Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Eerder stoppen met werken met uw lijfrente?

Eerder stoppen met werken met uw lijfrente?

vrijdag 15 mei 2015 om 13:38:47 Rob van Lingen 13 reacties
lijfrenteIn het verleden hebben veel mensen een lijfrenteverzekering afgesloten om later óf een aanvulling op het pensioen te creëren óf om eerder te kunnen stoppen met werken. De lijfrentepolis was een mooie manier om fiscaal vriendelijk te sparen voor een aanvulling op pensioen.

In de loop der jaren zijn er echter veel regels voor uw lijfrente veranderd. De overheid heeft in de afgelopen jaren steeds meer maatregelen bedacht waardoor we langer moeten blijven werken. Zo gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog en mag u niet zomaar meer uw lijfrente gebruiken om eerder te stoppen met werken.

Wat is er precies veranderd met uw lijfrente?

Bent u nog geen 65? Heeft u een vrijvallende lijfrenteverzekering? En is deze eigenlijk bedoeld om eerder te stoppen met werken? Dan heeft u alleen de mogelijkheid om een uitkering aan te kopen bij een verzekeraar.
Is de polis afgesloten na 01-01-1992, dan mag u alleen nog maar een uitkering aankopen ter overbrugging naar uw pensioenleeftijd. Banksparen is in zo’n situatie helaas niet mogelijk.

Overbruggingslijfrente

Bij een overbruggingslijfrente mag alleen de zogenaamde overbruggingswaarde gebruikt worden. Dat is de waarde van uw polis opgebouwd tot 01-01-2006. Heeft u vanaf 01-01-2006 geen premie meer ingelegd, dan mag de gehele vrijvallende waarde gebruikt worden voor een overbrugging.

Heeft u nog wel ingelegd vanaf 2006, dan mag u alleen de waarde die in de polis aanwezig was op 31-12-2005 gebruiken als overbrugging. De rest van de waarde uit de polis kan pas worden uitgekeerd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Overigens mag u dat wel laten uitkeren door een bank.

Een Direct Ingaande Lijfrente bij een verzekeraar

Buiten het feit dat u dus nu vast zit aan de nieuwe spelregels, speelt ook mee dat er steeds minder verzekeraars zijn voor een overbruggingslijfrente en dat deze ook nog eens hun eigen acceptatiebeleid hebben.
Zo zijn er verzekeraars die aangeven dat er sprake moet zijn van een minimale uitkeringsduur van 2 jaar. Korter kan dus niet bij die verzekeraars. Er zijn ook verzekeraars die een minimale inleg eisen van € 10.000,-. Moneywise.nl weet precies bij welke verzekeraars u wel terecht kunt, dus we helpen u hier graag mee.

Leeftijd partner telt mee bij overbruggingslijfrente

Daarnaast kent iedere verzekeraar zijn eigen sterftekans tabel. Die tabel bepaalt hoe lang een verzekering minimaal moet uitkeren. De leeftijd van de aanvrager, maar ook diens eventuele partner tellen daarbij mee. Heeft u een partner die een paar jonger is, dan kan het zijn dat een verzekeraar op basis van zijn of haar sterftetabel een langere uitkeringsduur eist dan fiscaal gezien mag. In dat geval is de overbruggingsperiode dus korter dan de sterftetabel eist. Het is dan niet mogelijk om een overbruggingslijfrente bij die verzekeraar aan te kopen op 2 levens, maar alleen op 1 leven. In dat geval kunt u bij die verzekeraar alleen maar een uitkering regelen voor uzelf.

Banksparen oplossing voor lijfrenteverzekering

Een mogelijke andere oplossing is het geld toch nog even opzij te zetten. Dat kan het beste bij een bank middels een Lijfrente Opbouwrekening. U mag tot uiterlijk de AOW-gerechtigde leeftijd plus 5 jaar opzij zetten. Tussen uw 65-ste  em maximale leeftijd bent u vrij in uw keuze om uit te laten keren of nog opzij te zetten.
Wenst u in die periode een uitkering, dan heeft u wel de verplichting om in minimaal 5 jaar uit te laten keren.

Lijfrente vergelijken

Via Moneywise.nl kunt u eenvoudig en snel berekeningen maken voor zowel de overbruggingslijfrente als lijfrente banksparen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. We leggen het u graag uit.
Rob van Lingen

Rob werkt al jaren in de financiele sector. Hij weet alles van financiele producten Hij houdt je op de hoogte van o.a. lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Gerard

13 augustus 2015 23:45:14

Mag ik U een case voorleggen.
Ik heb 2 koopsompolissen ( spaar-actief lijfrenteplan) afgesloten een in 1996 en een in 1997, met elk een eenmalige inleg. Deze komen tot uitkering 01-02-2017, ik wordt 60 op 13-02-2017. Ik heb de keuze om met pensioen te gaan vanaf 65 maar mag ook met 67, op 65 jaar ga ik en ontvang dan het pensioen dat opgebouwd was tot 31-12-2013 , daarnaast wil ik dan die 2 koopsompolissen als een overbruggingslijfrente in 2 jaar laten uitkeren ( ongeveer 30.000) als vervanger van de aow. Ik stel dus de uitkering 5 jaar uit ( van 2017 naar 2022) en laat in 2 jaar uitkeren. Kan dit / mag dit omdat ik op 65 jaar al een gedeeltelijk pensioen ontvang van het pensioenfonds van mijn werkgever. vanaf 67 volledig met pensioen. Ik werk daar dan meer dan 40 jaar.
Om het nog gekker te maken vanaf mijn 63 ste tot 65 ga ik met prepensioen, middels afgesloten prepensioen polissen bij Centraal Beheer.
Als U meer info wilt mailt U mij maar.
m vr gr
Gerard Oosterik ( een interressante case denk ik )

reageer op Gerard

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 augustus 2015 10:02:00

Beste Gerard Oosterik,
Zeker geen gekke case. Omdat beide koopsompolissen na 1992 zijn afgesloten gaat het om nieuw regime lijfrente met een overbruggingswaarde (voor een overbruggingslijfrente) die bestaat uit het totale lijfrentekapitaal incl. opgebouwd rendement, omdat het om eenmalige inleg in 1996 en 1997 gaat. U mag uw lijfrente uitstellen tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd + 5 jaar heeft bereikt. Dus tot 2022 mag ook. Uw lijfrente uitstellen kan bijv. met een lijfrente banksparen opbouwrekening. Zelfs als u gaat banksparen kunt u met de overbruggingswaarde weer terug naar een verzekeraar voor een overbruggingslijfrente. Op 13-02-2022 bent u 65 jaar. Een overbruggingslijfrente(verzekering) moet vóór leeftijd 65 ingaan en duurt tot het jaar waarin u leeftijd 65 óf de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt. Vanaf leeftijd 65 zijn de alternatieven een tijdelijke oudedagslijfrente(verzekering) of lijfrente banksparen uitkeerrekening, beiden met een minimale looptijd van 5 jaar en dus geen 2 jaar. Om weer uit te komen bij een looptijd van 2 jaar, moet u uw lijfrente laten uitkeren van bijv. leeftijd 63 tot 65. Dat sluit weer aan bij de fiscale spelregels voor een overbruggingslijfrente. Lijfrenteuitkeringen en (pre)pensioenuitkeringen bijten elkaar niet. Uitkeringen uit meerdere potjes heeft waarschijnlijke wel invloed op uw totale inkomen in een jaar en de inkomstenbelasting die u daarover betaalt. Wat misschien nog aandacht nodig heeft is het verschil tussen lijfrentekapitaal en pensioenkapitaal, want beiden kennen hun eigen fiscale spelregels en mogen niet in één product worden gecombineerd of samengevoegd.
Met vriendelijke groet,
Maarten Docter

reageer op Maarten Docter

Gerard

14 augustus 2015 18:24:58

Voortbordurend op bovenstaande, mag ik VOORdat ik 65 wordt (bv per 01-12-2021) wel een overbrugingslijfrente , bij een verzekeraar, laten ingaan tot 01-02-2024 ? , dan wordt ik 67, mijn aow ontvang ik waarschijnlijk nog enige maanden later. Dan gaat de uitkering voor mijn 65 ste in en stopt 2 jaar later als ik aowgerechtigd wordt ( 67+ x mnd). Het lijfrentekapitaal dat per 01-02-2017 vrijkomt kan ik tijdelijk stallen op een of andere bankspaarrekening, het overbruggingskapitaal wordt dan per 01-12-2021 ingebracht bij een verzekeraar en in ruim 2 jaar uitgekeerd. de aangroei op die bankspaarrekening, die buiten het overbruggingskapitaal valt zal niet veel zijn en daar moet een andere uitkering voor worden gekocht. Het gaat mij er om dat ik van 65 tot 67 een aanvulling heb op mijn overige inkomsten die ik dan heb, uit een bedrijfspensioenfonds.
Een overbruggingslijfrente mag duren tot een bepaald moment en mag je dat eindmoment zelf kiezen, 65 jaar of het jaar dat je aow gerechtigd wordt ? Als die stopt als ik 65 wordt en niet mag doorlopen totdat ik aow gerechteigd wordt dan heb ik een probleem.
m vr gr Gerard

reageer op Gerard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 augustus 2015 11:35:56

Beste Gerard,

De fiscus zegt hier het volgende over:
Wanneer moet een overbruggingslijfrente eindigen met ingang van 2013?
Een overbruggingslijfrente moet eindigen in het kalenderjaar waarin de belastingplichtige een
pensioen gaat genieten of in het kalenderjaar waarin deze de leeftijd van 65 jaar bereikt (artikel
3.125, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001, tekst 2005). De belastingplichtige heeft
hierin een vrije keuze. De leeftijd van 65 jaar vormt in dit verband de concretiser ing van de
leeftijd waarop de gerechtigdheid tot de AOW ontstaat.
Met ingang van 2013 ontstaat de AOW-gerechtigdheid niet meer op het tijdstip waarop de
belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar bereikt, maar is dat het geval op een jaarlijks
toenemende leeftijd. Dat is de reden dat met ingang van 2013 een overbruggingslijfrente ook
mag eindigen in het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de leeftijd bereikt waarop hij AOW-gerechtigd wordt.
Deze wijziging is vooruitlopend op wetswijziging opgenomen in het besluit van
17 december 2013, nr. BLKB 2013/2201M. De twee andere keuzetijdstippen op grond van de
wettekst van 2005 blijven bestaan.
Het vrije keuzemoment houdt ook in dat de termijnen van overbruggingslijfrenten
mogen eindigen in het kalenderjaar van de pensioengerechtigde leeftijd als een later
kalenderjaar is dan het kalenderjaar van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.


Het gaat dus steeds om het kalenderjaar en niet om een specifieke einddatum. Met andere woorden: de uitkering mag op ieder moment in het kalender jaar eindigen. Voldoende ruimte om je plannen uit te voeren dus.

reageer op Jeroen Wolfsen

Elza

2 september 2016 14:58:21

Geachte moneywise werkers,
Ik heb meerdere vragen over aankoop lijfrente. Alvast mijn dank dat ik bij u dit kan voorleggen.
Mijn man is 60 en hoopt te stoppen met werken als hij 64 jaar wordt.Ik ben bijna 60 en hoop te stoppen over 2 jaar.Wij hebben meerdere lijfrentepolissen en levensverzekeringen :1 oud en 3 nieuw regiem.Enkele polisssen hebben hun einddatum al bereikt en de laatste 2 komen binnenkort tot uitkering. Wij willen de polissen samen voegen en laten uitkeren als mijn man stopt met werken tot zijn en mijn 67 ste jaar omdat wij dan minder belasting hoeven te betalen vanwege alleen prepensioeninkomen. Dit zijn de vragen: Is het mogelijk om alle polissen in 1 product te stoppen? Welk soort product? Hoeveel jaar zijn wij verplicht lijfrente af te nemen? Hoe sluit ik het voordeligst een product af met het inleggen van verschillende polissen op verschillende momenten? Kan ik ook( een deel )van een polis op naam van een van de kinderen zetten? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet ik aan de belasting melden ?

reageer op Elza

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 september 2016 22:19:12

Beste Elza,
Als je voor leeftijd 65 een lijfrente uitkering wil dan kan dat. Zo'n uitkering heet een overbruggingsijfrente. Die kan op ieder moment ingaan en loopt tot 65 of AOW leeftijd. Dat mag je zelf kiezen. Je kunt dit niet regelen via banksparen maar alleen via een lijfrente verzekering. Je hoeft ook niet het hele vrijkomende lijfrente kapitaal hiervoor te gebruiken. Je mag een deel gebruiken en de rest nog een aantal jaren laten staan op een bankspaar opbouwrekening. Dat geld kun je weer laten uitkeren vanaf 65 en dan kan dat wel via een bank. Dat is interessant want een uitkering via een bank is hoger dan via een verzekering. Een uitkering via een bank is altijd minimaal 5 jaar. Langer mag natuurlijk ook.
Je regelt het door bij mMoneywise banksparen en lijfrentes te vergelijken. Wij regelen alles voor je en dat kost € 149 voor een bankspaarrekening en € 195 voor een verzekering. Bij meerdere producten tegelijk krijg je € 60 korting.
Je kunt de bedragen uit meerdere polissen zonder problemen samenvoegen. Maar alleen als deze op 1 naam staan. Je kunt geen lijfrentes van jouw en je man samenvoegen in 1 nieuwe constructie. Een lijfrente is dus persoonlijk.
Je hoeft niks aan de fiscus door te geven voor het overvoeren van de kapitalen, die wordt geïnformeerd door de verzekeraar en de bank waar een lijfrente loopt.
Je kunt een deel van de polissen op de kinderen zetten maar dat geldt alleen voor een oud regime lijfrente.
Er valt nog vel meer over te vertellen en dat doen we graag: je mag ons altijd bellen voor meer info. En er valt ook veel over te lezen is ons gratis eBook: de lijfrentewijzer. Hierin worden al je vragen wel beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

john

5 januari 2017 21:49:29

Hallo. Ik wil graag onze situatie ook even voorleggen. Ik heb een pre-pensoen lijfrente afgesloten in de jaren 90 en die stopt in 2021.ik zou dan minimaal 78000,-- uitgekeerd krijgen. ik ben dan 55 jaar oud. Kan ik deze jaarlijks tot mijn 65 of 67ste laten uitkeren of is die looptijd te kort, omdat ik lees dat dit 20 jaar moet zijn? en wordt je dan gekort op je aow uitkering? mijn vrouw (we zijn niet getrouwd)is 5 jaar jonger en zal een goed pensioen hebben. Is het verstandig om de inleg nu te stoppen of gewoon hiermee doorgaan?

reageer op john

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 januari 2017 21:52:24

Beste John,
Je kunt de lijfrente laten uitkeren vanaf je 55e. Dat heet een overbruggingslijfrente en het woord zegt het al: je overbrugt hiermee de tijd tot je AOW (of 65).
Maar Nederland zou Nederland niet zijn als je er niet een aantal spelregels zijn waar je rekening mee moet houden. Je mag alleen de volledige waarde van € 78.000 gebruiken als je na 2006 geen premie meer hebt ingelegd. Heb je na 2006 nog wel ingelegd, dan mag je alleen de waarde die op 31-12-2005 aanwezig was gebruiken voor een overbruggingslijfrente. De rest mag pas worden uitgekeerd van 65. Je kunt hier meer over lezen in onze lijfrentewijzer. Uit jouw vraag begrijp ik dat je nog inlegt en dat betekent dat je de uitkering dus niet in zijn geheel kan gebruiken voor een overbruggingslijfrente.
Een overbruggingslijfrente kun je overigens alleen afsluiten via een verzekeraar. Banksparen is niet mogelijk. Het verhaal over een uitkering die 20 jaar moet lopen heeft te maken met banksparen. Je mag namelijk wel voor je 65e een uitkering starten met banksparen maar dan moet de uitkering minimaal 20 jaar plus het aantal jaren tot 65 lopen. In jouw geval moet de uitkering dus 30 jaar lopen. Van 55 tot 65 jaar is 10 jaar plus de genoemde 20 jaar, maakt 30 jaar.
Een uitkering uit een lijfrente na je AOW wordt niet gekort op je AOW leeftijd. Dat zou wel een heel vervelende sigaar uit eigen doos zijn. Of je door moet gaan met premie inleggen kan ik niet bepalen omdat ik je situatie verder niet kan beoordelen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Angelique

5 december 2017 14:26:55

Beste Jeroen, Op 1 maart 2018 valt er een lijfrente vrij, ik ben dan 52 jaar. Het vrijgekomen bedrag wil ik graag laten uitkeren over een periode van 5 jaar. Is dat mogelijk en zijn er fiscale consequenties omdat ik nog geen 55 jaar ben? Met vriendelijke groet, Angelique

reageer op Angelique

Ruud

27 februari 2018 15:49:14

Beste Jeroen,
Zoals het er op dit moment uitziet moet ik werken tot 02-01-2025 ( ik ben dan 67 jaar en 3 maanden oud ).
Volgens mijn pensioenoverzicht komt er al pensioen vrij als ik 65 jaar wordt. Dit zijn meerdere polissen die niet meer bewegen en niet meer groeien. Deze bedragen zouden eigenlijk op de oude manier met de 65 moeten uitkeren.
Nu is mijn vraag : komt dit pensioengeld daadwerkelijk vrij op het moment dat ik 65 jaar wordt en kan ik hier over beschikken.
Groetjes en bedankt, Ruud.

reageer op Ruud

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 februari 2018 20:08:51

Ruud,
Er zijn in Nederland vele duizenden pensioenregelingen, ieder met andere afspraken. Dus moeilijk te zeggen wat er bij jouw regeling precies speelt. Maar in eerste instantie geldt bij pensioenpolissen dat de oorspronkelijk pensipoendatum aan gehouden zal worden.
Het kan zijn dat je meerder pensioenpolissen hebt die allemaal op verschillende data vrijkomen. Het is dan vaak verstandig om deze toch samen te voegen tot een polis.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Erik Groothof

12 december 2019 11:09:04

Beste Moneywise,
Ik wil graag mijn situatie aan u voorleggen voor advies. Ik ben van het jaar 1959 ( momenteel 60 jaar). Ik heb in 2004 een gouden handdruk gekregen die in 2019 vrijkwam en het vrijgekomen bedrag heb in inmiddels via uw site ondergebracht bij de Nationale Nederlanden banksparen om nog 1 of 2 jaar rente te boeken. Buiten deze handdruk sparen we ook extra om eerder met pensioen te kunnen gaan. Via mijn oude werkgever heb ik pre- en regulier pensioen opgebouwd waarvan dit prepensioen gedeelte op 62 jaar wordt uitgekeerd en het reguliere pensioen van deze werkgever op mijn 65e. Via mijn huidige werkgever bouw ik ook pensioen op welke op mijn 68 wordt uitgekeerd.
Mijn plan is om, samen met mijn vrouw, vanaf mijn 62e met pensioen te gaan. Gelijktijdig wil ik dan ook de Nationale Nederlanden bankspaar rekening over een tijdelijk periode van 9 of 10 jaar laten uitkeren en ons spaargeld aan te spreken ter aanvulling tot een maandelijks gewenst bedrag. De bedoeling is dan ook om het pensioen van mijn huidige werkgever nog niet aan te spreken tot ik daadwerkelijk met AOW/Pensioen ga. Ik snap dat het eerder aanspreken van mijn gouden handdruk uit 2004 belasting technisch niet voordelig is maar is wel essentieel om aan ons overbrugging geld voor de periode 62-67(68) te komen. Mijn vraag is of ik deze constructie/opzet mag gebruiken of dat ik vast zit aan belasting technische bezwaren mbt de gouden handdruk? En ziet u wellicht nog andere obstakels die ik over het hoofd zie? Via de site www.berekenhet.nl kan ik aardig inschatten wat de benodigde bedragen ( banksparen / (pre)pensioen bedragen zullen zijn voor/na mijn AOW.
Met vriendelijk groet, Erik Groothof

reageer op Erik Groothof

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 december 2019 19:57:09

Beste Erik,
Een gouden handdruk is eigenlijk heel flexibel en kun je vanaf 60 late uitkeren in 1 jaar tijd of langer. Natuurlijk kan het fiscaal interessanter zijn om pas na je AOW leeftijd geld te ontvangen maar je kunt nu eenmaal niet alles op schuiven tot AOw leeftijd. Een werknemer zegt tenslotte ook niet tegen zijn werkgever dat hij liever pas zijn salaris ontvangt als hij de Aow leeftijd bereikt. U moet immers ook nu leven.
Voor het uitrekeken van het werkelijk bedrag dat u kunt ontvangen kunt u gebruikmaken van onze gouden handdruk vergelijker. Dan ziet u precies welke bank u de hoogste uitkering biedt.
Als u vragen heeft, belt u ons dan: 085 7607600. We helpen u graag.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662