Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Voorkom 72% belasting over uw vrijkomende lijfrente door tijdig te reageren

Voorkom 72% belasting over uw vrijkomende lijfrente door tijdig te reageren

donderdag 15 januari 2015 om 12:19:46 Jeroen Wolfsen 90 reacties
lijfrenteAls u een lijfrenteverzekering (of bankspaarrekening) heeft die vrijkomt, moet u voor het vrijkomende lijfrentekapitaal een uitkering aankopen. Dat hoeft niet meteen te gebeuren. En dat is prettig want misschien heeft u wel even bedenktijd nodig. Maar als u te lang wacht dan kan u dat veel geld gaan kosten. De inschatting is dat jaarlijks zo'n 4000 mensen hun lijfrente te laat regelen met alle fiscale gevolgen van dien.

 

Redelijke termijn aankoop lijfrente


De fiscus geeft u een redelijke termijn om een nieuwe lijfrente te regelen. Hierbij heeft u de keuze tussen een uitkerende lijfrente of een uitgestelde lijfrente. In dat geval spaart u dus nog jaren door in een nieuwe lijfrente (verzekering of banksparen). In beide gevallen geldt dezelfde redelijke termijn.

Vanaf 1 januari 2010 is deze redelijke termijn verhoogd van 6 maanden naar een langere periode. De wet (artikel 3.133, derde lid wet IB)  zegt het volgende:  De begunstigde moet uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de einddatum is bereikt een keuze maken. Als de begunstigde geen keuze maakt binnen de daarvoor geldende termijn, dan is het lijfrentekapitaal belast op de laatste dag van de termijn.

Voorbeeld:
De heer Jansen heeft een lijfrentepolis afgesloten die op 1 juni 2014 vrijkomt, Hij heeft  dus tot 31 december 2015 de tijd om het vrijkomende kapitaal om te zetten in een andere lijfrente.

Extra bedenktijd vrijkomende lijfrente bij overlijden


Als de verzekering tot uitkering komt door het overlijden van (één van) de verzekerde(n), geldt zelfs nog een extra jaar bedenktijd.

Voorbeeld:
De heer van de Bergh is op 25 november 2013 overleden en zijn echtgenote is de begunstigde  voor de uitkering. Zij moet voor 31 december 2015 een lijfrente aankopen.

Overschrijding van de wettelijke termijn: maximaal 72% belasting


Als u te lang wacht met het regelen van uw lijfrente is de verzekeraar verplicht om de polis af te kopen en onder inhouding van loonbelasting het geld aan u uit te keren. In veel gevallen houdt  men 52% in. Ook is de verzekeraar verplicht om door te geven aan de fiscus dat er sprake is van afkoop. We noemen dit de renseigneringsverplichting. Maar naast deze 52% belasting krijgt u ook nog te maken met 20% revisierente. En zo kan de schade oplopen tot 72%.

20% Revisie rente zelf aangeven via inkomstenbelasting


De revisierente wordt niet ingehouden door de verzekeraar. U moet zelf aangifte doen via de inkomstenbelasting van de afkoop.  Door de melding van de verzekeraar weet de fiscus dat er sprake is van afkoop.
Als het belastingpercentage van 52% te hoog was omdat u in een lagere belastingschijf valt, wordt ook dit verrekend via uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft de verzekeraar te veel loonbelasting ingehouden, dan ontvangt u dus geld terug. Maar omdat er revisierente betaald moet worden, zult u waarschijnlijk weer bij moeten betalen.

Wees verstandig en regel lijfrente op tijd


Heeft u een vrijkomende lijfrente, wacht dan niet te lang met het regelen want het kost u maximaal 72% een belasting. Daarnaast is het zo dat u geen rente ontvangt van de verzekeraar waar het geld staat.
Vindt u het moeilijk om te besluiten wat u moet doen met een vrijkomende lijfrente en wilt u uw beslissing uitstellen? Overweeg dan om het lijfrentekapitaal te stallen op een lijfrente bankspaarrekening. Door te kiezen voor banksparen en het geld op variabele rente te zetten,  kunt u op ieder moment besluiten wat u wilt doen en ontvangt u in de tussentijd gewoon rente. En u voorkomt een fikse belastingaanslag!
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Bonnie

17 februari 2016 14:59:56

Betaal je ook revisierente op de uitkering die je krijgt van een overleden persoon?

reageer op Bonnie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 februari 2016 16:53:02

Beste Bonnie,
Ik ben bang dat je dan wel tegen de 20% revisierente aanloopt.
Wel heb je langer de tijd om een lijfrente te regelen bij overlijden:
Komt het lijfrente kapitaal vrij door overlijden, dan is de termijn zelfs 31 december van het tweede kalenderjaar dat volgt op de uitkeringsdatum bij overlijden. Als u na deze termijnen nog geen nieuw lijfrente heeft gestart, dan is de uitkering in één keer belast.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Bonnie

17 februari 2016 16:57:42

Beste Jeroen,
Bedankt voor je reactie. De uitkering krijg ik wel per maand uitbetaald, dus dan valt het niet onder de 20% toch? Is het nodig dat ik deze uitkering ook opgeef bij de belastingdienst?
Groet

reageer op Bonnie

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 februari 2016 17:11:04

Beste Bonnie,
Blijkbaar ontvang je dan iedere maand een lijfrente uitkering en daarmee voldoe je aan de eisen van de belastingdienst.
Over de uitkering houdt de bank of verzekeraar loonbelasting in. Dat zijn ze verplicht. Uiteindelijk behoort de uitkering tot je inkomen en over je inkomen doe je weer aangifte in de inkomsten belasting. Daar blijkt dan uit of je nog geld terugkrijgt of dat je nog moet bijbetalen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Richard

7 december 2016 17:57:32

Ik heb een vraag over de uiterlijke wettelijke termijn: Vorig jaar december heeft mijn oud-regime lijfrente de einddatum bereikt. Uiterlijk 31-12-2016 moet ik dus een keuze doorgeven. Ik kies waarschijnlijk voor een uitkering ineens. Als ik dit vóór 31-12-2016 doorgeef aan de verzekeraar, is dat dan voldoende? Of moet de uitkering ook daadwerkelijk vóór 31 december op mijn rekening staan?

reageer op Richard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 december 2016 20:25:40

Beste Richard,
Zie dit artikel over de uitkering van een oud regime lijfrente. Het is vooral van belang dat je dit jaar nog de opdracht geeft.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Irma

8 december 2016 19:26:56

Beste Jeroen Ik heb een oud model lijfrentepolis laten uitkeren. Er is ongeveer 40% loonbelasting ingehouden. Ik val voor de inkomstenbelasting onder het 52% tarief. Moet ik rekening houden met een naheffing tot 52%? Irma

reageer op Irma

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 december 2016 21:01:44

Beste Irma,
Ja, dat zal dan inderdaad een naheffing betekenen. De verzekeraar heeft dus de loonbelasting ingehouden die hoort bij de hoogte van de uitkering maar in de inkomstenbelasting reken je af tegen het tarief dat hoort bij je totale inkomen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Irma

9 december 2016 18:09:42

Hartelijk dank voor het snelle antwoord. Irma

reageer op Irma

Michel

30 april 2020 9:27:15

Beste Jeroen,
Als het inkomen hoger wordt door een afkoop bedrag van een klein pensioen, betaal je meer inkomstenbelasting. Maar dan hou ik nog maar krap 30% over van het afkoop bedrag. Is er een mogelijkheid om de extra inkomstenbelasting te omzeilen in deze situatie?
Met vriendelijke groet, Michel

reageer op Michel

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 april 2020 9:29:58

Michel,
Nee, niet echt . Je zou kunnen kijken naar middeling maar omdat het over een klein pensioen gaat zal dat effect niet groot zijn.
Jeroen Wolfsen

Mimi

9 december 2016 14:15:12

Voorbeeld: klant heeft een lijfrente bij maatschappij X. De wettelijke bedenktermijn is tot 31-12-2016.
De klant opent een product bij maatschappij Y waarbij de waarde van maatschappij X naar maatschappij Y moet. De aanvraag/keuze is ingediend bij maatschappij Y. De ingangsdatum van het nieuwe product is 01-01-2017.
Moet de klant hierdoor toch revisierente betalen?

reageer op Mimi

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 december 2016 14:59:31

Beste Mimi,
Als de wettelijke termijn eindigt op 31-2016 en er wordt pas op 01-01-2017 een uitkering gestart, dan is deze formeel te laat. Dus ingangsdatum in 2016 laten beginnen!!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mimi

9 december 2016 16:42:43

Beste Jeroen,
Hartelijk dank voor je antwoord!
Met vriendelijke groet, Mimi

reageer op Mimi

Peter

10 januari 2017 22:07:17

Mijn lijfrente loopt in april van dit jaar af. Voorlopig heb ik mijn pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt en zal ik een nieuwe lijfrente moeten afsluiten om na pensionering onder een gunstiger belastingtarief te kunnen vallen. M.i de enige mogelijkheid? Als de lijfrente afloopt en je laat uitkeren om te gebruiken voor een stukje aflossing van onze hypotheek, is er dan sprake van revisierente? Zijn er nog andere interessante (belasting)opties wanneer het geld gebruikt wordt om af te lossen? Met vriendelijke groet, Peter

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 januari 2017 9:16:48

Beste Peter,
Je hebt drie mogelijkheden. De eerste is je lijfrente afkopen. Dat betekent dat het geld dat nu vrijkomt niet wordt omgezet in een nieuwe lijfrente. Je voldoet dat niet aan de fiscale voorwaarde en de fiscus zal de hele waarde van de polis in een keer belastingen met maximaal 52% en daarover heen komt dan ook nog de revisierente van 20%. In het ergste geval ben je dan dus 72% kwijt. Met het restant kun je doen wat je wilt, bijvoorbeeld je hypotheek aflossen.
De tweede optie is nu beginnen met een uitkering. Dat kan en deze moet dan lopen tot het jaar waarin je 65 wordt of het jaar waarop je de AOw leeftijd bereikt. Hier zitten twee nadelen aan. Je kunt dan alleen bij een verzekeraar terecht en je krijgt dan in een aantal jaren je geld terug maar je hebt geen rendement. Dat komt door de kosten die verzekeraars maken. Daarnaast betaal je het normale belastingtarief zoals dat geldt voor mensen die de AOWleeftijd nog niet hebben bereikt.
En de derde optie is nu een bankspaar opbouwrekening openen. Je stort het geld van de vrijkomende lijfrente daaro en het wordt dan fiscaal geruisloos doorgezet. Je mag het geld op die rekening laten staan tot 5 jaar na het bereiken van je AOW leeftijd. En je kunt het vanaf leeftijd 65 laten uitkeren. Veel mensen kiezen ervoor om pas uit te keren vanaf AOW leeftijd omdat ze dan over de eerste € 34.500 minder belasting betalen.
Je kunt zelf heel makkelijk een offerte aanvragen voor de lijfrente bankspaarrekening met de hoogste rente.
Wil je het allemaal nog eens nalezen? Download dan ons gratis E book lijfrente.
Heb je dan nog vragen, bel ons gerust!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter

11 januari 2017 11:34:04

Bedankt voor de snelle reactie. De derde optie lijkt mij het meest passend en ook aansluitend bij de oorspronkelijke bedoeling van de lijfrente. Het geld mag blijven staan tot 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd, hetgeen betekent dat het in 5 jaar wordt uitgekeerd. Is er voor de belasting een maximum aan het jaarlijks uit te keren bedrag en zo ja hoeveel is dat dan?
Met vriendelijke groet, Peter

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 januari 2017 10:32:14

Beste Peter,
Je mag maximale een bedrag van € 21.312,00 tijdelijke oudedagslijfrente via banksparen.. Kies je voor een uitkering van 20 jaar of langen via banksparen dan wordt dat gezien als een levenslange uitkering en is er geen maximum.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Hans

23 januari 2017 14:04:07

Onlangs heb ik bericht gekregen van Nationale Nederlanden, dat de einddatum van de lijfrenteverzekering afliep in 2009. Men heeft mij daarover (bij mijn herinnering) niet over geïnformeerd. Ik had voor 31-12-2010 antwoord moeten geven, maar dat is dus niet gebeurd. Wat is nu het beste om te doen? Moet ik contact met de Belastingdienst opnemen? Overigens had NN wel eens een herinnering in 2010 kunnen sturen, maar dat gaf hun kennelijk geen voordeel. Tenslotte hebben ze 6 jaar rente kunnen opstrijken van dit geld.

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 januari 2017 15:11:18

Beste Hans,
Tja, In dit geval is de zogenaamde redelijke termijn voor het aan kopen van een lijfrente wel fors overschreden. Tegenwoordig hebben verzekeraars de verplichting om meerdere keren een herinnering te sturen over een vrijvallende polis maar dat was vroeger zeker niet altijd zo. En u bent niet de eerste (en ook zeker niet de laatste) die dus te laat is met de vrijgevallen polis. De kans dat u voor die jaren een vergoeding van NN krijgt acht ik heel klein, tenzij u aan zou kunnen tonen dat ze u nooit over de einddatum van de polis hebben geïnformeerd.Maar ze zullen al snel als weerwoord hebben dat u zelf ook zaken in de gaten dient te houden.
U zult naar de belastinginspecteur moeten met een aannemelijk verhaal dat u niet op de hoogte was van deze vrijkomende polis. Met een beetje geluk geeft de inspecteur u goedkeuring voor het alsnog aankopen van een lijfrente. Maar het kan ook zijn dat hij geen gegronde reden ziet en deze polis ziet als fiscale afkoop. En dan moet er in eeker belasting betaald worden plus een boeterente in de vorm van revisierente en kan de schade dus oplopen tot een belastingtarief van 72%.
U heeft die verklaring echt nodig omdat geen enkele bank of verzekeraar u zal accepteren zonder die verklaring.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans

24 januari 2017 9:42:18

Dank voor de snelle beantwoording. Het gevoel van onredelijkheid jegens de verzekeraar NN en de Belastingwetgeving wordt wel steeds groter. Wat is de redelijkheid, dat je 72% van je gespaarde geld kwijt bent. Dat je inkomstenbelasting betaald is aanvaardbaar, maar driekwart van je geld is dat niet. Nu maar kijken of de inspecteur dat met mij (deels) eens kan zijn. Nogmaals dank voor het antwoord.

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 januari 2017 19:56:20

Beste Hans,
Je moet de inspecteur dus overtuigen dat het buiten jouw schuld is dat deze polis nog niet is omgezet in een andere lijfrente. Ik hoop dat je dat lukt, dat scheelt een hoop geld.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans

24 januari 2017 21:36:25

Dank je wel voor de aanvulling. Ik heb inmiddels de inspecteur een brief gestuurd en hoop ook op het beste en redelijkheid. Mocht het resultaat (te zijner tijd) positie zijn dan zal ik dat nog laten weten. Nee heb je vaak in zulke gevallen maar een ja of een beetje ja kun je krijgen. Niet geschoten is altijd mis.

reageer op Hans

karlien

9 maart 2017 17:18:42

Beste Jeroen,
Ik heb ook een geval waarin ik een (relatief) kleine som had moeten laten uitkeren voor 31-12-2016. Indien ik een brief schrijf richting belastinginspecteur, zijn er dan zaken die ik kan aanhalen waardoor ik de inspecteur kan overtuigen (en dus geen hoge boete hoef te betalen) of is dit puur afhankelijk van de inspecteur of ik hiervoor goedkeuring krijg of niet?

reageer op karlien

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 maart 2017 9:19:08

Beste Karlien,
We zien regelmatig dat er goedkeuring komt van de inspecteur als mensen een plausibel verhaal hebben waardoor men de lijfrente te niet op tijd heeft omgezet in een andere lijfrente of uitkering. Je moet dan deknken aan scheidingen , verhuizingen met een verkeerd postadres, ziekte en andere zaken waardoor het aannemelijk is voor een belastinginspecteur dat je de lijfrente vergeten bent. Maar je bent en blijft afhankelijk van zijn oordeel.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

R.Ostendorf

28 maart 2017 9:36:39

Wat is de minimale periode waarin een lijfrente mag uitkeren? Ik heb sinds 1997 een lijfrente opgebouwd en die komt nu vrij, is deze ook in 2 jaar of bijvoorbeeld 12 maanden uit te keren? Zelf ben ik 52 jaar en in de ww/ziektewet.

reageer op R.Ostendorf

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 maart 2017 11:10:58

Geachte heer Ostendorf,

Een lijfrente mag uitkeren voor 65 of AOw leeftijd maar moet wel lopen tot die leeftijd. Met andere woorden in uw geval van 52 tot 65. Een kortere periode is alleen mogelijk als het een zogenaamde oud regime lijfrente is.
Meer over de mogelijkheden Kunt u lezen in onze lijfrentewijzer.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

alfons hijzen

28 juni 2017 22:02:08

Ik heb begrepen dat als je jouw lijfrente laat uitkeren voor en tot je aow, jij dan verplicht bent tot 20 jaar na de aow-leeftijd je lijfrente te laten uitkeren.

reageer op alfons hijzen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 juni 2017 22:09:43

Beste Alfons,
Dat geldt alleen voor een uitkering via banksparen. Laat je de uitkering doen door een verzekeraar, dan is het wel mogelijk. De voorwaarde is dan dat er na 31-12-2005 geen premie meer is betaald. Dus het is wel mogelijk om een lijfrente te laten uitkeren voor 65 of AOW leeftijd.
Jeroen Wolfsen

suzan

11 april 2017 13:07:42

Beste Jeroen, Mijn man heeft eind 2016 een klein bedrag uitgekeerd gekregen van een levensverzekering die afliep. Moet ik dit bedrag voor 2016 opgeven bij de belastingaangifte? Moet hij er dan 52% belasting over betalen, dit is namelijk niet ingehouden door NN? Als ik het bedrag in bankspaarrekening stort voor eind 2017 hoeft hij dan geen belasting te betalen en geef ik dan niets op in de belastingaangifte 2016? Alvast bedankt voor je reactie.

reageer op suzan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 april 2017 13:45:21

Beste Suzan,
Als er een uitkering is gedaan door NN en deze verzekeraar heeft geen belasting ingehouden op de uitkering dan mag je er vanuit gaan dat het een belastingvrije uitkering was. Je hoeft het bedrag dan ook niet op t e geven als inkomen in box 1. Het bedrag telt wel mee voor je vermogen in box 3 als je het nog op een spaarrekening hebt staan.
Als de uitkering afkomstig is van een lijfrente dan zal de verzekeraar hierover loonbelasting in moeten houden. Je moet alleen geld op een bankspaarrekening storten als je een pensioentekort hebt. Dat kun je aantonen door een jaarruimte berekening te maken op de site van de fiscus.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Merle

26 april 2017 14:11:01

hoeveel belasting moet er betaald worden voor het ineens laten uitkeren van een koopsompolis (premie in 1x betaald) en afgesloten in 1991

reageer op Merle

Maarten Docter
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 mei 2017 16:32:43

Beste Merle,
Uit jouw bericht maak ik op dat het om een zogenoemde oud regime lijfrente gaat. Afgesloten vóór 01-01-1992 en destijds in één keer premie betaald. Als je ervoor kiest om een oud regime lijfrente ineens uit te laten keren, dan is er geen revisierente (boeterente á max. 20%) verschuldigd. Afhankelijk van de hoogte van het oud regime lijfrentekapitaal dat je ineens wilt laten uitkeren, wordt er max. 52% loonbelasting ingehouden.
Vriendelijke groet,
Maarten Docter

reageer op Maarten Docter

Ruud Willemsen

14 juni 2017 13:52:01

Hallo. Na het lezen van alle bovenstaande reacties denk ik het volgende begrepen te hebben. - mijn lijfrentepolis komt vrij in november 2017. - de maatschappij ( Zwitserleven ( nu Reaal)) houdt hierop inkomstenbelasting in. - Restant bedrag mag op een bankspaarrekening tot 5-11-2018 ( AOW-datum ) staan. - Geld wordt over een periode van 5 jaar uitgekeerd tegen belastingtarief van een AOW-er. Vraag: moet ik bij de uitkerende maatschappij melden dat zij geen heffingskorting toe moeten passen ? Ik heb dan namelijk ook pesioen en AOW. Dit om naheffing te voorkomen? Klopt dit alles een beetje?

reageer op Ruud Willemsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

21 juni 2017 14:14:15

Beste Ruud,
Sorry voor de late reactie, normaal krijg ik een melding bij een nieuwe vraag maar dat werkte blijkbaar even een paar dagen niet.
Allereerst is het belangrijk om te weten dat mag shoppen met je vrijkomende lijfrente. De kans dat je de hoogste uitkering bij je huidige verzekeraar REAAL vindt is namelijk klein. Sterker nog, REAAL biedt geen banksparen en tegenwoordig worden alle lijfrenten na AOW leeftijd uitgekeerd door een bank ( banksparen biedt meer opbrengst en meer zekerheid?

Dus ga eerst alle aanbieders vergelijken en laat je lijfrente uitkeren door de beste aanbieder:https://www.moneywise.nl/lijfrente/
Je boekt het hele vrijkomende bedrag over naar een bankspaarrekening. Wij kunnen ervoor zorgen dat er meteen een uitkeerrekening wordt geopend, waarbij er wordt afgesproken dat je de eerste uitkering na 5-11-2018 ontvangt. Bij een aantal banken kunne nwe dat regelen en je voorkomt daarmee dat je eerst een opbouwrekening moet openen en na een jaar weer een uitkeerrekening. Dan heb je namelijk 2 keer kosten en dat vinden we zonde. We hebben met een aantal banken een afspraak dat klanten een jaar kunnen uitstellen.
De bank die vanaf 2018 uitkeert, is verplicht om loonbelasting in te houden. Daarna reken je uiteindelijk over je totale inkomen af in de inkomstenbelasting. Alle banken houden geen rekening met heffingskorting, tenzij je daar specifiek om vraagt. Dus dat gaat goed.
De uitkering is inderdaad minimaal 5 jaar.
Als je de AOW leeftijd bereikt daalt het inkomstenbelasting percentage in de eerste 2 schijven. Het verschil voor AOW en na AOW is bijna 20%. Dus uitkeren na AOW leeftijd is voor veel mensen interessanter.
Je kunt nu al een berekeningmaken maar we kunne pas in sept/oktober dit voor je gaan regelen omdat we het precies moeten uitkienen i.v.m. de ingangsdatum en je wens om pas in november 2018 de eerste uitkering te ontvangen.

Heb je vragen, bel ons gerust 085 7607600
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Herman Bezuijen

25 juni 2017 12:32:17

Mag ik een vrijvallende lijfrenteverzekering aanwenden om mijn hypotheek gedeeltelijk af te lossen, met het doel om de revisie rente te ontwijken. Uiteraard wordt dan wel belasting ingehouden.

reageer op Herman Bezuijen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 juni 2017 0:02:04

Beste Herman,

Helaas gaat dat niet lukken. Je moet een lijfrente uitkering aankopen. Anders kost het je in een keer max 52% belasting plus nog 20% revisierente.

Dus op zoek naar de bank met de hoogste rente:https://www.moneywise.nl/lijfrente/
Hier kun je ze allemaal online vergelijken, offertes aanvragen en afsluiten.

We helpen je graag!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

Willem

13 augustus 2017 10:01:07

Hallo Jeroen, ik heb een bedrag van 45000 aan koopsompolissen na mijn pensionering op een Toekomstsparen rekening van de Rabobank laten zetten omdat ik dat geld nog niet nodig heb als aanvulling van mijn pensioen omdat ik tot volgend jaar juni twee dagen van de week nog doorwerk. als ik bv 400 euro netto per maand wil laten uitbetalen, hoeveel geld wordt er dan plm. van het totaal van de 45000 euro afgetrokken per maand?

reageer op Willem

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 augustus 2017 13:02:41

Beste Willem,
Het werkt iets anders. Als je een uitkering wil, kan dat vanaf het jaar waarin je 65 wordt. De uitkering is altijd minimaal 60 maanden, dus 5 jaar. Een bedrag van € 45.000 levert op leeftijd 65 bruto € 766.25 op en netto € 444. Na AOW leeftijd is het belastingtarief lager en ontvang je € 581.
Je kunt het ook korter laten uitkeren maar dan kom je uit bij een verzekeraar.
In alle gevallen is de Rabo niet de beste bank voor je, de rente is lager en je betaalt voor iedere uitkering € 2,50 per maand.
Je kunt heel makkelijk alle banken vergelijken:https://www.moneywise.nl/banksparen/lijfrente/vergelijken/
En als je meer wilt weten download dan ons gratis ebook over lijfrente:https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/lijfrentewijzer/
En bellen mag altijd!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Harry

23 augustus 2017 20:11:36

Beste Jeroen, Op 1 september bereikt mijn levensverzekering de einddatum,de verzekering loopt bij Aegon. Voor welke datum moet ik een beslissing nemen om onder de 52% uit te komen? Is dit voor 1 september of zit er een langere termijn aan?
Met vriendelijke groeten,
Harry

reageer op Harry

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 augustus 2017 21:11:48

Beste Harry,
Als het een lijfrente is dan heb je hiervoor ruim de tijd, namelijk tot 31-12 van het jaar na het jaar waarin de polis vrijkomt. Dus komt de polis op bijvoorbeeld 01-09-2017 vrij, dan moet je het geld dus in een andere lijfrente ( doorsparen of uitkering) hebben gestort voor 31-12-2018.
Verzekeraars worden overigens slapend rijk van mensen die hun geld laten staan en niet aangeven wat er mee moet gebeuren. De polis is vrijgekomen en het rendement erop wordt dus beëindigd. Je krijgt dus geen dubbeltje meer als je wacht.
Heel veel mensen willen wachten omdat ze door het verschuiven van de AOW leeftijd pas later de eerste uitkeringen willen ontvangen. Maar hier zijn ook andere oplossingen voor. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een uitkering per halfjaar of jaar achteraf. De uitkering gaat dan bijvoorbeeld op 01-10-20107 in maar je krijgt je eerste uitkering pas uitgekeerd op 01-10-2018. Nadeel is dat je dus pas de volgende uitkering een jaar later ontvangt. De meeste mensen willen een maandelijkse uitkering.
En we hebben drie banken waarbij je het geld nu al kan laten storten en kan afspreken dat ze over maximaal een jaar pas beginnen met de eerste maanduitkering.
Mogelijkheden genoeg om te zorgen dat je de eerste uitkering pas ontvangt als het jouw het beste uitkomt.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

peter

27 september 2017 22:06:09

Beste Moneywizers,
Mijn lijfrente komt vrij (staat op mijn naam) nu ben ik gescheiden en heeft mijn ex recht op de helft hiervan ,dus zou het uitkering ineens zijn, ware het niet dat ik verder wil sparen ik ben nog maar 53 jaar oud. Mijn inkomen is rond de 22500 per jaar. Welk percentage zal ik haar in rekening brengen ?
groet Peter.

reageer op peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 september 2017 22:40:50

Beste Peter,
Het was beter geweest als de lijfrente bij echtscheiding was gesplitst. Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met het percentage dat je haar in rekening zal brengen, zij krijgt immers geld van jouw. Je kunt ook nu de polis splitsen en zelf een lijfrente bankspaarrekening nemen en daar op door sparen. Als je bij de verzekeraar aantoont dat zij recht heeft op de helft dan komt dat deel bij haar tot uitkering. ook zij kan dan een lijfrente bankspaarrekening openen of het geld afkopen. Dan betaalt ze in een keer belasting maar ook 20% revisierente ( boete) omdat ze afkoopt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter

27 september 2017 22:59:22

Ik bedoelde dat ik haar via een ander potje de "helft" uitkeer.

reageer op Peter

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 september 2017 23:02:32

Aha, op die manier. Ik denk dat je daar samen uit moeten komen. Je kunt daar allerlei berekeningen en filosofieën op los laten maar als de andere het daar niet mee eens is, kom je er niet uit.
Misschien helpt de 'groene tabel loonbelasting ' van de fiscus je hierbij.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Anton

20 oktober 2017 12:39:22

Mijn lijfrente expireert 31-12-2017. Ik krijg dus een jaar wettelijke bedenktijd. Dus uiterlijk 31-12-2018 beslissen wat ik met de lijfrente ga doen. Ik wil dit inderdaad zo laat mogelijk doen in 2018 ( dus net voor of op 31 december 2018) zodat de uitkering in geld ( direct en ineens; oud regime) in 2019 ( begin januari) op mijn bankrekening staat. Waarom.? In 2019 bereikt ik AOW gerechtigde leeftijd, dus voordeel lagere 1 e en 2 e belastingschijven. Daarnaast wellicht lagere belasting over de hoogste schijf. ( Rutte 3; 49,5% belasting in plaats van 52%) Is mijn denkwijze in deze juist?

reageer op Anton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 oktober 2017 19:21:51

Anton, Ja op zich wel. Je geld staat wel een jaar bij de verzekeraar zonder dat je een vergoeding krijgt. Maar dat is dan niet anders
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Anton

21 oktober 2017 20:20:23

Dankjewel voor de reactie.Toch zie ik enig verschil met een andere reactie, waarin je aangeeft dat je aan 3 voorwaarden moet voldoen, waaronder de voorwaarde dat de uitkering ook in datzelfde jaar ( dus uiterlijk 31-12- 2018 en niet begin 2019) dient te hebben plaatsgevonden. Vraag is dus of de uitkering direct na 1-1-2019 mag plaats vinden cq op de bankrekening staat.

reageer op Anton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 oktober 2017 14:18:38

Anton,
Je moet voor 31-12-2018 een ander lijfrente product heb aangeschadft. Dat wil niet zeggen dat je dan ook de eerste uitkering moet ontvangen. Je kunt zelfs kiezen voor een uitkering per jaar achteraf. Dan valt die dus ver in 2019 en voldoet deze gewoon aan de wet.
Jeroen Wolfsen

Hans

4 november 2017 18:35:34

Uitkering uit lijfrente polis oude regime,
Ik krijg een lijfrente uit het oude regime die tot uitkering gaat komen. Ik zit erover te denken om deze in een keer uit te laten keren. Nu is mijn vraag als ik dat doe in 2018 en ik heb ik dat jaar geen verder inkomen, hoe gaat het dan met de inhouding door de uitkering bank die ze aan de belasting moeten betalen. Ik lees over 52% tarief maar dat zou als ik verder geen inkomen meer heb toch gewoon via de normale belastingschijven berekend moeten worden. Uitkering is ruim 55000 Euro. Kan ik dan het teveel betaalde van de belasting terug vragen bij de eerstvolgende belastingopgave of eventueel al via een beschikking.

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 november 2017 17:19:13

Beste hans,
De verzekeraar houdt loonbelasting in op basis van de zogenaamde groene tabel. Uiteindelijk reken je het juiste percentage aan belasting af via de jaarlijkse inkomstenbelasting. Dus gewoon aangifte doen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

mathijs

5 november 2017 22:16:57

Ik krijg de komende 3 jaren van verschillende polissen een lijfrente-kapitaal tot uitkering van ongeveer € 5.000 per polis. Dit betreffen polissen met elk een eenmalige storting in de jaren 1998 t/m 2000. Daarnaast krijg mijn echtgenote ook dergelijke polissen tot uitkering. Wij hebben de uitkeringen de komende jaren nog niet nodig. Het liefst hebben we alles op één bankrekening staan om het overzicht te houden. Wat zou u ons adviseren bij het vrijkomen van de 6 kleine polissen in de komende jaren?

reageer op mathijs

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 november 2017 9:12:38

Beste Mathijs,

Je kunt je eigen polissen samenvoegen op 1 bankspaarrekening. Maar je kunt niet de polissen van je partner er aan toevoegen. Dat is fiscaal niet toegestaan.

Het betekent dus dat jullie allebei een bankspaaropbouwrekening moeten openen. Daar kan je het geld van ieder polis elke keer op laten storten als er een polis vrijkomt. Gewoon door de oude verzekeraar daar een opdracht voor te geven. Het geld op de opbouwrekening blijft daar dan op staan tot dat jullie dit omzetten naar een uitkering. Dat kan vanaf 65 maar de meeste mensen doen het vanaf AOW leeftijd omdat ze dan vaak in een lager belastingtarief vallen. Het mag ook later. De uiterlijke datum is 5 jaar na het bereiken van de AOw leeftijd.

Een uitkering moet altijd minimaal 5 jaar lopen, langer mag ook. Op het moment dat je gaat uitkeren wordt de uitkering bepaald aan de rente van dat moment. Je mag dan ook overstappen naar een andere bank als die een betere rente biedt.

Wil je weten welke bank het beste is om nu op te bouwen: https://www.moneywise.nl/banksparen/lijfrente/


Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mathijs

7 november 2017 9:22:56

Beste Jeroen,
bedankt voor je reactie.
Ik heb naar aanleiding van je antwoord nog enkele vragen:
- ik ga de huidige waarden nog opvragen. Stel dat de waarden van één of meerdere polissen lager zijn dan € 4317. Mag ik dan alle polissen zonder boete laten vrijvallen en zo ja, kan dat dan al op dit moment?
- Omdat de uitkeringen over minimaal 5 jaar uitgesmeerd moeten worden, zullen de maandelijkse bedragen per polis best laag verwacht ik. Dat vind ik zelf weer wat minder interessant. Is er voor deze polissen nog de mogelijkheid van een overbruggingslijfrente? Zo ja, zit ik dan ook vast aan een minimale uitkeringsperiode?

reageer op Mathijs

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2017 22:55:23

Mathijs,
Je kunt per verzekeraar eenmaal gebruik maken van de afkoop regeling kleine lijfrente. Als de polis van voor 2006 is kun je hier ook een overbruggingslijfrente voor aanvragen. Hier lees je alles over de overbruggingslijfrente
De overbrugging mag op ieder moment ingaan en loopt tot 65 jaar of AOW leeftijd. Dat mag je zelf kiezen.
Jeroen Wolfsen

Anne

14 december 2017 16:42:58

Goede middag Jeroen,
Komend kalenderjaar (2018) moet ik mijn pensioenaanvulling omzetten naar een leefrente. In dat jaar word ik namelijk 70 jaar. Als ik die aanvraag voor omzetting nu in december 2017 doe, valt dat bedrag dan onder de IB voor 2017, ook al start de uitbetaling pas in januari 2018?

reageer op Anne

Sjaak de WIT

2 maart 2018 9:13:54

Hallo Jeroen, min lijfrente polis loopt af 1 April 2018, val onder de nieuwe regime, OK woon in Indonesie, mijn verzekeraar de NN nationale nederlanden, zegt dat ik bij hun geen Aanvullende Pension uitkering kan aanvragen of een aanvullende Pensioensparen. Ze hebben mij doorverwezen naar 123 lijfrente, maar hier kreeg ik ook een berichtje dan ik niets kan afsluiten, omdat ik buiten Europa woon. Heb jij een idee wat het beste voor mij is? Bij afkoop, omdat ik Dan de uitkering in 1 keer laat uitbetalen moet ik 20% revisie rente betalen en daarbij ook nog 52% Belasting, hoe wordt dit geregeld? Eerst 20% en later 52% of eerst 52% en dan 20% of ineens 72%, wat dat scheelt mij ook nog ongeveer 8000 euro. Ik heb verder geen uitkering of inkomen uit Nederland, dus dacht ik dat ik in een lagere schijf zou vallen? Hopelijk heb jij wat antwoorden voor min. Groetjes Sjaak De WIT.

reageer op Sjaak de WIT

Sjaak de WIT

2 maart 2018 9:15:02

Oooh ja ben nu 57 jaar

reageer op Sjaak de WIT

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 maart 2018 10:08:58

Beste Sjaak,
Helaas zijn er geen mogelijkheden meer als in in Indonesie woont. Je zult dus moeten afkopen. Met alle nadelen van dien. De verzekeraar zal 52% inhouden maar als je daarn aangifte doet in NL dan wpordt dat rechtgetrokken als dat te hoog blijkt te zijn.
Succes

reageer op Jeroen Wolfsen

Joke

11 april 2018 15:50:22

Hallo ik heb een lijfrente polis uit laten keren van 9500€ hiervan is 52% belasting ingehouden door de verzekeraar word de revisierente rente dan berekend van het bruto of het netto bedrag wat over blijft

reageer op Joke

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 april 2018 15:56:44

Joke,
Helaas gaat de 20% revisierente over het brutobedrag van €9500. Je bent dus in totaal 72% belasting kwijt door het afkopen. Overigens kan het zijn dat op bais van je inkomstenbelasting er nog een deel terug wordt betaald van die 52% als dat te hoog blijkt te zijn.
Waarschijnlijk was een uitkering via banksparen interessanter geweest en had dat veel belasnting gescheeld.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ton

16 april 2018 22:04:45

Beste Jeroen, in alle antwoorden wordt de aow leeftijd op 65 jaar gesteld. Ik ben van juli 1953 en mijn aow gaat in op 1 november 2019. (1jaar en 4maanden later) De lijfrente komt vrij op 1 juli 2018. Moet ik mijn lijfrente nu uit laten keren na 1 november 2019 voor het voordeliger aow tarief? Of kan dat toch ook al vanaf 1 juli 2018?

reageer op Ton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 april 2018 9:15:48

Beste Ton,

Op het moment dat je de AOW leeftijd bereikt kom je vanaf dat moment in aanmerking voor het lagere AOW tarief. Op de site van de fiscus over loonbelasting kun je daar meer over lezen.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Lenny vd Ham

23 april 2018 23:49:25

Beste Jeroen, Per 1 juli 2018 komt lijfrente NN vrij oud regime vrij. Ik wil dit in 1 keer laten uitkeren omdat ik in 2018 weinig inkomen heb doordat ik (5juli1952) pas vanaf 5 juli AOW krijg. Een derde komt belastingvrij, tweederde wordt dan waarschijnlijk 52% ingehouden wat teveel is maar wat via de aangifte wel terug zal komen. Val ik nu vanaf 5 juli onder de lage belastingschijven of al vanaf 1 juli ivm de uitkering? En volgens mij is revisierente niet van toepassing wegens oud Regime? Dank alvast voor de reactie, Lenny vd Ham

reageer op Lenny vd Ham

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 april 2018 15:12:54

Lenny,
Volgens mij is het vanaf de eerste van de maand waarin je de AOW bereikt. En bij Oud regime is er inderdaad geen sprake van revisierente.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

john

9 augustus 2018 11:43:22

in december 1994 een koopsompolis via rabobank (Interpolis) gekocht (5700 gulden). nu komt deze op 10-10-2018 vrij.(7800 euro) Als ik nu besluit om dit bedrag af te kopen, dan betaal ik in ieder geval 20 % revisie rente, maar aangezien ik alleen het gestorte bedrag in 1994 afgetrokken voor de belastingen ben ik benieuwd of ik dan 52% over het afgetrokken bedrag betaal (5700 gulden) of over de uitkering 7800 euro ? alvast bedankt. John Peerenboom

reageer op john

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 augustus 2018 14:06:05

John,
Iets latere reactie door mijn vakantie. je betaalt maximaal 52% over de afkoopsom van 7800 euro en ook de revisierente wordt hierover berekend.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Myrthe

16 oktober 2018 17:14:18

Beste Jeroen,
Dit jaar komen 2 verschillende koopsompolissen vrij. Kan ik de vrijgekomen bedragen bij elkaar optellen en laten overzetten op 1 bancaire rekening zodat ik niet 2 keer kosten hoef te betalen en het overzichtelijk wordt? Bij voorbaat dank voor je reactie.
Myrthe

reageer op Myrthe

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 oktober 2018 19:52:54

Beste Myrthe,

Jazeker kan dat en het is ook het meest verstandig en voordelig. Als er iets meer tijd tijd ( paar maand of meer) zit tussen de beide einddatums, wacht dan even tot de laatste polis is vrijgekomen en geef dan de opdracht om beide polissen om te zetten naar banksparen. welke bank het beste is voor het onderbrengen van je lijfrente kun je zelf zien door banksparen te vergelijken.

Succes

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

28 oktober 2018 0:18:08

Beste Jeroen,
(Zie ook vraag/antwoord 11 april 2017.)
Eind november gaat mijn AOW in. Tegelijkertijd valt er een restbedrag vrij van een gouden-handdrukpolis. Met dat bedrag wil ik een lijfrente kopen met uitkeringen gedurende vijf jaar, op basis van banksparen. Ik heb een pensioengat. Kan ik het bedrag van de vrijval/aankoop bij de aangifte IB 2018 gebruiken voor jaar- of reserveringsruimte?
Bij voorbaat dank!

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 oktober 2018 8:41:44

Beste Jan,
Je maakt het erg ingewikkeld. Waarom koop je niet gewoon een 5 jarige uitkering aan voor je vrijvallende gouden handdruk. Die kan je hier uitrekenen: https://www.moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/ Maar ik denk dat ik wel snap wat je wil, je wil weer belanstingvoordeel over de storting die je doet als lijfrente. Daarvoor heb je jaar- of reserveringsruimte nodig.
Die kun je hier uitrekenen:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hoe-bereken-ik-mijn-jaarruimte Let op de berekening voor 2018 gaart op basis van 2017. Daarom zal jouw plan ook niet werken.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

j.a.meijerink

18 februari 2019 21:41:10

ik heb in april 1999 een NN flexibel verzekerd beleggen verzekering afgesloten, en de premie ook in 1999 betaald en van mijn inkomsten afgetrokken. Het uit te keren bedrag is ongeveer 7000 euro. De lijfrente ingangsdatum is 25-03-2019. Ik ben 75. Ik krijg nu van NN te horen dat ik 5 jaar te laat ben om mijn lijfrente te laten ingaan. Ik heb in de tussentijd niets hierover gehoord van NN. Moet ik nu 20% extra betalen?

reageer op j.a.meijerink

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 februari 2019 10:22:30

Geachte heer Meijerink,
Dit komt wel vaker voor en het is in ieder geval niet zo netjes van NN. Maar er zijn oplossingen. Ik heb er meteen een artikel aan gewijd:
https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/ik-ben-ouder-dan-70-en-mijn-lijfrente-komt-vrij/
En het goede nieuws is dat we u zeker kunnen helpen. U moet ons dan even bellen 085 7607600
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ingrid

28 februari 2019 17:27:31

Beste Jeroen,
Ik heb een lijfrentepolis en betaal jaarlijks premie vanaf 2009 tot de einddatum 1-11-2021. Nu valt mijn lijfrentepolis onder het nieuwe regime en de uitkering vindt dan plaats in het jaar waarin ik de AOW leeftijd bereik. Er is ook een overgangsregeling (2014): de waarde op 31 december 2013 kan ik laten uitkeren in het jaar waarin ik de 65 jarige leeftijd bereik. Het resterende bedrag in het jaar waarin ik de AOW leeftijd bereik.Als ik kies voor uitkering kan dit dan in maandelijkse termijnen? Kan ik ook kiezen om het bedrag van de lijfrentepolis op 1-11-2021 over laten boeken naar mijn banksparen (GH)? Heeft u misschien betere opties?

reageer op Ingrid

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 februari 2019 19:26:34

Ingrid,
Je kunt kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Dat is altijd achteraf. Dus als de ingangsdatum bijvoorbeeld 1 april 2019 is dan ontvang je eind april de eerste maanduitkering. Had je gekozen voor een jaarbetaling dan ontvang je de eerste uitkering april 2020. Vanaf leeftijd 65 kun je inderdaad beginnen met uitkeren en de looptijd is dan 5 jaar. Heb je na 2014 nog ingelegd dan kan dat deel pas vanaf AOW leeftijd worden uitgekeerd. Ook in 5 jaar. Je moet dan twee uitkeerrekeningen starten
Het geld kan altijd over van een lijfrente naar een bankspaarrekening maar dan wel een lijfrente bankspaarrekening en geen gouden handdruk bankspaarrekening.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Menje

23 maart 2019 17:21:10

Beste Jeroen, Ik heb 3 lijfrentepolissen lopen,samen rond 100000 euro. Deze kan ik verlengen tot ik 70 word. In december ga ik AOW ontvangen (66jr 4 mnd). Is het slim mijn pensioen uit te stellen tot 70 en eerst in 5 jaar de lijfrentepolissen te laten uitkeren middels bancaire lijfrente? Dit scheelt volgens mij heel wat belasting aangezien ik ook redelijk wat pensioen krijg.

reageer op Menje

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 maart 2019 8:56:06

Beste Menje,
Dat kan ik je helaas niet vertellen zonder dat ik de getallen zie en dan nog is het een flinke oefening om dat uit te rekenen. Dat doen we bij Moneywise ook niet. Als je echt wilt weten hoe je de verschillende pensioenpotten die je beschikbaar hebt het beste fiscaal optimaal kunt verdelen dan zul je een langs een financieel planner moeten en een goed financieel plan te maken. Daarbinnen kunnen wij je heel goed helpen met het zo slim mogelijk regelen van je pensioen en lijfrente zodat je een zo hoog mogelijke uitkering ontvangt.
Linksom of rechtsom maakt het fiscaal niet uit of je in een bepaald jaar bijvoorbeeld € 10.000 krijgt uitgekeerd als pensioen of hetzelfde bedrag als lijfrente. De te betalen belasting is voor beide uitkeringen even hoog. Je kunt in ieder geval zelf heel makkelijk uitrekenen waar je de hoogste pensioenuitkering krijgt of de hoogste lijfrente uitkering.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

jacques

30 maart 2019 11:39:28

Ik heb een lijfrente polis van +/_ 7000 euro die eind mei 2019 vrijkomt Ik ben 80% tot 100% afgekeurd en wil het dus laten uitkeren. Moet ik ook die 20% belasting betalen en val ik in de 52% belasting of is ook een lagere schaal?

reageer op jacques

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 april 2019 10:13:11

Jacques,
Als je aan de voorwaarden voldoet kun je afkopen zonder dat er 20% revisierente betaald dient te worden. Veel verzekeraars houden in eerste instantie 51,95% als loonbelasting in maar via de inkomstenbelasting wordt dat gecorrigeerd als dat teveel is.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Michael

5 september 2019 10:49:31

Ik bereik in juni 2020 de AOW-leeftijd plus 5 jaar.
Moet ik van mijn lijfrentekapitaal in 2020 een periodieke uitkering regelen? Of moet ik de bancaire lijfrente-uitkering pas voor 31 december 2021 aangevraagd hebben? De periodieke uitkeringen starten dan in 2022. Telt mijn eerste uitkering dan fiscaal in 2022?
Ik kan er niets over vinden op de site van de belastingdienst.

reageer op Michael

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 september 2019 10:58:07

Michael,
Als het een polis is die vrijkomt dan moet je in het jaar na einddatum van de polis een nieuwe lijfrente hebben geregeld. Dus komt je polis vrij in september 2019 dan moet je voor 31-12-2020 een nieuwe lijfrente regelen. Dat is de wettelijke bedenktermijn bij een polis. Maar wacht niet tot december want dan kom je er niet meer bij alle banken doorheen omdat hun administratiepakket dat niet altijd kan verwerken. Ieder jaar zien we klanten die te lang wachten voor een paar euro fiscaal voordeel en dan de mist in gaan hiermee.
De uitkering telt in het jaar waarin je het ontvangt.

reageer op Jeroen Wolfsen

jaap

28 november 2019 18:48:11

heb een lijfrente van 2013 die niet is uitgekeerd. zit dus aan de overschrijding wettelijke termijn. 20% revisie rente en 52%. hoe kan ik dit verminderen. ga volgend jaar met de AOW. als ik in en jaar geen bedrijfspensioen opneem en de lijfrente laat belasten 55000 is dit dan goedkoper?

reageer op jaap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2019 19:37:06

Beste Jaap,
Wij hebben de ervaring dat als je aan de inspecteur van de belasting uitlegt waarom je geen lijfrente hebt aangekocht, er vaak toch nog goedkeuring wordt gegeven voor de aankoop van een lijfrente. Mits je een goede reden hebt. Wij kunnen die brief voor je schrijven en rekenen daar €60 voor. In bijna alle gevallen geeft de inspecteur toestemming en moet je binnen 2 maanden alsnog de lijfrente aankopen. Daar helpen we je dan uiteraard ook mee!
Jeroen Wolfsen
Dat is eigenlijk altijd voordeliger dan fiscale afkoop tegen max 52% en 20% revisierente.

reageer op Jeroen Wolfsen

Wendy

28 december 2019 10:42:14

Hoi, Er komt bij NN een levensverzekering vrij met lijfrenteclausule (polis met winstdeling) per 1-2-2020. Nu heb ik opgaaf ontvangen met een belast (106k) en onbelast deel (20k). Wil de uitkering in bijvoorbeeld 7 jaar vrij laten vallen in bankspaarproduct, uitkeren per kwartaal. Moet dit alleen geregeld worden voor belaste deel? Krijg ik het onbelaste deel in 1 x overgemaakt of moet ik daar ook nog een bankspaarproduct voor afsluiten? En moet er dan nog een saldo opgave bij fiscus opgevraagd worden?

reageer op Wendy

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2019 10:59:31

Beste Wendy, Het onbelaste deel kunt u door NN in 1 keer laten keren. Voor het andere deel kunt u een bankspaarrekening openen. Stort u ook het onbelaste deel op de bankspaarrekening en laat u het periodiek (iedere kwartaal) uitkeren, dan is er inderdaad een saldo verklaring van de fiscus nodig. Mocht u meer informatie wensen, neem dan even contact op met één van onze lijfrente-experts: 085-760 7600. Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Ad

13 februari 2020 21:04:08

Hallo, Mijn lijfrenteverzekering loopt af op 1 april 2023. Op 23/12/2024 word ik 67 jaar en heb dan recht op AOW. Ik wil per 1-1-2025 mijn lijfrente maandelijks laten uitkeren. Kan ik gebruik maken van de bedenktijd zonder fiscale gevolgen, zodat ik de lijfrenteverzekering niet hoeft om te zetten in banksparen o.i.d.

reageer op Ad

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 februari 2020 21:05:05

Ad,
Als je lijfrente afloopt dan heb je tot 31 december van het volgend jaar de tijd om een nieuwe lijfrente te starten Dat kan een lijfrente zijn waarmee je het geld nog een tijdje verder doorspaart of een uitkerende lijfrente.
Maar al die tijd dat je het niet gebruikt voor een nieuwe lijfrente staat het renteloos bij de oude partij. Zelfs met deze lage rente is dat zonde. Maar met een beetje handigheid kunnen we dat tegen de tijd voorkomen voor je. Neem dan maar weer eens contact op.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ton

14 oktober 2020 10:55:03

Hallo
Mijn lijfrente komt 20 dec 2020 vrij. Ik weet dat ik tot eind van het volgend jaar de tijd heb, maar ik ga deze omzetten in een overbruggingslijfrente vanaf 1 febr 21 tot aan mijn aow leeftijd. (ben nu 60 jaar) Omdat ik geen inkomen heb in box 1 wel in een gedeelte in box 3 (vermogen) krijgen wij de ingehouden loonheffing terug die word ingehouden bij de overbruggingslijfrente.(heffingskorting) Nu is mijn vraag wat en waar ik het moet invullen bij de aangifte over 2020 ? Als ik een proefberekening maak in de aangifte van 2019 geeft deze aan dat ik toch belasting moet betalen ! Ik heb deze ingevuld bij "inkomsten > pensioen en andere uitkeringen > soort inkomen > lijfrente of afkoopsom.
Met vriendelijke groet, Ton

reageer op Ton

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 oktober 2020 14:43:11

Ton,
Als het goed is wordt de lijfrente keurig meegenomen in de vooraf ingevulde aangifte want de verzekeraar heeft de uitkering en de ingehouden belasting doorgegeven aan de fiscus. Als je het zelf moet invullen dan kan dat gewoon als uitkering uit lijfrente ( ik weet niet uit mijn hoofd hoe ze dat noemen in de aangifte ) of desnoods aas loon.
Uiteindelijk is alle ingehouden belasting loonbelasting geweest en moet je uiteindelijk afrekenen in de inkomstenbelasting. ALs je er niet uitkomt bel dan de belastingtelefoon: 0800 0543
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ton

14 oktober 2020 15:52:44

Hallo Jeroen,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de belastingsdienst ook al benaderd, en die vertelde mij hetzelfde, ze vertelde mij dat ik over 2020 niet hoeft te betalen omdat ik pas in 2021 de eerste uitkering ga ontvangen. Dus bij de aangifte van 2021 gaat het pas tellen.
Als het goed is krijg ik de ingehouden loonheffing terug, omdat ik geen inkomsten heb in box 1, wel een gedeelte in box 3. Het plan is namelijk om een overbruggingslijfrente af te sluiten begin volgend jaar. Ik heb nog ruimte bij de heffingskortingen (voor 2 personen ongeveer € 5400) deze benut ik maar voor ongeveer voor de helft.
Bedankt, Ton

reageer op Ton
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662