Moneywise.nl » Weblog » Vitaliteitsregeling » Nieuwe 80% regeling voor levensloopregeling

Nieuwe 80% regeling voor levensloopregeling

zondag 21 september 2014 om 13:21:02 Jeroen Wolfsen 93 reacties
berekenenPer 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht mogen belastingplichtigen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan de levensloopregeling. Zij kunnen bestedingsvrij over hun levenslooptegoed beschikken. In 2013 werd bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% belast.

Ook in 2015 slecht 80% van levensloopsaldo belast
Als u thans deelneemt valt u onder het overgangsrecht voor de levensloopregeling en krijgt u in 2015 opnieuw de gelegenheid om van een 80%-regeling gebruik te maken. Deze 80%-regeling geldt ten hoogste voor het bedrag van het levenslooptegoed op 31 december 2013.  Om in aanmerking te komen voor het 80% tarief dient het hele levenslooptegoed te worden opgenomen.

Doorgaan met levensloop
Het is mogelijk om door te gaan met uw levensloopregeling. U mag doorgaan tot uiterlijk 2021 en het maximumsaldo op de levenslooprekening mag niet meer bedragen dan 210% van uw huidige salaris. Het tegoed is vrij besteedbaar voor elk gewenst doel. U heeft recht op levensloopkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed. Heeft u op uw AOW leeftijd nog steeds saldo op de levenslooprekening staan? Dan valt dat saldo in één keer vrij en betaalt u hierover in één keer belasting.

De levensloopregeling zo worden opgevolgd door de vitaliteitsregeling maar deze regeling is nooit ingevoerd.

Spaarrekeningen
Neemt u uw levenslooptegoed op,  maar heeft u (nog) geen specifiek bestedingsdoel? Bekijk dan welke spaarrekening u de hoogste rente geeft door spaarrekeningen te vergelijken.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van vitaliteitsregeling.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 oktober 2014 20:29:25

Geachte mevrouw van Erkel,
In het belastingplan 2015 is opgenomen dat u inderdaad in 2015 het geld op kan nemen en over 80% hiervan belasting betaald. Echter deze 80% zal ten hoogste gelden voor het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013.
Over het deel dat na deze datum is opgebouwd betaalt u dus wel het normale tarief.

reageer op Jeroen Wolfsen

anne van doremalen

2 december 2015 12:20:43

ik heb mijn levensloop tegoed wel opgenomen dit jaar maar gewoon per maand.
Dat de 80/20 regeling dit jaar weer gold was me ontgaan:-(
Geldt die regeling nu voor het laatste restant of kan ik over het hele jaar 80/20 rekenen

reageer op anne van doremalen

Leo

22 december 2016 12:16:52

Door omstandigheden(reorganisatie en ontslag) noodgedwongen in november 2015 de levensloopregeling moeten laten uitbetalen. Daarbij gebruik gemaakt van de 80/20-regeling. Fiscale gevolgen zijn desalniettemin niet onaanzienlijk. Percentage LH bijzonder tarief van 44,22 naar 56% hetgeen zijn nadelige effect heeft op de uitbetaling van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De enige mogelijkheid die ik nog zie om de schade te beperken is "middeling". Vraag: Heb ik juist gekozen door gebruik te maken van de 80/20-regeling of had ik het geld beter later kunnen opnemen zónder werkgever?

reageer op Leo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 december 2016 9:56:11

Beste Leo,
Ik kan je zo niet zeggen wat je beter had kunnen doen, daarvoor heb ik gewoon niet voldoende inzicht in je situatie. Ik zie niet meteen in hoe de uitbetaling van je levensloop met korting een nadelig effect heeft op je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Uiteindelijk reken je af in de inkomstenbelasting en dan zou dat weer rechtgetrokken moeten worden.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wim

28 november 2014 16:45:24

Om bepaalde redenen moest ik mijn levensloopspaargeld opnemen in 2014. Gewoon 52% betaald. Vind ik nu een vorm van belastingongelijkheid. Heb ik gewoon pech gehad?

reageer op Wim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 november 2014 19:52:09

Beste Wim,

Het is inderdaad zuur maar je hebt gewoon pech gehad. De fiscus trekt soms ergens een lijn en als je aan de verkeerde kant staat heb je pech. Hetzelfde was een aantal jaren geleden toen de ovedrachtsbelasting van 6% naar 2% ging. Sommige mensen bespaarden daar tienduizenden euro's mee en andere die net te vroeg hun huis kochten hadden pech.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan Bormans

3 december 2014 9:45:52

In het verhaal boven staat de vraag "Heeft u op uw AOW leeftijd nog steeds saldo op de levenslooprekening staan?" Dat zal in vele gevallen niet kunnen. Als je namelijk met 65 jaar met pensioen gaat, hetgeen in de meeste pensioenregelingen het geval is, dan komt het restant levensloop saldo met deze pensioen ingangsdatum vrij te vallen en wordt progressief belast.

reageer op Jan Bormans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2014 11:11:20

Geachte heer Bormanns,
Dat is een mooi voorbeeld van het niet aansluiten van de verschillende plannen van het kabinet in de dagelijkse praktijk. Men wijzigt het ene maar mist daarna weer elders een goede logische aansluiting.

reageer op Jeroen Wolfsen

Dennis

3 december 2014 20:49:58

Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een deel van levensloop uit te laten keren en in het pensioenfonds te stoppen. Ivm met ouderschapsverlof is mijn inleg nu 80% ipv 100.
Heeft het uit laten keren van levensloop invloed op toeslagen voor bijvoorbeeld kinderopvang?

reageer op Dennis

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2014 20:59:07

Beste Dennis,
Ja het is mogelijk om het saldo (of een deel) van de levensloopregeling te storten in uw pensioen. De pensioenregeling moet deze mogekijkheid dan wel aanbieden, het is niet standaard bij alle pensioenregelingen mogelijk. Informeer dus bij uw pensioenuitvoerder.

reageer op Jeroen Wolfsen

Henny

20 december 2014 13:15:23

Ik ga mei 2015 met pensioen. Ik maak nu gebruik van de levensloop. Voor 2015 vraag ik me af of het mogelijk is de levensloop af te kopen per jan 2015 dan is 20 % onbelast en 80 % normaal belast door de werkgever. Alleen de werkgever betaalt die 80% uit over de komende 4 maanden per maand zodat ik nog in de levensloop uitbetaald krijg. Dit is voor mij gunstig i.v.m ABP pensioen inhoudingen/

reageer op Henny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 december 2014 19:31:12

Beste Henny,
Ik adviseer u om dit dan voor te leggen aan de fiscus, te beginnen bij de mensne van de belastingtelefoon( 0800 0543) volgens mij bedoelt de fiscus dat het in een keer moet worden opgenomen en ik weet niet of uitkeren per maand ook is toegestaan.

reageer op Jeroen Wolfsen

J.A. Klos

21 december 2014 14:20:54

Mijn vrouw is sinds augustus 2014 met levensloopverlof. Normaal zou ze tot juli 2015 maandelijks een deel van haar levensloop uitgekeerd krijgen, waarna haar levensloopbedrag zou zijn opgebruikt. Ik lees nu dat de 80/20-regeling ook voor 2015 geldt. Is het verstandig om het resterende levensloop-bedrag nu in januari 2015 in 1 keer uit te laten betalen of maakt het niet uit dat ze dat in 7 maandtermijnen krijgt uitgekeerd (en wie zorgt er dan voor de 20% belastingvrijstelling) ?

reageer op J.A. Klos

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 december 2014 19:29:11

Geachte heer de Klos,
Ik denk dat de fiscus hier bedoelt dat het hele levenslooptegoed in één keer moet worden opgenomen. Maar zoals wel vaker volgt eerst het plan en daarna de precieze uitwerkng. Er is mij nu niet bekend of het ook in delen mag worden opgenomen. Als u zekerheid hier over wil dan adviseeer ik u om de belastingtelefoon te bellen. 080000543.

reageer op Jeroen Wolfsen

J.A. Klos

30 maart 2015 15:13:11

Beste Jeroen,
Ik heb het resterende levensloopbedrag (E 25.300,-) in januari in een keer uit laten betalen in de verwachting dat ik over 20 % hiervan geen belasting hoefde te betalen (dus E 5060,- belastingvrij). Echter de stand per 31-12-2013 was E 31.000,- en nu werd er over 80% hiervan (dus E 24.800,-) loonheffing ingehouden en was slechts (25.300,- -/- 24.800) E 500,- belastingvrij. Klopt dit? Zo ja, wat was er gebeurd als de stand per 31-12-2013 veel hoger was geweest en 80% daarvan meer was geweest dan het resterende levensloopbedrag?

reageer op J.A. Klos

Peter Bruijnaers

30 december 2014 19:33:17

Geachte heer Wolfsen,

U schrijft het volgende: "Heeft u op uw AOW leeftijd nog steeds saldo op de levenslooprekening staan? Dan valt dat saldo in één keer vrij en betaalt u hierover in één keer belasting".
Op de site van de belastingdienst staat hierover dat de belasting al verschuldigd is op 31-12-2021 en niet op de AOW leeftijd.
Wie heeft gelijk?

reageer op Peter Bruijnaers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2014 19:54:09

Geachte heer Bruijnaers,
De belastingdienst heeft gelijk, in ieder geval het meeste gelijk. De levensloopregeling einidigt in ieder geval op 31-12-2021. Bereikt u eerder de AOW leeftijd dan eindigt de levensloopregeling op de AOW leeftijd. Bedaankt voor uw vraag!

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter van Doremalen

8 januari 2015 13:47:14

Geachte heer Wolfsen,

Ik heb twee levenslooprekeningen opgebouwd bij twee werkgevers. Beiden toevallig bijna 12.000,--, totaal bijna 24.000 Nu ben ik werkloos, helaas zonder uitkering. (0,00 inkomen). Betekent de voorwaarde "het hele tegoed" om voor 80% in aanmerking te komen dat dit voor elke rekening afzonderlijk geldt? Dus nu één rekening geheel opvragen en 80% belasting betalen (over tegoed 2013). En eventueel volgend jaar of later de andere (tegen dan geldend tarief). Dit ivm recht op huurtoeslagen inc met hopelijke andere inkomsten en dat van mijn zoon. Dan is het gunstiger dit jaar een laag inkomen te hebben. Of wordt bedoeld dat alle levenslooprekeningen in één keer moeten worden geliquideerd.

reageer op Peter van Doremalen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 januari 2015 10:15:16

Geachte heer van Dooremalen,
Ik heb dit nog een keer bij de belastingtelefoopn besproken. De fiscus is van mening dat u alleen in aanmerking komt voor het tarief van 80% als u het gehele levenslooptegoed op alle levenslooprekeningen opneemt. Hierbij maakt het niet uit of u de levenslooptegoeden bij één of meerdere werkgevers heeft opgebouwd.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Dick van Leeuwen

15 januari 2015 8:22:48

Door mijn arbeidsongechiktheid ontvaneg ik een Wga (loongerelateerde) uitkering. Als ik het levenslooptegoed in een keer uit laat betalen heeft dat dan nog consequenties voor mijn uitkering?

Mvgr., Dick

reageer op Dick van Leeuwen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 januari 2015 10:51:13

Beste Dick,
Ik lees tegenstrijdige berichten hierover. Men heeft het over wel invloed hebben, dus een korting op je uitkering. Maar ik lees ook dat je dit terug kunt laten draaien.
Er is maar 1 instantie die hier duidelijkheid over kan geven en dat is het UWV. Ik raad je aan om daar dan ook deze vraag te stellen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Carla wind

15 januari 2015 13:38:45

Ik krijg per 01-04-2015 mijn. AOW Als ik nu per 1 februari of 1 maart mijn levensloopregeling ophef kom ik dan voor het resterende bedrag nog in aanmerking voor de 80 procent regeling?

Met vriendelijke groet,
Carla Wind

reageer op Carla wind

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 januari 2015 13:47:47

Beste Carla,

De voorwaarde voor 20% korting is dat het gehele levensloopsaldo in een keer wordt opgenomen. Ik begrijp dus niet wat je met het resterende bedrag bedoelt. Als je alles opneemt is er geen resterend deel meer.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

dick van leeuwen

15 januari 2015 16:15:30

Ik ben sinds september 2013 voor 50% arbeidsongeschikt verklaard.

Mijn loongerelateerde uitkering loopt door tot november 2016. Ik werk halve dagen en verdien daarmee meer als de

verdiencapaciteit zoals opgegeven door het UWV. na november 2016 kom ik dus in aanmerking voor de loonaanvullingsuitkering.

Ik heb begrepen dat deze uitkering doorloopt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Vraag 1: Is dit juist.Ik wordt in november 2018 65 jaar en krijg pas AOW op mijn 66 en 8 maanden (versnelde invoering, nog geen wetgeving).

Nu ben ik van plan om 11 maanden voor mijn 65 jaar te gaan stoppen met werken.

Ik heb pensioen vanuit 3 bronnen. Ik wil het pensioen van mijn vorige werkgever Stork inlaten gaan als ik 64 een 1 maand ben.

De andere 2 pensioenen wil ik pas op mijn 65 in laten gaan, deze heb ik opgebouwd bij mijn huidige werkgever. Vanuit 1 van de twee fondsen ontvang ik ook een WIA excedentpensioen welke doorloopt tot aan mij 65e verjaardag, vandaar.Vraag 2: wat gebeurt er met mijn loonaanvullingsuitkering als ik geen inkomen uit tegenwoordige arbeid meer heb, maar ik alleen pensioen (vanaf 64 jaar een 1 maand)?

Ik voldoet niet meer aan 50% inkomenseis (loon uit arbeid).Bedankt vast voor jullie reactie.Mvgr., Diederik

reageer op dick van leeuwen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 januari 2015 17:48:00

Beste Diederik,

MoneyWise is vooral een vergelijkingssite voor het vergelijken van financiele producten. Op ons forum geven we veel informatie en waar mogelijk ook antoowrd op vragen van lezers. De vragen die je stelt behoren niet mijn specialaiteit. Ik weet er uiteraard wel het een en ander van af maar onvoldoende om je vragen goed te kunen beantwoorden. Wat ik weet zal ik bantwoorden maar ik geef geen 'garantie': Volgens mij kan de loonaanvullingsuitkering inderdaad doorlopen tot AOW leeftijd. Hoe het zit met je pensioen weet ik niet.

Ik hoop dat je iemand vindt die deze vraag kan beantwoorden.


Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

marya

25 januari 2015 9:13:42

Beste Jeroen
Binnenkort komt mijn man in de ww,
Hij spaart nog iedere maand voor de levensloop.
is dit van invloed op zijn uitkering?

Groet Marya

reageer op marya

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 januari 2015 8:02:28

Beste Marya,
De WW uitkering van je man wordt niet gekort door opname van levensloop.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

marya

26 januari 2015 8:32:11

Beste Jeroen

U hebt mijn vraag beantwoord, dank u wel.
Maar ik bedoelde eigenlijk, iedere maand wordt van het bruto salaris eerst de levensloop afgetrokken.
Krijg je ww een berekening van het brutosalaris of van het brutosalaris - het bedrag wat je spaart in de levensloop?

reageer op marya

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 januari 2015 8:41:46

Beste Marya,

Het inhouden (dus sparen) van de levensloop ging altijd via het brutosalaris. Het uitlaten keren, ook de afkoop in een keer, gaat ook via de salarisadministratie. En volgens mij is dat zelfs zo als je inmiddels in de WW zit. De bank boekt het saldo over naar de vorige werkgever en die moet belasting inhouden en uitkeren. De werkgever heeft namelijk alle informatie om de juiste inhoudingen te kunnen doen.

Informeer bij je bank waar het saldo staat of ze dat inderdaad zo doen en vraag het ook aan de oude werkgever.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hanna Smoo

21 februari 2015 9:56:44

Beste Jeroen,

Mag ik misschien een domme vraag stellen? Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het voordeel is van zo'n levensloopregeling en daarom ook geen idee of ik nu als een haas dat bedrag moet opnemen. Dat de overheid zo'n regeling treft, maakt mij accuut achterdochtig: waarom wil de overheid dat we onze levensloopregeling opheffen? Is dat gunstig voor de overheid of voor de levensloper? Moet de econmie gestimuleerd worden of zo? (Geen belasting over slechts 20% van een bedrag (bij mij 9000 euro, dus 2000 euro belastingvrij) is toch peanuts? Of zie ik dat verkeerd? Wat het voordeel is van verder sparen, weet ik echter ook niet. Ik dacht dat ik belastingvrij spaarde, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Blij dat ik deze site gevonden heb! Zou je zo vriendelijk en geduldig willen zijn deze nitwit uit te leggen:
-wat het voordeel van de spaarloonregeling is (aangezien je er kennelijk aan het eind toch gewoon belasting over moet betalen)
- of het voordeel van die 20% belastingvrij opweegt tegen het doorsparen?

reageer op Hanna Smoo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 februari 2015 12:10:45

Beste Hanna, de reden dat men korting geeft is simpel. Men wil inderdaad graag dat je het geld opneemt en uitgeeft. Daarbij komt dat de regeling is afgeschaft en deze verdwijnt over een aantal jaren helemaal. Iedereen moet bepalen wat vor hem zel;f het interessantst is maar 20% voordeel is nu je laaste kans.

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan Kaspers

4 maart 2015 14:11:30

Hallo Jeroen,

Ik wordt 65 jaar op 31-03-2016 vervolgens moet ik 5 mnd. doorwerken om AOW+Pensioen te krijgen. Van de SNS, waar een bedrag van €. 22.000,00 in het kader van de levensloopregeling staat, heb ik bericht gekregen dat ik een voorstel moet doen voor uitbetalen. Er wordt tevens aangegeven dat er loonheffing ingehouden moet worden.
M'n vraag is er een mogelijkheid om aan de inhouding loonheffing te ontkomen?

Met vriendelijke groet,

Jan Kaspers

reageer op Jan Kaspers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 maart 2015 13:24:28

Nee, helaas dat gaat niet Lukken. En het is ook niet reeel immers u heeft ook geen belasting betaald over dit geld. Het goede nieuws is dat u in 2015 gebruik kunt maken van 20% belastingkorting!

reageer op Jeroen Wolfsen

George Slieker

27 maart 2015 16:21:27

Mijn vrouw heeft vorig jaar ongeveer de helft van haar levensloop regeling laten uitkeren € 8.000. Dit jaar heeft ze de rest laten uitkeren € 7.700. Dit uitgekeerde bedrag is lager dan het saldo op 31 december 2013 van € 13.500.
De salarisadministratie geeft nu maar de 20% korting over (€ 13.500 - € 8.000= € 5.500). Volgens mij heeft echter de uitbetaling van € 8.000 in 2014 geen invloed op het bedrag waarover de 20% korting berekend moet worden en moet de uitkering alleen maar getoetst worden aan het saldo per 31 dec. 2013. De 20% korting zou m.i. over het volledig uitgekeerde bedrag van € 7.500 berekend moeten worden.
Wie heeft er gelijk?

Met vriendelijke groet,

George Slieker

reageer op George Slieker

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 maart 2015 8:29:42

Beste George,
Ik heb de neiging om je gelijk te geven maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt me verstandig dat je de belastingtelefoon eens belt. Uiteindelijk is het de fiscus die de regels bepaalt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

J.A. Klos

30 maart 2015 17:03:29

Beste George,

De situatie is eigenlijk nog erger. In het handboek loonheffingen 2015 staat in artikel15.2.2. het volgende:
Als uw werknemer in 2015 zijn levenslooptegoed volledig opneemt, hoeft u over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement) loonheffingen in te houden. Daarbij zijn 2 situaties mogelijk:
- Het levenslooptegoed op 1 januari 2015 is hoger dan op 31 december 2013……
- Het levenslooptegoed op 1 januari 2015 is even groot of lager dan op 31 december 2013. U houdt loonheffingen in over 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement).
Dus in feite zouden ze bij de einduitkering van E7700,- over (80 % van E13.500,-) E10800,- loonheffing moeten inhouden en is het verschil (E7700,- minus E10800,- = -E3100,-!!!!) onbelast. Het is duidelijk dat er een fout in artikel 15.2.2. aanwezig is. Ik zit in hetzelfde schuitje maar bij de belastingtelefoon kom ik niet verder.
Weet iemand hoe dit bij de belastingdienst kan worden aangekaart?

reageer op J.A. Klos

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 maart 2015 18:47:11

Beste George,
Uiteindelijk moet je straks aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Daar kun je opgeven wat er volgens jou belast moet worden. Daar staat tegenover wat er al als loonbelasting is inghouden. Op basis van die berekening zul je dus teveel ingehouden belasting terugkrijgen.
Als de inspecteur het niet eens is met je berekening zal hij deze corrigeren en kun je daar tegen bezwaar maken. Wil je het van te voren weten, dan adviseer ik je om een belastingadviseuru in te schakelen.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

J.A. Klos

2 april 2015 9:14:50

Beste George,

Je hebt gelijk.
Ik zat met ongeveer hetzelfde probleem. Ik kwam erachter dat artikel 22.2 van het handboek loonheffingen een fout bevat. Per 1 april is dit dan ook verbeterd in het nieuwe handboek. Na contact met mijn werkgever zullen zij mijn levensloopuitkering opnieuw berekenen (dit scheelt mij bijna 2000,-). Ik zou zeggen: bel je werkgever even op.

Succes!

reageer op J.A. Klos

Lambert

8 juni 2015 8:35:52

Ik heb een levensloop rekening waar bruto 50350 euro op staat. Ben 58 jaar en hebben ons huis nagenoeg hypotheek vrij. Nagenoeg wil zeggen dat we ongeveer 200 euro per maand betalen. Ik heb straks een goed ABP pensioen als ik tot mijn 64e zou doorwerken. Ik kan nu al 33% minder werken waarvan de werkgever de helft betaalt. Mijn vrouw heeft een vast contract en maandelijks kunnen we voldoende opzij leggen en hebben 25000 euro spaargeld. We zouden graag een zgan buscamper willen kopen van ca 35.000 euro en willen betalen van levensloop aangevuld met spaargeld.
Dit is ons beider ideaal. Het werken staat me ook nog niet tegen en als mijn llevenslooppolis op 1 dec 2016 eindigt kan ik slechts 16 maand eerder stoppen met werken.
Durf de stap nog niet goed te zetten en besef dat het mijn eigen beslissing moet zijn. Echter zo,n buscamper is wel iets dat we graag willen.

Zal ik de stap zetten en zie ik niks over het hoofd.?

reageer op Lambert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 juni 2015 8:52:25

Beste Lambert,
De vraag of het vestandig is om een camper te kopen, kan ik alleen maar beantwoorden op basis van mijn eigen ervaringen. We hebben zelfs al jaren een camper en rijden in de grote vakantie heel Europa rond met de kinderen. Het is geweldig om te doen. Dus in dat opzicht ben ik erg bevooroordeeld.Maar ik durf niet te zeggen of het financieel nu wel of niet verstandig is, dat gaat me iets te ver. Als je twijvelt over de financielel haalbaarheid van je plan, zet dan een keer al jullie financiele zaken goed op een rij. Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de kosten van een buscamper (en de bijbehorende vakanties) en als het dan allemaal er goed uitziet en goed voelt: dan zou ik zeggen: ga ervoor!
Er zijn verschillende partijen in de markt die een financieel huishousboekje aanbieden waar je al je zaken in kwijt kunt en een goed overzicht kan krijgen van je finanacieen. bijvoorbeeld KNAB en the Moneyer.
Veel succes en eventueel een goede vakantie.
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

mevrouw wijzer

15 juli 2015 9:19:14

geachte heer,

Heeft opname van mijn levensloop tegoed invloed op mijn huidige ww uitkering? Wordt mijn uitkering door de opname lager?

Graag uw antwoord

met vriendelijke groet,
Mevrouw Wijzer

reageer op mevrouw wijzer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 juli 2015 11:16:15

Geachte mevrouw Wijzer,
Ik heb het even nagekeken en voorzover ik kan beroordelen heeft de opname van uw levensloop geen invloed op uw ww uitkering. Wilt u absolute zekerheid dan adviseer ik u om het uwv te benaderen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Erik Querner

15 juli 2015 18:15:46

Verwacht je dat de levensloop afkoop regeling 80/20% ook in 2016 mogelijk is of wanneer zal zo'n regeling bekend worden gemaakt.

Graag uw reactie

Erik

reageer op Erik Querner

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 juli 2015 8:02:19

Beste Erik,
Ik kan niet voorspellen wat men in Den Haag allmaal bedenkt maar ik verwacht niet dat er weer een 80/20 regeling komt voor de levensloopregeleing. Er zijn nu twee mogelijkheiden geweest om met voordeel uit te keren en daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Willem Oosterhof

19 augustus 2015 22:12:39

Hallo Jeroen,

Bedankt voor je vele duidelijke antwoorden!
We zitten te twijfelen of we onze levensloop tegoed in 2015 of 2016 zullen opnemen. In 2016 nemen we 2,5 maanden onbetaald verlof voor een reis met de familie en het levensloop tegoed willen we gebruiken om deze reis te bekostigen.

Is er al meer duidelijkheid over de 80/20 regeling in 2016? Waar kunnen we zien of deze 80/20 regeling ook in 2016 geldt?

Alvast bedankt voor je antwoord!

Groet, Willem

reageer op Willem Oosterhof

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 augustus 2015 22:27:13

Willem,
Ik schat de kans klein in (eigenlijk nihil) dat er nog een vervolg op de 80/20 regeling komt.
Jeroen

J.M. Reckman

29 juli 2015 13:56:50

Ben 27 juli jl 61 jaar geworden. Heb momenteel 48079,00 euro aan levensloopverlof staan. Als ik dit nu wil laten uitbetalen met de gunstige regeling dit jaar dan levert mij dit zo'n 27.000,00 euro netto op. Per 1 januari aanstaande wordt ik ontslagen bij mijn huidige werkgever (provincie) en gelijk aangenomen bij de omgevingsdienst NHN te Hoorn. Als ik levensloopverlof wil opnemen gedurende een jaar voorafgaand aan mijn pensioen welke over 6 jaar ingaat, dan schijn ik naast de werknemerspremie pensioen ook de werkgeverspremie pensioen tijdens dit verlof te moeten betalen welke zeer fors blijkt te zijn. Alleen als ik maar 3 maanden levensloopverlof op zal nemen voorafgaand aan mijn pensioen dan betaal ik dit niet. Bij mijn nieuwe werkgever welke ook aangesloten is bij het ABP kan ik tussen 60 en 70 jaar met keuzepensioen gaan. Hoe lang dit keuzepensioen nog mogelijk is weet ik niet. Verwacht dat keuzepensioen tussen 60 en 70 jarige leeftijd ook wel weer snel zal gaan stoppen/veranderen. Wat denkt u hiervan? Wat is uw advies voor mij mbt de levensloop, cashen of toch maar in verlof opnemen en werkgeverspremie betalen?

reageer op J.M. Reckman

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 juli 2015 6:19:34

Beste meneer/mevrouw Reckman,

U heeft zelf al heel veel uitgezocht en een goed beeld van uw situatie. Voor ons is het moeilijker om u te vertellen wat u het beste kan doen. Daarvoor zouden we nog veel meer informatie moeten hebben. Los daarvan geven we geen advies op deze manier, maar op basis van 'execution only'. MoneyWise is vooral een vergelijkingssite die consumenten verder wil helpen in het maken van financiële beslissingen en daarbij ook wil helpen om de goede producten daarvoor te selecteren.
Met deze vraag zou u eigenlijk naar een (onafhankelijk) financieel planner moeten gaan. Ook daar kunnen wij u wel bij helpen.

Met vriendelijke groet,
Maarten Docter

reageer op Maarten Docter

D. van der Meer

23 augustus 2015 21:34:59

Beste Jeroen,

Ik heb inmiddels al meerdere telefoontjes gepleegd met Loyalis, belastingdienst en mijn werkgever. Niemand kan mijn de precieze consequenties vertellen bij de uitkering in 2015. Kunt u mij vertellen hoe ik concrete cijfers kan berekenen?
Doordat ik met de uitkering van Levensloop veel meer "salaris" heb in dit jaar word ik in april 2016 veel zwaarder belast. Klopt dit gevoel? Nu zit ik in de 42% maar dan in de 52%. Kan ik de "pijn" verzachten door mijn inleg te gebruiken voor een deel van hypotheek aflossing.

reageer op D. van der Meer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 augustus 2015 9:41:54

Geachte heer of mevrouw van der Meer,
De uitkering uit levensloop wordt gewoon belast als inkomen(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken_in_loondienst/levensloopregeling/wat_geeft_u_aan_als_levenslooptegoed_vrijvalt_of_wordt_opgenomen)
Afhankelijk van uw totale inkomen in 2015 betaalt u daar dan het bijbehorende belastingtarief over. Vanaf een inkomen van € 57.585 betaalt u dan 52% aan belasting. U kunt wel gebruikmaken van fiscale middeling (http://www.fiscale-middeling.nl/)
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Meijer

14 september 2015 14:15:38

Mijn vrouw is 63 jaar en werkt full time met een bruto inkomen van ca. 52000 euro . Haar opgebouwde levensloop is 75000 euro.
Het was de bedoeling om e e n dag minder te werken en deze aan te vullen met levensloop geld. (Is financieel niet noodzakelijk) en het restant voor haar pensioen (66 jaar) te laten uitbetalen. Dus in het hoogste belastingschaal.
Mijn vraag is, is het belasting technisch aantrekkelijker om dit jaar de 80/20% te laten uitbetalen en evtl. ook een middeling toe te passen??

reageer op Meijer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 september 2015 9:47:57

Geachte heer Meijer,
Als uw vrouw het bedrag van 75.000 in een keer laat uitkeren valt een groot deel in de 52% schijf. Het lijkt mij logischer om te onderzoeken hoeveel belasting er betaald moet worden als u gebruik maakt van de 80/20% regeling. U kunt inderdaad middelen. Mijn advies: schakel een goede belastingadviseur in en laat die u opties op een rijtje zetten. Zo ziet u snel waar u het meest aan overhoudt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

R. Landman

16 september 2015 16:37:35

Is als bekend of de 80/20% regeling voor de levensloop ook weer wordt toegepast in 2016?

reageer op R. Landman

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 september 2015 20:35:23

Geachte heer,
Nee, daar is niks over bekend en ik zou er oook maar niet oprekenen. Er zijn nu twee jaren geweest waarbij men hiervan gebruik kon maken en daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sandra Plomp

18 september 2015 14:25:03

Ik lees helemaal nergens iets over de levensloopkorting bij het in 1 keer laten uitbetalen met de 80/20-regeling. Bestaat daar nog recht op of ben je dat voordeel kwijt?

reageer op Sandra Plomp

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 september 2015 14:44:54

Beste Sandra,
De levensloopkorting blijft gewoon van toepassing naast de 80/20 regel. De levensloopverlofkorting bedraagt in 2015 € 207 per jaar waarin levenslooptegoed is opgebouwd. Eerder genoten bedragen aan levensloopverlofkorting in voorafgaande jaren worden uiteraard hierop in mindering gebracht.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sandra Plomp

18 september 2015 15:03:21

Bedankt voor de hele snelle reactie. bestaat het recht op levensloopkorting bij in een keer uitbetalen ook als er geen werkgever meer is?

reageer op Sandra Plomp

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 september 2015 15:09:13

Ja, ook dan heeft u er volgens mij recht op. De bank moet loonbelastinging in houden over de uitkeringen.

Jeroen Wolfsen

Paul

23 september 2015 11:18:33

Beste Jeroen,

Wij hebben met zijn 2-en een flink levenslooptegoed gespaard (70.000 Euro). Dat wordt per 1 januari opgeteld bij ons vermogen (40.000 Euro) . Je zou zeggen dat uitkeren dan verstandig is, maar dan verliezen we de kinderopvangtoeslag (netto meer dan 12.000 Euro per jaar). Dit inkomen uit levensloop wordt toch gewoon bij je inkomen opgeteld?

reageer op Paul

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 september 2015 11:53:54

Beste Paul,
De uitkering van de levensloop regeling wordt uiteindelijk via de inkomstenbelasting meegenomen in je totale inkomen en kan dus gevolgen hebben voor toeslagen. Dat heb je dus goed gezien. Je kunt altijd kijken of het interessant is om je inkomen te middelen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeannette Roos

5 oktober 2015 18:06:45

Vanaf september 2017 tot en met april 2018 heb ik geen WW uitkering meer en pas AOW vanaf april 2018. Er is dus een gat in mijn inkomen van 9 maanden waarop ik die maanden wel recht heb op IOW. Wordt de levensloop gekort op die uitkering wanneer ik het bedrag in 2017 (65) uit laat keren?
De levensloop wilde ik gebruiken als extra bovenop mijn heel kleine pensioen na 65 jaar.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Roos

reageer op Jeannette Roos

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 oktober 2015 10:26:40

Beste Jeanette,
Ik weet het niet zeker over de IOW maar de IOAW wordt in ieder geval wel gekort door de inkomsten uit levensloop. Ik verwacht daarom dat de IOW ook gekort wordt, dat lijkt vrij logisch. Mar vraag het wel na aan een specialist op dat gebeid.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeannette Roos

6 oktober 2015 11:54:26

Beste Jeroen,

Dank voor de snelle reactie, voor zover ik de site van de rijksoverheid lees dan is dit inderdaad ook sinds kort gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Roos

reageer op Jeannette Roos

B. Vender

18 oktober 2015 21:40:52

Dit jaar (dus na 1 januari 2015) heb ik via mijn werkgever een onbetaald verlof gefinancierd met mijn gespaarde levensloop. Het onbetaald verlof is afgelopen en ik heb nog een bedrag over. Ik denk erover om dit resterende saldo in zijn geheel op te nemen. Is de 20/80 % regeling dan nog van toepassing? Het totale levensloop saldo is weliswaar in één jaar (2015) opgenomen, maar dus niet in één keer.

reageer op B. Vender

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 oktober 2015 10:06:50

Beste Birgit,
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat je inderdaad in aanmerking komt voor de 80/20 regeleing in dat geval. Vraag het aan je werkgever want die moet uiteindelijk de juiste belasting inhouden.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

anne van doremalen

2 december 2015 12:26:24

ik heb dit jaar het restant van mijn levensloop tegoed uit laten keren steeds per maand
en heb nu nog een restant opgenomen
ik was zo bijdehand niet eerder te zien dat de 80/20 regeling weer gold dit jaar:-(
het restant is 6000 euro
het hele bedrag was veeeel meer
Ik neem aan dat het een open deur is en dat ik de 80/20 % regeling alleen krijg over
het restant van 6000???

reageer op anne van doremalen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 december 2015 13:36:39

Beste anne,

Dat is volgens mij inderdaad het geval, het voordele geldt alleen als je het in een keer opneemt en de regeling beindigt.

Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

anne van doremalen

2 december 2015 13:56:16

is mijn situatie niet identiek aan die van birgit hierboven
Ik heb ook mijn onbetaald verlof gefinancierd met levensloop....
en vanaf 1 januari 2015
ik neem het laatste deel restant ook in 2015 op

maar de werkgever betaalde het steeds per maand uit, dat was verplicht omdat ik nog in dienst was

reageer op anne van doremalen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 december 2015 14:56:57

Beste Anne, Ik denk dat je het gewoon aan de salarisadministratie moet vragen, die moeten immmers de loonbelasting inhouden.

Ton

11 februari 2016 17:50:30

Jeroen,
Ik heb een levenslooptegoed die ik pas laat uitkeren in het vervaljaar 2021. Als mijn ww afloopt heb ik dan recht op IOAW of verplichten ze mij om het levenslooptegoed te laten uitkeren zodat je geen recht op IOAW hebt. Of is het hebben van een levenslooptegoed al een reden om een IOAW uitkering te weigeren.

reageer op Ton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 februari 2016 21:16:52

Beste Ton,
Ik heb het eens even voor je nagekeken en mijn conclusie is dat de IOAW uitkering wel gekort wordt door de inkomsten uit levensloop. Lijfrente-uitkeringen komen niet in mindering op IOAW-uitkeringen. Maar pensioenuitkeringen uit een loondienstverband, (inkomen uit vroegere arbeid) worden wel gekort op de uitkering. Inkomsten uit een levensloopregeling, ongeacht of deze voortkomen uit een levensverzekering of een rekening bij een bankinstelling, worden aangemerkt als loon aangezien er een dienstverband bestaat. Als er recht is op een IOAW-uitkeringmogelijk is, zal deze worden gekort met de levensloopuitkeringen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ton

12 februari 2016 11:04:15

Beste Jeroen,
Maar als ik geen inkomsten heb uit de levensloop omdat ik het levenstegoed laat staan op de bank. Mijn ww uitkering loopt namelijk volgend jaar af maar wil het levenslooptegoed pas opnemen in 2021. Ga er vanuit dat ik wel weer aan het werk kom. Het gaat er bij mij om of de uitkeringsinstantie je kan verplichten om het levenslooptegoed op te nemen zodat je of geen of minder ioaw gaat krijgen. Als dat zo is had ik afgelopen jaar het hele levenslooptegoed beter in zijn geheel op kunnen nemen met korting omdat het schijnt dat dit wel mogelijk is met een ww uitkering. Met vriendelijke groet, Ton

reageer op Ton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 februari 2016 11:18:34

Beste Ton,
Dat durf ik niet te zeggen. Hiervoor wil ik je doorverwijzen naar de betreffende instantie. Het spijt me , dit is niet onze dagelijks business en dat betekent dat ik niet alle in's en out's altijd weet.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Kees Steketee

2 maart 2016 21:30:11

Ave hr. Wolfsen, Heb gebruik gemaakt van de 80/20 regeling bij uitkering van mijn levensloop tegoed (ongeveer 67.000 euro) in december 2015. Het (volledige) bedrag is door mijn werkgever bij mijn jaaropgave opgeteld. Hoe voorkom ik nu dat, na mijn aangifte over 2015, toch over het hele bedrag belasting wordt geheven. Ik zie nergens een mogelijkheid om iets af te trekken. Veel dank, bij voorbaat, voor uw reactie. Kees Steketee, Delfzijl www.keessteketee.nl

reageer op Kees Steketee

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 maart 2016 8:48:33

Beste Kees,
Volgens mij werkt het als volgt. Je neemt 80% van het bedrag van € 67.000 dus € 53.600 op als inkomen uit de levenslooopregeling. Je voert wel de volledige loonbelasting op.
Is je inkomen door de levensloop in dit jaar fors hoger dan normaal dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid van fiscale middeling
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hanna

3 maart 2016 13:45:10

Beste Jeroen, I have a Levensloop saving account in amount of circa Euro 70 k. I would appreciate if you could answer to my below questions regarding the payout. 1. Is it possible to have it paid out in parts over few years time without having an employer? I haven't seen clear instructions from the Tax Office that the entire amount has to be paid out in one go and account needs to be closed. 2. I'm planning to leave the Netherlands within next two years. If I decide to withdraw money after migrating to Poland (my homeland, part of European Union) then in which country would I have to pay tax? In Poland as country of residence or the Netherlands as country of income? Thank you in advance

reageer op Hanna

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 maart 2016 9:18:46

Beste Hanna,
If you don't have an employer then there is no possibility to spread the pay-out over a few years.

Poland and the Neteherlands have a tax treaty but i can't find the levensloop in it. You find more info on this site.

jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans Cornelis

6 maart 2016 12:36:03

Dag,
Mooie site! Vraag: is er al duidelijkheid over toepassing 80/20 op je levenslooptegoed voor het belastingjaar 2016? Ik kan op de site van de BD niets vinden.
Mvg
Frans

reageer op Frans Cornelis

Frans Cornelis

6 maart 2016 12:38:30

Antwoord op mijn eigen vraag zojuist zelf gevonden:
Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de 80%-regeling. Als u na 2015 uw levenslooptegoed vrij laat vallen, betaalt u belasting over het hele levenslooptegoed.

reageer op Frans Cornelis

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 maart 2016 14:38:01

Beste Frans,

Dat klopt, er zijn 2 jaren geweest waarbij de 80/20 regeling gold en het ziet er niet naar uit dat het weer gaat gebeuren. Helaas dus de volle mep aan belasting.

Om de de belastingdruk te verminderen is fiscale middeling een optie. Dat kan nog aardig wat belastingvoordeel opleveren.

Succes!

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Leonard

5 juni 2016 12:28:42

Ik heb nog een levensloopregeling lopen. Maar nu zit ik met een probleem. Sinds april 2016 ontvang ik een IOAW uitkering. Dit is een uitkering voor oudere werklozen waarbij het vermogen is vrijgesteld. Maar als ik het levensloopbedrag laat uitkeren zal dat worden verrekend met mijn IOAW uitkering. Maar hoe zit het nu als ik het bedrag gebruik om mijn hypotheek mee af te lossen?

reageer op Leonard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 juni 2016 13:48:51

Beste Leoanrd,
Ik durf dat niet helemaal te zeggen. Het is niet mijn vakgebied. Ik weet wel dat er allerlei regels gelden voor het opmaken (interen) van uw vermogen voor de bijstand. Ik denk dat het verschuiven van het levensloopgeld van spaarrekening naar aflossen hypotheek nog steeds gezien kan worden als vermogen. In een artikel over interen van uw vermogen voor de bijstand, lees je hier mee over. Misschien heb je hier iets aan.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans de Jong

27 juni 2016 18:27:37

Goedenavond,
Stel dat ik op 1 januari 2017 vrijwillig stop met werken en dat ik mijn levenslooptegoed pas in 2019 en 2020 maandelijks wil laten uitkeren. Kan dat? Ik heb dan immers geen dienstverband meer.
Met vriendelijke groet?

reageer op Frans de Jong

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 juni 2016 8:57:31

Beste Frans,

Als je geen werkgever hebt dan kan je het bij de bank waarschijnlijk alleen maar in 1 keer laten uitbetalen. Ik weet dat de Rabobank de enige bank is die de mogelijkheid heeft (gehad?) om het maandelijks uit te laten betalen. Dat kosten toen € 75 per opname. Dus maandelijks uitbetalen is dan geen optie. Wel per half jaar of jaar.

Maar ik weet niet zeker of ze dit nog steeds aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans de Jong

19 juli 2016 14:07:21

DAnkjewel!!

reageer op Frans de Jong

Dirk

24 oktober 2016 23:15:45

Ik heb in 2013 levensloop volgens 80/20 in 1 x laten uitbetalen. Had toen al 210% gespaard in de regeling. Hierdoor was mijn inkomen in 2013 natuurlijk veel hoger dan in vervolg jaren. Ik wil graag middeling aanvragen over 2013,2014 en 2015. Is dat mogelijk, aangezien ik al over 20% korting heb gekregen van Belastingdienst bij afkoop levensloop in 2013. Denk zelf van wel, en moet ik dan gewoon definitieve aanslag checken wat ik aan belasting in box 1 heb betaald in 2013. Ik weet, dat dit in 2014,2015 wel zo moet om te kunnen middelen.

reageer op Dirk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 oktober 2016 11:26:47

Beste Dirk,
Ja, volgens mij is dit ook gewoon mogelijk. Dus middeling moet zeker kunnen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

John

14 maart 2018 14:49:34

Is de arbeidskorting van toepassing bij uitkering van levenslooptegoed? Het lijkt van wel maar alleen als je onder de 65 jaar oud bent?!De tekst zelf geeft alleen aan nvt als boven de 65.Even snel bij de online aangifte 2017 gezocht en daar is een tab voor levensloop uitkering en de arbeidskorting lijkt toegepast te worden (alleen levensloop als inkomen ingevuld). Blijft verwarrend. mvg John

reageer op John

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 maart 2018 15:08:59

John,

Dit is niet echt mijn vakgebied maar dit is wat ik er over vindt op internet:


De arbeidskorting is van toepassing als er sprake is van inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. Bij opname uit het levenslooptegoed voor onbetaald verlof is daarvan sprake en zal de arbeidskorting worden toegepast. Soms is er echter sprake van inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, zoals bijvoorbeeld bij afkoop van het tegoed voorafgaand aan de dag waarop de werknemer pensioneert. De arbeidskorting is dan niet van toepassing.


Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Oudshoorn

14 november 2019 17:02:54

Hallo Jeroen, Ik heb nog levenslooptegoed, kan ik dit in een lijfrente overzetten?
Vriendelijke groet, Oudshoorn

reageer op Oudshoorn

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 november 2019 19:19:49

Nee, helaas dat kan niet. Meer info: https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html
Jereon Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons