020 20:37:45

Bedankt voor je reactie. Ik wil niet schenken maar wil de lijfrente Verkopen voor 100k. Is deze koopsom voor mij dan onbelast?
Ik begrijp dat wanneer ik een uitkerende lijfrente wil kopen ik bij Synvest terecht kan. Dit is ook een optie. Bedankt voor de tip.

reageer op Steve

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 november 2020 22:52:36

BEste Steve,
Vervreemding is een verboden handeling en wordt gelijkgesteld met afkoop. Gevolg belasting tegen zwaarste tarief en 20% revisierente. Ik zou deze route niet opgaan... Laat je goed adviseren hierover!!
Jeroen

Joost

4 november 2020 16:02:26

Goedemiddag Jeroen, Ik heb een oud-regime lijfrenteverzekering lopen met mijzelf als verzekeringnemer en eerste begunstigde, en mijn 5 jaar jongere vrouw als verzekerde. De polis wordt elk jaar verlengd en zal definitief expireren op 31/12/2025. Dan ben ik 75 jaar oud. Aangezien het geld niet direct nodig is en het kapitaal vast rendeert tegen 4% ben ik geneigd de verzekering te laten doorlopen tot de einddatum. Mijn vraag: zijn er fiscale of andere belemmeringen die verhinderen dat ik tegen die tijd met het kapitaal nog een uitkerende bankspaarrekening kan openen? En als ik zou zijn aangewezen op een verzekeraar, zijn er naar verwachting dan nog aanbieders van tijdelijke lijfrentes? (Mijn voorkeur gaat uit naar een uitkerende bankspaarrekening, i.v.m. het overgaan van de uitkering op nabestaanden).
Met vriendelijke groet, Joost

reageer op Joost

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 november 2020 16:33:36

Joost,

Fiscaal is er geen probleem maar de deur voor een nieuw product waarmee je nog kan uitkeren gaat ieder jaar een beetje verder dicht. En op een dag is de deur gesloten en kan je dus geen uitkeringsproduct aankopen. Dus dan is het in een keer uitkeren en afrekenen tegen het (hoge?) tarief. Nu kunnen we nog tot 75 jaar oud regime overzetten naar banksparen maar nog maar bij 2 banken. Als die ermee stoppen is die deur dus echt dicht. Verzekeraars? nog 1 of 2 en daarvoor geldt hetzelfde. Nog 1 optie: Het Particulier Pensioen Plan van Scildon. Daar kun je doorbeleggen tot 85 en ieder jaar opnemen wat je nodig hebt.

Ik zie het vaker, mensen die maar door blijven schuiven. Aan de ene kant begrijp ik het maar aan de andere kant maak je je het zelf wel moeilijker.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rein

15 november 2020 16:23:38

Beste Jeroen,
Bovenstaande informatie is erg behulpzaam. Een vraag heb ik nog.
Ik woon en ben belastingplichtig in Singapore. Ik word door mijn vader als begunstigde op een aflopende oud-regime koopsompolis ingeschreven en krijg het hele bedrag als schenking uitgekeerd. Singapore heeft volgens het belastingverdrag het heffingsrecht.
Vraag: Kom ik in aanmerking voor de samenloopregeling in Nederland, dat wil zeggen schenkbelasting 7% of toch 10%?
Hartelijk dank en groet, Rein

reageer op Rein

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 november 2020 21:29:40

Beste Rein,
Ik heb geen enkel idee, aLs ik ook nog alle regels over schenken, lijfrente en belastingverdragen zou weten dan was ik een multitalent. Ik denk dat je aan moet kloppen bij de fiscus of een fiscaal specialist.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Gea Anninga

2 december 2020 19:13:00

Goedenavond Jeroen,
Tot 2010 waren lijfrentetermijnen uit een oud-regimepolis die aan minderjarige (klein)kinderen toekwamen altijd belast bij de ouder(s). Sinds 2010 kunnen deze termijnen bij het kind zelf belast zijn. In dat geval is de uitkering loon uit vroegere arbeid en daardoor zijn die oud-regime lijfrentetermijnen belast bij het minderjarige (klein)kind zelf. Ik ben 62 en mijn oud-regime lijfrente expireert binnenkort. Mijn vraag is of dit betekent dat ik mijn lijfrente uitkeringen uit mijn oud-regimepolis kan schenken aan mijn 3 kleinkinderen van 1, 4 en 6 jaar oud en zo ja...hoe moet ik dat dan aanpakken? Alvast dank voor het antwoord en groet, Gea Anninga

reageer op Gea Anninga

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2020 11:22:34

Beste Gea,
Er is inderdaad sinds kort een discussie gaande of de uitkering van een oud regime lijfrente kan worden uitgekeerd aan een kind onder de 18 jaar en bij wie dat dan belast is. De fiscus stelt dat het bij de ouder van het minderjarige kind belast is. Ik heb dit zelf namelijk bij de fiscus opgevraagd en die vraag is ook beantwoord. Fiscaal juristen zeggen dat het anders in de wet staat en dat het bij het kind belast moet worden.
Als je een oud regime lijfrente aankoopt waarbij een minderjarig kind de begunstigde is, zal de verzekeraar loonbelasting moeten heffen bij dat kind. Dus tot zover gaat dat dan goed. Het kan zijn dat de fiscus het bij een controle anders ziet en het bij de ouder neerlegt via de inkomstenbelasting. Dan kun je met de fiscus de discussie hierover aan gaan. De echte vraag is of de fiscus het überhaupt ziet. Fiscalisten schatten die kans zeer klein in. Mijn officiële antwoord is dan ook: je kunt het proberen meer ik kan niet garanderen dat het goed gaat.
Als je een oud regime lijfrente uitkering aan wilt vragen dan kan dat via onze lijfrente vergelijker
Je kunt dan de berekening maken en de offerte aanvragen. Hierbij hoef je de begunstigden nog niet op te geven, dat kan dan later in het proces. Je mag ons altijd bellen als je hier vragen over hebt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Gea Anninga

3 december 2020 15:06:07

Ah oké, dank voor de informatie. Ik kan dus een oud-regime lijfrente uitkering aanvragen en later in het proces bij de begunstiging mijn minderjarige kleinkinderen vermelden. Als ik dat doe is dan het gevolg dat de lijfrente uitkeringen gelijk bij mijn minderjarige kleinkinderen worden belast? Als de kleinkinderen geen andere inkomsten hebben, kunnen dan de uitkeringen voor een flink bedrag onbelast blijven? Er geldt immers meestal een belastingvrije som. Op een lijfrente uitkering aan een minderjarige wordt geen loonbelasting ingehouden, zodat de invorderingsvrijstelling wordt toegepast. Blijft het inkomen daardoor geheel onbelast? Alvast dank voor het antwoord en groet, Gea Anninga

reageer op Gea Anninga

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 december 2020 8:59:50

Beste Gea,
Ik weet het precieze bedrag zo niet uit mijn hoofd maar tot ongeveer € 600 bruto per maand wordt door de algemene heffingskorting dit bedrag ook aan netto loon uitgekeerd.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Marcel van Gent

19 februari 2021 10:46:44

Beste Jeroen,
Ik ben in augustus 2020 65 jaar geworden en heb een lijfrentepolis onder het oude regime. Ik moet dus voor augustus aanstaande een keuze maken of ik uit wil laten keren of nog wacht. Is het ook mogelijk het hele bedrag te schenken aan onze 3 kinderen (allen jonger dan 36), hiervoor een gezamenlijke rekening op hun namen te openen en zelf het (deels) vruchtgebruik te hebben? Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Marcel van Gent

reageer op Marcel van Gent

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 februari 2021 12:51:50

Beste Marcel,
Je hebt een aantal mogelijkheden en dus moet je keuzes maken. De eerste keuze is: uitkeren of voortzetten? Als je wil uitkeren, komt de volgende keuze: wil ik zelf geld uit de polis hebben of wil ik dat schenken?
Als je wilt schenken heb je weer 2 keuzes: schenk ik de waarde of schenk ik de uitkeringen?
Als je de waarde wilt schenken moet je voor de einddatum de begunstiging van de polis op naam van degene zetten aan wie je wilt schenken. Die persoon(personen) krijgt dan de waarde en daar heb jij dan niks meer over te zeggen. Ze moeten daar schenkbelasting over betalen. De ontvanger heeft 3 keuzes: alles in keer ontvangen (afkoop), doorzetten of periodiek uitkeren. Over het geld dat men ontvangt, betaalt men gewoon inkomstenbelasting (alleen met 30% korting i.v.m. dubbele belasting omdat er ook schenkbelasting is betaald)
Wil je de uitkering schenken? Dan koop jij een lijfrente aan. Meestal op jouw leven en eventuele partner en schenk je de uitkeringen. De ontvanger betaalt geen schenkbelasting, alleen inkomstenbelasting. Wil je stoppen met uitkeren aan de begunstigde dan kan dat.
Afhankelijk van je wensen kunnen we je helpen met dit verhaal. Maar dan moet je even bellen: 085 7607600.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk

27 mei 2021 16:42:48

Hallo Jeroen, Ik heb de volgende vraag per 1 oktober a.s. komt er bij mij een oud regime polis vrij. Deze is in 1989 afgesloten en na de verandering in 2001 premievrij gemaakt. Het gaat hier om een bedrag van plm. € 60.000,00. Ik ben sinds enkele maanden 65 jaar oud en heb 2 kinderen die in de 30 zijn. De oudste woont in Nederland en heeft een eigen bedrijf waarvan het niet ondenkbaar is dat hij alsnog faillissement moet aanvragen mede door de beperkingen met corona. De jongste woont in een ander land binnen de EU. Omdat wijzelf nog steeds een inkomen hebben waar we goed van kunnen leven denken we er aan om deze uitkering aan hen ten goede te laten komen. Mijn zoon heeft een eenmanszaak en ik ken het voorbeeld van iemand die op 64 jarige leeftijd tijdens de crisis van 2008 failliet ging ( v.o.f.) en daarbij letterlijk alles verloren is. Ze hebben zelfs zijn pensioen sparpotje opgenomen ne nu leeft hij in een kleine woning met uitsluitend nog een AOW uitkering. Geen weelde dus terwijl zij hun levenslang voor personeel e.d. alles keuring hebben afgedragen. Wanneer ik nu mijn kinderen als begunstigde op mijn polis zou plaatsen zou ook hij de kans lopen dat alles ingenomen wordt in geval van faillissement? En gelden dezelfde regels voor vrijstelling e.d. ook voor mijn andere kind doe in Spanje woont? Is het beter om zelf begunstigde te blijven en de uitkeringen weg te schenken? In dat geval kan natuurlijk nooit alles verbeurt verklaart worden maar misschien is inmiddels ook de wetgeving wel weer veranderd zodat mensen met eenmanszaak of v.o.f. iets meer beschermd zijn? Ik ben benieuwd naar je reactie.
Groet, Henk B

reageer op Henk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 mei 2021 19:43:29

Beste Henk,
Je bent sinds 2016 beter beschermd met je lijfrente bij een faillissement. Maar als jij de lijfrente op jouw leven afsluiten en je kinderen begunstigde zijn, speelt dat eigenlijk niet. Je kunt dan namelijk de uitkering gewoon stoppen aan dat kind. Het wordt anders als je de waarde van de polis aan je kinderen schenkt. Dan is de polis van het kind.
Daarnaast is het zo dat je de uitkering rustig kunt schenken aan je kind in Nederland, dan is het bij hem belast. dat is anders als je kind buiten Nederland woont. Omdat de Nederlandse fiscus graag de belasting zal heffen, wordt jij hiervoor belast. schakel een fiscalist in om dit goed uit te zoeken.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662