Moneywise.nl » Weblog » Hypotheken » Hypotheek toch niet af te lossen met waarde levensverzekering

Hypotheek toch niet af te lossen met waarde levensverzekering

donderdag 19 september 2013 om 10:56:03 Jochem Kessens 4 reacties
woekerpolisStaatssecretaris Weekers heeft bekend gemaakt dat 'beklemd' vermogen niet zal worden vrijgegeven voor de aflossing van de hypothecaire schuld.
De Tweede Kamer had gevraagd of het niet mogelijk om alle ‘beklemde vermogens’ op dezelfde manier vrij te geven als gebeurd is met de levensloopregeling.

Het kabinet heeft vier vormen van beklemd vermogen geïnventariseerd, namelijk voorzieningen
1) in het kader van de oude dag (pensioen en lijfrente),
2) in het kader van de overbrugging tot aan de oude dag voor specifieke groepen beroepssporters (sportersregelingen);
3) voor de aflossing van de eigenwoningschuld (het regime voor de kapitaalverzekering eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en de spaarrekening eigen woning; hierna gezamenlijk aan te duiden als KEW
4) naar aanleiding van ontvangen vergoedingen voor gederfd of te derven loon (stamrechten).

Wettelijk bestedingsdoel
Inmiddels is bekend dat het kabinet geld uit stamrechten (punt 4) wel wil vrijgeven.
Als rechtvaardiging daarvoor moet gelden dat er bij de stamrechtvrijstelling geen wettelijk bestedingsdoel met betrekking tot de uitkeringen bestaat. “Juist vanwege het ontbreken van een specifiek bestedingsdoel en omdat dit de enige nog geheel ongewijzigde vorm van beklemd vermogen is, komt de stamrechtvrijstelling, met het oog op het creëren van een bestedingsimpuls en het streven naar meer vrije besparingen, naar de mening van het kabinet in aanmerking voor aanpassing”, aldus Weekers.

Kapitaal Eigen Woning (KEW)
Sinds 1-1-2013 is het KEW regime afgeschaft, maar bestaande gevallen blijven geëerbiedigd. KEW's worden op twee manieren 'beklemd':
1. De uitkering moet worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek
2. Er moet tenminste 15 jaar worden gespaard om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

“Het in stand laten van het bestedingsdoel is voor het kabinet evident. Het laten vervallen van het bestedingsdoel opent mogelijkheden om de KEW voor bijvoorbeeld consumptieve doelen aan te wenden, waardoor de toch al hoge bruto hypotheekschuld van Nederlandse burgers op hetzelfde hoge niveau blijft.” Aldus Weekers.

Lijfrente
Weekers: “De regelingen voor de oude dag hebben tot doel te stimuleren dat belastingplichtigen in het kader van hun dienstbetrekking (pensioen) of vrijwillig (lijfrente) een inkomensvoorziening voor de oude dag opbouwen. Om die reden voorziet de Pensioenwet in een afkoopverbod voor pensioen en wordt bij afkoop van een pensioen- of lijfrenteaanspraak de gehele aanspraak in box 1 in de heffing betrokken en wordt daar bovenop revisierente berekend, waardoor als het ware het ten onterechte genoten voordeel ter zake van de omkeerregeling wordt teruggenomen.

Op deze manier wordt onderstreept dat het de bedoeling is dat de inkomensvoorziening gedurende de oude dag daadwerkelijk periodiek wordt genoten.

Het is voor het kabinet evident dat het vrijvallen of afschaffen van beklemmingen op dit vermogen bedoeld voor de oude dag niet wenselijk is, omdat het mogelijk maken van individueel afkopen:

- de solidariteit in collectief pensioenvermogen ondermijnt (averse selectie) en
- via de vrijval van pensioenvermogen een aantasting van de inkomenspositie van (toekomstige) ouderen betekent.”

Zie ook de bijlage Beklemd Vermogen
Jochem Kessens

Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten. Hij houdt je op de hoogte van o.a. hypotheken.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Jan

7 december 2013 15:47:08

Wanneer je "...vrijwillig (lijfrente) een inkomensvoorziening..." opbouwt doe je dat niet noodzakelijk voor je oude dag, meer als appeltje voor de dorst.
Ik heb in de afgelopen 25 jaar enkele lijfrentepolissen aangekocht met een actuele waarde van een kleine 40 duizend euro. Nu ben ik de 50 gepasseerd, mijn baan kwijt geraakt en kom moeilijk weer aan de bak.. Het zou erg fijn zijn als ik dat geld nu zou kunnen gebruiken om mijn hypotheek te betalen zodat ik niet gedwongen wordt mijn huis te verkopen.
Het zou me niet verbazen als dit in de huidige crisis voor heel veel mensen het geval is. Dus staatssecretaris kom op: trossen los!

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 december 2013 19:03:45

Beste Jan,
Op zich een mooi idee om lijfrentepolissen te 'ontklemmen'. Dat is namelijk de term die men hiervoor gebruikt als men een belaste polis laat vrijvallen met belastingkorting. Maar voorlopig zien we dit nog niet gebeuren.

reageer op Jeroen Wolfsen

G. Landman

17 mei 2017 15:53:26

Ik heb een levensverzekering die is gekoppeld aan mijn hypotheek en mede daardoor is verpand aan de bank waar ik mijn hypotheek heb afgesloten. Deze levensverzekering komt eerdaags tot uitkering. Nu zegt mijn bank dat wanneer ik dit vrijkomend geld voor andere doeleinden wil gebruiken dan aflossing van mijn hypotheek, ik het verschil tussen hypotheekbedrag en 50% van de marktwaarde (WOZ) in 30 jaar tijd verplicht dien af te lossen. Deze regel kan ik nergens vinden en dus is mijn vraag: - klopt dit - welke regel betreft dit dan? Op voorhand vast hartelijk dank voor uw reactie!

reageer op G. Landman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 mei 2017 19:06:37

Geachte heer heer Landman,
Ik weet natuurlijk niet bij welke bank u de hypotheek heeft afgesloten en wat de voorwaarden zijn. Maar in de basis kan ik me iets voorstellen bij dit verhaal. Meer banken hebben deze regel.
U heeft in het verleden waarschijnlijk niet een volledig aflossingsvrije hypotheek afgesloten maar een hypotheek die bestaat uit een deel aflossingsvrij en een deel dat levenhypotheek wordt genoemd. Dat deel wordt tijdens de looptijd niet afgelost en lijkt dus op een aflossingsvrije hypotheek . Maar formeel is het iets andere hypotheekvorm. U heeft namelijk afgesproken de hypotheek af te lossen met de verpande polis op einddatum.
Vroeger kon je een hypotheek voor een langere periode dan 30 jaar aflossingsvrij afsluiten maar dat willen banken nu niet meer. Men wil dat er wordt afgelost. Dat is goed voor het evenwicht in hun hypotheekbestand en het is goed voor de klant omdat een lagere schuld, lagere lasten betekent. Het lastige is alleen dat de lasten vaak omhoog gaan door de verplichte aflossing.
Dus waarschijnlijk staat deze regel nergens maar stelt de bank dat u zou aflossen en als u dat niet met de polis doet, u het op een andere manier moet doen. Vraagt u gewoon aan de bak waar staat dat dit voor u van toepassing is. Banken hebben allerlei regels maar kunnen niet altijd helder aan tonen dat die voor u gelden.
Belangrijk hierbij is dat u oook kunt kijken naar een andere geldverstrekker. We hebben banken in ons assortiment die het wel toestaan dat u 100% aflossingsvrije hypotheek heeft. Of dat verstandig is, past en mogelijk is, daar kijken we graag voor met u mee.
Belt u gerust met een van onze hypotheekadviseurs. We kunnen altijd onderzoeken wat er mogelijk is. Met een beetje geluk kunt u zelfs flink op de rente besparen door de lage rentestand van dit moment.
Met vriendelijke groet,
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662