Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Zoveel mogelijk uitkeren met een tijdelijke oudedagslijfrente, hoe werkt dat?

Zoveel mogelijk uitkeren met een tijdelijke oudedagslijfrente, hoe werkt dat?

woensdag 03 december 2014 om 14:39:45 Jeroen Wolfsen 25 reacties
lijfrenteU heeft een mooi bedrag opgebouwd door middel van een lijfrente opbouwrekening.
U bereikt uw AOW-leeftijd in 2019, uw lijfrente valt dan vrij en u wilt graag een lijfrente uitkeerrekening starten.

Het opgebouwde kapitaal bedraagt € 170.000 en valt onder het nieuw regime lijfrente. U wilt per jaar graag een bedrag ontvangen van ongeveer € 25.000. Nu zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden.

U kunt kiezen uit de volgende toegestane lijfrentevormen (nieuw regime)
Niet elke looptijd en uitkering is toegestaan voor een lijfrente. U moet voldoen aan een aantal fiscale spelregels.
In dit geval heeft u te maken met twee toegestane mogelijkheden:

Tijdelijke oudedagslijfrente maximaal € 21.741
U kunt het bedrag volgens het fiscale regime laten uitkeren in een tijdelijke oudedagslijfrente met een maximale uitkering van € 21.741(bedrag 2019) per jaar. Als u het bedrag van € 170.000 in 5 jaar wilt laten uitkeren komt u jaarlijks ruim boven het bedrag van € 21.741 uit, dit is dus niet toegestaan.

Levenslange oudedagslijfrente minimal 20 jaar
Het is ook een mogelijkheid om het bedrag te laten uitkeren via een levenslange oudedagslijfrente. Bij een bank is een levenslange oudedagslijfrente minimaal 20 jaar. Aan deze lijfrentevorm zit geen maximum verbonden.

Oplossing om toch een bedrag van ongeveer € 25.000 per jaar te ontvangen:
Het is mogelijk om deze lijfrentevormen met elkaar te combineren. Een levenslange oudedagslijfrente kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een tijdelijke oudedagslijfrente.
Uw inkomen ziet er dan volgens het voorbeeld zo uit:

Tijdelijke oudedagslijfrente uitkering:      € 21.741

Levenslange oudedagslijfrente uitkering: € 3.660

Totale uitkering per jaar:                              € 25.401

 

Tijdelijke oudedagslijfrente
Om 5 jaar lang een uitkering van € 21.741 (dat is € 1.811 per maand) te kunnen ontvangen moet er op basis van de huidige rentestand ongeveer € 107.000 op een bankspaar uitkeerrekening gestort worden.

Levenslange lijfrente
Er blijft dus nog een bedrag van € 63.000 over ( € 170.000-€ 107.000).
Voor dit bedrag moet dus een 20 jaar lange uitkering via banksparen worden aangekocht. De uitkering die u dan 20 jaar lang zal ontvangen bedraagt op basis van de huidige rentestand: € 305 per maand.
Of te wel  € 3.660 per jaar. Deze € 305 loopt dus langer door dan de tijdelijke uitkering.

Oud regime lijfrente
Heeft u een oud regime lijfrente en laat u deze uitkeren via een verzekeraar dan telt dit niet mee voor het geldende maximum. U behoudt namelijk het oud regime en hier zit geen maximum aan verbonden. Mocht u het oud regime gaan uitkeren via een bancaire lijfrente dan vervalt het oud regime en telt deze uitkering wel weer mee voor het geldende maximum. U mag een tijdelijke oudedagslijfrente ook combineren met één of meerdere andere tijdelijke oudedagslijfrenten. Er zit dan wel de voorwaarde aan dat dit niet meer bedraagt dan het geldende maximum van € 21.142 (2015) per jaar.

Overschrijdt u toch het maximum? Dit zijn de fiscale gevolgen
U loopt dan grote kans dat de fiscus de aangekochte lijfrentes ziet als onzuivere lijfrentes en deze behandeld alsof er is afgekocht. Dat kan betekenen dat er maximaal 52% belast wordt en daarover heen nog eens 20% revisierente komt.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

John

27 juni 2017 10:24:08

Goedemorgen, bij overschrijding van het maximum wordt gesteld , dat je de kans loopt dat de fiscus etc. vraag: zijn er dan omstandigheden dat de fiscus dat wel toelaat?

reageer op John

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 juni 2017 22:03:40

Beste John,
Nee, die zijn er niet. Het is niet toegestaan. De vraag is echter of de fiscus het in de gaten heeft in de praktijk. Die heeft het erg druk met heel veel zaken. Maar ik xou de gok zeker niet wagen!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Martin

14 augustus 2017 13:00:44

Hoi Jeroen,
Hoe zit het met gelijkloop van een Overbruggingslijfrente en een Tijdelijke Oudedagslijfrente, in het jaar waarin je AOW leeftijd valt? Welke maxima gelden dan? Tellen de maxima van de OV LR (via een verzekeraar) en de TO LR (via Banksparen) dan op?
Mvg, Martin

reageer op Martin

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 augustus 2017 20:44:36

Beste Martin,
De combinatie en/of overlapping van overbruggingslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente is geen probleem. Wel moet zowel de overbruggingslijfrente als de tijdelijke oudedagslijfrente voldoen aan de aan deze vormen gestelde eisen. De overbruggingslijfrente is maximaal € 63.288 per jaar. Ingangsdatum is vrij maar de einddatum moet liggen in het kalenderjaar waarin: - de 65 jarige leeftijd wordt bereikt; of - de AOW leeftijd wordt bereikt; of - pensioen wordt genoten in de tweede pijler. De tijdelijke oudedagslijfrente mag alleen ingaan op 65-jarige leeftijd indien deze lijfrentevorm onder het overgangsrecht valt. Hierna volgt een toelichting van dit overgangsrecht.
Hier kan je alle lijfrente vergelijken en kan je van de beste bank en verzekeraar gratis offertes opvragen. Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente Per 1 januari 2014 geldt voor de tijdelijke oudedagslijfrente de eis dat deze niet eerder mag ingaan dan het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Deze lijfrentevorm is hierna aangeduid als de tijdelijke oudedagslijfrente 'nieuwe stijl'. Tot 2014 gold de eis dat de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder mocht ingaan dan het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt (hierna: tijdelijke oudedagslijfrente 'oude stijl'). Op de tot 2014 opgebouwde lijfrenteaanspraken is overgangsrecht van toepassing. Een tijdelijke oudedagslijfrente 'oude stijl' kan te zijner tijd nog worden aangekocht voor waarde van de lijfrente op 31 december 2013. Het gaat dan om de afkoopwaarde van de lijfrenteverzekering of het saldo op de lijfrenterekening op 31 december 2013 plus de wel al inverdiende maar nog niet bijgeschreven rente; Als er ná 31 december 2013 geen inleg meer heeft plaatsgevonden, kan te zijner tijd het volledige lijfrentesaldo gebruikt worden voor een tijdelijke oudedagslijfrente 'oude stijl'. Alle rentebijschrijvingen ná 2013 kunnen in dat geval ook gebruikt worden voor een tijdelijke oudedagslijfrente 'oude stijl'. Als vanaf 2014 nog wordt ingelegd, dan kan de verdere waardeaangroei van de aanspraak weliswaar niet gebruikt worden voor een tijdelijke oudedagslijfrente 'oude stijl', maar wel voor een tijdelijke oudedagslijfrente 'nieuwe stijl' of een levenslange oudedagslijfrente.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

J.Spa

7 december 2017 15:46:53

Dus ik heb diverse lijfrentes waar ik al lang voor 2013 geen premie meer voor heb betaald , dan mag ik deze dus gebruiken voor een tijdelijke uitkering en ben ik niet gebonden aan de maximale uitkering ?

reageer op J.Spa

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 januari 2018 21:06:55

AL je vragen over de mogelijkheden vindt je in dit Ebook: https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/lijfrentewijzer/
Hierin kun je lezen wat je situatie is en welke mogelijkheden je hebt.
Jeroen

Frans

24 maart 2018 1:27:35

Goede morgen, Ik heb een lijfrente polis die eindigt als ik 65 wordt. helaas is de aow leeftijd voor mij 67 jaar geworden. mijn vrouw is 2 jaar jonger en heeft pas met 67+3 maanden recht op aow. mijn vraag: is het mogelijk om de polis minimaal 5 jaar uit te laten keren, maar de eerste 2 jaar een hoger bedrag dan de jaren daarna. Dit i.v.m. overbruggen latere aow leeftijd van mijn vrouw.

reageer op Frans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 maart 2018 14:00:26

Beste Frans,
Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een overbruggingslijfrente sluiten tot AOW leeftijd. Dat kan alleen bij een verzekeraar. De rest kan daarna worden uitgekeerd via banksparen. Maar dan wel in 5 jaar. De totale duur van de uitkering is dus iets langer. Bel ons maar even voor meer uitleg over de mogelijkheden 085 7607600.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans

14 april 2018 20:53:35

Beste Jeroen,
Ik heb een tijdelijke overbruggings polis nieuw regime(1992)die premievrij is gemaakt per jan 2006, na 2005 is er geen premie meer gestort. Waarde is thans ca 117.000; ben zelf 57. Mag ik deze polis bv in jaar 1 (64 ste) maximaal (ca 63.000) laten uitkeren en het restant gebruiken om mijn pensioen in jaar 2 (65 - ca 24.000) en 3 (66 + 3 mnd - ca 30.000) uit te laten keren? Dus de polis in 3 jaar + 3 mnd uit laten keren? Ben benieuwd naar uw reactie. Met vriendelijke groet, Hans

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 april 2018 21:54:23

Beste Hans,
Je kunt inderdaad eeen korte overbruggingslijfrente tot het maximum van € 63.288 sluiten. Daarna kom je op de tijdelijke oudedagslijfrente en die moet minmaal 5 jaar lopen.
Misscien is er ruimte om de overbruggingslijfrente te laten door lopen tot in het jaar waarin je de AOW leeftijd bereikt. Dat mag ook december van dat jaar zijn en dan kun je misschien in de buurt komen van je plan.
Door slim te plannen kun je hiermee een eind komen. Je kunt altijd even overleggen met een van mijn collega's als je daarbij hulp nodig hebt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Tom Mooij

19 september 2018 11:02:37

Een relatie van mij wordt 64 jaar in november 2018. Hij stopt met werken per 1 januari 2019 en haalt zijn ABP-pensioen naar voren. November 2021 krijgt hij AOW erbij (67). Hij heeft bij ASR Lijfrenteverzekering. Waarde € 21.245,--. Waarde per 31122005 € € 6.580,68 (OVB) en per 31122013 % 16422,--. Na 2006 bleef hij dus premie betalen. Ik kan volgens mij dus € 6580,-- gebruiken voor een overbruggingslijfrente van 3 jaar maar dat zet geen zoden aan de dijk. Mij lijkt een tijdelijke oudedagslijfrente ingaande op 65 jaar voor de minimale duur van 5 jaar de beste oplossing? Graag jouw mening. Vr. Gr. Tom

reageer op Tom Mooij

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 september 2018 21:16:29

Tom,
Excuses voor late reactie, het was even erg druk.
Het is inderdaad een klein bedrag als overbruggingslijfrente. Dus dat schiet niet op. Dan is het een mogelijkheid om eerst door te sparen op een bankspaar opbouwrekening en vanaf 65 ( niet meer premie ingelegd na 2013) een uitkering vanaf 65 te starten.
Nog wel premie na 2013 ingelegd? Dan mag dat deel alleen in het jaar waarop je de aow leeftijd bereikt worden uitgekeerd.
Meer info in ons ebook:https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/lijfrentewijzer/
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Arie van Rossen

5 december 2018 20:01:01

Zijn er ook regels m.b.t. de looptijd van een tijdelijke oudedagslijfrente die voor 2014 is ingelegd? Ik lees eigenlijk alleen dat deze op je 65e mag ingaan, maar zijn er regels over de minimale en maximale looptijd? Dank!

reageer op Arie van Rossen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 december 2018 10:30:43

Arie, Jazeker zijn die er. Een tijdelijk oudedagslijfrente kan ingaan in het jaar waarin je 65 wordt. Voorwaarde is dat er na 31-12- 2013 niet meer is ingelegd op de lijfrente. Verder moet de uitkering minimaal 5 jaar lopen. Lancer mag dus ook. En mogen alle tijdelijke oudedagslijfrentes samen niet meer zijn dan € 21.483.
Maak maar eens een vergelijking: https://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk

7 augustus 2019 9:58:29

Beste Jeroen, Ik ben in het bezit van een lijfrentepolis (kapitaal) die per 15-12-2006 premievrij is gemaakt. Mijn AOW datum is volgens de nieuwe regels januari 2021. Deze lijfrentepolis komt in september 2019 tot uitkering. Hiervoor zou ik een tijdelijke oudedagslijfrente kunnen kopen.(minimal 5 jr. max. € 21.741). Nu heb ik ook een bancaire lijfreteopbouwrekening. De laatste storting hierop vond plaats in 2013. Mijn vraag is: kan ik het saldo van deze bancaire lijfreteopbouwrekening ook gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente; kan ik dus beide vrijkomende kapitalen samenvoegen en hiervoor een tijdelijke oudedagslijfrente kopen via een bancair product.

reageer op Henk

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 augustus 2019 13:06:34

Beste Henk, Omdat beide lijfrentebedragen zijn opgebouwd vóór 1-1-2014 mag u de bedragen samenvoegen tot 1 bedrag. U kunt dan de uitkering starten vanaf het kalenderjaar waarin u 65 wordt met een minimale duur van 5 jaar. De uitkering moet uiterlijk zijn gestart in het 5e kalenderjaar ná uw AOW-gerechtigde datum.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

8 november 2019 16:49:27

Dag, Ik weet niet zeker of mijn vraag hier thuis hoort?
Mijn Avéro Beleggingsplan komt vrij op 1-2-2020. Ik wil een lijfrente kopen en die in een paar jaar uit laten keren (overbruggen tot mijn pensioendatum). Hoe doe ik dat op zijn gunstigst?

reageer op Bé

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 november 2019 9:07:57

Beste Be,
Dat doe je heel eenvoudig via de lijfrente vergelijken van Moneywise. We laten je zien wat er fiscaal mogelijk is en welke bank of verzekeraar de hoogste uitkering biedt:https://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/
Wil je alles weten over je mogelijkheden? Lees dan osn gratis Ebook: https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/ebooks/lijfrentewijzer/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Kenny

18 november 2019 10:05:33

Beste, ik ben op zoek naar een product dat me een uitkering oplevert van m'n 65e tot m'n 75e, dus tien jaar lang. Ik heb lage vaste lasten, een erg laag maandelijks hypotheekbedrag, ik werk parrtime en tegen m'n 65e is de hypotheek zo goed als afbetaald en heb ik wat spaargeld. Een pensioen heb ik tot nu toe niet opgebouwd. Een vriend van me zei dat voor mij dan een tijdelijke oudedagslijfrente een ideaal product zou zijn. Echter, ik zoek me een ongeluk en zie door de bomen het bos niet meer. Hebt u een idee hoe ik beter/gemakkelijker aan een geschikte partij kan komen om mee in zee te gaan?

reageer op Kenny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 november 2019 17:38:15

Kenny, een lijfrente uitkering doe je met geld dat je in het verleden bij een verzekeraar of bank in een lijfrente hebt opgebouwd en waarvan je de premies hebt afgetrokken. De uitkeringen zijn dan belast.
Als je nu nog een lijfrente moet starten is dat niet echt interessant. Met netto geld een lijfrente aankopen is niet mogelijk.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

itismemailing@gmail.com

18 november 2019 17:03:29

Dag, Kortgeleden stelde ik onderstaande vraag. Ik heb de lijfrentewijzer gedownload en gelezen, maar het is me nog niet duidelijk wat te doen.
Mijn Avéro Beleggingsplan komt vrij op 1-2-2020. Ik wil daarmee een lijfrente kopen en die in een paar jaar (5) uit laten keren, als aanvulling. Hoe doe ik dat (op zijn gunstigst)?

reageer op itismemailing@gmail.com

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 november 2019 17:34:23

Door op onze website banksparen te vergelijken en de bank met de beste rente te kiezen. Voor 5 jaar zijn de rentes bij de meeste banken op dit moment gelijk: 0,25%. Dan kun je kijken naar de bank met de langste rente geldigheid en dat is Aegon met 90 dagen. Als je die nu aanvraagt moet het geld van Avero binnen 90 dagen binnen zijn bij Aegon en dat moet lukken.
Wil je liever een expert die je aan de telefoon helpt? Bel ons dan 085 7607600.
Jeroen Wolfsen
Succes Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 november 2019 19:35:33

Dat doe je door alle banken en verzekeraars te vergelijken op moneywise:https://www.moneywise.nl/lijfrente/vrijkomende-lijfrente/
En te bellen als je een vraag hebt, want dan lopen we er samen doorheen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jack

6 oktober 2020 13:27:50

Beste Jeroen,
In het zojuist opgevraagde en van Moneywise ontvangen E-Book lees ik m.b.t. de overbruggingslijfrente het volgende: "Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente-uitkering die op ELK MOMENT MAG INGAAN en doorloopt tot het jaar waarin u 65 JAAR wordt of de AOW-LEEFTIJD bereikt;"
Op de site van de Belastingdienst staat nog een derde tijdstip waarop de overbruggingslijfrente mag eindigen, te weten "HET moment waarop uw pensioen ingaat".
Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sparen-voor-extra-inkomen/wat-is-een-lijfrente/voorwaarden-voor-lijfrenten/lijfrente-uitkeringen-bij-een-verzekeringsmaatschappij/#4
Ik kan de door de belastingdienst genoemde optie niet traceren in het e-Book van Moneywise, maar dat komt waarschijnlijk dat de door de belastingdienst genoemde optie waarschijnlijk later is toegevoegd dan dat uw e-Book is uitgebracht.
Veel pensioenregelingen hebben thans een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar en derhalve ook een bedrag aan ouderdomspensioen in hun Uniform Pensioen Overzicht (UPO) staan dat op het bereiken van leeftijd 68 jaar ingaat (Vervroegingsoptie naar een eerdere AOW-leeftijd is volgens mij geen verplichting).
Het lijkt dan volgens de regels van de belastingdienst ook mogelijk om kort (bijvoorbeeld 3 maanden) voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van bijv. 67 jaar, een overbruggingslijfrente aan te kopen met een duur (bijv. 15 maanden) tot ingangsdatum pensioen van 68 jaar vanuit een lijfrentebankspaarsaldo, mits op die bankspaarrekening na 2005 geen premies of koopsommen meer zijn gestort. Hoe kijkt u hier tegenaan?

reageer op Jack

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 oktober 2020 21:33:41

Beste Jack,

De derde optie van pensioen is bekend maar wordt zelden gebruik van gemaakt. Het geeft ook wat onduidelijkheid omdat mensen verschillende pensioenregelingen hebben met verschillende einddatums. Uiteindelijk zien wij dat 90% zijn overbruggingslijfrente uitkeren laat tot AOW leeftijd.

Uw laatste voorbeeld klopt maar is nog wel een uitdaging omdat niet veel verzekeraars nog een overbruggingslijfrente aanbieden voor zo'n korte looptijd. Daarnaast zien we dat klanten met korte looptijden minder terugkrijgen dan ze hebben ingelegd.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662