Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Moneywise lijfrente onderzoek 2018: Lijfrente klant de pineut

Moneywise lijfrente onderzoek 2018: Lijfrente klant de pineut

vrijdag 23 november 2018 om 13:01:28 Jeroen Wolfsen 31 reacties
Onder de loepIeder najaar onderzoekt Moneywise de markt voor vrijkomende lijfrentes. In de laatste maanden van het jaar komen er veel lijfrentekapitalen vrij die consumenten moeten omzetten naar een uitkering. Sinds 2008 is het mogelijk om naast een uitkering via een verzekering ook te kiezen voor een uitkering via banksparen. Wie biedt nu de hoogste uitkering voor een vrijkomende lijfrente? In het onderzoek worden 390 uitkeringen op basis van 15 scenario’s doorgerekend die een goed beeld geven van de lijfrentemarkt.
Daarnaast geeft Moneywise aan waar consumenten tegen flinke problemen aan lopen als ze hun lijfrente willen regelen. In het ergste geval gaat hierdoor 72% van het lijfrentekapitaal verloren!

Banksparen of ‘alles of niets polis’
Ook in 2018 blijkt weer dat een uitkering via een bank in bijna alle gevallen meer oplevert dan via een verzekeraar. Alleen bij een uitkering op één leven komt het voor dat een verzekeraar meer oplevert dan een bank. Dat is het geval bij een verzekerde op leeftijd die kiest voor een lange looptijd. Er is dan een verhoogde kans op overlijden. Dat vertaalt zich in een hogere lijfrente uitkering omdat de verzekeraar bij overlijden het resterende geld in zijn zak steekt.
Deze ‘alles of niets’ polissen kunnen interessant zijn voor alleenstaanden die niet de behoefte hebben om geld achter te laten voor erfgenamen. Consumenten met een partner of kinderen kiezen in bijna alle gevallen voor banksparen omdat daarbij geen geld verloren gaat bij overlijden.

Zo levert een lijfrentekapitaal van € 50.000 bij de beste bank (BLG) een uitkering op van bruto
€ 435,77 gedurende 20 jaar. De beste verzekeraar (Reaal) keert in die 20 jaar € 450,40 per maand uit. Dat is bijna € 15 meer per maand gedurende 20 jaar, oftewel € 3.600 meer. Maar bij overlijden wordt er in dat geval niks uitgekeerd aan de erfgenamen. En dat risico is bij een 70 jarige natuurlijk wel aanwezig gedurende een looptijd van 20 jaar.

Banken dalen, verzekeraars stijgen
De lijfrentemarkt is ook in 2018 verslechterd voor de consument die zijn vrijvallende lijfrentekapitaal moet omzetten naar een uitkering. Dat komt door de lagere rente. Veel consumenten kiezen voor een uitkering gedurende 5 of 10 jaar. In 2017 was de hoogste rente voor een 5 jaar durende uitkering bij Aegon bank nog 0,75%. Eind 2018 biedt Aegon nog maar een rente van 0,3%. Bij 10 jaar daalde de rente van 1,2% (Aegon) naar 0,9% (BLG). De rentes van alle banken zijn in 2018 lager dan in 2017.

Bij verzekeraars zien we een lichte stijging in de uitkering. Maar hier moet een belangrijke kanttekening bij gemaakt worden: bij 29 van de 75 uitkeringen is het rendement van een verzekeraar negatief. Oftewel, de klant krijgt minder terug dan hij heeft ingelegd. Bij banksparen is het rendement altijd positief.

Vergelijken noodzaak
Juist bij een lage rente is het zaak om zoveel mogelijk uit je lijfrente te halen door de verschillende aanbieders goed te vergelijken. En dat loont. Een vrijkomende lijfrente van € 50.000 die men in 10 jaar tijd wil laten uitkeren via een lijfrenteverzekering levert bij Allianz een maandelijkse bruto uitkering op van € 404,79. In 10 jaar tijd is dan € 47.754. Een bankspaarrekening bij BLG, Regio Bank Of Rabobank levert in totaal over dezelfde looptijd € 3.538 meer op.

Lijfrente klant is op diverse manieren de pineut
Er is meer aan de hand dan alleen de lage rente. Het aantal aanbieders op de lijfrente markt loopt sterk terug. Zo heeft dit ASR dit jaar besloten geen banksparen meer aan te bieden en is door de overname van Delta Lloyd door NN ook banksparen bij Delta Lloyd en Ohra niet meer mogelijk. Eerder is Reaal al gestopt met het aanbieden van banksparen. Zelfs grote verzekeraars als Nationale Nederlanden, ASR, Delta Lloyd, OHRA en Interpolis bieden geen lijfrenteverzekering meer aan. De consument heeft steeds minder keuze en er is minder concurrentie tussen aanbieders. Dat is nooit in het voordeel van de consument.

Problemen bij lijfrente laten uitkeren in het buitenland
Ieder jaar komen er lijfrentes vrij van Nederlanders die inmiddels zijn geëmigreerd naar het buitenland. Deze groep mensen komt vaak in de problemen. Ze kunnen namelijk ze geen lijfrente af sluiten omdat ze geweigerd worden door Nederlandse verzekeraars. Deze hebben namelijk niet de benodigde vergunning (notificatie) Het gevolg hiervan is dat de fiscus dit behandelt als afkoop. Bij banken kunnen de geëmigreerde Nederlanders ook niet terecht De uitkering wordt bij afkoop met maximaal 52% belast en daarover heen komt nog een fiscale boete van 20% in de vorm van revisierente. Zo blijft er van de lijfrente netto nog maar 28% over en verdwijnt 72% in de zak van de fiscus.

Het Verbond van Verzekeraars heeft weliswaar in maart 2018 aangekondigd dat dit probleem is opgelost omdat is afgesproken dat bestaande lijfrenteverzekeringen bij dezelfde verzekeraar alsnog kunnen worden omgezet in een lijfrente. Dus eigen geld wordt wel geaccepteerd. De gedachte is mooi, de praktijk is echter anders. U kunt dus alleen terecht bij de verzekeraar waar de lijfrente nu loopt. Dus 'shoppen' voor een hogere uitkering er niet meer bij en Daarnaast, zelfs grote verzekeraars als Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, OHRA, ASR en Interpolis bieden helemaal geen uitkerende lijfrentes meer aan. Voor deze klanten gaat de deur dus dicht. Moneywise heeft oplossing voor mensen die in het buitenland wonen, dus zeg niet klakkeloos Ja tegen het aanbod van uw eigen verzekeraar.

Overdracht van lijfrentekapitaal gaat alles behalve soepel
Een consument die zijn vrijkomende lijfrente elders wil onderbrengen moet de oude aanbieder opdracht geven het geld over te boeken naar de nieuwe lijfrente. Na ontvangst van dat verzoek hoort de oude aanbieder binnen 10 werkdagen het geld over moeten maken naar de bank of verzekeraar. Verzekeraars en banken hebben duidelijke afspraken hierover gemaakt in het Protocol Stroomlijn Kapitaaloverdracht. Maar met alleen het geld overboeken is men er nog niet. De oude aanbieder moet ook nog een zogenaamd PSK formulier opsturen naar de nieuwe bank of verzekeraar. In dat formulier geeft de oude aanbieder aan wat de fiscale achtergrond van het vrijgekomen lijfrentekapitaal is. Moneywise ziet in de praktijk dat hier veel vertraging ontstaat. Dat komt omdat PSK formulieren niet op de juiste manier worden ingevuld, niet correct worden opgestuurd en vaak te laat worden opgestuurd. Het gevolg is dat de nieuwe lijfrente uitkeringen later ingaan dan de klant had gepland. We zien regelmatig dat mensen daardoor in de financiële problemen komen. Moneywise schat in dat ongeveer 1 op de 5 lijfrente uitkeringen vertraging oploopt door verkeerde en te laat verstuurde PSK formulieren.

Samenvattend
De consument wordt bij de aankoop van een lijfrente uitkering niet alleen geplaagd door de lage rente. Ook andere oorzaken maken dat best lastig kan zijn om een goede uitkering te ontvangen voor het zuur gespaarde lijfrentekapitaal.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Hans Wolff

30 december 2018 16:41:12

Ik ben in augustus 65 jaar geworden en mijn lijfrente liep af. Omdat ik nog geen uitkering wilde, heb ik het bedrag - na onderzoek op een vergelijkingssite - laten storten op een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN-AMRO, om nog een paar jaar verder te renderen. Moet het saldo op deze spaarrekening nu worden opgegeven voor de belasting in box 3, of is dit vrijgesteld?

reageer op Hans Wolff

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2018 17:30:34

Beste Hans,
Lijfrentekapitaal valt altijd buiten box 3. Je betaalt alleen inkomstenbelasting belasting over iedere uitkering en meer niet.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk ten Tije

7 januari 2019 14:54:46

Als je vrijgekomen lijfrentekapitaal stort op een bankspaarrekening, kun je er dan ook voor kiezen om deze later te laten uitkeren op een zelf gekozen moment maar voordat je de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt? Dus eerder stoppen met werken en lijfrentekapitaal gebruiken voor periodieke uitkering ter overbrugging tot AOW-gerechtigde leeftijd.

reageer op Henk ten Tije

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 januari 2019 15:10:50

Beste Henk,

Ja zeker, Je kunt altijd zelf bepalen wanneer je begint met uitkering en dat kan dus ook vanaf AOW leeftijd. Er zijn wel fiscale spelregels. Die moet je wel even in de gaten houden. Onze module houdt daar rekening mee maar je kunt het ook nalezen in dit Ebook:

https://www.moneywise.nl/bibliotheek/lijfrente/lijfrentewijzer/

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Theo

8 januari 2019 17:06:30

Mijn lijfrente komt vrij. Echter voorlopig nog geen pensioen. Kan ik met de vrijkomende lijfrente gaan banksparen zonder extra inleg en geen uitkering, maar dan voor twee jaar? Over twee jaar bekijk ik dan mijn situatie opnieuw of en wanneer ik met pensioen start. Kan ik dan opnieuw voor twee jaar bij een andere bank gaan banksparen?

reageer op Theo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 januari 2019 9:23:16

Beste Theo,
Zeker, je kunt een bankspaarrekening openen het vrijkomende lijfrentekapitaal daar op storten zonder dat je maandelijks of jaarlijks zelf nog extra moet storten. In onze vergelijkingsmodule voor lijfrente kies je dan voor doorsparen.
Zon bankspaarrekening loopt door tot uiterlijk 5 jaar na je AOW leeftijd en je kunt deze op ieder moment om zetten naar een uitkeerrekening. Dat kan bij dezelfde bank maar ook bij een andere bank. Dat bepaal je op dat moment, je bepaalt dan ook de looptijd van de uitkering. Die is altijd minimaal 5 jaar.
Maal maar eens een vergelijking op onze site en vraag een offerte aan.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rob

12 februari 2019 14:37:36

Kan ik meerdere keren een lijfrente laten uitkeren door opname van bedragen uit een lopende lijfrenteverzekering (oud regime) ?

reageer op Rob

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 februari 2019 15:08:10

Rob, Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Je hebt een oud regime polis en daar wil je meerdere keren een opname uit doen?
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rob

12 februari 2019 15:20:52

Dat is wat ik bedoelde

reageer op Rob

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 februari 2019 19:08:34

Rob,
Fiscaal is dat toegestaan. Alleen niet alle polissen bieden die flexibiliteit. Het kan dus zijn dat je over moet sluiten naar een oud regime polis met flexible opnamemogelijkheden. Als je dat wil dan helpen we he graag. bel dan even 085 7607607.
Jeroen Wolfsen

p.van iwaarden

1 maart 2019 9:39:24

Is het mogelijk om een flexibele uitkering uit een bankspaarrekening te ontvangen.bij voorbeeld de eerst twee jaar na pensioenering een hoger bedrag per maand en daarna de resterende tijd een vast lager bedrag.

reageer op p.van iwaarden

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 maart 2019 10:02:59

Geachte heer of mevrouw van Iwaarden,
Nee, dat gaat helaas niet een banksparen uitkering is een vest bedrag per maand over de afgesproken periode.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

den harings

14 juli 2019 18:26:07

Ook kwam ik op internet tegen dat het mogelijk is vrijgekomen lijfrentevermogen te beleggen (bij SynVest) en periodiek een uitkering te ontvangen, mét kans op een hoger rendement. Met de huidige rentestanden zou dit een optie kunnen zijn om niet te gaan banksparen. Het blijft beleggen en ik weet de risiko's, wat vind U hier van? Moet er nog wel bij vermelden dat deze vrijgekomen lijfrente niet echt nodig is voor inkomen.

reageer op den harings

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

16 juli 2019 19:22:46

We zien steeds meer mensen die verder kijken dan de lage rente en op zoek gaan naar dergelijke oplossingen. Synvest is daarin een interessante aanbieder. Over het algemeen zijn deze producten duurder dan banksparen door het beleggen maar het is zeker een alternatief.

Zeker als u de lijfrente niet nodig heeft als hoofdinkomen en eventuele stijgingen of dalingen van de lijfrente u niet het zweet doen uitbreken.
Zeker even naar kijken!

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

W.tabois

11 augustus 2019 11:18:14

Op 1-11-19 komt de lijfrente vrij die wij willen gebruiken om de hypotheek af te lossen. Door dit te storten op een bankspaarrekening, kunnen wij dit dan per 1-12-19 mnd laten uitkeren.
Of is het beter om dit te doen na de pensioendatum 1-3-2021. Geb,datum 19-11-1954, nw regime.

reageer op W.tabois

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 augustus 2019 12:58:52

Beste heer of mevrouw Tabois, Een lijfrente kan niet worden gebruikt om de hypotheek mee af te lossen. Wel kunt u de lijfrente uit laten keren in termijnen, waarna u met de uitkering steeds extra aflost op uw hypotheek.
Een nieuw regime lijfrente kan vóór uw AOW-datum vaak worden gebruikt als overbruggingslijfrente. Deze keert dan uit tot uw AOW. De belastingdruk vóór uw AOW is vaak wel hoger dan de belastingdruk op of na uw AOW-gerechtigde leeftijd. De kans is groot dat de netto-uitkering vanaf 1-3-2021 dus hoger is en dan kunt u meer aflossen. Uiteraard kunnen wij u beter helpen als wij inhoudelijk meer details kennen. U kunt ons bellen op 085-760 7600.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Berend

29 oktober 2019 5:33:32

Mijn (opbouwende) lijfrente kwam begin dit jaar vrij bij REAAL (SRLEV NV - VIVAT) echter het bedrijf heeft me laten weten er bewust voor te kiezen de relevante notitie van het verbond van verzekeraars naast zich neer te leggen en weigert op die basis een uitkerende lijfrente voor mij als inwoner buiten de EU af te sluiten. Is naar uw mening afkoop het enige wettelijke overgebleven alternatief om tot uitkering te komen ? Staat het elke verzekeraar-deelnemer vrij om richtlijnen van het verbond van verzekeraars al dan niet op te volgen ?

reageer op Berend

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 oktober 2019 11:00:34

Beste Berend,
We zien dit bij meer verzekeraars. Het verbond van verzekeraars kan afspraken maken maar dat wil niet zeggen dat alle verzekeraars zich daar aan moeten houden. Zelfs een grote lijfrente verzekeraars als Nationale Nederlanden biedt geen oplossingen voor klanten binnen Europa. Ze beiden namelijk gewoon geen lijfrente uitkeringen aan.
Gelukkig hebben we wel een mogelijke oplossing, die heb ik u op de mail gezet.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

johan

2 maart 2021 22:02:13

Beste Jeroen, Ik heb als inwoner van Bonaire hetzelfde probleem als Berend en zou graag het advies ontvangen. Ik heb een vrijgekomen lijfrentepolis bij Robein maar kan bij Robein geen lijfrente afsluiten. Hoe kan ik een lijfrente aankopen zonder dat sprake is van afkoop en revisierente. vriendelijke groet, Johan

reageer op johan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 maart 2021 9:29:39

Beste Johan, Ik heb je per mail even een link gestuurd van een aanbieder waar je het wel kan regelen. Ik zet het tegenwoordig niet mee rop het weblog omdat ik merk dat we steeds meer 'luie' collega adviseurs hebben. Ze doen zelf meer hun best en hun huiswerk om hun klanten van dienst te zijn maar halen de kennis bij ons weg. Dat is niet zo heel erg maar vaak rekenen ze daarna twee keer zoveel kosten als Moneywise voor advies dat bij ons vandaan komt.

Dus zie je mailbox.

Veel plezier op Bonaire.

Jeroen Wolfsen

Joke Schoonhoven

4 december 2019 20:30:12

Loop je bij een bankspaarrekening met variabele rente het risico op negatieve rente?

reageer op Joke Schoonhoven

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 december 2019 21:03:12

Joke,
Technisch gezien wel maar ik denk niet dat dit snel gebeurt. De variabele rente op een normale spaarrekening is bij ABN 0,01%. Bij Brand New Day sis de variabele rente 0,55%. Dat is 550% meer ;-)
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Joke

6 december 2019 8:14:45

Beste Jeroen, bedankt voor je snelle reactie. Ik heb op jullie site veel nuttige informatie gevonden en zal zeker van jullie diensten gebruik maken als in het voorjaar mijn lijfrente vrijvalt. Mvg Joke

reageer op Joke

Adriana

3 februari 2020 18:10:05

Hebben net via SNS een lijfrente rekening geopend bij Reaal. Kosten omzetten €100. Verbaasd waren we dat er ruim €700 werd ingehouden op het uit te keren bedrag. Na telf. contact bleek dit de negatieve rente te zijn, berekend over de 5 jaar uitbetaling. Klopt dit wel?

reageer op Adriana

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 februari 2020 19:44:05

Adriana,
Dat kan niet bij een lijfrente uitkeren bankspaarrekening. Jekrijgt altijd meer terug dan je inleg. Hier gaat het om een lijfrente verzekering van de verzekeraar Reaal. Een verzekering levert minder op dan de inleg. Dus sluiten we die niet af voor onze klanten. Alleen als het om fiscale redenen niet anders kan.
Neem even contact op dan kijken we of er geen beter alternatief voor je is.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Richard Smith

29 juli 2020 18:10:24

Heb ooit bij Loyalis (van Abp) een lijfrenteverzekering afgesloten omdat dat toen via het Rijk aantrekkelijk werd gemaakt. De lijfrente zou in oktober 2020 gaan uitbetalen omdat ik dan 65 jaar wordt. De tijden zijn inmiddels veranderd en zo ook de pensioen gerechtigde leeftijd. Verder is Loyalis in 2019 overgenomen door ASR. Van die verzekeringsmaatschappij heb ik nu bericht ontvangen dat de lijfrenteverzekering per 1 september 2020 wordt omgezet in een fonds van ASR dat volgens de infobrief natuurlijk veel beter is. Is het zinvol voor de resterende (korte) periode toch naar andere aanbieders van fondsen te kijken?

reageer op Richard Smith

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 augustus 2020 16:03:12

Richard, Voor zo'n korte periode gaat dat waarschijnlijk geen voordeel opleveren omdat je kosten betaald voor het openen van een nieuwe lijfrente rekening. Je doet er wel goed aan om straks als je een lijfrente uitkering wil aankopen om dan goed te vergelijken en te onderzoeken welke bank de hoogste lijfrente aanbiedt.
Succes!
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Richard Smith

3 augustus 2020 16:53:59

Beste Jeroen, Dank voor je snelle en heldere reactie. Ik zal zeker t.z.t. je advies opvolgen. Mvg, Richard

reageer op Richard Smith

Jonne

27 oktober 2020 13:29:34

Hallo, (alvast bedankt voor het reageren)
Voor 31/12/2021 moet ik kiezen wat ik (61jr) met de vrijgekomen 25.000 euro lijfrente wil gaan doen. Afgesloten in 1996. Dit bedrag wil ik vanaf mijn AOW leeftijd (09/2026) 10 jaar lang maandelijks netto laten uitbetalen. In de tussenliggende periode wil ik geen extra geld meer storten. Samenvattend, 25.000 euro, 5 jaar wegzetten, vanaf AOW 10 jaar lang maandelijkse uitbetaling. De optie banksparen lijkt slimmer in geval van mogelijk overlijden. Ik realiseer me dat de rente weinig oplevert. Vraag: Welke acties zou ik moeten ondernemen om bovenstaande te regelen? Zijn er andere opties?

reageer op Jonne

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 oktober 2020 21:02:06

Jonne,
Als je polis nu vrijkomt maar je wil pas je eerste uitkering ontvangen in 2026, dan zul je het vrijgekomen bedrag door moeten storten in een nieuwe lijfrente. De beste oplossing is dan doorsparen op een lijfrente bankspaarrekening. Je boekt de waarde over naar deze rekening en ontvangt de komende jaren een variabel rente. Het bedrag kan niet minder worden en op AOW leeftijd ( 2026) zet je het om naar de gewenste uitkering. Dsu dat bepaal je op dat moment.
Hier kun je alle bankspaarrekeningen vergelijken, een offerte aanvragen en online afsluiten tegen de laagste kosten.
Andere opties zijn er eigenlijk niet, beleggen is zeer risicovol in de laatste 5 jaar en verzekeraars bieden negatief rendement door te hoge kosten, dus je krijgt minder dan je inlegt.
ALs je vragen hebt, bel ons gerust: 085 7607600
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jonne

6 november 2020 19:29:52

Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga er binnenkort mee aan de slag.

reageer op Jonne
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662