Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Vraag van de maand: Ik heb een lijfrente en ik heb het geld eigenlijk eerder nodig dan verwacht. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Vraag van de maand: Ik heb een lijfrente en ik heb het geld eigenlijk eerder nodig dan verwacht. Wat zijn mijn mogelijkheden?

donderdag 26 juni 2014 om 09:20:35 Maarten Docter 185 reacties
lijfrenteVoor lijfrentes geldt dat u zich moet houden aan fiscale spelregels. Als u die spelregels niet volgt, dan heeft dat fiscale consequenties voor u. Er zijn echter verschillende fiscale spelregels voor lijfrentes en daarom is het belangrijk om alle varianten te noemen.

Om goed antwoord te kunnen geven heb ik eigenlijk meer informatie over uw polis en leeftijd nodig.Ik heb niet alle informatie van u gehad maar ik ga er van uit dat u  een nieuw regime lijfrente heeft en nog geen 65 jaar bent.

Zo herkent u een nieuw regime lijfrente:

  • Een premiebetalende polis die is afgesloten ná 16 oktober 1990 of

  • een koopsompolis (éénmalige inleg) die is afgesloten ná 1 januari 1992.


Omdat u de premies voor een dergelijke lijfrente heeft afgetrokken van de inkomstenbelasting, is de uitkering uiteindelijk belast. En deze uitkering mag u niet in één keer ontvangen. Dat moet in termijnen. Die termijnen noemt men lijfrente uitkeringen.

Afkopen levert een fiscale boete op
Als u een nieuw regime lijfrente wel voortijdig in één keer laat uitkeren, wordt dit door de Belastingdienst gezien als afkopen. Dat betekent dat er in eerste instantie 52% belasting + 20% revisierente (boeterente) = 72% belasting wordt ingehouden. Dat is toch zonde van uw geld, waar u jaren voor gewerkt heeft.

Wat zijn mijn mogelijkheden als ik niet wil afkopen?
U kunt uw lijfrente laten uitkeren door een verzekeraar of een bank. Met de wetenschap dat door een bank laten uitkeren meestal meer oplevert dan door een verzekeraar. Daarnaast kent banksparen een aantal voordelen ten opzichte van een lijfrenteverzekering, namelijk lagere kosten, daardoor beter rendement en dus hogere uitkeringen, het depositogarantiestelsel is van toepassing en het wettelijk erfrecht wordt standaard toegepast indien de rekeninghouder tussentijds komt te overlijden. Het geldt verdwijnt dus nooit in de zakken van de bank.

Uitkeren vanaf leeftijd 65
Vanaf leeftijd 65 kunt u uw lijfrente via een lijfrente banksparen uitkeerrekening in minimaal 5 jaar laten uitkeren. Hierbij is het belangrijk dat u na 1 januari 2014 geen premie meer heeft ingelegd. Als u namelijk nog wel heeft ingelegd mag u het deel dat is opgebouwd na 1 januari 2014 pas gebruiken vanaf AOW leeftijd.

Uitkeren voor 65
In een aantal gevallen kunt u uw lijfrente vóór leeftijd 65 laten uitkeren. Kiest u voor een lijfrente banksparen uitkeerrekening? Dan is de looptijd van die uitkeringen minimaal tot uw 65e + 20 jaar.

Voorbeeld: u bent 60 jaar, en u wilt uw lijfrente via banksparen laten uitkeren. De looptijd van die uitkeringen is minimaal 5 jaar (leeftijd 60 tot 65) + 20 jaar = 25 jaar.

Direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar
U kunt uw lijfrente vóór leeftijd 65 door een verzekeraar laten uitkeren via een tijdelijke oudedagslijfrente of een overbruggingslijfrente. Een tijdelijke oudedagslijfrente keert uw lijfrente uit tot minimaal leeftijd 70. Een overbruggingslijfrente keert uw lijfrente uit tót leeftijd 65 óf het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Voor een overbruggingslijfrente mag u alleen het lijfrentekapitaal aanwenden dat op 31 december 2005 aanwezig was. Heeft u vanaf 1 januari 2006 geen premie of inleg meer voldaan, dan mag u het gehele lijfrentekapitaal aanwenden voor een overbruggingslijfrente.

Oud Regime lijfrente
Is uw lijfrentepolis vóór de genoemde data afgesloten, dan heeft u waarschijnlijk te maken met oud regime lijfrente. Met oud regime lijfrente heeft u iets meer vrijheid ten opzichte van nieuw regime lijfrente.
Maarten Docter

Maarten werkte van 2013 tot 2016 voor MoneyWise.nl en is na een uitstap gelukkig weer terug bij MoneyWise.nl. Hij helpt je graag weer.

Heb je een vraag? Stel hem dan hier of bel ons op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

edwin deelstra

23 november 2014 14:39:05

mijnheer/mevrouw

Er komt een lijfrente vrij van 7300 euro. van de belastindienst mag ik 4295 euro belastingvrij laten uitkeren. als het resterende bedrag ook wordt uitgekeerd betaal men daar belasting ove,r val ik dan in het gewone belastingtarief of worft dit bedrag proggessief belast.

hopp spoedig van u te horen.

met vriendelijk groet

Edwin Deelstra

reageer op edwin deelstra

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 november 2014 12:41:00

Als u in het verleden de eerste € 4.295 niet heeft afgetrokken tijdens uw aangifte inkomstenbelasting en u heeft een saldoverklaring (toestemming) van de Belastingdienst, dan mag u dit bedrag inderdaad belastingvrij ontvangen (saldo lijfrente). Over alle andere uitkeringen uit lijfrente betaalt u altijd loonbelastingen volgens de groene tabellen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/groene_maandtabel_januari_2014.

U mag een lijfrente in principe nooit in één keer laten uitkeren, behalve als het totale bedrag kleiner is dan € 4.242 (kleine lijfrente) of als het oud regime lijfrente is. Ook dan betaalt u belasting volgens de groene tabellen. Is het bedrag hoger dan € 4.242, dan wordt er bovenop de gebruikelijke belasting ook nog revisierente van 20% belast.

reageer op Maarten Docter

Francis

11 februari 2015 12:36:43

Ik heb een gouden handdruk in een lijfrentepolis gedaan op 01-10-2004. Deze polis valt vrij in de maand dat ik 65 jaar wordt. Nu wil het geval dat ik dan nog 9 maanden (misschien) wel een jaar later AOW gerechtigd ben. Als ik met 65 jaar maandelijks een lijfrente ga ontvangen moet ik dan de volle mep belasting hierover betalen? Kan ik dan beter wachten tot aan mijn AOW datum? Blijt nog te vermelden dat ik sinds kort werkloos ben geworden en de ww uitkering eindigt ook 9 maanden voor mijn AOW leeftijd.

reageer op Francis

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 februari 2015 21:25:41

Beste Francis,
Het belasting tarief voor AOW is inderdaad hoger dan na AOW leeftijd. Over de eerste € 33.000 betaal je voor AOW 37% ( afgerond) en na AOW slechts 20% ( afgerond).
U moet in het jaar waarop uw AOW leeftijd ingaat een uitkering aankopen uit uw stamrecht. U kunt dus wachten met het uitkeren maar uw polis komt natuurlijk iets eerder vrij. Het is zonde om het geld te laten staan bij de oude verzekeraar. Dat mag overigens ook maar 6 maanden anders heeft u een probleem met de fiscus.
Als u nog geen uitekring wil dan kunt u eerst een opbouwrekening nemen en die laten omzetten naar een uitkering.
Om het allemaal goed af te stemmen met de juiste ingangsdatum is het misschien handig als u even met ons belt. We helpen u graag!

reageer op Jeroen Wolfsen

john Beemsterboer

2 juli 2015 10:58:35

Toch is het nog allemaal verwarrend. Eén lijfrente is vrijgekomen in mei 2015. Ik heb nog een kleine lijfrente, éénmalige premie 1996 en deze komt vrij in mei 2016. Nu is mij de mogelijkheid aangeboden om deze nu, juli 2015 af te kopen (beëindigen )en de uitkering in termijnen samen te voegen met de eerste lijfrente van 2015. Op de site lees ik dat bij afkoop extra belasting wordt geheven. Echter de verzekeraar zegt dat dit niet van toepassing is omdat de uitkering in termijnen tot de aow leeftijd eind 2018 wordt uitgekeerd. Klopt dit.

reageer op john Beemsterboer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 juli 2015 13:00:56

Het woord afkoop maakt het verwarrend. De term afkoop wordt op twee verschillende manieren gebruikt.

Als eerste kennen we verzekeringstechnische afkoop: Daarmee zegt u de polis bij de verzekeraar op waardoor de waarde vrijkomt.
En er is fiscale afkoop: In dat geval zegt u de polis op met als gevolg fiscale consequenties omdat u zich niet aan de fiscale afspraak houdt.

Hiervan is sprake zijn als u een lijfrentepolis afkoopt en de waarde laat storten naar uw prive rekening. Dat is fiscaal niet toegestaan. Dit levert u dan ook belastingheffing in één keer over de hele waarde van de polis. En als toetje krijgt u daarover heen nog maximaal 20% boete in de vorm van revisierente.
Koopt u een lijfrente bij de verzekeraar af en stort u het geld over naar een andere lijfrente constructie zoals banksparen dan spreken we over afkoop met fiscaal geruisloze overgang. U gaat van de ene lijfrente vorm naar de andere en blijft binnen de fiscale spelregels. Dus geen belasting en geen boete!

U kan dus nog steeds twee vrijgekomen lijfrentes samenvoegen in één nieuwe lijfrente die tot uw AOW-gerechtigde leeftijd periodiek uitkeert. Dat wordt een overbruggingslijfrente(verzekering) genoemd en is een fiscaal juist en toegestaan product voor uw lijfrentekapitaal. Dit klopt dus.
Met vriendelijke groet,

reageer op Jeroen Wolfsen

john beemsterboer

2 juli 2015 13:13:50

Hartelijk dank voor uw reactie dit maakt het duidelijker.

reageer op john beemsterboer

tibi

4 augustus 2015 12:29:09

start uitkeren

er staat:
'In een aantal gevallen kunt u uw lijfrente vóór leeftijd 65 laten uitkeren. Kiest u voor een lijfrente banksparen uitkeerrekening? Dan is de looptijd van die uitkeringen minimaal tot uw 65e + 20 jaar.'

wat is de minimale leeftijd dat ik mag starten?

stel nu dat ik op mijn 50ste wil starten mag dat dan (ik neem dan een looptijd van 35 jaar).

reageer op tibi

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 augustus 2015 15:31:03

Beste tibi,
Eigenlijk is leeftijd 18 de minimale leeftijd dat u mag starten met uitkeren. Want vanaf 18 jaar kan er een bankspaarrekening aangevraagd worden. In de praktijk komt dit niet voor. Het 'probleem' waar u nog tegenaan kan lopen zijn de systemen van de banken. Aegon Bank en Nationale Nederlanden Bank kunnen een maximale looptijd van 30 jaar aan. Centraal Beheer Achmea gaat in uw geval uit van maximaal 37 jaar, conform spelregels, maar niet langer. Bij Delta Lloyd Bank kunnen we een lange looptijd van meer dan 35 jaar wel kwijt. Er zijn dus zeker mogelijkheden.
Het alternatief is een overbruggingslijfrente(verzekering) die uitkeert vóór leeftijd 65 tot het jaar waarin u leeftijd 65 of de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt. De combinatie van een overbruggingslijfrente tot leeftijd 65 direct gevolgd door een tijdelijke oudedagslijfrente tot minimaal leeftijd 70 behoort ook nog tot mogelijkheden, maar wordt heel beperkt aangeboden. Maar niet onbelangrijk is dat de kosten en voorwaarden in het voordeel zijn van banksparen.
Met vriendelijke groet, Maarten Docter

reageer op Maarten Docter

Henk

11 november 2015 20:52:22

Mijn leeftijd is 60 jaar. Binnenkort expireert een koopspm-beleggingspolis (laatste inleg in 1998) van ca € 16.500,-. Ik beschik over voldoende (bedrijfs)pensioenopbouw, doch de
komende jaren tot aan mijn pensioen zal ik een laag (belastbaar) inkomen genieten.
Kan ik in mijn situatie gebruik maken van een overbruggingslijfrente?

reageer op Henk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 november 2015 9:16:44

Beste Henk,

Ja, je mag deze waarde gebruiken om te overbruggen van bijvoorbeeld 60 jaar tot 65 jaar of AOW leeftijd. Deze lijfrente moet je aankopen bij een verzekeraar. Een overbruggingslijfrente mag niet bij een bank.
Je kunt zelf vergelijken welke verzekeraar je de hoogste lijfrente kan bieden op onze website.

Als je vragen hebt, bel dan gerust: 085 7607600.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Egbert

20 november 2015 11:19:54

In maart 2016 wordt ik 65 jaar en heb twee lijfrente polissen.1 komt vrij op 28feb216 , een bedrag van € 5289.85 en de ander een maand later, bedrag van ongeveer € 16000,00.In maart 2016 ga ik mijn pensioen ontvangen en op 1 juni wil ik stoppen met werken.In September2016 krijg ik mijn AOW. Nu wil ik de periode van 1 juni 2016 tot en met September dat gat aanvullen met een deel van de lijfrente. Wat kan ik precies doen? Egbert

reageer op Egbert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 november 2015 19:04:48

Beste Egbert,
Dat is lastig de fiscale spelregels bieden je eigenlijk geen ruimte hiervoor. Tenzij een van de polissen van voor 1992 is (een zogenaamde oud regime polis) Dan is er wel een oplossing te bedenken.
Is dat niet het geval dan zit je vast aan de verplichting dat een lijfrente een gelijk bedrag gedurende 5 jaar moet uitkeren. Deze mag ingaan in het jaar waarin je 65 wordt of je AOW leeftijd bereikt. Je kunt dus kiezen wanneer deze in moet aan. Als ik een vergelijking maak met het beschikbare kapitaal van € 21.289 dan zie ik dat de uitkering een bruto bedrag van € 367,50 per maand. Dat is het bedrag dat je dus extra kunt ontvangen van juni tot en met september. Je kunt dus niet meer geld laten uitkeren in die periode.
Natuurlijk zou je bijvoorbeeld het bedrag van € 5.289 in een keer kunne laten uitkeren maar dat ziet de fiscus als afkoop en belast dat dan met maximaal 52% belasting en nog eens 20% boete. Je bent dan 72% kwijt aan belasting. Dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling.
Veel mensen kiezen ervoor om de periode voor de AOW uitkering te overbruggen uit eigen middelen. Het voordeel is dat je dan de lijfrente na de AOW leeftijd kan laten uitkeren. Dat scheelt vaak belasting omdat men vaak na de AOW leeftijd minder belasting betaald.
Als je vragen hebt, bel ons dan gerust. We helpen je graag!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Egbert

22 november 2015 16:06:36

Bedankt Jeroen, je verhaal is helder.

Egbert

reageer op Egbert

Foutje

4 december 2015 10:45:16

Ik heb een lijfrenteverzekering van ca 20.000 euro, daar heb ik tot 2003 de premies voor afgetrokken (totaal ca 10.000 euro). Nu wilde ik de verzekering splitsen, en het deel waarover ik afgetrokken heb laten staan als lijfrenteverzekering en de rest dus afkopen. Zodat ik dus geen boete krijg van de belastingdienst. Dit alles aangevraagd inclusief de gegevens van de belastingdienst over afgetrokken premies en aan de verzekeraar opgestuurd. Nu krijg ik bericht van de verzekeraar dat ik de gehele verzekering kan afkopen omdat het gaat om een kapitaal verzekering die ooit bij de hypotheek van mijn huis hoorde, zij hadden deze destijds per vergissing opgemaakt als lijfrente verzekering. Dus heb ik blijkbaar, buiten mijn schuld om,onterecht de premies afgetrokken. Wat kan ik nu dus doen. Gewoon het geheel afkopen en verder niets, is de foutieve aftrek nu niet inmiddels verjaard? Of de belastingdienst vragen de 52% over de 10.000 terug betalen en verzoeken om geen boete van 20% op te leggen omdat het nu eenmaal niet mijn schuld was? Wat is wijsheid.

Alvast bedankt,

Ben

reageer op Foutje

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 december 2015 9:12:05

Beste Ben,

Het lijkt erop dat je hiermee wegkomt bij de fiscus, omdat je je niet bewust bent geweest van het feit dat het geen lijfrente was en de aangiftes ouder zijn dan 5 jaar. Toch adviseer ik je om een goede belastingadviseur in te schakelen om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Let ook op dat de kapitaalsverzekering afkoopbaar is zonder dat er sprake is van een belast intrestbestanddeel. Dat kan ontstaan als de polis korter loopt dan 15 jaar en je bij afkoop meer terugkrijgt dan je hebt ingelegd.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ger Top

19 oktober 2017 11:58:50

Mijn kleine lijfrente uitkering (ong 11000 euro) kan ik op 1 april 2018 laten uitkeren. Op 17 aug 2019 bereikt ik de aow leeftijd Volgens e book money wise kan ik tot max 31 dec 2019 gebruik maken vd belastingdienst gestelde bedenktijd en juist voor deze datum beslissen wat ik met de lijfrente uitkering ga doen Als ik dan besluit over te gaan naar banksparen tot mijn 70ste leeftijd en dit maandelijks zou laten uitkeren, dan zou ik belastingtechnisch het voordeligste uit zijn. Ik zou dat nbv vanaf 1 sept 2019 t/m 31 mrt 2023 = 3 jr en 8 mnd de lijfrente kunnen laten uit keren vermindert met de belasting op de aow Is deze stelling correct?
Groetjes Ger Top

reageer op Ger Top

Lya Cleypool

17 december 2015 12:09:47

Goededag,

Mijn man heeft een lijfrentekapitaal polis van 13380 euros.
Deze komt 28-01-2016 vrij.
Mijn man wordt in juni 60.
Wij wonen in frankrijk en ik kan niet goed vinden hoe we nu moeten handelen.
Wij zijn belastingplichtig in Frankrijk en niet in Nederland. Kan ik nu het bedrag in een keert uit laten betalen met een vrijstelling in Nederland?? of gaat dat per maand??
Ik hoor het graag

Nog een fijne dag
Groeten
Lya Cleypool

reageer op Lya Cleypool

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 december 2015 15:56:10

Geachte mevrouw Cleypool,
Als u een uitkering wil op leeftijd 60 dan is er sprake van overbruggingslijfrente. Zo'n overbruggingslijfrente loopt door tot 65 of aow leeftijd. U kunt het in ieder geval niet in Nederland in 1 keer laten uitkeren. Dan voldoet u niet aan de fiscale spelregels en wordt er in één keer 52% maximaal ingehouden aan belasting en daarover heen komt nog een boete van 20%. U moet dus een lijfrente uitkering starten. Dat kan alleeen bij een verzekeraar. Banksparen is niet mogelijk. Er is ook geen enkele bank die dit doet als u in Frankrijk wooont.
Wel hebben we een aantal verzekeraars die zaken doen met Nederlanders in het buitenland. Neemt daarvoor even contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Lya Cleypool

18 december 2015 11:50:27

Beste heer Wolfsen,

Dank u voor het antwoord, het is mij nu duidelijk.
Ik ga dit met mijn man overleggen.

Fijne feestdagen en een goed 2016

Lya

reageer op Lya Cleypool

Klaas

24 januari 2016 1:09:19

Beste,
Ik heb via Centraal beheer in 1996 een lijfrente polis afgesloten. deze loopt medio Juni 2016 af. Ik ben 44 jaar zodra deze termijn afloopt. Het opgebouwde premie is € 13,500 euro. Ik heb de afgelopen 4 jaar geen premie meer betaald. Omdat het i.p.v. omhoog te gaan juist de waarde telkens omlaag ging, al met al een waardeloos product geweest, spijt dat ik hier ooit aan heb deelgenomen. Ik zou graag willen weten wat de mogelijkheden zijn, ik wil niet wachten tot na mijn 65 jaar, maar alles uitgekeerd hebben voor mijn 50 jaar, dus gespreid over een aantal jaren en maandelijks bedrag.

reageer op Klaas

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 januari 2016 20:48:38

Beste Klaas,

Helaas heb ik slecht nieuws voor je. De fiscale spelregels omtrent een lijfrente bepalen dat je een lijfrente mal laten uitkeren wanneer je wilt maar dat deze dan door moet lopen tot je 65e. In jouw geval moet je de uitkering dus uitsmeren van 44 tot 65.

En deze uitkering mag alleen worden gedaan door een verzekeraar. Wat dat je oplevert kun je hier uitrekenen: http://www.moneywise.nl/lijfrente/direct-ingaande-lijfrente/

Meer over de spelregels vindt je hier:http://www.moneywise.nl/downloads/informatie/Moneywise%20lijfrentewijzer%202016.pdf

Omdat voor de meeste mensen die op jongere leeftijd een vrijkomende lijfrente hebben zo'n lange uitkering niet interessant is blijven er 2 opties over:

1. Afkopen: gevolg maximaal 52% belasting in één keer en 20% fiscale boete (revisierente)
2. Omzetten naar lijfrente banksparen. Je opent dan een opbouwrekening en zet het weg op variabele of vaste rente. De rente is nu laag maar zal ooit weer meer worden. In ieder geval wordt de waarde nooit lager.

Hier kun je zien welke bank de beste opbouw lijfrente bankspaarrekening biedt:http://www.moneywise.nl/banksparen/intro.aspx

Succes en als je vragen hebt, bel ons gerust!

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

E Vegt

17 maart 2016 23:05:03

beste, Is het mogelijk om een lopende lijfrentepolis (tot 2026) belastingvrij uit te laten keren wanneer deze wordt gebruikt om een eigen eenmanszaak op te starten?
m.vr.gr. E Vegt

reageer op E Vegt

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 maart 2016 8:29:50

Geachte heer van der Vegt,

Nee helaas, was het maar waar. Dan hadden veel startende ondernemers, waaronder ik zelf, dat gedaan. Maar de fiscus is hier heel duidelijk in. Als je een lijfrentepolis hebt dan kon je de premie daarvoor aftrekken (ik hoop tenminste dat je dat altijd gedaan hebt. Tegen over het voordeel van de aftrek staat dan dat er belasting betaald moet worden op het moment dat de polis vrijkomt. Dat kan in de meeste gevallen pas vanaf 65.

Als je de lijfrentepolis voortijdig afkoopt, betaal je in één keer loonbelasting (maximaal 52%) en daarover heen nog 20% revisierente.

Niet afkopen dus!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wim

18 maart 2016 15:46:46

goedemiddag mijn lijfrenteverzekering loopt in december af , verwachte bedrag 34000, wat kan ik het beste doen en hoeveel kan ik per maand uitgekeerd krijgen want ineens alles laten uitkeren gaat er teveel naar de belasting.
groet, Wim

reageer op Wim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 maart 2016 16:04:10

Beste Wim,

Je stelt hele duidelijk en eigenlijk hele simpele vragen maar helaas is het antwoord een stuk lastiger. En om het goede antwoord te kunnen geven moet ik eigenlijk ook iets meer van je weten. Het belangrijkste is je geboortedatum. Want het eerste dat speelt, is dat je een lijfrentepolis pas mag laten uitkeren vanaf 65. Maar het kan ook zijn dat er een deel pas mag worden uitgekeerd vanaf AOW leeftijd. Dat ligt aan je polis en de premies die je hebt ingelegd.
In een keer uit laten keren is in ieder geval meestal niet interessant en gaat inderdaad ervoor zorgen dat je in één keer 52% belasting betaald en ook nog eens 20% revisierente (tenzij het een zogenaamde oud regime polis betreft).

Je ziet ik kan het in 2 alinea’s al aardig ingewikkeld maken en je hebt nog steeds geen concreet antwoord.

Wil je echt weten wat er allemaal mogelijk is? Lees dan onze gratis lijfrentewijzer. Een nog veel belangrijker, bel ons gewoon. aan de telefoon kunnen we je alle snel en goed uitleggen en kun je alle vragen stellen die je wilt. Ook dat is gratis: 085 7607600

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wim

30 maart 2016 7:45:15

Hallo Jeroen,
Ik ben van 1959, en heb de polis in december 1996 afgesloten,hij loopt in december af heb dus 20 jaar een inleg gedaan, toen vertelde de tussenpersoon dat het bedrag in een keer kon worden uitbetaald, maar wat ik hier lees is dat dus niet zo.Kunt U mij vertellen wat het maximale bedrag is wat ik per maand uitgekeerd kan krijgen zodat het nog aantrekkelijk is voor de belasting, het betreft een woekerpolis van ASR toen AMEV.Het verwachte eindkapitaal is ongeveer € 34000.Als ik het van te voren had geweten was ik er nooit aan begonnen en had het gewoon op een spaarrekening moeten zetten, zodat ik erbij kan als ik dat wil.mvg Wim

reageer op Wim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 maart 2016 8:33:13

Beste Wim,
Er zin twee soorten polissen. Belastingvrije polissen en lijfrente polissen. Bij de belastingvrije polissen betaal je gedurende 15 of 20 jaar premie en is de uitkering onbelast. Die mag je dus in één keer ontvangen en je mag er mee doen wat je wilt.
Bij een lijfrentepolis kun je de premie aftrekken van de inkomsten- belasting. Maar dan zijn de uitkering op einddatum belast.
Ik adviseer je om de verzekeraar te bellen en deze te vragen of je een lijfrente - of een belasntingvrije polis hebt. Is het een lijfrente? Dan kun je in onze lijfrentevergelijker zien welke bank of verzekeraar de hoogste lijfrente-uitkering geeft.
Als je vragen hebt, mag je ons altijd bellen!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

eric

13 april 2016 14:27:27

ik heb vanaf2005 iedere maand 250 euro in mijn lijfrente polis . nu heb ik eigenlijk 3000 euro nodig . zou ik dat geld kunnen opnemen

reageer op eric

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 april 2016 14:34:35

Beste Eric,
Als ik het goed begrijp spaar je elke maand € 250 in een lijfrente en wil je nu € 3.000 in een keer opnemen. Dat kan helaas niet. Geld uit een lijfrente kan niet in een keer worden uitgekeerd. Dat ziet de fiscus als afkoop en ook meteen als afkoop van de hele polis. Je betaalt dan in het slechtste geval € 52% belasting en 20% revisierente. Niet doen dus!
als je tijdelijk geld nodig hebt kun je beter even een korte lening afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Alex

18 april 2016 16:59:52

>Als u namelijk nog wel heeft ingelegd
>mag u het deel dat is opgebouwd na 1 januari 2014
>pas gebruiken vanaf AOW leeftijd.

Is revisierente aan de orde als je eerder wilt laten uitkeren en het na de aow nog 20 jaar wil laten uitsmeren?

Is het mogelijk beter gewoon te sparen als je zo vroeg wilt stoppen?

Bv. als je op je 60 wilt stoppen. En de aow begint met 68 of 69 (?help). Moet je in dat geval ook revisierente betalen met banksparen? Ik vond het onderstaande vandaar mijn vraag.

Op een andere website las ik: Mag ik het kapitaal gebruiken voor vervroegd pensioen?

Het is mogelijk om voortijdig (dus voor je pensioengerechtigde leeftijd) aan een lijfrentekapitaal te komen, als de einddatum maar is bereikt.
Wel ben je dan een revisie-rente (‘boete’) van 20 procent boven op de progressieve belasting tot 52 procent verschuldigd.
...
Een bank keert dan dus éénmalig 28 procent van het gehele saldo uit.
De uitkeringsduur is dan echter wel 20 jaar plus alle jaren voor je pensioengerechtigde leeftijd.

reageer op Alex

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 april 2016 22:26:28

Beste Alex,
Het verhaal is simpel. Als je nu begint met lijfrente banksparen dan zet je geld weg tot je AOW leeftijd. Eerder kun je het niet opnemen. Doe je dat wel dan is het afkoop met maximaal 72% belasting. Dus wil je eerder aan je geld kunnen komen, dan moet je niet aan een lijfrente beginnen. Je kunt dan beter gewoon sparen in box 3.
Heb je in het verleden al lijfrente kapitaal opgebouwd dan is het mogelijk om het eerder op te nemen. Afhankelijk waneer je bent begonnen of gestopt met inleggen zijn daar verschillende fiscale spelregels voor.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

bram

6 november 2017 11:36:24

Beste Jeroen,
Eerder is het volgende geschreven:
"In een aantal gevallen kunt u uw lijfrente vóór leeftijd 65 laten uitkeren. Kiest u voor een lijfrente banksparen uitkeerrekening? Dan is de looptijd van die uitkeringen minimaal tot uw 65e + 20 jaar."
" Beste tibi, Eigenlijk is leeftijd 18 de minimale leeftijd dat u mag starten met uitkeren. Want vanaf 18 jaar kan er een bankspaarrekening aangevraagd worden."
Mijn vraag is nu waarom je bij lijfrente banksparen je geld weg zet tot je AOW leeftijd en indien je eerder opneemt er sprake is van afkoop (zoals hierboven geschreven). Op basis van de fiscale regels bestaat er toch de mogelijkheid om met de opbouwfase van de lijfrenterekening te stoppen en te starten met de uitkeringsfase voordat de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt?
Groet, Bram

reageer op bram

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 november 2017 12:04:29

Beste Bram,

Het verhaal van Tibi gaat over het beginnen met opbouwen van een lijfrente bankspaarrekening. Dat heeft dus niks te maken met de situatie dat iemand op latere leeftijd wil laten uitkeren.

Er hoeft geen sprake te zijn van afkoop als je voor AOW je lijfrente wil laten uitkeren. Mar dat geldt voor oude lijfrentepolissen die vrijvallen. Is dat bij jou het geval of wil je nu beginnen met het opbouwen van een lijfrente?

Als je voor het eerst begint met het opbouwen van een lijfrente dan geldt de regel dat het je voor AOW kan maar dan aantal jaren voor AOW plus 20 jaar.

Jeroen Wolfsen

bram

6 november 2017 12:21:12

Beste Jeroen,
Dank voor je snelle reactie. Ik zit in de situatie dat ik wil beginnen met het opbouwen van een lijfrente. Begrijp ik het dus goed dat ik de opbouwfase van een lijfrenterekening kan laten lopen tot mijn 62ste levensjaar en vervolgens vanaf die datum de uitkeringsfase kan starten? Ervan uitgaande dat de aow leeftijd 70 jaar bedraagt, dan zal het opgebouwde bedrag tenminste in 28 jaar worden uitgekeerd

Erwin Janssen

26 april 2016 9:48:16

Dag Jeroen,

In 1996 heb ik een lijrente polis afgesloten, in 2021 loopt deze af. Een aantal jaar heb ik de premie kunnen aftrekken bij de belasting (weet niet meer precies tot wanneer). Toen je alleen mocht aftrekken als je jaarruimte had, was dit voor mij niet meer mogelijk. Als ik de polis afkoop, betaal ik dan 52% en 20% aan de belastingdienst over de hele ingelegde premie of alleen over het deel waarover ik jaarlijks via de inkomstenbelasting premie aftrek heb gehad?

Groet, Erwin

reageer op Erwin Janssen

Erwin Janssen

26 april 2016 10:22:37

Zie hierboven dat ik 2012 heb getypt, moet 2021 zijn!

reageer op Erwin Janssen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 april 2016 10:30:53

Beste erwin,
Als je afkoop betaal je inderdaad maximaal 52% en ook nog eens 20% revisierente. Je kunt bij de fiscus vragen om de jaren dat je de premie niet hebt afgetrokken er op een andere manier mee om te gaan.
Ik heb hier een aantal andere artikelen over geschreven waarin je meer kunt lezen over afkoop en revisierente.
en verder ook dit artikel over teveel gestorte lijfrentepremie en een artikel over de saldoverklaring.
Als je deze doorleest dan weet je welke mogelijkheden er zijn.
succes
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans Keuken

3 mei 2016 14:46:32

Hallo Jeroen,
Ik heb een beleggingsverzekering eenmaal ingelegd, heeft deze dezelfde fiscale voorwaarden als een lijfrenteverzekering? De einddatum was 25 januari 2016 kan ik deze zonder boete latan uitkeren? Met vriendelijke groet Hans Keuken

reageer op Hans Keuken

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 mei 2016 15:19:18

Beste Hans,
Niet iedere beleggingsverzekering heeft een lijfrenteclausule. Als er een lijfrenteclausule op de polis zit, dan staat dat vermeldt op de polis. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd contact met de verzekeraar opnemen. Zij kunnen u zeker vertellen of het om een lijfrente gaat of niet. Als het om een lijfrente gaat, dan is een uitkering ineens alleen mogelijk als het om een oud regime lijfrente gaat (afgesloten vóór 1 januari 1992) of als de waarde minder is dan € 4.303,- (2016). U betaalt in beide gevallen dan alleen inkomstenbelasting over de waarde van de polis. In alle andere gevallen is een éénmalige uitkering alleen mogelijk via afkoop en dan betaalt u naast inkomstenbelasting ook de revisierente (boeterente) van 20%.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Hans Keuken

3 mei 2016 16:13:25

Hallo Jochem,
Bedankt voor de snelle reactie ik ga even opzoeken of deze polis een lijfrenteclausule heeft, ik haal net de € 4303 niet dus dat scheelt dan de boete nogmaals hartelijk bedankt.
Vriendelijke groet Hans Keuken

reageer op Hans Keuken

Johan

9 juni 2016 20:09:57

Hallo Jeroen, in 2006 is er voor mij een behoorlijk bedrag eenmalig in een koopsompolis gestort. Ik weet dat 2020 nog ver weg is maar ik wil graag weten of mijn plan om mijn pensioen naar voren te halen haalbaar is.
Mijn plan : als ambtenaar kan ik gebruik maken van het keuzepensioen. Stoppen met werken vanaf je 60e jaar. Ik wil dan ook stoppen met werken op die leeftijd. AOW ontvang ik op mijn 68e jaar en een aantal maanden. Ik wil 6 jaar (72 maanden) lang maandelijks kunnen putten uit de vrijgekomen koopsompolis. Bij verzekeraar Reaal staat deze momenteel. Juni 2020 komt de polis vrij en ik wil op 1 januari 2021 in een periode van 6 jaar (72 maanden) de vrijgekomen polis gebruiken als aanvulling op mijn keuzepensioen. Zoals ik hierboven heb kunnen lezen kan dit niet bij een bank maar bij een verzekeraar aangezien het een overbruggingslijfrente betreft.
Graag uw reactie.
Gr Johan

reageer op Johan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 juni 2016 22:31:07

Beste Johan,
Je schrijft: " in 2006 is er voor mij een behoorlijk bedrag eenmalig in een koopsompolis gestort"
Dat doet mij vermoeden dat het hier om een ontslagvergoeding gaat, klopt dat? Dan verandert het verhaal namelijk nogal.
ik hoor het graag.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Johan

10 juni 2016 6:57:17

Hallo Jeroen,
Ja dat klopt idd. Hoezo dan wordt het een ander verhaal? Mijn plan van het pensioen naar voren halen kan dan niet? Hoor het graag.
Mvg Johan

reageer op Johan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 juni 2016 8:30:12

Beste Johan,
Als het geld afkomstig is van een gouden handdruk dan is het juist goed nieuws. De mogelijkheden daarmee zijn veel groter dan met een polis met vrijkomend lijfrentekapitaal. Een lijfrente mag je namelijk voor je 65e alleen laten uitkeren door een lijfrenteverzekering. Je kunt dus niet banksparen maar moet dus een verzekering afsluiten.En dan krijg je in de praktijk niet eens je geld terug (door de lage rente en hoge kosten) Daarnaast is de uitkering bij overlijden slechter en heb je geen dekking op basis van een garantiestelsel als de verzekeraar failliet gaat.
Voor jou geldt het volgende: Je mag je gouden handdruk op ieder moment laten beginnen met uitkeren. Dat kan met banksparen. De minimale looptijd is afhankelijk van je leeftijd. Vanaf leeftijd 60 is dat 1 jaar. Langer mag natuurlijk ook. Dat bepaal je helemaal zelf. Als je geld in juni 2020 vrijkomt dan kun je het eerst nog even parkeren op een opbouwrekening. Dat kan tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin je de AOW leeftijd bereikt. Voor die datum moet je de opbouwrekening omzetten naar een uitkeerrekening. Als je een idee wilt krijgen welke bank de beste rente biedt voor gouden handdruk banksparen maak dan gewoon eens een paar vergelijkingen en dan krijg je een goede indicatie van de mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Johan

10 juni 2016 9:16:13

Dag Jeroen,
Bedankt voor jouw verhelderend antwoord. Hoewel het nog even duurt kan ik door jouw aangeboden advies mij tzt gaan oriënteren.
De maandelijkse bedragen kunnen die maandelijks worden opgenomen worden en over het opgenomen bedrag moet ik inkomstenbelasting betalen? De rest blijft staan en ontvang daar rente over?
Hoeveel kosten brengt de bank of verzekeraar in rekening voor misschien wel de maandelijkse opname en verdere kosten? Afsluiten rekening bv...
Enig idee hierover ?
Het bedrag staat nu bij Reaal en bij opname kan ik dan tzt jullie eventueel benaderen over wat dan de beste optie is?
Nogmaals nu al hartelijk dank voor uw advies.
Gr Johan

reageer op Johan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 juni 2016 9:23:29

Johan,
Het werkt als volgt. Op het moment dat je bijvoorbeeld 50.000 euro in 5 jaar laat uitkeren ontvang je een uitkering van bruto 856 per maand. As je alle bedragen optelt kom je uit op een totale uitkering van € 51.360. De rente zit dus bij de uitkeringen in. De uitkering staan vast. Eenmaal ingegaan kun je die niet meer veranderen. alleen Rabo ( €2,50) en ABN (€2,20) en OHRA /DL (€ 1,00) rekenen maandelijks kosten voor de rest niet.
Het openen van een rekening kost bij ons eenmalig €165 en die betaal je aan ons. Verder zijn er geen kosten.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Johan

10 juni 2016 9:30:24

Dag Jeroen,
Kom er tzt bij jullie (jou) op terug. Bedankt voor de snelle raadgeving.
Gr Johan

reageer op Johan

cor

14 juni 2016 22:01:17

Dag Jeroen
in augustus komt er een bedrag van 4900 euro vrij van een cumulent koopsompolis nu interpolis dan word ik 55 .maar ik heb nog een bankspaar regeling daar staat 10000 die komt vrij in 2026. nu kan ik het geld goed gebruiken. kan er dan 700 naar die ander de bankspaar en 4200 20procent boete vrij laten uitkeren of zie jij hier nog andere mogelijkheden? bvd vr gr cor

reageer op cor

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 juni 2016 8:39:34

Beste Cor,
Ik begrijp je gedachtengang. Alleen hier is de afkoopregeling kleine lijfrente niet voor bedoeld. Dat wil overigens niet zeggen dat het niet zou lukken als je het wel doet.
Maar je loopt het risico dat de bank het niet doet en je loopt het risico dat de fiscus er later op terugkomt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Raj

15 juni 2016 23:02:58

Wij hebben twee koopsompolissen destijds genomen voor ieder 6500 euro. Nu hebben wij deze afgekocht en de waarde is nu 2000 euro per stuk. Moet ik hierover belasting betalen en gaat het dan over 2000 euro? Gr Raj

reageer op Raj

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 juni 2016 23:18:01

Beste Raj,
Even voor de duidelijkheid: Je schrijft dat je de polissen hebt afgekocht en dat de waarde nu € 2000 is. Ik neem aan dat dit het netto bedrag is dat je in handen hebt gekregen?
Waar de fiscus naar kijkt is het bedrag dat in de polis zat (dus het bedrag voordat er belasting werd ingehouden). Als je de polis afkoopt, moet je over dat bedrag belasting betalen. De verzekeraar houdt loonbelasting in en doet dat meestal op basis van het hoogste tarief van 52%. Maar uiteindelijk moet je de afgekochte lijfrente opgeven in de inkomstenbelasting en wordt aan de hand van je totale inkomen bekeken wat het werkelijke belastingpercentage is dat je moet betalen. Het kan zijn dat je dan geld terugkrijgt.
Daarnaast moet je 20% revisierente betalen als de waarde van de polis groter was dan € 4.281
Afkoop is dus een dure hobby!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

nicolaas

17 juni 2016 17:40:30

Hallo ik heb mijn bedrijf aan de overheid verkocht ivm. Een snelweg. Ik heb nu stakingswinst. Zijn hier fiscale trucjes voor, ipv. Lijfrente ik ben 54 jaar en wil jaarlijks een bedrag besteden, bij lijfrente is mijn looptijd minimaal 33 jaar dus dat schiet niet op per maand. Wat denkt U. Gr. Nicolaas

reageer op nicolaas

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 juni 2016 9:54:19

Beste Nicolaas,
Helaas heeft u voor het bedingen van een stakingswinst lijfrente maar twee mogelijkheden: uitstellen via een lijfrente ( banksparen opbouwrekening) of een levenslange uitkering vanaf 54. Dat kan bij een verzekeraar maar dat is niet erg interessant en dan blijft alleen banksparen over. U moet dan de jaren voor het bereiken van de AOW leeftijd plus 20 jaar als looptijd hanteren En dan komt u inderdaad op 33 jaar.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ed Beemsterboer

20 juni 2016 21:49:21

Hallo. Ooit ben ik met een lijfrente gestart door mijn spaarloon direkt door te storten naar een lijfrentepolis. Toen spaarloon werd afgeschaft heb ik de polis premievrij laten maken, dus vanaf toen heb ik geen premie meer betaald. Het bedrag van de polis is nu €12000,00 uit te keren op mijn 65ste. Ik ben nu 60 en wil eigenlijk over 3 jaar met pensioen, dus als ik 63 ben. Kan ik de lijfrente dan aanwenden als overbrugging tot mijn aow-leeftijd (67)en wat zijn de fiscale gevolgen.
Bvd en mvrgr, Ed Beemsterboer

reageer op Ed Beemsterboer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 juni 2016 22:43:59

Beste Ed,

Het is inderdaad mogelijk om een uitkering te starten van 63 tot 67. Dat noemen we een overbruggingslijfrente.
Je mag alleen de waarde die je hebt opgebouwd tot 31-12-2015 gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Dat komt omdat de mogelijkheid van een overbruggingslijfrente per 2006 is afgeschaft. Omdat je nog premie hebt betaald na die datum mag het deel dat is opgebouwd na 2006 pas laten uitkeren vanaf 65 jaar.

De overbruggingslijfrente kun je niet regelen via banksparen. Dat mag alleen door een verzekeraar. Nadeel is dat de kosten hoog zijn en het rendement laag. In de praktijk krijg je vaak minder uitgekeerd dan je hebt ingelegd.

Daarnaast is het zo dat je voor je AOW leeftijd waarschijnlijk meer inkomstenbelasting betaald dan na je AOW leeftijd (dat ligt aan de hoogte van je pensioeninkomen man AOW) Voor je AOW leeftijd betaal je over de eerste € 35.000 37% en na AOW is dat ongeveer 20%.

Na Leeftijd 65 kun je wel gebruik maken van banksparen. Maar de uitkering moet dan wel minimaal 5 jaar lopen.

Je kunt hier meer over lezen in onze lijfrentewijzer

Bel ons morgen maar even, dan leggen we je uit welke mogelijkheden je hebt.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

mirjam van helden

24 december 2016 14:39:58

Beste lezer.Ik heb jarenlang bij reaal een lijfrente spaarregeling gehad ,die liep tot 60 jaar.De lijfrente valt onder nieuw regime.In 2015 liep de lijfrente af. Ik heb toen brieven gekregen van reaal wat ik wilde met het geld wat vrij kwam.Ik heb een beslissing genomen,en wil het geld uitgekeerd hebben als overbrugging,tot de aow leeftijd.Dat kon het geld staat nu op een bankrekening van nationale nederlanden,en word per half jaar 2 maal uitgekeerd. Nu heb ik te horen gekregen dat het niet mogelijk is om het hele spaarbedrag uitgekeerd te krijgen,er was een fiscaal probleem werd er gezegt en de reden was dat er begin 2006 nog een inleg is geweest en daarna gestopt.Ik wwet niet wat ik hier mee moet,volgens reaal waren er geen problemen is in iedergeval niet gemeld . voor het eind van het jaar moet nationale nederlanden weten wat ik met het andere deel van het geld ga doen. Ik vind het raar dat ik dit fiscale probleem achteraf pas hoor,graag advies moet voor het eind van het jaar beslissen,anders storten ze het hele spaarbedrag terug naar reaal.
vriendelijke groeten,
mirjam

reageer op mirjam van helden

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 december 2016 8:51:25

Beste Mirjam,
Als je na 2006 nog hebt ingelegd mag je inderdaad niet het hele bedrag gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Alleen de waarde van die op 31-12-2005 aanwezig was mag je daarvoor gebruiken.
Als je aanvraag doet en je weet dat niet dan komt die aap pas uit de mouw als de oude verzekeraar een zogenaamde PSK verklaring stuurt naar de nieuwe bank. In die PSK verklaring staat wat de fiscale achtergrond is.
Dat is een nadeel van rechtstreeks regelen bij een grote partij als NN, die kijken en vragen verder nergens naar. Wij zien dit vaker voorkomen en weten hoe we hiermee om moeten gaan. Bel ons gerust dan kunnen we kijken of we het nog voor je kunnen regelen dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Chris

19 juli 2016 15:51:51

Hoi Eind augustus komt mijn lijfrente (23.00 nieuw regiem)vrij.Ooit geregeld omdat ivm studerende kinderen dit een periode zou zijn waarop we het geld goed zouden kunnen gebruiken. Maar ik begrijp dat ik er niet over kan beschikken zonder een behoorlijke aanslag van de fiscus te krijgen. Een kleine 8000 heb ik voor 1.1.2006 gespaard en de rest er na.Ik ben nu 56. Aangezien alle premies altijd afgetrokken zijn van de IB neem ik aan dat ik ook niet kan beschikken over de 4200 (kleine lijfrente). Ik voel me nu genoodzaakt het totale bedrag in een bankspaarproduct onder te brengen. Aangezien ik het geld over 5 jaar goed kan gebruiken wil ik op dat moment met het bedrag een overbruggingslijfrente tot mijn 65ste regelen. Klopt mijn gedachtengang en is dat laatste mogelijk?
Met vriendelijke groet, Christien

reageer op Chris

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 juli 2016 22:47:43

Beste Chris,
Het is inderdaad mogelijk om een bankspaarrekening te openen waarop je het geld stort en nog een aantal jaren laat door renderen. Dat is dus een lijfrente opbouwrekening. Je kunt kiezen uit variabele of vast rente voor een aantal jaren. Als je kiest voor vaste rente, kies dan voor een looptijd die aansluit bij je plan.
Je kunt op ieder moment de bankspaarrekening omzetten in een uitkering. Dat kan alleen bij een verzekeraar. Je kiest dan voor een direct ingaande lijfrenteverzekering.
je mag alleen de waarde gebruiken die je op 31-12-2005 had staan. De rest laat je staan op de bankspaarrekening en laat je uitkeren vanaf 65. Dat kan dan wel met een bankspaar uitkeerrekening.
Trucjes met de kleine lijfrente afkoopmogelijkheid werken helaas niet.
Lees alles nog maar eens na in onze lijfrentewijzer
En je mag altijd bellen!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

chris

20 juli 2016 17:09:51

Hoi Jeroen,
Dank voor je uitleg. Als ik je nu goed begrijp, kan ik met het totale bedrag op mijn 60ste dus geen overbruggingslijfrente aanvragen. Dat zou dus alleen kunnen met het bedrag dat ik voor 1.1.2006 heb gespaard.
Daarnaast nog iets anders. Stel ik hevel het gehele bedrag naar een bankspaarproduct. Is dat dan geen nieuwe startdatum waardoor de mogelijkheid om het gespaarde bedrag voor 1.1.2006 vervroegd ui te laten betalen komt te vervallen?
mvrgr, Chris

reageer op chris

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 juli 2016 18:37:11

Beste Chris,
Klopt je kunt allen een overbrugging doen met het deel dat is opgebouwd tot 2006. Als je het overzet naar banksparen verlies je dat recht niet. De verzekeraar waar het vandaan komt stuurt naar de bank een zogenaamd PSK formulier en daar staat op hoe groot het 2006 deel is. Als je dus daarna aan de bank vraagt om het over te boeken naar een direct ingaande lijfrente verzekering voor een overbrugging weten ze precies hoeveel dat deel is.
Jeroen Wolfsen

Els

8 augustus 2016 16:21:45

Beste Chris, ik bereik over paar maanden de AOW gerechtigde leeftijd. Ik heb een lijfrente nieuw regime die vrijvalt op 1 december a.s. Kan/mag ik van het vrijkomende bedrag zowel een deel laten uitkeren als een deel doorsparen? Of kun je net zo goed het gehele bedrag tegen variabele rente doorsparen en dan op een later, zelf te kiezen, moment starten met uitkeren als extra inkomen gewenst is? vr.gr. Els

reageer op Els

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 augustus 2016 15:31:17

Beste Els,

Je mag het geld storten op een lijfrente bankspaarrekening. Daar zijn 2 soorten van: een opbouwrekening, hierop kun je het bedrag laten doorsparen. Dit kan tot 5 jaar na het bereiken van der AOW leeftijd.
Of je kiest voor een uitkeerrekening. Daarvan is de looptijd minimaal 5 jaar. Je ontvangt dus 5 jaar lang een bruto uitkering. De bank houdt belasting in en je ontvangt dus uiteindelijk een netto bedrag. Een combinatie van die twee is ook mogelijk. Dan heb je dus twee rekeningen. Je kunt geen bedrag in 1 keer ontvangen. Dat is fiscaal niet toegestaan.

Wil je weten welke bank het meeste oplevert voor je lijfrente. Maak dan een vergelijking voor de hoogste lijfrente op moneywise.

Als je vragen hebt bel ons gerust of lees meer hierover in onze lijfrentewijzer

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Leo Aarts

22 augustus 2016 19:44:18

Beste Jeroen ik heb de volgende vraag: Er komt op 1 dec. 2016 een bedrag van mijn pensioensparen vrij en dat moet middels periodieke uitkering opgenomen worden. Min. 5 jaar looptijd maar langer mag ook. Ik word in nov. 70 jaar. Gezien de huidige lage rente en ook omdat ik het geld niet direct nodig heb zat ik te denken aan 10 jaar looptijd. Mocht ik eerder komen te overlijden dan gaat de uitkering door naar de nabestaanden. Echter waarom zou ik de 10 jaars (of langer) uitkering nemen want daar kleven ook nadelen aan. Zijn er nog zaken te bedenken die gewicht in de weegschaal kunnen brengen? Bij voorbaat dank voor uw tijd en evt. informatie. Met vriendelijke groet, Leo

reageer op Leo Aarts

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 augustus 2016 21:07:56

Beste Leo
Je moet inderdaad een uitkering voor minimaal 5 jaar nemen. Maar langer mag ook. Dat bepaal je aan de hand van de periode waarin je een inkomen wenst of op basis van het belastingpercentage dat je moet betalen over je totale inkomen. Als je de AOW leeftijd hebt bereikt en je een laag inkomen hebt val je in een laag belastingtarief ( ongeveer 20%) Is je inkomen hoger dan ongeveer € 34.000 dan val je in de 42% schijf.
Welke nadelen bedoel je dat er kleven aan een looptijd van 10 jaar of langer?
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Elly

28 augustus 2016 18:08:25

Geachte Jeroen, Even een vraag; mijn man ( is nu 51) heeft in augustus 2002 een lijfrentepolis afgesloten(Amev beleggingsverzekering).In 2012 zei onze adviseur dat dit een woekerpolis was en dat we beter even langs konden komen voor een gesprek. de polis is toen omgezet naar een ASR Vermogen Garant polis. Nu bellen ze weer om over DEZE polis te praten. Door omstandigheden zouden we deze polis liever premievrij maken, maar kan dat en kan het geld van deze polis naar banksparen overgemaakt kunnen worden? Wij zijn niet zo tevreden over deze adviseur, vandaar dat ik deze vraag eerst bij U neerleg. |Vriendelijke groeten;Elly van Adrichem

reageer op Elly

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 augustus 2016 8:26:02

Beste Elly,
Je mag op ieder moment stoppen met de premiebetaling op een lijfrenteverzekering. Daarbij is het wel verstandig om even n de gaten te houden of je dan niet afziet van eventueel opgebouwde garantiebedragen. Maar aangezien dit een woekerpolis is geweest id dit waarschijnlijk niet het geval. Daarnaast vallen die garantiebedragen erg tegen. Het zogenaamde garantierendement is in werkelijkheid rond de 1% en dat is erg weinig rendement voor een polis met een looptijd van 20 jaar of meer.
Als je stopt met premie betalen dan wordt de polis inderdaad premievrij gemaakt. De volgende stap is de polis afkopen. Daar schrijven verzekeraars dan hele strenge brieven over dat afkoop niet is toegestaan en dat je naast maximaal 52% belasting ook nog 20% revisierente moet betalen. Maar als je een polis afkoopt en het geld meteen laat overzetten naar een lijfrente bankspaarrekening gaat het geld fiscaal geruisloos over en dat is gewoon toegestaan.
Wij helpen jullie met deze overdracht door te zorgen dat je hiervoor de juiste brieven ontvangt die je naar ASR kan sturen. Als he wilt weten welke bank de hoogste rente biedt voor lijfrente banksparen dan kun je een vergelijking van banksparen maken op onze site.
Als je hier vragen over hebt, bel dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Elly van Adrichem

29 augustus 2016 13:37:27

Jeroen dank voor het antwoord, U had het nog over een gegarandeerd eindkapitaal. Dat staat inderdaad op de polis, maar dat is dan de inleg die sowieso gegarandeerd is . Zou dat problemen opleveren? En ik zag op de vergelijking van banksparen, dat ASR dat ook heeft, maakt dat de switch nog iets makkelijker ?
Vriendelijke groeten; Elly van Adrichem

reageer op Elly van Adrichem

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 augustus 2016 18:23:29

Beste Elly,
Er zijn inderdaad wel meer polissen waarbij de inleg gegarandeerd is. Dat kan handig zijn als de waarde van de polis minder is dan de inleg. Maar dat is dan wel een hele slechte garantie. Meestal geldt zo'n garantie alleen als je de hele looptijd vol maakt. En dan heb je er eigenlijk niks aan.
Het belangrijkste dat voor een woekerpolis geldt zijn 2 vragen: Wil je blijven beleggen met het risico van tegenvallende rendementen of wil je zekerheid? En wil je een polis met hoge administratie-en beleggingskosten of kies je voor het goedkopere banksparen? Als je gaat banksparen dan maakt het niet uit of je een rekening opent bij dezelfde bank, in jouw geval dus ASR. Kies gewoon het beste product, het overzetten naar een andere bank gaat net zo snel en makkelijk als het intern overzetten van verzekeraar naar de bankafdeling. En wij helpen je hierbij.
Hier kun je de banken vergelijken voor banksparen.
Heb je nog andere vragen? Mail of bel ons gerust.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

aloys

19 november 2019 13:51:25

hallo jeroen, ik ben geb 02-02-1952 en heb 325000 lijfrente opgebouwd wat kan ik hiermee doen

reageer op aloys

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 november 2019 19:15:10

Beste Aloys,
Op een gegeven moment moet je een lijfrente laten uitkeren. Als het om een nieuw regime lijfrente gaat is dat uiterlijk 5 jaar nadat je AOW is ingegaan. Bij dit soort bedragen is er soms ook sprake van oud regime en dan mag het ook later. Maar op een dag moet er uitgekeerd worden. En dan moet je over de uitkeringen belasting betalen.
Er zijn veel mogelijkheden afhankelijk van je wensen en situatie. Die loop ik graag met je door (aan de telefoon, bel gerust: 085 7607600). Maar je moet ook zelf wat huiswerk doen. Namelijk ons Ebook over lijfrente lezen. En zelf wat berekeningen maken om te zien wat de hoogste lijfrente uitkering is.
Even jezelf in lezen helpt je bij het maken van de juiste keuze. Maar bel ons gerust!
Jeroen Wolfsen

Peter

26 september 2016 16:52:38

Beste Jeroen,
Mijn vrouw en ik hebben in 1997 een deel van de stakingswinst uit onze onderneming ondergebracht in 2 koopsompolissen. Het betreft voor beide polissen een eenmalige inleg. Wij willen de polissen volgend jaar via lijfrente tot uitkering laten komen. Geldt hiervoor ook dat dit in een termijn van minimaal 5 jaar dient te gebeuren of kunnen we ook in een keer de totale bedragen laten uitkeren, als we die zakelijk voor 100% herinvesteren in ons huidige bedrijf? Wij zijn beide 50 jaar (nog maar)
Ik verneem graag.
Vriendelijke groet, Peter

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 september 2016 11:05:39

Op het moment dat jullie de stakingswinst hebben omgezet naar een lijfrente heb je vanaf dat moment te maken met de fiscale spelregels die horen bij lijfrente. Helaas is het niet mogelijk om in 5 jaar dit geld te laten uitkeren of in een keer. Dan voldoe je niet aan die fiscale regels. ( gevolg overtreden van deze regels is 72% belasting in een keer!)
Je kan het alleen laten uitkeren van 50 tot 65 in de vorm van een zogenaamde overbruggingslijfrente. Dit kan alleen door een verzekeraar gebeuren. Banksparen is dan geen mogelijkheid. Op moneywise.nl kun je zelf uitrekenen welke verzekeraar de hoogste lijfrente uitkering biedt.
Als jullie vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op 085 7607600
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jan

2 november 2016 13:55:42

Beste Jeroen,
Mijn lijfrenteverzekering ter waarde van Euro 26.000 loopt op 31 december 2016 af. Ik ben 70 jaar en wil het 5 jaar lang maandelijks laten uitkeren. Wat is voor mij qua belasting het gunstigst?

reageer op jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 november 2016 20:20:06

Beste Jan,
De bank die de uitkering doet, is verplicht om loonbelasting in te houden. Dat doen ze op basis van de zogenaamde groene tabel. De loonbelasting wordt dus bepaald op basis van deze uitkering en niet over je totale inkomen. Aan het eind van het jaar word er door de aangifte inkomstenbelasting over gehele inkomen bepaald hoeveel belasting je precies moet betalen.
Een kapitaal van € 26.000 levert in 5 jaar een bruto uitkering op van € 445,50 en netto ontvang je dan € 337,91 (indicatie).
De inkomstenbelasting tarieven zien er in 2016 als volgt uit:
De kunst is om te zorgen dat je totale inkomen in een zo laag mogelijke belastingschijf valt (tegelijkertijd moet je natuurlijk voldoen inkomen hebben om comfortabel te kunnen leven):
Schijf 1 1 t/m € 19.922 18,65% Schijf 2 Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 22,50% Schijf 3 Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 40,40% Schijf 4 Vanaf € 66.422 52%
Je kunt heel makkelijk zelf alle banken vergelijken voor banksparen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Cees

3 november 2016 13:56:18

Beste Jeroen, Ik heb tot 2014 een BV gehad daarin waren twee pensioenregelingen ondergebracht. Ik geniet inmiddels pensioen uit die BV. Ik wilde de BV opheffen maar dat kon niet door die pensioenvoorzieningen. Die pensioen voorzieningen komen voort uit: -een pensioen reservering die volgend jaar kan worden afgekocht -een lijfrente die is ontstaan door de stakingswinst bij overgang van eigen bedrijf naar BV. Nu de pensioenvoorziening kan worden afgekocht blijft ik zitten met de lijfrente en kan ik de BV nog niet opheffen. De lijfrente is van 1-1-2001. Weet jij een mogelijkheid om de BV toch op te heffen? Met vriendelijk groet, Cees

reageer op Cees

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 november 2016 9:34:38

Beste Cees,
Afstorten is fiscaal juridisch mogelijk en dan zou de BV beëindigt kunnen worden. Praktisch gezien kan het een probleem zijn als u ouder bent dan 70 of 75 om het onder te brengen bij een bank of verzekeraar in een lijfrente. Daarnaast zal er verschil zijn tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde. Mijn advies: zoek een goede fiscale adviseur die u hierin adviseert.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

29 november 2016 9:07:28

Beste Jeroen, Ik heb een lijfrente die in 2017 vrijvalt. De premies heb ik destijds vd belasting afgetrokken, en nu moet ik natuurlijk belasting betalen. Is het nu nog nodig dat ik bij de keuze van een bank een bewijs overleg dat de premies destijds correct zijn ingelegd Groet, Jan

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 november 2016 9:26:04

Beste Jan,

Nee hoor, dat is niet nodig. De bank houdt gewoon de loonbelasting in over iedere uitkering. Het werkt juist andersom: Als je de premies niet had afgetrokken en de uitkering dus netto wou ontvangen was het anders. Dan had je dit bewijs aan moeten leveren bij de belastingdienst en had je een verklaring gekregen die je daarna aan de bank kan geven waarna ze netto mogen uitkeren.

Dus in jouw geval gewoon de hoogte uitkering voor banksparen regelen en dan gaat alles goed.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Ingrid

5 december 2016 18:43:00

Goedenavond,ik ben nu 63,9 jaar oud en heb sinds mei dit jaar alleen een pre-pensioen. Deze is nog een €800,00. Ik heb op 01-10-1994 een privé pensioen afgesloten. Nu wil ik hier gebruik van gaan maken om mijn maand bedrag omhoog te krijgen. Als ik alles goed gelezen heb, zou ik dus aanspraak kunnen maken op een overbruggingslijfrente of tijdelijke oudedagslijfrente. Klopt dit? Alvast bedankt voor uw antwoord.

reageer op Ingrid

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 december 2016 9:11:53

Beste Ingrid,
Ik neem aan dat je met het privé pensioen een lijfrente bedoelt en daarmee kun je inderdaad een overbrugging laten uitkeren. Een overbruggingslijfrente kan op ieder moment ingaan en moet eindigen in het jaar waarin je 65 wordt of het jaar waarin je de AOW leeftijd bereikt. Je mag zelf weten op welke datum in dat jaar de uitkering eindigt. Dat mag, bij wijze van spreke, 1 januari zijn maar het mag ook 31 december zijn.
Je mag alleen een overbruggingswaarde aankopen voor het hele vrijkomende bedrag als je na 2006 niet meer hebt betaalt aan de lijfrente. Heb je na 2006 nog wel ingelegd dan mag je alleen de waarde op 31-12-2005 gebruiken.
Als dat zo is, bel dan even dan leggen we uit welke mogelijkheden je hebt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ingrid

6 december 2016 11:44:16

Bedankt voor de mededeling. Ik heb het nieuwe regime, maar had bericht ontvangen van de postbank dat er iets ging veranderen en ben dus per 12-12-2005 gestopt met sparen en krijg sindsdien alleen nog maar rente bijgeschreven.

reageer op Ingrid

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 december 2016 11:51:02

Ingrid,

Dan mag je de hele waarde gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Hier kun je uitrekenen wie de hoogste lijfrente uitkeert. Succes!

Jeroen Wolfsen

Bob

7 december 2016 15:40:25

Hallo Jeroen
in maart 2017 word ik 65 dus in december 2017 gaat mijn aow in
Heb een lijfrentepolis(nieuw regime) lopen bij Allianz, waar over 50% v/h ingelegde bedrag een rente van 4,75 gegarandeerd is.
Ik kreeg hier bericht van dat de einddatum is gezet op 01-03-2222
ik zou graag willen weten ? Wanneer kan ik de uitbetaling het beste laten ingaan
A in de maand waar in ik 65 word = maart 2017 B in de maand waarin ik officieel de AOW status bereik = december 2017
of ivm een nieuw fiscaal jaar op 01-01-2018 en dan het vrijkomende bedrag in 60 termijnen=5 jaar laten uitkeren
kan ik het bedrag nog 5 jaar laten staan en dan in 1x laten uitbetalen? of gaat dit niet cq niet verstandig
Zo niet,moet ik het gespaarde cq ingelgde bedrag ongeveer 11.000€ ook nog overhevelen naar een bank(zit bij de ING)
Alvast bedankt voor je reactie Bob

reageer op Bob

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 december 2016 16:42:18

Beste Bob,
Je schrijft dat je plis doorloopt tot 2222, dat is nog meer dan 200 jaar. Voorlopig hoef je dus nog niet na te denken over de mogelijkheden als de polis vrijkomt. Maar ik denk dat je 2022 bedoelt en dat is al wat dichter in de buurt.....
Je wordt in 2017 65 en in 2022 ben je 70. Tot die tijd heb je natuurlijk een mooi rendement. 2022 is in ieder geval het laatste jaar waarop je polis kan laten ingaan. Maar eerder mag ook. Dat kan via banksparen.
Je mag laten uitkeren vanaf 65 jaar. Dan kan fat via banksparen en de uitkering moet dan 5 jaar lopen. Het nadeel is dat je nog niet de AOW leeftijd hebt bereikt en misschien meer belansting betaald dan na je AOW leeftijd. Dat is afhankelijk van je totale inkomen.
Even in simpele afgeronde getallen:
Als je nu meer minder verdient dan € 34.000 betaal je ongeveer 40% belasting over de uitkering. als je na je AOW leeftijd minder dan € 34.000 verdient ( aow en pensioen en lijfrente) dan betaal je slechts 20%. Dat scheelt natuurlijk. Als na AOw meer verdient dan € 34.000 betaal je 42% over dat meerdere en dat is ook zo op leeftijd 65.
Als je een laag inkomen hebt na AOW loont het dus met wachten tot 01-01-2018.
Je mag het laten staan tot 70 maar je mag het nooit in een keer ontvangen. Dan betaal je in het slechtste geval 72% belasting in een keer.
Als je nog vragen hebt, bel ons dean gewoon. We helpen iedereen altijd.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Bob

7 december 2016 16:56:06

Jeroen, Top Ik weet voldoende Bedankt

reageer op Bob

Aad Bloem

13 december 2016 17:34:18

Uw website: Vanaf leeftijd 65 kunt u uw lijfrente via een lijfrente banksparen uitkeerrekening in minimaal 5 jaar laten uitkeren. Hierbij is het belangrijk dat u na 1 januari 2014 geen premie meer heeft ingelegd. Als u namelijk nog wel heeft ingelegd mag u het deel dat is opgebouwd na 1 januari 2014 pas gebruiken vanaf AOW leeftijd.
De laatste regel is deels onjuist en moet zijn: vanaf/in het jaar dat u uw AOW leeftijd bereikt. Bereik je dus in december je AOW leeftijd dan mag je in dat zelfde jaar al in januari uitkeren.

reageer op Aad Bloem

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 december 2016 10:17:49

Beste Aad,
Dat klopt, je mag in het jaar van AOW een lijfrente starten. Dus van 1 januari tot 31 december.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

15 december 2016 13:55:36

Beste Maarten, Vijf jaar geleden was een deposito rekening van ons afgelopen. Wij hadden het geld niet nodig en op advies van een bankmedewerker is het omgezet in een lijfrenterekening was gemakkelijk , “een appeltje voor de dorst” Nu wij de AOW ontvangen kunnen we de rekening aanspreken (overigens geen noodzaak). Bij het aanvragen van de uitkering wordt je gevraagd of je dit met of zonder een adviseur wil doen. De adviseur kost € 125,00 per uur, wat ons betreft niet nodig want we wisten wel wat we met ons geld wilden: keer het maar in 5 jaar uit (wat met met belastingaftrek zal neerkomen op ongeveer € 150,00 per maand, het afsluiten kost ook nog eens € 250,00. Dit terwijl de rente maar “liefst” € 140,00 per jaar is. Wel moet je een “kennis- en ervaringstoets doen” Laat ik nu één fout gemaakt hebben in deze toets over als ik overlijdt wat er dan met het geld gaat gebeuren, mijn “domme” antwoord luidde : wordt uitgekeerd aan de nabestaanden conclusie : gezakt. De toets opnieuw maken mag niet! Je bent nu verplicht om een adviseur te raadplegen voor € 125,00 per uur. + afsluiten a € 250,00.
Jan

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 december 2016 17:37:45

Beste Jan,
Aan de getallen kan ik zien dat je bezig bent bij de SNS. Die vraagt inderdaad € 125 per uur. Ook als je eigenlijk geen advies nodig hebt.
Bij Moneywise regel je een bankspaarrekening binnen een paar minuten online voor eenmalig € 149. En daar komt nog bij dat de rente bij andere banken twee keer zo hoog is. U kunt voor een uitkering van 5 jaar zelfs een rente krijgen van 1,05%. Dus voor minder kosten en minder gezeur een hogere rente.
Ook wij zijn verplicht een kennis- en ervaringstoets af te nemen. De ervaring leert dat mensen die op onze site zijn geweest deze goed kunnen beantwoorden. En als je toch nog vragen hebt, bel dan gewoon. We helpen je graag!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jaap

23 december 2016 19:54:59

Beste Jeroen,
Vanuit de vroegere bedrijfsspaarregelingen heb ik geld in een lijfrenteverzekering gestort. Ik heb het vrijVallen van de lijfrente al een keer uitgesteld tot 01-12-2017. Nu wil ik echter dat de polis toch eerder gaat uitkeren als overbrugging tot mijn AOW datum (19-12-2018) . Op 19-12-2017 wordt ik 65 jaar. Ik heb in 2006 nog een klein bedrag in de polis gestort , zodat ik voor een eventuele overbruggingslijfrente de waarde van 31-12-2005 (plm. €19.500) als uitgangspunt moet nemen. Mijn vraag: is er een minimale periode voor het uitkeren van de overbruggingslijfrente ?
Met vriendelijke groet, Jaap

reageer op Jaap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 december 2016 10:24:27

Beste Jaap,
Een overbruggingslijfrente mag op ieder moment ingaan en moet lopen tot het jaar waarin je: - 65 wordt - de AOW leeftijd bereikt - of je pensioen ingaat.
Dus dat kan zijn van 1 januari tot 31 december, dat mag je zelf bepalen. Als je nog hebt betaald na 2006 moet je inderdaad de waarde van 31-12-2005 als uitgangspunt nemen.
Je kan alleen een overbruggingsuitkering aankopen bij een verzekeraar. Banksparen is niet toegestaan. Wil je weten welke verzekeraar de hoogste lijfrente uitkering biedt? Maak dan een vergelijking voor lijfrente op Moneywise.nl.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jaap

27 december 2016 11:41:51

Beste Jeroen,
Bedankt voor de info. Ik heb echter nog een aanvullende vraag. De waarde van de polis (€ 19.500) op 31-12-2005 is bepalend voor de overbruggingslijfrente. De huidige waarde van de polis is plm € 36.000. Neem aan dat ik het verschil van €16.500 niet kwijt ben , maar dat ik dat bedrag dan vanaf 65 over 5 jaar mag laten uitkeren. Is dit correct ?
Met vriendelijk groet, Jaap

reageer op Jaap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 december 2016 12:01:00

Beste Jaap,
Dat klopt inderdaad en dan mag je wel laten uitkeren via banksparen. De uitkering loopt dan minimaal 5 jaar maar langer mag ook. Dat bepaal je zelf. En je bepaalt ook zelf bij welke bank je dat doet.
We zien ook dat veel klanten wachten tot het jaar van AOW en pas vanaf AOW laten uitkeren. Dat is omdat men vaak minder belasting betaalt vanaf AOW leeftijd.
In jouw situatie moet je eerst met het restant van € 16.500 nog een aantal jaren doorsparen en dat doe je via een bankspaar-opbouwrekening. Die vergelijk je ook bij Moneywise.nl
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Gerard

23 december 2016 20:59:51

Beste Jeroen, Luxe probleem maar ik wil wel graag de juiste keuze maken. december 1992 eenmalige koopsom gestort op een polis december 1993 nieuwe polis en hier weer op gestort gedurende enkele jaren (laatste storting december 2007) Februari 2014 overgezet naar 2 rekeningen ASR mixfonds G Alles valt vrij december 2017. Waarde polis 1992 is 9000 euro en polis 1993 53500 euro. September 2017 ben ik 60. Alles was ooit bedoeld als pre pensioen. Doordat alles zo veranderd is zou ik het liefste alles opnemen maar dat lijkt ongunstig. Wil het geld echter wel zo snel mogelijk naar mij toehalen om de kinderen in het zadel te helpen. Kan ik alles opnemen voor mn 65e ? of nog eerder ? Hoor graag. Bij voorbaat dank voor je advies en fijne dagen.

reageer op Gerard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 december 2016 10:03:40

Beste Gerard,
Je kunt deze polissen niet in een keer laten uitkeren (het kan wel maar kost je max. 72% van de uitkering). Dus dit is geen opitie. Dat zou alleen kunnen als het een zogenaamde oud regime lijfrentepolis was. In dat geval had je de koopsom moeten betalen voor 1992. Dat is in jouw geval niet zo en dat betekent dus dat je een lijfrente uitkering aan moet kopen. Dat kan voor je 65. We noemen zo'n uitkering een overbruggingslijfrente. Deze kan op ieder gewenst moment ingaan en moet lopen tot in het jaar waarop je 65 wordt of je AOW leeftijd bereikt. Een andere optie is het jaar waarin je pensioen ingaat (interessant als dat voor 65 is)
In jouw geval kan de uitkering dus lopen van 60 tot 65 of tot pensioen als dat eerder is. Die uitkering kan alleen via een verzrkeraar. Banksparen is dus niet mogelijk.
Je kunt heel makkelijk zelf uitrekenen welke verzekeraar de hoogste uitkering biedt voor je lijfrente en daarna online een offerte aanvragen en afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Adriaan

3 januari 2017 16:34:41

Beste Jeroen,
Ik heb twee koopsompolissen. Op eerste polis heb ik in 1997 eenmalig ƒ 30.000 gestort. Op de tweede polis heb ik in 2000 ƒ 25.000 gestort en vervolgens ƒ 500 per maand. De eerste polis is in 2015 vrijgekomen. Deze heb ik verlengd tot het jaar (2020) waarin ik 65 word. De tweede polis komt 1 febr. 2017 vrij. Jullie Q&A biedt veel informatie waardoor ik de waardes op de belangrijke data 31-12-2005 en 31-12-2013 ben gaan opzoeken. Deze zijn voor de eerste polis ca. € 19.000 resp. € 25.600. Voor de tweede polis zijn deze bedragen ca. € 21.800 resp. € 40.600. De huidige waardes zijn € 34.750 (polis een) en € 63.000 tot € 66.000 (polis twee).
Mijn idee is om per 1 febr. 2017 voor 5 jaar een overbruggingslijfrente aan te kopen. Mijn simpele redenering is dat ik daarvoor zonder fiscale boetes van de eerste polis (eenmalige storting) het gehele opgebouwde kapitaal van € 34.750 en van de tweede polis € 21.800 (waarde eind 2005) mag inleggen. Of mag ik van de eerste polis “alleen” € 25.600 (waarde eind 2013) inleggen. Julie vergelijkingsmodule geeft Achmea als verzekeraar met hoogste opbrengst aan.
Met vriendelijke groet,
Adriaan

reageer op Adriaan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 januari 2017 22:27:09

Beste Adriaan,
Ik was op vakantie, vandaar dat ik wat later reageer. Je mag de hele waarde van de eerste polis (€ 34.750) en de de waarde op 31-12-2005 ( € 21.800) gebruiken voor een overbruggingslijfrente bij een verzekeraar. Via de vergelijking voor een lijfrente kun je zien welke verzekeraar de beste aanbieding doet.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Ernst Nauta

5 januari 2017 14:24:05

In juli 2016 is mijn lijfrentepolis waarde 19.000 euro beeindigd doch heb hier nog niets meegedaan. In juni 2016 heb ik de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. wat is nu verstandig om uit te laten keren IN 1 keer of uitsmeren over enkele jaren.

reageer op Ernst Nauta

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 januari 2017 15:14:57

Beste Ernst, Het in 1 keer laten uitkeren van een lijfrente kan alleen als het een oud regime lijfrente betreft. Als het een nieuw regime lijfrente betreft dan dient deze minimaal verspreid over 5 jaar te worden uitgekeerd. Via onze website kunt u alle banken vergelijken en direct online een lijfrenterekening openen. Zo ziet u direct bij welke bank u de hoogste uitkering krijgt. https://www.moneywise.nl/lijfrente/
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Ger

5 januari 2017 16:07:10

Kan ik mijn transitievergoeding ook alleen op naam van mijn echtgenote zetten ( geblokkeerde spaarrekening ) dit ivm met een WIA uitkering, en deze loopt na 34 maanden af en dan volgt een soort bijstandsuitkering en mag dan geen andere inkomsten hebben anders wordt ik gekort op mijn uitkering.

reageer op Ger

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 januari 2017 21:58:28

Beste Ger,
Dat is helaas niet mogelijk. Ga er van uit dat alles wat je kunt bedenken om belasting te sparen of op een andere manier voordeel uit te halen door de spelregels wel is dichtgetimmerd. Het zou ook niet veel uitmaken. Bij een uitkering op bijstandsniveau kijkt men ook naar het inkomen van de partner.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ger

9 januari 2017 13:13:46

Als ik die vervolguitkering krijg zijn wij beiden 64 jaar vlgs mij wordt er dan niet meer naar het inkomen van de vrouw gekeken. Mag ik het geld op de geblokkeerde spaarrekening wel laten uitbetalen aan mijn vrouw, die heeft het laagste inkomen.

reageer op Ger

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 januari 2017 16:46:06

Beste Ger,
Ik ben geen specialist in het de wetgeving omtrent de bijstand maar volgens mij is er geen grens van 64 jaar waarbij het inkomen van de partner niet meetelt. Volgens mij gaat het om het gezamenlijk inkomen.
En je kunt ook geen uitkeringen doorzetten naar je partner om op die manier (belasting) voordeel of ander voordeel te halen. Dat zou iedereen wel willen, het inkomen delen met een minder verdienende (en dus minder belasting betalende) partner. Ik ben bang dat die vlieger dus niet opgaat.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Marco van Bavel

20 januari 2017 12:54:51

Ik heb op 31 december 1992 een koopsompolis afgesloten via mr bolle en partners (nu ondergebracht bij reaal),voor een bedrag van 5150 gulden. Deze polis loopt tot 31 december 2017 en er zit dan ongeveer 17000 euro in. Ik ben 50 jaar en bouw geen pension op. Wel stort ik vanaf 1999 elk jaar 1000 euro in een polis of banksparen. Wat zijn straks mijn mogelijkheden om met de polis te gaan doen. Het liefst zou ik bv een klein gedeelte (2000 euro)laten uitkeren en de rest laten staan en laten uitkeren als ik bv 60 wordt. Hopelijk kunnen jullie mij wat advies geven.
Met vriendelijke groeten Marco van Bavel

reageer op Marco van Bavel

Alex

29 januari 2017 14:19:15

Beste Jeroen, Op 01-04-2017 komen 2 lijfrente polissen vrij van circa €12.000 en € 15.000 bij 2 verschillende verzekeringsmaatschappijen. Ik ben dan 60 jaar en het plan is om dit geld te besteden aan een overbruggingsuitkering vanaf mijn 65e jaar tot de AOW leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Als ik het goed heb begrepen zou dit mogelijk moeten zijn. Kan ik nu het beste nu kiezen voor simpel een verlenging van de polissen met 5 jaar en dan pas kiezen voor een overbruggings uitkering ? Of kan ik dat beter nu al laten vastleggen? Verder vraag ik mij af of het financieel voordeliger zou kunnen zijn om beide polissen samen te voegen bij 1 maatschappij ?
Met vriendelijke groet, Alex

reageer op Alex

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 januari 2017 20:55:29

Beste Alex, Je mag deze polissen inderdaad samenvoegen en daar straks een overbrugging mee aankopen. Hierbij ga ik er dan vanuit dat je na 2006 geen premie meer hebt ingelegd. samenvoegen is verstandig vanuit kostenoogpunt en doe je op een lijfrente bankspaarrekening. Dat levert in bijna alle gevallen meer op dan een lijfrente verzekering. Lijfrente verzekeringen worden door de hoge kosten en lage rendementen nauwelijks nog aangeboden en gesloten. Daarnaast heb je met banksparen meer zekerheid bi overlijden ( geen verlies van kapitaal|) en geen risico bij faillissement door de bescherming van DNB. Op Moneywise kun je zelf heel makkelijk banksparen vergelijken. Heb je nog vragen over lijfrente? Download dan onze gratis Ebook Lijfrentewijzer. En natuurlijk mag je altijd bellen of mailen. Met vriendelijke groet, Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jacob

8 februari 2017 9:32:05

Beste, ik heb een vraag. Ik heb een gouden handdruk opbouw rekening, het zou normaal gesproken na mijn pensioen uitgekeerd worden, in termijnen. Maar het bedrag wat erop staat wil ik nu opnemen. Ik weet alleen dat ik ca. 52 % inkomsten belasting erover moet betalen, maar van een boete weet ik niets van.( 52% vind ik trouwens al een boete )

reageer op jacob

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 februari 2017 9:45:44

Beste Jacob,
Het artikel dat je hierboven hebt gelezen gaat over lijfrente dat lijkt heel erg op de uitkering uit een gouden handdruk maar is fiscaal iets totaal anders. Een lijfrente mag je niet in een keer laten uitkeren, want dan krijg je een boete van 20% (revisierente).
Een gouden handdruk mag vanaf 2014 wel in een keer worden uitgekeerd. En vanaf die datum is de 20% boete in de vorm van revisierente niet meer van toepassing. Je betaalt dus alleen de belasting over de uitkering.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

jacob

8 februari 2017 10:15:52

Beste Jeroen, dank je wel voor jouw reactie. Hoewel ik blij ben met deze uitspraak, ben ik net zo blij duidelijkheid te krijgen in een dergelijke situatie. Fijn dat er experts zijn.

reageer op jacob

Ga van gelder

24 februari 2017 5:54:15

Mijn lijfrente kom in 1-6-2018 vrij ik ben dan 64 jaar kan ik die dan direck laten uitbetalen ln oktober 2018 wordt ik 65 jaar wat is het beste banksparen of een verzekeringmaatschappij

reageer op Ga van gelder

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 februari 2017 9:11:11

Geachte heer of mevrouw Gelder,
De uitkering voor een lijfrente mag starten in het jaar waarin je 65 wordt. Dat kan dus al op 1 januari 2018. De uitkering moet minimaal 5 jaar lopen (langer mag dus ook). U bepaalt zelf bij welke bank u de lijfrente laat uitkeren. Via onze lijfrente vergelijker voor banksparen kunt u dat heel makkelijk zelf uitrekenen. Banksparen levert in alle gevallen meer op dan verzekeren door de hoge kosten in een verzekering.
Als u een berekening maakt op onze site moet u nu even uw geboortedatum een jaar ouder maken omdat u pas kunt rekenen wat een uitkering oplevert vanaf leeftijd 65.
Verder adviseer ik u om onze gratis lijfrentewijzer te downloaden, daarin kunt u alle mogelijkheden rustig nalezen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

marco

28 maart 2017 14:44:07

In mei komt mijn lijfrentecombiverzekering vrij. De waarde van de lijfrentepolis is € 2462,- Ik ben de lijfrenteverzekering aangegaan in 2000 en premievrij gemaakt in 2004. Ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen. Valt deze vorm van arbeidsongeschiktheidspensioen ook onder de regels van een normaal pensioenregeling bij aangaan van periodieke uitkering? Wat kan ik het beste doen?

reageer op marco

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2017 17:14:19

Beste Marco,
Als het gaat om een zogenaamde 'kleine lijfrente' gaat dan mag je deze ook in een keer laten uitkeren. Een kleine lijfrente is een lijfrente met een waarde die lager is dan € 4.316. Je hoeft hiervoor dus geen uitkering in meerdere jaren aan te kopen. En dat kan eigenlijk ook niet uit i.v.m. de kosten die je dan maakt.
Jeroen Wolfsen

First Alliances Loan Firm

15 maart 2017 21:36:38

Hallo, Heeft u financiële hulp nodig? Meld je aan voor alle soorten van leningen en het geld dringend! * Krijg een stress-vrije lening vandaag! * No contest kwalificatie! * Geen credit check, geen faxen! * Onmiddellijk Online goedkeuringen! * Volledig vertrouwelijk! * Cash om u in minder dan 24 uur! * Interest rate van 2% * Kies tussen 1-35 jaar van terugbetaling. * Kies tussen de maandelijkse en jaarlijkse aflossingsschema. * Flexibele leningsvoorwaarden. Al deze plannen en nog veel meer, neem dan contact met ons op via e-mail
E-mail: firstalliancesloanfirm@gmail.com

reageer op First Alliances Loan Firm

marco

28 maart 2017 17:27:13

Beste Jeroen,
Bedankt voor je antwoord. Hoeveel belasting moet ik betalen als ik het bedrag direct op mijn betaalrekening laat uitkeren?

reageer op marco

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2017 17:30:34

Marco,
De verzekeraar zal het laagste tarief aan loonbelasting inhouden, volgens mij 36.55%. Maar uiteindelijk moet je de uitkering aangeven voor de inkomstenbelasting en betaal je over je gehele inkomen inkomstenbelasting. als je een hoog inkomen hebt, kan het zijn dat je iets bij moet betalen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ástrid Hoog

28 maart 2017 22:03:11

Hallo Jeroen,
Ik heb een vraag, mijn man heeft een beleggingsverzekering , die loopt tm zijn 65e. Mijn man is van 1952, dus moet tot en met zijn 66e werken. Nu is onze vraag, hij wil 1 jaar eerder stoppen, kan hij daar de beleggingsverzekering voor gebruiken, dus bijvoorbeeld het eindbedrag uitsmeren over 7 maanden, en zo ja wordt dat dan niet extra belast?

reageer op Ástrid Hoog

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2017 22:37:45

Beste Astrid,
Belastingtechnisch is dit toegestaan. Je man laat het geld uit de polis ( ik neem aan dat het een lijfrentepolis is) dan uitkeren als overbruggingslijfrente. Een overbruggingslijfrente is bedoelt om de tijd tot bijvoorbeeld pensioen of AOW te overbruggen. Zo'n overbruggingsuitkering mag op ieder moment ingaan en moet lopen tot het jaar waarin uw man 65 wordt of het jaar waarin hij de AOW leeftijd bereikt. Binnen dat jaar heeft u zelf de keuze wat de einddatum moet zijn. Dus mogelijkheden van 1 januari tot 31 december. Een uitkering van 7 maanden is dus mogelijk.
Maar nu het volgende probleem. Er zijn maar nauwelijks verzekeraars die een uitkering beiden met een looptijd die korter is dan een jaar. We kunnen er u maar 1 aanbieden. U heeft dus niet veel keus maar het is te regelen.
Zo'n uitkering wordt normaal belast. Al is het wel zo dat een uitkering na AOW leeftijd vaak lager belast wordt omdat AOW-ers over de eerste twee belastingschijven minder belasting betalen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Marian

3 april 2017 18:39:09

Hallo Jeroen
Mijn partner zal in okt 2017 ,65 en 10 ,maanden worden, zijn aow leeftijd. Nu heeft hij echter 2 lijfrente polissen die al vrij zijn. Nu wil hij ze persé in 1 x uitlaten betalen wanneer hij recht op pensioen heeft. Hij weet wat de gevolgen daarvan zijn, en die neemt hij ook. Nu is echter mijn vraag, als hij minder dan 19.000 euro per jaar krijg, (aow en pensioen samen) of hij dan in aanmerking komt voor een lager belasting tarief valt dan 52% . Hij weet dat de boete rente sowieso 20% is. Bij voorbaat dank Marian

reageer op Marian

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 april 2017 20:31:56

Marian,
De verzekeraar waarbij hij de polis afkoop zal loonbelasting inhouden. Vaak houdt een verzekeraar gewoon 52% in en draagt dat af aan de belasting. Maar uiteindelijk moet je inkomstenbelasting betalen over je totale inkomen en dan kan blijken dat de ingehouden loonbelasting te hoog was. Dan krijg je na de aangifte IB de teveel betaalde loonbelasting terug.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Paul

4 april 2017 20:34:04

Een kennis krigt een lijfrentepolis deze maand uitgekeerd waarvoor een lijfrente aangekocht moet worden. Betreft een polis nieuw regime. Uitkering +|_ 10000,=. Ze is +|_ 57 jaar oud. Zij wil zo snel mogelijk over het bedrag of de uitkeringen beschikken. Zover ik nu begrijp uit bovenstaande voorbeelden dient zij een lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar voor een overbruggingslijfrente tot 65. Zij kan daarvoor het kapitaal aanwenden welke is opgebouwd met de premies betaald tot 2005. Klopt deze redenatie en zo ja hoe dient het restant te worden aangewend? Gr Paul

reageer op Paul

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 april 2017 21:14:41

Beste Paul,
Als er inderdaad nog premie is betaald na 2006 mag ze het kapitaal dat op 31-12-2005 beschikbaar was gebruiken voor een overbruggingslijfrente bij een verzekeraar. Het restant van de vrijkomende polis moet worden doorgezet tot het jaar waarin ze 65 is geworden. Daarna mag ze dit in 5 jaar laten uitkeren. Dat kan dan via banksparen. Dus eerst een bankspaar opbouwrekening waarin ze verder spaart met het gestorte bedrag en vanaf 65 een bankspaar uitkeerrekening waarmee ze het in minimaal 5 jaar laat uitkeren.
Heeft ze na 2014 nog ingelegd dan mag ze dat deel pas laten uitkeren vanaf het jaar waarin ze de AOW leeftijd bereikt. Hier kiezen veel mensen sowieso al voor omdat ze vaak minder belasting betalen na AOW leeftijd.
Op onze site kun je uitrekenen welke verzekeraar de hoogste uitkering geeft en welke bank de meeste rente voor je lijfrente: https://www.moneywise.nl/lijfrente/
Heb je nog vragen. Neem gerust contact met ons op.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wendy de v

4 april 2017 22:23:37

Heb in 1997 lijfrente afgesloten bij aegon, vanaf 2003 inlegvrij. Over paar maanden, na 20 jaar, eindigt deze. Heb het geld nu niet nodig, ben 47 jaar. Heb een baan. Liefst zou ik lijfrente nog zeker 10 jaar vastzetten: sparen of behoudend beleggen. Van aegon begrijp ik dat ik altijd een factuur krijg van soort advieskosten, ook bij sparen. Hoe zit dat precies, wat zijn mijn opties?

reageer op Wendy de v

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 april 2017 22:34:04

Beste Wendy,
Je kunt een bankspaarrekening openen en je vrijkomende lijfrente daarop storten.Je kunt het dan laten staan tot 65 of tot je AOW leeftijd. daarna kun je er een uitkering voor aankopen. Als je wilt kun je het ook laten uitkeren voor 65. Dat bepaal je zelf. Je bent vrij om het geld onder te brengen bij de bank die je de hoogste rente geeft. Dat kan een variabele rente zijn maar je kunt het ook vastzetten voor meerdere jaren in een deposito. Dan is de rente hoger. Maar omdat de rentestand nu laag is, kiezen veel mensen om te beginnen op variabele rente. Vastzetten kan altijd nog.
Via Moneywise kun je zelf alle banken vergelijken en gratis offertes opvragen. Als je weet wat je wilt en bij welke bank, kunnen wij een rekening bij die bank voor je openen. Dat gaat volledig online en kost eenmalig €149. Die kosten betaal je eenmalig aan Moneywise. Verder zitten er geen kosten in het product verstopt. Je betaalt dus geen kosten voor advies maar alleen voor het openen. Uiteraard helpen we je met het overboeken van het geld naar je nieuwe rekening.
Op onze site vergelijk je alle banken voor banksparen binnen een paar minuten.
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henri W.

5 april 2017 17:00:44

beste Jeroen, ik ben onlangs 31 mrt 2017 70 jaar geworden . heb een polis bij verzekeraar A en de premie's start polis 1-4-1995 ,06-1997, en 12-1998 in totaal €74875 euro nooit afgetrokken. in augustus 2000 is dit gehele bedrag de inleg er uitgehaald en naar een box 3 rekening (sparen en beleggen bij robeco ). wat er nu in mijn polis zit is €80000. Einddatum 2027 maar volgens de verzekeraar een technische datum.? ik ben dan 80 jaar ?? . nu heb ik een saldo verklaring gevraagd en niet gekregen. De fiscus beroept zich dat hij van voor 2001 geen gegevens heeft van mijn aangiften en aanslagen heeft . Ik ook niet, want deze zijn door kantoren gedaan die niet meer bestaan. de fiscus kon alles zien werd mij verteld. hettegendeel is waar . uitsluiten van na 2001 . mijn polis heeft een garantie rendement van 4,75 % bij verzekeraar A . Het is een lijfrente polis. mijn vraag s :
kan ik de helft van mijn polis naar een andere banksparen laten storten(geen 52 % en 20%) en hiervan in 5 jaar een uitkering kopen ( aow en pensioen en lijfrente zo afstemmen dat het laagste schijf is) en de rest laten door renderen.
En na die 5 jaar de gehele polis waarde naar de banksparen en nog een 5 jaar laten uitkeren. hoe vaak mag je afkopen ? en is doorstorten naar een andere bank afkoop? . deze polis is van 1-4-1995 . zie ik juridisch/ fiscaal ivm de wetswijzigingen op dit gebied iets over het hoofd.? is dit wettelijk toegestaan en krijg ik geen probleem met de fiscus? ook heb ik een oud regime polis die op 5-12-2017 de polisverjaardag is na de 70 ste jaar . daar moet ik ook wat voor regelen zonder al te veel fiscale gedoe.? Groeten van Henri

reageer op Henri W.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 april 2017 9:12:41

Beste Henri,
Ik denk dat het goed is dat je me even belt want er lopen wel een paar dingen door elkaar heen in je vraag. Zo begrijp ik niet goed dat er je eerste verteld dat je geld hebt overgemaakt van de polis naar box 3 maar dat er toch nog € 80.000 in de polis aanwezig is.
Ik hoor graag het hele verhaal en kan dan nog wat vragen stellen om op die manier je precies uit te kunnen leggen waar je rekening mee moet houden. Ik ben bereikbaar op 085 7607607.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Desmond

20 april 2017 20:05:11

LS,
Onlangs is mijn vader overleden. Hij had twee lijfrentepolissen lopen bij Aegon, afgesloten in 1998. Het opgespaarde bedrag komt vrij maar moet worden omgezet in een nieuwe lijfrente. Ik ben 25 jaar en weet dat deze kan uitkeren binnen 5 jaar (tot voor mijn 30e). Voor mij gaat het om een bedrag van 10000 eur. Aegon probeert mij deze polis te verkopen, terwijl ik liever afkoop (met de 52 + 20% boete regeling van dien).
Ik heb twee vragen over de situatie: 1. Ik weet dat men recht heeft op een vrijstelling van ca. €4200, geldt dit ook bij afkoop? Wordt het resterende bedrag dan wel gewoon belast? 2. In geval van aankoop lijfrente, heb ik dan maandelijks recht op een uitkering van mijn 25e tot 30e of moet ik wachten tot ik pensioengerechtigd ben? Is er iets te zeggen over de verwachte (maandelijkse) kosten wat betreft handelingskosten, belasting e.d.?
Met vriendelijke groet,
Desmond

reageer op Desmond

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 april 2017 21:33:11

Beste Desmond,
Allereerst gecondoleerd met het overlijden van je vader. Als je geen uitkering aankoopt is er inderdaad sprake van afkoop. En die wordt inderdaad belast met maximaal 52% inkomstenbelasting en 20% revisierente. Je kunt helaas geen gebruikmaken van de 'regeling afkoop kleine lijfrente'. Die geldt alleen als het totale bedrag niet hoger is dan € 4.317. Daar zit je met € 10.000 dus overheen.
In jouw geval laat je het in 5 jaar uitkeren van 25 tot 30 jaar en ontvang je iedere maand een uitkering. Je kunt het dus niet doorschuiven tot later. Ik heb hier een ander artikel over geschreven en daarin lees je alles over lijfrente en overlijden
Een uitkering via banksparen (het hoeft dus niet in een verzekering, banken zijn veel beter) is heel makkelijk te regelen via Moneywise.nl. Eerst vergelijk je alle banken voor de hoogste lijfrente uitkering en vraag je een offerte aan. Die ontvang je meteen in je mailbox en als je wil kan je deze via ons afsluiten. Je bent vrij om te shoppen met het geld, het hoeft dus niet via Aegon te worden uitgekeerd. Door de lage rente zijn de verschillen niet zo groot. Centraal Beheer keert iedere maand bruto € 171,13 ( rente 1,05%)uit. Bij Aegon is de uitkering € 170,49 (rente 0,9%). Netto hou je ongeveer €99 over.
En het leuke van banksparen is dat er naast de eenmalige kosten van €149 (die betaal je aan Moneywise) verder geen kosten zijn in het product, dus ook geen verstopte kosten. What you see, is what you get. En via Moneywise betaal je minder dan via Aegon, want die rekenen € 210 hiervoor.
Je kan het heel makkelijk zelf berekenen in onze lijfrente vergelijker. Je moet wel even je geboortedatum aanpassen naar 01-01-1952. Dat maakt voor de uitkering niks uit maar anders km je niet door de fiscale check heen. normaal kun je namelijk pas laten uitkeren van 65 jaar. De nabestaandenlijfrente is daar een uitzondering op.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

huub

11 juli 2017 20:51:06

In september kan het banksparen worden opgenomen, zelf ga ik in december met pensioen. Mijn vraag is wat is de beste om het uit te laten keren.
Met vriendelijke groet. Huub

reageer op huub

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 juli 2017 10:19:36

Beste Huub,
De meeste mensen kiezen ervoor om de eerste uitkering pas te ontvangen op het moment dat ze de AOW leeftijd hebben bereikt. Dat heeft meestal te maken met het belastingtarief dat ze moeten betalen die is tot een inkomen van ongeveer € 34.500 bijna 20% lager na AOW leeftijd dan ervoor.
We kunnen in september voor je een lijfrente uitkeerrekening openen en regelen dat je de eerste uitkering ontvangt op het moment dat je de AOW leeftijd bereikt. Je kunt nu al een berekening maken voor een indicatie maar wil je zeker weten dat de rente die je ziet geldig blijft dan kun je het beste een offerte aanvragen in september.
hier kun je het uitrekenen:https://www.moneywise.nl/lijfrente/
En als je vragen hebt, bel of mail ons gerust.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Credit Financier Home

4 oktober 2017 22:59:17

* Biedt een rente van 3% rentelening * Verzekering voor geldloze ondernemer * Garantie voor geld
Met een goede credit score biedt Credit Financier Home onderpandsleningen en niet-zekerheidsleningen aan particulieren of bedrijven of samenwerkingsverbanden voor industriële en persoonlijke voordelen.
Contact adres: Whatsapp: +15184181390 Directe post creditfinancierhome@gmail.com

reageer op Credit Financier Home

Jan

13 februari 2018 13:49:33

Goedemiddag,
Mogelijkheid tot afkopen of uitkeren? Wij hebben net een saldo verklaring gehad van de belastingdienst en wij hebben +/- 7000,- van de lijfrente nooit afgetrokken omdat er simpelweg geen jaarruimte was. De verzekering loopt nog tot 2044. Als wij deze nu willen stopzetten en uitkeren, wat zijn dan de kosten over deze 7000,- En wordt deze dan in 1x uitgekeerd of uitgesmeerd tot mn 65e ?

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 februari 2018 9:26:30

Beste Jan,
Overleg even goed met de verzekeraar maar je mag je saldo in één keer laten uitkeren (dus afkopen).
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jaco van Enteren

21 maart 2018 16:14:21

Beste Jeroen,
Wat kost het om een saldoverklaring aan te vragen via Moneywise. Zie jouw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jaco van Enteren

reageer op Jaco van Enteren

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 maart 2018 16:55:38

Jaco,
Dat kost niks maar dat hoeft ook niet want dat kun je heel makkelijk zelf: https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/hoe-vraag-ik-een-saldoverklaring-aan/.
Succes

reageer op Jeroen Wolfsen

Perry P.

27 maart 2018 15:18:45

Beste Jeroen, Ik heb op 1 jan 1997 een lijfrente met overlijdensclousule afgesloten met een premiebetaling van 2722 euro per jaar. De bedoeling is geweest voor een overbruggingslijfrentre van mijn 55e tot mijn 65e jaar van af 1/1/2017 t/m 1/1/2016. In 2004 ben ik arbeidsongeschikt verklaard en is er een vrijstelling van premie door de verz. maatschappij verleend. Nu wil ik deze verzekering uit laten keren tot mijn 65e jaar en is de waarde op de polis met winstuitkering 73763 euro. Is nu door de vrijstelling van premie dit gehele bedrag over deze periode beschikbaar omdat ik na 2005 geen premie meer heb betaald ?
Met vriendelijke groet, Perry.

reageer op Perry P.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2018 10:52:10

Beste Perry,

In dat geval mag je inderdaad de volledige waarde voor een overbrugging gebruiken. De premie voor de premievrijstelling waar nu gebruik van wordt gemaakt is betaald voor 2006.


Hier kun je alle verzekeraars voor een overbruggingslijfrente vergelijken en online afsluiten: https://www.moneywise.nl/lijfrente/

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Perry P

28 maart 2018 12:00:49

Beste Jeroen,
Bedankt voor je snelle antwoord. Aanvullend wil ik nog vragen of hiervoor een verplichte periode voor staat, waarvan ik meen minimaal 5 jaar en aangezien ik geen belastingvoordeel heb genoten over de periode na 2006, er nog een belastingvrijstelling van toepassing is.
Met vriendelijke groet,
Perry P.

reageer op Perry P

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2018 12:43:25

Perry,

Download ons Ebook over lijfrente maar even daar staat alles in: https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/overbruggingslijfrente/

OF bel een van mijn collega's: 085 7607600

Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk

8 mei 2018 22:28:18

Hallo, Volgend jaar ben ik 55 jaar en komt er een lijfrentevrij van ongeveer 28.000 euro vrij. Elke maand betaal ik nog steeds premie. Destijds heb ik deze afgesloten als overbrugging voor mijn pre-pensioen. Mijn doel was om van 55-60 te leven van een combinatie lijfrente uitkering en spaargeld en van 61-65 van spaargeld. Nu ik me meer verdiep in de fiscale regels lijkt het erop dat dit "droomscenario" in de vrieskist kan want ik kan geen uitkering aankopen om dit te realiseren. Om voor 20 jaar een uitkering te kiezen levert onvoldoende netto per maand op. Zijn er andere mogelijkheden om bovenstaand scenario toch te verwezenlijken? Overigens doe ik ook aan banksparen. Een rekening keert uit op 65 en een andere rekening op 67, dit omdat onze overheid deze regels heeft veranderd (helaas) een aantal jaren geleden.
Hartelijke groet, Henk

reageer op Henk

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 mei 2018 21:03:01

Beste Henk,

Inderdaad door ht wijzigen van de spelregels tijdens hety spel, komen veel mensen in de knoei met hun plannen om eerder te stoppen met werken.
We kunnen je vertellen welke mogelijkheden er nog wel zijn, bel dan gewoon even op 085 7607600. En lees onze Ebook waarin je alles kunt vinden over de mogelijkeden.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frank

20 augustus 2018 10:13:53

mijn lijfrente komt vrij in November 2018 . ik woon in het buitenland what zijn de mogelijkheden on teh lijfrente in het buitenland uit te laten betalen en wat zijn de belasting problemen

reageer op Frank

Frank

20 augustus 2018 10:13:55

mijn lijfrente komt vrij in November 2018 . ik woon in het buitenland what zijn de mogelijkheden on teh lijfrente in het buitenland uit te laten betalen en wat zijn de belasting problemen

reageer op Frank

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 augustus 2018 13:02:08

Frank,
Als je woont binnen de EU dan hebben we mogelijkheden en kun je ons even bellen: 085 7607600 of een offerte aanvragen:https://www.moneywise.nl/lijfrente/buitenland/offerte/
Afhankelijk van het land waar je woont kan er sprake zijn van een belastingverdrag waarin wordt bepaalt hoe en waar de lijfrente belast wordt. Meer info:https://www.moneywise.nl/lijfrente/buitenland/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Erik

19 september 2018 11:15:18

Hallo,
Ik heb in 2002 een levensverzekering (lijrentepolis) afgesloten middels een eenmalige storting. De waarde van deze polis bedraagt op dit moment minder dan 4.000,-.
Nu wil ik deze polis afkopen. Ik heb de lijfrente niet eerder afgetrokken bij mijn belastingaangifte. Is de afkoop van de polis dan evengoed fiscaal belast?
Is het ook mogelijk om eventueel een gedeelte van de huidige waarde op te nemen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Erik

reageer op Erik

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 september 2018 21:04:08

Erik,
Als je de lijfrente niet hebt afgetrokken is er goed nieuws als je wilt afkopen. Je moet dan eerst een saldoverklaring aanvragen bij de fiscus. Meer info vind je hier: https://www.moneywise.nl/lijfrente/belasting/lijfrentepremie-niet-afgetrokken.aspx
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Pim

22 december 2018 17:07:40

Twee vragen:
1. mag een overbruggingslijfrente opgebouwd voor 2006 uitgekeerd worden tussen 60-67 jaar? Of geldt de oude einddatum van 65 jaar nog?
2. Een eerdere koopsompolis uit 1996 is door u na expiratie in 2014 omgezet naar een bankspaarrekening (variabele doorlooptijd en rente). Kunnen we deze bankspaarrekening nu weer omzetten in een overbruggingslijfrente bij een verzekeraar als overbrugging tussen 60-67 jaar? . (deze wordt dan samengevoegd met andere lijfrentepolis van voor 2006)
Met vriendelijke groet Pim

reageer op Pim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 december 2018 13:11:38

Dag Pim,
Een overbruggingslijfrente mag ingaan op bijvoorbeeld leeftijd 60 en moet lopen tot in het jaar waarop u 65 wordt of de AOW leeftijd bereikt.
En ja, u mag de bankspaarrekening weer gebruiken voor een overbrugging, Dat is geen enkele probleem ( uiteraard rekening houdend met de 2006 spelregel)
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Teun

30 januari 2019 16:14:53

Ik heb een lijfrenteverzekering van Delta Lloyd die op m´n 65e afloopt. Het is maar €2000 die ik in één keer wil afkopen. In 2014 kreeg ik een brief van DL dat een lijfrente niet voor m´n AOW leeftijd mag ingaan. Prima, want dat is fiscaal gunstig voor mij. Toen ik onlangs een medewerker van DL sprak zei die dat tóch op mijn 65e uitbetaald wordt. Ik ben daar nooit schriftelijk over geïnformeerd. Ze hadden dat zo besloten.... Kan dat zomaar?

reageer op Teun

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 januari 2019 19:27:16

Teun,
Als eerste een lijfrente van € 2000 kun je gewoon afkopen onder de regeling afkoop kleine lijfrente. Op de site van de fiscus kun je op dit moment ( januari 2019 nog niet lezen wat het bedrag van 2019 wordt maar ik kan je melden dat het bedrag voor 2019 € 4.004 bedraagt.
Je kunt de lijfrente in 1 keer laten uitkeren. Je betaalt wel belasting maar geen boete in de vorm van 20% revisierente.
Voor de rest van het verhaal geldt dat je niet de eerste klant bent die een kletsverhaal hoort van een call center medewerker van een verzekeraar.
De wet zegt het volgende: Een lijfrente mag ingaan in het jaar waarin je 65 wordt. Heb je echter na 31-12-2013 nog premie betaald dan mag je slechts de waarde op 31-12-2013 uitkeren vanaf 65 jaar. Eventuele meer ingelegde premie vanaf 2014 mag pas worden uitgekeerd in het jaar waarin je de AOW leeftijd bereikt. Dat is fiscale wetgeving, die voor iedereen geldt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Wout

1 februari 2019 16:32:12

Dag, Momenteel verkeer ik in de situatie dat in verband met een scheiding 2 koopsompolissen (op mijn naam) aan iemand toegewezen moeten worden, en dat zou ik kunnen zijn. Deze 2 polissen vertegenwoordigen nu samen een waarde van zo'n €29.000,- Dit bedrag zou ik momenteel goed kunnen gebruiken maar ik begrijp dat er, vrijwel onontkoombaar 52% en 20% op ingehouden gaat worden. Mijn eerste vraag: is die 52% vast, of afhankelijk van de inkomstenbelasting die ik in het jaar van afkoop betaal? De 20% is ook onontkoombaar? Dan nog iets anders: mijn advocaat suggereert dat de polissen ook door mijn ex-partner zouden kunnen worden afgekocht, en dat dan haar inkomstenbelasting-schijf (die lager ligt) als basis voor de inhouding zou gelden (en natuurlijk weer die 20%). Dit alles natuurlijk gecombineerd als onderdeel van de verdeling, zodat ik uiteindelijk de afkoopsom toegewezen krijg. Klopt deze uitleg, of zitten er adders onder het gras? Bij voorbaat dank!

reageer op Wout

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 februari 2019 10:04:51

Wout,
De verdeling van een lijfrente bij echtscheiding is vaak wat complexer dan menig advocaat of scheidingsbemiddelaar bedenkt. Lees dit artikel over lijfrente en scheiden maar eens door. Laat je in ieder geval goed adviseren door iemand die verstand heeft van de fiscaliteit omtrent dit onderwerp.
De 52% is ingehouden loonbelasting. Uiteindelijk reken je af in de inkomstenbelasting en kan het percentage dat je echt verschuldigd lager zijn. Voor de 20% geldt dat het meestal onontkoombaar is maar in sommige gevallen geld een ander percentage: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/revisierente/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jos

2 maart 2019 11:45:43

Hallo, Mijn lijfrente is in 2018 uitgekeerd € 1812. Hiervan heeft de verzekeraar €663 loonheffing ingehouden. Onderstaande staat bij het vraagteken in de belastingaangifte. Kan ik die €663 invullen bij aftrekbare kosten? Of hoe verreken ik dit in mijn aangifte? Alvast bedankt voor u reactie
Vul in: de loonheffing Een voorheffing op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt dit bedrag in op uw loon of uitkering. Het bedrag staat op uw jaaropgaaf. die is ingehouden op uw uitkeringen. Ontving u lijfrente-uitkeringen van een verzekeraar, bank of andere financiële instelling? Dan moet u over de uitkeringen inkomstenbelasting betalen. Maar eerst heeft de verzekeraar, bank of andere financiële instelling loonheffing ingehouden op uw uitkeringen. Die loonheffing verrekent u in uw aangifte inkomstenbelasting.

reageer op jos

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 maart 2019 19:00:17

Jos,
De loonbelasting die vooraf is ingehouden kun je niet aftrekken als aftrekpost. De ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting, zoals al in je vraag staat. Op die manier betaal je uiteindelijk het juiste tarief aan inkomstenbelasting.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans

31 maart 2019 11:35:42

Goedendag, Ik heb al een uitkerende lijfrente en uitkerende bankspaarpolis. Ik geniet reeds van mijn AOW (66 Jr en 7 mnd). Nu heb ik nog een Aegon lijfrente polis lopen van 135.000,- (oud regime). Aegon geeft aan dat deze ook in 1x uitgekeerd mag worden echter dat lijkt mij financieel niet handig en kostbaar. Uitkeren in 20 jaar lijkt mij beter. Wat is uw visie in deze.

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 april 2019 9:34:40

Beste Hans,
Een oud regime polis mag je inderdaad in één keer uit laten keren maar dat betekent dat je ook alle belasting in één keer betaald en het grootste gedeelte dus tegen 51,95% belast wordt. De kunst van een lijfrente is dat je deze gespreid uit laat betalen over meerdere jaren en op die manier de belastingdruk spreidt en in een lager tarief terecht komt.
ALs je het geld laat uitkeren via banksparen dan kun je kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente (minimaal 5 jaar) of een levenslange oudedagslijfrente ( minimaal 20 jaar). Voor de tijdelijke oudedagslijfrente geldt dat je per jaar voor alle lijfrentes te samen (dus ook andere lijfrente uitkeringen) niet meer mag ontvangen dan € 21.741.
Hier kunt u zien welke bank de hoogste uitkering geeft:https://www.moneywise.nl/banksparen/lijfrente/
Succes en als u vragen heeft mag u altijd bellen!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Diana

10 april 2019 16:59:53

Mijn vorig jaar overleden partner had een beleggingsverzekering bij ASR/Risk. Na zijn overlijden kan ik dit bedrag uitgekeerd krijgen in de vorm van een nabestaandenlijfrente. De enige mogelijkheid waarop dit nu blijkbaar uitgekeerd kan worden (aangezien ik sinds kort definitief in Oostenrijk woon) is dmv een Allianz Direct Ingaande Lijfrente. Bruto-uitkering zou rond 760,- Euro per maand liggen (voor 4 jaar). Loonbelasting en premies worden ingehouden, dus wat ga ik hier maandelijks netto aan overhouden? Heb het idee dat er weinig overblijft. Belasting moet betaald worden over de te ontvangen uitkering. Ik kan dus blijkbaar kiezen of ik dit in Nederland of Oostenrijk laat belasten. Doe ik dit in Oostenrijk kan ik 'verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting' indienen bij de Belastingdienst. Waar doe ik verstandig aan? En als we praten over de belasting die ik betaal over de uitkering is toch hetzelfde als de loonbelasting/premies die voor uitbetaling eraf gehaald worden?
Help! Zit aardig met m'n handen in het haar en weet niet wat te doen. betaal over de uitkering is toch hetzlefde als

reageer op Diana

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 april 2019 20:12:23

Diana,
Als je in oosternrijk woont kunne we inderdaad alleen een uitkering via Allianz voor je regelen ( ik neem aan dat je dat via ons aanvraagt: https://www.moneywise.nl/lijfrente/buitenland/)
Iets lager op die pagina vind je ook informatie over het aanvragen van een vrijstelling voor inhouding van belasting in Nederland. Je moet dan contact opnemen met de belastingdienst in Heerlen. Ik weet niet of het voordeliger is (en mogelijk, dat hangt namelijk af van het belastingverdrag tussen Nl en Oostenrijk) om te kiezen waar je belasting betaalt.
Van een bruto uitkering van € 760 hou je ongeveer € 450 netto over door de inhouding van loonbelasting. Maar dat kan veranderen door contact op te nemen met de fiscus over Oostenrijk.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Diana

10 april 2019 21:17:46

Dank voor jouw snelle reactie.
E.e.a. loopt allemaal via ASR/Risk waar de Belegging was. Zij bemiddelen in het geheel. Althans dat heb ik begrepen en daar betaal ik ook aardig voor;-) Tevens betaal je ook een pittig bedrag bij Allianz bij het afsluiten. Al met al.......
Ik ga contact opnemen met de fiscus en kijken of we er dan uitkomen. Nogmaals dank.

reageer op Diana

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 april 2019 21:37:12

Diana,
Ik weet niet wat je de tussenpersoon moet betalen maar bij Moneywise ben je voor het online afsluiten van de verzekering bij Allianz € 195 kwijt. Ik denk dat we fors goedkoper zijn dan je tussenpersoon. Als je geen dienstverleningsovereenkomst heb getekend met die tussenpersoon ben je vrij om ook een andere tussenpersoon in te schakelen.
Jeroen Wolfsen

Johnny

26 april 2019 12:15:55

Hallo ik heb een vraag over afkopen van mijn rentepolis ik ben al 11 jaar in de wao en mijn wao aanvullende verzekering stop op mijn 65 verjaardag nu wil ik die polis afkopen moet ik nu ook die revisie renten ook betalen of niet.

reageer op Johnny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 mei 2019 21:14:25

Bese Johnny,
Ik was op vakantie, dus het duurde iets langer voordat ik antwoord kon geven. ER gelden bij arbeidsongeschiktheid andere regels voor een lijfrente.
Ook kun je kiezen voor een uitkering van 65 tot AOW, de zogenaamde overbruggingslijfrente.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan van Irsel

2 mei 2019 16:16:17

Ik ben 64 jaar.1 December 2019 eindigt mijn kapitaalverzekering bij ASR. Ik heb geen inkomsten, en mijn uitkering is ongeveer €40.000.Kan ik tot mijn AOW belastingvrij gebruik maken van dit bedrag tot mijn aow. Bij voorbaat dank voor je antwoord.

reageer op Jan van Irsel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 mei 2019 16:28:03

Beste Jan,
Als dit een polis is met een belastingvrije uitkering dan mag je er mee doen wat je wilt: luxe vakantie, mooie auto kopen of gebruiken als aanvulling op je inkomen. Daarover betaal je geen inkomstenbelasting. Wel valt de polis met eventueel ander spaargeld in box 3 en kan er sprake zijn van vermogensrendements heffing.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ed Weyand

9 mei 2019 13:58:40

Mijn lijfrente wil ik onderbrengen bij een bank op een zgn geblokkeerde bankrekening. Gedurende de eerste vijf jaar na mijn 65e heb ik nog een dalend inkomen uit mijn bedrijf. Is het uit te keren maandbedrag variabel, om tot een eensluidend bedrag per maand te komen? Of moet het uit te keren bedrag elke maand gelijk zijn gedurende de looptijd.

reageer op Ed Weyand

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 mei 2019 15:22:05

Beste Ed,

De uitkering staat van een bankspaar uitkering staat vast. Wel kun je zelf door slim te 'knutselen' wat variatie krijgen. Als je bijvoorbeeld € 100.000 beschikbaar hebt (best een bedrag...) dan kun je € 50.000 in 10 jaar laten uitkeren en € 50.000 in 5 jaar. De eerste jaren heb je een dubbele uitkering en na 5 jaar gaat die naar beneden. Ook kun je je geld verdelen over een uitkering en een deel doorsparen. Bijvoorbeeld 30.000 uitkeren in de eerste 5 jaar en de rest (in dit voorbeeld € 70.000) nog 5 jaar doorsparen. Als dan na 5 jaar de eerste uitkering stopt kunt je met het kapitaal van € 70.000 plus de opgebouwde rente een vervolg uitkering aankopen. Die kan dan ook weer 5 jaar lopen.

Je kunt verschillende scenario's berekenen in onze lijfrente vergelijken module. En bel ons gerust als je vragen hebt: 085 7607600.

Groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Langhout

11 augustus 2019 16:37:37

Goedendag,
Ik heb van 1995 t/m 1998 premie betaald voor een lijfrentepolis. De premie heb ik nooit afgetrokken van de belasting. In totaal is er 4800,00 gulden ingelegd. De expiratiedatum is 1 augustus 2019. Het opgebouwde bedrag 5300,00 euro. Volgend jaar juli heb ik de AOW gerechtigde leeftijd. Als ik het in 1 keer opneem houd ik volgens de tussenpersoon 30% over. Ik zit op een inkomen op bijstandsniveau en ontvang huur en zorgtoeslag. Ik heb begrepen dat het hele bedrag wordt gezien als inkomen en dat zal betekenen dat ik ongeveer naast de 70% belasting ook nog eens een groot deel van de huur en zorgtoeslag terug zal moeten betalen. Uiteraard geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen en Waternet.Dit zal neerkomen op ongeveer 1800,00 zorg en huurtoeslag tere talen en 500,00 gemeentelijke belastingen en Waternet. De langdurigheidstoeslagtoeslag komt te vervallen. Ook ongeveer 550,00 euro 3 jaar lang en waarschijnlijk korting op de aanrechtsubsidie die mijn man ontvangt waarvan ik nu niet kan inschatten hoeveel dit zal zijn.
Ergo: 4 jaar lang sparen tot een bedrag van 4800,00 gulden heeft geresulteerd in een bedrag na 25j jaar van 5300,00 euro. Hier gaat dan af: 350,00 euro kosten voor tussenpersoon 3710,00 inkomstenbelasting ( incl revisierente) 490,00 Zvw 1800,00 huur en zorgtoeslag terug te betalen. 1850,00 3 jaar i.i.t. ( voorheen langdurigheidstoeslag ) 550,00 kwijtschelding Waternet en gemeentelijke belastingen. Alles bij elkaar levert deze lijfrente (lees spaargeld) een verlies op van
Inleg 4800,00 gld = 2180,00 euro Minus bovenstaande bedragen totaal Een verlies van 6570,00 euro.
Wat kan hier aan gedaan worden? Is dit niet iets wat voorgelegd moet worden aan de minister van financiën?
Groet, Wilma

reageer op Langhout

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 augustus 2019 12:52:54

Beste Wilma, Wat u schrijft klopt. Een lijfrente in 1 keer laten uitkeren is niet voordelig en zeker niet in uw situatie. U kunt proberen aan te tonen bij de fiscus dat u de premie nooit heeft afgetrokken. Als u toestemming krijgt van de inspecteur kunt u dan een saldo-lijfrente aankopen. Dat is een netto uitkering waarover u dus geen belasting betaalt en welke ook niet als inkomen wordt gezien. Lees ook: https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/hoe-vraag-ik-saldoverklaring-lijfrente-aan/
Krijgt u geen toestemming, dan kunt u de lijfrente nog even laten staan tot maximaal 5 jaar naar uw AOW-gerechtigde leeftijd. U betaalt dan nog geen inkomstenbelasting en ondertussen ontvangt u een (bescheiden) rente. Tot slot kunt u er ook voor kiezen de uitkering uit te spreiden over meerdere jaren, bijvoorbeeld 10 of 15 of zelfs levenslang. De uitkering per jaar in dan gering waardoor de kans op verlies van de toeslagen gering is. Uiteraard dient u de laatste optie zelf te toetsen, aangezien ik niet alle details heb.
Overigens regelt u de uitkering via ons al vanaf € 165,-. Dat is toch weer fors minder dan de € 350,- die u bij uw tussenpersoon betaalt.
Ik hoop u hiermee verder te hebben geholpen. Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

John, Peters

27 november 2019 14:04:07

Hoi, ik heb een lijfrente polis uit 1996 waarvan ik als koopsom het bedrag in dat jaar heb afgetrokken.
Nu ben ik ziek en zit in ziektewet, en heb eigenlijk het geld wel nodig om rond te komen. de waarde is ongeveer 12.000. ik heb al 2 andere met kleinere bedragen afgekocht en daarvan gaat inderdaad 52 % direct naar de belasting en zou verrekend worden na de jaaropgave volgend jaar.
wat is wijsheid??

reageer op John, Peters

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2019 19:56:08

John, Misschien verstandig om dan pas volgend jaar af te kopen. Dan hou je je inkomen per jaar iets lager en krijg je de teveel ingehouden loonbelasting eerder terug. Andere optie is je inkomen middelen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Helma

24 januari 2020 15:05:49

Mijn partner heeft een lijfrentepolis die 19 maart 2020 vrij komt. Start opbouw was 1994. Partner is nu 51 jaar. Bouwt geen pensioen op dus alle jaren premie afgetrokken van belasting. Bedrag:hoogte is 28.500 euro Overbruggingslijfrente is 9000 (opgebouwd voor 2005).
We hebben de mogelijkheid om het overbruggingsgedeelte uit te laten keren. en het restant verlengen of alles verlengen.
De bank heeft in een summier gesprek verteld dat als we dit product verlengen tot aan 65 jaar bereiken van partner het bedrag oploopt tot 59000 euro, dit klinkt leuk maar hier twijfel ik sterk aan.
Wat zou jullie advies zijn.
mvrgr, Henk

reageer op Helma

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 januari 2020 8:53:04

Helma,
Mijn eerste advies is altijd dat je het geld op moet nemen als je het nodig hebt of er leuke dingen van wilt doen. Daar is het tenslotte voor. Voor de een is dat voor 65 of AOW en voor de ander is dat pas later. Daarnaast kunnen er fiscale reden of rendements technische redenen zijn om het geld door te sparen en later op te nemen.
Maar van 28.500 naar 59.000 euro in een jaar of 15 betekent wel dat je met veel risico moet gaan beleggen anders haal je noot dat rendement. Of is het odee dat jullie door blijven gaan met inleggen?
Er is geen goed of slecht in dit verhaal maar het gaat er dus meer om wat jullie willen. In alle gevallen is stallen op een bankspaarrekening een prima optie. 51 jaar lijkt me nu nog aan de vroege kant voor een overbruggingslijfrente. Dat schiet ook niet op met 9.000. Je moet dan naar een verzekeraar en krijgt minder terug dan je inlegt.
Dus voorlopig doorsparen op banksparen ( met of zonder inleg) lijkt het meest logisch.
Kijk welke bank het best is:https://www.moneywise.nl/banksparen/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sara

22 mei 2020 18:28:48

Ten eerste mijn complimenten voor al jullie geduld met de vragen. Ik heb er ook 1 onze lijfrente polis loopt af op 1 augustus van dit jaar een polis uit 1995 met een bedrag an 28.000 euro....wij willen dit graag afkopen....alle premies zijn betaald....ook de premie afgetrokken bij de belasting....ik weet ook dat we 52% en20% revisierente moeten betalen....maar ik zou zo graag willen weten wat wij ervan overhouden en of wij de 20% ook gelijk aan de belasting kunnen betalen zodat het volgend jaar niet gigahoog wordt. Bedankt voor het antwoord Sara.

reageer op Sara

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 mei 2020 8:43:34

Sara,
Wat je precies gaat betalen hangt af van je inkomen. Die 52% ( het is inmiddels gedaald naar 49.5%? is loonbelasting en wordt ingehouden door de verzekeraar, meestal houden ze het hoogste tarief in. Maar in de inkomstenbelasting wordt berekend wat je echt moet betalen. Wellicht krijg je dus een deel terug. De revisierente geef je aan bij de aangifte IB en dat is altijd een jaar later. De belastingtelefoon kan je er meer over vertellen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sara

16 juli 2020 11:39:05

Bedankt voor uw reactie.

reageer op Sara

Peter Cave

30 december 2020 22:33:19

Goedendag,
In 1998 heb ik een saldolijfrente polis afgesloten waarin eenmalig een bedrag van 48.000 GULDEN (koopsom) is gestort. De uitkeringen van deze polis werden maandelijks netto uitgekeerd tot het bedrag van de betaalde koopsom was bereikt. Alle maandelijkse uitkeringen die ik daarna  ontving werden belast in box 1.Deze polis had een looptijd van augustus 1998 t/m augustus 2034. 
Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is overgangsrecht opgenomen voor de destijds bestaande saldolijfrentes. Voor de zuivere saldolijfrentes eindigt dit overgangsrecht met ingang van 1 januari 2021. Het einde van het overgangsrecht zorgt er niet alleen voor dat saldolijfrenten vanaf 2021 in box 3 belast zullen zijn, maar ook dat er op 31 december 2020 in één keer afgerekend dient te worden over nog bestaande saldolijfrenten van vóór 1 januari 2001
In mijn geval zou het bestaande saldolijfrente deel ongeveer 18.000 EURO zijn en zou ik een aanslag van maximaal 8.100 EURO kunnen verwachten in 2021. Uiteraard had ik hier weinig zin in en heb ik geprobeerd om de polis af te kopen. In november 2020 heb ik de polis stop kunnen zetten waarna ik rond de 11.500 EURO op mijn rekening gestort kreeg. 
Een aantal weken hierna kreeg ik een specificatie van de verzekeraar. In deze specificatie zag ik dat het basistarief van 37,35% (dus geen 52%) belasting was toegepast en geen zorgbijdrage was afgedragen. Mijn vraag is moet ik over de afkoopwaarde (18.000 EURO) nog revisierente betalen? Volgens mij is alleen revisierente verschuldigd als de premie (of koopsom) van je belastbaar inkomen is afgetrokken als lijfrentepremie. Aangezien het hier om een saldolijfrente betreft is dat hierop niet van toepassing (denk ik..).
Tijdens aangifte 2020 is het de bedoeling dat jezelf aangeeft of en hoeveel revisierente je betaalt. Dit staat niet vooraf ingevuld in de aangifte. Er bestaat een rekenhulp op de belasting.nl website maar deze is erg summier en biedt mij geen duidelijkheid. Sowieso kan ik weinig hierover vinden op het Internet. Ook viel mij op dat er geen zorgbijdrage afgedragen was. Bij de ‘normale’ maandelijkse uitkering van de polis gebeurde dit wel. Ik zou graag willen weten hoe dit zit.Alvast bedankt voor uw reactie

reageer op Peter Cave

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 december 2020 10:26:17

Peter,
Volgens mij hoef je over deze afkoop inderdaad geen revisierente te betalen. Dat men geen zorgbijdrage afdraagt is wel vreemd zou ik zeggen. Uiteindelijk zal de post op je IB aangifte voorkomen en wordt alles weer rechtgezet.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter Cave

1 januari 2021 22:16:05

Hi Jeroen,
Bedankt voor je antwoord! Ik kwam onderstaand forum post tegen m.b.t. tot de zorgbijdrage/saldolijfrente afkoop kwestie op de volgend locatie:
https://www.mfas.nl/wps/portal/home/forum/onderwerp/ceaa300a-4eb9-4fcb-a27d-d4be7151823a/!ut/p/z1/jZA_T8QwDMU_yw0dU7v_uJStYolQDzGACFlQ0qZpUS-pcuEq8emJgAUJynmz9Xt-zwYBHISV58nIMDkr59g_i6uXumbICpq3eJchNqy6L9uKIX1AePoE8I9qEMQl-g1AbK-__c8gXpD7w83BgFhkGMlkBwfc2V77VfsFeKelLBAlKbWqSTl0ish835O-VHqfVRnNCxljii0jpPgNbEc1s1NfX22sKmjM5PWgvfbpm4_jMYTldJ1gguu6psY5M-u0c8cEf5OM7hSA_yRhOT7y95bhazWf22a3-wA9gppT/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#
De uitleg is nog steeds te 'technisch' voor mij maar misschien kan jij er wat mee?
Groeten,
Peter

reageer op Peter Cave

Ruud

10 februari 2021 14:53:15

Ik heb 3 lijfrente rekeningen waarvan ik er 2 vervroegd wil laten uitkeren. In eerste instantie was dat geen probleem maar kreeg nu bericht dat alleen alle 3 tegelijk opgezegd kan worden. Klopt dat en zo ja, wat is hiervan de gedachte ? Vind het te gek voor woorden.

reageer op Ruud

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 februari 2021 20:30:54

Beste Ruud,
Dat is inderdaad vreemd. Dat is dan vast een rekening bij ABN AMRO of RABOBANK. Dat zijn de enige banken waar wij niet mee samenwerken. Van de andere banken die deze producten voeren durf ik te stellen dat dit niet speelt.
Jeroen Wolfsen
Moneywise

reageer op Jeroen Wolfsen

Nora

31 mei 2021 20:51:04

Dag Jeroen, In maart 2022 eindigt mijn Reaal Lijfrente Opbouwrekening. De waarde zal dan bijna 10.000 euro zijn. Mijn leeftijd is dan 62 jaar.
Liever heb ik geen jarenlange maandelijkse uitkering maar beschik ik binnen de kortst mogelijke tijd over het hele bedrag zonder te veel geld kwijt te zijn aan oversluitkosten etcetera.
Ik hoop dat u mij een advies kan geven. Met vriendelijke groet, Nora

reageer op Nora

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 juni 2021 11:02:34

Beste Nora,
Als je een lijfrente heb dan gaat de fiscus er vanuit dat je de inleg hebt afgetrokken. Met andere woorden de belastingdienst heeft meebetaald aan je lijfrentekapitaal. Dat betekent dat je over de uitkeringen belasting moet betalen. En daarnaast is het zo dat je het niet in 1 keer mag ontvangen. Dat ziet de fiscus als afkoop en dan betaal je in een keer alle belasting tegen maximaal 51.5% plus 20% boete! Dus in 1 keer uitkeren is geen optie.
Je mag het geld laten uitkeren van 62 tot 65 op 1 voorwaarde: als je na 2006 niet meer hebt ingelegd op de lijfrente. Is dat wel het geval dan kun ej het alleen vanaf AOW leeftijd laten uitkeren.
Alles hierover vind je in ons gratis Ebook over lijfrente. Maar je mag ook bellen: 085 7607600. Dat is ook gratis en dan kun je alle vragen stellen die je wilt.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662