Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Hoe vraag ik een saldoverklaring voor mijn lijfrente aan?

Hoe vraag ik een saldoverklaring voor mijn lijfrente aan?

donderdag 06 juli 2017 om 13:02:36 Jeroen Wolfsen 12 reacties
belastingAls u een lijfrenteverzekering heeft, dan heeft u de verplichting om op einddatum voor de waarde van de polis een periodieke uitkering aan te kopen. Dat is een fiscale verplichting. Die uitkeringen worden belast. De lijfrente wordt belast, omdat er in het verleden ook voordeel is geweest. De premie is immers in het verleden afgetrokken van de belasting.

Maar wat als u de premie in het verleden niet afgetrokken heeft van de belasting? Wordt er dan ook belasting over de uitkeringen geheven?

De spelregels lijfrente
Volgens de hoofdregel zijn lijfrenteuitkeringen volledig belast. Verzekeraars en banken gaan ervan uit dat in het verleden alle inleg in aftrek heeft gebracht. Maar het allerbelangrijkste: vooral de fiscus gaat daar van uit. Maar soms is dat niet het geval geweest, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende aftrekruimte was. Of omdat u simpelweg vergeten bent de premies in aftrek te brengen.

Saldomethode
Voor dit soort gevallen heeft de wetgever een speciale regeling in het leven geroepen, de zogenaamde saldomethode. Belastingheffing vindt dan plaats via de saldomethode. Dit houdt in dat u over de som van de niet-afgetrokken bedragen in de uitkeringsfase geen belasting verschuldigd bent. De tot 2010 betaalde en niet-afgetrokken inleg wordt volledig in aanmerking genomen voor de saldomethode. Is er betaald vanaf 2010, dan geldt een beperkte saldomethode. De saldomethode wordt dan alleen toegepast voor niet-afgetrokken betalingen tot een bedrag van € 2.269 per jaar, per persoon.

Voorbeeld
Peter betaald in 2007, 2008 en 2009 en 2010 elk jaar  € 8.000 over naar zijn lijfrenterekening of -verzekering. Volgens de Belastingdienst mocht hij maar € 4.000,- in aftrek brengen. Peter heeft dus meer ingelegd dan hij eigenlijk mocht aftrekken op basis van zijn jaarruimte. De som van de niet-afgetrokken inleg bedraagt nu 4 x € 4.000 = € 16.000. Maar omdat de saldomethode vanaf 2010 nog maar gedeeltelijk toegepast mag worden, namelijk tot een maximum van € 2.269 per jaar, bedraagt het onbelaste saldodeel in totaal 3x € 4.000 plus 1x € 2.269 is € 14.269.

Peter vraagt een saldoverklaring aan bij de Belastingdienst. Op die verklaring staat het totaalbedrag ad € 14.269 vermeld.
Zodra Peter lijfrente-uitkeringen ontvangt via lijfrente banksparen, treedt de saldomethode in werking. Vanaf 2017 ontvangt hij een jaarlijkse lijfrente-uitkering van bijvoorbeeld € 3.200.
De uitkerende bank keert nu 2017, 2018, 2019 en 2020 geheel onbelast uit. Dat is bij elkaar € 12.800 (4*€ 3.200). In 2021 ontvangt hij uiteraard weer € 3.200. Hiervan is nu nog maar € 1.469 onbelast. Met die laatste onbelaste uitkering heeft hij het hele bedrag van de saldo verklaring ontvangen ( 4*3.200 plus €
1.469 ). Vanaf dat moment worden de uitkeringen volledig belast.

Saldoverklaring
U kan dus een beroep doen op de saldomethode als u premies voor een lijfrentepolis of lijfrente bankspaarrekening niet afgetrokken heeft of als u meer aan premie heeft ingelegd dan u kon aftrekken in een jaar.
Verzekeraars en banken kunnen echter niet zelf nagaan of de aan hen betaalde bedragen in aftrek zijn gebracht. U heeft aftrek immers zelf moeten regelen in het verleden. Gelukkig kan de Belastingdienst dat uiteraard wel en een zogenaamde ‘saldoverklaring’ verstrekken.
Heeft u een dergelijke verklaring van de Belastingdienst ontvangen, stuur dan een kopie daarvan naar de uitkerende instantie. Op deze wijze wordt voorkomen dat er te veel loonheffing wordt ingehouden.

Regelen van een Saldoverklaring
Een saldoverklaring vraagt u zelf bij de Belastingdienst aan. U moet een verzoek daartoe sturen naar:

De Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA  BREDA

Bij uw verzoek om saldoverklaring moet u het volgende aanleveren:

  • stortingsbewijzen of bankafschriften waarmee wordt aangetoond dat de premie / inleg betaald is;

  • een duidelijke opgave per lijfrentecontract, waarbij per belastingjaar is aangegeven welke inleg wel en welke inleg niet door u in aftrek is gebracht van de belasting;

  • een kopie van de lijfrenteovereenkomst of bewijs van het nieuw afgesloten product waaruit uitkeringen gegenereerd worden die wel belast zullen worden.


Aanleveren saldoverklaring voor starten uitkeringen
Het is aan te bevelen om een saldoverklaring voor starten van een uitkeringsproduct geregeld te hebben. U kan dan een kopie van die verklaring met aanvraagstukken mee sturen. Ontvangt de uitkerende instantie de saldoverklaring bij aanvang, dan start men met uitkeren conform saldoverklaring.

Aanleveren saldoverklaring na starten uitkeringen
Heeft een uitkerende partij in een jaar geen rekening kunnen houden met niet-afgetrokken premies/inleg (bijvoorbeeld omdat er geen saldoverklaring is toegestuurd), dan kan u daarmee alsnog rekening laten houden bij de aangifte inkomstenbelasting. U ontvangt ieder jaar van een uitkerende instantie een jaaropgave. De jaaropgave neemt u mee in uw aangifte. In die aangifte inkomstenbelasting wordt het bedrag van de uitkering(en) volgens het jaaroverzicht verminderd met de niet-afgetrokken bedragen. Is het bedrag van de niet-afgetrokken bedragen hoger dan het bedrag van de uitkering(en), dan vult u in de aangifte € 0 in. De ingehouden loonheffing wordt ongewijzigd overgenomen uit het jaaroverzicht.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Joke Krootjes-de Reus

7 juli 2017 20:33:23

Op 1 oktober komt er een kapitaal vrij waarmee wij een lijfrente moeten komen. De polis is gestart op 1 okt 1995. Maandelijks betaalde wij toen fl 100,-- . 1 mei 2005 hebben wij de polis premie vrij gemaakt. Het uit te keren bedrag is ongeveer € 6.600,-- Het bedrag willen wij eigenlijk in 1 keer uitgekeerd hebben. Natuurlijk weten wij dat we dan met de fiscus moeten afrekenen. Maar kan dit? Als dit niet mag of kan dan willen wij een kortlopende lijfrente die ingaat op 1 okt 2022 tot en met 1 oktober 2025. Kunt u daar een offerte voor maken? De polis is nu op naam van de heer W.J. Krootjes geb 10.09.1960
Vriendelijke groet Joke en Walter Krootjes

reageer op Joke Krootjes-de Reus

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

10 juli 2017 13:47:52

Beste Joke en Walter,
Als jullie de polis in een keer laten uitkeren zal er maximaal 52% belasting in een keer worden geheven plus daaroverheen nog een boete van 20%. Dus in het slechtste geval zijn jullie 72% van de inleg kwijt. Dat is natuurlijk zonde en om die reden kiezen de meeste mensen voor een uitkerende lijfrente. Maar dan niet via een verzekeraar maar via banksparen. Die producten zijn veel beter en leveren meer op. Er gaat ook geen geld verloren bij overlijden.
Maar omdat de polis nu vrij komt en jullie pas een uitkering willen in 2022 zul je nu eerst het geld op een lijfrente bankspaar opbouwrekening moeten zetten. op deze rekening laat je het geld dan nog een aantal jaren doorgroeien en dan zet je het uiteindelijk in 2022 om naar een uitkering.
Maak dus een vergelijking en kies voor banksparen opbouwen: https://www.moneywise.nl/lijfrente/ Hebben jullie nog vragen? Bel ons dan gerust 085 7607600
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Ed Biersteker

12 november 2018 15:12:19

Hoe zit het in het volgende geval: Er is over de jaren 2012 tot op heden helemaal geen lijfrente of pensioen opgebouwd. Er is sprake van een flinke reserveringsruimte. Kan dat bedrag alsnog worden ingehaald door middel van pensioenstortingen of is dan de saldomethode van toepassing?

reageer op Ed Biersteker

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 november 2018 9:16:09

Beste Ed,
op de site van de fiscus kun je die berekening maken en precies zien hoe het werkt. Stort nooit meer dan die reserveringsruimte in een lijfrente.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hoe-bereken-ik-mijn-jaarruimte
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Henk Roza

18 juni 2019 21:26:05

Geachte Jeroen. Heb vanaf okt 2000 t/m 2018 een mix fonds belegging lijfrente polis afgesloten bij Nat Nederlanden 788 p/jaar. Heb een saldo verklaring aangevraagd bij belastingdienst ivm ik waarschijnlijk te weinig pensioen opbouw heb. Die verwees mij naar internet rekenhulp.(Willen mij niet helpen blijkbaar ?) Meeste overzichten van fnv belasting die ieder jaar bereid waren aangifte in te vullen.Kan niet in overzicht bekijken hoeveel ik recht op lijfrente (eventuele) teruggaaf. Jeroen wat moet ik doen. kom er niet mee uit! Adviseur weet niet wat het kost. Loont dat de moeite? Graag verneem ik zsm reactie van u. Bvd Met vr groet Henk Roza Den Bosch

reageer op Henk Roza

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 juni 2019 22:33:14

Beste Henk, ik lees verschillende dingen die een beetje door elkaar gehaald worden. Ik denk dat je in het verleden de premies misschien niet hebt afgetrokken van de inkomstenbelasting. Daarvoor kun je een saldoverklaring aanvragen. In principe moet jij bewijzen dat je de premies niet hebt afgetrokken. Maar ik heb begrepen dat de belastingdienst wel een flink aantal jaren terug kan kijken.
Belangrijk is dus of je wel of niet de lijfrente hebt afgetrokken. Dat moet een belastingadviseur van de FNV kunnen zien als je kopieën hebt gehad van alle aangiftes destijds.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Dion Joosten

26 mei 2020 17:14:09

Ik heb twee lijfrentes zijn premievrij. den ene is oud regiempolis de andere nieuw regiempolis. bij deze laatste zijn de betaalde premies fiscaal niet afgetrokken. Hier heb ij een Saldoverklaring ontvangen. Nu wil ik de twee uitkeringen via Banksparen laten uitkeren. kan nu de netto uitkering van de Saldoverklaring ook via Banksparen gebruikt worden. Dank voor uw ANTWOORD

reageer op Dion Joosten

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 mei 2020 20:17:23

Beste dion,
Als je de twee lijfrentes samenvoegt dan wordt er dus een bankspaarrekening geopend die iedere maand een bedrag uitkeert. Tot het bedrag van de saldolijfrente is die uitkering netto. Daarna wordt er loonbelasting ingehouden. Bijvoorbeeld je uitkering is 60 maanden €500 bruto en je hebt een saldoverklaring van € 8.000. Dan ontvang je de eerste 16 uitkeringen netto.
Hier kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks krijgt en welke bank het beste is. De berekening van het netto bedrag klopt dus dan niet in jouw geval maar je vergelijkt banken natuurlijk op de rente en het bruto bedrag: https://www.moneywise.nl/banksparen/uitkeren/vergelijken/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Marco

18 juni 2021 12:25:52

Jeroen, als ik €6.269 euro inleg (op bv bankspaar) en 4.000 als lijfrente aftrek opgeef en vervolgens de €2.269 saldeer.
Beleg/spaar ik hiermee dan belastingvrij €2.269 euro en krijg ik dit bedrag op AOW leeftijd netto uitgekeerd?
Zo ja, dan is het dus lucratief om €2.269 ieder jaar extra te sparen, zodat je bedrag + rendement in de toekomst netto kan laten uitkeren?

reageer op Marco

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 juni 2021 13:36:12

Marco, Niet meer storten op een lijfrente dan dat je als jaarruimte hebt. Daar is ook een rechtszaak over geweest die de fiscus heeft gewonnen. Klant stortte jarenlang meer terwijl hij wist dat het meer was dan zijn jaarruimte. Vond dat hij recht had op saldolijfrente. Fiscus vond van niet.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Pim

6 september 2021 21:57:47

Beste Jeroen,
Dank voor dit inzichtelijke blog. Ik zit nog redelijk vroeg in mijn opbouwfase (geboren in '81), maar als ik dit zo lees dan vraag ik me af hoe ik over ongeveer 30 jaar aan de ficus kan aantonen wat ik precies heb ingelegd. Ik leg vrij (binnen fiscale grenzen) in op Box 1 product van Brand New Day. Daar zit geen contract onder. Premies zijn daarmee alleen uit afschriften te vissen. Mijn ervaring met banken is dat ze niet veel meer dan 24 maanden historie voor je beschikbaar houden. Dat klinkt als een mission impossible voor een periode van bijna 40 jaar administratie. Hoe kun je hier in de praktijk het beste mee omgaan?
groet, Pim

reageer op Pim

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 september 2021 12:05:21

Pim,
Dat hoef je dan niet aan te tonen. Waar het in dit artikel over gaat is dat mensen geld in een lijfrente hebben gestort en dat nooit hebben afgetrokken. Nu ze op de einddatum erachter komen dat ze wel belasting moeten betalen worden ze wakker en willen dat voorkomen want ze hebben immers geen belastingvoordeel gehad. Zij moeten aantonen dat ze de inleg niet hebben afgetrokken en dan kunnen ze vrijgesteld worden van de belasting
Als jij jaren lang inlegt en aftrekt heb je je voordeel dus gehad en dat hoef je dus niet later alsnog te bewijzen. De fiscus is heel simpel, je betaalt immers belasting over de uitkering. Tenzij jij klant bewijst dat het onterecht is.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662