Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Banksparen met een Gouden Handdruk, maar wat gebeurt er bij overlijden?

Banksparen met een Gouden Handdruk, maar wat gebeurt er bij overlijden?

maandag 29 juli 2013 om 08:02:35 Jeroen Wolfsen 80 reacties
overlijdensrisicoverzekeringBanksparen is populair, zeker onder ontslagen werknemers die gebruik willen maken van het stamrecht, zodat ze voorkomen teveel belasting te betalen over hun ontslagvergoeding.
De keuze voor banksparen is al snel gemaakt, niet alleen vanwege het hoge rendement en de lage kosten, maar ook omdat er geen geld verdwijnt als de rekeninghouder komt te overlijden. Bij een gouden handdruk verzekering wordt het rendement o.a. bepaald door de kans waarop de verzekerde komt te overlijden en de uitkering die bij overlijden plaats moet vinden. Simpel gezegd: hoe minder de verzekeraar bij overlijden hoeft uit te keren, hoe beter het rendement.
Voor veel ex-werknemers is het niet te verkroppen dat hun ontslagvergoeding na overlijden niet naar hun nabestaanden gaat, maar bij de verzekeraar achterblijft.
Kiest je voor banksparen met je gouden handdruk, dan gaat het bankspaarsaldo ten alle tijden naar de nabestaanden.

Fiscale regels

Omdat gouden handdruk sparen geschiedt onder fiscaal gunstige voorwaarden en een gouden handdruk een inkomensvoorziening betreft, heeft de fiscus bepaald dat een beperkte kring van nabestaanden het bankspaarsaldo onder deze fiscaal vriendelijke voorwaarden mag voortzetten.
Zijn er geen erfgenamen binnen de beperkte kring van begunstigden? Dan maakt de bank het bankspaarsaldo ‘netto’ door het bankspaarsaldo op te tellen bij het inkomen van de overleden rekeninghouder en te belasten in box 1. Het netto deel wordt overgemaakt op de betaalrekening van de overleden rekeninghouder waardoor het in de erfenis terecht komt.

De beperkte kring van begunstigden

De beperkte kring van begunstigden bestaat uit de volgende personen:
Echtgenoot / partner
Kind(eren), jonger dan 30 jaar
Deze erfgenamen worden verplicht bepaalde fiscale regels op te volgen. Hierbij wordt gekeken op wat voor soort rekening het bankspaarsaldo staat: een opbouwrekening of een uitkeerrekening.

De gouden handdruk opbouwrekening

Indien de rekeninghouder overlijdt en de erfgenaam valt binnen de kring van beperkte begunstigden dan is de erfgenaam verplicht een uitkering te starten met het bankspaarsaldo. Over hoeveel jaar het bankspaarsaldo verspreid moet worden uitgekeerd is afhankelijk van de leeftijd van de erfgenaam. Hierbij is de volgende tabel van toepassing:
Leeftijd Minimale uitkeringsduur
25 - 3014 jaar
30 - 3511 jaar
35 - 408 jaar
40 - 455 jaar
45 - 504 jaar
50 - 553 jaar
55 - 602 jaar
60 - 651 jaar

Echter, als het tegoed overgeboekt wordt naar een (pleeg)kind van de overledene dan geldt aanvullend het volgende. Bij een
kind onder de 30 jaar, eindigen de periodieke uitkeringen uiterlijk in de maand waarin het kind 30 jaar wordt.

De gouden handdruk uitkeerrekening

Indien de rekeninghouder overlijdt, en de erfgenaam valt binnen de kring van beperkte begunstigden dan wordt de lopende uitkering door de bank doorbetaald aan de erfgenaam of erfgenamen.
Dus als de rekeninghouder zijn gouden handdruk in 10 jaar tijd wilde laten uitkeren, maar in het 3e jaar komt te overlijden, ontvangt zijn erfgenaam (bijvoorbeeld de partner) nog 7 jaar lang de afgesproken uitkeringen. Mocht na bijvoorbeeld 3 jaar ook de partner overlijden dan gaan de resterende uitkeringen weer door naar de volgende erfgenamen (bijvoorbeeld de kinderen). Net zolang tot de duur van de oorspronkelijke rekeninghouder is uitgediend en de rekening leeg is.

Binnen 12 maanden melden

De erfgenamen moeten zich binnen 12 maanden melden bij de bank. Daarna zal de bank zonder meer overgaan tot uitbetaling van het saldo onder inhouding van loonheffing.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Thei

31 december 2013 21:13:10

Beste Jeroen,

Vat ik het goed samen als ik zeg:

Als rekeninghouder overlijdt in de "opbouw"-fase moet echtgenote de periodieke uitkering laten ingaan.
Zit de echtgenote nu in de "uitkeringsfase"?
Als echtgenote overlijdt binnen het einde van de "uitkeringsfase" worden dan de resterende uitkeringstermijnen aan de 2 kinderen (die in de "opbouwfase" al ouder dan 30 waren) uitbetaald? Hoe wordt de berekening Bruto-Netto voor beiden gemaakt?
Als in de "opbouw-fase" rekeninghouder en echtgenote tegelijkertijd overlijden
wordt het spaarsaldo dan 'netto' gemaakt voor het naar de kinderen gaat?

Bedankt voor je antwoord.

reageer op Thei

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 januari 2014 8:37:12

Geachte heer Thei,
De fiscus verplicht de bank die een uitkering doet om de uitkering te belasten met loonbelasting. Als de echtgenote of kinderen (onder de 30 jaar) dus de resterende maandelijkse uitkeringen ontvangen, wordt de belasting gebasseerd op hun situatie en inkomen. Als de uitkering in eens wordt uitgekeerd, omdat er geen echtgenote of kinderen onder de dertig zijn, dan ontvangen de erfgenamen een netto uitkering. De fiscus belast het restant van het saldo dus in één keer bij de overledene.
Als voorbeeld: Vader heeft een maandelijkse uitkering uit zijn gouden handdruk rekening van € 2000 bruto per maand. Na 6 maanden overlijdt vader. Helaas is moeder ook al overleden. Hij heeft twee kinderen die allebei boven de dertig jaar zijn. Het saldo dat nog op vader zijn gouden handdruk rekening staat bedraagt nog € 30.000. ALs vader al 6 maanden lang € 2000 per maand heeft ontvangen is zijn inkomen dus € 12.000. Daar komt het saldo van zijn gouden handdruk rekening bij dat in één keer wordt uitgekeerd. Het belastbare inmkomen van vader in het jaar van overlijden is dus €42.000.

reageer op Jeroen Wolfsen

C. Rombout

7 april 2017 10:22:11

Beste Jeroen,
Mijn overleden zwager heeft mij per notariële acte als executeur testamentair aangesteld. De enige erfgenamen zijn 2 zussen en een broer. De "gouden handdruk" is door de instantie uitgekeerd met inhouding van belastingen. Mijn vraag: Moet er over het netto uitgekeerde bedrag nog erfbelasting betaald worden?
Bij voorbaat dank voor je antwoord
mvg
C. Rombout

reageer op C. Rombout

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 april 2017 10:37:20

Geachte heer Rombout,
Helaas is er erfbelasting verschuldigd over het bedrag dat de 2 zussen en de broer netto ontvangen.
Jeroen Wolfsen

Thei

2 januari 2014 20:07:26

Beste Jeroen,

Kom er toch nog even op terug. (Zelfs bij de bank kunnen ze geen duidelijk antwoord geven).

Gezinssamenstelling:
Man
Vrouw
2 Kinderen (beide ouder dan 30 jaar).

Op 01-01-2014 wordt een Gouden Handdruk Opbouwrekening afgesloten met een einddatum van 30-06-2018.

Ik schets nu een aantal scenario's. Zou je het antwoord kunnen geven op mijn vragen?

1) Man en vrouw overlijden tegelijkertijd.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Opbouwrekening?

2) Vrouw overlijdt in 2015. Man laat Opbouwrekening doorlopen. Man overlijdt in 2017.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Opbouwrekening?

3) Vrouw overlijdt in 2015. Man koopt een periodieke uitkering voor de periode van 10 jaar. Man overlijdt in 2017.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Uitkeringsrekening?

4) Man overlijdt in 2015. Vrouw koopt een periodieke uitkering voor de periode van 10 jaar. Vrouw overlijdt in 2017.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Uitkeringsrekening?

Alweer bedankt voor je antwoorden.

reageer op Thei

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 januari 2014 20:36:33

Ik zal elk voorbeeld apart uitleggen, waarbij ik er van uitga dat het in een testament of anders via wettelijk erfrecht de bedoeling is dat het geld uiteindelijk bij de kinderen terecht komt. Ook als deze ouder zijn dan 30 jaar.

1) Man en vrouw overlijden tegelijkertijd.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Opbouwrekening?

De kinderen zijn erfegemaam van al het vermogen waaronder het saldo op de gouden handdruk bankspaarrekening. De kinderen zijn ouder dan 30 jaar en vallen buiten de beperkte kring van begunstigden. Het saldo valt vrij en wordt belast op basis van het inkomen van vader. Dus afhankelijk van zijn totale inkomen in het jaar van overlijden wordt er belasting ingehouden. De kinderen ontvangen het netto bedrag dat overblijft.

2) Vrouw overlijdt in 2015. Man laat Opbouwrekening doorlopen. Man overlijdt in 2017.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Opbouwrekening?

Of de vrouw wel of niet overlijdt maakt niet uit, de opbouwrekening loopt altijd door. Of de echtgenote leeft of niet leeft is niet van belang. De rekening is namelijk van de man. Als de man overlijdt en er is geen echtgenote maar wel kinderen van boven de 30 jaar dan is de uitwerking precies hetzelfde als bij voorbeeld 1.

3) Vrouw overlijdt in 2015. Man koopt een periodieke uitkering voor de periode van 10 jaar. Man overlijdt in 2017.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Uitkeringsrekening?

Wederom: of er wel of geen echtgenote is maakt niets uit, de man kan op elk moment een uitkeringsrekening starten. Of er wel of geen echtgenote is staat hier dus los van ( en heeft ook geen invloed op de hoogte van de uitkeringen). Als de man overlijdt en er is geen echtgenote dan geldt ook hier dat de kinderen ouder zijn dan 30 jaar en buiten de kring van begunstigden vallen en de uitkering wordt gestopt maar dat het saldo na belastingheffing (op het inkomen van vader) netto aan de kinderen wordt uitgekeerd.

4) Man overlijdt in 2015. Vrouw koopt een periodieke uitkering voor de periode van 10 jaar. Vrouw overlijdt in 2017.
Vraag: Wat gebeurt er met het saldo van de Uitkeringsrekening?

Als de man overlijdt, valt de vrouw als erfgenaam in de kring van begunstigden. Als zij een uitkering start en komt te overlijden dan geldt weer het antwoord van alle bovenstaande situaties. De kinderen zijn ouder dan 30 jaar en vallen buiten de kring van begunstigden. De uitkering van moeder stopt en saldo komt beschikbaar voor kinderen. Wederom na inhouding van belastingen maar nu op basis van het inkomen van moeder.

Ten aanzien van de belasting die de bank inhoudt bij overlijden: de bank zal waarschijnlijk 52% loonbelasting in houden. De bank weet namelijk niet welke andere inkomsten de rekeninghouder nog heeft en zal niet te weing in willen houden anders hebben ze een probleem met de fiscus. Uiteindelijk wordt er aangifte gedaan op basis van de inkomsten belasting en dan wordt het echte tarief over het hele inkomen bepaald. Bij lage uitkeringen zal er dus geld terugkomen van de belastingdienst.

Voor de volledigheid: als de kinderen jonger zijn dan 30 jaar kunnen ze de opbouwrekening van hun overleden vander omzetten in een periodieke uitkering. Door de wetswijziging van 2014 kunnen ze er vook voor kiezen om het bedrag in één keer uit te laten keren.

Als er reeds een uitkeringrekening loopt, dan nemen de kinderen die onder de 30 jaar in principe de uitkering over en gaat deze dus tot de afgesproken einddatum door. Maar door de wijziging per 2014 kunnen de kinderen ook hier kiezen voor afkoop en eenmalige uitkering.

reageer op Jeroen Wolfsen

Thei

2 januari 2014 21:40:25

Hallo Jeroen,

bedankt voor je duidelijke antwoorden.

Groeten.
Thei.

reageer op Thei

A Buwalda

17 maart 2014 13:49:54

Wat gebeurt als er niemand is in de beperkte kring van begunstigden?

B.v.d.

reageer op A Buwalda

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 maart 2014 11:23:56

Beste meneer/mevrouw Buwalda,
Als er geen sprake is van erfgenamen binnen de beperkte kring van begunstigden, dan maakt de bank het bankspaarsaldo netto door het bankspaarsaldo op te tellen bij het inkomen van de overleden rekeninghouder en te belasten volgens box 1. Het netto saldo wordt overgeboekt naar de betaalrekening van de overleden rekeninghouder waardoor het in de erfenis terecht komt. Er wordt dus altijd uitgekeerd, ook als er niemand is die tot de beperkte kring van begunstigden behoord.
Omdat banksparen met een gouden handdruk gebeurd onder fiscaal gunstige voorwaarden en een gouden handdruk een vorm van inkomen is, heeft de fiscus bepaald dat een beperkte kring van nabestaanden het bankspaarsaldo onder die fiscaal vriendelijke voorwaarden mag voortzetten. De beperkte kring van begunstigden bestaat uit de volgende personen: echtgenoot / partner en kinderen die jonger dan 30 jaar zijn. Deze erfgenamen worden verplicht bepaalde fiscale spelregels te volgen. Hierbij wordt gekeken of het bankspaarsaldo op een opbouwrekening of uitkeerrekening staat.

reageer op Jeroen Wolfsen

A Buwalda

18 maart 2014 12:49:25

Bedankt, het is me duidelijk

reageer op A Buwalda

mw. VdV

6 juni 2014 16:10:04

Mijn man is overleden in nov.2013. Zijn bankspaarrek.zou starten begin dit jaar, even voor z'n 65 jaar. Ik ben 56. Moet ik het nu in 2 jaar opnemen of mag ik er ook langer over doen ?

reageer op mw. VdV

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 juni 2014 18:32:49

Geachte mevrouw,
De mnimale uitkeringsduur is 2 jaar op basis van uw leefijtd. Dus een langere uitkering ie toegestaan. U mag dus zelf bepalen hoelang u het laat uitjeren als het maar in minimaal 2 jaar is.
Wat daarnaast belangrijk is u binnen 12 maanden na het overlijden deze uitkering in moet gaan. Verder mag u zelf bepalen bij welke bank u laat uitkeren. Dat hoeft dus niet de bank of verzekeraar te zijn waar het stamrecht kapitaal niu staat. Het is verstandig om de verschillnde aanbieders goed te vergelijken. De uitkeirngen kunen per bank flink verschillen.
Hier kunt u alle banken voor een stamrecht bankspaarrekening vergelijken:http://www.moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/intro.aspx

reageer op Jeroen Wolfsen

Mw. VdV

6 juni 2014 18:51:30

Dat is verrassend. Ik wist niet dat ik het bij een andere bank weg kon zetten.
De hoogte van de uitkering is ook vrij ? Dus theoretisch zou ik de eerste jaren bijvoorbeeld 1000 euro per jaar kunnen opnemen en in latere jaren 10.000 per jaar ?

reageer op Mw. VdV

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 juni 2014 19:04:36

Banken zullen u inderdaad niet zo snel vertellen dat u kunt 'shoppen'met uw geld voor de hoogste uitkering. En dat is wel verstandig om te doen want de ene bank levert echt meer op dan de andere. Zeker de uitkeer variant van banksparen laat zich erg goed en makkelijk vergelijken. Wat u ziet is wat u krijgt. Een eenmaal ingegane uitkering wijzigt niet meer. Er zijn eigenlijk geen kleine lettertjes die u in de gaten moet houden.
Wel even goed uw huiswerk vooraf doen:
Welke bank geeft de hoogste rente? Welke kosten zijn er om een rekening te openen? Is advies velicht of kan het ook zonder advies? Rekent de bank uitkeringskosten? ( abn, rabo DL en ohra wel) is er een rentegarantie als ik het wil regelen? Moet ik alles zelf doen of wordt ik geholpen?
U kunt een uitkering niet in hoogte laten varieren. De uitkering staat vast, dat is een fiscale voorwaarde. Maar u kunt wel twee uitkeerrekeningen naast elkaar laten lopen.
Ik geef u het volgende voorbeeld:
Er is een lijfrente kapitaal van € 50.000. Die kunt u splitsen in een uitkering van € 440 per maand gedurende 5 jaar. Daarvoor heeft u dan bijvoorbeeld €25.000 euro nodig. Het resterende bedrag van € 25.000 kunt u dan bijvoorbeeld in 10 jaar laten uitkeren en dat levert dan € 240 per maand op.
Zo heeft u dan de eerste 5 jaar in totaal € 440 plus € 240 euro is € 680 bruto per maand en na 5 jaar daalt dat naar € 240. Dat loopt dan nog 5 jaar door. We noemen dit een hoog-laag constructie. U heeft dan dus twee bankspaarrekeningen nodig. Bij MoneyWise kost de eerste rekening eenmalig € 169 en op een tweede rekening krijgt u € 60 korting.

De heer A.

21 augustus 2014 9:31:41

Wij hebben een gesprek gehad met de bank ivm overlijden van vader. Volgens de bank zit het echter anders.

De situatie is vrij overzichtelijk. Twee kinderen ouder dan dertig. De bank geeft aan dat het saldo bij elk van de erfgenamen onder inhouding van 52% wordt uitgekeerd op beider bankrekeningen. Daarbij kan elk in zijn eigen IB aangifte eventueel het te veel betaalde terug ontvangen. Daarbij is volgens de bank over de netto uitkering ook geen erfbelasting verschuldigd.

Dat komt niet overeen met de uitleg van de heer Wolfsen. Als ik het goed begrijp geeft hij aan dat de uitkering bij vader in het betreffende jaar bij hem in de IB wordt belast en dat de netto uitkering in de erfenis valt.

reageer op De heer A.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 augustus 2014 11:09:16

Geachte heer,
Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw vader. Ik ben bang dat de medewerker van de bank u verkeerd informeert. Als vader is overleden is de fiscale wetgeving hierover duidelijk ( artikel 11 lid 1 onder g van de Wet op de loonbelasting 1964 en volgende). De uitkering wordt gedaan nadat er belasting is ingehouden bij de overledene. Het netto bedrag is daarna beschikbaar voor de erfgenamen.
Er is overigens geen 20% revisierente verschuldigd ondanks dat er in één keer wordt afgerekend maar men kan ook geen gebruikmaken van de 20% kortingsregeling i.v.m. het afschaffen van de stamrechtvrijstelling.
Er is naar mijn mening wel erfbelasting verschuldigd omdat er sprake is van een eenmalige uitkering en niet van periodieke uitkeringen. Als de bank heel stellig is in haar mening dan adviseer ik u om ze te vragen om het verhaal op paier aan u te bevestigen.
Ik hoor overigens graag welke bank het betreft.

reageer op Jeroen Wolfsen

De heer A

26 augustus 2014 8:13:41

Beste Jeroen,

Het betreft de Rabobank. Ook de 20% kan volgens de rabobank niet. Ik heb inmiddels ook contact gehad met de belastingdienst en zelfs zij geven aan dat het bij de erfgenamen moet worden uitgekeerd en dus bij de erfgenamen in de loonheffing moet worden betrokken.

Kun je mij meer duidelijkheid geven waar ik dit kan vinden.

reageer op De heer A

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 augustus 2014 8:26:01

Geachte heer,
Het gebeurt wel vaker dat een medewerker van een bank of verzkeraar onjuiste antwoorden geeft en ook de belastingdienst blijkt vaak verkeerde dingen te zeggen (onderzoek van vorig jaar van de consumentenbond). We hebben goede contacten met de productspecialisten van de meeste banken en om alle discussie over dergelijke vragen uit te sluiten stellen we de vraag dan gewoon aan de betreffende specialist. En in veel gevallen geeft het hoofdkantoor van de bank dan wel het juiste antwoord. In uw situatie ontvangen we de volgende reactie van de rabobank:
Bij wie is het tegoed belast? In artikel 11a lid 5 Wet LB 1964 (zoals dat luidde op 31 december 2013) is volgende bepaald: Indien de gerechtigde tot de uitkeringen overlijdt en het recht op de uitkeringen niet kan overgaan op personen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt op het onmiddellijk aan het overlijden voorafgaande tijdstip het tegoed van de stamrechtspaarrekening, onderscheidenlijk de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht, aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van die gerechtigde tot de uitkeringen. Met andere woorden: het tegoed wordt belast bij de overleden rekeninghouder. Daar wordt het tegoed verloond en vervolgens kan de netto uitkering verdeeld worden over de erfgenamen.
Wel of geen erfbelasting? De samenloopregeling is hier niet van toepassing. Die geldt onder andere bij periodieke uitkeringen bij lijfrente. De schenkbelasting wijkt dan voor de Inkomstenbelasting. Dat is hier niet het geval. In deze casus wordt het tegoed belast bij de erflater. Het bedrag dat dan resteert valt in de nalatenschap die op grond van het erfrecht zal worden verdeeld. Als de verkrijging van de kinderen boven hun vrijstelling uitkomt, zal het meerdere belast zijn met erfbelasting.
Het antwoord dat de lokale bank gegeven heeft is (helaas) niet juist. Ik weet niet in hoeverre de adviseur de centrale helpdesk heeft geraadpleegd. Ik vermoed van niet. Gezien de complexiteit van deze materie adviseren we banken dat wel altijd te doen om er zeker van te zijn dat de juiste info wordt verstrekt.

Met andere woorden de inforrmatie in ons weblog is juist. samengevat: saldo belast bij overledene, geen vrijstelling erfbelasting en geen recht op 20% korting i.v.m. afkoop.

reageer op Jeroen Wolfsen

Arno

4 september 2014 8:46:46

Jeroen,

Bedankt voor de info. De rabobank heeft nu na overleg met rabo NL aangegeven dat het een keuze is om het of bij de erflater of bij de erfgenamen uit te laten keren. In het geval van uitkeren bij de erfgenamen is erfbelasting volgens rabo niet van toepassing en bij uitkering bij de erflater uiteraard wel.

Dus dat zou pleiten voor uitkeren bij de ergenamen. Dan gaan het bruto inkomen echter fors omhoog en dat heeft weer gevolgen voor de te ontvangen kinderopvangtoeslag. Nu hebben wij nog discussie of de uitkering kan worden uitgesteld tot 2015? Want dan maken wij nl. geen gebruik meer avn de kinderopvang.

Alvast dank voor je reactie.

reageer op Arno

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 september 2014 11:55:27

Beste Arno,

Dit staat haaks op het antwoord dat ik van de Rabo heb gekregen en met je heb gedeeld en wat volgens mij en twee fiscaal juristen in de wet staat. Ik blijf erbij dat de rekening wordt opgeheven en wordt belast bij de overledene. De kinderen ontvangen dus geen bruto maar netto uitkering.

Mijn advies: laat de bank het in ieder geval zwart op wit zetten. Dan heb je bij discussie met de fiscus in ieder geval een middel om de Rabobank adviseur mee om de oren te 'slaan'

reageer op Jeroen Wolfsen

piekeraar

29 september 2014 18:58:04

Zou u mijn kunnen adviseren.
Ik ben alleenstaand en heb n goudenhandruk spaarrekening. Ik heb 2 kinderen boven de 30 jaar. Ik werk (nog) fulltime.
Is t nu beter om nu met de speciale regeling uit te laten keren of te laten groeien tot na mijn pensioen of minder te gaan werken en uitlaten keren in diverse uitkeringen metlooptijden. En krijgen mijn kinderen t bedrag als er iets met mij gebeurt?
Mvgr

reageer op piekeraar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 september 2014 19:39:09

Beste Piekeraar,

Het grote voordeel van een gouden handdruk bankspaarrekening is dat er nooit geld verdwijnt bij overlijden. Er wordt dus altijd uitgekeerd aan de nabestaanden. Wie dat dan ook zijn.

Wel zijn er voorwaarden bij een gouden handdruk waar u rekening mee moet houden. Er is namelijk sprake van een beperkte kring van begunstigden. Dus een aantal mensen die de gouden handruk uitkeringen mogen ontvangen. Uiteraard de ontslagen medewerker zelf, ook diens partner en daarna kinderen tot 30 jaar.
Maar dat wil niet zeggen dat kinderen boven de 30 niks ontvangen. Het wordt alleen anders afgehandeld. Bij kinderen onder de dertig ontvangen ze een ( maandelijkse) uitkering. Hierover moeten ze dan maandelijks belasting betalen. Zijn de kinderen boven de 30 jaar, dan gebeurt het volgende: het bedrag wordt dan in één keer uitbetaald onder inhouding van belasting. Het belasting tarief dat daarbij gerekend wordt is op basis van het inkomen van de overledene.

Het wordt dus anders fiscaal behandeld maar de kinderen ontvangen altijd het geld, hoe oud ze ook zijn.

Of u nu in één keer moet laten uitkeren of dat u het moet laten staan is een ander verhaal en best lastig te beantwoorden. Dat hangt van zoveel factoren af: uw inkomen, spaargeld, huur-, zorg- en andere toeslagen, hypotheken en andere schulden. En ook niet onbelangrijk wat vindt u prettig: een som geld in eens of een zeker inkomen door de jaren heen.

Het is erg lastig om hier een pasklaar antwoord op te geven. Het is voor iedereen anders. Wel kan ik u in contact zetten met een onafhankelijk financieel planner die hier in gespecilaiseerd is en u kan helpen om hier inzicht in te krijgen.

U mag ook ons ook altijd bellen voor wat aanvullende info en rekenvoorbeelden wat een uitkering oplevert per maand.

reageer op Jeroen Wolfsen

piekeraar

29 september 2014 20:49:47

Dank u voor u snelle reaktie. !!
Mvrgr.

reageer op piekeraar

Johanna

9 december 2014 13:52:42

Vraag: Ons gezin bestaat uit man, vrouw en gehandicapte thuiswonenden zoon van 34 jaar. Wij zijn bezig met een testament,Bij de wettelijke verdeling krijgt mijn zoon en z.g. tegoedbon, maar moet de langstlevende wel erfbelasting betalen over wat hij geërfd zou hebben.
Op mijn naam is er een gouden handdrukspaarrekening bij de Rabobank, bedoeld als inkomen, want ik heb geen baan meer. Dit valt wel in de gemeenschap van goederen.
Als ik de langstlevende ben, moet ik dan over dit brutobedrag van ong. 46.000 ook erfbelasting betalen? Wel wrang, want het is bedoeld als inkomen. En hoe wordt dan de waarde bepaald, het is immers een bruto bedrag?

reageer op Johanna

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 december 2014 14:12:48

Een gouden handdruk bankspaarrekening valt onder de erfenis. Hoe de erfenis wordt verdeeld is afhankelijk van het testament. Als er geen testament is volgt men het wettelijk erfrecht. De vrijstelling voor een partner is echter wel hoog. Pas vanaf een bedrag van € 627.367 is er door de partner erfbelasting verschuldigt.

reageer op Jeroen Wolfsen

Johanna

9 december 2014 16:20:26

Bedankt voor uw antwoord. Mijn goudenhanddrukspaarrekening valt dus onder de erfenis. Als ik de langstlevende zou zijn hoef ik geen belasting te betalen voor mezelf, maar wel voor wat mijn zoon zou erven.
Dit in geval van een testament onder de wettelijke verdeling.
Zoon krijgt een z.g. "tegoedbon" en ik betaal de verschuldigde erfbelasting.
Maar hoe wordt dat dan berekend, het gaat immers om een bruto bedrag?
En ben ik in dat geval verplicht de uitkeringen onmiddellijk in te laten gaan, het geld is n.l. bedoeld om aanvulling inkomen voor op het moment dat het nodig is.

reageer op Johanna

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 december 2014 20:31:35

Beste Johanna,
Ik begrijp dat u een ontslagvergoeding heeft ontvangen en deze op een goeuden handdruk bankspaarrekening heeft gestort. Deze staat alleen op naam en dat betekent dat zolang u in leven bent er nooit iemand erfbelasting betaald. Zeker u niet. als er iemand anders overlijdt wordt er ook geen erfbelasting voor deze rekening gerekend.
Erfbelasting komt pas om de hoek kijken als u komt te overlijden en er nog saldo op de rekening staat. Ik hoop dat u nog heel lang leeft en het geld op de rekening dus opmaakt om uw inkomen aan te vullen. Als u het nu nog op een opbouwrekening heeft staan erven uw erven dus het brutobedrag. In het artikel staat verder omschreven hoe er dan wordt omgegaan met de belasting hierover. Afhankelijk wie er erft kan er sprake zijn van erfbelasting. Hierbij wordt er rekening heouden met de te betalen inkomenstenbelasting. Dat is helemaal afhankelijk van het totale plaatje.
Ik kan u daar geen antwoord op geven. Ik adviseer u bij vragen een notaris in te schakelen of een financieel planner. Die kan de persoonlijke situatie in beeld brengen en u vertellen wat er gebeurt bij overlijden en wat de financiele en fiscale gevolgen daarvan zijn.

suzan

6 mei 2015 19:20:35

mijn man is erg ziek en heeft n abn amro gouden handdruk opbouwrekening. het bedrag is nog niet aangesproken. ik ben 61, mijn zoon onder 30. wat adviseert u ons op korte termijn te doen?
- het bedrag ik één keer opnemen, als mijn man dat nog kan?
- als mijn man komt te overlijden, treedt dan de tabel als hierboven in werken:
ik moet opnemen in 1 jaar
mijn zoon in 14 jaar
alvast bedankt voor uw advies.

reageer op suzan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 mei 2015 10:02:12

Beste Suzan,
Als uw man het bedrag in één keer opneemt, dan wordt daar in één keer belasting op ingehouden en wordt het bedrag netto aan uw man uitgekeerd. Revisierente (boeterente á 20%) bij afkopen is per 01-01-2014 niet meer van toepassing. Het voordeel van deze optie is dat het geld beschikbaar is en uw man ermee kan doen wat hij wil. Het bedrag wordt wel gezien als inkomen en vervolgens als vermogen. In geval van overlijden van uw man komt ook dat bedrag in de erfenis terecht.
Als het bedrag nog in een gouden handdruk opbouwrekening is ondergebracht en uw man komt te overlijden, dan moet u als eerste nabestaande in de beperkte kring van begunstigden inderdaad uitkeringen aanvragen met een minimale looptijd van 1 jaar. Langer laten uitkeren mag, korter niet. Is uw zoon de eerste nabestaande en valt hij ook in de beperkte kring van begunstigden, dan moet hij inderdaad uitkeringen aanvragen met een minimale looptijd.
Keert de oorspronkelijke gouden handdruk aan u uit en komt u tijdens de looptijd van de uitkeringen te overlijden en uw zoon is de eerste nabestaande en valt nog steeds in de beperkte kring van begunstiging, dan keert de rekening de resterende looptijd uit aan uw zoon. Valt uw zoon dan buiten de kring van begunstigden omdat hij inmiddels ouder dan 30 jaar is, dan keert de bank het weer na belasting en netto uit en komt het bedrag weer in de erfenis terecht.

reageer op Jeroen Wolfsen

jongedame

26 mei 2015 10:22:30

Hoe werkt de afwikkeling van een nalatenschap in de volgende situatie:
Man had een gouden handdruk leefrekening. De eerste termijn is uitgekeerd als de man komt te overlijden.
Er is sprake van gemeenschap van goederen. De man heeft twee kinderen ouder dan 30 jaar uit eerste huwelijk. Man heeft testament gemaakt en zijn kinderen tot enig erfgenamen benoemd.
Ik heb een beetje zoekwerk gedaan en vraag me af of het resterende saldo in de gemeenschap van goederen valt ? Bij echtscheiding lees ik dat het nog resterende bedrag er buiten valt. Is dat hier ook zo of valt het er gewoon in ?
En vervolgens vraag ik me of of de uitkering/het saldo naar de echtgenote gaat, meneer heeft immers alleen zijn kinderen benoemd bij testament ?

reageer op jongedame

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 mei 2015 7:52:13

De nalatenschap zal worden afgewikkeld volgens het testament. Maar als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, is de helft van de nalatenschap voor de achterblijvende partner. Ik adviseer u om dit gewoon goed uit te laten zoeken.

reageer op Jeroen Wolfsen

jongedame

4 juni 2015 7:49:36

bedankt voor de reactie, dit is ook de conclusie van de notaris waar ik inmiddels ben geweest. nu even afwachten of de bank het op deze manier kan verwerken.

reageer op jongedame

perry

7 juni 2015 12:11:15

Beste mijnheer Wolfsen.
Sinds 1 oktober 2013 woon ik samen. Mijn partner is ingeschreven op mijn adres, maar wij hebben geen partnerregistratie of samenlevingscontract.
Binnenkort moet ik mijn Gouden Handdruk Opbouwrekening laten gaan uitkeren, hierover heb ik reeds een gesprek gehad bij de ABN/AMRO. Bij de info stond dat in geval van overlijden de utkering naar de partner gaat, waar ik meer dan 6 maanden mee samen woon.
Wij vinden zelf dat de uitkering dan naar mijn kinderen moet gaan. De adviseur bij de bank zei dat ik dan een testament daarvoor moet opmaken.
Klopt dit?

reageer op perry

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 juni 2015 19:53:48

Beste Perry,
De adviseur van de ABN AMRO moet even weer terug de schoolbanken in. Net als een normale spaarrrekening wordt een bankspaarrekening bij overlijden verdeeld volgens een testament. In dat testament staat wie de erfgenaam is voor het saldo op de bankspaarrekening. Is er geen testament? Dan volgt men het wettelijk erfrecht. In dit geval gaat de erfenis in zijn geheel naar de kinderen. Omdat er erfrechtelijk simpelweg geen partner is. Zonder testament erft uw partner niets.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

perry

9 juni 2015 9:32:08

Hallo Jeroen.
Dankjewel voor je antwoord.
In de "bijsluiter" gouden handdruk opbouwrekening staat oa.:
"Als u overlijdt en u heeft geen testament
opgesteld, dan is het tegoed op de Gouden
Handdruk Opbouwrekening voor:
a. uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd
partner."
Ik heb een andere adviseur van de ABN gesproken en hem uw antwoord doorgegeven. Hij heeft gezegd dat hij het haarfijn gaat uitzoeken.
Ben benieuwd!
Groetjes, Perry.

reageer op perry

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 juni 2015 10:25:49

Hallo perry, Hardsitkke goed dat ze het haarfijn gaan uitzoeken want het staat ook in verkeerd in hun eigen bijsluiter:
3. Gevolgen bij overlijden Laat u uw ontslagvergoeding uitkeren via een bankspaarrekening? Als u de ontslagvergoeding in het verleden zelf heeft ontvangen en u heeft geen testament opgesteld, dan is de periodieke uitkering bij uw overlijden voor:
a. uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner. En als u die niet heeft: b. de persoon met wie u samenwoont en die geen 1e-lijns bloedverwant is van u is (vader of moeder, opa of oma, (pleeg)kind ouder dan 30 jaar). c. Kinderen of pleegkinderen die nog geen 30 jaar zijn

In een testament kunt u de volgorde van deze begunstigden wijzigen. Uw nabestaanden ontvangen het gehele tegoed in de vorm van een periodieke uitkering.
Het lijkt dus dat dit de standaard volgorde is maar dat is niet juist. Dit is de groep mensen die fiacaal gezien in aanmerking komen. We noemen dit de beperkte kring van begunstigden. Maar dat is iets heel anders dan de volgorde bij wettelijk erfrecht. Daar komt de samenwonende partner simpelweg niet in voor!
Jeroen Wolfsen FFP

perry

9 juni 2015 11:12:11

Hallo Jeroen.
Dankjewel voor je reacties!
Van de adviseur inmiddels ook een telefoontje gehad.
Er hoeft inderdaad geen testament te worden opgemaakt en bij mijn overlijden erven mijn kinderen.
Groetjes,
Perry.

reageer op perry

perry

9 juni 2015 15:28:39

Hallo Jeroen.
Zojuist een corrigerend telefoontje gehad van de adviseur. Hij heeft ook nog navraag gedaan bij de juristen en het blijkt dat er toch een testament moet worden opgemaakt. De adviseur schrijft het volgende:

" Volgens de wet mag je het volgende met stamrecht kapitaal bij overlijden:

.......of in periodieke uitkeringen die bij zijn overlijden ingaan en toekomen aan zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot dan wel degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat, of aan zijn kinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

Vraag is vervolgens wat een duurzaam gezamenlijke huishouding is. Onze juristen hebben dit vertaald in de voorwaarden:
"Degene met wie u meer dan 6 maanden samenwoont, maar waarvan u niet een Bloed- of Aanverwant in de rechte lijn bent"

Of iemand onder deze definitie valt kan alleen worden vastgesteld door de notaris na een onverhoopt overlijden bij het bepalen van de nabestaanden in de verklaring van erfrecht. Wij voeren alleen uit wat in de verklaring van erfrecht is verklaard. "

Dus toch maar naar de notaris!
Groetjes, Perry.

reageer op perry

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 juni 2015 17:07:03

Beste Perry,

Voor alle duidelijkheid: De ABN Amro geeft aan wie de uitkering uit een stamrecht bankspaarrekening mag ontvangen. Iemand waarmee je samenwoont mag de uitkering ontvangen als men minimaal 6 maanden samenwoont.Dat is een fiscale spelregel ( daar gaat de tekst van dit weblog dan ook over).
Maar hier gaat het er niet om aan wie er uitgekeerd mag worden. Maar het gaat er over aan wie er uitgekeerd moet worden. Jullie hebben geen testament en dus volgt men het wettelijke erfrecht. En bij het wettelijke erfrecht zijn je kinderen de erfgenaam. Daar valt niks aan te tornen! De partner waarmee je samenwoont, al is het langer dan 6 maanden is nooit je erfgenaam. De erfenis gaat volledig voorbij aan de degene waarmee je samenwoont.

Je gaat juist naar de notaris om te zorgen dat je samenwondende partner erfgenaam kan worden. Dus om te zorgen dat de waarde van de stamrecht bankspaarrekening naar je kinderen gaat, hoef je niet naar de notaris! Maar gezien de onduidelijkheid in de voorwaarden van ABN is het geen raar idee om het wel vast te leggen in een testament. Baat het niet dan schaadt het niet.

Los daarvan kan het geen kwaad om na te denken over een testament want misschien willen jullie als samenwonende partners wel iets regelen bij overlijden. Misschien moet de stamrecht bankspaarrekening wel naar de kinderen maar andere zaken niet. Dat leg je dan vast in een testament.

Ik hoop dat het nu duidelijk is. ABN Amro legt het simpelweg onduidelijk uit in de voorwaarden uit! Bel maar eens naar eens met een notaris en vraag maar wie je erfgenamen zijn als je samenwoont. Of kijk maar op de site van de notaris

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 juli 2015 10:11:04

Naar aanleiding van de berichtgeving over dit onderwerp heeft ABN AMRO weer contact met ons opgenomen. ABN geeft aan dat ze in de voorwaarden werken met een standaard begunstiging in geval van overlijden. Voor zover ik weet zijn zij de enige bank die met deze standaardbegunstiging werkt. Alle andere banken volgen een testamenmt en als dat er niet is het het wettelijk erfrecht .

De hele discussie gaat over volgende artikel:

25. Wat gebeurt er als ik overlijd?
1. De termijnen die nog niet aan u zijn uitgekeerd en die
deel uitmaken van uw erfenis
, komen toe aan:
▶ Uw echtgenoot of geregistreerd partner en, als die
er niet is;
▶ Degene met wie u 6 maanden of langer samenwoont
maar waarvan u niet een bloed- of aanverwant in
de rechte lijn (zie voor een uitleg het kader onder
vraag 2) bent en, als die er niet is;
▶ Uw (pleeg)kind(eren) die nog geen 30 jaar is/zijn.
Als u van die volgorde wilt afwijken, moet u dat
vastleggen in uw testament
. Ook kunt u het nalaten
aan uw ex-echtgenoot of ex-geregistreerd partner.
Dat moet u dan wel in uw testament opnemen.


De eerste zin: De termijnen die nog niet aan u zijn uitgekeerd en die deel uitmaken van uw erfenis... levert onduidelijkheid op. Is het saldo op de rekening altijd onderdeel van de erfenis? Volgens wettelijk erfrecht is een samenwonende partner geen erfgenaam. Volgens de voorwaarden van ABN ontvangt hij wel het saldo op de stamrechtrekening als erfenis. Dat geeft onduidelijkheid.

De laaste zin: als u wilt afwijken dan moet u dat vastleggen in uw testament maakt dat het deze discussie blijft bestaan. We komen in een soort van kringverwijzing terecht.

Volgens de voorwaarden is er een standaard begunstiging. Dezelfde voorwaarden geven aan dat je daar van af kan wijken in een testament. Daar onstaan de vragen want een standaard begunstiging is een derdenbeding en gaat voor op een testament. Het was logischer geweest als men dan de begunstiging op de bankspaarrekening daadwerkelijk aan zou passen. Dat doet men op een polis ook. Maar waarschijnlijk kan men dat adminstratief niet vastleggen.

Waarom ABN amro gekozen heeft voor deze vorm is onduidelijk. Het zou nog logischer zijn om de weg te kiezen die alle andere banken volgen (testament en anders volgens erfrecht). In de communicatie hierover is men ook niet duidelijk en ons advies is dan ook aan ABN om nog eens goed naar de voorwaarden en de communicatie hierover door adviseurs te kijken.

Over dit soort zaken moet eigenlijk geen onduidelijkheid bestaan. Iedere klant moet weten waar hij aan toe is en de medewerker van een bank moet het in één keer goed uit kunnen leggen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jimmy

17 december 2015 8:10:22

Beste Jeroen,

Onze moeder is onlangs overleden en wij zijn als drie kinderen boven de 30 gedrieen erfgenaam. Er is een gouden handdruk, een lijfrente polis en de baten na aftrek van hypotheek schuld van de verkoop van haar huis te verdelen. zij heeft voor haar overlijden ons op papier alledrie een maximale eenmalige belastingvrije schenking gedaan . Het bovenstaande lezend, wordt zowel de handdruk als de polis bij haar inkomen voor dit jaar opgeteld en volledig belast. Is er een manier om dit anders te regelen, de belastingvrije schenking ook in acht nemend?

M. vr. gr. jimmy

reageer op Jimmy

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 december 2015 8:49:24

Beste Jimmy,
Allereerst gecondoleerd met het verleis van jullie moeder. Bij een gouden handdruk en lijfrente heb je te maken met bruto geld. Er moet dus belasting over betaald worden. Daar is eigenlijk geen ontkomen aan. Schenken kan men alleen bij in leven zijn, dus daar valt ook geen voordeel uit te halen. Los daarvan kun je alleen netto geld schenken en geen bruto geld uit een polis.
Dus helaas, afrekeken met de fiscus is de enige mogelijkheid.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Corina

30 januari 2016 16:40:33

Als ik mijn Goudenhanddruk wil laten uitkering. En ik wil per maand netto EUR 1.000,00 ontvangen, hoeveel moet ik dan bruto elke maand laten uitkering. Heb geen baan,ben 55,maar wel een echtgenoot die werkt.

reageer op Corina

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 januari 2016 13:07:45

Beste Corina,

Om een netto uitkering van € 1.000 te ontvangen is een bedrag van ongeveer € 1.750 bruto nodig. U betaalt dan ongeveer € 644 aan loonbelasting en € 96.50 aan ZvW. Hierbij ga ik dan uit van een tarief zonder loonheffingskorting. De meeste banken rekenen namelijk ook standaard zonder loonheffingskosten.

Maar als u verder geen ander inkomen heeft, dan heeft u wel recht op loonheffingskorting en dat betekent dat de bruto uitkering lager kan zijn om toch op de gewenste € 1.000 netto uit te komen. Dan is een uitkering van ongeveer € 1.550 voldoende.

Uiteindelijk is de loonbelasnting een voorheffing van de inkomstenbelasting. Dus via de aangifte inkomstenbelasting wordt uiteindelijk het echte belastingtarief bepaald.

U kunt via onze vergelijking uitrekenen hoeveel u maandelijks bruto moet ontvangen omdat we naast de bruto uitkering ook een indicatie geven van de netto uitkering. Hier kunt u uitrekenen welke bank de hoogste uitkering geeft voor een gouden handdruk uitkering

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Corina

31 januari 2016 13:54:41

Hallo Jeroen.
Bedankt voor je snelle reactie
Ik heb zelf geen inkomen,dus dan is EUR 1.550 genoeg met loonheffingskorting.

reageer op Corina

Peter

8 maart 2016 9:47:12

Beste Jeroen,
De volgende situatie betreft wel een stamrecht, maar niet een gouden handdruk. Hopelijk ben ik bij u toch aan het goede adres.
Mijn vader is in 2015 overleden en had een groot deel van zijn vermogen in het stamrecht van zijn eigen B.V.. Hij heeft in zijn testament geschreven dat de helft van het vermogen van de B.V. naar zijn twee kinderen gaat (1 jonger dan 30, 1 ouder dan 30) en de andere helft naar zijn tweede vrouw. In de stamrechtovereenkomst is opgenomen dat de ontvangen koopsom zal worden aangewend voor een recht op periodieke uitkeringen. In de overeenkomst wordt ook vermeld dat de periodieke uitkeringen overgaan op eventueel aanwezige kinderen jonger dan 30 jaar. Nu heeft onze financieel jurist op basis van artikel 11, lid 1, letter g, Wet LB geoordeeld dat staat vermeld dat de periodieke uitkeringen toekomen aan "de echtgenoot OF aan zijn kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben", en concludeert hieruit dat het volledige bedrag uitgekeerd dient te worden aan de echtgenote (er staat immers OF, en geen EN).
Is dit correct?
Veel dank en vriendelijke groet,
Peter

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 maart 2016 10:46:38

Beste Peter,

Een ingewikkelde situatie waarin een paar dingen door elkaar lopen. Ik heb zelf even overlegd met een fiscaal jurist en wij zien de volgende zaken:

• Er wordt verwezen naar art. 11-1-g, dat gaat over een GH-stamrecht, terwijl het hier over iets anders gaat. Dat maakt het verhaal van de jurist al een beetje twijfelachtig.

• Niet de wettekst is leidend maar de stamrechtovereenkomst. Daaruit zal moeten blijken wie gerechtigd is tot de stamrechtuitkeringen. Om hier iets zinnigs over te zeggen moet de stamrecht overeenkomst beeoordeeld worden.

• De stamrechtovereenkomst wordt niet ‘overruled’ door het testament

• Het testament gaat over de verdeling van de goederen van de nalatenschap. Zo zullen de aandelen van de BV verdeeld worden. Het stamrecht is geen ‘echt’ vermogensbestanddeel van de nalatenschap. Het is een derdenbeding, een verplichting van de BV. Wie wat krijgt zal moeten blijken uit het testament.


Zonder het testament te hebben gezien kun ik hier nauwelijks iets zinnigs over zeggen. Los daarvan is dat ook niet waar ik je mee kan helpen. Ik weet er wel iets van maar ben er niet dagelijkse mee bezig om je goed genoeg te kunnen helpen hiermee.

Al met al adviseer ik je om een fiscaal jurist (of andere specialist) in te schalelen die verstand heeft van BV's, nalatenschappen, testament en het fiscale recht omtrent een stamrecht lijfrente (ik vermoed stakingswinst omdat je vader ooit zijn eenmanszaak heeft omgezet naar een bv).

Als je niemand weet, heb ik misschien wel een paar adressen voor je.
Ik hoop dat je er uit gaat komen. Als een gedeelte van het stamrecht jullie toekomt zul je er waarschijnlijk een nabestaandenlijfrente voor aan moeten kopen. Wij kunnen jullie daar bij helpen.

Succes,

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter

8 maart 2016 11:56:44

Beste Jeroen,
Hartelijk dank voor het (in deze onduidelijke situatie) heldere en vlugge antwoord. Ik bespreek het, wellicht hoort u snel van mij over een geschikte fiscaal jurist.
Veel dank! Groet Peter

reageer op Peter

Ferry

16 april 2016 20:23:01

Beste Jeroen,
Mijn broer is overleden en hij had een Abn Amro leefrente 2008-2013, die inmiddels op mijn naam is gezet.
Op moment van overlijden was de waarde 130.000, nu hoor ik dat een ABN AMRO Leefrente vrijgesteld is van erfbelasting, klopt dit?
Gaarne verneem ik van u,
Met vriendelijke groet,

reageer op Ferry

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 april 2016 9:27:48

Beste Ferry,
Allereerst gecondoleeerd met het verlies.
Een lijfrente is een verzekering of bankspaarrekening die op een van te voren afgesproken moment uitkeert. Is dat moment nog niet bereikt op het moment van overlijden, dan hoort de waarde van de polis bij de hele erfenis. In dit geval keert de leefrente al uit en zal deze worden omgezet in een zogenaamde nabestaandenlijfrente, en dan valt de waarde buiten de erfenis. De waarde van de lijfrente vermindert wel de vrijstelling voor de erfbelasting
Laat je goedd adviseren door een notaris of financieel planner over deze zaken en de gevolgen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Gerard

24 mei 2016 21:43:37

Beste Jeroen,
ik ben er intussen achter dat dit ingewikkelde materie is.
Onze tante is recent overleden, zij heeft haar 5 neven en nichten ieder voor een gelijk deel tot erfgenamen benoemd. Allen zijn boven de 30. Wij betalen dus allemaal 30% erfbelasting over wat wij erven.
Zij had naast een huis en wat tegoeden ook een BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening en ontving een maandelijkse uitkering onder vermelding van "Uitkering Banksparen".
Nu erven wij ieder voor een vijfde en vallen alle vijf buiten de beperkte kring van begunstigden.
Volgens BLG is het het voordeligste, als alle 5 erfgenamen het tegoed laten omzetten in een aanvullend pensioen utkeringsregeling. Ze hebben het over afkopen als je dat niet wil en dan volgt er een inhouding van 20% revisierente naast 30% erfbelasting.
Dit schrijven ze: " Als wettelijke erfgena(a)m(en) van overleden rekeninghouder verzoekt ondergetekende de uitkeringen uit de BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening met rekeningnummer NL IBAN.... per direct om te zetten in een BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening op zijn/haar na(a)m(en).
Ik vraag me af hoe dit te rijmen valt met het bovenstaande. Volgens jouw informatie zou het tegoed bij onze tante belast moeten worden en netto worden uitgekeerd.
Ik heb dus tenminste drie vragen: 1. Als wij het tegoed netto laten uitkering, gaat er dan nog eens 20% van af (revisierente)? 2. Als we het tegoed netto laten uitkeren, vakt het dan binnen de erfbelasting (en gaat er dan dus nog eens 30% van af)? 3. Als we het tegoed laten omzetten in een BLG pensioen uitkeringsregeling op onze naam, hoe lang moet die dan lopen? Ik las ergens 20 jaar. En gaat er dan ook nog eens 30% erfbelasting van af, met andere woorden, zouden we nu misschien wel een lening moeten nemen om de erfbelasting te betalen om vervolgens 20 jaar lang een beetje te krijgen? Dat laatste lijkt me erg onwaarschijnlijk. Of is die 20 jaar helemaal niet de termijn, maar wordt de resterende looptijd van het banksparen van tante aangehouden?
Ik hoop dat u de vragen kunt beantwoorden. Alvast bedankt!

reageer op Gerard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 mei 2016 22:10:38

Gerard,
Eerst een belangrijke vraag: is het een lijfrente bankspaarrekening of een gouden handdruk bankspaarrekening? Want dat maakt nog al verschil in de fiscale afwikkeling.
Hier lees je meer over de lijfrente en overlijden.
Ik leg het graag uit als je me even laat weten wat het in dit geval is.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sandy

6 september 2016 14:47:35

Goede middag,
Mijn vader is in februari overleden. Nu ben ik bezig met een notaris om een akte van erfrecht te krijgen. Wij zijn met 3 kinderen waar van een al 10 jaar niet meer in Nederland verblijft en alle contact heeft verbroken. Dus wij weten niet waar ze zit. Nu kunnen wij niet echt verder en willen de rechtbank dit laten regelen. Het gaat om een gouden handdruk van mijn vader. Wat gebeurt met haar deel als ze niet gevonden gaat worden? Haar zoon is wel hier bij zijn vader en 16 jaar. Gaat haar deel naar haar zoon? Met vriendelijke groet sandy

reageer op Sandy

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 september 2016 15:31:29

Beste Sandy,
In dat geval zal de rechter een oordeel vellen over wie de erfgenaam is. Als dat uiteindelijk betekent dat de zoon de erfgenaam wordt kan deze dat deel kan ontvangen.
Met vriendelijke groet,
jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sandy

6 september 2016 16:48:24

Hartelijk dank voor uw reactie. Groetjes sandy

reageer op Sandy

MT

21 september 2016 23:21:11

Hallo Jeroen,
Mijn man is olangs overleden en laat een gouden handruk bankspaarrekening achter. Er is nog niets uitgekeerd. Nu zegt de bank dat ze, als ze het geld uitkeren aan onze zoons van begin twintig, een maandelijks bedrag moeten uitbetalen tot in de maand dat ze 30 worden. Klopt dat? Mogen we niet zelf kiezen in hoeveel jaar het wordt uitgekeerd? We zouden zelf liever een wat kortere periode aanhouden, zodat de maandbedragen hoger worden en ze hun studie ermee kunnen betalen. MT

reageer op MT

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 september 2016 8:30:40

Beste MT,
Als eerste gecondoleerd met dit verlies. Als er nog niks is uitgekeerd, ga ik er vanuit dat het geld nog op een gouden handdruk opbouw bankspaarrekening staat. Na overlijden moet er eerst bepaald worden wie de erfgenamen zijn van dit kapitaal. Zijn dat inderdaad de kinderen en zijn de kinderen jonger dan 30 jaar dan geldt inderdaad dat de uitkering moet lopen tot 30 jaar.
Wat nieuw is sinds 2014, is dat je ook het bedrag in één keer kan laten uitkeren. Vaak is dat belastingtechnisch niet interessant. Daarom is het goed te weten dat je ook een deel in één keer kan laten uitkeren. En de rest dus per jaar of per maand.
Kies je voor een maandelijkse uitkering? Wees dan verstandig en vergelijk alle banken voor gouden handdruk banksparen op moneywise. Er zit nogal verschil in de hoogte van de uitkering en de hoogte van de kosten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ans de Vries

1 maart 2017 14:51:00

Mijn zus is 15-5-2016 overleden, haar zoon van toen 19(nu 20) is haar erfgenaam. Zij had een gouden handdruk spaarrekening. Het inkomen van haar zoon is dusdanig laag dat hij recht heeft op huurtoeslag en zorgtoeslag. Komen deze toeslagen in gevaar als hij een maandelijkse uitkering van deze spaarrekening ontvangt? Zou het beter zijn om deze spaarrekening op zijn 30e in één keer te laten uitbetalen? Ik ben de executeur van haar erfenis en bewindvoerder van mijn neef tot zijn 23e en wil natuurlijk het beste voor hem.

reageer op Ans de Vries

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 maart 2017 10:43:19

Beste Ans,

De uitkering uit een gouden handdruk heeft invloed op zorg- en huurtoeslag. Door de uitkering wordt je inkomen hoger en kan je toeslag naar beneden gaan.

Indien de rekeninghouder overlijdt en de erfgenaam valt binnen de kring van beperkte begunstigden dan is de erfgenaam verplicht een uitkering te starten met het bankspaarsaldo. Over hoeveel jaar het bankspaarsaldo verspreid moet worden uitgekeerd is afhankelijk van de leeftijd van de erfgenaam. zie de tabel in het artikel voor de duur.

Hij ontkomt dus niet aan een uitkering. Hij mag het bedrag ook in een keer laten uitkeren maar dan zal hij zeker last hebben van korting op de toeslagen.

Voor het berekeken van de hoogte van een uitkering hebben we een handige vergelijker voor uitkering gouden handdruk.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ans

8 maart 2017 15:06:24

Beste Jeroen, Bedankt voor je reactie. Het vervolg op mijn vraag is: de gouden handdruk spraarrekening van mijn zus is nog niet tot uitkering gekomen. mijn neef studeert nog ong. 2,5 jaar. Is het verstandig om voor die periode een vrij lage uitkering te kiezen( om zijn toeslagen te houden) en daarna tot zijn 30e voor een wat hogere toeslag te kiezen? En hoeveel erfbelasting betaalt hij? Is dat 52% van de hoofdsom en wordt dit dan gelijk verrekend? Wordt er daarna per uit te keren bedrag( dus maandelijks) loonbelasting ingehouden door de bank.

reageer op Ans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 maart 2017 13:47:04

Ans,
Indien de rekeninghouder overlijdt en de erfgenaam valt binnen de kring van beperkte begunstigden dan is de erfgenaam verplicht een uitkering te starten met het bankspaarsaldo. Over hoeveel jaar het bankspaarsaldo verspreid moet worden uitgekeerd is afhankelijk van de leeftijd van de erfgenaam. Bij een kind onder de 30 jaar, eindigen de periodieke uitkeringen uiterlijk in de maand waarin het kind 30 jaar wordt. Er is dus geen optie om een deel uit te stellen en daar later een hogere uitkering mee te starten.
Jeroen Wolfsen

John

22 april 2017 21:47:33

Beste Jeroen,
Ik heb een GHR en dit moet ik laten uitkeren (periodiek of eenmalig) in het jaar dat ik 65 wordt. Mijn pensioengerechtigde leeftijd is zoals het er nu voor staat 68 jaar. Hoe fiscaal gunstig is het dan nog om met 65 pas te laten uitkeren in plaats van eerder? Indertijd was het nog dat ik dan slechts 15% belasting zou moeten betalen, maar dat gaat nu niet meer op? Hoe staat het er nu precies voor? Alvast bedankt voor je antwoord.
Groet van John

reageer op John

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 mei 2017 16:23:11

Beste John,
Op het moment dat je het gouden handdruk kapitaal laat uitkeren, wordt er loonbelasting ingehouden door de uitkerende bank. De banken hanteren daarvoor de groene tabel. De loonbelastingtarieven worden vanaf de AOW-leeftijd naar beneden aangepast. Vanaf dat moment kan er voordeel ontstaan, omdat er vanaf de AOW-leeftijd minder loonbelasting wordt ingehouden op de uitkering(en). Uiteindelijk reken je met de aangifte IB over je totale inkomen af met de Belastingdienst en onder dat inkomen vallen ook de gouden handdruk uitkering(en). Je geeft aan dat jouw pensioengerechtigde leeftijd 68 is. Dus of pas met leeftijd 65 of eerder laat uitkeren, tot jouw AOW-leeftijd zijn de loonbelastingtarieven nog hoog. Overigens mag je de gouden handdruk rekening uitstellen tot het jaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd (hebt) bereikt. Als je nog vragen hebt, neem dan gerust telefonisch (035-7607600) contact met ons op.
Vriendelijke groet,
Maarten Docter

reageer op Maarten Docter

Gerard Erkamp

31 mei 2017 19:38:11

Mijn vrouw is op 4 augustus 2016 overleden op 64 jarige leeftijd. Zij had een gouden handdrukregeling bij de ABNAMRO die voor 4 augustus 2017 moet worden opgenomen. Wat is voor mij nu de meest gunstige regeling. Dit op naam van mijn vrouw laten uitkeren die op dat moment geen inkomen had en dus in een gunstigere loonbelasting tarief valt en kan dit. Ik ben zelf 68 en val met mijn inkomen in het hoogste tarief. Wij hebben een testament op naam van de langstlevende. Alvast bedankt voor je reactie,
Gerard

reageer op Gerard Erkamp

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 juni 2017 9:16:01

Beste Gerard,

Het werkt als volgt. Ik ga er vanuit dat uw vrouw het geld op een gouden handdruk bankrekening had staan waarbij er nog niet wordt uitgekeerd. U bent nu de erfgenaam en hebt twee mogelijkheden:
1. in een keer laten uitkeren. Het wordt dan belast bij u en niet bij het inkomen van uw vrouw. Als u daarmee in een keer in het hoogste tarief valt is dat waarschijnlijk niet interessant.
2. U zet het vrijkomende bedrag op een gouden handdruk uitkeerrekening en koopt een uitkering voor een aantal jaren aan. Hiermee kunt u de uitkering spreiden over meerdere jaren en de belastingdruk dus middelen. Dus u gaat dan op zoek naar de bank met de hoogste rente zodat u een zo hoog mogelijke uitkering ontvangt. Dat is in ieder geval niet ABN want die heeft de laagste rente en rekent ook nog eens voor iedere maanduitkering 2,50 euro.

Technisch probleempje is dat u inmiddels 68 bent en alle software van banken er van uitgaan dat u voor AOW leeftijd een uitkering start. Zo staat het in de wet maar in uw geval mag u ook ouder zijn omdat het om een uitkering in verband met overlijden gaat.

U kunt op website een vergelijking maken en zien welke bank de meeste rente en hoogste uitkering biedt. U moet dan even op geboortedatum aanpassen naar bijvoorbeeld: 01-01-1952. Dan kan de software wel een berekening maken. Voor de hoogte van de uitkering is uw leeftijd namelijk niet van belang.

Als u vragen heeft, belt u ons dan gerust.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

9 april 2018 21:30:04

Hallo, mijn vader is afgelopen jaar overleden, mijn zus zijn enig erfgenaam. Hij had een goudenhanddruk-spaarrekening die wij, met inhouding van belasting, hebben ineens volledig laten uitkeren op zijn eigen rekening (hij had nog geen eerdere uitkeringen gehad).
We zijn nu bezig met de erfbelasting en laatste belastingaangifte.
Voor de erfbelasting, moeten wij dit vermogen opgeven? En zo ja het volledige bedrag of alleen het uitgekeerde bedrag?
En voor de laatste belastingaangifte. Het lijkt erop dat mijn vader deze gouden-handdruk afgelopen jaren niet heeft opgegeven. Is dat een fout of klopt dat?
Ik hoor graag.

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 april 2018 13:19:34

Beste Jan,

Ik neem aan dat jullie het netto bedrag (dus na inkomsten-loonbelasting) hebben ontvangen. Een Gouden handdruk behoort niet tot het box 3 vermogen zoals een normale spaarrekening bijvoorbeeld. Dat komt omdat er loon en inkomstenbelasting over verschuldigt is. De gouden handdruk viel voor je vader dus altijd in box 1, dus hij hoefde het niet op te geven. Maar nu hebben jullie het netto bedrag ontvangen en is het voor de erfgenamen gewoon box 3 geld. Of je daar belasting over moet betalen hangt af van het totale vermogen van die persoon in box 3.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

13 april 2018 8:50:19

Hi Jeroen,
Dank voor je snelle reactie.
Loonbelasting verhaal is me duidelijk. Wij hebben het trouwens niet zelf ontvangen, staat op de rekening van mijn vader. Er is bij uitbetaling wel loonbelasting ingehouden. Bij de loonbelasting 2017 voor mijn vader, zullen we dit dus wel moeten verwerken. Eens?
Nu de vraag over erfbelasting. Ik neem aan dat deze gouden handdruk spaarrekening wel moeten worden opgenomen in de erfbelasting. Klopt dit?
En vervolgvraag. Als dat zo is, moet dit met het volledige bruto bedrag zoals dat op die rekening stond op tijdstip van zijn overlijden. Of moet het bedrag wat uiteindelijk op zijn rekening is gekomen (dus waar inhouding loonbelasting vanaf is gegaan = netto)?
We horen graag,
Gr. Jan

reageer op Jan

Bert

22 november 2018 23:18:42

Beste Jeroen,
Wij, vader,zus en ik, moeten voor de belasting aangifte doen voor de erfbelasting van mijn overleden broer. Hij had zijn ontvangen goudenhanddruk weggezet als banksparen. Nu willen zij tot uitbetaling overgaan en hier wordt dan inkomstenbelasting van ingehouden. De 3 erfgenamen ontvangen iedere hun aandeel netto op hun bankrekening. Moeten wij nu het bruto of netto bedrag van de goudenhanddruk opvoeren voor de erfbelastingaangifte. Of mogen wij dit bedrag bij de aangifte buitenwegen laten en het bij onze inkomstenaangifte opvoeren als inkomsten.
Met vriendelijke groet,
Bert

reageer op Bert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 november 2018 23:42:28

Beste Bert,
Als men een erfenis ontvangt moet men als verkrijger erfbelasting betalen over de erfenis. Maar niet over elk onderdeel van de erfenis. Sommige onderdelen van een erfenis zijn vrijgesteld. Het saldo van een gouden handdruk bankspaarrekening is voor bepaalde personen vrijgesteld:
Dat zijn de zogenaamde de toegestane verkrijgers, namelijk de ((ex-)echtgenoot, (ex-)partner, kinderen jonger dan 30 jaar). Die personen hoeven dus geen erfbelasting te betalen over het verkregen saldo van de gouden handdruk rekening.
Echtgenoten en partners hebben daarnaast een algemene vrijstelling van maximaal een bedrag van € 643.194,- (2018). Het saldo van gouden handdruk Banksparen is vrijgesteld van erfbelasting maar imputeert ( verminderd) wel de algemene vrijstelling, wordt de algemene vrijstelling. Laat u hierover goed adviseren.
Valt men buiten de toegestane groep dan is er dus wel erfbelasting verschuldigd over de netto uitkering.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ronald

17 januari 2019 17:02:32

Ik heb eenzelfde situatie maar net weer anders. Stamrecht BV x jaar geleden opgericht - DGA heeft geld geleend van BV vrij snel na oprichting. Totaal leningen is opgebouwd tot zeker 80% van de waarde ten tijde van overlijden, belastingadviseur heeft altijd braaf aangifte gedaan maar de leningen zijn in de praktijk onzakelijk en is nooit belasting over betaald. DGA nu overleden.
Terug naar het heden. Er zijn kinderen geen partner, de erfenis is benificiair aanvaard. Bij volledige naheffing van de fiscus is de erfenis negatief. Kinderen zijn onder de 30 jaar, hoe werkt de pensioenverziening in zo'n geval? Gaat de claim van de fiscus (die nog niet opgelegd is maar wel te voozien is) in zo'n geval vóór de pensioenvoorziening (met het restant van het saldo van de BV) of valt hier een duim aan te passen?

reageer op Ronald

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 januari 2019 19:34:24

Ronald,
Hoe de fiscale afhandeling van de Bv precies zal gaan, durf ik niet te zeggen. Ik ben geen accountant maar ik denk dat de fiscus hier voor de laatste euro zal gaan en eigenlijk ook wel terecht. Er is geen dubbeltje belasting betaald over een bruto bedrag. Mijn advies: zoek een specialist!
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jaap

16 april 2019 14:02:35

Jeroen, In al bovenstaande reacties beroep je je op artikel 11a lid 5 Wet LB 1964. Maar art. 11a is met ingang van 2014 vervallen. Ik kan niet vinden welk artikel nu de situatie dekt. Daarom de volgende vraag: Wij erven als twee broers het saldo van de Gouden Handdruk Opbouwrekening (bij BLG Wonen) van mijn in januari overleden broer. Dit heeft BLG Wonen uitgekeerd met inhouding van het hoogste loonheffingstarief (51,75%). Ik ga er vanuit dat we dit bedrag moeten opgeven bij de inkomstenbelasting 2019 van mijn overleden broer (waarbij we dus weer geld terugkrijgen, omdat hij verder nauwelijks inkomen had, en de uitgekeerde som als uitgesteld loon dus gedeeltelijk in de laagste schijven valt), waarna we 30% erfbelasting moeten betalen over het nettobedrag. Is dat correct? En in welk wetsartikel kan ik dat vinden?

reageer op Jaap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 april 2019 16:19:49

Jaap,
Het wetsartikel dat je zoekt weet ik zo niet uit mijn hoofd maar dit werkt inderdaad op deze manier. De loonbelasting gaat in dit soort gevallen vaak uit van het hoogste tarief maar daarna moet er worden afgerekend via de inkomstenbelasting. Het bedrag ontvangen jullie netto en is vervolgens onderdeel van de nalatenschap.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jaap

16 april 2019 17:18:10

Dank...

reageer op jaap

Danny

24 september 2019 23:55:24

Mijn moeder is on 2016 overleden, in 2014 is ze ontslagen met een ontslagvergoeding... Nu is die ontslagvergoeding na haar overleden uitkeerd aan mij en mijn broers (2boven de 30 en 1 net geen 30), 2 jaar later krijg ik een brief van de belastingdienst dat ik te weinig Inkomstenbelasting heb betaald omdat ze de ontslagvergoeding voor mij als inkomsten zien, terwijl er al bijna 30% van het bruto bedrag was ingehouden..... Ik ben het daar niet mee eens aangezien de belasting die ingehouden en en zou moeten zijn aan haar inkomen gelinkt zou moeten zijn en dit een deel erfenis is, sta ik in mijn recht of is het een verloren zaak?

reageer op Danny

Danny

24 september 2019 23:55:25

Mijn moeder is on 2016 overleden, in 2014 is ze ontslagen met een ontslagvergoeding... Nu is die ontslagvergoeding na haar overleden uitkeerd aan mij en mijn broers (2boven de 30 en 1 net geen 30), 2 jaar later krijg ik een brief van de belastingdienst dat ik te weinig Inkomstenbelasting heb betaald omdat ze de ontslagvergoeding voor mij als inkomsten zien, terwijl er al bijna 30% van het bruto bedrag was ingehouden..... Ik ben het daar niet mee eens aangezien de belasting die ingehouden en en zou moeten zijn aan haar inkomen gelinkt zou moeten zijn en dit een deel erfenis is, sta ik in mijn recht of is het een verloren zaak?

reageer op Danny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 september 2019 8:55:22

Danny,
Als je jonger was dan 30 en een periodieke uitkering kreeg dan is deze normaal gesproken belast bij jou. Het kan zijn dat de uitkerende bank of verzekeraar dan te weinig inhoudt want het is loonbelasting en dat is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Ben je ouder dan hoor je niet tot de kring van beperkte begunstigde wordt dat deel afgekocht en volgens mij belast bij moeder en niet bij jou.
Zo zou het volgens mij moeten werken.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Bart

1 november 2019 16:35:33

Beste Jeroen, even een vraagje over de bovenstaande uitleg. indien de uitkering naar een kind onder de 30 jaar gaat (nu 29 jaar) mag de uitkering dan maximaal een jaar duren? er wordt dan niet meer gekeken naar de tabel erboven waar de uitkering minimaal 14 jaar moet zijn? dit vraag ik omdat de maatschappijen mij geen optie bieden aangezien een looptijd van 1 jaar niet kan. tevens geeft een maatschappij aan dat de looptijd wel mag doorlopen na het 30ste levensjaar als de uitkering maar is ingegaan voor het 30ste levensjaar. klopt dat wel? dit staat nl. haaks op jullie uitleg. alvast bedankt voor de uitleg.

reageer op Bart

ramon

23 januari 2020 21:52:48

Hoi Jeroen, Hoe zit het met de gouden handdruk sparen regeling en een echtscheiding. De regeling loopt nog 15 jaar door, tot het moment van uitkeren. In hoeverre heeft mijn huidig recente ex-partner recht op mijn gouden handdruk sparen regeling? Nu en eventueel op het moment van uitkeren?

reageer op ramon
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662