Moneywise.nl » Weblog » Lijfrente » Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden?

Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden?

dinsdag 01 april 2014 om 13:05:05 Jeroen Wolfsen 121 reacties
overlijdensrisicoverzekeringHet grote voordeel van een lijfrente bankspaarrekening t.o.v. een lijfrenteverzekering is dat er bij banksparen nooit sprake is van vermogensverlies bij overlijden. Dat is bij een lijfrentepolis wel anders. Bij een verzekering kan een deel van het lijfrentekapitaal of zelfs het gehele kapitaal bij overlijden in de zak van de verzekeraar verdwijnen. Bij banksparen wordt het saldo dat op de bankspaarrekening staat altijd uitgekeerd aan de erfgenamen. Wie dat ook zijn.

Banksparen voor een lijfrente kent twee varianten: de opbouwrekening en de uitkeerrekening. Voor beide varianten geldt dat uit een testament of volgens het wettelijk erfrecht blijkt wie de erfgenaam is (of erfgenamen zijn) voor het saldo op de rekening. Er is wel verschil in de afwikkeling voor een opbouw- of een uitkeerrekening.

De uitkeerrekening
Overlijdt de rekeninghouder van een uitkeerrekening dan gaan de uitkeringen op deze rekening door aan de erfgenaam. Ook hier blijkt weer uit het testament wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament dan volgt men het wettelijk erfrecht.

Ik leg het even uit aan de hand van een voorbeeld:

De heer Jansen stort € 100.000 op een banksparen uitkeerrekening. De uitkering bedraagt in dit voorbeeld € 500 per maand. Hij ontvangt deze uitkering gedurende 20 jaar. Helaas overlijdt de heer Jansen na 3 jaar. Volgens het testament is zijn vrouw zijn erfgenaam en vanaf dat moment ontvangt zij de maandelijkse uitkering en die ontvangt ze dan ook voor de resterende 17 jaar.  De lopende oudedagsuitkering wordt dus doorgezet. Maar helaas overlijdt ook na 5 jaar mevrouw Jansen. Volgens erfrecht zijn haar twee kinderen haar erfgenamen en zij ontvangen nu beiden € 250. En dat gedurende de resterende 12 jaar. Fiscaal gezien is het mogelijk om het contract met de bank open te breken en het restende saldo te gebruiken voor een nabestaandenlijfrente bij een andere bank. In de praktijk kan de oude bank dan kosten in rekening brengen en kan het boven de 70 jaar lastig zijn om een andere bank te vinden. Normaal gesproken blijft men bij de huidige bank en gaat men door met de lopende uitkeringen.


De opbouwrekening
Als het lijfrentekapitaal op een lijfrente-opbouwrekening staat  en de rekeninghouder overlijdt dan wordt de lopende opbouwrekening beëindigd.  De erfgenamen moeten zich melden bij de bank en horen welke stukken de bank nodig heeft om het saldo uit te keren aan de erfgenaam. Het saldo dat wordt uitgekeerd is niet vrij te besteden door de erfgenaam. Deze moet namelijk een nabestaandenlijfrente aankopen. Deze nabestaandenlijfrente moet uiterlijk op 31 december in het tweede jaar volgend op het jaar van overlijden zijn aangekocht. Als dit later gebeurt kan de fiscus van mening zijn dat er sprake is van fiscale afkoop.

Er zijn spelregels voor de looptijd van een nabestaandenlijfrente:

Is de nabestaande een echtgenoot/partner of is de nabestaande geen familie?
- De uitkering moet direct ingaan.
- De looptijd moet minimaal 5 jaar zijn.
- Ontvangt de echtgenoot/partner ANW? Dan mag de uitkering uitgesteld worden totdat de ANW is uitkering is afgelopen.

Voor familieleden jonger dan 30 jaar geldt het volgende:
- De uitkering moet direct ingaan en de looptijd is in principe minimaal 5 jaar.
- De looptijd is korter als het familielid binnen 5 jaar de leeftijd van 30 jaar bereikt.

Voor familieleden ouder dan 30 jaar geldt het volgende:
- De uitkering moet direct ingaan en moet minimaal 20 jaar worden uitgekeerd.

Erfgenaam is geen natuurlijk persoon?
Is de erfgenaam van een lijfrenterekening geen natuurlijk persoon dan wordt de rekening opgeheven en het saldo afgekocht. Dat dit zeer nadelig uit kan pakken, blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld:
Een man heeft een lijfrente-opbouwrekening met een saldo van €100.000. In zijn testament is vastgelegd dat de  lijfrenterekening bij zijn overlijden is toebedeeld aan de plaatselijke voetbalvereniging.
Zijn andere vermogen wordt gelukkig wel door zijn familie geërfd.

De bank is bij afkoop verplicht om 52% belasting in te houden over het bedrag van € 100.000 en keert dus nog een bedrag van € 48.000 uit aan de plaatselijke voetbalvereniging. Maar bij fiscale afkoop is er ook sprake van 20% revisierente. En die brengt de fiscus in rekening bij de andere erfgenamen. De familie moet dus € 20.000 aan de fiscus betalen en dat gaat dan flink ten kosten van hun erfenis.

Belangrijk verschil met een normale erfenis
Normaal gesproken mogen de erfgenamen samen bepalen hoe de erfenis verdeeld wordt. De zoon kan bijvoorbeeld kiezen voor een auto met een waarde van € 10.000 en de dochter kan kiezen voor een spaarrekening met een saldo van € 10.000. Maar als zoon en dochter een uitkeerrekening erven dan moet de uitkering in twee gelijke delen uitgekeerd worden. Doet men dat niet dan kan er volgens de fiscus sprake van fiscale afkoop.
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Jan Kunkeler

11 november 2014 21:03:17

Vraagje: Mijn lijfrente expireert en ik wil dus een lijfrente uitkeringsrekening openen.
Nu blijkt dat alleen op mijn naam te kunnen en het mag dus kennelijk geen "en/of" rekening worden met mijn echtgenote. Deze uitkeringsrekening is bedoeld als pensioen aanvulling (dus ook later voor mijn vrouw als ik eerder kom te overlijden). Het is dus niet de bedoeling dat er op dat moment van iets dit geld met een duidelijk doel naar mijn (overigens aardige) kinderen gaat. Valt dit te regelen?

reageer op Jan Kunkeler

anoniem

11 november 2014 21:41:06

Vraagje: Mijn lijfrente expireert en ik wil dus een lijfrente uitkeringsrekening openen.
Nu blijkt dat alleen op mijn naam te kunnen en het mag dus kennelijk geen "en/of" rekening worden met mijn echtgenote. Deze uitkeringsrekening is bedoeld als pensioen aanvulling (dus ook later voor mijn vrouw als ik eerder kom te overlijden). Het is dus niet de bedoeling dat er op dat moment van iets dit geld met een duidelijk doel naar mijn (overigens aardige) kinderen gaat. Valt dit te regelen?

reageer op anoniem

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

11 november 2014 21:43:41

Geachte heer,
Een lijfrente uitkering via banksparen is altijd op 1 naam. Namelijk op naam van degene die de lijfrente heeft afgesloten en destijds ook heeft afgetrokken van de belasting. Dat is degene die de uitkering ontvangt en ook degene die nu de belasting over de uitkering moet betalen.
Als de uitkering over twee persoenen verdeeld zou worden dan is de belasting per persoon waarschijnlijk lager waardoor de fiscus geld misloopt. Daarom is een en/of rekening bij banksparen niet toegestaan
Maar gelukkig is het ook niet nodig. Als de rekening op uw naam staat ontvangt u alle uitkeringen en betaald u belasting. Zou u komen te overlijden dan gaat de bank door met het betalen van de afgesproken bedragen aan uw erfgenamen. Wie uerfgenaam is bepaald u zelf met een testament. is er geentestament dan volgt men het wettelijk erfrecht. In de meeste gevallen is de echtgenote dan dus erfgenaam en ontvangt zij de uitkeringen. Dat is het grote voordeel van banksparen er gaat nooit geld verloren. Alles wordt tot de laatste cent betaald aan de erfgenamen.

reageer op Jeroen Wolfsen

A. de Haan

5 oktober 2015 17:04:40

We hebben een langstlevende testament, waarbij mijn vrouw en onze drie kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn.
Er is ook opgenomen de wettelijke verdeling, waarbij mijn echtgenote van rechtswege de goederen van mijn nalatenschap krijgt. Ieder kind verkrijgt als erfgenaam een geldvordering ten laste van mijn echtgenote, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel.
Betekent dit dat bij een maandelijkse uitkering van bijvoorbeeld Euro 800 mijn vrouw dat bedrag uitgekeerd krijgt, tijdens de rest van de looptijd? Of krijgen zij en de kinderen ieder Euro 200?

reageer op A. de Haan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 oktober 2015 10:40:42

Geachte heer de Haan,

Op grond van de door u omschreven situatie en testament onstaat er op het momentt van overlijden een geldvordering van de kinderen maar de maandelijske uitkering van € 800 gaat door worden betaald aan uw vrouw.

Jeroen wolfsen FFP

J.Wiepking

25 september 2018 10:50:26

Goede morgen.....Mijn niet geregisteerde partner is december 2013 overleden.....in het testament sta ik vermeld als erfgenaam.....7 mei 2014 krijg ik bericht van de Goudse verzekeringen dat Onder de titel "Overlijden verzekerde Eigen Effectplan" een kapitaal beschikbaar komt van € 12.200,43. Bruto hetgeen betekend dat er € 5.855,00 zal worden uitgekeerd. overeenkomst getekend 24 december 2015 uitgekeerd jan 2016 Dit kapitaal is bestemd voor het aankopen van een lijfrente. Ik heb geen interesse in een lijfrente wat zijn de gevolgen.....volgens de SVB en de belastingtelefoon huur en zorg toeslagen géén. Over het jaar 2016 word het gehele bedrag bij mijn inkomen opgeteld wat heeft resulteert in terugbetaling van huur en zorg toeslag plus betalen van revisie rente. Belastingdienst Arnhem heeft mijn vragen doorgestuurd aan de Rechtbank te Arnhem van wie ik tot mijn grootte verbazing bericht kreeg tot betaling van Griffie rechten. Wat te doen?
M.vr.gr. Robbert Wiepking

reageer op J.Wiepking

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 september 2018 11:08:30

Beste Robbert,
Wat een vervelende situatie. Je bent de begunstigde van een lijfrente en als dat bedrag wordt uitgekeerd hoor je daar inderdaad een lijfrente van aan te kopen. Als je dat niet doet ziet de fiscus dat als afkoop met als gevolg bijtelling bij je inkomen van het volledige bedrag. Dit betekent alle belasting hierover in één keer betalen en ook nog eens 20% boete in de vorm revisierente.
Ik kan je niet vertellen wat je nu nog hier aan kan doen, het lijkt een gepasseerd station. Het is gewoon jammer dat je niet destijds een goede adviseur hebt ingeschakeld hiervoor. Dan had je deze ellende kunnen voorkomen.
Enige optie die ik zou kunnen bedenken: brief naar de inspecteur dat je verkeerd bent voorgelicht, alles niet wist, spijt als haren op je hoofd hebt en dat je alsnog die € 12.200 als lijfrente wil storten. Met andere woorden alles belastingperikelen van de afgelopen jaren terugdraaien. Maar ik denk niet dat dat nog kan. Het is te lang geleden.
Succes
Jeroen Wolfsen

danny

17 juli 2019 15:36:52

het is altijd goedkoper om een lijfrente te kopen met het vrijgekomen geld ipv het af te kopen en reviesrente als boeten te betalen. als het niet meer kan . kunt u altijd nog middeling aanvragen over het betreffende belasting jaar zodat u minder belasting betaald.

Mvr. M.Leenders

12 november 2014 12:48:17

Geachte heer,

Ik wil graag een bankspaarrekening openen, i.v.m het vrij komen van een lijfrenteverzekering. Echter als ik inzet op bv. voor de periode van 10 jaar, voor een rente van 3,5 % , wat dan wordt aangeboden, dan blijkt dat waarop ik heb ingezet
niet de reële rente te zijn waarop de overeenkomst wordt aangegaan.
Men gaat dan uit van de rente, tijdens de verwerking van administratie, na enkele dagen. Ik vind dit niet juist, eerlijk, voel me dan bij de neus genomen en ik weet feitelijk dan niet waar ik echt aan toe ben???

Mvgr. Mevr. M.Leenders.

reageer op Mvr. M.Leenders

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 november 2014 14:03:45

Geachte mevrouw Leenders,

Ik kan me uw reactie voorstellen. Het daadwerkelijk vastzetten van de rente werkt op een andere manier dan klanten vaak verwachten. Als u een offerte opvraagt dan staat daar in dat de rente waarop u de offerte heeft aangevraagd pas geldig wordt als de aanvraag voor een bankspaarrekening helemaal is ingevoerd in het systeem van de bank. Dat wil zeggen dat alle benodigde informatie zoals identiteitsgegevens, bankrekeningnummer en BSN nummer door ons moet worden ingvoerd in het systeem van de betreffende bank. Pas als dat gebeurt is, en er een originele aanvraag uit het systeem van de bank is gekomen, staat de rente vast en begint de rentegeldigheidstermijn te lopen.

ASR bank wijkt hier in negatieve zin vanaf. Bij deze bank weet u pas zeker wat het rentepercentage wordt als de rekening is geopend en het geld uit de vrijkomende lijfrentepolis ook daadwerklijk gestort is. Pas op dat moment kunt u het via internetbankieren van ASR echt vastzetten in het gewenste deposito met vaste rente. U moet dus zelf nog actie ondernemen om het vast te zetten. Als de rente in de tussenliggende periode daalt is dat dus vervelend.

We leggen dat uit op de site en in alle communicatie maar ik kan me voorstellen dat u daar over heen leest.
In de meeste situaties is het immers zo dat u verwacht dat een offerte een geldigheidstermijn heeft. Maar dat is helaas bij banksparen niet het geval. Wij zouden dat natuurlijk graag anders zien maar helaas kunnen wij de voorwaarden van banken niet bepalen. Uiteraard hebben we hier de banken meerdere malen op gewezen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Kees

9 december 2014 15:25:38

U maakt duidelijk, dat bij banksparen uitkeerregeling de uitkeringen gelijk worden verdeeld over de erfgenamen. Hoe zit het met de belasting over de waarde van de bankspaarrekening i.v.m. erven.

reageer op Kees

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 december 2014 16:07:12

Beste kees,
Het antwoord hierop staat eigennlijk in het artikel. Als de erfgenamen de uitkering erven dan wordt er bij iedere uitkering belasting inghouden en ontvangt men dus (maandelijks) een netto bedrag.
Gaat de uitkering naar een partij die niet de maandelijkse uitkeringen mag ontvangen maar het hele saldo in één keer, dan wordt er ook in één keer belasting inghouden.

reageer op Jeroen Wolfsen

Anton

25 juli 2015 13:03:29

Ik ben dik 66 en besloot op mijn 65e nog niet van een periodieke uitkering van mijn bankspaarrekening gebruik te maken. Ik wild het nog even aanzien tot mijn 70e. Op mijn 65e vroeg ik wel aan wat de maandelijkse uitkeringen zouden zijn. Nu de rente aanzienlijk is gezakt zou dit nu konsekwenties hebben, neem ik aan, op een b.v. maandelijkse uitkering als ik nu besluit te gaan opnemen. Wat kan ik het beste doen? Ik heb een 2e vraagje dat hiermee verband houdt. Inmiddels was er wat rente opgebouwd die ik op de bankspaarrekening had en als storting heb afgetrokken. Immers, het zou dan ook weer belastbaar worden omdat vanaf die rekening wordt uitgekeerd. Of had ik de rente belastingvrij kunnen opnemen? Of is de aftrekbaarheid niet toegestaan?

reageer op Anton

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

28 juli 2015 12:21:08

Beste Anton,
Het saldo van uw bankspaarrekening moet (als we het hebben over lijfrente) uiterlijk tot uitkering komen in het 5e jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd. De rente is momenteel inderdaad aan de lage kant. Het is niet duidelijk of dat op korte termijn beter wordt. Een lagere rente heeft uiteraard invloed op de hoogte van de uitkeringen. U kunt op onze website een vergelijking maken om te zien wat het u nu op zou leveren: www.moneywise.nl/lijfrente/direct-ingaande-lijfrente/
De rente die u op uw bankspaarrekening heeft ontvangen, is niet aftrekbaar omdat deze al onder box 1 valt. U kunt het dus ook niet vrijelijk opnemen. Alleen een bedrag dat u stort vanuit een pensioentekort mag u aftrekken, mits u voldoet aan de voorwaarden van de jaarruimte. Het gehele saldo, dus inclusief rente dient vervolgens periodiek tot uitkering te komen als aanvulling op uw pensioen. Over die uitkeringen betaalt u vervolgens inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Adrie Leenheer

25 januari 2016 17:17:46

Jaarlijks krijg ik als erfgenaam van mijn overleden zus 197 euro uitgekeerd uit een door haar afgesloten lijfrente. Ik zou dat af willen kopen. Kan dat en over hoeveel jaar kan ik dan afkopen? Ik ben 64 jaar. Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

reageer op Adrie Leenheer

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 januari 2016 21:22:55

Geachte heer Leenheer,
Interessante vraag. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar u kunt het vragen aan de verzekeraar. Geen idee of men daarop in wil gaan. Daarnaast is er nog wel een fiscale spelregel. Stel dat de verzekeraar de lijfrente wil afkopen dan moet er wel een 1 keer belasting over betaald worden. En ook nog 20% boete in de vorm van revisierente omdat u niet in termijnen de lijfrente ontvangt maar in 1 keer. Wellicht kunt u gebruikmaken van de regeling kleine lijfrente. Die zorgt ervoor dat er bij een afkoop onder de € 4.303 niet die extra boete van 20% verschuldigt is.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

vereffenaar

7 juni 2016 18:34:14

Beste heer Wolfsen,
Drie jaren na overlijden van erflater wordt een lijfrente afgekocht. Het betreft een negatieve boedel, waarbij de uitkering zal worden gebruikt om schulden af te lossen. De verzekeraar heeft 52% belasting ingehouden, eventueel is revisierente verschuldigd.
Kan de teveel ingehouden belasting als ook de verschuldigde revisierente worden verwerkt in de laatste aangifte inkomstenbelasting van erflater? Wat overigens een verzoek tot ambtshalve wijziging zal inhouden.
Ben benieuwd hoe jij hierover denkt.
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank.

reageer op vereffenaar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 juni 2016 10:09:37

Beste vereffenaar,
Er spelen hier een paar dingen die eerst duidelijk moeten zijn. Want als iemand overlijdt dan komt de polis tot uitkering komt en komt de uitkering beschikbaar voor de begunstigde. De begunstigde moet hiervoor een lijfrente aankopen. Daar heeft de begunstigde het jaar van overlijden plus twee jaar de tijd voor, Dat noemen we de wettelijke termijn. In eerste instantie ben ik van mening dat er geen sprake is van afkoop maar van vrijkomen van het kapitaal door overlijden. Als de begunstigde vervolgens geen nabestaandenlijfrente aankoopt en de wettelijk termijn overschrijdt, is hij degene die fiscaal afkoopt. De verzekeraar zal maximaal 52% inhouden en de begunstigde moet daarna zelf de revisierente aangeven.
Als er geen begunstigde is, wordt het verhaal anders. Uiteindelijk zal de de uitkering dan worden gezien als een fiscale afkoop en wordt deze belast op de erflater. Als er teveel loonbelasting is ingehouden dan kun je dat verrekenen maar bij een definitieve aangifte moet dat inderdaad met een ambtshalve wijziging. Dan zal ook de revisierente naar voren komen.
Let op. Als het zo is dat de begunstigde de uitkering niet heeft gecapteerd omdat er een negatieve boedel; is weet dan dat de uitkering op een polis een zelfstandig recht is. Met andere woorden het accepteren van de uitkering uit een polis wil niet zeggen dat de nalatenschap ook geaccepteerd. Dat is anders als het niet om een lijfrenteverzekering gaat maar om een lijfrente bankspaarrekening. Dan valt het vrijkomende lijfrente saldo wel in de nalatenschap.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Danny

1 juli 2016 16:11:50

Hallo,
Mijn moeder is op 02.06.16 overleden en heeft bij de ABN/Amro een lijfrente bankspaarrekening in hoogte van 85.000 Euro en ik ,haar zoon ben de enigste erfgenaam. Ik heb begreepen uit de andere reacties dat ik deze "moet" overnemen omdat afkopen behoorlijk duur is. Mijn eigenlijke probleem is, dat ik sinds 23 jaar duitsland woon en werk en geen Idee heb of ik dat bedrag mee naar een duitse bank of nederlandse bank in duitsland mag nehmen en waar ik uiteindelijk de belasting moet betalen. Aan de nederlandse belasting of aan de Duitse belasting of in het ergste geval aan allebei. Mischien kunt u een beetje licht in het donker brengen. bij voorbaat dank, Danny

reageer op Danny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 juli 2016 8:59:41

Beste Danny,

Allereerst gecondoleerd met het verlies van je moeder.

Een lijfrente afkopen is inderdaad erg onvoordelig en kan tot maximaal 72% belasting kosten.
Je kan het ook niet laten uitkeren door een Duitse bank, dat is fiscaal niet mogelijk. Wij werken niet samen met ABN Amro maar de banken waar wij mee samenwerken zullen de rekening gewoon overzetten naar jouw naam, ondanks dat in Duitsland woont.
Verder heeft nederland een belastingverdrag met Duitsland en daarin is afgesproken hoe een lijfrente wordt belast.

Vanaf 2016 betaal je in het bronland belasting, en dat is Nederland. Dit geldt overigens alleen als het totale inkomen uit pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen meer dan € 15.000 per jaar bedraagt. Is het totale inkomen lager dan € 15.000, dan wordt het dus nog steeds in Duitsland belast.


Mocht de ABN je niet willen helpen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen wel een uitkering regelen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wolfsen FFP

reageer op Jeroen Wolfsen

danny

1 juli 2016 16:39:36

Ik heb nog een paar dingen vergeeten te vragen, mijn moeder heeft de lijfrente bankspaarrekening in 2012 met 4% rente afgeslooten. Ik heb begreepen uit vorige reacties dat ik 2 jaar de tijd heb om een beslissing te treffen, als ik zolang wacht loopt het dan met 4% verder of is het zolang "ingefroren" Ik gaa ervan uit dat als ik het op mijn naam nieuw afsluit, het weer 20 jaar loopt met de huidige laage rente van 1,?% Met friendelijke groet en voorbaat dank. Danny

reageer op danny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 juli 2016 9:15:16

Beste Danny,
Ik begrijp uit je verhaal dat het een opbouwrekening is. Er wordt dus nog niks maandelijks uitgekeerd. In dat geval heb je inderdaad het jaar plus twee jaar de tijd om aan te geven wat je met de lijfrente wilt doen.
Ik neem aan dat ABN je in die tussentijd gewoon 4% rente geeft. Als je twijfelt kijk dan in de voorwaarden of neem contact met ze op.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Eef Janssens

27 mei 2017 8:51:29

Ik zit in dezelfde situatie en het geld is "tussentijds" op variabele rente gezet, 0,7%. Dit is bij de Rabo.

reageer op Eef Janssens

danny

4 juli 2016 14:30:06

Beste Jeroen, Nee, het is geen opbouwrekening maar banksparen(leefrente). Startdatum 02-04-2012 met een maandelijkse uitkering van 792.30 Euro wat nu is stopgezet tot het nieuw word afgesloten op mijn naam over opnieuw 20 jaar. Om even terug te komen op jouw antwoord:
"Vanaf 2016 betaal je in het bronland belasting, en dat is Nederland. Dit geldt overigens alleen als het totale inkomen uit pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen meer dan € 15.000 per jaar bedraagt. Is het totale inkomen lager dan € 15.000, dan wordt het dus nog steeds in Duitsland belast"
De uitkering die ik krijg is ca. 350 Euro Bruto per maand, dus onder 15.000 Euro per jaar. Betekend dat, dat ik inkomstenbelasting in duitsland moet betalen? Of is dat niet bij een "banksparen/leefrente" uitkering? De nederlandse belastingdienst zegt dat ik in Nederland IB moet betalen, dus ben ik een beetje door de war. Met friendelijke groet en voorbaat dank, Danny

reageer op danny

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 juli 2016 15:38:10

Danny,
Ok, duidelijk het is dus een uitkeerrekening. As jij bruto € 350 per maand ontvangt en dit het enige inkomen uit Nederland is, dan blijf je ver onder de grens van €15.000 en is de uitkering dus belast in Duitsland volgens dit verdrag. Althans zo lees ik het in het verdrag. Laat de fiscus dit gewoon uitzoeken, die kennen hun eigen regels echt wel.
Jeroen Wolfsen.

reageer op Jeroen Wolfsen

pr.jansen

9 augustus 2016 19:29:59

Graag wil ik een reactie op het volgende ik heb een bancaire lijfrente uitkering als ik overlijdt krijgt mijn vrouw waarmee ik een samenlevingscontract hebt en al 8 jaar meesamenwoon dan hier ook geld van of alleen mijn dochter van mijn vrouw

reageer op pr.jansen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 augustus 2016 14:59:03

Geachte heer Jansen,
Voor een bankspaarrekening geldt het zelfde als voor normaal sparen. Het saldo van de rekening gaat altijd naar uw wettelijke erfgenamen. Wie dat zijn staat in uw testament en als u geen testament heeft, volgt men het wettelijke erfrecht. Zonder testament gaat het geld dus niet naar uw partner waar u mee samenwoont maar naar uw kinderen. Als u geen kinderen hebt gaat het naar uw ouders.
Met vriendelijke groet, Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Myriam

9 september 2016 12:27:56

Goedemiddag,
Op 8 juni jl. is mijn vader overleden. Aangezien hij voor de 2e keer getrouwd is hebben wij dus een stiefmoeder. Zij is benoemd tot excecuteur maar geeft aan ons weinig openheid van zaken. Wij zijn de erfgenamen en zij krijgt een groot geldbedrag in de vorm van een legaat. Gisteren hebben wij via een belastingadviseur een overzicht gekregen van de aangifte belasting 2016. Hierin staat dan het legaat vermeld wat mijn stiefmoeder ontvangt vrij van belasting. Een groot bedrag is vrijgesteld van belasting en daarboven moeten de erfgenamen de belasting betalen. Maar nou had mijn vader blijkbaar ook lijfrentes, dit wordt omschreven als pensioenrechten wat vermenigvuldigd wordt met een factor 7. Dat wordt weer in mindering gebracht van de vrijstelling van belasting van het legaat wat zij ontvangt. Maar dit betekend wel dat wij ook de belasting moeten betalen over deze vrijgekomen pensioenrechten. Na deze uitleg is dus mijn vraag of het klopt dat de erfgenamen ook nog eens de belasting moeten betalen over de vrijgekomen of opgevraagde lijfrentes die zij heeft ontvangen? Hierover staat niets in het testament vermeld. Met vriendelijke groet, Myriam

reageer op Myriam

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 september 2016 16:58:45

Beste Myriam,
Allereerst nog gecondoleerd met het verlies van je vader en wat een vervelende situatie. Ik ben specialist op het gebied van lijfrente en pensioen maar dan vooral op productnivo. Bij de opleiding tot financieel planner zit een flink stuk over erfenissen maar dit is voor mij te ver van bed om je echt duidelijkheid over te kunnen verschaffen. Een estateplanner met een fiscale achtergrond kan dat wel maar die zal dan wel het volledige dossier in moeten zien. Bij de grotere accountants en notariskantoren vind je deze wel.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Albert

31 juli 2019 16:55:19

Beste Jeroen, is hier sprake van het tijdens verkoop van bankspaaruitkeringen onbesproken pensioenimputatie ofwel het in mindering brengen van pensioenrechten op de vrijstelling erfbelasting van de partner? Zo ja, hoeveel wordt er dan in mindering gebracht? - de helt van de waarde van de bankspaaruitkering bij overlijden - de helft van de waarde minus 30% latente inkomstenbelasting - de uitkomst van de formule (0,5* jaaruitkering * leeftijdsfaktor) minus 30% latente ib
Ik probeer hier al een poos duidelijkheid over te krijgen, maar helaas ..

reageer op Albert

Jeanne

7 november 2016 12:34:18

Mijn echtgenoot heeft een gouden handdruk uitkeringsrekening die al enige jaren loopt.Mocht hij binnen de looptijd van 20 jaar overlijden dan wordt de rekening met bijbehorende voorwaarden voor de dan nog resterende looptijd op mijn naam overgezet. Wat gebeurt er als ik binnen die looptijd overlijdt? Wordt dan de resterende som onder inhouding van loonbelasting aan de kinderen (boven de 30 jaar)uitgekeerd? En wordt er dan ook nog weer erfbelasting over geheven?Of kan er dan een beroep op een hardheidsclausule gedaan worden?
alvast hartelijk dank voor uw reactie
Jeanne

reageer op Jeanne

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2016 12:55:23

Beste Jeanne,
Ik heb een ander artikel geschreven over een gouden handdruk rekening en overlijden
Als uw man zou komen te overlijden gaan de uitkering door naar U. Als u daarna komt te overlijden en uw kinderen vallen binnen de beperkte kring van begunstigden dan gaat het duis ook aan hen door. En anders wordt er afgerekend en komt het daarna bij hen terecht.
Het tegoed op een bancaire goudenhanddruk rekening is vrijgesteld van erfbelasting maar imputeert wel op de vrijstellingen voor erfbelasting. De vrijstelling wordt dus voor een deel opgebruikt door de gouden handdruk.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

vincent korhorn

7 november 2016 14:53:50

geachte heer,
mijn schoonvader is eind september overleden en had een kapitaal verzekering wat ook een lijfrente verzekering is. mijn schoonmoeder is eerste erfgenaam en normaal zou alles gewoon doorlopen en zou zij op de normale wijze de uitkering hiervan krijgen. Zoals ik begreep is de minimale termijn waarin het bedrag uitgekeerd wordt 5 jaar. Nu is mijn schoonmoeder ook terminaal en gaat zij de periode van 5 jaar niet redden, zelfs een jaar waarschijnlijk niet. Op welke manier kan zij toch nog van het geld genieten zonder er 72% over te hoeven afdragen.
alvast bedankt.

reageer op vincent korhorn

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2016 16:49:54

Beste Vincent,
Wat een vervelende situatie.
Voordat ik goed antwoord kan geven heb ik nog een paar vragen. Had je schoonvader Al een lopende uitkering waarbij er maandelijks een bedrag op zijn rekening gestort werd? En zo ja, was dat bij een bank of bij een verzekeraar. Of moest er nog een uitkering aan gekocht worden.
Ik hoor het graag.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

vincent

7 november 2016 17:28:46

nee het bedrag was bedoeld als aanvulling pensioen, dat heeft hij dus niet gehaald. verzekering loopt bij reaal. zoals ik nu heb nagevraagd is de mogelijkheid tot uitkeren op twee manieren mogelijk. Polis over sluiten in een uitkeer polis (daarvan is de snelste uitkeer methode minimaal 5 jaar) of ineens maar dan moet er in totaal 72% belastingen vanaf. (52% inkomsten en 20% revisie) In het eerste geval heeft mn schoonmoeder er natuurlijk niets aan en in het tweede geval is ze op 28% na alles eigenlijk kwijt.

reageer op vincent

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

7 november 2016 20:58:13

Beste Vincent,
Als er nog geen lijfrente is aangekocht is er gelukkig een goede oplossing te vinden. Je schoonmoeder moet een zogenaamde nabestaandenlijfrente aan kopen en dat kan ook bij een bank. Ze stort da het geld op een bankspaarrekening en die keert het maandelijks uit. De uitkering moet minimaal 5 jaar lopen. Als je schoonmoeder komt te overlijden gaan de uitkeringen door op de erfgenamen. Bij banksparen gaat er nooit geld verloren. Zolang als er keurig een lijfrente wordt uitgekeerd voldoet men aan de fiscale voorwaarden en is er geen sprake van afkoop, 52% belasting in een keer en 20% revisierente.
Als we je moeten helpen bij de juiste offerte voor zo nabestaandenuitkering bel ons dan even: 085 7607600
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

Benito

22 december 2016 0:45:38

Goedeavond,
Ik heb een vraagje... Mijn vader is 6 jaar geleden (6-5-2010) overleden. Afgelopen maand kwam ik erachter dat er nog een lijfrenteverzekering is blijven lopen welke in 2017 tot uitkeer zou zijn gekomen. Ik heb het overlijden gemeld bij de verzekeraar. Het blijkt echter een zelfstandig recht te betreffen, waardoor ik ondanks dat ik de erfenis verworpen heb wegens een negatieve nalatenschap toch aanspraak kan maken op het vrijgekomen bedrag. Het bedrag van 5712,15 is vrijgekomen op 26-12-11 aangezien ik "logischerwijs" niet tijdig heb gereageerd en daarover wordt in totaal 72% gereserveerd. Kortom ik zou nu 1600 kunnen laten uitkeren naar mijn rekening. Mijn vraag is nu: Klopt het dat ik nu die 5712,15 (en niet de 1600) moet aangeven als box 1 inkomen?? En moet ik dit indienen in fiscaal jaar 2012 of 2016/2017?? Ik heb namelijk in 2012 huurtoeslag ontvangen, waarvan ik deel zou moeten gaan terugbetalen als mijn inkomen over 2012 ineens hoger blijkt te zijn geweest... Heeft u enig idee?? Met vriendelijke groet

reageer op Benito

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 december 2016 10:50:59

Beste Benito,
Ik denk als je dit voorlegt aan de fiscus dat je niet meteen geconftronteerd wordt met 72% belasting over deze uitkering. Deze bestaat namelijk uit 52% inkomstenbelasting en 20% boete ( revisierente) die boete krijg je omdat je niet hebt voldaan aan de spelregels van een lijfrente, namelijk een uitkering aankopen als de polis vrijvalt. Je kon niet voldoen aan deze wet omdat je niet op de hoogte was van de polis.
Ik schat de kans groot in dat de belastinginspecteur dan afziet van deze 72%. Dan is je probleem nog niet opgelost want dan wordt de netto uitkering hoger en moet je nog meer terugbetalen aan huurtoeslag.Maar dat los je op ( en dat zal dan ook een eis zijn van de inspecteur) door te kiezen voor een maandelijkse uitkering gedurende 20 jaar ( als je ouder bent dan 30 jaar) ben je jonger dan 30 jaar dan kan het ook korter.
Als je hier vragen over hebt, bel ons gerust, we helpen je graag.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Marc

8 maart 2017 12:47:42

Goedemiddag, Vorig jaar is mijn vrouw overleden en zij had een lijfrente opbouwrekening maar ook en gouden handruk (stamrecht)rekening. Volgens het testament en erfrecht zijn onze twee kinderen (beide nog studerend) en ik ieder erfgenaam voor 1/3 deel maar krijg ik als langstlevende het beheer. Nu wil ik de rekeningen (deels) ook laten uitkeren aan de kinderen voor de financiering van hun studie. Nu zegt de ene bank dat dat inderdaad zo moet (in 5 jaar, voor hun 30e) en de ander bank zegt dat dit niet kan en dat de uitkering (alles) alleen naar mij kan als langstlevende. Kunnen jullie mij uitsluitsel geven? Ik overweeg overigens bij een van de rekeningen (eerste bank) om eventueel afdstand te doen zodat het geheel van die rekening ten goede komt aan uitkeringen voor onze kinderen.

reageer op Marc

Marc

8 maart 2017 12:47:43

Goedemiddag, Vorig jaar is mijn vrouw overleden en zij had een lijfrente opbouwrekening maar ook en gouden handruk (stamrecht)rekening. Volgens het testament en erfrecht zijn onze twee kinderen (beide nog studerend) en ik ieder erfgenaam voor 1/3 deel maar krijg ik als langstlevende het beheer. Nu wil ik de rekeningen (deels) ook laten uitkeren aan de kinderen voor de financiering van hun studie. Nu zegt de ene bank dat dat inderdaad zo moet (in 5 jaar, voor hun 30e) en de ander bank zegt dat dit niet kan en dat de uitkering (alles) alleen naar mij kan als langstlevende. Kunnen jullie mij uitsluitsel geven? Ik overweeg overigens bij een van de rekeningen (eerste bank) om eventueel afdstand te doen zodat het geheel van die rekening ten goede komt aan uitkeringen voor onze kinderen.

reageer op Marc

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 maart 2017 13:38:58

Goedemiddag Marc,
Allereerst alsnog gecondoleerd. Als nabestaande krijg jij te maken met lijfrente en gouden handdruk en die kennen elk hun eigen fiscale spelregels.
Ik begin bij de lijfrente opbouwrekening. Jij en je twee kinderen krijgen elk 1/3 deel van het lijfrentekapitaal. Voor jouw deel vraag je als echtgenoot/geregistreerd partner een nabestaandenlijfrente (uitkering) aan die minimaal 5 jaar uitkeert. Ook voor de kinderen vraag je een nabestaandenlijfrente aan. Omdat zij nog geen 30 jaar zijn, is de minimaal looptijd van hun uitkeerrekeningen 5 jaar óf tot hun 30e.
Voor de gouden handdruk rekening is bijna hetzelfde van toepassing. Jij vraagt voor jouw deel een gouden handdruk uitkering aan. De minimale looptijd van de uitkering is afhankelijk van jouw leeftijd. Vanaf leeftijd 35 is dat minimaal 8 jaar, vanaf leeftijd 40 is dat minimaal 5 jaar en vanaf leeftijd 50 minimaal 3 jaar. Ook voor de kinderen vraag je een gouden handdruk uitkering aan. Omdat zij nog geen 30 jaar zijn, duurt de uitkering tot hun 30e.
Als jij afstand doet van jouw deel van de lijfrente of gouden handdruk, dan zal jouw deel evenredig toekomen aan de kinderen, want dat zijn standaard de eerstvolgende begunstigden. De kinderen krijgen dus ieder 1/2 deel, omdat jij officieel afstand doet. De looptijd van de uitkeringen blijft ongewijzigd.
Om een vervolg te geven aan het aanvragen van de nabestaandenlijfrente uitkeringen en gouden handdruk uitkeringen vraag ik je om daarvoor even telefonisch contact met ons op te nemen. Zelf vergelijken mag uiteraard ook op www.moneywise.nl, maar houd dan even rekening met de geboortedatum die je invult. Vul tijdens de vergelijking een geboortejaar in alsof je al 65 jaar bent. De vergelijking houd dan namelijk rekening met een minimale looptijd van 5 jaar. Zijn de kinderen ouder dan 25 jaar? Neem dan voor die vergelijkingen even telefonisch contact met ons op. Alvast bedankt en sterkte.
Met vriendelijke groet,
Maarten Docter

reageer op Jeroen Wolfsen

Thea v Meurs

18 april 2017 19:43:47

Ik heb een schrijven ontvangen van de asr bank dat mijn enige overleden zus een lijfrentepolis daar had waar ik niet van op de hoogte was heb deze brief Doorgestuurd gekregen van de koper van haar woning het was nog aan mijn zus geadresseerd ,daar ik niet op de hoogte was hiervan is haar overlijden niet gemeld bij die bank. Het vrijkomende bedrag is 44.000 euro ,wat betekent dit voor mij ik ben haar enige erfgename heb het bewijs vd notaris hiervan, In afwachting van uw antwoord , Met vriendelijke groet Thea van Meurs.

reageer op Thea v Meurs

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

18 april 2017 22:06:03

Beste Thea,
Allereerst alsnog gecondoleerd. Als u de bankspaarrekening erft moet u hiervoor een uitkering starten. U bent familie (u bent een bloed- of aanverwant in rechte lijn of tweede of derde graad van de zijlijn). En ik ga er even vanuit dat u ouder bent dan 30 jaar.
Dan moet u een uitkering aankopen van minimaal 20 jaar. Dat betekent dat u dus een extra inkomen gaat krijgen. Ik heb het even snel uitgerekend in onze vergelijkingsmodule voor banksparen en kom dan op een bruto uitkering van € 220 per maand gedurende die 20 jaar.
Dus het levert u een extra inkomen op gedurende die 20 jaar. U mag zelf weten bij welke bank u het geld onderbrengt en dan kiest u normaal gesproken voor de bank met de hoogste rente en dus hoogste uitkering. Op onze website kunt u het zelf vergelijken. Als u vragen heeft, belt u ons dan gerust. We helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Thea v Meurs

1 mei 2017 15:39:06

Ik krijg een lijfrente uitgekeerd van mijn overleden zus die zij in september 1990 heeft afgesloten . Het bedraagt 40.000 euro ik ben bijna 70 jaar en wil dit afkopen of zijn er ivm mijn leeftijd ook andere mogelijkheden als over 20 jaar uitbetalen want dit wil ik niet. Krijg straks voor mezelf ook een lijfrente uitgekeerd als ik 70 jaar wordt .....eigenlijk denk ik er over het toch af te kopen. Graag uw advies bij voorbaat hartelijk dank Thea van Meurs

reageer op Thea v Meurs

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 mei 2017 13:25:07

Geachte mevrouw van Meurs, U bent niet verplicht een uitkeringsduur van 20 jaar te kiezen. Een kortere periode is ook mogelijk. Neemt u anders even contact met ons op via 085-760 7600, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

Theo Regent

9 mei 2017 11:21:49

Mijn vader heeft een bankspaaruitkeerregeling. Jaarlijks 2400 euro, nog 20 jaar. Ik zit helaas in de bijstand. Als pa binnenkort overlijdt, geld de erfenis dan als inkomen, of wordt de contante waarde als vermogen gezien door de gemeente?

reageer op Theo Regent

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

9 mei 2017 11:26:48

Beste Theo,
Als jij de erfgenaam bent, ontvang je maandelijks een uitkering en zal het dus als inkomen worden gezien.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeff

28 mei 2017 13:07:32

Mijn schoonvader is recentelijk overleden en deze beste man had een lijfrentepolis met recht op winstdeling tot 2013. daarna had hij hem omgezet naar een Lijfrenteoogstrekening waaruit maandelijks een bedrag werd uitgekeerd. Nu staat er nog een redelijk bedrag wat eventueel uitgekeerd kan worden maar we zijn een beetje huiverig mbt het accepteren van de uitkering van deze polis. als wij dit accepteren betekend dat wij dan ook volledig aansprakelijk worden voor eventuele schulden ( dit is op moment van spreken nog niet bekend noch relevant voor de vraagstelling ) die hij had? en is dit ook het geval als wij hem omzetten naar een nabestaandelijfrente?( indien dit uberhaubt mogelijk is ? )
Alvast heel erg bedankt voor de eventuele reacties

reageer op Jeff

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 mei 2017 10:31:34

Beste Jeff,

Allereerst gecondoleerd met het verlies.

Als je niet zeker weet of je de hele erfenis wil accepteren, kan de erfenis beneficiair worden aanvaard. Dan wordt de boedel eerst in kaart gebracht zodat je weet waar je ja of nee tegen zegt. En dat zou ik je dan ook zeker aanraden als je bang bent dat er nog schulden in de erfenis kunnen zitten.

Degene die de polis erft zal hier inderdaad een nabestaandenlijfrente aan moeten kopen.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jan

6 juni 2017 13:15:34

Is het mogelijk om een lijfrente in de opbouwfase verkregen uit een erfenis te verlengen / te storten op een eigen (af te sluiten) lijfrenteproduct of is het altijd verplicht een nabestaandenlijfrente aan te kopen?

reageer op Jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

6 juni 2017 13:33:28

Beste Jan,
De begunstigde die i.v.m. overlijden een lijfrente ontvangt, moet daarvoor inderdaad meteen ( binnen het jaar van overlijden plus twee jaar) een nabestaandenlijfrente. Uitstel is alleen mogelijk als de begunstigde een ANW uitkering ontvangt tot de leeftijd van jaar van het jongste kind.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jeroen Vollebregt

24 juni 2017 11:54:15

Mijn vraag is volgende: Afgelopen 11 april is een van mijn beste vrienden overleden. Bij testament heeft hij alles aan mij vermaakt en ben ik ook zijn executeur/bewindvoerder en curator. Mijn vriend was gescheiden en had 1 zoon welke hij bij testament heeft onterfd. Deze zoon heeft nu dus recht op een legitieme portie en dat is in dit geval 50%. Ik krijg nu te maken met een 2 tal lijfrentepolissen die gezamenlijk zo'n 39.000 euro groot zijn. Gezien de legitieme kan ik deze polissen niet omzetten in een eigen lijfrente verzekering dus deze zullen in principe tot uitkering moeten komen. Een jaar opvolgend aan de uitkering zal er maan de fiscus revisierente betaald moeten worden. Hoe moet dit geregeld worden in combinatie met een verrekening met de legitieme. (afrekening revisierente legitieme)

reageer op Jeroen Vollebregt

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 juni 2017 0:25:29

Jeroen,
Allereerst nog gecondoleerd met het verlies. Als financieel planner hoor ik redelijk wat te weten over erfrecht maar het is nu net het onderdeel waar ik in de praktijk (gelukkig) weinig mee te maken krijgen. Ik wil je echt adviseren om een goede estateplanner hiervoor in te schakelen.
Mijn eerste gedachte die zo bij mij opkomt is, wie is de begunstigde op de lijfrente uitkering? Een bedrag dat wordt uitgekeerd uit een polis is namelijk een zelfstandig recht en valt daarmee buiten de erfenis.
Dus misschien ziet het er allemaal anders uit dan je denkt. Schakel even een specialist (notaris, planner )in, die kan je zeker hiermee helpen.
Misschien heb je hier iets aan: http://begunstiging.blogspot.nl/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Jaap Weegenaar

1 augustus 2017 22:02:57

Er wordt gesteld dat dat Banksparen uitkeren bij overlijden de uitkering altijd over gaat op de nabestaanden. Maar bij Centraal Beheer lees ik dat de nabestaanden ten minste 4 maanden in Nederland moeten hebben gewoond. Mijn vrouw en ik gaan naar Engeland emigreren en mijn uitkering is al ingegaan. Mijn kinderen wonen ook niet meer in Nederland. Ze zeggen niet wat er wel met het tegoed gebeurt. Het kan toch niet zo zijn dat het tegoed vervalt? Ik heb nergens in de vergelijkingssites een waarschuwing gevonden dat als je van plan bent te emigreren dit product niet geschikt is.

reageer op Jaap Weegenaar

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

1 augustus 2017 22:14:39

Beste Jaap,

Ik heb even snel in de voorwaarden gekeken maar er staat volgens mij dat de rekeninghouder minimaal 4 maanden in nederland moet wonen. Dat is dus een voorwaarde voor het openen van de rekening. Bij banksparen
(dus ook bij CB) gaat het geld altijd naar je erfgenamen. Alleen kan het zijn dat CB voor die erfgenamen geen rekening kan openen. Dat is bij meerdere banken zo omdat ze geen rekening kunnen openen als iemand in het buitenland woont. Het geld wordt in zo'n geval dan in een keer uitgekeerd.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

A de Bruin

31 augustus 2017 15:32:46

Mijn overleden vader had een Aanvullend PensioenPolis, deze wordt nu uitgekeerd aan de erfgenamen: zijn minderjarige kleinkinderen. Welk tarief moeten zij betalen aan inkomstenbelasting bij uitkering van deze polis?
Wanneer moeten wij dit bedrag opgeven voor de inkomstenbelasting? Het bedrag wordt eerst jaarlijks uitgekeerd op een uitkeringsrekening: nabestaanden leefrekening (nog 8 jaar), waarna het tot hun 18e jaar op een BEM rekening wordt gestort.
Is een uitkering vrijgesteld van erfbelasting?
Dan nog een vraag waar u misschien geen antwoord op heeft.
Moet ik het netto uitkeringsbedrag bij het overige vermogen optellen om tot een legitieme gedeelte te komen bij de verrekening van de erfenis?

reageer op A de Bruin

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

31 augustus 2017 22:33:56

Geachte heer of mevrouw de Bruin,
Ik hoor dit als FFP-er natuurlijk allemaal zo uit mijn hoofd te weten, maar het is gelukkig geen dagelijkse praktijk.
Als uw kinderen een lijfrente krijgen uitgekeerd en zij zijn onder de 18 dan is de uitkering bij u belast in de inkomstenbelasting. Het netto bedrag komt op hun (spaar)rekening te staan en valt in box 3. Daar geldt wel de algemene vrijstelling voor. De fiscus weet tegenwoordig met de vooraf ingevulde belastingaangifte exact wat er op de spaarrekeningen staan.
Meer info over samenloop erfbelasting en inkomstenbelasting: https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/moet-er-erfbelasting-worden-betaald-over-een-lijfrente/
Laat u in dit soort situaties gewoon goed adviseren door een specialist.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

A. de Bruin

1 september 2017 22:18:49

voordat het op hun BEM spaarrekening komt, wordt het de aankomende 8 jaar eerst op een uitkeringsrekening gestort. Moet ik het in deze 8 jaar al opgeven aan de belasting? Of pas als het op hun BEM spaarrekening staat? Wat betreft het uit te keren bedrag: de bank houdt zelf de belasting al in en keert netto uit. Hoe bepalen ze dit dan. Het is ook een uitkering aan 4 minderjarige erfgenamen....wordt de belasting dan bepaald per kind of aan het totale bruto saldo?

reageer op A. de Bruin

a. de Bruin

31 augustus 2017 15:35:50

even correctie: ik bedoel, wanneer moeten wij (de ouders van de kleinkinderen) het uitgekeerde bedrag opgeven aan de belasting voor de VERMOGENSBELASTING. Moet dit al als het op de nabestaandenleefrekening staat, of wanneer het op hun BEM rekening staat?

reageer op a. de Bruin

A. de Bruin

1 september 2017 22:17:24

voordat het op hun BEM spaarrekening komt, wordt het de aankomende 8 jaar eerst op een uitkeringsrekening gestort. Moet ik het in deze 8 jaar al opgeven aan de belasting? Of pas als het op hun BEM spaarrekening staat?
Wat betreft het uit te keren bedrag: de bank houdt zelf de belasting al in en keert netto uit. Hoe bepalen ze dit dan. Het is ook een uitkering aan 4 minderjarige erfgenamen....wordt de belasting dan bepaald per kind of aan het totale bruto saldo?

reageer op A. de Bruin

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 september 2017 8:15:22

Het wordt dus niet belast bij uw kinderen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Stefan

25 september 2017 20:04:48

In de nalatenschap van mijn vader zit een lijfrente/bankspaar product waarvan de uitkering aan mijn vader inmiddels liep. Mijn vader ontving de uitkering maandelijks en op het moment van overlijden liep deze 1 jaar van de in totaal 5 jaar. Mijn vader is in mei 2016 overleden. Aangezien ik niet direct hierop zit te wachten heb ik de uitkering aan mij nog niet laten ingaan. Nu heb ik 3 vragen: 1. Klopt het dat ik voor 31-12-2017 de uitkering aan mij moet laten ingaan? 2. De frequentie van uitkeren zou ik graag aanpassen naar 2 keer per jaar in plaats van 12 keer, de bank (ABN) zegt dat dit niet kan. Is het een fiscale regel dat de frequentie niet aangepast mag worden? (De duur van de uitkering mag immers ook niet aangepast worden) 3. Mocht het geen fiscale regel zijn is dan interessant om de uitkering onder te brengen bij een andere maatschappij? (Op de rekening wordt 0,7% rente toegepast)
Alvast dank voor uw reactie.

reageer op Stefan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

25 september 2017 20:53:13

Beste Stefan,
Normaal gesproken wordt de uitkeerrekening omgezet naar de begunstigde. De uitkering loopt dan door. Zo staat het ook in de voorwaarden van abn
artikel 25 Wat gebeurt er als ik overlijd? Degene die de Leefrente na uw overlijden krijgt, ontvangt net zo lang een Uitkering als u zou hebben ontvangen als u nog in leven was geweest. Hij krijgt de rente die met u is afgesproken,
Het product gaat dus een op een over. En kan inderdaad niet verandert worden. Formeel is dit een nabestaandenlijfrente en die moet ingaan maximaal 2 jaar na het jaar van overlijden.
Laat je goed informeren door de adviseur van ABN!
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

bert

5 oktober 2017 15:58:36

Beste Jeroen,
Mijn vader had tijdens leven een zgn. leefrente bij de ABN/Amro bedongen. Na bijna 2 jaar de uitkeringen genoten te hebben, kwam hij te overlijden. Omdat mijn ouders een slechte relatie hadden, heeft mijn vader vòòr z'n overlijden mijn moeder waarmee hij in gemeenschap van goederen was getrouwd, uitgesloten als erfgenaam. In plaats daarvan kreeg zij het vruchtgebruik van de nalatenschap van mijn vader. Volgens de notaris hebben de kinderen nu recht op de uitkeringen en niet mijn moeder. Zij is immers geen erfgenaam. Alleen de erfgenamen hebben namelijk recht op de voortgezette uitkeringen uit de leefrente. Klopt dit?

reageer op bert

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 oktober 2017 16:14:34

Bert,
Volgens mij klopt dat inderdaad.
Jeroen

reageer op Jeroen Wolfsen

Bart

22 oktober 2017 12:27:42

Hoi Jeroen,
Ik heb een vriendin en twee volwassen kinderen. Ik heb een klein pensioen opgebouwd bij een pensioen verzekeraar. Het grootste deel van mijn pensioen is opgebouwd via een bankspaarproduct Ik heb onlangs een testament laten maken waarbij mijn partner de keuze heeft tussen ofwel een verdeling van de erfenis gelijk aan de wettelijke verdeling ofwel het verkrijgen van vruchtgebruik middels een keuze legaat. In dit laatste geval verwerpt mijn vriendin de nalatenschap en krijgt ze dus het vruchtgebruik via legaten
Wat gebeurt er bij mijn overlijden met mijn pensioen dat ik heb opgebouwd als mijn vriendin kiest voor het vruchtgebruik. Uit voorgaande mail van Bert lijkt het zo dat mijn vriendin dan geen pensioen krijgt?
Overigens het volgende vastgelegd in het samenlevingscontract dat mijn vriendin en ik hebben: "Indien de samenwoning wordt ontbonden door overlijden zal tussen de langstlevende partner en de rechtverkrijgenden van de overleden partner worden afgerekend alsof de partners in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd". Dit laatste betekent neem ik aan dat sowieso de helft van mijn pensioen voor mijn vriendin is omdat dat dan niet in de nalatenschap valt?

reageer op Bart

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

23 oktober 2017 15:02:29

Bart,
Als Financieel Planner hoor ik ook veel te weten van dit soort zaken. Maar ik zal eerlijk zijn, ik vind helemaal niks leuk aan het notariële deel van mijn vak. En weet er dan ook te weinig vanaf om op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Volgens mij is de uitkering voor je pensioen gebaseerd op het partnerbegrip in de pensioenregeling en niet wat je hebt vastgelegd in je testament. Ik adviseer je om te informeren bij je pensioenfonds of verzekeraar en uiteraard een notaris. BAnksparen volgt wel je testament en dan kan de notaris je vertellen wat de gevolgen zijn van het door jullie gekozen testament.
Jeroen Wolfsen

Andre

14 november 2017 10:50:14

Beste Jeroen,
Ik heb via Aegon een lijfrente opbouwrekening lopen, nl. Aegon Flexibel Pensioneringsplan. Vroeger werd maandelijks 51,08 euro ingehouden op mijn salaris. Tegenwoordig betaal ik rechtstreeks dit maandbedrag rechtstreeks aan Aegon. (de oude spaarloonregeling) Op 1 maart 2018 komt de uitkering vrij met een garantiekapitaal van 17.658 euro. De waarde per 9 november was 19.412 euro. De uitkering is dus nooit lager dan 17.658 euro.
Ik heb via Internet bij o.a. Aegon, Nat. Nederlanden, Delta LLoyd en Centraal Beheer de uitkomsten vergeleken bij bijv. een 7-jarige uitkering. Het valt mij op dat bij iedereen de uitkomsten gelijk zijn. Ligt het verschil misschien in de beheerskosten en afsluitkosten of welke andere kosten dan ook. En hoe hoog mogen die kosten dan ongeveer zijn ? Ik wil dus een bancaire uitkeerrekening, en neem aan dat van het brutobedrag alleen inkomstenbelasting en Inhouding ZVW wordt ingehouden.
Dus svp graag antwoord op het verschil in soorten kosten en inhoudingen op brutobedrag.

reageer op Andre

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 november 2017 11:09:41

Beste Andre,
Bij een uitkering van 7 jaar zie ik Centraal Beheer als beste bank met een rente van 0,905 en een maanduitkering van € 238,51 bij een storting van € 19.412. Daarna gaat de rente naar 0,8% bij DL, NN en Aegon. De uitkering is dan bruto € 237,68.
Daar gaat alleen de loonbelasting en ZvW van af. Er zijn geen kosten in de deze producten. Dat is wel het geval bij ABN (€ 2,20 per maand) en Rabo (€ 2,50 per maand). Maar die banken doen qua rente al niet mee en zijn dus geen optie.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frans

19 januari 2018 23:01:51

Beste Jeroen, Mijn broer is een half jaar geleden overleden. Hij was alleenstaand en wij zijn als broers en zussen erfgenaam. Hij kreeg een maandelijkse uitkering van NN. Dit betrof lijfrente banksparen, zoals bovenstaand beschreven. NN gaat voor de resterende looptijd van 2 jaar de maandelijkse uitkering verdelen over de erfgenamen. Dan zal er dus sprake zijn van een uitkeerrekening.
Vraag: moeten we het saldo van de rekening of de uitkering opgeven voor de erfbelasting (en hoe dan), of hoeven we de uitkering alleen op te geven voor onze eigen inkomstenbelasting?
Ik hoor graag je advies.
Groeten, Frans

reageer op Frans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 januari 2018 9:01:02

Beste Frans,
Het antwoord op je vraag vind je hier: https://weblog.moneywise.nl/lijfrente/moet-er-erfbelasting-worden-betaald-over-een-lijfrente/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Frits

3 maart 2018 11:06:47

Ik zit in de uitkerings-fase en ontvang het maximaal toegestane bedrag, mijn vrouw zit in de opbouw-fase, wat gebeurt er als mijn vrouw overlijdt, krijg ik dan meer dan het maximaal toegestane bedrag.

reageer op Frits

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

5 maart 2018 9:50:14

Beste Frits,
Als je zelf een tijdelijk oudedagslijfrente ontvangt mag deze inderdaad niet hoger zijn dan € 21.483. Daarnaast kun je nog andere lijfrente ons ontvangen zoals bijvoorbeeld een levenslange en de nabestaandenlijfrente. Dat bijt elkaar dus niet en je gaat dus ook niet over het maximum heen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

alco

7 maart 2018 21:22:47

De gescheiden vader van twee nu nog minderjarige jongens (een wordt in juni 18 jaar en de ander wordt in mei 2020 18 jaar) is overleden. Er komen twee lijfrentepolissen tot uitkering waarvan de jongens de begunstige zijn. We overwegen een bankspaarproduct. Ik begrijp dat de uitkering uitgesteld kan worden tot 2 jaar na het jaar van overlijden. Klopt dat en wat is dan de minimum en maximum looptijd van de uitkering?

reageer op alco

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 maart 2018 13:06:57

Beste Alco,
Voor een vrijgekomen lijfrente door overlijden geldt er inderdaad een bedenktijd van 2 kalenderjaren ná het jaar van overlijden. De looptijd van een bancaire lijfrente uitkering voor kinderen die jonger dan 30 jaar zijn, is: - minimaal 20 jaar; of - minimaal 5 jaar, maar uiterlijk tot 30-jarige leeftijd.
Om de lijfrente bankspaarrekeningen als nabestaandenlijfrente met elkaar te vergelijken, kan u onze mooie nieuwe vergelijking voor nabestaandenlijfrente gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Sharon

5 mei 2018 14:08:51

Beste,
Van mijn moeder wordt er bij de ABN een bankspaarproduct geërfd samen met mijn zus. Nu weet ik dat je in principe een nieuw product moet aankopen. Maar kan/mag de bank dat geld ook gebruiken om de hypotheek mee te verrekenen?
Met vriendelijke groet, Sharon

reageer op Sharon

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

8 mei 2018 12:07:35

Beste Sharon,
Dat kan helaas niet. Het geld uit een lijfrente is bruto met andere woorden: er moet belasting worden betaald over de uitkeringen. Als je het in een keer laat uitkeren, moet je naast deze belasting ook nog 20% revisierente betalen.
Als je wil weten welke bank de hoogste uitkering geeft voor een nabestaandenlijfrente kun je een berekening maken op onze site. En de offerte voor de beste bank heb je dan binnen een paar minuten in je mailbox.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Pauline

5 augustus 2018 20:30:27

Beste Jeroen, Mijn gescheiden vader is in juni overleden en mijn broer en ik (beiden onder de 30) erven twee lijrentepolissen (gouden handdrukken) en een bancaire lijfrente (pensioensparen) van bij elkaar ongeveer 40.000 euro. We willen dit graag periodiek laten uitbetalen tot ons 30e. - Kunnen we de producten combineren en bij één bank een uitbetalingsproduct afsluiten? - Maakt het uit of we een bankspaar uitkeringsproduct kiezen of een lijfrente uitkeringsproduct? Wat is het verschil voor ons? - Imputeren deze saldi op onze vrijstelling erfbelasting? Alvast bedankt voor je antwoord. Met vriendelijke groet, Pauline

reageer op Pauline

Jaap

2 maart 2019 20:42:33

Mijn schoonmoeder is overleden in 2018 en ze had een uitkerende bankspaarrekening. De drie erfgenamen waren ouder dan 30 en volgens de voorwaarden van het product was voortzetting door de erfgenamen niet mogelijk en moest er derhalve worden afgekocht en dat hebben de erfgenamen in 2018 ook gedaan. Nu lijkt het er op dat de erfgenamen op hun aangifte over 2018 20% revisierente moeten gaan betalen. Er is ook al 52% loonheffing ingehouden op de afkoopsom dus nu blijft er nog maar een kwart over. Hoe kunnen we alsnog voorkomen dat er revisierente moet worden betaald?

reageer op Jaap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

4 maart 2019 19:10:52

Beste Jaap,
Ik ben bang van niet. De lopende lijfrente bankrekening kon dan misschien niet gaan uitkeren aan de nabestaanden maar de nabestaanden hadden dan zelf een nieuwe uitkering voor hun deel moeten aankopen (een nabestaandenlijfrente). Omdat dit niet is gebeurt, behandelt de fiscus dit als afkoop en is er 20% revisierente verschuldigd.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

BdH

25 maart 2019 12:19:01

Onze broer is vorig jaar overleden. Hij heeft ons oa een banksparen lijfrente nagelaten. Het vrijgekomen bedrag is 4430 euro per persoon De keus waar we voor staan is 1.afkopen(72% belast) of 2.dit door laten lopen en maandelijks een aanvulling op het pensioen (normaaal belast). Onze vraag: Als je bv nu 64 jaar ben kan je na je 67e een maandelijks bedrag krijgen. (max 5 jaren na pensioen laten ingaan)
Maar wat als je bv nu 70 jaar of ouder bent? De periode waarin je het had kunnen laten ingaan is nl al lang voorbij.(65 jaar plus 5 jaar) Ben je dan verplicht om dit af te kopen? Belasting 72%? Zijn er dan geen andere mogelijkheden dit toch door te laten lopen en maandelijks uit te laten betalen?
bedankt alvast,
BdH

reageer op BdH

BdH

25 maart 2019 12:19:02

Onze broer is vorig jaar overleden. Hij heeft ons oa een banksparen lijfrente nagelaten. Het vrijgekomen bedrag is 4430 euro per persoon De keus waar we voor staan is 1.afkopen(72% belast) of 2.dit door laten lopen en maandelijks een aanvulling op het pensioen (normaaal belast). Onze vraag: Als je bv nu 64 jaar ben kan je na je 67e een maandelijks bedrag krijgen. (max 5 jaren na pensioen laten ingaan)
Maar wat als je bv nu 70 jaar of ouder bent? De periode waarin je het had kunnen laten ingaan is nl al lang voorbij.(65 jaar plus 5 jaar) Ben je dan verplicht om dit af te kopen? Belasting 72%? Zijn er dan geen andere mogelijkheden dit toch door te laten lopen en maandelijks uit te laten betalen?
bedankt alvast,
BdH

reageer op BdH

BdH

25 maart 2019 12:19:02

Onze broer is vorig jaar overleden. Hij heeft ons oa een banksparen lijfrente nagelaten. Het vrijgekomen bedrag is 4430 euro per persoon De keus waar we voor staan is 1.afkopen(72% belast) of 2.dit door laten lopen en maandelijks een aanvulling op het pensioen (normaaal belast). Onze vraag: Als je bv nu 64 jaar ben kan je na je 67e een maandelijks bedrag krijgen. (max 5 jaren na pensioen laten ingaan)
Maar wat als je bv nu 70 jaar of ouder bent? De periode waarin je het had kunnen laten ingaan is nl al lang voorbij.(65 jaar plus 5 jaar) Ben je dan verplicht om dit af te kopen? Belasting 72%? Zijn er dan geen andere mogelijkheden dit toch door te laten lopen en maandelijks uit te laten betalen?
bedankt alvast,
BdH

reageer op BdH

BdH

25 maart 2019 12:19:02

Onze broer is vorig jaar overleden. Hij heeft ons oa een banksparen lijfrente nagelaten. Het vrijgekomen bedrag is 4430 euro per persoon De keus waar we voor staan is 1.afkopen(72% belast) of 2.dit door laten lopen en maandelijks een aanvulling op het pensioen (normaaal belast). Onze vraag: Als je bv nu 64 jaar ben kan je na je 67e een maandelijks bedrag krijgen. (max 5 jaren na pensioen laten ingaan)
Maar wat als je bv nu 70 jaar of ouder bent? De periode waarin je het had kunnen laten ingaan is nl al lang voorbij.(65 jaar plus 5 jaar) Ben je dan verplicht om dit af te kopen? Belasting 72%? Zijn er dan geen andere mogelijkheden dit toch door te laten lopen en maandelijks uit te laten betalen?
bedankt alvast,
BdH

reageer op BdH

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 maart 2019 12:48:43

Beste BdH,
Helaas valt de uitkering niet onder de afkoopregeling kleine lijfrente. Tot een bedrag van € 4.404 kun je afkopen zonder dat er 20% revisierente betaald moet worden.
Maar in dit geval is het dus of 72% betalen of minder door te spreiden met een lijfrente uitkering. We hebben een speciale berekeningsmodule voor de nabestaandenlijfrente. Daar wordt je aan de hand genomen en laat de module zien bij welke bank je het meeste krijgt en wat de minimale looptijd moetzijn. In sommige gevallen is dat 20 jaar. Dat is natuurlijk lang voor iemand die 70 is. Maar het goede weet dat het resterende saldo altijd naar diens nabestaanden gaat. Het geld wordt dus altijd uitgekeerd.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Karin

3 juni 2019 22:09:27

Bestaan Jeroen, Door alle voorgaande vraagstellingen en uw antwoorden is me al veel duidelijk, waarvoor dank. Toch resten ook ons nog enige vragen. Wij, thans 63 resp. 64 jaar hebben via onze BV ieder een lijfrenteovereenkomst opgesteld in 2008, met inbreng vanuit de eerdere VOF. In de ovk. stond/staat dat de lijfrente-uitkeringen zullen ingaan op 65-jarige leeftijd en eindigen bij het overlijden. We willen liefst dit jaar nog, dus voor onze 65-jarige leeftijd, de BV opheffen en de lijfrenteovk gaan omzetten naar banksparen en deze vanaf AOW leeftijd 67 jr en 3 maanden laten ingaan op basis van een tijdelijke uitkering van 5 jaar. Is dit überhaupt toegestaan omdat in ovk staat levenslang? Of is deze regel sinds invoering banksparen veranderd c.q. mogelijk? Mag uitkering na 65-jarige leeftijd nog uitgesteld worden tot AOW-leeftijd of moet dit binnen bepaalde periode (31 december volgend kalenderjaar of is dit puur de beslistermijn)? Is het banksparen tot AOW-leeftijd dan de zgn opbouwfase (alleen verhoogd met rente) ? Bij voorbaat dank

reageer op Karin

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 juni 2019 20:55:22

Karin,
In de wet staat dat je een toegestane lijfrente moet aankopen. Dat kan zijn een overbruggingslijfrente voor AOW leeftijd, een levenslange lijfrente na AOW leeftijd of een tijdelijke (minimaal 5 jaar) na AOW leeftijd.
Je kunt je stakingswinst die is omgezet in een lijfrente bij de BV stallen op een lijfrente opbouwrekening en deze op AOW leeftijd omzetten naar een uitkering.
Jeroen Wolfsen
Mijn advies in dit soort zaken: vraag toestemming aan de fiscus, dan weet je van te voren hoe men hier mee omgaat en over welke bedragen het gaat. Daarnaast moet een goede acountant dit ook voor je kunne bepalen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Noam

20 september 2019 17:31:36

Mijn overleden vader had een lijfrente bij een bank lopen, welke nog een looptijd had van 36 maanden uitkeren. Het totale bedrag wat in de nalatenschap valt bedraagt ca. € 4.400,00 en hij ontving een bruto uitkering van ca. € 122,00 bruto per maand. Netto ca. € 97,00 per maand. Er zijn vier kinderen die deze lijfrente erven. Kunnen wij nu gebruik maken van de afkoop kleine lijfrente, zodat er alleen loonbelasting e.d. wordt ingehouden en geen revisierente in rekening gebracht zal worden door de fiscus? Tenslotte is de nalatenschap per kind ca. € 1.100,00, ruim onder de grens die hiervoor geldt, of maak ik een gedachte fout en wordt er fiscaal gekeken naar die € 4.400,00? Dat zou dan best wel raar zijn, omdat wij € 1.100,00 per kind erven. Ik hoor graag uw reactie per mail over deze case. met vriendelijke groeten, Leo

reageer op Noam

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 september 2019 17:36:15

Beste LEo,

Officieel zal de bank kijken naar het totaalbedrag dat vrijkomt en als dat ( net) boven de grens is voor de afkoop van een kleine lijfrente dan doet men het niet. Alhoewel ik niet uitsluit dat er banken zijn die er toch aan meewerken. De grens is in 2019 2019 nog € 4.404 maar gaat ieder jaar omhoog met een paar tientjes tot 50 euro. Als het op het randje zit, is wachten tot 2020. een optie. Eventueel zelf later want bij overlijden heb je tijt tot 2 jaar na het overlijden.


Jeroen Wolfsen
€ 4.404

2018

€ 4.351

2017

€ 4.317

reageer op Jeroen Wolfsen

Leo

20 september 2019 18:20:40

Ha Jeroen,
Dank voor snelle reactie. Rekening is ondergebracht bij Nationale Nederlanden Bank en die zeiden dit ook. Zou er een kans bestaan als de fiscus zegt dat dit 4 keer onder de kleine lijfrtente valt, dat Nat.Ned. dat zal volgen? Anders inderdaad maar even wachten op het vrijstellingsbedrag kleine lijfrente 2020.
gr Leo

reageer op Leo

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

24 september 2019 17:22:47

Leo,
Toch nog even verder gezocht. De fiscus schrijft hier zelf over in een vraag en antwoord:
Hoe moet de afkoopwaarde worden getoetst als een nabestaandenlijfrente toekomt aan meer personen?
Een lijfrentekapitaal kan na overlijden op grond van een polis of op grond van erfrecht toekomen aan een aantal nabestaanden. Ieder van de gerechtigden moet dan voor de aan hem toekomende waarde een lijfrente doen ingaan. Op ieder van die lijfrenten kan de kleine-afkoopregeling desgewenst van toepassing zijn als de waarde daarvan niet meer bedraagt dan het maximum waarvoor de kleine-afkoopregeling geldt. Voor de samentelregel (zie C.7) geldt hierbij het volgende. Zodra door overlijden recht is verkregen op een nabestaandenlijfrente kan deze fiscaal niet meer geruisloos worden omgezet in een ander type lijfrente. Een redelijke wetstoepassing brengt dan mee dat voor de beoordeling of het maximum van de kleine-afkoopregeling wordt overschreden, eventuele andere typen lijfrenten die bij dezelfde instelling zijn ondergebracht, niet worden samengeteld met de nabestaandenlijfrente.
Als ik dit lees dan is de afkoopregeling per nabestaanden van toepassing en dus niet op het hele bedrag van de overledenen. Afkoop moet dus kunnen per nabestaande. In de praktijk zie ik dat ze dit niet doen. Ik zou dit zeker bij Nationale Nederlanden bespreken met deze tekst.
Jeroen Wolfsen

Nico1096

6 januari 2020 7:21:24

Hallo Leo. Ik heb de weblog onderzocht ogv premieverlaging lijfrente, maar niets kunnen vinden over het onderstaande noch in het e-book Lijfrente:
Sinds 1987 heb ik een lijfrentepolis "oud regime", die begin mei 2020 a.s. vrijkomt. Alle jaren zijn de jaarpremie betaald. Echter per 2001 gehalveerd en voortgezet t/m nu. Vraag: is het regime door die premieverlaging veranderd in "nieuw"?
Groet, Nico

reageer op Nico1096

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 januari 2020 9:55:13

Beste Nico,
Een polis is een oud regime polis als: Premiebetalend: Als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000. Koopsom: De koopsom polis moet zijn afgesloten voor 1 januari 1992. g Dus kan het zo zijn dat je door het betalen van de premie na 2000 het oude reime bent kwijt geraakt. Wat ook kan is dat de verzekeraar de polis administratief gesplitst heeft in een oud en nieuw deel.
Daarnaast: hoe belangrijk is het oude regime voor je? In dit artikel over banksparen en oud regime lees je daar meer over.
Je kunt zelf zien wat voor jouw de beste lijfrente is.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Nico1096

8 januari 2020 0:31:10

Oeps, de aanhef van het vorige artikel moet eigenlijk zijn "Hallo Jeroen"!
Nico

reageer op Nico1096

E.B. Honing

3 maart 2020 8:22:54

Ik heb een vraag. Mijn man heeft een ex vrouw en is overleden voordat zijn lijfrentepolis uitgekeerd werd. (Was er wel mee bezig). In zijn testament sta ik als enige erfgenaam. Er was géén convenant aanwezig. Heeft de ex vrouw dan recht op de helft?

reageer op E.B. Honing

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 maart 2020 13:28:33

Geachte mevrouw Honing,
De begunstiging op een polis is een zelfstandig recht dat wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar een testament of wettelijk erfrecht maar puur wat er staat op de polis. En dat is in bijna alle gevallen als eerste begunstigde de verzekeringnemer zelf en als tweede begunstigde diens partner of echtgenote. En d at bent u dan. In zo'n geval is de uitkering voor u en moet u een nabestaandenlijfrente aan kopen: https://www.moneywise.nl/lijfrente/nabestaandenlijfrente/
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

E. Honing

3 maart 2020 14:21:30

Beste Jeroen, Bedankt voor uw reactie. Aegon heeft deze polis ook aan mij uitgekeerd, maar de ex-vrouw heeft nu een advocaat ingehuurd om minimaal de helft van mij te eisen. Ook dreigt ze naar een rechter te stappen om het volledige bedrag te eisen, Ik begrijp uit uw reactie, dat ze dus geen kans zou maken.

reageer op E. Honing

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 maart 2020 14:30:12

Nee, volgens mij niet. Tenzij er in het convenant destijds iets is afgesproken over de verdeling van deze polis.
succes!
Jeroen Wolfsen

Huub

14 april 2020 18:21:00

Vraagje over nabestaanden lijfrente. Man heeft een lijfrente opbouw rekening en komt in 2018 te overlijden. Partner (echtgenote) neemt verder nog geen actie, dus van het saldo word vooralsnog geen lijfrente uitkering aangekocht. De partner komt echter zelf in 2019 te overlijden. Er is nog 1 erfgenaam (zoon) met een leeftijd van 29 jaar. Welke mogelijkheden zijn er nu, en welk bedrag erft de zoon. Partner had al eerder een lijfrente moeten aankopen, maar zat nog in de overgangsperiode van het jaar van overlijden plus 2 !!

reageer op Huub

Hans

23 april 2020 23:19:48

1. Ik moet nu mijn testament gaan aanpassen en ik heb bankspaarrekeningen en een lijfrentepolis. De vraag gaat om de situatie waarin mijn vrouw al zou zijn overleden. Op zowel de bankspaarrekeningen en de lijfrentepolis staat dat het bij overlijden naar de erfgenamen gaat. In mijn testament heb ik wel erfgenamen benoemd, maar ik zou de polissen via 3 legaten willen doen toekomen aan 3 personen die geen erfgenaam zijn. Kan dat, of is er sprake van een zelfstandig recht waardoor het perse naar de erfgenamen moet gaan? En is dat anders voor banksparen dan voor lijfrente?
2. Als legateren kan, kan ik dan bepalen dat het saldo van de totaal 5 bankspaarrekeningen en 1 lijfrentepolis gelijkelijk over de 3 legatarissen moeten worden verdeeld (waarvoor elk dan een leefrente moet aankopen), of moet het per bankspaarrekening / lijfrente apart worden geregeld zodat ze mogelijk elk 6 leefrentes moeten aankopen?
Alvast hartelijk dank voor het antwoord.

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 april 2020 9:26:19

Hans,
Er is een belangrijk onderscheid tussen een polis en een bankspaarrekening. Op de polis staat daadwerkelijk wie de begunstigde is en die heeft een zelfstandig recht. Dus al staat in een testament dat alles naar Jan gaat maar op de polis staat Piet als begunstigde dan krijgt Piet dus de waarde van de polis. Een legaat is een specifiek onderdeel van een nalatenschap dat aan iemand wordt nagelaten en daarmee zou je dan de verdeling van de bankspaarrekeningen kunnen regelen. Iedereen die een lijfrente erft koopt vervolgens een eigen nabestaandenljfrente aan voor zijn deel. Wel kun je alle lijfrente bedragen uit verschillende potjes die je erft bij elkaar optellen en middels 1 bankspaarrekening laten uitkeren.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans

30 april 2020 21:14:35

Jeroen, Bedankt. Dus de bankspaarrekeningen kan ik met legaten verdelen. Maar op de lijfrentepolis staat: erfgenamen. Moeten het dan alle erfgenamen zijn, of mag ik in het testament bepaalde erfgenamen aanwijzen die het moeten krijgen en anderen uitsluiten? Bedankt, Hans

reageer op Hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 april 2020 21:40:22

Hans,
Mijn advies, zet op de polis de namen van de begunstigden. Dan zit je altijd goed en hoef je daarover verder niks in een testament of legaat vast te leggen. Bij twijfel, schakel een notaris in.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Hans

3 mei 2020 13:31:54

Jeroen,
Dat is een heel goed idee om de namen van de begunstigden in de polis te zetten. Voor de bankspaarrekeningen zal ik met de notaris overleggen.
Hartelijk dank voor het antwoord.
Hans

reageer op Hans

Gretha

25 juni 2020 21:15:40

In 2003 sloot mijn man een lijfrente polis af bij Stad Rotterdam. Later iis de premie betaling gestopt en de waarde is overgezet in een bankspaarrekening bij ASR nu Centraalbeheer/Achmea. Op de 1e polis was ik, de echtgenote, de 2e begunstigde. Mijn man overleed begin dit jaar en ik wil de lijfrente nu laten uitkeren. Er is ook een testament op de langstlevende. Centr beheer/Achmea eist echter ook nog eens een verklaring van erfrecht, wat ik weiger ivm de kosten. Voor overschrijving van alle zaken zoals hypotheek/bankrekeningen/verzekeringen etc. had ik de verklaring niet nodig en was het testament en akte van overlijden voldoende. Mogen zij dit nu toch van mij eisen. M.vr.grt., Gretha H

reageer op Gretha

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 juni 2020 10:03:55

Beste Gretha,

Ik begrijp je reactie. Bij een bankspaarrekening gaat het geld naar de erfgenamen. Dat is bij een polis anders dan gaat het naar de personenen die als begunstigde op de polis staan. Om te bepalen wie erfgenaam is kan een bank stukken opvragen zoals een verklaring van erfrecht. Een testament is dan niet voldoende. Vervelend maar dat is het beleid van Centraal Beheer.

Via Moneywise kunt u alle banken voor een nabestaandenlijfrente vergelijken en online afsluiten.

Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Samantha

20 november 2020 15:01:28

Mijn vader had een nabestaandenlijfrente afgesloten bij Reaal. Nu is hij helaas overleden. Mijn moeder is 8 jaar geleden al overleden. Nu staat er in de tekst: deze verzekering is een lijfrente. Hiervoor gelden belastingregels. Zo moet de uitkering gebruikt worden voor een nabestaandelijfrente die in termijnen uitkeert. Reaal biedt hiervoor de Zuivere Lijfrente aan. Wat houdt dit in? Wij zijn met 4 erfgenamen en erven ongeveer 800 pp.

reageer op Samantha

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

3 december 2020 10:46:31

Samantha,
Je moet dan inderdaad een nabestaandenlijfrente aankopen maar dat heeft met zo'n klein bedrag eigenlijk geen zin. Daarom kun je gebruikmaken van de afkoopregeling kleine lijfrenten en het bedrag in een keer ontvangen. Wel moet je in één keer de belasting over de uitkering betalen. Dat komt omdat je vader de inleg destijd s heeft afgetrokken als lijfrente.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Bart

19 januari 2021 9:02:39

Ik ben 53 en heb al een flinke som geld op een lijfrente beleggingsrekening gestort. Mijn vriendin en ik hebben een combitestament. Kan na mijn overlijden ervoor worden gekozen om het gespaarde lijfrente kapitaal op te splitsen in een deel voor mijn vriendin en een deel voor mijn beide kinderen (waarbij beide kinderen dan ieder een gelijk deel krijgen uitgekeerd) De reden voor mijn vraag is dat de uitkering veel hoger zal zijn dan mijn vriendin nodig heeft om van te leven. Hierdoor zal haar vermogen groeien waarover de kinderen later weer erfbelasting moeten betalen

reageer op Bart

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 januari 2021 9:38:26

Bart,
Bij een lijfrente bankspaarrekening wordt bij overlijden gekeken wie de erfgenamen zijn. Je kunt iedereen die je wilt (een deel van) de lijfrente laten erven. Die persoon moet dan daarvoor een nabestaandenlijfrente aan kopen.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Maria

19 januari 2021 18:35:52

Beste Jeroen, Eind 2017 kwam het Aegon Vrijetijdsplan tot uitkering (na een looptijd van 20 jaar) voor mijn man. Aangezien hij nog geen 65 jaar was moest dit worden omgezet in een lijfrenterekening. Gekozen werd voor Aanvullend Pensioensparen (een bankspaarproduct bij NN). Dit zou in 2022 starten met maandelijks uitkeren. Helaas is mijn man een aantal maanden geleden overleden en nu moet het product wederom worden omgezet, nu in een nabestaandenlijfrente voor mij. Ik lees hierboven in een reactie van u bij iemand anders: "...Wel moet je belasting over de uitkering betalen. Dat komt omdat hij de inleg destijds heeft afgetrokken als lijfrente....". Mijn man heeft nooit de inleg afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Moet ik dat nu wel gaan betalen als de maandelijkse uitkeringen van de nabestaandenlijfrente gaan plaatsvinden?

reageer op Maria

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 januari 2021 20:36:58

Beste Maria,
Allereerst gecondoleerd met het verlies. Het geld zit in een lijfrente en kenmerk van een lijfrente is dat de fiscus er vanuit gaat dat de inleg destijds is afgetrokken. En dus is de uitkering belast. Dat zou ook zo geweest zijn als u man nog zou leven en hij de uitkering zou ontvangen.
Als de inleg nooit is afgetrokken dan moet dat dus rechtgezet worden.
Stap 1. Vraag bi Aegon op of dat inderdaad een lijfrentepolis geweest is. Dat zouden ze nog moeten kunnen zien in hun administratie. Als Aegon u niet kan helpen, bel dan NN en vraag of zij het na kunnen kijken op het PSK formulier dat Aegon destijds naar NN heeft verzonden.
Als het geen lijfrente blijkt te zijn is het geld op het verkeerde product terecht gekomen en had het eigenlijk belastingvrij uitgekeerd moeten worden aan u door Aegon.
Als het wel een lijfrente ie dan moet u bij de fiscus een saldoverklaring aanvragen. Hier leest u hoe u een saldoverklaring aan kunt vragen bij de fiscus.
Ik hoop dat u er uit komt.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Peter van Soest

11 februari 2021 13:38:03

Geronimo, helder verhaal! Nog één vraag: Ontvangt de langstlevende partner het volledige bedrag als nabestaanden lijfrente, omdat (meestal)zij naast haar eigen deel ook het vruchtgebruik van de kindsdelen heeft, of kunnen/moeten kinderen ook direct een uitkering ontvangen? Grtz Peter

reageer op Peter van Soest

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 februari 2021 10:02:20

Hoi Peter,
Bij banksparen wordt er echt gekeken wie de erfgenaam is. En als dat moeder is dan ontvangt moeder de uitkeringen. Heeft moeder vruchtgebruik dan mag ze dat deel gewoon opmaken.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Mark

12 april 2021 14:14:30

Vraag: de erfenis bestaat uit een bankspaar-lijfrenterekening van 28.000. Verder is er niets. Er is een testament met een legaat van 8.000. Met het afkopen van het bankspaarbedrag kan het legaat worden voldaan (na 70% belasting op het bankspaarbedrag resteert ca. 8.400). Zijn de erfgenamen verplicht over te gaan tot deze afkoop?

reageer op Mark

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 april 2021 13:25:08

Mark,
Dit durf ik niet met zekerheid te zeggen. Een legaat moet inderdaad voldaan worden. Tegelijkertijd is het fiscaal erg ongunstig als men daar voor een lijfrente moet afkopen. Dit is een vraag voor een specialist op het vlak van nalatenschappen, dus bijvoorbeeld de notaris.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Thomas

13 april 2021 20:59:45

Het saldo van een lijfrenterekening zou niet vatbaar zijn voor erfbelasting, lees ik. Maar hoe rijmt dit met de geldvorderingen van de kinderen binnen de wettelijke verdeling die ontstaan door dit lijfrente saldo?

reageer op Thomas

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 april 2021 9:18:19

Thomas,
Het saldo is inderdaad een onderdeel van de nalatenschap. Als moeder € 300.000 aan lijfrente erft en een hypotheekvrij huis maar heeft verder geen geld om het kindsdeel te betalen, zit daar wel een uitdaging. Maar in de meeste gevallen is er een langstleventestament en blijft het geld ter beschikking van moeder. Het is heel afhankelijk van de situatie en ook voer voor specialisten. Dus estateplanner, notaris of FFP -er met veel kennis over nalatenschappen. Die heb ik zelf niet.
Jeroen Wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen

Alex

2 juni 2021 9:23:45

Beste, Mijn vader is onlangs overleden en had schulden. De nalatenschap is beneficiair aanvaard. Zijn bezittingen moeten dus te gelde gemaakt worden om de schulden af te betalen. Nu had hij een zogeheten aanvullend pensioen opbouwrekening - wat volgens mij geldt als een lijfrente banksparen. Deze zou dus in de nalatenschap vallen. Om de schulden te betalen, zou deze voor zover ik begrepen heb afgekocht moeten worden. Hierdoor moet er veel belasting + revisierente betaald worden. Ik wil de nalatenschap graag correct afhandelen, maar ik ben vooral bang dat wij als erfgenamen de revisierente achteraf op ons bordje krijgen. Is afkopen de juiste manier van handelen?

reageer op Alex

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 juni 2021 10:18:21

Alex,
Als de lijfrente wordt afgekocht dan moet er inderdaad naast belasting ook revisierente betaald worden. Als die afkoopwaarde na betaling revisierente voldoende is om de schulden af te lossen en er blijft wat over dan is dat de moeite waard. Als dat niet het geval is zou ik er afblijven. Revisierente wordt pas later in rekening gebracht en je loopt dus het risico op een naheffing. Ik ben geen specialist in de afwikkeling hiervan. Ik adviseer je om wel een specialist in te schakelen in dat geval.
Jeroen wolfsen

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662