Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Hoe vraag ik een saldoverklaring aan?

Hoe vraag ik een saldoverklaring aan?

woensdag 28 juni 2017 om 20:44:11 Rob van Lingen 11 reacties
lijfrenteVraag van de maand: Hoe vraag ik een saldoverklaring voor een lijfrente aan?

Als u een lijfrenteverzekering heeft, dan heeft u de verplichting om op einddatum voor de waarde van de polis een periodieke uitkering aan te kopen. Dat is een fiscale verplichting. Die uitkeringen worden belast. De lijfrente wordt belast, omdat er in het verleden ook voordeel is geweest. De premie is immers in het verleden afgetrokken van de belasting.

Maar wat als u de premie in het verleden niet afgetrokken heeft van de belasting? Wordt er dan ook belasting over de uitkeringen geheven?

De spelregels
Volgens de hoofdregel zijn lijfrenteuitkeringen volledig belast. Verzekeraars en banken gaan ervan uit dat in het verleden alle inleg in aftrek heeft gebracht. Maar het allerbelangrijkste: vooral de fiscus gaat daar van uit. Maar soms is dat niet het geval geweest, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende aftrekruimte was. Of omdat u simpelweg vergeten bent de premies in aftrek te brengen.

Saldomethode
Voor dit soort gevallen heeft de wetgever een speciale regeling in het leven geroepen, de zogenaamde saldomethode. Belastingheffing vindt dan plaats via de saldomethode. Dit houdt in dat u over de som van de niet-afgetrokken bedragen in de uitkeringsfase geen belasting verschuldigd bent. De tot 2010 betaalde en niet-afgetrokken inleg wordt volledig in aanmerking genomen voor de saldomethode. Is er betaald vanaf 2010, dan geldt een beperkte saldomethode. De saldomethode wordt dan alleen toegepast voor niet-afgetrokken betalingen tot een bedrag van € 2.269 per jaar, per persoon.

Voorbeeld
Peter betaald in 2007, 2008 en 2009 en 2010 elk jaar  € 8.000 over naar zijn lijfrenterekening of -verzekering. Volgens de Belastingdienst mocht hij maar € 4.000,- in aftrek brengen. Peter heeft dus meer ingelegd dan hij eigenlijk mocht aftrekken op basis van zijn jaarruimte. De som van de niet-afgetrokken inleg bedraagt nu 4 x € 4.000 = € 16.000. Maar omdat de saldomethode vanaf 2010 nog maar gedeeltelijk toegepast mag worden, namelijk tot een maximum van € 2.269 per jaar, bedraagt het onbelaste saldodeel in totaal 3x € 4.000 plus 1x € 2.269 is € 14.269.

Peter vraagt een saldoverklaring aan bij de Belastingdienst. Op die verklaring staat het totaalbedrag ad € 14.269 vermeld.
Zodra Peter lijfrente-uitkeringen ontvangt via lijfrente banksparen, treedt de saldomethode in werking. Vanaf 2017 ontvangt hij een jaarlijkse lijfrente-uitkering van bijvoorbeeld € 3.200.
De uitkerende bank keert nu 2017, 2018, 2019 en 2020 geheel onbelast uit. Dat is bij elkaar € 12.800 (4*€ 3.200). In 2021 ontvangt hij uiteraard weer € 3.200. Hiervan is nu nog maar € 1.469 onbelast. Met die laatste onbelaste uitkering heeft hij het hele bedrag van de saldo verklaring ontvangen ( 4*3.200 plus €
1.469 ). Vanaf dat moment worden de uitkeringen volledig belast.

Saldoverklaring
U kan dus een beroep doen op de saldomethode als u premies voor een lijfrentepolis of lijfrente bankspaarrekening niet afgetrokken heeft of als u meer aan premie heeft ingelegd dan u kon aftrekken in een jaar.
Verzekeraars en banken kunnen echter niet zelf nagaan of de aan hen betaalde bedragen in aftrek zijn gebracht. U heeft aftrek immers zelf moeten regelen in het verleden. Gelukkig kan de Belastingdienst dat uiteraard wel en een zogenaamde ‘saldoverklaring’ verstrekken.
Heeft u een dergelijke verklaring van de Belastingdienst ontvangen, stuur dan een kopie daarvan naar de uitkerende instantie. Op deze wijze wordt voorkomen dat er te veel loonheffing wordt ingehouden.

Regelen van een saldoverklaring
Een saldoverklaring vraagt u zelf bij de Belastingdienst aan. U moet een verzoek daartoe sturen naar:

De Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

Bij uw verzoek om saldoverklaring moet u het volgende aanleveren:

  • stortingsbewijzen of bankafschriften waarmee wordt aangetoond dat de premie / inleg betaald is;

  • een duidelijke opgave per lijfrentecontract, waarbij per belastingjaar is aangegeven welke inleg wel en welke inleg niet door u in aftrek is gebracht van de belasting;

  • een kopie van de lijfrenteovereenkomst of bewijs van het nieuw afgesloten product waaruit uitkeringen gegenereerd worden die wel belast zullen worden.


Aanleveren saldoverklaring voor starten uitkeringen
Het is aan te bevelen om een saldoverklaring voor starten van een uitkeringsproduct geregeld te hebben. U kan dan een kopie van die verklaring met aanvraagstukken mee sturen. Ontvangt de uitkerende instantie de saldoverklaring bij aanvang, dan start men met uitkeren conform saldoverklaring.

Aanleveren saldoverklaring na starten uitkeringen
Heeft een uitkerende partij in een jaar geen rekening kunnen houden met niet-afgetrokken premies/inleg (bijvoorbeeld omdat er geen saldoverklaring is toegestuurd), dan kan u daarmee alsnog rekening laten houden bij de aangifte inkomstenbelasting. U ontvangt ieder jaar van een uitkerende instantie een jaaropgave. De jaaropgave neemt u mee in uw aangifte. In die aangifte inkomstenbelasting wordt het bedrag van de uitkering(en) volgens het jaaroverzicht verminderd met de niet-afgetrokken bedragen. Is het bedrag van de niet-afgetrokken bedragen hoger dan het bedrag van de uitkering(en), dan vult u in de aangifte € 0 in. De ingehouden loonheffing wordt ongewijzigd overgenomen uit het jaaroverzicht.

 

Met dank aan de fiscale afdeling van NN

 

 
Rob van Lingen

Rob werkt al jaren in de financiele sector. Hij weet alles van financiele producten Hij houdt je op de hoogte van o.a. lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

sjaak van de wijngaard

26 oktober 2017 9:41:38

graag zou ik willen weten hoe het gaat met een saldoverklaring mijn spaarloon is vrij gekomen maar heb daar nooit belasting over betaald wat kan ik nu het beste doen het gaat om een bedrag van rond de 10.000 euro hierbij zou ik willen vragen hoe en wat te doen . met vriendelijke groet sjaak van de wijngaard

reageer op sjaak van de wijngaard

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 oktober 2017 21:29:19

Beste Sjaak,
Ik denk dat je bedoelt dat je lijfrentepolis vrijkomt. Blijkbaar heb je de inleg daarvan gedaan via een spaarloonregeling. Met die spaarloonregeling had je belastingvoordeel omdat je spaarde van je brutosalaris. Als je dan de inleg in een lijfrente sorte kon je die inleg ook weer aftrekken. Als je dat niet gedaan hebt, heb je een probleem want de fiscus zal dan wel belasting heffen over de ingelegde premies. Maar daarvoor kun je dus de saldoverklaring aan vragen zoals in dit artikel staat.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

bertus de jong

13 augustus 2018 17:10:46

ik hen een lijfrente welke ik einde van dit jaar wil laten uit betalen. Voor een saldo verklaring moet ik betaalbewijzen of bankafschriften bijvoegen. Echter ik betaal deze premies al vanaf 1996. Ik heb geen bankafschriften meer van die tijd. Wel heb ik de jaaropgaves IB waarin de premies zijn opgevoerd als aftrekpost. Is dat ook genoeg? mvg, Bertus de Jong

reageer op bertus de jong

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 augustus 2018 13:53:40

Bertus,
je vraagt een saldoverklaring aan als je de premie betaald hebt maar nooit hebt afgetrokken. Het lijkt mij dat je niet hoeft aan te tonen dat je de premie betaald hebt via bankafschriften van voor 1996. Je kunt dat ook door de verzekeraar laten verklaren.
Je moet juist aantonen (via je aangifte) dat je de premies niet hebt afgetrokken. En dat heb je juist wel gedaan, begrijp ik uit je verhaal.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Inge

25 augustus 2018 14:59:30

Doordat ik in het buitenland woon en werk, en daar belastingplichtig ben kan ik als sinds 2004 de premies die ik nog steeds voor mijn lijfrentepolis in NL betaal, niet aftrekken. Ik wil een saldoverklaring aanvragen. Hoe toon ik aan dat ik de premies niet kan aftrekken? Ik heb geen inkomen in Nederland, ben daar ook niet belastingplichtig en heb dus ook geen belastingaangiftes bij de NLs belastingdienst meer sinds ik geemigreerd ben.

reageer op Inge

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 augustus 2018 13:35:40

Inge,
Dat is een hele lastige. De bewijsplicht ligt bij jou. Wel is het zo dat de fiscus 15 jaar terug kan in hun eigen administratie. Dus je kunt aantonen dat je geen aangifte hebt gedaan.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rein de Haan

13 februari 2019 17:52:03

De bron van dit artikel is NN. Daarin wordt ook beschreven dat in het voorbeeld geen rekening is gehouden met de rente op het te veel gestorte bedrag. Wanneer je een bancaire lijfrente rekening hebt waarbij een middel rente wordt gebruikt tot 67 jarige leeftijd is het belangrijk om deze gegevens ook aan te leveren aan de belastingdienst, hieruit val nog extra netto voordeel te halen.

reageer op Rein de Haan

Cor de Bruijn

23 maart 2019 16:44:13

hoe/waar geef ik in de aangifte aan dat de lijfrente-uitkering belastingvrij is vanwege een saldoverklaring?

reageer op Cor de Bruijn

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 maart 2019 9:09:47

Beste Cor,
Ik weet dat eerlijk gezegd niet precies maar mijn eerste gedachte is als volgt: In je aangifte neem je de uitkeringen op die je ontvangen hebt waar je loonbelasting over betaald hebt. De betaald loonbelasting wordt dan verrekend met de uiteindelijk inkomstenbelasting. Als je over deze uitkering geen loonbelasting hebt betaald zou er dus ook niks verrekend hoeven te worden. Laat je even goed adviseren door een belastingadviseur hierover.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Rene

11 september 2019 16:17:59

Ik heb 30 jaar geleden 2 jaar in Duitsland gewerkt en daar 2 levensverzekeringen afgesloten en de Duitse AOW op een laag bedrag betaald. Daardoor heb ik nu in Nederland straks een AOW gat. De ene polis heb ik na 2 jaar gestopt, de andere doorbetaald toen ik weer in Nederland ging werken. Alle bedragen heb ik nooit afgetrokken. Niet in Duitsland en niet in Nederland. Ik las dat Duitsland dan geen belasting heftals de polis vrijkomt. Wat nu als de 2 bedragen volgend jaar vrijkomen? Gewoon op mijn spaarrekening zetten of moet ik het melden bij de Nederlandse Belastingen en wat dan verder?

reageer op Rene

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 september 2019 13:05:26

Rene,
Als je het geld belastingvrij ontvangt en het daarna op je nederlandse spaarrekening zet, valt het gewoon in je box vermogen. De fiscus ziet het vanaf dat moment als gewoon spaargeld. Hoe Duitsland er mee om gaat wet ik niet.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons