Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Ik heb mijn stakingswinst omgezet in een artikel 19 en 44 stamrecht in mijn bv. Kan ik dat omzetten naar een lijfrente?

Ik heb mijn stakingswinst omgezet in een artikel 19 en 44 stamrecht in mijn bv. Kan ik dat omzetten naar een lijfrente?

maandag 01 september 2014 om 10:34:21 Jeroen Wolfsen 4 reacties
berekenenOndernemers die in het verleden hun bedrijf hebben omgezet naar een bv, hadden destijds de keuze om over de stakingswinst, in één keer af te rekenen of de winst door te schuiven in de vorm van een stamrecht. Door het omzetten naar een stamrecht werd directe belastingbetaling voorkomen en kon het geld in de bv blijven zitten.  Het gaat hier dus niet om een stamrecht op basis van een gouden handdruk maar een stamrecht dat een ondernemer heeft bedongen bij zijn eigen bv.

Artikel 19 en 44 stamrechten
We komen in de praktijk nog steeds veel bv’s tegen met deze zogenaamde artikel 19 en 44 stamrechten. Het belangrijkste kenmerk van deze stamrechten is dat de uitkeringen alleen maar mogen worden gedaan aan een beperkte groep van gerechtigden. Uiteraard is dat de DGA van de bv die het stamrecht heeft bedongen. Maar tot die gerechtigden behoort ook de echtgenoot. Een tweede kenmerk is dat de uitkering levenslang moet zijn. Andere looptijden zijn fiscaal niet toegestaan.

Belastingvoordeel door lijfrenten te verdelen  tussen echtgenoten
Een interessant voordeel van een artikel 19 en 44 stamrecht is dat de uitkering ook toe mag komen aan de echtgenoot. En dat betekent dat er geschoven kan worden tussen de beide echtgenoten en er op die manier belastingvoordeel gehaald kan worden doordat voor beiden een uitkering in een lagere belastingschijf kan vallen. MoneyWise adviseert u hier niet over maar een goede accountant of financieel planner kan u zeker helpen met het uitzoeken van de mogelijkheden die u heeft.

Levenslange uitkering door een verzekeraar
Voorwaarde voor zo’n levenslange uitkering is dat deze moet gebeuren door een verzekeraar. We noemen zo’n uitkering een Direct ingaande Lijfrente ( DIL) en deze moet dus levenslang zijn. Helaas is het niet mogelijk om deze uitkering onder te brengen via banksparen. Omdat de verschillen tussen de verzekeraars groot zijn, is het verstandig om de aanbieders goed te vergelijken. Dat kan heel makkelijk en snel door het invullen van de lijfrente vergelijking van MoneyWise.nl. Binnen enkele momenten heeft u een overzicht van de markt en aanbieders. U kunt gratis één of meerdere offertes aanvragen en indien gewenst online een verzekering aanvragen.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

pieter willems

13 november 2014 12:09:40

Geachte heer Wolfsen,

Momenteel heb ik een bv met daarin alleen nog een lijfrenteverplichting die is bedongen bij de inbreng (vanuit de eenmanszaak) in 1994. De lijfrente gaat worden uitgekeerd per 1 augustus 2023.

Is het mogelijk om de lijfrente om te zetten in een bankspaarproduct waarbij de uitkering minimaal 20 jaar duurt? Uitkeringen van 20 jaar wordt immers toch gelijkgesteld aan "levenslang" voor verzekeringsbegrippen? En als overdracht aan een bank in de vorm van banksparen niet mogelijk is, wat zijn dan de alternatieven?

Met vriendelijke groet,

Pieter Willems

reageer op pieter willems

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 november 2014 14:26:26

Geachte heer Willems,
Als u een lijfrente uit wil laten keren voor leeftijd 65 via banksparen dan kan dat maar de minimale uitkeringsduur is dan het aantal jaren tot 65 vermeerderd met 20 jaar. Dus als u nu 58 bent is de minimale looptijd 27 jaar voor een bankspaaruitkering.

reageer op Jeroen Wolfsen

pieter willems

13 november 2014 14:55:39

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Maar het is het dan ook mogelijk om op mijn 65een stakingswinstlijfrente vanuit te BV over te dragen aan een baincaire instelling die vervolgens deze uitkeert in 20 jaar?

En is het mogelijk om de lijfrenteverplichting af te storten bij een bank en dat deze pas over 7 jaar tot uitkering komt, uiteraard met een minimale periode van 20 jaar in acht genomen?

Klopt dat het afstorten van de lijfrente vanuit de BV bij een bank inhoudt dat de lijfrente direct moet ingaan? Terwijl dit niet het geval is als ik de BV in stand houdt.

reageer op pieter willems

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 november 2014 14:28:27

Geachte heer Willems,

Het is wel een ingewikkelde mataerie en ik heb ook niet alle info. Zo weet ik niet of u een stamrecht heeft bedongen voor 1992. Daarvoor gelden weer andere fiscale regels. Voorzover ik alles nu kan overzien is wat u vraagt mogelijk. Maar ik adviseer u om dit in overleg met uw accountant te doen en die het te laten uitzoeken.

Ik heb nog wel wat aanvullende info voor u:

Besluit van 28-12-2004, CPP2004/633M
...
7.2.2. Omzetting artikel 19 (oud) of 44j (oud) stamrecht in lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 Wet IB 2001
De voorwaarden van artikel 19 (oud) en 44j (oud) van de Wet IB 1964 brengen mee dat een stamrecht in principe levenslang moet uitkeren, hetgeen inhoudt dat de termijnen slechts mogen eindigen bij overlijden van de gerechtigde (behoudens voor zover ze toekomen aan kinderen van de gerechtigde). Vanaf 1 januari 1992 is aftrek van het inkomen mogelijk voor premies inzake zogenoemde tijdelijke lijfrenten. Deze mogelijkheid is onder de Wet gehandhaafd.
Ongeacht de van toepassing zijnde regels voor de bepaling van het inkomen uit dergelijke stamrechten, keur ik goed dat een omzetting van een dergelijk stamrecht fiscaal geruisloos kan plaatsvinden, mits het gaat om een omzetting in een lijfrente die is opgenomen in de limitatieve opsomming van artikel 3.125 van de Wet. De omzetting kan alleen fiscaal geruisloos plaatsvinden indien een (vergelijkbare) omzetting van een met toepassing van artikel 3.128 of 3.129 van de Wet bedongen lijfrente eveneens geruisloos zou kunnen plaatsvinden. Een omzetting van een al ingegane levenslange nabestaandenlijfrente in een uitgestelde (al dan niet tijdelijke) oudedagslijfrente is dus niet toegestaan.

7.2.3. Voorwaarden
Voor de goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
a. de nieuwe lijfrente wordt aangemerkt als een stamrecht waarop artikel 19 dan wel artikel 44j van de Wet IB 1964, zoals deze artikelen luidden op 31 december 1991, is toegepast. De verzekeraar waar de nieuwe lijfrente is verzekerd, verklaart ermee akkoord te gaan voor de toepassing van artikel 23a (oud) van de Wet Vpb dan wel artikel 59a (oud) van de Wet IB 1964, te worden beschouwd als degene van wie het desbetreffende stamrecht is bedongen,
b. de periodieke uitkeringen uit het nieuwe recht worden met toepassing van hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O, Invoeringswet integraal aangemerkt als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in art. 3.100 dan wel art. 7.2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet,
c. de nieuwe lijfrente voldoet aan de eisen van artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, b, c of d, van de Wet,
d. ter zake van de omzetting wordt geen aftrek op het inkomen toegepast,
e. de belastingplichtige verklaart zich binnen een door de inspecteur te stellen termijn akkoord met de onder a t/m d genoemde voorwaarden,
f. de verzekeraar verklaart zich binnen een door de inspecteur te stellen termijn akkoord met de voorwaarde genoemd onder a.


en

Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662