Moneywise.nl » Weblog » Hypotheken » Nieuwe regels voor aanvragen hypotheekofferte

Nieuwe regels voor aanvragen hypotheekofferte

vrijdag 22 januari 2016 om 17:25:51 Jeroen Wolfsen 58 reacties
familiehypotheekVanaf 21 maart 2016 veranderen er een paar zaken als u een hypotheekofferte aanvraagt.  Op die datum gaat er namelijk een nieuwe Europese richtlijn in, de Mortgage Credit Directive.
In deze nieuwe richtlijn staan twee belangrijke wijzigingen, die we in dit artikel zullen uitleggen.

Twee weken bedenktijd hypotheekofferte


Allereerst wordt er een bedenktijd van 2 weken ingevoerd. De consument die een hypotheekofferte ontvangt heeft een bedenktijd van 2 weken. De offerte moet dus binnen 14 dagen getekend retour zijn bij de bank. Heeft de consument eenmaal getekend dan geldt bij de meeste banken dat de hypotheek ook daadwerkelijk moet worden afgenomen. Doet men dat niet dan kan de bank kosten rekenen.
Op zich is de bedenktermijn een mooi gebaar in het belang van de consument maar in werkelijkheid kent elke hypotheekofferte al sinds jaren een periode van twee of drie weken waarin de offerte getekend dient te worden. Dus in de praktijk hebben consumenten al jaren een flinke bedenktijd.

Consumenten zouden er veel meer aan hebben als de wettelijke termijn waarop ze kunnen afzien van de koop van de woning verlengd zou worden. Die is op dit moment namelijk maar 3 dagen en deze zou best langer mogen om de consument beter te beschermen tegen te snelle beslissingen bij het kopen van een woning.

Hypotheekofferte, eens gegeven blijft gegeven!


De echte verandering zit in de hypotheekofferte. Nu kan een bank een offerte voor een hypoheek verstrekken en deze na ontvangst en controle van alle stukken van de klant weer intrekken. Dit komt voor als bijvoorbeeld de inkomensgegevens niet juist blijken of men nog lopende leningen heeft. In zo’n geval geeft de bank geen finaal akkoord en wordt de hypotheek niet verstrekt.

Vanaf 21 maart is een door de bank verstrekte hypotheek offerte voor de bank bindend. De consument zal dus vooraf alle informatie aan moeten leveren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de salarisstroken, een werkgeversverklaring, het koopcontract,  kopie identiteitsbewijzen, een taxatierapport en dekkingsbevestiging van een overlijdensrisicoverzekering. Pas als de bank alles gecontroleerd heeft en de klant in aanmerking komt voor een lening, zal de bank een offerte verstrekken. En dan geldt 'eens gegeven, blijft gegeven' oftewel de klant weet zeker dat hij de hypotheeklening van de bank zal krijgen.

Zijn de nieuwe hypotheek regels voor de klant een verbetering?


Op zich is het prettig voor de consument dat hij bij het verkrijgen van de offerte ook de zekerheid heeft dat de bank de lening daadwerkelijk wil verstrekken. Maar er zitten ook nadelen aan het nieuwe systeem.  Nu is het vaak zo dat een adviseur snel een offerte op kan vragen bij stijgende rentes. Dat kan straks alleen nog maar als de klant vooraf alle stukken heeft ingeleverd.  Dus ook een taxatierapport, een werkgeversverklaring en een dekkingsbevestiging van de overlijdensverzekering.
Stel dat de verzekeraar voor de overlijdensverzekering wat extra vragen aan de huisarts wil stellen in verband met de gezondheid van de klant dan kan er pas een offerte aangevraagd worden als dat is afgewikkeld. De nieuwe regels kunnen dus vertragend werken.
En als een klant een taxatie moet laten doen voor een woning maar de bank besluit dat men geen offerte wil verstrekken? Dan zijn er kosten gemaakt voor een taxatie van een woning die niet gekocht kan worden. Dit zijn zaken waar consumenten dus in de toekomst rekening mee moeten gaan houden.

Toch een voorlopige hypotheekofferte?


Uit de gesprekken die we hebben gehad met banken blijkt dat banken toch nog de mogelijkheid onderzoeken van een soort voorlopige offerte of indicatieve offerte. Dus een voorstel waarbij niet alles hoeft te worden aangeleverd en waar de bank nog niet meteen aan gehouden kan worden. Hoe dat er uit moet zien en wat wel of niet mag is nog steeds onduidelijk. We wachten op de eerste bank die hier iets over zal melden.

Grote verandering en onduidelijke situatie


Voor banken is de nieuwe richtlijn een spannende oefening. Waar ze normaal gesproken een snelle check doen op de gegevens die de klant verstrekt en dan een offerte afgeven, moeten ze alles nu vooraf controleren. Ook de wijze waarop MoneyWise hypotheekadvies geeft zal hierdoor veranderen. We moeten veel eerder in het adviestraject alle gegevens van de klant ontvangen om een offerte bij de bank te kunnen opvragen.

Wat bijzonder in dit verhaal is dat de nieuwe richtlijn over 2 maanden ingaat maar dat er tot op heden nog geen bank is die aangeeft hoe men met de nieuwe richtlijnen om zal gaan. Het lijkt erop dat de banken onderling elkaar in de gaten houden en afwachten op welke manier men dit aan gaat pakken.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van hypotheken.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Zwiers

9 januari 2017 19:07:08

Goedenavond Onze rente vaste periode loopt af in maart, nu heeft onze bank ons in november een voorstel gedaan die wij ( mits Accoord ) medio februari ondertekend terug moeten sturen. Nu idee de rente over de laatste paar maanden nog een paar 10e gezakt. Onze bank wil hierin niet mee gaan en beweerd dat deze offerte bindend is voor ons, klopt deze informatie?
Mvrgr Zwiers

reageer op Zwiers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 januari 2017 19:16:11

Geachte heer of mevrouw van Zwiers,
Ik vindt het een vreemde zaak dat u voor aanstaande februari moet tekenen voor een rente die u in november is geoffreerd en die inmiddels lager is. Dat is bij de meeste banken niet de werkwijze. Er zijn veel verschillende banken en binnen dezelfde bank komen ook verschillende producten en voorwaarden voor, dus het kan zijn dat dit een onderdeel van uw product is. Maar ik zou dan van de betreffende bank wel willen weten waar dit staat en of ze aan kunnen tonen dat deze voorwaarde destijds bij het afsluiten van de hypotheek aan u bekend is gemaakt. Ik schat de kans groot dat ze dat niet kunnen. Heel vaak is dit een idee of werkwijze die de bak zelf bedacht heeft maar dat wil niet zeggen dat het juist en terecht is.
Kortom, ik zou hier zeker niet zomaar akkoord mee gaan. Daarnaast is dit het uitgelezen moment om te onderzoeken of uw bank op dit moment wel een interessante rente biedt. U mag immer kosteloos overstappen en in heel veel gevallen is er een goedkopere bank te vinden met een lagere rente. U moet dan wel kosten maken om een nieuwe hypotheek te sluiten maar we zien in de praktijk dat dit vaak uitkan en dat de kosten in een paar jaar zijn terugverdiend.
Als u hulp hierbij nodig heeft en u wilt dat we meekijken bij het aanbod van uw bank, neemt u dan contact op. We kijken graag meee en helpen u graag.

reageer op Jeroen Wolfsen

Dirkjan

1 februari 2017 21:40:45

In oktober heb ik bij de bank een aflossingsnota opgevraagd. Die heb ik ontvangen. Op een hypotheek met een renteherzieningsdatum in juni 2018 zat een boete van 4100.00 euro. De hypotheeksom is nog 595000 euro
Ik heb schriftelijk een akkoord aan de bank gegeven. Vervolgens alles opgestart. Notaris, taxatie, nieuwe bank, enz. Een paar dagen voor het vastleggen bij de notaris belt de bank en zegt dat de boete 39000 euro is. In eerste instantie werd gezegd dat de berekening indicatief was. Later werd gezegd dat het een voorstel betrof. En als laatste werd gezegd dat ze zich vergist hadden en dat de termijn van 5 dagen was verlopen. Uiteraard heb ik de brief en de mail met de indicatieve berekening. Indicatief betekend volgens mij ongeveer, en niet 9x zo veel. Vraag Moet de bank zich houden aan de uitgebrachte offerte?

reageer op Dirkjan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 februari 2017 22:01:42

Beste Dirkjan,
Dit is wel een heel bijzonder verhaal. Ik ga helemaal mee in je opmerking dat een indicatie van de boeterente af kan wijken van de uiteindelijke maar nooit negen keer zo hoog kan zijn.
Op basis van jouw verhaal kan ik alleen maar concluderen dat dit van alle kanten rammelt. Hier is sprake van een fout en jij als klant bent daar de dupe van. In ieder geval zou je de gemaakte kosten vergoedt moeten kunne krijgen. Daarnaast vraag ik me af of er een hypotheekadviseur betrokken was bij het totstandkomen van de nieuwe hypotheek. Als er een adviseur bij betrokken was, moet er bij hem toch een lichtje zijn gaan branden bij die eerste boeterente. Daarnaast vind ik een boete van € 39.000 weer extreem hoog voor een hypotheek met een restduur van ongeveer 21 maanden. Dan moet je oude rente ergen in de 5% staan en rekenen ze de boeterente uit op basis van 1,5% ongeveer. Maar de kern van je vraag is of je recht hebt op een boeterente conform de eerste indicatie vind ik moeilijker te beantwoorden. Maar ik zou het er zeker niet bij laten zitten.
Als je wilt, kijk ik graag met je mee in dit dossier. Dan kan ik beter overzien wat er speelt. Ik schat de kans groot in dat ik je dan zal adviseren om een officiële klacht in te dienen en uiteindelijk de zaak voor te leggen bij het KIFID. Daarbij is het verstandig om vooraf je zelf goed te laten informeren door een specialist. Ik kan je doorverwijzen naar een jurist die al voor meer mensen een kifid zaak heeft aangepakt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Van Riel

4 februari 2017 16:26:43

Goeie middag, wij hebben een huis gekocht en ik heb een vraag over een reeds aangeboden hypotheek offerte. In dec (30-12-16) hebben wij de door een bank verstrekte offerte ondertekend en via onze tussenpersoon teruggezonden. Deze offerte is geldig tot 31 mrt 2017. Voor vrijdag 10 feb 17 moeten wij aan de verkopende partij aan kunnen tonen dat wij een hypotheek krijgen. Twee dagen geleden hebben wij echter van die betreffende bank te horen gekregen dat zij ons een hypotheek willen verschaffen, maar dat de destijds door hen opgestelde offerte niet geldig is.de reden zou zijn dat de offerte nooit gegeven had mogen zijn, omdat de combinatie van hypotheekvormen niet meer zou mogen. Ze bieden ons nu een nieuwe offerte aan, als wij deze tekenen zou alles rond zijn. Echter het blijkt nu dat wij met deze offerte maandelijks 160,- bruto meer gaan betalen en dat 30 jaar lang! Ze bieden ons nog wel aan dat we deze hypotheek mogen afsluiten onder de voorwaarden van 2016 ipv 2017 wat in ons voordeel zou zijn! Wij hebben ons aan alle verplichting gehouden, hebben alles op tijd ingestuurd en hebben financieel alles op orde! Het is duidelijk hun schuld, maar het voelt erg slecht dat wij daarvoor moeten betalen. Aangezien de deadline erg dichtbij komt voelt het alsof we met de rug tegen de muur zijn gezet! Mijn vraag is nu of een bank dit zomaar mag doen?

reageer op Van Riel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 februari 2017 15:00:25

Geachte heer van Riel,
Met de invoering van de MCD regels (een europese norm) is een eenmaal uitgebrachte offerte bindend voor de bank. Dat is een groot verschil met de oude situatie waarbij een getekende offerte nog niet betekende dat er ook een finaal akkoord was. De bank kon de hypotheek op basis van de stukken nog steeds afwijzen. Mijn eerste reactie is dan ook dat een bank de eenmaal uitgebrachte offerte ook daadwerkelijk moet nakomen. Maar om daar echt een goed oordeel over te kunnen vormen zou ik meer van uw dossier moeten weten. En dan kan het nog steeds voer voor juristen worden, want veel ervaringen zijn er nog niet op basis van de nieuwe MCD regels.
Het kan natuurlijk best zijn dat er een hypotheekconstructie is bedacht die niet kan of fiscaal problemen oplvert. Maar Ik neem aan dat uw tussenpersoon u goed geadviseerd heeft hierover. Op basis van de informatie die ik van u krijg, is mijn eerste reactie dat de bank gehouden is aan de uitgebrachte offerte. Als u behoefte heeft aan een second opinion, weet dan dat ik graag met u meekijk. Neem in dat geval dan even contact met ons op: 085 7607610
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Van Riel

5 februari 2017 19:19:42

Beste Jeroen Wolfsen, bedankt voor uw reactie. We hebben inmiddels contact met een jurist die voor ons het een en ander gaat uitzoeken. Ben alleen bang dat het wat kort dag wordt om nog iets voor elkaar te krijgen deze week.Mocht ik vragen hebben, weet ik U te vinden. Nogmaals bedankt

reageer op Van Riel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 februari 2017 20:41:05

Geachte heer van Riel,

verstandig dat u er meteen een jurist op heeft gezet, alhoewel dat natuurlijk wel meteen geld kost. Wat zegt de adviseur die de hypotheek heeft aangevraagd hierover? Ik ben wel benieuwd naar zijn rol zijn mening.

Let even goed op dat het voor het ontbinden van de aankoop in principe niet voldoende is als u vindt dat de maandlasten te hoog zijn. U kunt immers wel een hypotheek krijgen alleen niet op de voorwaarden en maandlasten die de bedoeling waren.

Succes,

Jeroen Wolfsen

Harald de Haan.

28 maart 2017 21:39:29

Hallo Jeroen Wolfsen
Ik heb vorig jaar september mijn hypotheek afgesloten bij een andere bank.(overgesloten) De hypotheek is nu 7 maanden oud, getekend door de financieel adviseur en door mij zelf. Nu is er belastingtechnische iets niet orde op de hypotheek, en nu wil de adviseur mij een andere hypotheekvorm laten tekenen, omdat de hypotheek die ik nu heb niet meer klopt . mag dat zomaar?

reageer op Harald de Haan.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2017 22:07:00

Beste Harald,
De fiscale spelregels zijn best ingewikkeld, zeker als je in het verleden meerdere huizen en hypotheken hebt gehad. Het goed in elkaar zetten van de verschillende hypotheekdelen met verschillende manieren van aflossingen en looptijden kan dan erg belangrijk zijn voor het hebben en houden van het belastingvoordeel over de te betalen rente.
Je kunt opzich wel wijzigingen aanbrengen op een lopende hypotheek als blijkt dat iets niet goed is of beter kan. Voor de bank zal het in principe niks uitmaken. Voor hun loopt de hypotheek gewoon. Ik heb geen inzicht in je situatie en kan dus geen inhoudelijk oordeel hierover geven.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat je adviseur je goed uitlegt hoe het zit. Als een adviseur dingen doet die later in je nadeel blijken te zijn, heeft de adviseur wel een probleem want hij heeft zorgplicht. Ik neem aan dat de adviseur zijn best doet om het zo goed mogelijk te regelen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter

24 april 2017 20:24:47

Beste Jeroen Wolfsen,
Vanaf welk moment is de afgegeven rente van een bank bindend? Is dit vanaf acceptatie van het rentevoorstel door mij of vanaf de definitieve offerte afgegeven door de verstrekker?
Sinds ik het rentevoorstel van de NN geaccepteerd heb (gebaseerd op offerte rente), is de rente met 0,15% gedaald. De huidige status van mijn hypotheekaanvraag is het aanleveren en beoordelen van de benodigde documenten en de periode van rente garantie loopt nog.
Is het mogelijk om boetevrij de huidige (lagere) rente in mijn offerte te krijgen bij NN of desnoods over te stappen naar een andere verstrekker met een lagere actuele rente? Eventueel door af te zien van de offerte tijdens een bedenkperiode.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
MvGr. Peter

reageer op Peter

Johansson

1 mei 2017 12:34:05

Hallo Peter, dit is na de acceptatie van het rentevoorstel. Hiermee bevestigd de bank dat dit de rente is waarop de hypotheekofferte zal worden gebaseerd. Een rentedaling wordt dan niet meer meegenomen in de hypotheekofferte. Wel voorzien enkele banken in de mogelijkheid dat als de rente ten tijde van het passeren van de akte lager is, je die rente hoeft te betalen. Dus hopelijk is dat dan lager. M.i. is het mogelijk af te zien van het aanbod, let wel dat er dan tijd overheen gaat en mogelijk kosten (lijkt mij nog niet, daar niets definitief is).

reageer op Johansson

Johansson

1 mei 2017 12:30:52

Hoe bindend is bindend? Inmiddels een bindende offerte van de bank gekregen. Nu staat er alleen nog een keer op de acceptatieverklaring, dat ze bij mijn werkgever het dienstverband mogen controleren. Ze hebben bij de aanvraag reeds een werkgevers- en intentieverklaring gekregen. Hier is niets mis mee en is waarschijnlijk een detail. Maar wat als dit nu ineens niet zo is, mogen ze de financiering dan alsnog intrekken? In de acceptatieverklaring staat overigens dat alle wijzigingen voorafgaande het tekenen meegedeeld moeten worden. Hier staat niets over dat de hypotheek dan niet verstrekt wordt. Is dit een normale gang van zaken? Want dan is bindend toch niet per definitie bindend?

reageer op Johansson

Sil

8 augustus 2017 22:42:59

Ik ben heel benieuwd naar het antwoord op de laatste vraag van Johansson. Voor mij geldt hetzelfde, ik krijg een intentieverklaring en wil een hypotheekofferte aanvragen. Maar omdat de gewenste woning pas volgend jaar vrij komt, is het nodig de offerte iets te verlengen. Wat als onverhoopt mijn contract toch niet wordt verlengd en de akte is nog niet gepasseerd... Moet je dit dan melden en loop je dan het risico dat de offerte tóch wordt ingetrokken? Of, stel je meldt het niet, checkt de bank dan alsnog een x-aantal weken voor het passeren van de akte of de situatie niet gewijzigd is? Waarmee je dan wellicht het risico loopt dat de offerte wordt ingetrokken? Dus ik sluit me aan bij de vraag van mijn voorganger; hoe bindend is bindend?

reageer op Sil

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 augustus 2017 17:02:15

Beste Sil,
Ik had vraag van Johansson gemist, blijkbaar.
Ik heb met een aantal banken en de AFm hierover gebeld. De banken zijn hier duidelijk over, als de offerte eenmaal is verstrekt is de offerte bindend voor de bank. Alles wat er daarna gebeurt is voor de bank niet meer interessant. De hypotheek gaat dus gewoon door. De bank kan de bindenden offerte op basis van europese regelgeving niet meer terugtrekken.
Als adviseur zal ik met je meekijken wat dit voor je betekent. Is het nog wel verstandig om deze hypotheek af te nemen? Maar in veel gevallen is het simpel: als je net je eigen huis verkocht hebt en tegelijkertijd een boete van 10% moet betalen als je het nieuwe huis niet koopt, dan is de kans groot dat je wel verder wil gaan met de nieuwe hypotheek.
Anders heb je geen huis om in te wonen en ben je tienduizenden euro's kwijt aan de boete. De AFM heeft nog niet gereageerd op mijn vraag maar ik vermoed dat hun antwoord hetzelfde zal zijn.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mischa Jansen

10 oktober 2017 10:24:45

Goedemorgen Jeroen,
In jouw antwoordt geef je aan de banken hierin duidelijk zijn. (ten aanzien van als de offerte eenmaal is verstrekt, dit bindend is, ongeacht eventueel ontslag/geen contractverlenging van het arbeidscontract van de consument.
Heeft u al antwoordt mogen ontvangen van de AFM? Ik zit nl. in de zelfde situatie als Sil. (wij willen eventueel binnen een week op een huis bieden, maar mijn flexcontract wordt steeds met 3 maanden verlengd, met als risico dat dit uiteraard een keer niet gebeurd....)
mvg, Mischa Jansen

reageer op Mischa Jansen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 oktober 2017 11:09:20

Mischa,
De AFM houdt zich aan de wetgeving en zegt ook een eenmaal verstrekte offerte is en blijft bindend. Tenzij de bank kan aantonen dat er bijvoorbeeld sprake is van fraude.
Ik begrijp jouw situatie. Maar als je steeds een flexcontract krijgt, hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Als flexwerker zijn er verschillende manieren om een hypotheek te krijgen. bijvoorbeeld de perspectiefverklaring maar ook het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar.
hier lees je er meer over: https://weblog.moneywise.nl/hypotheken/flexwerker-vraag-een-hypotheek-aan-met-perspectiefverklaring/
Neem maar even contact met ons op. We leggen je graag uit wat je mogelijkheden zijnen kunnen ervoor zorgen dat je zonder problemen en risico een hypotheek voor je woning kan krijgen. We zijn bereikbaar op 0857607610.
Jeroen Wolfsen

René

9 augustus 2017 21:52:48

Beste Jeroen, Graag zou ik je het volgende voor willen leggen: wij hebben 8 mei 2017 een hypotheekofferte (renteaanbod) van de ABN getekend en op tijd alle stukken (de hele riedel..) aangeleverd via onze adviseur. Nu komt de ABN op de bijna voorlaatste dag (1-8) met het feit dat mijn werkgeversverklaring opnieuw moet worden ingediend. Dit direct dezelfde dag in orde gemaakt. Onze aktes zouden, zoals besproken, voor 8-8 passeren, echter heeft de ABN het 'nakijken' niet op tijd gereed en dreigen we dus (naar oordeel van ABN) onze destijds afgesproken rente te verliezen. Nu worden wij geconfronteerd met 0,2% hogere rente. Over een behoorlijke hypotheek en 30 jaar gaat dit dus over 25 a 30K. Kan de ABN de destijds getekende offerte laten vervallen en ons verplichten een nieuw renteaanbod (hoger) te accepteren? Graag horen we van jou wat opheldering. Groet René

reageer op René

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 augustus 2017 23:45:50

Beste Rene,
Ik herhaal voor jouw vraag een stuk van het antwoord aan Sil:
Belangrijk om te weten is dat het aanvragen van een hypotheek sinds vorig jaar uit twee trajecten bestaat. Als je weet wat je wil (via een onafhankelijk adviseur of via een bankadviseur) kun je de bank vragen om een rente aanbod. Voor het aanvragen van een rente aanbod hoeft de bank geen stukken zoals salarisstroken en werkgeversverklaringen te zien. Ze kijken of je op basis van de gegevens die de adviseur doorgeeft in aanmerking komt voor een hypotheek. Daarnaast kijken ze of je bekend bent bij het BKR. Als de bank een rente aanbod uitbrengt, zegt de bank eigenlijk: in principe willen we je een hypotheek verstrekken. Maar voordat we dat doen zul je eerst alle stukken in moeten leveren. Met het ondertekenen van het rente aanbod leg je de rente vast en meer niet. De rente kan dus nu niet meer stijgen voor een afgesproken aantal maanden.
Pas als je het ondertekende rente aanbod inlevert en alle stukken die de bank vraagt (staat in het renteaanbod) zal de bank een offerte uitbrengen. Het woord offerte is hierbij eigenlijk onduidelijk. Het is namelijk een bindend aanbod voor de bak. De bank heeft je lening geaccepteerd en alles is akkoord. De bank kan daarna geen stukken meer opvragen. Het enige dat nog kan gebeuren is dat je de offerte moet verlengen als je later passeert dan de offerte geldig is.
Nu jouw verhaal: Je hebt nog steeds geen bindend aanbod gehad. Blijkbaar heeft de ABN er heel lang over gedaan om alle stukken te beoordelen. Is de adviseur een onafhankelijk adviseur of een ABN adviseur?
Want dat is wat hier misgaat. Je adviseur hoort dit traject te bewaken en er voor te zorgen dat stukken juist door jou worden aangeleverd en op tijd door de bank worden beoordeelt. Als je in mei een renteaanbod hebt gehad vindt ik dat dit traject veel te lang heeft geduurd. Dat kan natuurlijk aan jezelf liggen. Als je geen stukken inlevert kan de bank ze niet beoordelen. Hoe dat is gegaan weet ik niet.
Mensen denken vaak dat het advies het moeilijkste en belangrijkste onderdeel is van het regelen van een hypotheek. En natuurlijk is mijn werk als adviseur belangrijk om je het beste product te adviseren. Maar het echte werk wordt gedaan door onze dossierbehandelaars. Die zorgen ervoor dat alle stukken die je in moeten leveren kloppen en op tijd bij de bank liggen. En het allerbelangrijkste: dat de bank ze ook op tijd behandelt. Ik kan je vertellen dat deze dossierbehandelaars het verschil maken in de afwikkeling van een hypotheek.
De vraag in jouw dossier is wie heeft het verhaal hier laten liggen en moet jij daar als klant nu voor boeten? Als je het allemaal op tijd hebt aangeleverd valt je niets te verwijten. Als een onafhankelijk adviseur het proces niet goed heeft beheerd dan kun je hem daar op aanspreken. Is het een adviseur van ABN en heeft die je niet goed geadviseert en begeleidt dan zou ik de bank daarop aanspreken.
In alle gevallen zit je hier niet op te wachten, en levert het een boel gezeur en stress op. En dat is nooit de bedoeling als je een huis koopt. Heel vervelend. Als je wilt overleggen, bel me dan gerust.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sil

9 augustus 2017 22:45:18

Hallo Jeroen,
Dank voor je snelle antwoord! Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met "Als je net je huis verkocht hebt en tegelijkertijd een boete van 10% moet betalen als je het nieuwe huis niet koopt...etc."
Bedoel je daarmee dat ik uiteindelijk toch de financiering niet rond zou krijgen van het nieuwe huis? Als je een onder voorbehoud van financiering in je koopcontract meeneemt is dat toch gedekt? Indien de bindende offerte dus 100% bindend is en een hypotheekverstrekker zich tóch nog terug kan trekken. (En in dat geval, is die boete dan niet voor rekening van de hypotheekverstrekker?!)
Kennelijk is bindend dan toch niet altijd 100% bindend, gezien ook de situatie die René vandaag beschrijft... Kennelijk kan er dan toch ineens, vlak voor passeren, om een nieuwe intentieverklaring worden gevraagd en kunnen voorwaarden wijzigen. In het geval van René, krijgt hij in ieder geval nog wel een nieuwe intentieverklaring, maar als hij die niet zou krijgen omdat zijn werkgever tegen die tijd zou hebben besloten dat zijn contract toch niet verlengd wordt, zou zijn hypotheekverstrekker misschien alsnog de boel helemaal terug kunnen trekken? Dat is dan wel heel zuur natuurlijk. En verre van bindend.
Groetjes en dank!
Ps. René, hopelijk krijg je de boel alsnog tegen de eerder afgesproken voorwaarden voor elkaar! Als de schuld van later passeren bij ABN ligt dan zou dat toch niet meer dan billijk zijn?! Succes!

reageer op Sil

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 augustus 2017 23:17:18

Beste Sil,
Belangrijk om te weten is dat het aanvragen van een hypotheek sinds vorig jaar uit twee trajecten bestaat. Als je weet wat je wil ( via een onafhankelijk adviseur of via een bankadviseur) kun je de bank vragen om een rente aanbod. Voor het aanvragen van een rente aanbod hoeft de bank geen stukken zoals salarisstroken en werkgeversverklaringen te zien. Ze kijken of je op basis van de gegevens die de adviseur doorgeeft in aanmerking komt voor een hypotheek. Daarnaast kijken ze of je bekend bent bij het BKR. Als de bank een rente aanbod uitbrengt, zegt de bank eigenlijk: in principe willen we je een hypotheek verstrekken. Maar voordat we dat doen zul je eerst alle stukken in moeten leveren. Met het ondertekenen van het rente aanbod leg je de rente vast en meer niet. De rente kan dus nu niet meer stijgen voor een afgesproken aantal maanden.
Pas als je het ondertekende rente aanbod inlevert en alle stukken die de bank vraagt (staat in het renteaanbod) zal de bak een offerte uitbrengen. Het oord offerte is hierbij eigenlijk onduidelijk. Het is namelijk een bindend aanbod. De bank heeft je lening geaccepteerd en alles is akkoord. De bank kan daarna geen stukken meer opvragen. Het enige dat nog kan gebeuren is dat je de offerte moet verlengen als je later passeert dan de offerte geldig is.
En als er iets in je situatie verandert is na de bindende offerte maakt dat dus niks uit. Maar stel dat je ontslagen bent en je tot de conclusie komt dat je de hypotheek niet moet afsluiten. Maar je hebt wel een aantal maanden geleden een huis gekocht. De mogelijkheid om dan nog van de koop af te zien op basis van het financieringsvoorbehoud is dan allang verlopen. Een financieringsvoorbehoud is meestal maar 4 tot 5 weken geldig.
ALs je na die periode nog af wil zien van de koop dan heb je een probleem omdat er waarschijnlijk in je koopcontract de boeteclausule staat van 10%.
Samenvattend: Na een bindend aanbod zal de bank geen stukken meer opvragen. Zelfs als je je baan verliest zal de hypotheek doorgaan. Natuurlijk kun je zelf van de hypotheek afzien (misschien kost je dat 1% boete aan de bank, verschilt per bank). En natuurlijk kun je besluiten het huis niet te kopen. Als je financieringsvoorbehoud is verlopen dan lost je dat 10% over de koopsom (tenminste dat geldt voor de meeste koopcontracten).
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sil

10 augustus 2017 9:21:50

Ahhh... nu snap ik hem. Eerst een renteaanbod en daarná, bij goedkeuring van de stukken, een definitieve offerte waarvan niet meer kan worden afgeweken en dus ook geen tussentijdse check meer plaats vindt als het passeren van de akte nog iets langer op zich laat wachten.
Dank voor de heldere uitleg! Ik durf het risico aan te gaan aangezien mijn nieuwe hypotheek (qua bedrag én rente) een stuk lager zal zijn dan mijn huidige want ik ga kleiner wonen. En ik zal flink overwaarde ontvangen bij verkoop van mijn huidige woning. Bij eventueel niet verlengen van mijn contract heb ik voorlopig voldoende reserves. Nogmaals dank Jeroen!
Groet, Sil.

reageer op Sil

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 augustus 2017 9:34:48

Beste Sil,
Dan helpen we je natuurlijk graag bij het regelen van je nieuwe hypotheek. Dat kan al vanaf € 650 zonder advies en voor € 1.250 met advies. Bij die laatste variant wordt je dus volledig ontzorgt en weet je zeker dat het allemaal perfect geregeld wordt. Bij de goedkopere variant moet je zelf bepalen hoe je hypotheek er uit moet zien en wat de beste opties zijn. Daar hebben we overigens wel een perfect hulpmiddel voor: https://www.moneywise.nl/hypotheek/online-advies/
Bel of mail gerust als je vragen hebt
Jeroen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 augustus 2017 9:39:05

Beste Sil,
Als je toe bent aan een hypotheek dan helpen we je graag:https://www.moneywise.nl/hypotheek/online-advies/
Bel gerust als je vragen hebt!
Jeroen

Sil

9 augustus 2017 22:47:58

Nabrander... In het geval van René ook, vreemd toch dat ABN nog moet "nakijken"? Het was toch juist de bedoeling dat met die nieuwe hypotheekregelgeving alle stukken vooraf worden nagekeken waardoor een uitgebrachte en getekende offerte daadwerkelijk bindend is? Hoe kan ABN dan een offerte aanbieden voordat ze de stukken hebben nagekeken? Dat is dus een scenario wat ik probeer uit te sluiten voor mezelf...
Hartelijke groet, Sil

reageer op Sil

Sil

9 augustus 2017 22:53:06

Nabrander 2... René, hypotheekoffertes kunnen vaak ook iets verlengd worden als het passeren van de akte later dreigt plaats te vinden. Kost vaak wel extra. Kun je ABN niet voorleggen dat zij jullie een verlening aanbieden. Liefst ook voor hun rekening natuurlijk, de vertraging ligt immers bij hen. Maar al zou je die kosten zelf moeten betalen is dat nog altijd vele malen minder dan 0,2% extra op jullie hypotheekbedrag.

reageer op Sil

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 augustus 2017 23:56:07

Sil, Klopt, Bij ABN kun je een offerte verlengen. Je betaald dan eenmalig een bereidstellingsprovisie. Ik geloof uit mijn hoofd 0.25% van de hypotheek, eenmalig.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Carina

3 oktober 2017 12:29:17

Goedenmiddag,
ik heb geen bkr registratie hoor, maar vraag me af hoe dit werkt. aangezien wij met een nieuw huis bezig zijn, en we de hypotheek offerte donderdag gaan tekenen. Wordt een BKR registratie van te voren uitgevoerd door de hypotheker? of doet de bank dat? lijkt me toch voordat je alles in orde maakt dat de screening al gedaan wordt?

reageer op Carina

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 oktober 2017 12:57:05

Carina, Als je een renteaanbod aanvraagt controleert de bank eigenlijk al je bkr. Na het tekenen van het renteaanbod komt de hypotheekofferte en die is bindend voor de bank. Dan ben je al voor de tweede keer BKR gechecked. Ik hoop toch dat jullie hypotheekadviseur dat wel goed kan uitleggen.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Richard

9 april 2019 11:43:10

Als de hypotheekofferte getekend is, mag ik dan voor de akte van levering gepasseerd is een persoonlijke lening aangaan?

reageer op Richard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 april 2019 12:01:58

Richard,
Het is in ieder geval niet de bedoeling van de bank en er is een kans dat het goed gaat. Maar sommige banken doen nog snel een BKR check voor uitbetaling van het geld naar de notaris en dat kunnen ze het zien. Ik zou de gok niet nemen.
Jeroen Wolfsen

Mark

4 oktober 2017 7:37:33

Beste Jeroen, We hebben een voorlopig koopcontract getekend waarin we de hypotheek voor 20 september geregeld moesten hebben en de akte op 1 oktober zou passeren. Door omstandigheden hebben we dit niet gehaald en verlenging aangevraagd bij de verkoper. De nieuwe datum is 13 oktober. Inmiddels een rente aanbod gekregen van abn amro. Dossier is kompleet maar ik krijg van mijn adviseur te horen dat de abn een achterstand heeft waardoor ze pas op maandag 9 oktober deze in behandeling nemen. Kan de bank dan nog zich terugtrekken? In de resterende 4 dagen krijg ik natuurlijk niets meer geregeld. Volgens mijn adviseur hoef ik me geen zorgen te maken, het dossier is kompleet zegt hij en je hebt al een rente offerte. Klopt dit of moet ik me zorgen Maken.

reageer op Mark

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 oktober 2017 8:41:40

Beste Mark,
Wat een vervelende situatie. Zo wordt het kopen van een huis een stressvolle zaak, terwijl het juist leuk moet zijn. Ik ken je dossier natuurlijk niet. Als het een goudgerande zaak is waarin alles klopt dan is dit haalbaar. Maar ik ben heel eerlijk, wij zijn bij moneywise altijd blij als we de bindende offerte hebben. Dan is er finaal akkoord van de bank. Dan pas heb je 100% zekerheid. En die zekerheid wil ik eerder voor een klant hebben dan 3 -4 dagen voor passeren. Als de bank toch nog een vraag of opmerking heeft over een van de stukken, wordt het weer heel spannend. En ja, de bank kan zich gewoon nog terugtrekken. Een renteaanbod geeft daarin geen enkele zekerheid. He klinkt misschien raar maar als je er geen vertrouwen in hebt, weet dan dat wij het graag heel snel voor je regelen. Je hebt al advies gehad, dus die kosten hoef je niet te betalen.Je komt dan op € 650 voor alleen het afsluiten uit. We hebben een aantal banken die gewoon heel snel zijn, maar ik weet niet of dat interessant voor je is.
Succes!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jessica

6 januari 2018 12:00:28

Hallo, Ik heb in december finaal akkoord gekregen voor onze hypotheek. 16 januari is het passeren. Nu las is dat er voor passeren altijd nog een laatste check wordt gedaan, kunnen ze dan nog steeds de hypotheek intrekken zo kort vooraf? Bijvoorbeeld omdat je iets rood staat?

reageer op Jessica

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 januari 2018 12:05:57

HOi Jessica,
Excuses voor mijn late antwoord. Zolang als je geen nieuwe lening afsluit hoef je je hierover geen zorgen te maken. Een aantal banken doen nog voor dat ze het geld naar de notaris versturen een BKR check. Maar roodstaan op een reeds bekende betaalrekening zal geen problemen opleveren.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

5 februari 2018 21:16:18

Goedenavond,
Ik heb een vraag over het volgende: Ik heb onlangs een bod gedaan op een huis, alles gaag zijn gangetje en de stukken liggen inmiddels zelfs al bij de notaris wat ik binnen enkele weken kan gaan tekenen.
Nu lijkt het erop dat er op korte termijn mensen binnen het bedrijf waar ik werk weg moeten wegens reorganisatie. Stel, dit gebeurt ineens binnen enkele weken, dus voordat ik de stukken bij de notaris ga tekenen. Levert dit dan nog gevaar op voor mijn hypotheek?
Ik heb dus alles al getekend, ook al een definitief akkoord, maar ik twijfel nu wel heel erg. Is definitief nu echt definitief? Of kan het nog misgaan?

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 februari 2018 21:28:08

Beste Jan,
Ik kan je geruststellen. Je hypotheek loopt geen enkel risico foor een eventueel ontslag. De offerte is afgeven. Die is bindend voor de bank. De bank kan er dus niet meer vanaf.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Arno

15 april 2018 20:47:23

Goedenavond,
Wij hebben onlangs den hypotheekofferte ontvangen van de ING. Deze hebben wij nog niet ondertekend! Inmiddels is de rente gezakt met 0,15%, dit percentage op 20 jaar scheelt behoorlijk wat geld. Kunnen wij gewoon een nieuwe offerte vragen met de lage rente van nu. 3 mei moeten we rond zijn voor de koopakte. Het lijkt mij haalbaar, maar is het ook mogelijk? Alvast bedankt voor uw antwoord.

reageer op Arno

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 april 2018 21:37:41

Beste Arno,
Bij de meeste banken werkt het als volgt. Je kunt pas een nieuwe offerte (met een lagere rente) van dezelfde bank ontvangen als de offerte geldigheid is verlopen. Op die manier voorkomt men dat er steeds nieuwe offertes moeten worden gemaakt. Ik moet het even nakijken maar ik weet bijna zeker dat het bij ING ook zo werkt.
3 mei is nog een eindje weg maar of het lang genoeg is voor een nieuwe offerte, tegen de lage rente, is natuurlijk de vraag. Wel kan het zijn dat de rente bij een andere bank nog lager is en je wel kunt overstappen naar een andere bank.
Dus in gesprek met de bank of je adviseur!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Harry

16 mei 2018 12:47:53

Beste Jeroen,
Stel je zegt je baan op in de periode tussen het tekenen van de bindende offerte en passeren hypotheekakte.
Mag de hypotheekverstrekker dan alsnog de bindende offerte intrekken, bijvoorbeeld omdat de verleende documenten (werkgeversverklaring) niet meer corresponderen met de huidige situatie?
Met vriendelijke groet, Harry

reageer op Harry

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 mei 2018 13:36:05

Harry,

De nieuwe europese regelgeving bepaalt dat banken niet meer terug kunnen komen op een uitgebrachte offerte. Dit is dus een bindend aanbod. Alleen als blijkt dat er sprake is van opzet of fraude heeft de bank hier een mogelijkheid toe. Hoe banken hier ind e praktijk mee omgaan , durf ik niet te zeggen. We hebben dit nog niet bij de hand gehad. Ze zullen het wellicht wel proberen. Ik heb hier ook nog geen juridische uitspraak over een voorbeeld van gezien.

Natuurlijk moet je je zelf wel afvragen of je verder moet met de hypotheek als er iets structureels wijzigt in je financiele situatie.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Guillaume

17 mei 2018 1:36:00

Bij de aanvraag van mijn hypotheek moest ik mijn mogelijkheid tot roodstand aanpassen naar €500. Ik heb de definitieve offerte in maart al ontvangen en alles was goedgekeurd. Echter heb ik deze maand een financiele tegenvaller gehad waardoor ik de roodstand toch weer moest verhogen naar €1000. De woning passeert volgende week bij de notaris. Gaat dit problemen opleveren?
Met vriendeljjke groet, Thierry.

reageer op Guillaume

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 mei 2018 8:43:41

Beste Thierry,

In principe is je hypotheek rond en kan de bank daar niet meer op terugkomen. Toch komt het voor dat de bank steeksproefsgewijs vlak voor het uitbetalen van de lening naar de notaris een BKR check doet. Als ze dan zien dat er een nieuwe lening is afgesloten dan kan de bank daar over beginnen te piepen.
Dus 100% zekerheid kan ik je niet geven......

Succes

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Thierry

17 mei 2018 12:03:23

Zou dit kunnen betekenen dat zij de gelden niet uitboeken vanwegen een roodstand van €500 meer of minder? En stellen ze je hiervan van te voren op de hoogte?

reageer op Thierry

Cas

4 juni 2018 14:21:21

Beste Jeroen,
De mogelijkheid biedt zich om van baan te wisselen. Mijn huidige hypotheek is berekent op mijn oude werkgever (onbepaald( met werkgeversverklaring. Mijn nieuwe baan kan ik starten op 1 augustus met 1 maand proeftijd wettelijk daarna vast, maar ik kan eventueel een intentieverklaring bedwingen. Het salaris is bij beide werkgevers hetzelfde.
Op 15 juni hebben wij een afspraak bij de bank om een offerte te krijgen die na tekenen volgens mij bindend zal zijn. In ons koopovereenkomst is vermeldt dat het passeren van hypotheekakte en leveringsakte bij de notaris op 30 september zal gebeuren. Beide documenten worden in een afspraak gepasseerd, uiteraard is het mogelijk om de hypotheekakte eerder te laten passeren.
Mag de hypotheekverstrekker dan alsnog de bindende offerte intrekken, bijvoorbeeld omdat de verleende documenten (werkgeversverklaring) niet meer corresponderen met de huidige situatie of controleren de geldverstrekkers dit alleen bij het verstrekken van de offerte en er na niet meer?
Met vriendelijke groet,
Cas Jansen

Piet Jansen

21 september 2018 7:20:17

Ha Jeroen,
Eenzelfde vraag als Cas hierboven. Op 12 november passeert bij ons de akte. Momenteel hebben we een rente aanbod ontvangen definitief op basis van een werkgeversverkalring van mijn huidige baan vast contract. Nu doet zich de mogelijkheid voor om aan de slag te gaan bij een droombaan. Om diverse redenen kan ik niet wachten tot 13 november om mijn ontslag in te dienen. Stel ik neem 13 oktober zelf ontslag, mag de bank dat op basis daarvan het bindend rente-aanbod terugtrekken. En doen ze tussen het aanbod en 12 november nog een check. Ik wil het gewoon HEEL zeker weten. Graag hoor ik van je.
Groet,
Harm

reageer op Piet Jansen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 september 2018 20:54:24

Beste Piet,
Er is verschil tussen een rente aanbod en een definitieve offerte. Het woord zegt het al: definitief. Een rente aanbod is slechts een document waarmee je de rente vastzet. Tenminste dat is de werkwijze bij de meeste banken. Let dus op de juiste omschrijving: rente aanbod of definitieve en geaccepteerde offerte.
Of zich wel bijzonder dat je deze vraag aan mij stelt ( ik beantwoord hem natuurlijk graag). Je hoort dit natuurlijk aan je adviseur te kunnen stellen. Maar je zult wel rechtstreeks met een bank zaken doen en niet met een onafhankelijk adviseur. En dan is dit een lastige vraag om te stellen.
Het is natuurlijk wel belangrijk om goed na te denken over de risico's als je nu een vaste baan hebt en straks misschien een tijdelijke contract. Wat gebeurt er als jij of de nieuwe werkgever niet verder wil.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Priscilla

15 juni 2020 15:48:29

Beste Jeroen,
Ik hoop dat je mij kunt helpen met het volgende. Stel dat je de hypotheek rond hebt, deze getekend is en al, maar de datum voor passering nog niet bereikt is. In de tussentijd verlies je je baan middels een VSO, omdat er een dusdanige situatie is ontstaan (niet verwacht) waardoor het uitvoeren van het werk niet meer haalbaar is. Kan bij het passeren van de akte bij de notaris dan van de koop afgezien worden door de bank? Kan de bank het waarnemen dat je eventueel je baan dan niet meer hebt, zonder dat je dit zelf aankaart? Uiteraard met de overweging dat het financieel haalbaar is en je zelf hoopt voor die tijd een nieuwe baan te vinden.
Ik ben benieuwd naar je reactie.
Groeten, Priscilla

reageer op Priscilla

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 juni 2020 17:22:07

Priscilla,
Wees gerust, ik heb goed nieuws voor je. Als de bank een offerte heeft uitgebracht dan is deze bindend voor de bank. De koop kan dan gewoon doorgaan, uiteraard moet je er zelf misschien nog even goed over nadenken. Maar als je buiten de termijn van voorbehoud van financiering bent kun je eigenlijk niets anders dan het huis afnemen. Ook in zo'n situatie want anders ben je 10% waarborgsom kwijt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ron

14 juli 2020 13:29:20

Goedemiddag,
Op welk moment toetst een hypotheekverstrekker een BKR registratie? Is dit wanneer de offerte opgemaakt wordt? Of wordt dit nog een keer gedaan bij passeren notaris? Maw: kan ik een private lease aangaan nadat ik een bindend hypotheek voorstel getekend heb maar nog niet bij de notaris ben geweest?

reageer op Ron

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 juli 2020 14:03:57

Ron, de offerte is bindend als je deze hebt getekend. Volgens mij kan de bank er daarna niet meer op terugkomen. Er zijn ons geen gevallen bekend maar garantie geef ik hier niet op. Daarnaast moet je natuurlijk zelf nadenken of je beide maandlasten kunt dragen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

maartje

15 december 2020 17:01:58

Wij hebben een hypotheek aangevraagd en alle stukken etc. aangeleverd, de bank heeft alles al gecontroleerd. Aangezien de bestemming nog gewijzigd moet worden van agrarisch naar woonbestemming en hierover in februari 2021 besloten wordt geeft de bank nu aan dat zij daarom nu geen offerte uit kunnen brengen terwijl ze al die tijd hebben gezegd dat dit geen enkel probleem was. Nu moeten wij dus weer terug komen op de ontbindende voorwaarden en hebben we extra kosten gemaakt omdat een speciale taxateur het pand moest taxeren. Kan dit zomaar?

reageer op maartje

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 december 2020 18:44:47

Maartje,
Ja dat kan een bank zo doen. Is het daarentegen netjes? Nee. Het heeft voor een deel te maken met wetgeving: eenmaal een offerte dan is die bindend voor de bank. En omdat pas in februari de bestemming wijzigt wil men nu nog geen offerte uitbrengen. Maar dat hadden ze je natuurlijk ook meteen kunnen en moeten vertellen. Ik zou dan ook eenl klacht indienen bij de bank en de gemaakte kosten terugvorderen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Maartje

15 december 2020 19:00:15

Bedankt. Ze kunnen wel een bka afgeven met de voorwaarde dat er geen transport plaats vindt als de bestemming niet is gewijzigd. Het gaat dan om een afwijkende aanvraag

reageer op Maartje

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 december 2020 21:21:23

Maartje, Dan is het probleem toch opgelost? Als de bank een bindend krediet aanbod doet onder voorbehoud dat de notaris toeziet op de bestemmingswijziging.
Jeroen Wolfsen

Andrew

28 maart 2021 1:23:45

Beste Jeroen,
Moet de bank iedere keer dat ze een BKR-check wil uitvoeren toestemming vragen?

reageer op Andrew

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 maart 2021 11:39:53

Andrew, Voor iedere kredietaanvraag moet men inderdaad toestemming hebben.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662